Robotic art

Datum: 28.12.2013
Strana 1 z přibližně 6 výsledků
Robotic art
Přináší sponzor: psychotronik/saša pueblo
http://www.cimax.sk/lieky/sasa-pueblo
sasapueblo@gmail.comapueblo@gmail.com
.
8M
.
Robot – videa
Robot je stroj pracující s určitou mírou samostatnosti, vykonávající určené úkoly, a to předepsaným způsobem a při různých mírách potřeby interakce s okolním světem a se zadavatelem: Robot je schopen své okolí vnímat pomocí senzorů, zasahovat do něj, případně si o něm vytvářet vlastní představu, model.
Consciousness Awakening
Robotic futuristic animaton
Pentafunk
Two a Guided Meditation
.
Samadhav1 codec

Comments are closed