Věštectví

Datum: 7.12.2013
Strana 1 z přibližně 30 výsledků
Věštectví
.
Přináší sponzor: psychotronik/saša pueblo
http://www.cimax.sk/lieky/sasa-pueblo
sasapueblo@gmail.com
10
.
Věštectví Jana Bílého
http://www.konstelace.info/
OSOBNÍ WEB: Semináře láska, vztahy, vnitřní dítě, krize a peníze, výcvik v metodě systemických konstelací, transformace
.
Věštectví škola
http://www.tajnevedy.cz/cz/magie-o-nas/
WEB: Věštecké služby, snímání uřknutí, magické rituály, škola magie, duchové, kurzy, snář, výklad karet, esoterický slovník
Věštectví 
http://www.wahlgrenis.cz/
WEB: Budoucnost, minulé životy, magie, věštecké pomůcky, sny, keltský horoskop, poradna
.
Věštectví
http://www.esoterika-poradenstvi.cz/
WEB: Osobní poradenství, osobní rozvoj, semináře, automatická kresba, konstelační techniky, kyvadlo
Věštectví
WEB/FB: Horoskopy, výklad karet, výklad snů, numerologie, kyvadlo, runy, křišťálová koule, karma, reiki, I-Ťing
 .
Věštectví
WEB: Horoskopy, výklad karet, runy, škola magie, tarotové karty – malá arkána, velká arkána, astrologie
Věštectví
WEB/FB: Anjelské a tarotové karty, věštění,v horoskop, tarot, numerologie, esoterika, symboly, reiki, magie
 .
Věštectví Graciely Vědmy
OSOBNÍ WEB/FB: Kartářka, esoterička, čarodějnice Graciela výklad karet partnerské vztahy, kouzla na lásku, rituály, zdraví
.
Věštectví
WEB: Velký snář, tabulky osudu, křišťálová koule, tarot, kniha proměn i-ťing, runy,  výklad tarotu, kurzy
Věštectví poradna
WEB: Astrologie, tarot, magie, astrologické a tarotové poradenství, kurz tarotu, osobní výklad karet
Věštectví články poradcu
https://www.facebook.com/pages/V%C4%9B%C…
WEB/FB: Výklad karet, výklad snů, numerologie, astrologie, psychologie, etikoterapie, zdraví, kyvadlo, rituály
Věštectví věštba po telefonu
http://www.vestba.org/
WEB: SMS věštba, výklad snů, kyvadlo, tarot, partnerské horoskopy, koule i horoskopy
Věštectví horoskopy na  míru
WEB: Kartářky živě, věštění online, horoskopy, věštění z kávy a čaje, magie, andělé a démoni, astrologie
Věštectví Věštírna Květy Fialové
OSOBNÍ WEB/FB: Věštírna Květy Fialové, kartáři, šamani, věštci, runy, křišťálové koule, numerologie, šamanismus, kyvadlo
.
WIKI: Kromě věštění, tedy snahy poznat budoucnost, se lidé pomocí magických praktik pokoušeli zjistit také události, které se odehrály v minulosti nebo pohlédnout na vzdálená či skrytá místa
Věštírna a proroctví
WIKI: K nejznámějším věštírnám patří např. věštírna v Delfách, v Dodóně nebo v Epidauru. Další věštírny se nacházely v megalitických chrámech na Maltě jako např. v chrámu Hagar Qim: v těchto chrámech se jednalo vždy o věštby kněží
.
Vyvolávání duchů mrtvých
WIKI: Určitým typem nekromancie je spiritismus, tedy vyvolávání duchů zemřelých, který se rozšířil v 19. století. Hermetici 19. století však již považují spiritismus za pokleslou formu nekromantie, kde jsou vyvolávající v moci vyvolaného ducha.
Křišťálová koule
WIKI: Při věštění věštec sleduje v krystalu (resp. ve vodní hladině) obrazy, které pak interpretuje jako významné informace. Ty pak pomohou učinit důležitá životní rozhodnutí (např. v lásce, sňatku, cestování, obchodu atd.)
.
Snář a sen a věštba
WIKI: Snář je kniha vytvořená k výkladu snů. Ve snáři jsou popsány jednotlivé výjevy a co znamenají. Nejstarším dochovaným snářem je čtyřdílný snář Artemidóra z Efezu, jenž se stal základem mnoha pozdějších prací ve vykládání snů
Věštírna v Delfách
WIKI: Delfy leží na jižním úpatí Parnasu a vedle Apollóna se zde uctíval také Dionýsos a Athéna. Podle pověsti tu měla před Apollónem chrám a věštírnu bohyně země Gé (Gaia). Její svatyně byla střežena dračím bohem Pýthónem
Nostradamus
WIKI: Stejně jako všichni tehdejší lékaři používal i Nostradamus k určování příčin nemocí astrologii. V té době se věřilo, že všechny části těla jsou ovlivněny pohybem planet a jejich konstelacemi. Pomocí hvězd se dostává ke svým proroctvím
Predikce
WIKI: Na rozdíl od věštění nebo hádání se slovo predikce obvykle užívá pro odhady, opřené o vědeckou hypotézu nebo teorii. Predikce se potvrzuje nebo vyvrací zkušeností, která ovšem často přichází až v okamžiku, kdy už nemá velkou cenu
Diagnostika
WIKI: Správná diagnóza umožňuje dobře zvolit vhodnou terapii, tato diagnóza však nemusí být úplná. Je eticky nepřípustné zatěžovat pacienta dalšími vyšetřeními pro zpřesnění diagnózy tam, kde je zřejmé, že to již nijak neovlivní ani terapii ani informace o prognóze nemocného
.
Futurologie
WIKI: Futurologie je teorie o budoucnosti nebo se též zabývá výzkumem možných budoucností, tzn. alternativ budoucnosti. Jako první tento termín použil Karl Osip Flechtheim. Futurologie je vědním odvětvím, které se zabývá předpovídáním budoucnosti.
Astrologie
WIKI:  Za účelem tohoto zkoumání vytvořili astrologové v různých dobách a různých civilizačních okruzích řadu samostatných symbolických systémů a tradičních nauk, které mají pochopení vztahů nebeských a pozemských dějů zprostředkovat
Numerologie
WIKI: Nápadným shodám čísel věnoval velkou pozornost Sigmund Freud například v „Úvodu do psychoanalýzy“ a řada dalších autorů. Numerologie je prostředkem pro různá věštění a hledání esoterních souvislostí
.
Tarot
WIKI: V dalším vývoji hraje významnou úlohu také tarot Marseilleský, z kterého později vycházeli okultisté 19. století při svých pokusech vtisknout původnímu tarotu záměrný esoterický význam
Geomantia
WIKI: Geomantie je naukou o jemnohmotných silách Země a o tom, jak jim porozumět a vhodně s nimi pracovat. Jsou to principy, kterými se můžeme řídit tak, abychom byli schopni zachytit jemné změny životní energie v prostoru
Chiromantia
WIKI: Čtení z ruky, neboli chiromancie či palmistrie, je metoda, kterou se věštec (v tomto případě konkrétněji chiromant) pokouší uhodnout budoucnost osoby ze stavby a tvaru její dlaně, například podle tvaru a uspořádání čar na dlani
.
Feng-šuej
WIKI: Feng-šuej má dvě hlavní školy: školu formy a školu kompasu. Pracuje mimo jiné s polaritou jinu a jangu a s tzv. pěti elementy (voda, země, dřevo, oheň, kov) a snaží se mezi nimi nastolit harmonii prostřednictvím barev, tvarů, materiálů, vůní i zvuku. Jedním z pilířů této nauky je i čínská astrologie.

Comments are closed