Zdravý mozek

Datum: 29.07.2014
.
Zdravý mozek
.
Zpracoval pro vás psychotronik Saša Pueblo
sasapueblo@gmail.com
..
Jak rychle odumíra mozek
.
Jak rychle odumírá mozek?
.
Saša Pueblo: Pokusím se jednoduše nastínit, proč bychom se měli už po 30. roku života zajímat o to, jak rychle odumírá mozek. Probereme si možnosti a logiku, jak to zpomalit, zastavit a získat nové neurony v mozku.
V první řadě ze slušnosti upozorňuji, že to, co tu píšu, se nemusí shodovat s medicínskými poznatky. Výzkum, který realizujeme, se provádí metodou mimosmyslových schopností. A v tomto případě jde o věštecké zkoumání stavu neuronů různých jedinců na dálku a bez jejich fyzické přítomnosti. Tedy jde o netradiční a alternativní metody vyšetřování a stanovení diagnózy stavu mozku a jeho prognózy dalšího vývoje. Osoby, které se podílejí na tomto typu výzkumu, jsou vzdělávány do neurologie mozku a neuronů. Znají různé druhy onemocnění mozku a rozumějí problematice neurologie mozku a různých druhů neuronů v lidském těle. Je zde z naší strany snaha o korektní zkoumání, co dělají neurony a neuronové sítě v lidském mozku. Necháme na medicínský výzkum podle standardních pravidel ověřit vědecká fakta o mozku a fungování neuronů.
Mozek
Vybral jsem pro vás nejnutnější slova z neurologie, abyste si udělali alespoň jednoduchou představu o mozku a jak funguje. Mozek je část centrálního nervového systému obratlovců. Nachází se v lebeční dutině, která ho ochraňuje. Hmotnost mozku dospělého člověka je přibližně 1 400 g. Skládá se z více než 12 miliard neuronů a 50 miliard podpůrných buněk.
.
VIDEA MOZEK
Můžete si prohlédnout stránky a videa o mozku na cimax.sk/léky. Je tam dobrý sběr do této oblasti.
Neuron
V mozku a v těle se po narození nachází asi 100 miliard neuronů. Věšteckými technikami se dá orientačně zjistit reálné množství neuronů. Při našem mimosmyslovém zkoumání jsme našli jedince, kteří měli i 40 krát více neuronů než běžní jedinci. Nejčastější výjimka je tak 5 krát více neuronů než je běžné. Na konci života zůstane v těle člověka asi 30% neuronů a je to kritická hranice pro život. Méně neuronů znamená často pro osoby starší 80 let blízkost smrti.
Jde o všechny druhy neuronů, kterých je 50 – 55 druhů. Jeden druh je nervový neuron, bílý neuron, šedý neuron, pyramidální neurony v mozečku. Neuron nebo nervová buňka je buňka, která je nejvýznamnějším stavebním a funkčním prvkem nervové tkáně. Dlouhý neuron voláme nerv, nervové dráhy (počet neuronů v mozku se různí a některé zdroje uvádějí až 200 druhů).
.
VIDEA NEURON
Na stránce cimax.sk/léky si můžete prohlédnout obrázky a videa na téma neurony a trochu hlouběji je poznat. Díváte se na obrázky neuronů a můžete se koncentrovat do sebe na vlastní neurony.
Věřím, že jste si prohlédli pár obrázků a videí a lépe znáte svůj vlastní mozek. Ale pojďme dále k problematice odumírání mozku. V medicíně se k tomu používá zkušební metoda – biomarkery. Je to metoda ke zjištění rychlosti odumírání neuronů. Mě osobně se podařilo, abych tuto metodu převedl na mimosmyslovou schopnost a věděl jsem na dálku orientačně diagnostikovat, jak je na tom člověk z hlediska rychlosti odumírání neuronů v mozku. Prozkoumali jsme množství jedinců z celého světa s Alzheimerem, demencí, Parkinsonem a jinými druhy poškození neuronů. Byli to lidé v různém věku a obou pohlaví.
Z tohoto mimosmyslového základního výzkumu vyplynulo, že už kolem 30. roku života začíná odumírání neuronů a klesá vznik nových neuronů a neuronových sítí. Je například velmi důležité, jak je v dětství mozek zatěžován a jakému vlivu ze strany rodičů je vystaven. Dítě se narodí a má rozvinuté hlavně neurony míchy. Neurony mozku se rozvíjejí v prvních letech po narození. A pokud dítě vyrůstá v zaostalém sociálním prostředí a případně v ústavu, nedostává dostatek vhodných podnětů k rozumové činnosti mozku. I děti, které vyrůstají nadivoko v určitých sociálních komunitách své neurony nepřipraví na vzdělávání a provádění rozumových činností. Dítě, které vychovává osoba, která zároveň dělá vysokou školu, připraví neurony dítěte vhodnější na abstraktní schopnosti jako osoba, která žije přírodně. To je sociální dopad na osobnost dítěte a budoucí dospělé osoby.
Osoba stárne a postupně přichází do věku 50 – 60 let, kdy se odumírání mozku dramaticky zvyšuje a nabírá na obrátkách. A tady je vhodné zakročit a tyto tendence zastavit. Podle našich výzkumů je málo šancí vyléčit Alzheimera nebo Parkinsona v raných a pokročilejších stádiích. Spíše bych byl skeptik a řekl bych, že dnešní úroveň a péče o mozek je v plenkách a pro neurology hotová pohroma. Proč si právě toto myslím?
.
Na základě našich rozsáhlých studií jsme zjistili, že základem rychlého odumírání neuronů a ztráty aktivity je výživa mozku. Výživa mozku a neuronů je v první řadě zajištěna likvorovými dutinami v mozku, které produkují takzvané likvorové živiny. Zjednodušení řečeno, jedná se o mimořádně jedovaté látky a ty jsou základ výživy neuronových buněk. No velmi rychle se likvorové dutiny a buňky v nich přestanou o mozek starat a přestávají ho vyživovat. A neurony nemohou nic jiného udělat, jak se přizpůsobit a často přijmout klasickou výživu z krve. A to je začátek poškozování neuronů a jejich úpadek vedoucí k slabé aktivitě a nakonec k odumírání. Když neurony nedostanou své jedovaté výživové látky, tak se trvale přizpůsobí a nelze je již opravit a dát do původního fungování a to je nepříjemné (mluvíme zde o jedech v mikrodávkách a vlastní lidský mozek je jedovatý a ne vhodný k jídlu, upozornění pro kanibaly).
Na začátku prevence vůči rychlému odumírání mozku je třeba řešit právě jeho správnou výživu. Odumírání neuronů nakonec vede k celkové destabilizaci řízení chemických pochodů v těle. Například organismus přestává správně dýchat, neví se dobře přepnout z nočního spánku do denního režimu, člověk špatně usíná, může mít nízký nebo vysoký krevní tlak. A tak zastavit odumírání neuronů je vlastně základ uplatnění dlouhověkosti. Jak můžeme zajistit správnou výživu mozku? Není to jednoduché a výzkum v medicíně toto velmi neřeší, a tak si musíme pomoci alternativně. Začali jsme dělat průzkum některých jedinců, kterým neurony odumírají nějak pomaleji i když nejsou přirozeně dlouhověcí. Prostě nemají na to genetickou výbavu v chromozomech, které jsou v jádrech buněk. A skutečně jsme našli určitou možnost vyživení mozku. Objevili jsme skupinu lidí, kteří jedí prasečí a kravské mozečky. Překvapující bylo, že u těchto jedinců byly neuronové buňky syté a vykazovaly menší úmrtnost. A tak jsme začali s kontrolovanými experimenty a jedením a natíráním právě prasečích mozečků. Kravské a telecí mozečky jsou zakázány prodávat a konzumovat. Na naše překvapení kontrolní osoby, které jedli prasečí mozečky nebo si je natírali na oblast břicha, nebo v malém množství syrové jedly se slinami a absorbovaly jazykem a ústní sliznicí začaly vykazovat dobré vyživení neuronů mozku, co skutečně potěšilo.
A tak jsme začali v medicínských kruzích a hlavně v oblasti neurologie neuronů mozku zjišťovat, co ještě může chybět mozku. Našli jsme další potřebné látky pro mozek, například se zde jedná ionty. Jde o speciálně upravené druhy minerálů jako vápník, sodík, draslík a jiné. Nebudeme si tu vysvětlovat, jak to funguje. Pro vás bude rozumné pochopit, že tyto iontové minerály jdou do mozku přes trávení. Ale pozor, velmi často trávení již v 40. roce v tomto směru selže a je třeba ionty dodat jako náhradu. A tak jsme hledali, jak dostat efektivně a každý den do těla ionty. Našli jsme informaci o příjmu iontů během dovolené u moře. Proč si něco podobného neudělat doma? Malá solná jeskyně a množství soli v nádobách. Stačí i posypová sůl, která není chemicky ošetřena, ale pouze vydolovaná. Dýcháním se ionty ze soli dostanou po plic, odtud do krve a odtud do mozku. Likvorové dutiny to ještě zpracují a určitá skupina neuronů distribuuje pro jiné neurony. Ionty jsou základem výživy a fungování neuronů tvoří základ i schopnosti pamatovat si. Není tu prostor na vysvětlování, jak v kvantované biologii fungují mikrotubuly uvnitř buněk. Stačí vám vědět důležitost iontů pro výživu a fungování neuronů lidského těla.
.
Zkoumali jsme dále, co je třeba dostat do mozku jako výživu. Mozek potřebuje vitamin B8, stejně kyselinu mléčnou – lze použít kosmetickou zředěnou v určitém poměru a natřenou na tělo, koloidní minerály nejlépe ty z Utahu, chelátové minerály, dávky vlastního moči do úst nebo na kůži. Pokud toto neurony v mozku nedostanou, tak se rychle mění, poškozují, jsou nefunkční a umírají.
.
Dále jsme zkoumali a testovali možnosti kolostra z kravského mléka. Zkoumali jsme jedince, kteří kolostrum berou kolem 3 až 5 let v tekuté nebo práškové podobě. Mimosmyslovým průzkumem se prokázal nárůst neuronů a nových neuronových sítí. Co rok, to 1cm krychlový na jednotlivé části mozku v hlavě (je jich tam asi 36 oblastí). Zdálo by se, že je to málo, ale to je jen zdání.
.
Dále jsme zkoumali použití houby korálovec a to hlavně v Číně, kde se masivně praktikuje a má až neuvěřitelně dobré účinky u každé léčené osoby, což je samozřejmě podezřelé, jak to může tak dobře obnovovat celkem rozsáhlé oblasti mozku. A nakonec, když jsme dali korálovec užívat pokusné skupině lidí, tak jsme zjistili, že houba netvoří nové neuronové oblasti, ale v mozku otevírá zablokované drobné neuronové struktury. Předpokládáme, že mozek starší neuronové sítě uzavře a korálovec to otevírá. Super zjištění.
Dále jsme zkoumali vyživovací doplněk z kravských mozků Neurotrophin, výrobce je z Kanady a vykazoval stejně dobré výsledky při obnově činnosti neuronů. Testovali jsme i alternativní lék z Ruska z telecích mozků a neprokázal se při testování účinek. Ze slušnosti nebudu uvádět jeho název. I tak je hnusně drahý.
Dále jsme se zaměřili i na to, aby se v mozku začaly tvořit nové neurony. Vědci dokazují, že v mozku se ve starším věku tvoří nové neurony, ale rychle zanikají. A to jsme začali řešit tím, že jsme se začali natírat mozečkem z malého prasátka kolem 5 kg živé váhy. Do stravy se zavádí teletina, mladá vepřovice, jehněčí, mladé zajíci, tedy se jedná o výživu mimořádně mladičkým a lehce stravitelným masem. K tomu čerstvé klíčky ze semen, vrchní výhonky léčivých rostlin, obsah z pupenů. Toto vše prokazatelně pomáhá udržet mladé neuronové buňky v mozku. Testovali jsme desítky jedinců, kteří se takto stravují a to hlavně v Číně. Malé dávky moči do úst a na kůži mají jednoznačně příznivý vliv na tvorbu a udržení mladých neuronů. Samozřejmě, je třeba v těle udržet dvě látky a to beta-endorfin a prokineticín z hladkých svalů. Nedovolit vysoké dávky dopaminu a podporovat mozek dávkami lithia například v homeopatické podobě, protože lithium je na předpis. Pokud není v krvi lithium, tak řídne bílá mozková hmota a neprodukuje potřebné látky. Ve výzkumu a testování pokračujeme dál a budu informovat o výsledcích a zjištěních. Ale podařilo se nám vyřešit základní otázky vyživování mozku a pokračujeme v tom, abychom zajistili růst nových neuronů v mozku. Po těchto všech opatřeních se v experimentální skupině asi 10 jedinců hodnoty biomarkerů snížily na nulu a přecházejí postupně do pozitivních čísel přibývání neuronů. Ve skupině testovaných je i osoba po lehčí mrtvici mozku. Samozřejmě, toto nejsou masivní klinické testy podle pravidel medicíny, ale orientační zjištění.
Mimořádně důležitý je přísun kyslíku do mozku. Pokud mozek nedostává dost kyslíku, tak se tvoří mikromrtvice. Někteří lidé usnou tak, že v noci zastaví chemii těla, jdou do klinické smrti a tehdy má mozek nedostatek kyslíku. Množství kyslíku do mozku lze dosáhnout regulováním při dýchání a to uvědomováním si koloběhu kyslíku mozek, srdce plíce.
.
Samotné neurony v mozku mají na svém povrchu tzv. buněčnou blánu, která se často ve starším věku nevhodně pozmění a stává se rezistentní. Co to znamená? Nejčastěji se do buňky nedostane určitý typ cukru a buňka nedostává potřebnou energii. Když se mimosmyslovými technikami zjistí taková rezistence, je třeba určit, jaký druh cukru musí osoba užívat, aby se dostal přes trávicí trakt až k neuronům. Uvedu příklad: u dané osoby jsem zjistil rezistenci na glukózu z řepného cukru a testováním jsem zjistil, že má jíst med. Z medu vyrobená glukóza v trávení už projde přes buněčnou blánu. Rezistence mohou být i na B komplex vitamínů a tehdy se vitamíny přijímají přes kůži a ne přes trávení.
Upozornění: Pokud se někdo sám rozhodne léčit zde uvedenými přípravky, tak to dělá na vlastní odpovědnost. Zde uvedené informace neslouží pro léčbu, ale jsou informativního charakteru. Autor článku nenese žádnou zodpovědnost za případné soukromé léčby bez diagnózy.

Comments are closed