Reinkarnace

Datum: 16.03.2014
Strana 1 z přibližně 122 výsledků
.
Reinkarnace
.
.
India
.
.
.
SAŠA PUEBLO PORADENSTVÍ
REKLAMA: Terapeut, bylinkář, léčitel, esoterik, reiki na dálku. Hledáte konkrétní věc? Potřebujete odborně poradit v oblasti reinkarnace? Neváhejte, kontaktujte mě. Odpovím každému osobně. Vstupní konzultace je bezplatná. Diagnostika zdraví je bezplatná a kontroluji 80 položek. Odpovím každému:
sasapueblo@meditacia.sk
.
Reinkarnace
WIKI: Reinkarnace je ve filozofii i náboženství úzce spojena se zákonem karmy, zákonem příčiny a následku, kde pozitivní, či negativní myšlenky a činy v jednom životě přímo ovlivňují podmínky, kvalitativní kontury a část událostí života dalšího. Pozitivní myšlenky a činy pozitivní, negativní myšlenky a činy negativní
.
Reinkarnace
WIKI: Kniha mrtvých je rozsáhlá literatura, která popisuje putování duše záhrobím, podporována nezkreslenými zprávami o přirozené klinické smrti. Název je původně spjat s Egyptskou knihou mrtvých, neboť je odvozen od toho jak jí nazývali arabští vykradači hrobů – Kniha mrtvého muže. Tyto pohřební texty byly obvykle psány v hieroglyfech na papyrusových svitcích a často umístěny v rakvi vedle těla
.
Reinkarnace
WIKI: Knihy mrtvých jsou starověké egyptské pohřební texty, jejichž cílem je pomáhat mrtvé ​​duši na její cestě do říše mrtvých. Pohřební texty jsou nejčastěji psány v hieroglyfech na svitcích papyru. Texty byly obvykle doprovázeny jasně barevnými ilustracemi nebo vinětami od znázorněných amuletů vložených do obvazů mumie až po detailní scény posmrtného života
.
Reinkarnace
WIKI: Tibetská kniha mrtvých – Bardo thödol je jedním ze základních textů tibetského buddhismu. Bardo thödol poskytuje návod pro živé bytosti jak úspěšně projít obdobím mezi smrtí a novým vtělením a jak se může proces umírání změnit na proces osvobození. Knihu by měl podle buddhistické tradice číst každý, nejlepší však je slyšet ji z úst lámů
.
Reinkarnace
WIKI: Duše je velmi široký a často neurčitý pojem. V různých náboženstvích a filozofických směrech je to označení pro princip života, čímž se živá bytost liší od mrtvoly. Podle některých náboženských představ duše člověka nějak přežívá, co řečtí filozofové vyjádřili jako nesmrtelnost, případně představou reinkarnace
.
Reinkarnace
WIKI: Pro určité náboženství nebo přesvědčení je duch osoba lidského materiálu a v tomto smyslu funguje jako synonymum pro duši či podstatu. Podle této teorie, každý člověk má tělo a ducha, který nemůže být vnímán smysly
.
Reinkarnance
ČLÁNEK: Reinkarnace, nebo znovuzrození ducha v lidském těle je součástí mnoha náboženství. Jedná se o vícenásobné narození ducha kvůli potřebě jeho dalšího vývoje, Vede člověka k odpovědnosti za svůj život, uvědomuje si, že nynějším životem formuje svou další existenci
.
Reinkarnance
WEB: Reinkarnace zapadá do schématu přírody a vesmíru, v nichž probíhají neustálé cyklické změny. Tedy i bez jakéhokoliv vyššího poznání lze dospět k závěru, že tento lidský život není vším
.
Reinkarnance
WEB: Pod pojmem reinkarnace se rozumí, že duše se po smrti fyzického těla převtělí do jiného, právě narozeného dítěte. Podle toho jak duše žila, a jaké skutky provedla, se prý posuzuje její další umístění
.
Reinkarnance
PORTÁL: Reinkarnace je proces, při kterém se během umírání z neuronů člověka uvolňují vzpomínky toho, co zažil. Jde o to, aby člověk po smrti své vzpomínky nechal vcelku a převedl je do světa mrtvých vzpomínek. Stejně do nich vložil určité programy o dalším fungování těchto vzpomínek a mohl pokračovat v duchovní cestě i po ukončení pozemského života jako člověk
.
Reinkarnance
WEB: Reinkarnace a víra v ní může mít z psychoterapeutického hlediska a zároveň s neoddělitelně související karmickou spravedlností zajímavý přínos, co může být efektivnější – věřit v inkarnaci, která je i spravedlivou a následně si uvědomovat důvody, proč se mu vyplatí udělat si z toho celoživotní práci na své osobnosti
.
Reinkarnance
WEB: Reinkarnace je jedním z nejzajímavějších a fenoménů lidské existence. Zážitky vysvětlované reinkarnací mají vždy velmi podobný scénář. Nějaká osoba si vzpomíná na dřívější život, na podrobnosti z tohoto života, o kterých by neměl dotyčný nic vědět
.
Reinkarnance
WEB: Reinkarnace jako příležitost, nabídka k dalšímu rozvoji. Když dojde k fyzické inkarnaci, dojde i k přerušení kontaktu s vaší duchovní pamětí, s novým tělem dostáváme novou. Před každou inkarnací získáváte novou jako nový, jiný člověk
.
Reinkarnance
PORTÁL: Na své dřívější pozemské životy se nepamatujeme, nakolik je naše paměť závislá na mozku, který se při úmrtí těla rozpadá. Navíc se zdá nepochopitelné, že něco nehmotného – duše by mohlo vstupovat do interakce s hmotným tělem. Ale naše duše se může vícekrát spojit s tělem a znovu se inkarnovat. Někteří z nás mají vzpomínky a vlastní zkušenosti
.
.
Tulku
WIKI: Tulku inkarnace linie by neměla být zaměňována s linie buddhistických mistrů a jejich žáků, které se zabývají ústní nebo písemné přenos jednotlivých buddhistických učení a duchovní praxe z generace na generaci
.
Tulku
INDIA: Nithyananda – několik reinkarnantov v daném světci
.
Tulku
INDIA: Sadhguru – několik reinkarnantov v daném světci
.
Tulku
INDIA: Baba Ramdev – několik reinkarnantov v daném světci
.
Tulku
INDIA: Bhajan – několik reinkarnantov v daném světci
Tulku
INDIA: Mooji Sambaola
.
Tulku
WEB: Ctihodný Tulku Lobsang Rinpoche je jedinečný buddhistický mistr. Jeho učení je založeno na starodávných tantrických znalostech, medicíně, astrologii a různých dalších léčebných technikách, díky kterým prezentuje své znalosti a spojuje četné učení a kázně, jak existovaly prapůvodně.
.
Tulku
WEB: Hlavní náplní aktivit je studium a praxe Dharmy, ať již formou pravidelných setkání každý týden nebo pravidelných přednášek a učení, vedených kvalifikovanými lamy a mnichy z klášterů Rabten Choeling a Tashi Rabten
.
Tulku
PORTAL: Tulku je původem tibetské slovo, které označuje lámu nebo jinou významnou osobnost Tibetu, která je pokládána za převtělence svého předchůdce. Asi nejznámější příklad je linie dalajlamů
.
.
Guru
WIKI: Mnohé směry považují nalezení osobního guru za jedinou možnou cestu k osvícení. Guru je v této souvislosti viděn jako někdo, kdo přijatého žáka důvěrně zasvětí do posvátného vědění a doprovází ho na této cestě od začátku až do konečného vysvobození z koloběhu života a smrti – samsára
.
Guru
WIKI: To jsou některé z nejpozoruhodnějších guru a svatých z hinduismu
.
Guru
BLOG: Slovo guru je obvykle překládáno jako odstraňovač temnoty. Guru tedy označuje člověka obtěžkaného moudrostí. Lidé jsou k němu přitahováni, protože je “těžší” než oni. Funkcí gurua ale není vychovat poslušného žáka, nebo ho jakkoliv omezovat
.
Guru
PORTAL: Guru je sanskrtské slovo, které znamená duchovní učitel a je viděn jako někdo, kdo přijatého žáka důvěrně zasvětí do posvátného vědění a doprovází ho na této cestě od začátku až do konečného vysvobození z koloběhu života a smrti – samsára
.
.
Svatý
WIKI: Užití slova svatý či světec pro člověka se v různých náboženstvích a náboženských společnostech liší. Obecně je ale chápáno jako označení někoho, kdo se blíží ideálu příslušníka daného náboženství, je v rámci něho následováníhodný a určitým způsobem výjimečný či blízký Bohu
.
Svatý
WEB: Kompletní seznam světců – Kompletní seznam světců – najdete si zde výpis podle počátečních písmen světců a výpis podle jednotlivých měsíců
.
Svatý
WEB: Duch svatý – Duchovní energie, projev božské moci, Bůh, osoba, jak poznat, že mám Ducha Svatého? – otázky a odpovědi na téma Duch svatý
.
Svatý
BLOG: Život, dílo a víra svatého Augustina, který byl rozsahem své práce a významem pro učení církve hned po apoštolovi Pavlovi jednoznačně největší osobností křesťanství prvních devíti století své existence
.
Svatý
ČLÁNKY: Svatí ochránci naší vlasti – Svatá Anežka, Svatí Cyril a Metoděj, Svatá Hedvika, Svatý Gorazd, Svatý Jan Nepomucký, Svatý Jan Sarkander, Svatý Kliment, Svatý Kosma a Damián, Svatá Ludmila, Svatý Norbert, Svatý Prokop, Svatý Radim, Svatý Václav, Svatý Vít, Svatý Vojtěch, Svatá Zdislava, Svatý Zikmund
.
Svatý
PORTAL: Náboženství jako duchovní cesta. Různé přístupy k náboženské problematice. Světci a náboženství. Služebníci Boží. Vědci Boží. Idea žití podle náboženských zásad. Světská moc a politika. Skutky věřících. Odkaz světců v rukou služebníků. Náboženství jako instituce. Náboženství jako duchovní cesta
.
.
Posmrtný život
WIKI: Podle různých představ o posmrtném životě, zásadní aspekt jednotlivce, který žije se po smrti mohou být některé dílčí prvek nebo celá duše, jednotlivce, která s sebou nese a uděluje osobní identity. Víra v posmrtný život, který může být naturalistický nebo nadpřirozený , je na rozdíl od víry v zapomnění po smrti
.
Posmrtný život
WIKI: Umělá inteligence je obor informatiky zabývající se tvorbou strojů vykazujících známky inteligentního chování. Definice pojmu inteligentní chování je stále předmětem diskuse, nejčastěji se jako etalon inteligence užívá lidský rozum
.
Posmrtný život
WIKI: Teologie nebo bohosloví je nauka o Bohu. Předmětem teologie je bůh a věda, jejímž předmětem je náboženství, se nazývá religionistika. Výraz teologie byl známý v řecké filozofii od dob Pythagora: tehdy označovali jménem teologové mužů, kteří básnili o bozích
.
Posmrtný život
WIKI: Kybernetika je věda o řízení a komunikaci v dynamických systémech, zkoumající společné zákonitosti na základě analogie mezi systémy různé fyzické podstaty, kterými jsou technická zařízení, živé organismy i společnost, zkoumá řídicí a regulační procesy v biologické sféře, v technice, ve společnosti a navrhuje modely pro znázornění, transformaci a zpracování informací
.
Posmrtný život
PORTAL: Osoby, které věří, nebo se přesvědčili, nebo dokonce svět mrtvých zkoumají, nemají žádné pochybnosti o tom, že po smrti vzpomínky z organické hmoty zůstávají ve zvláštním prostoru kolem nás. Vzpomínky lze nabít přáními a tužbami, co se má dít po fyzické smrti
.
Posmrtný život
WIKI: Mikrotubuly jsou jedny z vláken cytoskeletu , která slouží především k transportu různých struktur a látek uvnitř buňky . Jsou složeny z tubulinových monomerů . Uměle můžeme způsobit jejich rozpad alkaloidem kolchicinem z ocúnu a stabilizovat jejich polymeraci můžeme alkaloidem taxolem, který se získává z tisu. Oba tyto alkaloidy, ale inhibují mitózu
.
Posmrtný život
OBRAZEK: Jeden mikrotubulus je dutý váleček, který je složen ze 13 protofilament, tzn. má na průřezu do kruhu poskládáno hned 13 molekul tubulinu. Z boku na sebe interagují v mikrotubulu vždy alfa-tubulin s alfa-tubulinem a beta-tubulin s beta-tubulinem
.
Posmrtný život
VĚDA: Naše podivuhodné vědomí je generované kvantovými vibracemi mikrotubulů v mozkových neuronech, které jsou ozvěnou informace vtištěné do samotného časoprostoru. Nezní to lákavě?
.
Posmrtný život
BLOG: Ve chvíli, kdy je člověk na pokraji smrti, mikrotubuly ztrácejí kvantový stav, informace v nich však nejsou zničeny. Laicky řečeno, duše neumírá, ale navrací se do vesmíru – chápej, jako do prostoru, který je mimo lidské vnímání
.
Posmrtný život
WIKI: Kvantová biologie se týká aplikace kvantové mechaniky na biologické objekty a problémy. Obvykle se užívá pro označení aplikací pro non-triviální kvantových vlastností, jako superpozice, nelokálnosti, zapletení a tunelování, jak protichůdný k triviální, ale všudypřítomné quantum mechanický povaze chemické vazby, ionizace a dalších jevů, které jsou základem základních biofyziky a biochemie organism
.
.
Blízké smrti
WIKI: Zkušenosti blízké smrti. Stav mimo tělo: oddělení vědomí od fyzického těla. Zostřené vnímání. Intenzivní a pozitivní pocity a emoce. Cesta tunelem. Střetnutí se s mystickým nebo zářivým světlem. Střetnutí mystických bytostí anebo zesnulých příbuzných či přátel
.
Blízké smrti
BLOG: Jiné reality, vše neskutečně reálné, krásné, že se to nedá normálně slovy popsat. Duše před vstupem do tunelu byly velmi zmatené. Zřejmě se neuměly dostat na druhou stranu. To znamená, že byly spojené s určitými věcmi, lidmi nebo zvyklostmi na Zemi
.
Blízke smrti
BLOG: Hluboce inspirující zážitek blízké smrti – Mellen-Thomas Benedict je umělec, který přežil zážitek blízké smrti. Byl mrtev více než hodinu a půl. Během této doby vystoupil ze svého těla a šel do světla. Protože se zajímal o vesmír, byl vzat daleko do vzdálených hlubin existence, a dokonce za, do energetické pustiny nicoty za velký třesk. Významný výzkumník zážitků blízké smrti
.
Blízké smrti
BLOG: Zde naleznete základní informace o fenoménu NDE, pohledy na něj z vědní perspektivy na základě vědeckých poznatků, co je to tedy klinická smrt? cesta tunelem, setkání se světlem a zemřelými přáteli či rodiči nebo panoramatický přehled života od dětství až po současnost
.
Blízké smrti
ČLÁNEK: Případy lidí, kteří se ocitli blízko smrti nebo byli v klinické smrti, popisují vystoupení z těla, cestu prázdnotou nebo temným tunelem k zářivému světlu, setkání se zesnulými příbuznými a přáteli, pocity velké úlevy a blaženosti, bytí v naprosté lásce
.
Blízké smrti
PORTAL: Mimotělní zkušenost je zážitek, který typicky zahrnuje pocit vznášení se mimo své tělo a v některých případech vnímání fyzického těla z místa mimo své tělo. Může to být vyvoláno traumatickým poraněním mozku, smyslovou deprivací, prožitkem blízké smrti, dehydratací, spánkem a elektrickou stimulací mozku
.
Blízké smrti
WEB: Mnozí se ve stavu klinické smrti pohybovali tunelem vstříc nevídanému jasu a světelné postavě. Cítili přitom blaženost a nekonečnou harmonii. Světlá postava v bílé říze jim kynula vlídně rukou, vítala je na onom světě
.
Blízké smrti
WEB: Případy lidí, kteří se ocitli blízko smrti nebo byli v klinické smrti, popisují vystoupení z těla, cestu prázdnotou nebo temným tunelem k zářivému světlu. Při oživení fyzického těla se do něj zpět vrací a vše si pamatuje a pomocí mozku a úst vše předá posluchačům, kteří žasnou nad přesností, s jakou jim byly veškeré události popsány
.
.
Vzkříšení
WIKI: V jádru těchto kultů stáli bohové, kteří obětovali sami sebe smrti, aby jako zmrtvýchvstalí přinesli poznání a spásu lidem. Zmrtvýchvstání boha bylo v jádru kultů. Vzkříšení značí v náboženství obnovené spojení ducha a těla nebo přivedení někoho ze smrti do života. Vzkříšení se netýká pouze lidí, ale též různých božstev
.
Vzkříšení
WIKI: Duše člověka jako představa – jedinečné osobní identity, přežívá jako nesmrtelnost, případně představa reinkarnace. Duše může opustit svou schránku z mnoha důvodů – kromě smrti také ve spánku, při mdlobách nebo v transu
.
Vzkříšení
WIKI: Nesmrtelnost se označuje jako nemožnost úmrtí, věčný život ve fyzické nebo spirituální formě. V užším smyslu se jako nesmrtelnost označuje nemožnost úmrtí věkem, často se objevuje v mytologii, pověstech. Někdy je chápána pozitivně, ale často je věčný život považován za prokletí
.
Vzkříšení
translate.google
WIKI: Nekonečno je abstraktní pojem, který označuje kvantitu něčeho, co je tak veliké, že nemá konec, nedá se spočíst, změřit, a pokud ano, tak je větší než každé konečné číslo. Nekonečno nemá hranice, ale není totéž co neohraničenost
.
Vzkříšení
WIKI: Mýtus o Usirovi byl ve starověkém Egyptě významným příběhem a svoji popularitu si příběh získal díky své základní náboženské myšlence, podle které mohl každý zemřelý člověk dosáhnout příjemného posmrtného života
.
Vzkříšení
WEB: Jaký je pro svatého Pavla nejhlubší smysl události Ježíšova vzkříšení? Co říká ze vzdálenosti dvou tisíc let nám? Je tvrzení „Kristus byl vzkříšen“ aktuální i pro nás? Proč je vzkříšení pro něho i dnes pro nás tématem tak rozhodujícím? Pavel dává na tuto otázku slavnostní odpověď
.
Vzkříšení
WEB: Pravda o těla vzkříšení souvisí důležitou věcí a tou je víra v obnovu celého stvoření – víra v existenci nového nebe a nové země. Jedná se o proměnu člověka do stavu vzkříšeného člověka a proměnu světa, univerza, vesmíru do něčeho, v čem tento proměněný člověk může žít Vzkříšen
.
Vzkříšení
PORTAL: Vzkříšení značí v náboženství obnovené spojení ducha a těla nebo přivedení někoho ze smrti do života. Vzkříšení se netýká pouze lidí, ale též různých božstev
.
.
Astrální cestování
WIKI: Astrální cestování je podle Lobsanga Rampu odložení fyzického obalu spirituálnejšou částí těla, vznesení se do jiných dimenzí a na konci své stříbrné šňůry navštívení jiné části světa. Stříbrná šňůra je svazek vyzařující energie, která je schopna prodloužit do nekonečna
.
Astrální cestování
WIKI: Astrální tělo je silueta hmotného těla člověka, útvar, vznikající fosforescenciou hmotného těla podmíněnou působením dalších substancí a esencí přítomných v hmotném těle, označuje zkušenost snových symbolů, archetypů, vzpomínky, duchovních bytostí a vizí krajiny
.
Astrální cestování
WIKI: Parapsychologie se zabývá tzv. paranormálními jevy, které se vymykají základním pěti smyslům, především otázkami mimosmyslového vnímání a telekineze, jeho badatelé se však věnují dalšímu spektru jako je transcendentológia, léčitelství, jasnovidnost, telepatie, telekineze, levitace
.
Astrální cestování
WIKI: Duše získávání odkazuje na šamanskou praxi, která se zaměřuje na reintegraci různých výkladů duše, která by se stala odpojena, uvězněna nebo ztracená přes trauma. Ztráta duše člověka může být odhalena pomocí různých funkcí, takové osoby mají problémy ve vztazích, nemohou cítit radost z manželství
.
Astrální cestování
WIKI: Mezihvězdným letem se označuje kosmický let mezi hvězdami. Největším problémem mezihvězdného letu jsou obrovské vzdálenosti mezi hvězdami. Do dnešní doby bylo navrženo mnoho konceptů mezihvězdných kosmických sond. Z finančních a technických důvodů nebyl do dnešních dnů žádný realizován
.
Astrální cestování
WIKI: Astrální svět, který nazýváme světem duchovním bychom mohli označit jako zem duchů čili duchovní svět. V našem fyzickém světě nacházíme střídání mezi zrodem a smrtí, mezi vznikem a zánikem. Jasnovidec vnímá lidské astrální tělo jako auru, která v podobě oblaku proniká fyzickým tělem a vlní se kolem něj – tedy i toto astrální tělo má vlastnost neustálé proměnlivosti
.
Astrální cestování
WIKI: Lucidní snění – bdělý, vědomý spánek je pojmenování pro stav, kdy si spící člověk uvědomí, že sní a to mu dá možnost se ve svém snu vědomě a bez omezení pohybovat či ho měnit. Zjednodušeně řečeno jde o probuzení ve snu. Užívá se i zkratka „LD“ – z anglického Lucid Dreaming
.
Astrální cestování
WIKI: Transcendentální meditace je meditační technika, kterou z véd obrodil a v roce 1958 začal vyučovat Mahariši Maheš Jógi. Umožní mysli zklidnit se a jít za hranice myšlenek až ke zdroji myšlenek – k čistému vědomí neboli transcendentálnímu vědomí – sjednocenému poli inteligence. Toto je ta nejtišší a kliduplná úroveň vědomí – naše nejvnitřnější Já
.
Astrální cestování
WIKI: To co nazýváme éterickým světem, je stále částí fyzické dimenze, je světem sil, které mají stejnou podstatu jako fyzický svět. Tento svět je jeho neviditelným pokračováním a působištěm činnosti elementárních bytostí, můžeme ho vnímat mimosmyslové
.
Astrální cestování
WIKI: Mimotělní zkušenost je zážitek, který typicky zahrnuje pocit vznášení se mimo své tělo a v některých případech vnímání fyzického těla z místa mimo své tělo. Lidé kteří zažili OBE někdy hlásí předcházející započatý stav lucidního snu
.
Astrální cestování
WIKI: Halucinogen je látka, droga, jejíž požití působí změny vnímání, myšlení, emocí a vědomí. Alternativním názvem jsou fantastika. Na rozdíl od ostatních psychoaktivních drog jako jsou stimulanty a opiáty, které působí na běžné oblasti mysli, zkušenosti po těchto látkách připomínají stav transu, meditace a snění
.
Astrální cestování
WIKI: Nekromancie je forma magické evokace. Jde o cílené vyvolání duše zemřelého se záměrem získat od něj nějakou informaci, případně duchovní ochranu
.
Astrální cestování
WIKI: Smrt, úmrtí, skon je funkcí v organismu spojené s nevratnými změnami, které obnovení životních funkcí znemožňují. Smrt je tedy stav organismu po ukončení života, úplná a trvalá ztráta vědomí. Umírání je postupný proces na jehož konci je smrt. Smrt nelze zaměňovat s umíráním, neboť umírání je jedna z fází života organismu
.
Astrální cestování
WIKI: Spiritismus je víra v posmrtný život a komunikaci s dušemi zemřelých prostřednictvím média. Spiritismus není náboženská sekta, ale filozofie, nebo způsob života, které jeho následovníci žít. Za zakladatele spiritismu je považován Allan Kardec
.
Astrální cestování
WEB: Lidé mohou vystoupit ze svého těla, provést duševní cestu a pak se opět vrátit do svého fyzického těla. Navíc dokáží popsat, co se provádělo ve vzdálených místech, o kterých neměli možnost mít žádné informace. A právě toto jsou prvotní myšlenky, které vás dovedou až k astrálnímu cestování
.
Astrální cestování
PORTAL: Spiritismus je víra v záhrobní život duchů zemřelých av možnost dorozumění s nimi prostřednictvím médií. Stoupenci spiritismu se nazývají spiritisté
.
Astrální cestování
WEB: Mimotělní cestování je zkušenost, kterou vnímá osoba mimo fyzické tělo. Velmi často je popisován pocit létání, schopnost vidět a pohybovat se mimo těla, také schopnost podle vůle procházet přes stěny a další objekty, aniž by byly fyzicky porušeny. Občas jsou navštěvovány zcela rozdílné světy, některé jsou bizarní, jiné s hlubokými duchovními aspekty
.
Astrální cestování
ČASOPIS: Astrální cestování je stav vědomí mimo tělo, při němž nedochází k oddělení ducha – vědomí od těla, nýbrž pouze k jeho vydělení z těla. Osoby, které dokáží navodit své mimotělní prožitky, často hovoří o tom, že to, co za ducha označujeme, je s tělem ve skutečnosti neustále spojeno. Oddělení obou těchto složek naší existence by v opačném případě přivodilo smrt
.
.
VIDEA ASTRALNÍ PROJEKCE
.
.

Comments are closed