Snová esoterika

Datum: 27.06.2014
..
Snová esoterika
.
Zpracoval pro vás psychotronik Saša Pueblo
sasapueblo@gmail.com
.
snová ezoterika.
Snová esoterika
.
Saša Pueblo: Budeme se věnovat snové esoterice. Zkušenosti jsme získávali 20. letou aktivitou. Šlo o studium této problematiky, věštecké diagnostikování, určité terapie a meditace do nočního spánkového stavu a také mnohaleté meditace přes Skype. Meditací snového charakteru se účastní do 20 esoteriků. Saša Pueblo věšteckými technikami na dálku diagnostikuje meditující osoby a usměrňuje jejich meditaci.
Když je člověk unavený z fyzické a psychické práce, potřebuje usnout. Ztratí denní vědomí a upadne do různých fází spánku.
Usínání je proces, kdy se organismus přepíná z hormonální žlázy hypofýzy do hormonální žlázy epifýzy. Epifýza je více snová, sexuální žláza. V hypofýze běží více rozumová aktivita. Psychika Evropanů se přepíná z hypofýzy do epifýzy. Například Indové fungují během dne i během noci hlavně z epifýzy. Tím lze vysvětlit i jejich sklon k zdobnosti a podivným božstvům a kultem, které uctívají. Samozřejmě, i arabské vlivy zde zanechali výraznou rys k zdobnosti.
.
Při usínání se začíná měnit i stav v středním mozku. Střední mozek má velikost vajíčka a má 32 částí, které se přepínají z denního do nočního režimu. Ve středním mozku se nachází i hypofýza, amigdala a epifýza a také snová paměť.
Při meditaci se dosahuje stav umělého spánku nebo autohypnózy a hypnózy. Esoterik se nechá vést hlasem Sašu Puebla přes Skype ve svém domácím pohodlí. Nebrání se hlasu a plní příkazy, které ho vedou do uměle vyvolaného spánku. Při usínání si musí esoterik dávat pozor na dýchání. Má být zpomalené a je lepší dát si na pár minut pod nos prst a pro jistotu pár minut takto dýchat a ujistit se, že dýchání je zpomaleno. Pak je dobře párkrát se krátce nadechnout a hluboko z celých plic vydechnout až plic a krevního oběhu dostat ven co nejvíce kysličníku uhličitého a tím snížit hladinu kyslíku v krvi (vědecky je dokázáno, že čím více kysličníku uhličitého máte v krvi, tím máte i více kyslíku a naopak) a i takto si upravit dýchání, které bude vhodnější pro dosažení stavu umělého spánku. Pak je dobře utlumit celkově chemické pochody v těle a přepnout je do stavu klidu. Esoterik se koncentruje na své nervově neuronové struktury a nutí je, aby vybírali vzpomínky na úplněk, náměsíčnost, magnetické síly přílivu a odlivu. Stejně je dobrá sugerace v ústní dutině, že jste užil tabletku na spaní. Uvěříte a nezpochybňujete, že jste to užili. Chemie v ústech se pozmění, bude působit na bílou mozkovou hmotu a tam produkovat látky typické pro noční chemii jako je melatonin, serotonin, tryptofan a vzácné prvky. Saša Pueblo na dálku při meditaci věštecky kontroluje, zda i během denní meditace mají meditující dostatek melatoninu. Pokud se častěji opakuje, že osoba nemá melatonin, tak je požádána, aby si melatonin koupila, užila před meditací a vyvolala stav usínání. Melatonin je vlastně přírodní uspávadlo. Melatonin dostanete běžně v lékárně bez receptu. Osobám neklidným, vůdčím a těžko hypnotizovateľným se doporučuje i užití organického magnézia.
Meditující se zklidní, zkoncentrují na sebe, vypínají stav rozumovosti a přecházejí do stavu dětské psychiky, která až tak netrvá na tom, že vše musí být jasné a přísně logické. Meditující přejdou do dalšího stavu a to je zvířecí stav, jde pouze o emoční reakce a jakákoliv rozumovosť je dočasně vyblokována. Je to nutné a vlastně noc běží výhradně v režimu zvířecího spánku.
.
Meditující si kontrolují, jak se noční stav chemických látek rozlévá po celém těle. Saša Pueblo na dálku kontroluje, zda vše probíhá jak má. Meditující se ponořují do stavu hypnózy, kde bez výhrad realizují dané příkazy. Ale je zde možnost autohypnózy a meditující si příkazy Sašu Puebla přetlumočí do svých vlastních příkazů, ale podle logických pravidel pro snové terapie a snové meditace. Nemohou si však navozovat umělý násilný spánek jak se jim zachce. Všechno má své obecná pravidla a jejich úprava musí být citlivá a rozumně převedena.
.
Celkový problém takové meditace je, že během noci meditující osoba přichází o přímou kontrolu nad tím, co se děje v jeho těle, v jeho buňkách, bílkovinách a aminokyselinách a to není dobré. Nad tímto problémem jsme se zamysleli a začali jsme ho řešit. Každý si během umělého spánku silně emočně programuje a sugeruje, že chce tyto hloubkové procesy kontrolovat během noci. A tak si esoterik začíná v neuronech mozku a míchy a celkově celého těla budovat takzvané somnambulné centrum na to, aby během noci kontrolovalo procesy v hloubce buněk. Proč má esoterik budovat takové centrum? Protože v hloubce buněk se vždy odehrávají zásadní změny a to je proces stárnutí, nemocnosti, vyléčení. V této rovině jde o to, zda budete stárnout rychle nebo pozvolněji. Během dne meditujete nebo se učíte něco nového a v noci vám to vnitřek může zdecimovat nebo zlikvidovat a vaše snaha je jen napůl a velmi pracná. A tak esoterik usiluje o centrum somnambulnosti, a tedy získat kontrolu nad tím, co se děje v této hloubce lidské psychiky. Samozřejmě, že kontrolovat tuto oblast není tak jednoduché. Kromě ochoty budovat vnitřní somnambulné centrum je zde potřeba zajistit, aby se přes trávení dostali dovnitř buněk iontové minerály, koloidní minerály (například z Utahu), speciální chelátové minerály. Třeba vědět, zda vám je trávení produkuje nebo ne.
A trochu k buněčné úrovni. Je dobré, když si esoterik nastuduje, co vlastně buňka obsahuje. A je třeba vědět, že buňka se skládá z tisíců bílkovin a každá z nich obsahuje určité množství aminokyselin. To jsou takové stromky, kde jsou na konci větviček chemické vzorce a ty na konci obsahují biologické prvky. Pozor, ne anorganické prvky jako v minerálkách, ale organicky upravené trávicím traktem. Když je neumí trávení upravit do biologické podoby, tak je tělu třeba dodat. Například je něco jiného biologický vápník v sušeném kozím mléku, biologický jód z chlorelly, organické železo Ferrochel pro těhotné ženy a podobně.
Tedy esoterik se uvádí do umělého spánku a to určitými vhodnými sugerativními technikami a představami. Zároveň esoterik proniká do svého fyzického těla reálně a ne pouze do vzpomínek. Hodně esoteriků se dá zlákat rychlým proniknutím do svých představ a ne rovnou do svých orgánů a buněk. Při průniku do těla se zastavíte ve středním mozku a pomůžete navozením představ silně aktivizovat epifýzu a utlumit hypofýzu a postupně přepnout do noční chemie těch 32 částí, ale zároveň si udržet vědomí nad tím, co se děje v těle. A to chce neusnout a uvést se do hlubší roviny spánku, která by se dala klidně nazvat dočasný komatickej stav.
.
Úklid toho, co jste slyšeli a viděli během dne
Esoterik je již ve stavu hypnózy a autohypnózy a začíná si představovat, co během týdne nebo pár dní dělal. Saša Pueblo si takový úklid provádí každý den. Vzpomene si, co během dne viděl, slyšel a čichal. Zkoncentruje se na svaly kolem očí a zde zahájí kmit svalů kolem očí – 14 svalových impulsů a jedna fáze nekmitání. Tyto kmity jdou přes nervová zakončení v očích do celého nervového systému a v nervovém systému se zpracují do hlubší roviny neuronů lidského těla. Tato 14 kmitová fáze projde celým nervstvem. Pak je jeden svalový kmit a jedna fáze ticha a toto kmitání přejde přes celou nervovou soustavu a zvlášť míchu.
Úklid toho, čeho jste se dotýkali
Jedná se v zásadě o jemnou motoriku prstů, očí a těla. Zkoncentrovat se ve stavu klidu a harmonie a stavu dětské nebo zvířecí mysli. Příkaz k této činnosti vydáváte do určité oblasti neuronů, kde si buduje noční somnambulné centrum pro vnitřní kontrolu toho, co se děje během noci v organismu na buněčné úrovni. Každý prst na ruce a noze je jako malé kyvadélko, tedy kus kovu zavěšený na provázku. Této technice musí předcházet výcvik skutečné práce s kyvadélkem, který musí trvat pár let. Tedy je zde určitá posloupnost a návaznost na jednodušší techniky. Kyvadélko je vlastně nástroj k rozvinutí motoriky jemných a malých svalů na rukou a nohou. Představujete si veškerý drobný pohyb a jemně hýbete konečky prstů a rukou a uvolňujete z nervstva rukou a nohou zážitky a regenerujete tento druh nervstva.
. 
Úklid velké motoriky a pohybu celého těla a celkové rovnováhy těla
Jde o využití kineziologických technik a to je správná reakce na to, co je pro vás prospěšné a co ne. Je to vlastně naladění velkých svalů na to, co se děje kolem vás a intuitivní vyciťování, že toto je pro vás vhodné a toto nevhodné. Tento výrobek je něco špatného a toto vám prospěje. A vlastně by vaše svaly a pohyb měly pokud možno vždy, směřovat k tomu, co vám i reálné prospěje a nebude škodit. Projdete si v představě, kde jste se pohybovali a kde pohyb šel proti vám a nikoli ve prospěch vás. Samozřejmě, že je dobré být naladěn na to, že základ všeho je péče o zdraví, stabilní psychiku a šťastný osud.
Úklid andělských sfér a šťastného osudu
Jde o speciální techniku​​, kde si proberete myšlenkové pochody. Pokud máte speciální výcvik hlasivek a jejich rezonančních technik, tak to k tomu přidáte. Výcvik hlasivek je speciální výcvik řízení šedé kůry velkého mozku a jiných oblasti těla, kde se nacházejí šedé neurony. Takový frekvenční výcvik je vlastně kódování myšlení vůči samotnému nitru, aby nevhodně nezasahovalo do mechanismu myšlení, ale i zrychlení myšlení. Vlastně je to něco na způsob psychowalkmanu (blikání světýlek a poslech frekvenčních zvuků). A tak je tu zase série mimořádných schopností, které je třeba mít roky rokúce cvičené. K tomu se přidávají andělské sféry dětských dyslektiků a bílá andělská linie, nebo jinak řečeno, matematické, logické a statistické metody. Pod bílými andělskými sférami rozuměj osoby, které zemřely a nechali po sebe informační záznam, který obsahuje výhradně mnutí jednoho objektu během celého života. Jejich mysl je koncentrovaná na nějaký kamínek nebo skupinu kamínků a nic jiného a to dělají během celého života. A interakce a přemostění psychiky esoterika na tyto struktury vede k tomu, že to, co esoterik přemýšlí, má i perspektivní úspěšnost do budoucna. Samozřejmě, toto propojení vyžaduje hodně disciplíny a nedělat si věci jak se vám líbí a zachce. Dělám věci pro úspěch a ne pro osobní pocit radosti. A to dělá velké problémy esoterikům i běžným lidem. Jednoduše, když něco děláš, tak mysli na to, zda to bude úspěšné a životaschopné i dalších 20 let.
Uplatnění údržby, regenerace a dlouhověkosti
Esoterik je osoba, která neustále proniká do svého nitra a usiluje se trvalou koncentrací kontrolovat, co se děje v jeho těle. Koncentrační cvičení se dělají mnoho let a v neuronových oblastech se vybudují trvalé neuronové propojení, a tedy mimořádné schopnosti trvalého charakteru. Esoterik takto kontroluje a prinucuje svůj systém k dlouhověkosti. Přirozeně dlouhověcí jsou pouze ti jedinci, kteří to mají jako poruchu v genech, ale těch je velmi málo mezi běžnými lidmi. A tak se esoterik vyhrožuje svému tělu a svým neuronům, že zabije sebe nebo nějakou jinou osobu nebo dítě. Je to pouze sugerace, kterou esoterik nikdy nerealizuje, ale se naučí mimořádně schopně lhát své nitro, že to myslí vážně. A dlouhověkost si vynucuje a nakonec řeší uvnitř buněk celého těla. Jednak modifikaci tukových buněk na kmenové buňky a posílá je do orgánů, aby reparovali systémy a orgány těla. Pak využívá množství možností, které organismus běžnými očima nedokáže vnímat. Například přimět slezinu, aby se vrátila do stavu z dětství a pořádně obnovovala červené krvinky, aby se otevřely i náhradní tkáně pro náhradní slezinu kolem původní sleziny. Tukové buňky mohou po znásilnění produkovat pro tělo různé chemické látky. Hormonální žlázy mají kolem sebe náhradní hormonální žlázy. A takových možnosti je nepočítaně a podrobněji na Blogu Sašu Puebla. Dlouhověkost nakonec musíte prosadit na úrovni buněk, jejich organiky a bílkovin.
Propojení na dálku na somnambulné osoby
Esoterik má dlouhodobým tréninkem schopnost svou mysl přemostit během výcviku a meditace na osoby, které trpí somnambulismem (je to porucha a poškození temenního mozku nad ušima. Tyto osoby se najdou po noci v místnosti nebo mimo tuto místnost). Napájí se na tyto osoby ve stavu zamilovanosti a přes magnetické pole. Někteří esoterici přežili klinickou smrt a z jejich mozku se uvolňuje bioenergie a něco jako fantomový objekt, kterým se napojují na somnambulné osoby. Abyste to lépe pochopili: člověku amputují končetinu a na místě například amputované nohy je fantomová noha a tato se nevzdaluje od těla. V medicíně fantomovou nohu popisují jako fantomové bolesti a osoba má pocit, že tam nohu jakože má. Senzibilní osoba a osoba s věšteckými schopnostmi mimosmyslově vnímá na místě amputované nohy fantomovou nohu plnou energie a částic.
Pokud se někomu poškodí mozek, tak fantomová část mozku nezůstává v hlavě, ale se uvolní do prostoru a může se toulat, může mít určitý intelekt a provádět určité činnosti. Fantomové objekty z poškozeného mozku voláme v psychiatrii dvojník – astrální projekce – spiritistický záznam – duše člověka – pomocník a podobně. Tento nechtěný dvojník je trvale propojen s mozkem člověka. Pokud osoba s tímto poškozením nedokáže kontrolovat, kde se tento objekt z jeho mozku toulá a co dělá, může skončit s velkou pravděpodobností jako blázen na psychiatři. Věřím, že jste schopni pochopit tyto jedinečnosti v lidské mysli.
.
Na somnambulné osoby se na dálku esoterik napájí, kopíruje stavy a ukládá si je do paměti. Snaží se po tomto vzoru vybudovat ve středním mozku (nachází se asi uprostřed hlavy velikosti vajíčka, má 32 částí a nachází se tam hypofýza a epifýza) systém kontroly, co se děje na úrovni buněk člověka a jejich bílkovin, aminokyselin a prvků. Ve středním mozku se nachází snová paměť, přes kterou se řídí noční procesy a esoterik vstoupí do snových obrazů, které zde má uloženy a začne je upravovat. V první řadě vymaže obrazy, které se mu zdají krásné, nádherné a upevní obrazy, které jsou divné, démonické a ponuré. Psychiatrické studie snových procesů naznačují, že tmavé a ponuré obrazy jsou obrazy pro správnou a léčivou chemii v lidském těle. Esoterik přes somnambulné centrum ve středním mozku začne upravovat i tyto tmavé a ponuré obrazy a dělá to intuitivně a tak, aby směřovaly k dlouhověkosti. Tyto úpravy je třeba dělat opatrně a postupně a na základě poznatků medicíny. Je to něco jako hermetismus, alchymie, zkuste se inspirovat v hermetických obrázcích a spisech. Nedá se přesně racionálně popsat, jak postupovat. Je to individuální. Předtím, než začnete dělat takové zásahy, byste měli mít před sebou léta praxe, znát hermetické spisy zejména středověkých esoteriků.
Uvědomte si, že na úrovni nitra buněk se hlavně v noci odehrávají ty nejzásadnější změny a je třeba na tyto změny dozrát, aby se děly tím směrem, jak bychom chtěli. Samozřejmě, chceme takové změny, které jsou reálné dosažitelné a možné. Nemůžeme chtít například, abychom nestarli. Ale můžeme chtít, abychom stárly co nejpomaleji. Nebo aby se upravily neurony na hledání vzpomínek. Je každému jasné, že budování takového nástroje v temenní mozku bude trvat celé roky a jde to pomaličku a postupně. Celkově budování mimořádných schopností vyžaduje trpělivost a nekonečné fanatické nasazení.
Různé hypnotické techniky na posílení umělého spánku
Když se víte jak tak uvádět do hypnotického nebo autohypnotického spánku, tak se můžete naučit používat také intenzivnější prostředky pro uvedení do umělého spánku. Jde o techniky založené na sugeratívnych stavech zveřejňují a nezpochybněním a sugeráciu přenést do ústní dutiny a odtud do bílé hmoty v mozku (bílá hmota a tyto neurony mají na starosti tvorbu chemických látek). Vsugerovat si a nepopírat, že někde padáte, že se někde houpete, že před očima se vám točí dokolečka spirála, máte skoro reálné pocity, že jedna ruka je těžká a padá do propasti a druhá je lehoučká jako pírko a odlétá do kosmu, ocitáte se před tabulí a píšete číslice a písmena nebo kreslíte geometrické struktury, slyšíte tikot hodinek, slyšíte šum moře, kolem jsou blikající světýlka v různé barvě a rychlosti blikání. Houpete se skoro reálně v houpačce, jste na člunku v jeskyni, případně vše je démonické a posedlé zlem. Stali jste se dítětem a vrátili jste se do lůna své matky, pohybujete se jako zajíc, pohybujete se jako želva. Jsou i další techniky na prohloubení autohypnotického umělého spánku. A v tomto stavu si představujete, co chcete dosáhnout, zdraví, dlouhověkost, úspěch a podobně. Případně to, co se vám nedaří dosáhnout, ale je to reálné dosažitelné.
Praxe před spaním a usínání do autohypnotického spánku
Z běžné životní praxe se vám čas od času stane, že nejste schopen normálně usnout a to je čas na to, abyste se naučili usínat pod vlivem autohypnózy. Tedy sám sebe uspíte nebo na to použijete byť pohodovou nahrávku. V zásadě si sednete do křesla a provedete zde zveřejněné meditační cvičení. A vlastně se uvedete do umělého spánku a z něho do nočního spánku. Dokonce je dobré, když jste měli extrémně zatěžující den jít spát až po autohypnotickom tréninku, aby se částečně uvolnily vzpomínky z celého dne a spalo se lépe. Může se stát, že navzdory autohypnotickým technikám nepřijde očekávaný spánek, tak se nic neděje a během celé noci praktikujte autohypnotické techniky. Nebude to ideální spánek, ale dostatečné techniky, abyste mohli během dne rozumně fungovat.
.
Co je to zvířecí, lidský spánek a co je to autohypnotický spánek
Měli byste se i do určité míry vzdělat a minimální chápat a dobře vnímat, co je to spánek nevědomých zvířat v přírodě. Zvířecí spánek je během noci i dne silně přerušovaný a chaotický. Zvířata pospávají ve střehu, že budou pozřeny. Člověk spí v chráněných objektech, a tedy když je vše v pořádku, tak spí 8 hodin a pak asi 8 hodin pracuje. Autohypnotický spánek je speciální druh spánku pro osoby, které jsou extrémně přetížené a jdou do autohypnoticky vyvolaného spánku, což je uměle vyvolaný stav spánku. Případě usnete normálně a v noci vás něco probudí a nemůžete usnout, tak také použijete autohypnózu pro druhé usnutí. Autohypnózu můžete použít během dne i několikrát. Když všechno selže, tak jsou tu ještě pilulky na spaní na lékařský předpis.
.
Poruchy spánku jako je chrápání, neschopnost usnout, časté probouzení, braní pilulek na usínání
Během spánku se může objevit množství poruch, které zhoršují kvalitu spánku. Je to chrápání, časté močení, chorobný stav, poruchy dýchání jako je příliš slabé dýchání a příliš rychlé dýchání. Poruchy spánku nelze zanedbat a je dobře je podchytit a řešit včas. Člověk by měl spát po určité fyzické únavě jako je procházka nebo určitý typ lehčího fyzického cvičení. Poruchy spánku mohou být spojeny ojediněle i s mimořádně slabým dýcháním a uváděním do klinické smrti, což není dobré nechat volně rozvinout. Mnohonásobné probouzení se s potřebou jít během noci několikrát močit řešte nádobou na močení a to pak nemusíte dělat potřebu mimo místnost a nemusíte se příliš prudce probudit.
Únik do snové roviny za iluzí šťastného života
Speciální způsob devastace, kde osoba je během dne neúspěšná a noc využije k tomu, aby prožívala slávu a hrdinství. Znal jsem osoby, které se rozhodly žít úspěch a štěstí výhradně v nočním stavu a během dne zažívali neúspěch a smutek. Ale únik do snů vždy přivítali s nadšením. Jaký je osud takových jedinců je zřejmé …
Snová paměť
Předpokládáme, že snová paměť se nachází ve středním mozku, kde se nachází i hypofýza, amigdala a epifýza. V snové paměti se ukládají snové vzpomínky. Esoterik sem proniká a pravidelně likviduje snové představy, které jsou nádherně bílé a zářící slastí a radostí. Nechává tam snové představy nepříjemné, černé a démonické. Esoterik ví z praxe psychiatrů, že právě černé sny jsou ty správné sny. Třeba si uvědomit, že osoba usne a ztrácí schopnost racionálního posouzení snů, které si po noci pamatuje. Pokud si nějaký sen pamatujete, tak ho třeba věštecky dekódovat a zjistit, o čem jsou snové symboly a o čem je reálně sen.

Comments are closed