Wikipedie cz

Datum: 01.01.2014
Strana 1 z přibližně 161 výsledků
.
Wikipedie cz
 
7M
.
A  B  Č  D  E  F  G  H  CH  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  Š  T  U  V  W  Z  Y
.
SAŠA PUEBLO PORADENSTVÍ
REKLAMA: Terapeut, bylinkář, léčitel, esoterik, reiki na dálku. Hledáte konkrétní věc? Potřebujete odborně poradit v oblasti wikipedie? Neváhejte, kontaktujte mě. Odpovím každému osobně. Vstupní konzultace je bezplatná. Diagnostika zdraví je bezplatná a kontroluji 80 položek. Odpovím každému:
sasapueblo@meditacia.sk
.
Co je to Wikipedie ?
Wikipedie je mnohojazyčná webová encyklopedie se svobodným (otevřeným) obsahem, na jejíž tvorbě spolupracují dobrovolní přispěvatelé z celého světa. Jejím cílem je tvorba a celosvětové šíření volně přístupných encyklopedických informací
Anděl
Nauka o andělích se v teologii označuje jako angelologie. Vedle tohoto hlavního významu se pojmu používá i pro označení různých mystických a esoterických nauk i mimo křesťanství. Vzhledem k tomu, že křesťanství považuje démony za padlé anděly, lze za podobor angelologie považovat také démonologii
Angelologie
Nejvyšší trojici podle jeho učení tvoří chóry serafínů, cherubínů a trůnů, prostřední triádu tvoří panstva, síly a mocnosti, a konečně ve třetí sféře jsou chóry označené jako knížectva, archandělé a andělé
Archanděl
Archanděl je v mnoha náboženských systémech nejvyšší úroveň anděla. Přestože mnoho náboženství mluví o andělech, andělé nepatří k žádnému určitému náboženství. Jsou proto necírkevní. Archandělé i Andělé jsou součástí monoteistických náboženských tradic
Arabská astrologie
Koncem 8. století vznikl překlad indického astrologického textu Súrja Siddhánta do arabštiny a v 9. století začali arabští astrologové překládat klasická řecká astrologická díla například Ptolemaiova a Dorotheova
Astrální
Astrální cestování má být jednou z forem mimotělních zkušeností zejména člověka, ostatní fauny nikoliv. Předpokládá duální možnost existence „astrálního těla“, které se může od fyzického těla člověka oddělovat, cestovat mimo něj a pak nazpět do těla vstupovat
Antarktida
Antarktický smluvní systém zmrazuje nároky států na území Antarktidy, zakazuje jakékoliv vojenské aktivity a také například zakazuje těžbu nerostných surovin (minimálně do roku 2048). K roku 2012 vzneslo územní nároky na Antarktidu 7 různých států, jejich požadavky jsou díky Smlouvě o Antarktidě zmraženy
Anatomie
Anatomie, z řeckého ἀνατομία – anatomia, ze slov ἀνατέμνειν ana-temnein, což znamená nařezat, je obor biologie nebo medicíny, který se zabývá makroskopickou stavbou organismů. Dále se rozděluje na anatomii živočichů a anatomii rostlin, přičemž samostatný název anatomie se často používá jako synonymum anatomie člověka
.
Alternativní medicína
Termín komplementární medicína (anglicky complementary medicine) hovoří o tom, že mnohé nekonvenční postupy nejsou nasazovány místo standardních, nýbrž že je doplňují a že mají podpořit účinek vědecké medicíny či mají na léčbu navázat především bylinné kúry, masáže, reiki, jóga, v určitých případech akupunktura atd.)
Átman
Všechny indické filosofické směry s pojmem átma nějakým způsobem pracují, i když třeba buddhistická filosofie nebo materialističtí lókájatikové jeho existenci popírají. Podstata átma je v různých filosofických školách interpretována různě
Aurora borealis
Průběh jedné polární záře by se dal ve stručnosti popsat asi takto: Na Slunci vznikají vlivem nerovností v magnetickém poli sluneční skvrny. U těchto skvrn vznikne jedna masivní protuberance (erupce)
Aromaterapie
Tato forma ošetřování se řadí pod alternativní medicínu. Mezi nejrozšířenější éterické oleje patří: citronová tráva, levandule, cedrové dřevo, zázvor, santalové dřevo, borovice, jasmín, růže, či granátové jablko
Akupunktura
Zabodávání jehel do přesně určených akupunkturálních bodů ležících na meridiánech. Velikost akupunkturálního bodu je různá, od 0,2 do 5 mm
Akupresura
Akupresura je tradiční čínská léčebná metoda během které se vyhledávají specifické akupresurní body na povrchu lidského těla pro případné bodání jehel během akupunktury nebo se provádí léčba pomocí jejich stlačování prsty či tupými předměty. Tímto se zmírňuje bolest a léčí onemocnění
Astrologie
V historických materiálech i současných studiích o astrologii není na těchto principech astrologického výzkumu shoda (je to jen převažující názor západní astrologie). To je také jeden z důvodů sporů o vědeckou hodnotu astrologie (vizte Spor astrologie a vědy)
.
Babylónská astrologie
Astrologie v Babylónu a starověkém Sumeru tvořila nedílnou součást tehdejších náboženských kultů. Babylónský astrologický systém používal lunární kalendář a pracoval s pěti postavami babylónských bohů (Marduk, Ištar, Ninib, Nabu, Nergal)
Bhagavadgita
Hlavními účastníky bitvy je sto synů slepého krále Dhrtaráštry (kuruovci) a pětice synů jeho bratra Pándua (pánduovci). Bhíšma je velitelem kuruovců a Dhrštadjumna, syn Drupady, je velitelem pánduovců. Dróna je učitelem, který zasvětil do válečnictví jak kuruovce, tak i pánduovce. Ardžuna je nejlepším bojovníkem pánduovců.
Bonsaj
Původ umění tvarovat bonsaje pochází ze starověké Číny, odkud pocházejí první zmínky o stromech pěstovaných v miskách již z doby před přelomem letopočtu. Čínské bonsaje jsou poměrně složité s prvky krajiny, často s využitím prvků jako mrtvé dřevo nebo obnažené kořeny
Blesky
Přírodní blesky se ovšemže ve stabilních laboratorních podmínkách nikdy nepohybují. Běžná technická hodnota u vedení velmi vysokého napětí počítá s minimální přeskokovou vzdáleností asi 10 kilovolt na 1 centimetr http://cs.wikipedia.org/wiki/Blesk
Buddha
Buddha je výraz, který v buddhismu popisuje bytost, která dosáhla dokonalé realizace, tzv. osvícení, a tak definitivně ukončila koloběh neustálého zrozování (samsáry). Plně probuzené bytosti jsou osvobozené od tzv. tří jedů mysli (nevědomost, hněv a chtivost) a od připoutaností (samjódžana) poutajících bytosti v samsáře
Buddhistické tantry
Vadžrajánový buddhismus se podle starobylé školy Ňingmapa vnitřně člení na vnější tantry (Krija Tantra, Charja Tantra, Joga Tantra) a vnitřní tantry (Mahajoga, Anujoga, Atijoga), které bývají jinými školami někdy shrnovány pod pojem Anuttaratantra
Bubny
Bubny jsou a i v minulosti byly vyráběny z materiálů podléhajícím zkáze. První dochované zmínky bubnů a hraní na bubny jsou zaznamenány okolo roku 3000 př. n. l na mezopotámském vyobrazení. Dále byla nalezena socha z období roku 2000 př. n. l v Babylónu.
Brahman
Brahman je neměnná, nekonečná a neprojevená realita božské podstaty bytí, hmoty, energie, času a prostoru v tomto vesmíru. Ve Rgvédě dává brahman vzniknout prvotnímu bytí (hiranjagarbha), které splývá s bohem stvoření Brahmou
http://cs.wikipedia.org/wiki/Brahman
Čakra
Správně fungující čakra má být kruhový vír umístěný centricky k povrchu těla. Každá odchylka v tomto umístění je příznakem energetické nerovnováhy, která se může projevit jako nemoc, bolest, nefungující mezilidské vztahy nebo sled negativních událostí v životě člověk
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cakra
Diagnostika
Správná diagnóza umožňuje dobře zvolit vhodnou terapii, tato diagnóza však nemusí být úplná. Je eticky nepřípustné zatěžovat pacienta dalšími vyšetřeními pro zpřesnění diagnózy tam, kde je zřejmé, že to již nijak neovlivní ani terapii ani informace o prognóze nemocného
Didgeridoo
Legenda o objevení didgeridoo praví, že jistý aboriginský mladík rozdělával oheň a hledaje suché dříví nalezl dutý kmínek eukalyptu. Když jej zdvihl, všiml si spousty termitů pobíhajících v dutině nalezeného kousku dřeva. Mladíkovi bylo líto upálit bezmocné tvory a chtěl je vyfouknout z dutiny, kterou si sami vykousali
Dungen
Tibetský roh je dlouhá trubka používaná v tibetských buddhistických a mongolských buddhistických obřadech. Jde o nejrozšířenější nástroj v tibetské buddhistické kultuře. Často se hraje ve dvojicích a zvuk se porovnává se zvukem slonů.
http://en.wikipedia.org/wiki/Music_of_Ti…
http://translate.google.com/translate?hl…
.
DMT
Se minimálně ve stopovém množství vyskytuje pravděpodobně ve všech živých organismech. V některých rostlinách se ale vyskytuje v poměrně velké koncentraci (například Psychotria viridis, Mimosa hostilis nebo chrastice rákosovitá). V lidském těle je jeho přítomnost také prokázána a je vylučováno pravděpodobně šišinkou
.
Džinisté
Džinismus, někdy též džainismus je neortodoxní systém indické filosofie, který vznikl jako reakce na hinduismus a jeho kastovní systém. Zakladatelem džinismu byl v 8. st. př. n. l. Páršvanátha 23. Tírthankara a později v 5. st. př. n. l. zreformována přes Vardhamána Mahávíra , přezdívaný Džaina (v dévanágarí a v českém překladu Velký hrdina nebo vítěz)
.
Eliphas Levi
Lévi verze kouzla se stal velkým úspěchem, a to zejména po jeho smrti. To Spiritismus byl populární na obou stranách Atlantiku od 1850 přispěly k tomuto úspěchu. Jeho magické učení bylo bez zjevných fanatismu, i když zůstaly spíše nejasné, neměl nic prodávat, a to ani předstírat, že je inititate nějakého starověkého nebo fiktivní
Esoterismus
V západní kultuře se někdy místo o esoterismu hovoří o okultismu (z latinského occultus, ve významu „skrytý“), nebo se používá pojem hermetismus, pocházející od Herma Trismegista, údajného vynálezce alchymie ztotožňovaného i s egyptským bohem Thovtem
Extrém art
Extremismus je termín, jímž bývají označovány jednání, ideologie či skupiny mimo hlavní (střední) proud společnosti, kterým je připisováno porušování či neuznávání základních etických, právních a jiných důležitých společenských standardů, zejména ve spojení s verbální nebo fyzickou agresivitou, násilím nebo hrozbou násilí
Fantastik
Fantastika je pojem používaný v teoretických dílech o science fiction pro veškerou fantastickou literaturu. Pojem je sice běžně používán, často však nebývá definován. Obecně se používá jako souhrnný pojem zahrnující literární žánry jako je science fiction, fantasy, horor. Patří sem tak taková umělecká díla, ve kterých jsou představy vytvořené fantazií konfrontovány s představami získanými poznáním a zkušenostím
František Bardon
František Bardon (1. prosince 1909, Kateřinky u Opavy – 10. července 1958, Brno) byl český hermetik a mág známý také pod pseudonymem mistr Frabato nebo Arion. Je pokládán (zvláště v zahraničí) za jednoho z největších zasvěcenců, který vytvořil univerzální zasvěcovací soustavu na základě kompilace západní magické tradice, kabaly, orientální magie a jógy
Futurologie
Futurologie je teorie o budoucnosti nebo se též zabývá výzkumem možných budoucností, tzn. alternativ budoucnosti. Jako první tento termín použil Karl Osip Flechtheim. Futurologie je vědním odvětvím, které se zabývá předpovídáním budoucnosti.
Fyzioterapie
Fyzioterapie je část komprehensivní rehabilitace, která se zabývá diagnostikou, léčbou a prevencí poruch pohybového systému organismu
 .
Feng-šuej
Feng-šuej má dvě hlavní školy: školu formy a školu kompasu. Pracuje mimo jiné s polaritou jinu a jangu a s tzv. pěti elementy (voda, země, dřevo, oheň, kov) a snaží se mezi nimi nastolit harmonii prostřednictvím barev, tvarů, materiálů, vůní i zvuku
Filipínské reiki
Reiki – potažmo jeho předpokládaná energie – má mít vyšší a rychlejší účinnost, pokud se sám léčitel nachází v positivním psychickém stavu, který se týká nějaké skutečné osobní radosti, již momentálně prožívá. Účinněji vnímá metodu Reiki například žena, které se před nedávnem narodilo dítě, než lidé, kteří jsou emocionálně nevyrovnaní, upjatí, či trpí zažitými obavami http://cs.wikipedia.org/wiki/Reiki#sthas…
Fractal
Mnoho přírodních tvarů je možné modelovat fraktální geometrií, například hory, mraky, sněhové vločky, řeky a nebo cévní systém. Krásným příkladem organického fraktálu je romanesko (druh květáku). Často se tvary stromů a kapradí v přírodě modelují na počítačích použitím rekurzivních algoritmů
Filipíny Sopky
Pinatubo je sopka nacházející se v pohoří Zambaleské hory na Filipínách. Vulkán leží na jihozápadě ostrova Luzon. Kaldera nacházející se na vrcholu po výbuchu v roce 1991 má 2,5 km v průměru a je částečně vyplněna jezerem. Ještě před výbuchem byla udávaná výška sopky 1780 m. Posledních 300 metrů se propadlo do vrcholové kaldery
Fytoterapie
Nejstarší dochované zmínky o fytoterapii pocházejí ze Starověkého Egypta. Jedná se o lékařské papyry z doby 2800-2700 př. n. l. Přibližně ze stejné doby pochází rozsáhlý bylinář z Číny od císaře Šen Nona
.
Ganga
Horní tok začíná v Himálaji dvěma zdrojnicemi. Zprava to je Bhagírathí a zleva Alakanandá. Bhagírathí začíná poblíž ledovce Gangotri a Alakanandá začíná u ledovců Satopanth a Bhagirath Kharak a protéká poutním místem Badrináth. Údolí Alakanandy je asi 229 km dlouhé. Soutok Bhagírathí a Alakanandy je znám jako Dévprajág (v sanskrtu Devaprayāga). Odtud řeka nese název Ganga
Geomantia
Geomantie je naukou o jemnohmotných silách Země a o tom, jak jim porozumět a vhodně s nimi pracovat. Jsou to principy, kterými se můžeme řídit tak, abychom byli schopni zachytit jemné změny životní energie v prostoru
Gershom Scholem
Určité gnostické prvky (znaky dualismu) je možné vysledovat ve středověkých kabalistických dílech jako Bahir nebo Zohar. Scholem byl ve své době jeden z mála lidí zabývajících se kabalou, který zpochybnil tradiční tezi o autorství těchto textů. Právě v této době (11.–13. století) se měla židovská mystika začít nazývat kabalou – tradicí
Golem
Boží dílo stvoření zopakovat nebo alespoň napodobit – podle tradice byli někteří rabíni schopni „vyrábět“ umělé bytosti, např. tele nebo i člověka. Odtud se později rozvinula idea umělého člověka – Golema
Göbekli Tepe
Göbekli Tepe (turecky: Göbeklitepe) je archeologické naleziště nedaleko tureckého města Urfa, kde byla doposud objevena a odkryta část komplexu několika sérií kamenných kruhů či oválů o průměru 10 až 30 metrů, které tvoří velice precizně opracované 3 až 6 metrové vápencové pilíře ve tvaru T, z nichž některé váží až 20 tun (jeden i 50 tun)
Gong
Gong je hudební nástroj kovový bicí. Jeho označení je původu Malajsie-Jáva, je rozšířeno po celé Asii. Nástroj vychází z bronzových bubnů z Číny, asijských činelů, možná i z evropských zvonkoher. Gongy v orchestru bicích nástrojů Gamelan – indonéská ambasáda Canberra. Kromě hudebního vyžití slouží i při některých náboženských obřadech, jako zvukové znamení pro oddělení boxerských kol
Halucinace
Intrapsychické lze je také nazvat bludnými produkcemi vyvolanými reakcí mozku na halucinace, které reagují na aktuální děj on-line a dotyčný má pocit, že je napojen na nějaké dálkové přístroje, sám s těmito halucinacemi komentujícími i to, co vidí a dělá komunikuje pomocí jím vyvolaných myšlenek
Hatha Jóga
Tradiční Hatha jóga je všezahrnující jogínský způsob života, zahrnující jak mravní disciplíny (jáma a nijáma), tak i tělesné pozice (ásana), procedury k čistění těla (šatkríja), pózy (mudry), jogínské dýchání (pránajáma) a meditaci
Harmonie
Harmonie je nejčastěji výsledkem současného souznění dvou nebo více tónů, přesto je možné tvořit harmonii i s použitím pouze jediné melodické linky. Existuje mnoho skladeb pro sólové nástroje (např. housle), kde je použití akordů velmi vzácné, přesto vytvářejí dojem plné harmonie
Helénská astrolgie
Astrologické poznatky pronikaly do starověkého Řecka již před hlavním obdobím rozvoje helénské astrologie. Řecký básník Hesiodos (8. – 7. století př. n. l.) ve své didaktické básni Práce a dni pomocí postavení hvězd podává termíny zemědělských prací a také vhodnou dobu k početí syna či dcery
Hebrejština
Biblická hebrejština je nejstarší spisovnou formou hebrejského jazyka. Oproti předchozím textům se biblický text vyznačuje zvýšeným používáním hlásek alef, jod, vav a he jako podkladů pro samohlásky, často jsou tyto podklady užívány pro jejich prodloužení (což je jev, který se vyskytuje rovněž např. v arabštině)
 .
Hyperbola
Tvar hyperboly má dráha tělesa v poli centrální síly (gravitační nebo elektrické pole vytvořené tělesem, které lze aproximovat bodem – tuto aproximaci lze beze ztráty přesnosti udělat pro všechna sféricky symetrická tělesa pro prostor mimo jejich vnitřek), pokud je rychlost tohoto tělesa vyšší, než je úniková rychlost
Hypnotikum
Používají se syntetická léčiva ze skupiny benzodiazepinů (nitrazepam, flunitrazepam aj.) či novější látky jako zolpidem nebo zopiklon. Starší barbituráty se již v této indikaci nepoužívají. Dlouhodobé užívání těchto látek je spojeno s rizikem vzniku lékové závislosti.Tradiční medicína využívá rostlinné drogy jako chmelové šištice, kořen kozlíku, nať meduňky, nať mučenky a další
Hypnóza
Předpokladem pro navození stavu hypnózy je individuální schopnost jedince pohroužit se do hypnózy, zvaná hypnabilita. Hypnabilita se vyskytuje v různém stupni a v závislosti na ní může mít navozená hypnóza různou hloubku
.
Horoskop
Obě tyto veličiny se dosazují do rovnic pro výpočet prvků horoskopu (postavení planet v horoskopu, osy horoskopu, domy horoskopu). Není-li některý z těchto údajů znám, používá astrologie pro jejich zpětné dopočítání některé rektifikační metody
.
Chiromantia
Čtení z ruky, neboli chiromancie či palmistrie, je metoda, kterou se věštec (v tomto případě konkrétněji chiromant) pokouší uhodnout budoucnost osoby ze stavby a tvaru její dlaně, například podle tvaru a uspořádání čar na dlani
Chrámy Indie
Až na Zlatý chrám a Taj Mahal, Sedm divů jsou umístěny v malých městech nebo na venkově. Nicméně, čtyři z dvaceti památek uvedených v hlasování jsou umístěny ve třech metropolitních oblastech, jako je Dillí je Lotus Temple a Qutub Minar, na Victoria Terminus v Bombaji a Howrah most v Kalkatě
Imaginace
Imaginace je schopnost člověka vyvolávat v mysli představy či „obrazy“, které se mohou vázat k předchozí zkušenosti jako vzpomínky („reproduktivní imaginace“), mohou však tento „materiál“ různě přetvářet a vytvářet tak nové představy
Inteligence
Teória umelej inteligencie pokrýva množstvo teórií, ktoré si kladú za cieľ viac či menej napodobňovať schémy ľudského (prípadne vo všeobecnosti biologického) správania sa, vyhodnocovania a analýzy podnetov prostredia, prípadne tvorivej činnosti. Teória umelej inteligencie si stanovuje ciele (čo by sme od inteligentného systému očakávali) a hľadá v rôznych vedných disciplínach dostupné riešenia
.
Inhalace
Ve zdravotnictví se jako inhalace označuje léčebný postup spočívající ve vdechování par minerálních vod, roztoků léků nebo jejich aerosolů
 .
.
Jeskyně
Jeskyně z pravidla vzniká v krasových oblastech, kde dochází k chemické reakci vody s horninou, která má rozpouštěcí schopností. Voda, která se dostává na zem většinou v podobě srážek se začíná vsakovat do podloží
Jin jang
Síla jin a síla jang jsou dvě spojené části jednoho celku. Z etymologického hlediska znamenají znaky jin a jang temnotu a světlo. Koncept jin – jang má původ v dávné čínské filosofii a popisuje dvě navzájem opačné a doplňující se síly, které se nacházejí v každé živé i neživé části vesmíru
Jádro zemské
Vnější jádro musí obsahovat alespoň 10 % lehkých prvků, jak bylo zjištěno z měření. Působící vysoké tlaky na rozhraní plášť-jádro nedovolují kyslíku, aby mohl vstoupit do jádra a proto se předpokládá, že hlavním lehkým prvkem v zemském jádře je síra, která se zde bude vyskytovat ve formě troilitu (FeS)
.
Jóga
Cestou jógy je možné překonat nepravé ego (ahankára). Toto falešné ego zastírá pohled na pravou podstatu bytí a činí nás nešťastnými, neboť se upínáme na dočasnou hmotnou existenci v podobě našeho hmotného těla a hmotného světa, které jsou zdroji utrpení (duhkha)
Kabala
V židovském pojetí to znamená, že mystik (kabalista) se zcela oddává službě Bohu, studiu a naplňování Božích přikázání (Tóry). Své dojmy, techniky a praktiky kabalisté od středověku zapisovali
Kmitání
Pravděpodobně nejznámější je mechanické kmitání (též kmitavý pohyb, oscilační pohyb nebo vibrace), což je takový mechanický pohyb hmotného bodu (popř. tělesa), při kterém je tento hmotný bod vázán na určitou rovnovážnou polohu. Hmotný bod se při svém pohybu vzdaluje od této rovnovážné polohy pouze do určité konečné vzdálenosti
Křišťálová koule
Při věštění věštec sleduje v krystalu (resp. ve vodní hladině) obrazy, které pak interpretuje jako významné informace. Ty pak pomohou učinit důležitá životní rozhodnutí (např. v lásce, sňatku, cestování, obchodu atd.)
.
Kundalini jóga
Hlavním cílem Kundalini jógy je probudit plný potencial lidského vědomí v každém jedinci. To znamená rozpoznat naše vědomí, vyladit ho a rozšířit ho do neomezeného vědomí
.
Lymfatická masáž
Manuální lymfodrenáž (MLD) je druh jemnou masáž, která je určena na podporu přirozené odvodnění lymfy z tkání lidského těla
.
.
Maska
Nejstarší zachované masky sloužily k zakrytí obličeje mrtvého člověka. O smyslu tohoto obyčeje, který zachovávali ještě staří Egypťané, existují různé hypotézy. Podle jedněch měla maska zakrýt rozklad těla a zachovat zemřelému slavnostní vzhled
Májá
V hinduismu se pojem májá objevuje ve všech daršanách. Podle hinduistické tradice povahou hmotného světa je, že čím více člověk touží po hmotných požitcích, tím více je připoutáván spletitostmi máji
.
Meditace
Někdy tento pojem označuje i prosté rozumové přemítání a v některých náboženstvích také určité druhy modlitby. Ta je podle Osha jedním z tipů meditace, stejně jako imaginace (denní snění). K meditaci přistupuje každá škola různě. Některé používají pouze lidskou mysl, které nabízí primární meditační bod (theravádový buddhismus), jiné užívají externí pomůcky, jako jsou např. mandaly.
 .
Masáž
Existuje přes 100 různých druhů masáží vycházejících z různých kulturních základů. Jednotlivé druhy masáží se vzájemně prolínají. Je to díky svébytnosti masérů, kteří se postupem své praxe vyvíjejí
Meskalin
Peyotl, rostlina obsahující meskalin, byl a je tradičně užíván indiány, původními obyvateli Ameriky, a to prokazatelně již před 3000–5000 lety. Halucinace považovali za cestu k porozumění světa. První zprávy o halucinogenních účincích peyotlu podal Evropanům misionář Fray Bernardino Sahagun v 16. století
 .
Meditace
Pod pojem meditace řadíme několik činností, z nichž řada je spojována s dosažením změněného stavu vědomí. Cílem meditace je ale zejména kultivace mysli (její zklidnění) a získání vhledu (ať už do smyslu lidské existence a vesmíru nebo do osobních záležitostí)
Mimosmyslové vnímání
Je způsob získávání informací o okolním světě, který má být založen na dosud neznámých smyslech, popřípadě síle neznámé povahy, která přenos informace umožňuje
Moderna
Slovo pochází od latinského modo, teď, nyní a poprvé se vyskytuje ve středověku jako spíše ironické označení pro ty, kdo se domnívají, že přesáhli své předchůdce. Už v pozdním středověku však může označovat i proudy a hnutí, které se snaží překonat různé vady a nedostatky předchozího čili „starého“, jako například devotio moderna http://cs.wikipedia.org/wiki/Moderna
.
Mantra
Mantrou (v sanskrtu, od kořene man- myslet, a přípony –tra, označující nástroj, v čínštině se užívá slovo čen-jen, v pinyinu zhenyan, doslova „pravdivá slova“, v japonštině se užívá výraz šingon, odvozený z čínského termínu) se nazývá metrická část védského hymnu, která se jmenuje rig, jadžus nebo sáman, v rozsahu od několika slabik až po několik vět
.
Mystika
V širším smyslu i jiné cesty k vnitřní duchovní zkušenosti, směřující k osobním zkušenostem hloubky a transcendence
 .
Mnoho kamenů z Vikinské éry
Runový kámen je svisle postavený kámen s runovým nápisem. Někdy se může jednat nápisy na bludných kamenech nebo skálách. Kameny lze datovat do čtvrtého do dvanáctého století, avšak mnoho kamenů pochází z Vikinské éry
.
Náboženství
Je moderní souhrnný pojem pro velmi rozmanité soustavy jednání, symbolů a představ, jimiž různá společenství vyjadřují reálný, životní, osobní vztah k transcendentní zkušenosti
Názvy run
Každá runa má svůj název, zvolený tak, aby reprezentoval zvuk příslušné runy. Rekonstruované názvy v pragermánštině byly vytvořeny na základě jmen jednotlivých run v pozdějších runových abecedách a souvisejících jmen písmen gótského písma
New Age
Hnutí Nový věk představuje zastřešující označení pro celou řadu lidí, organizací, akcí, praktik a myšlenek. Skládá se z několika myšlenkových proudů, má svou vlastní filosofickou a náboženskou interpretaci a dovolává se vědeckých názorů http://cs.wikipedia.org/wiki/New_Age
Nekonečno
Nekonečno je abstraktní pojem, který označuje kvantitu (množství) něčeho, co je tak veliké, že nemá konec (od slova konec je odvozeno slovo konečný), typicky se nedá spočíst, změřit, a pokud ano, tak je větší než každé konečné číslo
Neolit
Neolit nebo také mladší doba kamenná je pravěké období, ve kterém se namísto dosavadního lovu a sběru stává hlavním zdrojem obživy zemědělství. Samotný výraz neolit pochází z řeckého neos = nový a lithos = kámen a odráží v názvu jeden z typických prvků tohoto období. http://cs.wikipedia.org/wiki/Neolit
Nostradamus
Stejně jako všichni tehdejší lékaři používal i Nostradamus k určování příčin nemocí astrologii. V té době se věřilo, že všechny části těla jsou ovlivněny pohybem planet a jejich konstelacemi. Pomocí hvězd se dostává ke svým proroctvím
Numerologie
Nápadným shodám čísel věnoval velkou pozornost Sigmund Freud například v „Úvodu do psychoanalýzy“ a řada dalších autorů. Numerologie je prostředkem pro různá věštění a hledání esoterních souvislostí
Orchideje
Květy jsou jednotlivé nebo v květenstvích, pokud v květenstvích, pak se jedná zpravidla o laty, hrozny, klasy, hlávky či okolíky. Květy jsou často podepřeny listeny, jsou velmi nepravidelné, souměrné, zygomorfní. Semeník je často zkroucený a otáčí tak květ o 180°, proto dolní pysk (labellum) je ve skutečnosti horní a hovoříme proto o tzv. zdánlivě dolním
.
Pánini
Je znám svým spisem Vjákarana (mluvnice), jež obsahuje 3939 gramatických a fonetických pravidel sanskrtu. Tento originální spis komentoval později Mahariši Pataňdžali ve spise Mahábhášja
Pataňdžali
Na základě Pataňdžaliho Jóga súter vznikla různá odvětví jógy, mimo jiné Hatha jóga (pozice těla), Džňána jóga (Jóga vědění), Bhakti jóga (Jóga oddanosti), Dhjá­na jóga (Jóga meditace) nebo Rádža jóga (Královská jóga)
Parapsychologie
Disciplína se zabývá především otázkami mimosmyslového vnímání a telekineze, jeho badatelé se však věnují dalšímu spektru přináležících disciplín jako je transcendentologie, léčitelství a pod
Psychotronika
Jiny psychotroniky Charakteristika Psychotronické jevy Badatelé v psychotronice Teorie psychotroniky Elektromagnetická hypotéza Neelektromagnetická hypotéza Částicová fyzikální hypotéza Částicová nefyzikální hypotéza Kritika psychotroniky
.
Potravní doplňky
Potravní doplňky se typicky používají v doplňcích stravy (přípravky svojí vnějškovou podobou připomínající léčivé přípravky) a jiných tzv. funkčních potravinách. Přidávají se však často také např. do nápojů, cukrovinek, mléčných výrobků a jiných potravin
Polární záře
Poruchové indukční siločáry vystupují v místě slunečních skvrn na povrch a v jiných se zase zanořují do povrchu. V jejich okolí se sousedící prostor uzavírá do magnetických pastí a zpomaluje se v něm proudění. Dané místo se pak zářením ochlazuje a oproti teplejšímu okolí se nám zdá tmavé
Parabola
Parabolu lze také definovat jako kuželosečku s výstředností rovnou jedné. Z toho vyplývá, že všechny paraboly jsou podobné, odtud také pramení název. Parabolu lze také chápat jako limitu posloupnosti elips, ve které je jedno ohnisko pevné a druhé ohnisko se postupně vzdaluje do nekonečna
Plazma
Podle stupně ionizace rozlišujeme slabě ionizované plazma a silně ionizované plazma. V slabě ionizovaném plazmatu je koncentrace nabitých částic zanedbatelně malá v porovnání s koncentrací neutrálních molekul. Naproti tomu v silně ionizovaném plazmatu převládá koncentrace nabitých částic
Posvátná geometrie
Mezi vyznavači posvátné geometrie se často mluví o několika geometrických útvarech, vyznačujících se vysokou symetrií, přičemž všechny ze sebe navzájem vyplývají. Od nejjednoduššího bychom si mohli vyjmenova
Pravěk
Je tradiční označení období dějin lidstva, ze kterého nejsou známy žádné písemné prameny, jde tedy o období do vzniku písma. V populární literatuře, v médiích atd. se někdy užívá i v širším smyslu pro celou minulost Země či Vesmíru
Pyramida
Pyramidy byly budovány ve Starověkém Egyptě s přestávkami od dob panovníka Džosera do doby krále Ahmose. Stavěli se po dobu 1500 let. Používaly se jako hrobky různých králů nebo jejich významných manželek. Každá pyramida je součástí celého pyramidového komplexu, ale i tak se stavby mohou od sebe značně lišit podle toho, jaké v té době bylo náboženství
Poutní místa
Poutních míst je v buddhismu poměrně hodně, ale pouze čtyři mají pro poutníky zcela zásadní význam. Jsou to místa, kde se udály nejdůležitější události v životě Buddhy Šákjamuniho. Všechny se nachází v severní části Indického subkontinentu
Psychowalkman
Audiovizuální stimulátor přivádí periodické optické stimuly na LED diody brýlí a současně působí také periodická zvuková stimulace. Frekvence a typ stimulace se mění podle specifického cíle
Predikce
Na rozdíl od věštění nebo hádání se slovo predikce obvykle užívá pro odhady, opřené o vědeckou hypotézu nebo teorii. Predikce se potvrzuje nebo vyvrací zkušeností, která ovšem často přichází až v okamžiku, kdy už nemá velkou cenu
 .
 .
Reiki
Reiki předpokládá existenci vitální energie Reiki v těle zejména člověka, existenci příslušných energetických center čaker a drah (meridiánů), kterými může tato energie proudit. Pokud jsou čakry vyrovnané a v meridiánech proudí energie bez překážek, člověk je zdravý a vitální
Robot
Je stroj pracující s určitou mírou samostatnosti, vykonávající určené úkoly, a to předepsaným způsobem a při různých mírách potřeby interakce s okolním světem a se zadavatelem: Robot je schopen své okolí vnímat pomocí senzorů, zasahovat do něj, případně si o něm vytvářet vlastní představu, model
Runy
Runám se přičítá božský původ. Ságy praví, že bůh Ódin obětoval sám sebe, aby dosáhl vyššího vědění. Tato historie je popsána v jednom ze základních děl severské mytologie, epické básni Runatál, která je částí rozsáhlého díla Havamálu
Runy anglosaský
Anglosaský futhork je jedním ze způsobů zápisu runových znaků. Jedná se o mladší runovou abecedu než je germánský futhark prostý a jeho název je odvozen od zvuku prvních run (F, U, Th, O, R, K)
 .
Runy vikinský
Vikinský futhork je jedním ze způsobů zápisu runových znaků. Jedná se o mladší runovou abecedu než je germánský futhark prostý a jeho název je odvozen od zvuku prvních run (F, U, Th, O, R, K)
Runestones
Viz runy na kamenných objektech po Evropě a zameditujte si na původní zdroje
 .
Runic magic
Některé moderní systémy runové magie a věštění runic byly publikovány od roku 1980 kupředu. První kniha o runic věštění, Ralph Blum napsal v roce 1982, vedl k vývoji sady run určených pro použití v několika takových systémů pro věštění , ve kterém runy jsou typicky zařezávají do hlíny, kamenné obklady, krystaly, pryskyřice, skla nebo leštěné kameny, pak vybrat buď jeden po druhém z uzavřeného sáčku nebo svržen náhodně pro čtení
 .
Růže
Podle odlišného přístupu jednotlivých botaniků k vymezení je popsáno 100 až 300 samostatných druhů. Určování některých druhů růží je obtížné vzhledem k značné morfologické mnohotvárnosti a vyžaduje porovnání mimo květů, listů, ostnů a šípků také i kališních lístků po odkvětu či sterilních letorostů u příbuzných druhů
Sanskrt
Písmo sanskrtu: Nejrozšířenějším písmem používaným pro jazyk sanskrt je písmo dévanágarí. Často je proto mylně považováno za výhradní písmo sanskrtu.
.
Simulace
Virtuální realita je prostředí zamodelované prostředky počítače simulující kváziskutočnosť. Primárně se jím chápe vytváření vizuálního zážitku zobrazovaného na obrazovce počítače, případně přes speciální stereoskopické zařízení. V sofistikovanějších případech jsou stimulovány i další smysly jako např.. sluch, čich a hmat
Stonehenge
Přibližně mezi lety 2600 až 2400 př. n. l. byly vztyčeny kamenné bloky, které jsou široké veřejnosti nejznámější. Jedná se zejména o kruh o průměru 33 m. V době svého vzniku byl patrně tvořen 30 svislými „sloupy“ http://cs.wikipedia.org/wiki/Stonehenge
Sikhizmus
Sikhi nebo Sikhismus je dharmou (nikoli náboženstvím ve smyslu Abrahamovských náboženství), to jest „Cestou“. Pochází z Indie z oblasti Paňdžábu. Je nutno odlišovat od sebe sikhskou víru dharmu, sikhské společenství a khálsu….
Sitár
Sitár je mnohostrunný drnkací hudební nástroj z rodiny louten, populární v severní Indii, typický představitel nástrojů hindustánské hudby. Klasickým doprovodným nástrojem je dvojice bubnů tabla případně strunný nástroj tampura. Podobným nástrojem odvozeným od sitáru avšak s basovějším zvukem je surbahar
 .
Spiritualita
V individualizovaných kulturách se těžiště náboženského života pozvolna přesouvá od kolektivních vnějších projevů, slavností a obřadů, k vnitřnímu duchovnímu životu čili spiritualitě
Sypané mandaly
Mandaly lze tvořit různým způsobem. Jedním z nich je tvorba z obarveného písku, rýžové mouky či jiného sypkého materiálu. Jejich tvorba vyžaduje velkou pečlivost a trpělivost, čímž představuje určitý rituál
.
Snář a sen a věštba
Snář je kniha vytvořená k výkladu snů. Ve snáři jsou popsány jednotlivé výjevy a co znamenají. Nejstarším dochovaným snářem je čtyřdílný snář Artemidóra z Efezu, jenž se stal základem mnoha pozdějších prací ve vykládání snů
.
 .
Šamanismus
Osoba praktikující šamanismus se nazývá šaman. Ve své komunitě mívá významnou pozici prostředníka mezi lidmi a světem duchů, případně bohy, léčitele, věštce a psychopompa. Někdy (ale spíše výjimečně) býval šaman zároveň politickým vůdcem skupiny (Amazonie, v některých případech i Sibiř)
Šiva
Velice známou formou Šivy je Natarádža, král tance. Šiva je zobrazován při ladném tanci, který má podle některých interpretací ničit svět. Jiné školy zase soudí, že Šivův tanec představuje celý projevený svět (jeho neustálé změny, vznikání a zanikání, atp.). Rozmanitost světa je způsobena zdáním, podle šivaistů je ve skutečnosti Šiva vším
 .
Šiacu
Šiacu pomocí protahování, tlaku nebo dotyku uvádí do pohybu energii v akupunkturních drahách a tím obnovuje energetickou rovnováhu těla. Šiacu používá širokou paletu technik – dynamické uvolňování napjatých partií i klidné užití tlaku k tonizaci prázdných míst v těle. Pracuje se prsty, dlaněmi, lokty, koleny nebo chodidly. Účinky šiacu jsou hluboce uvolňující a zároveň posilující
.
Tantra
Tantra ve stejném významu se také používají pojmy tantrajána, mantrajána, vadžrajána. Tento výraz odkazuje na komplexnost v porovnání s naukami súter. Metody buddhistické tantry se zaměřují na identifikaci s cílem Buddhových nauk, s probuzením
Tarot
Objevují se také snahy zavádět tarot do naprosto seriózních terapeutických přístupů v psychoterapii (většinou jako projekční materiál nebo materiál podporující imaginaci a nahlížení problému). Základní typy tarotových karet, můžeme se ovšem setkat i s typy jinými, které nejčastěji zahrnují různé krajové a dílenské modifikace
Tibet
Historický Tibet se skládal ze tří provincií – Amdo, Kham a Ü-Cang (která sama se skládá z regionů Ngari, Ü a Cang, je však někdy uváděna dohromady, jako jedna provincie Ü-Cang) a měl rozlohu okolo 2,5 milionů km². K Tibetu se někdy počítá též Bhútán a území v severní Indii – Ladak, Sikkim a severní část Arunáčalpradéše (tzv. Jižní Tibet). Asi polovinu území historického Tibetu dnes zabírá Tibetská autonomní oblast
.
Tibetské mandaly
Dosud vznikly celé stovky mandal od meditačních, kosmologických, po léčivé a dodávající sílu a obsahující porozumění. Tyto mandaly obsahují tradičně stanovené tvary, které bývají při rituálních obřadech znázorňovány také trojrozměrně. Trojrozměrné madnaly vznikají jako vnitřní obraz meditujícího, který procházením několika patry mandal získává důležitá poučení o uspořádání světa
Tibetská mísa
Tibetská mísa nebo také Zpívající mísa je tradiční ozvučný lidový nástroj ze slitiny (obvykle) sedmi kovů ve tvaru mísy, který pochází z Nepálu a byl používán už v polovině 3. tisíciletí př. n. l. nejen k léčení neduhů těla a mysli ale i k různým meditacím
Tchaj ťi
Časem se sestavu tchaj-ťi čchüan postupně učili i laici. Toto stěhování tchaj-ťi z klášterů způsobily dvě příčiny. První byla, že císař a šlechta si všimli taoistického výcviku z hlediska bojového umění. Buddhističtí mniši z chrámu Šao-lin i taoisté z oblasti Wu-tang začali být zaměstnáváni jako cvičitelé v císařské armádě
.
Tradiční čínská medicína
Základními pojmy tohoto pohledu na tělo jsou energie čchi, principy Jin a Jang a učení o pěti prvcích, které nalézáme v čínské filosofii i v jiných tradičních čínských oborech
.
Úplněk
Úplněk je jediná měsíční fáze, ze které lze někdy pozorovat zatmění Měsíce. Protože ale oběžná dráha Měsíce kolem Země je skloněná proti oběžné dráze Země kolem Slunce, většinou Měsíc probíhá nad nebo pod zemským stínem. Proto se zatmění Měsíce nevyskytuje při každém úplňku
 .
Upanišady
Hlavním te­matem upanišad je spojení sama sebe (átma) s nejvyšším kosmickým principem (brahma) jak cestou meditace tak cestou skutků
Vadžrajána
Jejím cílem je dosažení původního, neduálního stavu mysli, kdy se plně rozplyne jakýkoliv rozdíl mezi subjektem a objektem (tzv. rigpa neboli stav osvícení)
Vesmír
Podle některých vědeckých teorií je tento „náš“ vesmír součástí systému většího počtu vesmírů zvaného multivesmír nebo mnohovesmír (z anglického multiverse). Tyto jiné vesmíry přitom mohou mít zcela odlišné fyzikální zákony než ten náš. Termín mnohovesmír se používá také v populární kultuře, především ve sci-fi literatuře http://cs.wikipedia.org/wiki/Vesm%C3%ADr
Védy
Védy přechovávali bráhmani tak, že je předávali v ústní podobě z pokolení na pokolení. Většina hymnů jsou obět­ní a oslavné chvalozpěvy adresova­né různým bohům. Tyto hymnické písně a způsob provádění obětí
Védánta
Védánta konstatuje, že brahma (nejvyšší duchovní vesmírný princip) je oproštěno od vlastností a jednání. Vinou máji (klamu smyslového poznání) se átmá (individuální duchovní princip) ztotožňuje s objekty
Védská astrologie
Védský systém astrologie je jednou ze šesti kategorií védángy, souboru pomocných disciplín pro studium Véd. Z historického hlediska byla a dosud je součástí holistického tradičního způsobu života v Indii
Věštění
Kromě věštění, tedy snahy poznat budoucnost, se lidé pomocí magických praktik pokoušeli zjistit také události, které se odehrály v minulosti nebo pohlédnout na vzdálená či skrytá místa. Například podle určitých výkladů lze z čar na dlaních poznat jak minulost, tak budoucnost člověka která je ovšem taky relativní protože postupem času jak se dotyčný mění tak s ním i čáry na ruce, takze lze ji predpovídat i desítky let dopředu, jen pokud se dotyčný nezmění
Věštírna v Delfách
Delfy leží na jižním úpatí Parnasu a vedle Apollóna se zde uctíval také Dionýsos a Athéna. Podle pověsti tu měla před Apollónem chrám a věštírnu bohyně země Gé (Gaia). Její svatyně byla střežena dračím bohem Pýthónem
Věštec a věštba
Kromě věštění, tedy snahy poznat budoucnost, se lidé pomocí magických praktik pokoušeli zjistit také události, které se odehrály v minulosti nebo pohlédnout na vzdálená či skrytá místa
.
Věštírna a proroctví
K nejznámějším věštírnám patří např. věštírna v Delfách, v Dodóně nebo v Epidauru. Další věštírny se nacházely v megalitických chrámech na Maltě jako např. v chrámu Hagar Qim: v těchto chrámech se jednalo vždy o věštby kněží
Vulkány kozmos
Na Marsu je méně než 20 pojmenovaných sopek. Na povrchu se vyčleňují dvě hlavní vulkanické provincie a to Tharsis a Elysium Planitia, vyjma těchto oblastí se ale vulkanismus nachází taktéž na jižní polokouli v oblasti Tyrrhena Patera
Vulkány světa
Vulkanologie je vědní obor zabývající se vznikem a stavbou vulkánů, sopečnou činností, projevy vulkanismu a zkoumáním vlastností sopek, lávy, magmatu a souvisejících geologických jevů. Název disciplíny pochází z latinského slova vulcan , které označovalo římského boha ohně
Vyvolávání duchů mrtvých
Určitým typem nekromancie je spiritismus, tedy vyvolávání duchů zemřelých, který se rozšířil v 19. století. Hermetici 19. století však již považují spiritismus za pokleslou formu nekromantie, kde jsou vyvolávající v moci vyvolaného ducha.
Wieliczka
Turisté si zde mohou prohlédnout 3,5 km dlouhou trasu, která zahrnuje prohlídku soch historických i mýtických postav, vytvořených z kamenné soli. Kromě skutečného a vědeckého vysvětlení vzniku rozsáhlých solných ložisek je také návštěvníkům přiblížena i pověst o vzniku dolu, spojená se středověkými panovníky polskými a uherskými
Západní astrologie
Se zánikem Římské říše postupně astrologické znalosti helénského období z Evropy vymizely a zachovávaly se pouze některé astrologické prvky pohanských náboženských kultů. Už od raného středověku musela evropská astrologie řešit spory s oficiální katolickou církví
Zen
Zen, jak se s ním dnes setkáváme v japonských klášterech školy Rinzai i školy Sótó, klade velký důraz na zazen. Tomuto výcviku je věnováno mnoho hodin denně a velká důležitost se přikládá správnému držení těla a správnému dýchání
Zvěrokruh, zvířetník, zodiak
V tomto pásu se při pohledu ze Země pohybují všechny ve starověku známé planety Sluneční soustavy (z později objevených Uran a Neptun; Pluto se může na obloze objevit i mimo zvířetník). Býk, Blíženci, Rak, Lev, Panna, Váhy, Štír, Střelec, Kozoroh, Vodnář, Ryby
Zvukové sochy
Kamene sú zvukové sochy, ako je veľký menhir (hlavne vápenec alebo čadiča), ktoré rezonujú raz leštené ručne alebo s malými kameňmi. Sonic vlastnosti sochy sú vyrobené za použitia paralelné rezy na skale. Tieto sochy sú schopné generovať znie veľmi štruktúrovaný, s rôznymi vlastnosťami v závislosti na hustote kameňa a rytie, zvuky, ktoré sa podobajú sklo alebo kov, drevené nástroje, a dokonca aj ľudského hlasu
Yagé
Ayahuasca je tradičně používána amazonskými domorodci v rituálním kontextu za přítomnosti zkušených šamanů, ve dvacátém století též vznikly synkretické církve užívající ayahuascu jako svátost při svých bohoslužbách
.

 

 

 

 

 

 

Comments are closed