Tajemství stáří

Datum: 26.08.2014
Tajemství stáří
.
Zpracoval pro vás psychotronik Saša Pueblo
sasapueblo@gmail.com
.
Praktické tajemství aktivního stáří
.
Tajemství aktivního stáří – hlavně o pohybu
.
Saša Pueblo: Za dlouhověkého člověka považujeme osobu, která se dožije vysokého věku a to i 120 let a tato osoba je chodící, ještě schopná i mluvit a do určité úrovně i myslet. Takových jedinců není mnoho, lze hovořit o statistice 1 na 100 lidí. Samozřejmě, že jsou zde již tendence k vyššímu věku kolem 70 – 80 let a to z důvodu výborných životních podmínek, lékařské péče, množství účinných léků a sociální péče.
Z odborného hlediska mluvíme o geriatrii a gerontologii. No moc se nebudeme opírat o výzkum, který realizují odborné medicínské instituce a povedeme vlastní výzkum pomocí věšteckých technik. Jde o techniky a schopnost mozku člověka zkoumat za specifických podmínek jiné osoby na dálku bez jejich přítomnosti, zjišťovat jejich zdravotní a duševní stav a k tomu výborné poznatky ze všech oborů medicíny. Vše pomocí metod a postupů vědeckého bádání. I tak naše zjištění nelze plně chápat jako ověřené vědecké a medicínské poznatky a zůstanou pouze jako orientační výzkum dlouhověkosti lidí. Tento výzkum je výborný v tom, že žádnou osobu nemusíme řezat, sekat, dělat punkce. A nakonec je těžké dostat do ambulance dlouhověké osoby, které jaksi lékařů a léčitelů nemusejí. A to je vlastně velká výhoda. Všichni dlouhověcí jsou nám k dispozici po celém světě.
Zkusím vám zde nabídnout poznatky, které jsme takovýmto speciálním výzkumem dosáhli. Z výzkumu dlouhověkosti jsme vyloučili jedinců, kteří ji dosahují na základě genetických poškození a to jakoby v jedné osobě byly 2 až 3 osoby. Stane se tak během embryonálního vývoje v matce, kde srostou do sebe zárodky několika jedinců. Do výzkumu jsme nezahrnuli jedinců, kteří se stali dlouhověcí na základě například celoživotního alkoholismu. Ale takové případy jsou ojedinělé. Do tohoto výzkumu jsme zařadili osoby, které mají i ve starším věku aktivní embryonální struktury. U osob nazvěme jejich “krátce žil” je fenomén uzavření embryonálních struktur mimořádně silný. Abyste tomu lépe rozuměli, tak pod embryonálními strukturami si představte vývoj oplodněného vajíčka v matce. Ten trvá nejčastěji 9 měsíců a během něj proběhne ve zkrácené podobě vývoj lidského rodu během asi 3 miliardy let vývoje na planetě Zemi. Embryonální struktury zůstávají i v těle dospělé osoby. U dlouhověkých jsou tyto struktury otevřeny během celého života a postarají se o lepší biochemii a obnovu těla. U těch, kteří žijí krátce, jsou tyto struktury mimořádně silně zablokované a nefunkční. Můžete si to představit i jinak. Ve vašem mozku se nacházejí tyto struktury embryonálních buněk ne koncentrovaně na jednom místě, ale tak rozsypané po celém mozku.
Alternativní geriatrii a gerontologii se věnujeme již asi 5 let a začínali jsme s myšlenkou, jak se dožít vyššího věku přesto, že na to nemáme předpoklady. Věšteckým diagnostikováním na dálku bez přítomnosti fyzické osoby, jsme u některých zjistili mimořádně dobrý zdravotní stav a celkovou výkonnost. A zase u většiny starších než 80 let bylo vnímat, že sice žijí, ale jejich kvalita života byla poznamenána množstvím chorobných stavů, únavou, ztrátou intelektu ve smyslu schopnosti přemýšlet a racionálně jednat. Je celkově známo, že narůstá počet osob, které jsou schopny se dožít věku okolo 80 let a roste i počet osob starších než 100 let. To je skutečnost. Na to dobře působí celkový systém lékařské péče, množství léků, dobrá sociální péče a celosvětový mír. Samozřejmě, ne každý má to štěstí, že ho příroda, nebo jinak řečeno, vyšší moc obdaří dlouhověkostí. A pak je tu fakt, jakou výkonnost a vitalitu mají osoby ve věku 100 let. Často to vypadá tak, že žijí, jakoby byly za živa pohřbeny v hrobce. Příliš mnoho spí, mají příliš málo pohybu a příliš málo rozumu a zájmu, co se kolem nich děje. A pak je to o čem? Není lepší zemřít mladý, tak kolem 40. roku života a vlastně nezažít stáří a její všechny nepříjemnosti a ponížení? Jde tu pouze o úvahu a ne návod, jak předčasně ukončit svůj život. Právo na eutanazii a ukončení života by měl mít každý.
Výzkum, jak se stát dlouhověký a k tomu i mimořádně aktivní i ve vyšším věku začal v tělocvičně. Šlo o program fyziologických cvičení, jejichž cílem bylo a stále je zůstat ve svalové výkonnosti a udržet si schopnost chodící osoby do věku i 100 let. Pod fyziologickými cvičeními rozumíme ochotu osoby ve věku 50 let nastoupit do posilovny a tady začít procvičovat nové pohybové vzorce a některé pohybové vzorce udržet.
Tedy základem takových cvičení je v první řadě se naučit masírovat své tělo. Jde o automasáž těla, která začíná u prstů rukou a nohou a postupuje nahoru k hlavě. Osoba si nastuduje masérské postupy a použije je na sobě před každým cvičením. A pokud je třeba, tak i ráno před probuzením, když to bude potřebovat.
.
Dále se osoba účelem přijetí aktivní dlouhověkosti naučí základy lymfatické masáže, která je založena na tom, že se stlačují kloubové spoje po těle a také místa výskytu lymfatických houbiček jako krku, pohlavních orgánů a konečníku. Mezi klouby se dělají točivé pohyby dlaně a lymfa se honí do kloubních oblastí. Třeba si uvědomit logiku potřebnosti tlaků na lymfatický systém, který je zvyklý pokud své existenci potřebuje tlak svalů, a tedy i tlak masérských rukou v rámci lymfomasáže. Je známo, že pokud nebude dostatečný tlak svalů na lymfatický systém, tak bude docela rychle zanikat a rozpadat se. A tomu třeba zabránit stůj co stůj.
Pokračujeme dál a směřujeme k svalům obličeje a celé hlavy. Začínáme masáží celé hlavy a hlavně pokožky a později i jemných svalů obličeje a celé hlavy. Vyhledejte si prosím cvičení na masáž obličeje. Svaly obličeje jsou důležité pro realizaci pohybu ve smyslu představa pohybu přenesena na svaly obličeje a odtud na svaly těla. Důležitou roli budou hrát svaly tváře a svaly kolem uší, abyste ve starším věku vyvolávaly zatínáním a uvolněním svalů kolem uší určité rezonanční napětí na bubínky uší a to vám dovolí lépe slyšet.
Pokračujeme ve cvičení směřujícím k očím. Našucháme si dlaně jednu o druhou do horka a přiložíme na oči. Prohřejeme a léčíme. Zároveň táhneme bioenergii z celého těla po páteři do očí a ven z očí do bodu před sebou, tedy energetizuje oči a tak jejich léčíme. Ve věku 50 let už nebude platit pravidlo křížového propojení očí na zadní zrakové centrum. Tedy pravé oko nepůjde do levého zadního zrakového centra, půjde přímo na pravé zadní zrakové centrum. A na tento stav je třeba si zvyknout. Jedno oko si vyberte a budete se jím dívat do dálky a druhé oko bude do blízka na čtení. Připravujete se na případnou operaci očí laserem, kde se jedno oko zoperuje na vidění do blízka a jedno na dálku. Dále je rozumné přesunout koncentraci sebe z předního mozku do zadního zrakového mozku. Z této pozice lépe zasáhnete i do dění míchy a regulace krevního tlaku. Dále se naučte vybírat si vzpomínky z paměti ne pomocí pohybu oční bulvy, ale pomocí pohybu prstů a pak i nervstvem na povrchu kůže. Smysl tohoto nového návyku je co nejméně používat oči a nechat je co nejvíce odpočívat. Ve starším věku sice máte zdravé oči, ale rychle se unaví. Dále trénujte si oči, abyste za každou cenu viděli do blízka a nejasně do dálky. Chraňte si oči slunečními brýlemi. Ve starším věku slunce vypaluje čípky v očích a to není dobré. Nesnažte se neustále zaostřovat oči na všechno, ale vnímejte to tak, jako kdybyste se dívali ne do středu objektů, ale na okraje objektů. Oči se budou méně unavovat. Naučte se mnohaletými technikami dívat se na svět tak, že to, co jsem už viděl, se automaticky vytáhne z paměti. Ve starším věku si víčka potírejte vlastním močí. Výborně to pomáhá vidět. Občas si zavřete oči a uvnitř jejich otočte zorničkou dovnitř. A když znovu otevřete oči, uchovejte si pocit, že oči zůstaly otočené dovnitř a oči máte ve zvláštním režimu. Udělejte vše, abyste ve starším věku používali oči co nejméně a zbytečně jejich nezatěžovaly.
Přejděte na cvičení uší. Promasírujte si kůži a svaly kolem uší. Promněte si dlaní ucho a mějte ho pořádně červené a pěkně prokrvené. Štípněte se do ucha a vychutnejte si bolest pronikající dovnitř ucha. Je to léčba bolestí. Sluchovod si promasírujte plastovou kuličkou na konci tenké kovové tyčinky. Logika je jasná, masírováním sluchovodu ho udržujete v dobré kondici. Sledujte kolem sebe zvuk a přes svaly kolem ucha zvyšujte kmitání bubínku. Občas si dejte kapku čerstvého moči do ucha. Žlutavým mazem z ucha si potírejte rty a hlavně, když míváte herpes, výborně to pomáhá.
.
Jdeme dál a budeme se věnovat hlasivkám v hrdle. Dotkněte se zvenku přes kůži hlasivek a zatlačte na hlasivky. Uvědomte si a představte si je jako 10 malých membran vpravo a 10 membran vlevo a začněte si mumlat a vydávat hrdelní zvuky v podobě písmene H. Postupně ztišujete decibely zvuku vydávané z hrdla a už zůstane jen kmitání membrán hlasivek. A o to jde, abyste toto kmitání poslali do mozku a mohli pořádně všechno vnímat. A uvědomte si, že mozek potřebuje ke své činnosti toto kmitání. Nezapomínat, že toto kmitání zajišťovali svaly, ale ty slábnou a nedodají do mozku dostatek kmitů. Dokonce v Čechách dávají z tohoto důvodu do mozku kmitající zařízení jako na srdíčko. Kmitání z hlasivek se dá postupně propracovat na alveoly v plicích, které jsou obaleny blankou a potom na blány podbřišku, mozku a svalů. Kmitání a tyto frekvence budete potřebovat ve stáří, neboť ze svalů se ho bude produkovat méně a méně.
.
V cvičeních pokračujeme dál a následují cvičení, při kterých se naučíme silně zatínat svaly na těle a skoro do křečí a následně je totálně uvolňovat. Je to, jako když se kulturisté předvádějí na pódiu před obecenstvem. Zatínáte určité partie svalů a některé pak uvolňujete. Logika tohoto cvičení je v tom, že sval, který jste zaťali a napumpovaly krví zatlačí na lymfatický systém a vytlačí z něj bílou tekutinu zvanou lymfatický mok, který vyprodukovala játra. Lymfatický mok se takto dostane přes lymfatické houbičky zpět do krve a naopak. Je to důležité pro krevní tlak a také čištění krevní plazmy. Bez zatínání a uvolňování svalů lymfa neproudí a lymfatický systém stůně. A tak je třeba si pro klasickou chůzi vytvořit systém vědomého stlačování svalů až do křeči a uvolnění. Takové pohyby jsou typické pro mladé lidi, ale ne pro starší osoby.
Pak je tu další speciální cvičení, které je potřeba, abyste šetřili srdce v hrudi. Pokud se naučíte svaly při klasickém pohybu zatínat, uvolňovat a ještě i ždímat, tak potom budujete náhradní srdce a to dovoluje, aby srdce při práci a pohybu odpočívali. Proč to chcete a musíte udělat? Protože nechcete patřit mezi 50% lidí na této planetě, kteří umírají na srdeční nedostatečnost. A to nemusíte. Nechtějte se dožít momentu, kde vám v 80. roce života oznámí, že máte srdeční nedostatečnost a srdce vám selhává. Stejně je dobře na srdce cvičit sprinty a rychlý pohyb. Jen skutečné rychlý pohyb prospívá stabilní činnosti. A při cvičení nebo silné fyzické činnosti užijte alespoň čtvrtku nitroglycerinu, aby i do srdečního svalu proudilo dostatek živin.
Pokračujeme v nácviku způsobu dýchání. Jde o to, že kolem 50. roku života se začíná celý systém dýchání kazit a je třeba jej opravovat. Plíce už nevědí přesně regulovat hladinu kyslíku a kysličníku uhličitého v krvi. Když máte cvičit, tak vám nedá dostatek kyslíku a kysličníku uhličitého. Aby bylo v krvi dost kyslíku, je tam potřeba i dostatek kysličníku uhličitého. A naopak, chcete se uklidnit a očekáváte, že dýchání se zpomalí a poměr kyslíku a kysličníku uhličitého klesne a stane se opak. Prostě mluvíme o tom, že systém v mozku špatně reguluje hospodaření s kyslíkem a kysličníkem uhličitým. Máte v krvi málo kyslíku a také kysličníku uhličitého a systém v mozku to nereguluje. Tak to musíte zregulovat sami následovně: Chcete cvičit a nemáte dostatek kyslíku a kysličníku uhličitého, tak si dáte na ústa dvě ruce složené do lastury a dýcháte kysličník uhličitý a to pak nabere do nitra kyslík. Když je v krvi moc kyslíku a kysličníku uhličitého, děláte krátký nádech a hluboký výdech a to mnohokrát. Tedy zbavíte se kysličníku uhličitého a s tím i příliš vysokého kyslíku v krvi. Stejně pozor, aby do mozku a jednotlivých částí těla proudil kyslík. Můžete trvale brát alkaloidy zimozelene menší. To podpoří průnik kyslíku do mozku k neuronovým buňkám.
.
Procvičujeme dýchání a dáme palce jedné i druhé ruky na kostrč a po bocích projdeme dopředu a ruce zvedneme před sebou spolu s pohybem bránice. Ruce jdou nahoru, aktivizují se svaly mezi žebry. Ruce končí nahoru a vydechnete. Výdech je na dvakrát, tedy pořádné vydechnutí. Ruce jdou dolů a nadechujete se a ruce dolů končí po bocích na kostrči a vzduch jste nadechli a mírně stačily do plicních buněk. Ve věku 50 let už třeba dýchat trochu jinak a dýchání procvičovat a cvičením fixovat.
Dále se naučte koncentrovat do plic v horní části vpředu a dozadu, do střední části plic vpředu a vzadu a pak do spodní části plic vpředu a vzadu. V těchto částech plic vyhledejte zdravé části a v nich budete tento týden dýchat. A ty části, které jsou nemocné, přes ty nedýcháte a budou se léčit. Proč takto? Logika hovoří o tom, že ve starším věku ty části plic, které se nepoužívají, odumírají nebo stůňou. Na takový druh přepínání v plicích je třeba si zvyknout a ze začátku to nemusí být příjemná záležitost.
.
Dále jsou zde cvičení, abyste slyšeli, co říkáte a to je cvičení, kdy si před sebe dáte spojené dvě ruce, jako kdyby tvořily lasturu a začnete do ní mluvit. Posloucháte se, co říkáte a pak dáte ruce od úst pryč a mluvíte podobně jako do dvou rukou. Artikulovat pořádně ústy a dáváte hlasu sílu. Starší lidé se už často neslyší, co říkají a povídají nesmyslné věci a takovýmto výcvikem tomu zabrání. Případně si dají jednu ruku za jedno ucho a druhou ruku za druhé ucho a něco řeknou a velmi dobře to slyší. A pak dají ruce pryč a pokusí se to říci a slyšet to tak, jako kdyby měli ruce na ušima a rukama zvětšovaly plochu uší. Dále naučte se používat plíce jako operní zpěváci. Dýcháte pouze některými částmi plic. Plocha na dýchání je tak velká, abyste pohodlně dýchali. Zbytek plic nedýchá a slouží k uskladnění vzduchu, který při mluvení propustí do hlasivek a ty se při mluvení unaví méně. Zkoušejte a cvičte celá léta trpělivě a přijdete na správný postup. Někteří, například učitelé, si úplně zničí hlasivky, neboť takový způsob využití vzduchu v plicích neznají.

Comments are closed