Stavy klinické smrti

Datum: 09.01.2015
.
Stavy klinické smrti
.
Zpracoval pro vás psychotronik Saša Pueblo
sasapueblo@gmail.com
..
Srdce, senzibilita a stavy klinické smrti
.
Srdce, senzibilita a stavy klinické smrti
.
Saša Pueblo: Přibližně 90% lidí se začne zajímat o svůj srdeční sval až tehdy, když už je ve špatném stavu, jeho výkonnost je nízká a jakákoliv psychická a fyzická zátěž a chorobný stav v těle srdce poškozuje a přivádí k šokovým kolapsem ohrožujícím život pacienta.
Je tu určité množství jedinců a to hlavně žen, u nichž je schopnost komunikace a vnímání, co se děje se srdcem. Dokonce jsou schopny přes srdeční sval vnímat pocity jiné osoby. Mluvíme o osobách, které mají mimořádně dobrou intuici.
Je vhodné naučit se určitou vnitřní komunikaci se srdečním svalem. Tedy vytvořit si ve svých neuronech vytrvalým mnohaletým cvičením schopnost určité komunikace se srdcem. Jednak lépe cítit, jak funguje, jaký je jeho stav a co byste měli udělat, aby bylo srdce silné a výkonné. A to je docela dobrá schopnost, která dává předpoklad k tomu, aby bylo výkonné i ve starším věku.
Tedy senzibil je osoba, která jako kdyby byla schopna vnímat svůj srdeční sval a reagovat na jeho požadavky. Přes srdeční sval se dají dobře diagnostikovat chorobné stavy v srdci. Stačí se naučit srovnávat ideálně stavy srdce a jeho tvar celkově a tvary čtyř srdečních komor.
Jde tedy o psychický průnik do srdečního svalu. Vyžaduje schopnost osoby koncentrovat se do svého nitra intenzivnější než je běžná koncentrace, např. když přemýšlíte nebo při chorobných stavech. Asi uprostřed hlavy se nachází zvířecí mozek. Jde o objekty velikosti vajíček a to vlevo a vpravo nad koncem prodloužené míchy a tudy je vstup k nervstvu srdečního svalu. Osoba opatrně a vytrvale proniká přes nervstvo k srdečnímu svalu. Zároveň si v neuronech velkého mozku buduje trvalou schopnost pronikat do srdečního svalu. Osoba, která takto proniká do srdečního svalu, tak činí na vlastní riziko a je si vědoma možnosti selhání.
.
Výsledek průniku do srdečního svalu dává možnost aktivně kontrolovat, co se se srdcem děje a co je třeba v těle zařídit, aby srdeční sval pracoval lépe. Osoba je schopna zachytit nevhodné stavy srdečního svalu a rychle reagovat. Tedy výborná schopnost preventivně si udržet srdce v kondici do vysokého věku. Taková osoba psychicky vyciťuje srdeční sval a zjišťuje, že přes srdeční buňky je řízeno fungování cév, žil a všech druhů cívek. Toto řízení je na povrchu a uvnitř svalu. Uvnitř svalu je řízení velkých cév a žil a na povrchu všech žilek a cívek (kapilár). Nevhodné změny přímo v srdečním svalu vedou k poškozování aktivit cév, žil, kapilár na povrchu skupin buněk. Tato zjištění nelze chápat jako vědecké ověřené poznatky. Jde o osobní zkušenost a tak to třeba i přijmout.

Comments are closed