Samoléčba v józe

Datum: 16.07.2014
.
Samoléčba v józe
.
Zpracoval pro vás psychotronik Saša Pueblo
sasapueblo@gmail.com
.
.
Co je základem samoléčby v systému jógy
. .
Saša Pueblo: Pokud se někdo chce léčit sám, tak je nutné udělat první krok a svou pozornost soustředit do nitra a ne na vnější objekty. V případě nemoci se nemocná osoba zkoncentruje do nitra, ale udělá tak pouze dočasně. Vážně nemocná osoba se zkoncentruje do svého nitra natrvalo a ve svých neuronech vybuduje trvalý stav koncentrace dovnitř a ne ven.
Takové usazení uvnitř sebe vede k lepšímu stavu z důvodu kontroly nad tím, co se v těle děje. Přibližně 90% běžných lidí neproniká pozorností hlouběji do svého těla a svého nitra. Extrémní opak je autistický jedinec, který žije jen pro své nitro a je odpojen, samozřejmě chorobně, od svých smyslů a není ochoten nebo nemůže řádně přijímat smysly, co se děje venku. Příklad autisty uvádím pro lepší pochopení, co je to koncentrace do vnějšího a vnitřního světa.
Nemocná osoba si začne na začátku své cesty ke zdraví pěstovat vědomě pozornost do svého nitra a ne ven, což pomáhá v léčebném procesu. Důvod na změnu koncentrace přináší nemoc ak tomu neschopnost se vyléčit konvenčními medicínskými prostředky. A často nepomůže ani léčitel. Je zcela jasné, že osoba, která má zdraví jako skála a stárnutí je 5 krát pomaleji, nebude mít zájem o koncentraci do sebe.
Pozornost zdravé osoby se orientuje v první řadě na objekty vnějšího světa a ne na orgány a systémy uvnitř těla. Nemocná osoba si v případě průniku do sebe za účelem ozdravení nastuduje, což jsou jeho smysly a pochopí, že se pozornost musí postupným cvičením odpoutat od očí, uší, nosní sliznice, jazyka, hmatu na konečcích prstů a povrchu těla. Nejlépe se toho dosahuje cvičením jógy. Jóga má mimořádně dobře propracovaný systém ztišení. Začíná se vyrovnanými pozicemi těla. Cvičící osoba se dá do určité pozice a postupně se v této pozici zklidní a musí vydržet bez pohnutí stále více. Klasické cvičení na usměrnění pozornosti na sebe na své tělo a udržování těla v klidu. Vynikající technika pro začátečníka v józe. No pokud budete jógu cvičit jako běžné fyzické cvičení, tak to nebude o duchovnosti, ale fyzické kondici a ohebnosti. Časné by se dalo mluvit o strečinku a ne o klasické józe. Bohužel, jóga přešla kompletně do této roviny fyzických cvičení a její duchovní rovinu cvičí málokdo.
Následují další cvičení, kde základem je nehybnost v určitém druhu pozice. Cvičící osoba se zkoncentruje na své hlasivky. Zde si začne pro sebe něco mumlat nebo mluvit. Jde o systém vnitřního přemýšlení. Běžní jedinci si říkají něco v membránách hlasivek a tento vzruch se přenáší na šedou kůru velkého mozku. Cvičící osoba se může naučit takto komunikovat skoro s celým mozkem a hlavně s neuronovými oblastmi. Jedná se o oblast velkého mozku, středního mozku, mozečku, míchy, břišního mozku a velkých a malých ganglií. Cvičící osoba vnitřní zvuk hlasivek použije i na komunikaci přímo s orgány těla, ale i s buňkami a jejich nižšími složkami. Cvičící osoba postupně se zvuky komentuje nejen dění vnějšího světa, ale hlavně vnitřního světa v sobě.
Dále cvičící osoba svou koncentraci z nosní sliznice přenese na neurony předního mozku a zde si vytvoří základ pro koncentraci do vnitřního světa. Schopnost vnímat vůně je jedna z možných technik posilování koncentrace a pozornosti. A stejně tak je zde možnost koncentrace do svého nitra na základě hmatových senzorů rukou a povrchu těla. Jde o hmat a jeho všechny vlastnosti jako je vnímání tlaku, tepla, chladu, bolesti. Koncentrace a udržování pozornosti přes oči, ušní bubínky a jazyk nejsou dostatečně silné metody koncentrace a pozornosti na jeden nebo několik objektů. Tentokrát je koncentrace a pojítkem dovnitř za účelem budování trvalých průniků do úrovně orgánů a systémů těla, následně do buněčných blan, do organiky v buňkách, do bílkovin, aminokyselin, prvků, atomů, do kvarků a částic. Tedy obrovské množství cvičení uplatněných mnoho let den co den.
Cvičící osoba proniká trvalo do sebe a svých systémů. Už se nesnaží vrátit svou mysl do stavu běžné osoby. Tedy nezmenšuje sílu koncentrace a pozornosti v sobě. Běžný člověk má do nitra pozornost a koncentraci pouze v předním mozku. Jde o trvalou koncentraci pouze do této části svého nitra a nic více. A je to trvalý stav. Cvičící osoba usiluje, aby se koncentrovala do sebe a do svého nitra co nejvíce a uvnitř se usadí trvale. Samozřejmě, vnitřním systémem se to nebude líbit a mnoho let budou cvičící osobu vyhazovat a nutit ke klasické koncentraci – tedy ven a ne dovnitř. To však cvičící osoba postupně překonává a uvnitř se usazuje natrvalo.
Cvičící osoba operuje do vnějšího světa přes všechny neuronové oblasti s tím, že vědomí je v celém těle a ve všech úrovních – jako orgány, buňky, bílkoviny, aminokyseliny, prvky a ještě dál.
Psychiatricky bychom mohli mluvit o extrémně rozšířeném vědomí dovnitř a pak i do vnějšího světa. Klasicky rozšířené vědomí podle psychiatrické praxe je v předním mozku člověka a teprve na okolní objekty v rozsahu desítek metrů kolem běžného člověka. Cvičící osoba má vědomí rozšířené do nitra celkově s různými rovinami a hloubkami. Zároveň cvičící osoba má postupně školené neurony a ty pronikají do vnějšího světa přímo přes neurony a ne přes smysly a přední mozek jako u běžných osob. Zde je nejlepší vnímat rozdíl mezi klasickým vědomím a extrémně rozšířeným vědomím. Samozřejmě u cvičící osoby nejde o patologický stav, ale o důsledný výcvik postupného rozšíření vědomí. A to je zásadní rozdíl mezi chorobným zúžením nebo rozšířeným vědomí, kde daná osoba tyto stavy nabyla bez cvičení a vědomého úsilí.

Comments are closed