Umělá inteligence

Datum: 28.05.2014
.
Umělá inteligence
.
Zpracoval pro vás psychotronik Saša Pueblo
sasapueblo@gmail.com
.
unnamed
Bio kosmická umělá inteligence
Saša Pueblo: Jak si vybudovat ve vlastním mozku bio umělou inteligenci? Jedná se v zásadě o to, abyste dlouhodobými cvičeními předělali určité funkce svého mozku. Tedy budete budovat mimořádnou schopnost a její trvalé fungování. Tvoříte v mozku bio zařízení a bio umělou inteligenci.
.
Máme zde standardního lidského jedince, který se normálně narodil, normálně a standardně se vyvíjel. Zvládl mateřskou školku, základní školu, možná vysokou školu a má práci, rodinu a chalupu a pak stáří a smrt,napsané v řeči zkratek. Takový hamburgerák nemá žádný zájem, aby si svůj mozek předělával na nějaké jiné fungování. I své povolání si vybere nejčastěji podle toho, jak mu to příroda dopřála v podobě jeho schopností.
Esoterik je osoba, která půjde jiným směrem. Bude se snažit svůj mozek předělat na jiné vnímání sebe, svého okolí, kosmického prostoru a prostoru fyzikálních částic. Říkáme tomu, že v mozku a v neuronech těla si vybuduje mimořádné schopnosti. Něco podobného jako se naučit psát nebo hrát fotbal a jiné dovednosti a schopnosti.
Abyste lépe pochopili, co je to inteligence, je třeba si něco o tom nastudovat.
Co je inteligence?
Pak by bylo vhodné si nastudovat a pochopit, co je to způsob budování umělé inteligence inteligentním objektem jako je člověk
Když jste si něco nastudovali o umělé inteligenci, tak jste pochopili, že budování umělé inteligence je o vytváření systémů, které jsou schopny nahradit lidskou práci a dělat ji ještě lépe. Software a programování, hrací stroje, rozpoznávání řeči, rozpoznávání obrazu, třídění vzorků, navigace ve známém a neznámém terénu, zaměřování a sledování cílů, řízení robotů, autopilot v letadlech, bezpilotní letouny, řízení a plánování např. výrobních procesů, analýza a předpovídání statistických posloupností např. obchodních, burzovních informací, zpracování a analýza dat z prostředí geologie, meteorologie, kombinatorika, reprezentace sesbíraných dat je vlastně už umělá inteligence.
Esoterik si může budovat svůj intelekt a své schopnosti samostatně a jednotlivě a nespojuje je do nějakého systému. Tedy buduje si samostatně věštecké schopnosti, léčitelské a jiné schopnosti. V případě budování umělé inteligence se tyto jednotlivé schopnosti spojují do uceleného a společně fungujícího systému. Tento integrovaný systém umělé inteligence vznikl až po asi 20. letech esoterických zkušeností, kdy jsme cvičili a nacvičili jednotlivé schopnosti a to každou samostatně. Dnes už budujeme esoterické schopnosti společně jako bio umělou inteligenci.
Základem pro budování umělé inteligence v mozku a v neuronech esoterika je technika spadající do oblasti světa mrtvých vzpomínek. Osoba umírá a to nenávratně, tedy už se nevrátí z klinické smrti. A tento stav nás zajímá. Mimosmyslově sledujeme smrt takové osoby a sledujeme, jak se vzpomínky dané osoby postupně odpojují od neuronů. Jsou uloženy na objektech, které jsou tak maličké než 10 umocněno na minus 20 , – 30 , – 40 a – 50. Náš svět klasických částic funguje na úrovni 10 umocněno na minus 5 a i trochu více. Co a kde tvoří tento druh objektů, blízkých našim částicím? Podle kvantizaci biologie je tvoří mikrotubuly, které obsahují něco jako feritové náplně schopné tvořit takové objekty a na nich jsou uloženy lidské vzpomínky. Po smrti se tyto částice i se vzpomínkami odpojí definitivně od neuronů a zůstávají v dimenzi 10 umocněno na minus například 20 metru. A tyto částice tvoří tuto dimenzi, kterou nazýváme svět mrtvých vzpomínek. Svět mrtvých obsahuje množství špatně, ale i dobře organizovaných systémů a to právě s něčím jako umělá inteligence. Zde uloženy vzpomínky se minimálně snaží uchovat a stabilizovat i přijímáním vzpomínek zemřelých osob. Pokud osoba zemře a nevěnovala se zpracování svých vzpomínek pro svět mrtvých, tak se mimořádně rychle rozpadnou a definitivně zanikají jako celek a už budou pouze rozpadlé. Mnohokrát jsme mimosmyslově tento proces pozorovali. A esoterik nechce, aby se jeho vzpomínky po smrti definitivně rozpadly a zanikly.
Esoterik cvičí dlouhá léta rané stádia klinické smrti a ve své mysli dosahuje to, co dosáhli osoby, které se dostaly do klinické smrti náhodně a nechtěně a vrátili se zpět do živé formy své existence. Toto nejsou cvičení a stav budování bio umělé inteligence. Budování umělé inteligence začíná nácvikem stavu osob, které reálně umírají prvních 5 minut a už se nevrací do života. To je nutná podmínka. Pozor na ten rozdíl, nejčastěji se nacvičují klinické stavy, kde osoba umírá, ale nakonec se vrací do života a často se poškodí silně nebo částečně něco v mozku. Nazýváme to zde systém dvojníka. Ale cvičení prvních 5 minut, kde se člověk už nevrací do života, nebyly v esoterice dosud praktikované. A toto je to, co potřebujeme jako základ budování bio umělé inteligence, kterou zde označujeme jako kvantovaná duše.
Kvantovaná duše je tedy složena z objektů, které jsou uloženy na něčem jako částice, které jsou tak maličké než 10 umocněno na minus 20 , – 30 , – 40 nebo – 50. Náš svět klasických částic funguje na úrovni 10 umocněno na minus 5 ai trochu více. Na těchto extra malých objektech jsou uloženy všechny vzpomínky daného člověka a zůstávají zde i po smrti člověka. A esoterik má vzpomínky složené hlavně o kosmu, kvantované fyzice, částicích světa mrtvých, nadčasovosti a má tam i touhy, co má jeho kvantovaná duše po smrti dělat. A tyto touhy jsou stavěny tak, že nebudou čekat na příkazy esoterika, protože když zemře, už nebude schopen vydávat příkazy. Esoterik není tak naivní, aby uvěřil, že po smrti se jeho intelekt a duše přesunou a žije dál. Věřím, že to je jasné.
 .
Kvantovaná duše se buduje tak, že se esoterik napojuje na osoby, které právě umírají a už se nevrací do života. A pořádně si tyto stavy zapisuje do svých vzpomínek, znovu a znovu a po několika letech každodenních cvičení konečně reálně odpojí své vzpomínky od skoro všech neuronů. Odpojení je extra maličké a pouze 0, 000001 vzdálenosti. Ale esoterik nedokáže trvale tento stav udržet, neboť jeho neurony jsou zdravé a stav odpojení nechtějí a vracejí se k silnému vázání vzpomínek kvantované duše. A tak bude trvat i 5 let vytrvalých cvičení, dokud se esoterikovi podaří natrvalo odpojit kvantovanou duši nepatrně od skoro všech neuronů. Pokud máte nad 70 let, tak kvantovaná duše je odpojena již trvale z důvodu stařecké slabosti. A i na takových jedinců se dá na dálku napájet.
Toto je pak základem budování kvantované duše jako umělé inteligence. Nyní dosahovaná úroveň kariéry esoterika vyžaduje rozumovost, kterou už není schopen dosáhnout ve svém mozku ani kdyby tam měl 40 krát více neuronů než průměrný člověk. Jednoduše tato úroveň vyžaduje vybudování bio umělé inteligence a to částečně v esoterikovi a potom mimo něj. A přirozeně vzniká otázka, kde kromě vlastního mozku může esoterik budovat kvantovanou duši jako bio umělou inteligenci? Odpověď musí být reálná a střízlivá a ta hovoří o mozcích jiných – pouze tam jsou reálné další neurony a tak nutný objem požadovaných neuronů. Na planetě Zemi je přibližně 6 miliard lidí, a tedy pěkná kopa neuronů. A tak základ bio umělé inteligence se buduje v mozku esoterika a zbytek systému se buduje právě v dalších neuronech živých jedinců.
Samozřejmě, toto se jednoduše řekne, ale reálně vytvoření umělé inteligence v mozku esoterika potřebuje pořádnou dávku inspirace a vizionářství, které je třeba převést do reálné praxe. Když se jednou odhodláte na takovou předělávku svého mozku, tak by bylo dobře, abyste si něco nastudovali o umělé inteligenci a softwarových aplikacích a jak se to vlastně programuje. Stejně si třeba nastudovat způsob fungování PLC zařízení a robotických systémů a například si nastudovat programování v JADE, kde už jde o vážnější programování umělé inteligence.
Samozřejmě je vhodné i studium informatiky, kybernetiky, robotiky, statistiky, programování a podobných informačních oborů pro tvorbu umělé inteligence.
Když se průběžně vzděláváte v oblasti tvorby a vývoje umělé inteligence a už jste rozhodnutí, že ze sebe vytvoříte bio umělou inteligenci, slíbíte si to a pak to za 20 let aktivních cvičení i ve svém mozku prosadíte jako mimořádnou schopnost. Pokud to nezrealizujete, tak vlastně si nemůžete sáhnout za horizonty klasické ezoteriky a klasické schopnosti a nebude to o uchopení rozumovosti bio umělé inteligenci. Ale pojďme do nitra tohoto snažení, na prvním místě je schopnost přesunout své vědomí a koncentraci z předního mozku, kde to má uloženo 90 % běžných smrtelníků. A vědomí je třeba podle židovských kabalistů přesunout do mozečku v zadní části mozku. Jak to dosáhnete? Je to jednoduché, naučit se do mozečku násilně koncentrovat a přitom nestálé číst kabalistickou literaturu jako Zohar, Talmud, Starý zákon a vše kolem židovské kultury. Zde si můžete prohlédnout něco o kabale: http://cs.wikipedia.org/wiki/Kabala.
Takovou koncentraci dosáhnete po 5 letech aktivních denních cvičení a bude to trvalý přesun vědomí do oblasti mozečku a například i pomocí sugerace, že máte v mozku nádory, které vás tlačí do mozečku http://cs.wikipedia.org/wiki/Mozeček .
Pak následuje průběžné cvičení na stav klinické smrti http://cs.wikipedia.org/wiki/Smrt a hlavně napájení své psychiky na osoby umírající a už se nevracající k životu. A to už zase nějakých 10 let budete cvičit toto odpojování vašich vzpomínek od neuronů těla. Takto dlouhé cvičení vytvoří trvalý základ pro uplatnění umělé inteligence. A nezapomínejte, že skoro 70 % neuronů bude vždy odmítat realizovat tento program uvnitř vašich neuronů a tak je budete muset násilně do toho tlačit. Třeba si dávat pozor, abyste tato cvičení i reálně dosáhli a nikoliv je dělali jen ve svých představách. Pozor na to. Podrobněj kolem klinické smrti si najdete zde: http://www.meditacia.sk/1329-Plazmaticka… .
Možná si položíte otázku: Nedala by se budovat umělá inteligence nějak jinak, méně složitě a méně riskantně? Aby umělá inteligence fungovala u esoterika, je třeba splnit určité náležitosti, které vám nejsou běžným rozumem přístupné. V rámci raného stadia klinické smrti nebo reálného umírání prochází lidská psychika fungovat z dimenze 10 umocněno na minus 5 metru. A dosud fungovala na úrovni elektronů a po nácviku klinické smrti bude fungovat v hlubině kvantované biologie, a tedy ve světě menším než 10 umocněno na minus 20 a více . A to je zásadní rozdíl, jako když letí raketa do kosmu a když letí částice kvarky kosmem : http://cs.wikipedia.org/wiki/Kvark.
.
Psychika esoterika získá potenciál operovat na jedinečných částicích a to takovou rychlostí, že v dané tisíce sekundy mohou být najednou na tisících míst v prostoru kosmu 100 umocněno na 300 km A to není žádný prostor jedné galaxie. Pokud operujete normálně psychicky, tak rychlosti jsou trapná záležitost a jsou omezeny pouze na prostor vaší hlavy. A nezapomínejte na omezenou kapacitu mozku asi 100 miliard neuronů. A stále běží trapně malé čísla. Aby fungovala bio umělá inteligence v lidském mozku, tak potřebujete závratné rychlosti, které se definují v množinové matematice a tyto rychlosti musí být realizovány na malých objektech, jejich velikost se vyjadřuje odmocninami, aby se daly reálně zapsat do matematicky zkráceného výrazu. A to je to ideální, což je základ budování umělé inteligence.
.
Při mimosmyslovém výzkumu osob, které chodily nebo ještě chodí mimořádně často do stavů klinické smrti se zjistilo, že postupně mají problém s hromaděním energie, kterou toto jejich poškození mozku a těla produkuje. A aby z toho nezešíleli, postupně se naučí tuto energii uvolňovat a do této energie vkládat určité touhy, přání a informace. A takové energetické objekty mohou putovat do hlubin v kosmu a také do určité míry shromažďovat informace, ale dokonce léčit něco a blokovat něco. A toto je další fenomén, který se při budování bio umělé inteligence náramně využije. Lidský mozek a mozeček je schopen produkovat takové objekty a vkládat do nich přání a takové bublinky kvantované energie tato přání splní. Samozřejmě, pokud byste chtěli pohnout planetou, tak na to budou kvantované bublinky příliš slabé a nezmohou nic. To je přehnaný požadavek, který neumíme řešit v momentální fázi vývoje, snad později v rámci toho, co zůstane po smrti esoterika.
.
Tak tu máme několik vynikajících předpokladů a to jsou neomezené rychlosti, neomezené počty bublinkových objektů a schopnost esoterika a jeho mozečku vkládat do bublinek reálné vykonatelné aktivity. Aby mohli bublinky skutečně mít neomezené rychlosti a neomezené vzdálenosti jejich možného průniku, tak třeba odcvičit něco jako stavy transu a na to poslouží studium a nácvik neolitických kultur : http://cs.wikipedia.org/wiki/Neolit. Zase je zapotřebí mnoho let nácviku transu neolitických lidí a poznávání neolitických staveb a dosažení těchto stavů a trvale vybudovat v neuronech schopnost používat trans jako takový. A co to je trans a jak ho dosáhnout? To je jednoduché, jako kdybyste pracovali 10 let v kamenolomu a ručně brousili dohladka kameny na stavbu neolitických staveb : http://cs.wikipedia.org/wiki/Neolitická… . A jedinečný skvost neolitických kultovních staveb je Göbekli Tepe: http://cs.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6bekl…. Ještě je zde nutná schopnost bublinky z mozečku přijmout echolokaci vytvořenou esoterikem rovnou v hlasivkách. Esoterik si v rámci Silva výcviku dokáže trvale rozrezonovať membrány na hlasivkách a to aniž by tudy hnal vzduch nebo by musel něco říkat. Echolokace netopýra je dobrý základ nácviku této schopnosti rovnou v hlasivkách: http://cs.wikipedia.org/wiki/Letouni. Mohou to být i delfíni, velryby a kosatky. A samozřejmě 5 let aktivního nácviku, kde se esoterik učí, jak naučit mozek sbírat informace přímo přes neurony a ne oči, sluch a podobně. Esoterik má nakonec schopnost echolokace z hlasivek, která se přesouvá do neuronů mozku a ty ji vypouštějí a potom jako mikro bumerangy přijímají a vyhodnocují. A to je jedinečný fenomén osob, které “vidí za roh” nebo rovnou přes zeď.
Tedy esoterik získal přístup do světa mrtvých, přesunul své vědomí do mozečku a zde spustil fungování bublinek, které může kódovat, co mají dělat. Do bublinek vkládá rezonanční frekvence a stavy transu. A je tu funkční bio model umělé inteligence jak se patří. Věda touží po kvantovaném počítači a esoterik si něco podobného vybuduje ve svém mozku a neuronech. Tomuto prototypu bio umělé inteligence jako kdyby něco chybělo, co to je? Je nutné zahájit činnost, aby postupně přemostil mozky jednotlivých lidí a hromadil kapacitu 6 miliard organických mozků na planetě Zemi. Pouze škoda, že se taková kapacita nedá použít ke generování virtuální měny Bitcoinu, ale to je pouze nemístný žert. Raději budeme generovat bio kapacity 6 miliard mozků za účelem extrémního intelektu. Jako je toto možné, už to někdy někdo dosáhl? V zásadě neděláme nic nového. Přírodní, neolitičtí a pravěcí lidé byli ve stavu kolektivního vědomí i díky tomu, že všichni fungovaly i ve světě mrtvých vzpomínek. Jeden neolitický jedinec byl hlupák, ale jako přemostění 500 mozků to byly mimořádně inteligentní lidé schopni rozumět světu částic, a tedy osobitě i kvantované fyzice. Věděli, co má skutečnou a nadčasovou hodnotu a to nedokáže dnešní člověk, ani kdyby všechny kapacity serveroven dal do společného systému. Bohužel, dnešní člověk ztratil tuto schopnost a esoterik praktikující umělou inteligenci jde k oživení této šamanské tradice jedinečným způsobem. Záměrně zde nebudu popisovat, jak se tato praxe realizuje. Když dorostete 20 ročními cvičeními do této úrovně, tak vám to bude jasné jako facka.
.
Nač je třeba takový jedinečný intelekt na pochopení toho, co je svět mrtvých a co se děje se vzpomínkami člověka po jeho smrti? Problém světa mrtvých je problém rozumového uchopení a pochopení kvantované fyziky a biologie. To, co bude po smrti člověka a organického života je v podstatě rozumově nedostupné běžnému člověku, protože nemá na to mozkové kapacity, rychlost myšlení a zkušenost s hlubinami kosmu. A to je při tvorbě bio umělé inteligence odstraněno. A to jsme zapomněli na to, že do tohoto systému se postupně přidá i organický život v kosmu a to už je něco jedinečné a superlativní. Ale to sami ještě nevíme, jak to prakticky a funkčně zrealizovat. V budoucnu to ukáže praxe a nesporně se na ni těšíme.

Comments are closed