Runy

Datum: 18.12.2013
Strana 1 z přibližně 15 výsledků
Runy
Přináší sponzor: psychotronik/saša pueblo
.
oF, U, TH, A, R, K, G H, N, I, J, AE, P, Z,S T, B, E, M, L
4M
.
Runy
– původ run
WIKI: Runám se přičítá božský původ. Ságy praví, že bůh Ódin obětoval sám sebe, aby dosáhl vyššího vědění. Tato historie je popsána v jednom ze základních děl severské mytologie, epické básni Runatál, která je částí rozsáhlého díla Havamálu
Šlo o starogermánské písmo
http://valhalla.curiavitkov.cz/runy.html
WEB: Podle mythologie znalost runového písma přinesl bohům i lidem sám nejvyšší starogermánský bůh Odin, jenž dobrovolně pověšen za nohy na posvátném stromě Yggdrasilu devět dní a nocí
Mytologický původ run
https://www.facebook.com/Spolecnost.OLDM
WEB/FB: Runy jsou historické a archeologické artefakty, nacházené od 1. stol. n. l. na rozsáhlém území od Islandu po Rumunsko. Runami tedy rozumíme nejstarší písemný systém germánských kmenů
.
Názvy run
http://cs.wikipedia.org/wiki/Germ%C3%A1n…
WIKI: Každá runa má svůj název, zvolený tak, aby reprezentoval zvuk příslušné runy. Rekonstruované názvy v pragermánštině byly vytvořeny na základě jmen jednotlivých run v pozdějších runových abecedách a souvisejících jmen písmen gótského písma
Runy anglosaský
http://cs.wikipedia.org/wiki/Anglosask%C…
WIKI: Anglosaský futhork je jedním ze způsobů zápisu runových znaků. Jedná se o mladší runovou abecedu než je germánský futhark prostý a jeho název je odvozen od zvuku prvních run (F, U, Th, O, R, K)
Runy vikinský
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vikinsk%C3%…
WIKI: Vikinský futhork je jedním ze způsobů zápisu runových znaků. Jedná se o mladší runovou abecedu než je germánský futhark prostý a jeho název je odvozen od zvuku prvních run (F, U, Th, O, R, K)
.
Názvy run
http://temp.magick.cz/spiral/runy/
WEB: Při zápisu kompletní sady run se používá dělení na tři skupiny (řádky) po osmi runách. Tyto skupiny se též nazývají rodiny nebo Aettir (množné číslo, jedna skupina je Aett) a každá je zasvěcena jednomu či více bohům
Runy – popis balíčku
http://karty.atarot.cz/runy/online
WEB: Na světě neexistuje kniha, v níž najdete vše, co chcete o runách znát. Jejich znalost je výrazně osobní záležitost, neboť se musíte samostatně rozhodovat, a navíc potřebujete čas a intuici, bez nichž runy zcela nedoceníte
.
Poselství run
http://www.esoterika.face4u.eu/poselstvi…
WEB: V severní Evropě se na hrobech, kostech, špercích, zbraních a na místech dávných germánských svatyní se dodnes dochovalo na 5000 starých runových nápisů. Umění runové magie je ale živé i dnes a takřka každý současný pohan s runami alespoň okrajově pracuje
Kódované runy
http://www.lingvistika.mysteria.cz/runy_…
WEB: Runová abeceda o 24 písmenech se nazývá “Starší runová abeceda” a používala se především před 9. stoletím n. l. Jak se však jazyky vyvíjely a čím více germánských národů tuto abecedu přejímalo, měnil se i futhark tak, aby co nejvíce vyhovoval jím zaznamenávaným jazykům
Runy – andělské
https://www.facebook.com/JanaRovena
BLOG/FB: Na svém oblíbeném webu Žena-in jsem narazila na zajímavý článek. Týkal se andělských run. O runy se zajímám a tak mě článek hodně zaujal. Rozhodla jsem se, že si takové “Andělské runy” také vyrobím
Mnoho kamenů z Vikinské éry
http://cs.wikipedia.org/wiki/Runov%C3%BD…
WIKI: Runový kámen je svisle postavený kámen s runovým nápisem. Někdy se může jednat nápisy na bludných kamenech nebo skálách. Kameny lze datovat do čtvrtého do dvanáctého století, avšak mnoho kamenů pochází z Vikinské éry
Runestones
http://commons.wikimedia.org/wiki/Catego…
OBRÁZKY: Viz runy na kamenných objektech po Evropě a zameditujte si na původní zdroje
Runic magic
MAGIC: Některé moderní systémy runové magie a věštění runic byly publikovány od roku 1980 kupředu. První kniha o runic věštění, Ralph Blum napsal v roce 1982, vedl k vývoji sady run určených pro použití v několika takových systémů pro věštění , ve kterém runy jsou typicky zařezávají do hlíny, kamenné obklady, krystaly, pryskyřice, skla nebo leštěné kameny, pak vybrat buď jeden po druhém z uzavřeného sáčku nebo svržen náhodně pro čtení
.

Comments are closed