Reiki znaky II.

Datum sběru: 11.07.2017
Strana 1 z asi 164 výsledků
.
Reiki znaky
..

.

.
SAŠA PUEBLO PORADENSTVÍ
REKLAMA: Terapeut, bylinkář, léčitel, esoterik, reiki na dálku. Hledáte konkrétní věc? Potřebujete odborně poradit v oblasti reiki znaky? Neváhejte, kontaktujte mě. Odpovím každému osobně. Vstupní konzultace je bezplatná. Diagnostika zdraví je bezplatná a kontroluji 80 položek. Odpovím každému:
sasapueblo@meditacia.sk
.
Každou druhou sobotu meditujeme reiki, cvičíme ręki, zasvěcujeme reiki, vše bezplatně a špičková úroveň. Doporučuji připojit sa online na živou relaci GM Sašu Puebla.
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
.
KOLEKCE 55 VIDEÍ REIKI ZNAKY

goo.gl/WqKgTn

ZVUKOVÁ NAHRÁVKA K VIDEAM
https://www.youtube.com/watch?v=JZwlT9jh…

REIKI SYMBOL VEKTOR
Na začátek bych upozornil na skutečnost, že všude na web stránkách se píše o reiki znacích a měli bychom to uvést na pravou míru. Symboly reiki nebo symboly Shambaolla se používají pro reiki, které je založeno na zvířecím principu. Tedy dnešní člověk, který žije v civilizovaném světě, v zásadě k reiki symbolem nemá přístup. Před použitím reiki znaků musí uskutečnit ve svém mozku určité úpravy a to zablokovat horní části mozku plné neuronů. Buď si to nasugeruje nebo uvěří, že jeho mozek obsahuje pouze polovinu neuronů. Tedy musí být ve stavu, jako kdyby měl doslova obrnu mozku a bude používat pouze střední mozek velikosti slepičího vajíčka. Mozek přírodních lidí a lidí žijících bez vzdělání se chová jako mozek osoby po obrně a znefunkčnení značného množství neuronů. A toto je třeba akceptovat a takto realizovat. Reiki symbol se zde nechápe jako nakreslený znak, ale jako pohyb, který se musí zrealizovat svým tělem a svými rukama a to rovnou z míchy. Mysl reikistu je naladěna na mozek přírodních lidí a nejlépe na zvířata. Buď je má u sebe, nebo na dálku. A potom reiki znak jako určitý zápis o pohybu funguje výborně.

Pohyb
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pohyb
https://en.wikipedia.org/wiki/Motion_(ph…
WIKI: Pohyb je označení, které se používá tehdy, pokud mění hmotné objekty svou vzájemnou polohu, tvar, velikost, tepelné, elektrické nebo magnetické vlastnosti, skupenství, chemické složení, biologické vlastnosti a pod. Pohyb je základním projevem existence hmoty.

Kmitání
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kmit%C3%A1…
https://en.wikipedia.org/wiki/Oscillatio…
WIKI: Kmitání nebo oscilace je pohyb fyzikální soustavy, při kterém se systém po vychýlení vždy vrátí do rovnovážné polohy. Jedna změna v rámci kmitání se nazývá i kmit, přechod z jedné krajní polohy do opačné se někdy nazývá kyv.

Piktogram
https://cs.wikipedia.org/wiki/Piktogram
https://en.wikipedia.org/wiki/Pictogram
WIKI: Piktogram je ideogram, který vyjadřuje svůj význam prostřednictvím jeho obrazové podobnosti s fyzickým objektem. Piktogramy se často používají v psacích a grafických systémech, ve kterých jsou znaky do značné míry obrazné. Piktogram může být použit také v oblastech jako je volný čas, cestovní ruch a geografie.

Vektor
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vektor
https://en.wikipedia.org/wiki/Euclidean_…
WIKI: Vektor je prvek vektorového prostoru, přičemž vektorový prostor je – zjednodušeně řečeno – množina, jejíž prvky (tedy vektory) se dají vzájemně sčítat a násobit reálnými nebo komplexními čísly.

Zpět

ZVÍŘECÍ REIKI
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
WEB: Seriózní výzkum reiki na základě testování a ověřování. Poznávání reiki systémů po celém světě. Budeme se věnovat předhistorickým strukturám a kmenovým buňkám a jak je získat pro tělo co nejvíce.
Animal reiki
https://apoort.net/esoterika/reiki-skoly…

SHAMBAOLLA
https://en.wikipedia.org/wiki/Shambhala
WIKI: Podle starověkých textů, tradičního tibetského a indického buddhismu je Shamballa mýtická krajina ukrytá hluboko uvnitř Asie. Je to místo čistého osvícení, osvícence bydlících v této legendární zemi prý lze požádat o duchovní pomoc a léčení pomocí léčivé energie Shambally.
Shambaolla na web stránkách Sašu Puebla
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…

Zpět

POLTERGEIST – STRAŠIDELNÉ DOMY
Poltergeist

https://cs.wikipedia.org/wiki/Poltergeis…
https://en.wikipedia.org/wiki/Poltergeis…
WIKI: Jak poltergeist se označuje přírodní nadpřirozenost spočívající v tom, že se v lidských obydlích zdánlivě samovolně pohybují předměty (například nábytek), dochází k jejich výbuchům (nádobí, žárovky), vyskytují se závady v elektroinstalaci atd.

Strašidelné domy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Stra%C5%A1…
https://en.wikipedia.org/wiki/Haunted_ho…
WIKI: Strašidelný dům je dům nebo jiná budova, o kterém se věří, že je obýván duchy zemřelých, kteří mohou být bývalými obyvateli nebo vlastníky. Parapsychologové přisuzují strašení duchem zemřelých nebo jako jev, který je následkem násilných nebo tragických událostí v budově jako například vražda, sebevražda nebo náhlá smrt.
Seznam údajně strašidelných lokalit po celém světě, o kterých se říká, že tam straší duchové nebo jiné nadpřirozené bytosti včetně démonů
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_re…
Zde si najdete seznam duchů podle jednotlivých států
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_gh…

Zpět

PRÍUŠNICOVÉ ŽLÁZY – PŘEDHISTORICKÁ MÍCHA
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3…
WIKI: Príušnicová žláza je kolem uší, ale táhne se po celém těle okolo hormonálních žláz a zabíhá ik obratlem míchy. Príušnicové žlázy lze považovat skryté za předhistorickou míchu, která je po narození dítěte zablokována.

REIKI SYMBOL – PINTEREST
Máme tu klasické reiki znaky. Měli bychom se zamyslet, jak tyto znaky vznikly. A v našem případě reiki znak je vlastně záznam o pohybu. Může to být pohyb celého těla, může to být pohyb ruky, nebo to může být mikropohyby rovnou ze svalů. V našem případě všechny reiki znaky jsou záznamem o pohybu zvířete nebo člověka historické doby. Dnešní člověk musí potlačit značnou část fungování neuronů mozku, aby mohl praktikovat tyto znaky. Ale otázka zní i jinak: Které znaky reiki jako pohybové vzorce byly mimořádně silné a účinné? Pro naše účely praktikujeme jako základ praxe s meteority, ať už přímý kontakt s meteority nebo nepřímo na dálku s meteority a nejlépe s osobami, co s nimi pracují. A pak je třeba přijmout znaky reiki od starých japonských samurajů. V jejich případě jde o pohyb samurajského meče. Tedy zapíšeme pohyb špičky samurajského meče a z něj si vezmeme základ reiki znaků jako vektoru pohybu. Tyto znaky najdeme v reiki posmrtných kotoučcích na samurajských hrobech. Věštecké a senzibilní zjistitelné a kopírovatelné. Nemá smysl používat znaky reiki napsáno ptačím brkem. To by bylo málo aktivní a neefektivní. Když jste pochopili, tak je to výborné.

Karuna Reiki kameny
https://www.pinterest.com/pin/3448069151…
Symbols Reiki
https://sk.pinterest.com/pin/34734018998…
Symbol Cho Ku Rei How
https://www.pinterest.com/pin/5709720589…
Symbol Vasudha Reiki
https://sk.pinterest.com/pin/55436503536…
Symbols Reiki
https://es.pinterest.com/source/ki-rei.c…
Symbols Karuna Reiki
https://sk.pinterest.com/search/pins/?q=…
Vasudha Reiki symbol
https://www.pinterest.com/pin/2316539745…

Zpět

Samuraj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Samuraj
https://en.wikipedia.org/wiki/Samurai
WIKI: Samurajové byli vždy cvičení od velmi útlého věku. Cvičili s dřevěnými meči (bokken) proti svým spoluštudentom. Už jako desetiletých jejich posílali na místa plná strachu, které museli mladí učedníci překonat. Mezi taková místa patřily například hřbitovy, márnice, husté lesy nebo opuštěné zříceniny budov. Na začátku samurajové bojovali hlavně s lukem.
Seznam samurajů
https://en.wikipedia.org/wiki/Samurai
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_sa…
Samurajové na web stránce on online Sašu Puebla
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
Ozunu – Japonský horský samuraj
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
WEB: Jedinečný horský šaman a nositel reiki kotoučku jedinečné kvality. Už nežije a přesto jeho kosti a jeho reiki kotouček jsou jedinečné.

Zpět

REIKI SYMBOL – GOOGLE
Vyhledali jsme pro vás reiki znaky. Pokud máte zájem, tak se podívejte, jaké znaky se v oblasti reiki používají. Je to taková základní meditace – uložit reiki znaky do svého mozku. Po čase si třeba vědět vybavit reiki znak uvnitř paměti a odtud ho aktivizovat vkládáním dalšího a dalšího znaku do jednoho znaku. Tedy do jednoho znaku vložíte tisíce podobných znaků a takto můžete znak aktivizovat. Ještě silnější jej můžete aktivizovat z kostní paměti z kostí. Představy o reiki znaku můžete posílit v hlavě a pak ho dát do aury před sebe a tam ho spojovat se znaky jiných reikistov, například se ve speciálním stavu napájíte na osoby, co mají v sobě části svého dvojčete. Tyto osoby dobře aktivizují reiki systém v auře.
Reiki symbols
goo.gl/UNJGqD
Shamballa symbols
goo.gl/hdCgQ1
Reiki symbols Cho ke rei
goo.gl/jDMJa3
Reiki Shamballa
goo.gl/SRCRqz
Reiki symbols Hon sha ze sho nen
goo.gl/38s9Jq
Reiki symbols Dai ko myo master symbol
goo.gl/7wegcb
Reiki symbols Sei he ki
goo.gl/DhbEm1
Reiki symbols dai ko myo
goo.gl/bSB3G5

Zpět

REIKI SYMBOL – YOUTUBE
Doporučuji, abyste nepřebírali zcela znaky reiki od jiných mistrů. Mohou se někdy stát nemilé věci. V znacích reiki může být vytvořen mechanismus na odebírání vašich energií. Tyto se vytvořily uvnitř buněk. A znak, který jste přijali, je ve skutečnosti znak na odebírání energie pro účely reiki mistra. Po převzetí znaku reiki doporučuji ho mírně upravit a praktikovat po svém.
The Symbols of Meaning / Applied to Karuna Ki & Reiki
https://www.youtube.com/watch?v=3q1mXdUy…
Reiki Symbols
https://www.youtube.com/watch?v=6B8htCVF…
Reiki symbol
https://www.youtube.com/watch?v=Wo-TGb_3…
Reiki Symbols -Cho Ku Rei, Sei He Ki, Hon Sha Ze Sho Nen
https://www.youtube.com/watch?v=ih4YssYK…
Simbolos Reiki 20/26
https://www.youtube.com/watch?v=YMm9dP1L…
Reiki Symbol Meditation
https://www.youtube.com/watch?v=8Cwz30cX…

Zpět

REIKI SYMBOL – MERIDIÁNY
https://en.wikipedia.org/wiki/Meridian_(…
WIKI: Meridiány zde budeme chápat jako akupunkturní body jdoucí pěkně za sebou. Např. meridián jater jde od nohou nahoru a končí kdesi v oblastí obličeje. Znovu upozorňuji, že tu jde o zvířecí reiki nebo reiki přírodních a pravěkých lidí a ne dnešních civilizovaných lidí. Pokud je mozek člověka například po obrně, určitá část je poškozena, má méně neuronů a spíše používá spodní části mozku. Snížení počtu neuronů použijete sugeračne a uvěříte, že horní část mozku nefunguje a vše probrala spodní část a mícha. A pak se vám objeví tyto dráhy v kůži, v tuku a případně ve svalech. A klasické reiki znaky se napustí do těchto za sebou jdoucích bodů a obnoví se jejich fungování. Smysl terapie je obnovit tyto dráhy těla typické více pro starší lidi a děti jako dospělé osoby. Tak to mějte prosím na paměti.

Meridiány – Google
https://www.google.sk/#q=Meridian+(Chine…
WEB: Meridiány jsou součástí složitého systému tradiční čínské medicíny. Nejsou to izolované oblasti na těle, ale uzavřený “energetický” koloběh, který proudí celým lidským organismem.

Meridiány – Youtube videa
Lu – lung meridian
https://www.youtube.com/watch?v=xsGLDRWV…
ST – Stomach meridian (Meridijan želodca)
https://www.youtube.com/watch?v=0mrFrFPw…
LI – Large intestine meridian
https://www.youtube.com/watch?v=PxeD1U0R…
KI – Kidney meridian
https://www.youtube.com/watch?v=cuCHD-MX…
UB – Urinal bladder meridian
https://www.youtube.com/watch?v=CFrJ11DJ…
See the Qi Meridians in action
https://www.youtube.com/watch?v=I_sTtgvm…

Meridiány – Pinterest
Meridian
https://www.pinterest.com/search/pins/?q…
Meridian points
https://www.pinterest.com/search/pins/?q…
Meridian kidney
https://www.pinterest.com/search/pins/?q…
Meridian stomach
https://www.pinterest.com/search/pins/?q…
Meridian liver
https://www.pinterest.com/pin/5679462029…
Meridian lung
https://www.pinterest.com/search/pins/?q…

Zpět

REIKI SYMBOL – AKUPUNKTURA
Akupunktura je technika, která výborně funguje u starších lidí a dětí. Akupunktura není vhodná alternativní léčba pro osoby s nemocnými plícemi a slabým nebo nemocným srdcem. Ve spojení s reiki energiemi můžete osobám způsobit i smrt. Je mnoho zpráv o úmrtí při nevhodném aplikování jehel. Jinak reiki energie a akupunkturní body se zase otevírají, když je mozek v hlavě blokován a nefunguje naplno a spíše se otevírá zavřené zvířecí vědomí z míchy. Akupunktura uznává asi 7000 akupunkturních bodů. Meditující je schopen koncentrací reiki energie do tvarů ostré jehly aktivovat tyto body i bez fyzické jehly. Někdy stačí tlak prstů na dané místo nebo tlak paličky. Podobné akupunktuře je moxování za horka. Podobné něco je působení magnetu, meteoritu, elektrického slaboproudu nebo laseru.

Akupunktura – Wikipedie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Akupunktur…
https://en.wikipedia.org/wiki/Acupunctur…
WIKI: Akupunktura je alternativní léčebná metoda pocházející z Číny. Nejstarší učebnice popisuje 365 léčebných bodů na povrchu těla, dnes uvádí až 2000 akupunkturních bodů. Léčba spočívá v zapichování velmi tenkých jehliček do citlivých bodů v kůži pacienta. Tyto citlivé body se nazývají akupunkturní body.

Předchůdce akupunktury – špičaté kameny, ale i rybí kosti
https://en.wikipedia.org/wiki/Bian_stone…
WIKI: Bian kameny jsou špičaté kameny, které se historicky používaly v tradiční čínské medicíně. Jsou obecně považovány za předchůdce akupunktury s využitím vyhřívaných špičatých kamenů (namísto akupunkturních jehel) při léčbě bolesti zad a krku.

SEZNAM  AKUPUNKTURNÍCH BODŮ
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ac…
WIKI: Tento článek poskytuje ucelený seznam akupunkturních bodů, místa na těle, které se používají v akupunktuře, akupresuře a jiných léčebných systémech založených na tradiční čínské medicíně (TCM).

Akupunktura – Google
https://www.google.sk/#q=Acupuncture
WEB: Akupunktura je léčebná metoda vycházející z tradiční čínské medicíny, během níž se do tzv. Akupunkturních bodů pacienta nabodávají jehly. Podle tradiční nauky leží tyto body na akupunkturních drahách, čili drahách energie, tzv. Meridiánech.

Akupunktura – Youtube videa
Acupuncture Therapy
https://www.youtube.com/watch?v=TC4l0EmN…
Does Acupuncture Even Work
https://www.youtube.com/watch?v=eXZGIoZo…
Acupuncture – Back Pain Treatment
https://www.youtube.com/watch?v=fqUuPkaH…
Acupuncture for Lower Back Pain
https://www.youtube.com/watch?v=Ch6ziIqk…
Acupuncture Demonstration and Benefits
https://www.youtube.com/watch?v=SltB04ex…

Akupunktura – Pinterest
Acupuncture points ear
https://www.pinterest.com/explore/acupun…
Acupuncture points
https://www.pinterest.com/search/pins/?q…
Healthy food that supports and nourishes you in Chinese …
https://www.pinterest.com/search/pins/?q…

Zpět

REIKI SYMBOL – CHAKRA
Čakru a její smysl v reiki budeme chápat jako prostředek koncentrace a působení do jedinečné oblasti mesenterického tuku. Jde o jedinečný tuk, který je v těle uložen jako drobné kuličky. Medicína mluví o tuku a esoterika a reiki mluví o tukových neuronech, které specificky řídí celou chemii a trávení člověka. Tedy jde o odlišný názor. Typické pro Indii je právě moudrost přes tyto struktury. A tedy čakra i s typickými znaky je o tom, jak v zvířecím nebo pravěkém vědomí proniknout do těchto oblastí lidského těla. Zase je vítané utišení činnost mozku jako po obrně a funkci řízení obnovuje mícha. Průnik do oblasti mezenterických neuronů je cesta, jak ovládnout trávení reikistu.
Čakra – Wikipedie
https://en.wikipedia.org/wiki/Chakra
WIKI: Čakry jsou předpokládané body spojení mezi tělem a astrálním tělem. Podle starých indických a tibetských textů je čaker 72 000 až 350 000. Sedm čaker se označuje jako hlavní energetická centra.

Reiki symboly čakry – Google
https://www.google.sk/#q=reiki+symbols+c…
WEBY: Čakry jsou podle hinduismu energetické místa v těle popisované jako vír nebo kruh, jsou to důležitá místa, které ovládají tělo a prostor mimo něj.

Čakry – Youtube videa
Chakra Activation & Healing Meditation
https://www.youtube.com/watch?v=fn31OAaP…
7 Chakras Meditation Music
https://www.youtube.com/watch?v=j2YixHG0…
7 Chakra
https://www.youtube.com/watch?v=rrstDT2b…
Meditation for the 7 Chakras
https://www.youtube.com/watch?v=GCf1Z4mf…

Čakry – Pinterest
Chakras symbols
https://www.pinterest.com/pin/6966574393…
Chakra Symbols
https://www.pinterest.com/merrywitty/cha…
The seven chakras symbols
https://www.pinterest.com/pin/5348025244…
Chakras symbols
https://www.pinterest.com/pin/1018940102…
Chakra art
https://www.pinterest.com/pin/4739335607…

Zpět

SAHASRARA REIKI ČAKRA
Ještě nikdo z esoteriků nedokázal dostatečně vysvětlit, co je to tisícplátkový lotos. Dlouhodobě na tento systém meditujeme a obrázky ho umisťují na vrch hlavy nebo nad hlavu nahoru. Postupnou meditací jsme objevili propojení tisícplátkového lotosu na jedinečné struktury v lidském těle. Embryo v matce je uzavřeno v placentě, ale také v kůži embrya je něco jako placenta a ta zůstává i po narození. Pouze se potrhá a je v kůži dospělé osoby. Meditací na znaky Sahasrara čakry lze aktivizovat tento jedinečný systém pro různé účely.
Placenta
https://en.wikipedia.org/wiki/Placenta
WIKI: Placenta je orgán, který spojuje vyvíjející se plod se stěnou dělohy, aby umožnil příjem živin, zajistil termoregulaci plodu, eliminaci odpadu a výměnu plynu prostřednictvím krevního zásobování matky.
Sahasrara symbols – Wikipedie
https://en.wikipedia.org/wiki/Sahasrara
WIKI: Sahasrara korunní čakra se obecně považuje za sedmou primární čakru podle většiny tantrických jógových tradic. Sahasrara je popsána jako lotosový květ s 1 000 okvětními lístky různých barev.
Sahasrara symboly – Google
https://www.google.sk/#q=Sahasrara+symbo…
Sahasrara symboly – Pinterest
https://sk.pinterest.com/pin/37464326272…

Zpět

REIKI SYMBOLY ORIGINÁL
Máte zde nejčastěji používané reiki znaky. Je jich třeba praktikovat v zvířecím stavu. Tedy potlačíme v mozku funkce neuronů a přejdeme koncentrací do míchy a neuronů ve spodní části mozku. Toto se pouze volá reiki znaky, ale ve skutečnosti jde pouze o určitý druh pohybu těla, rukou a nohou. Prosím nezaměňovat to. A tyto pohyby podle určitého plánu nejčastěji jdou k tvorbě energetických kotoučků na léčivé účely.

REIKI SYMBOLY – Cho Ku Rei
goo.gl/FxsAVJ
REIKI SYMBOLY – Sei He Ki
goo.gl/g6Fp1w
REIKI SYMBOLS – Hon Sha Ze Sho Nen
goo.gl/KcfBv5
REIKI SYMBOLY – Dai-Ko-Myo
goo.gl/R9d9GW

REIKI SYMBOLY – Raku
https://www.google.sk/search?q=Raku+Reik…
WEBY: Jde o speciální znak nebo přesněji o určitý předepsaný pohyb, kterým se zasvěcuje do reiki systému, tedy do míchy s tím, že třeba blokovat horní části neuronů. Nejčastěji se tento pohyb podobný pohybu blesku realizuje pohybem silně energetizované ruky. Ale je možné takto zasvěcovat i na dálku a tehdy třeba poslat takové znaky více najednou.

Zpět

REIKI SYMBOLY ANDĚL
Máme tu specifické znaky. Ale my je budeme považovat za určitý návod na pohyb, buď těla, ruce, nebo pouze svalů. Máme tu do činění s reiki, které směřuje do dětských žláz – brzlík. V dětství máme jednu velkou uprostřed hrudi. Ale v dospělosti máme v těle asi 100 míst, kde se nachází o velikosti fazolky. A sem směřuje toto reiki a návod na určitý druh pohybu. Při tomto reiki se znovu blokuje a zpomaluje činnost velkého mozku a také míchy a zasvěcení jde do dětských žláz. Tyto obsahují to, co se v esoterice jmenuje andělské sféry.
Anděl reiki
http://www.reiki.org/karunareiki/karunah…
http://www.reiki.org/reikinews/rn970103….
WEBY: Anděl Reiki nám umožňuje úzce spolupracovat se všemi duchovními bytostmi, které nám neustále posílají neomezené množství léčebné energie.
Učíme Anděl Reiki jen lidí, kteří jsou již Reiki mistry a většina těchto studentů dostala své zasvěcení od jiných učitelů.
Anděl reiki – Google search
https://www.google.sk/#q=karuna+reiki+
Anděl reiki – Google
https://www.google.sk/search?q=REIKI+SYM…
Anděl reiki – Youtube
https://www.youtube.com/results?search_q…
Anděl reiki – symbols and meanings
https://www.youtube.com/results?search_q…
Anděl reiki – healing
https://www.youtube.com/results?search_q…
Anděl reiki – music
https://www.youtube.com/results?search_q…
Anděl reiki – meditation
https://www.youtube.com/results?search_q…
Anděl reiki – Facebook
https://www.facebook.com/search/top/?q=k…
Anděl reiki – Pinterst
https://www.pinterest.com/search/pins/?q…

Zpět

REIKI SYMBOLY JIN – JANG
WIKI: Asi vás překvapí, že do reiki dáváme i znak jin- jang. Jsme si vědomi, že je to znak v TAO. Ale spíše bychom měli říkat, že je to pohybový vektor. Jako kdybyste se dívali na letokruhy stromu a ještě lépe navzájem srostlých stromů do sebe. Laskavé objetí matky a dítěte. Na to, abyste mohli praktikovat tento druh reiki, je třeba vyblokovat
eurony v mozku, zvířecí vědomí a činnost míchy. Sugerace, uvěření a praktikování vlastního buněčného vědomí. Buňky těla jako skupinky milionů embryí v celém těle. A tyto embrya z buněk vašeho těla znovu komunikují a jsou připraveny komunikovat se stromy. Trochu náročný koncept na realizaci. Nejlepší je se dát zasvětit čínským mistrem a potom na to klasické reiki. A pak můžete použít pohyb jin a jang na dynamizaci energií s člověkem a stromem. A to je takové malé tajemství TAO.
LÉČBA QIGONG
https://en.wikipedia.org/wiki/Wisdom_Hea…
WIKI: Qigong znamená “energetickou práci” nebo “pěstování životní energie”. Zhineng Qigong se týká úplného systému qigongových praktik zaměřených na zdraví, léčení a vědomí.
Původní forma historická
https://en.wikipedia.org/wiki/Primordial…
WIKI: Primordial Qigong je forma qigong údajně vyvinuta taoistickým mudrcům Chang San Fengem. Prvotní systém qigongu odráží teorii taoisty o narození vesmíru.
Qigong
https://en.wikipedia.org/wiki/Qigong
WIKI: Podle taoistické, buddhistické a konfuciánské filozofie, qigong umožňuje přístup do vyšších sfér vědomí, probudí něčí “pravou podstatu” a pomáhá rozvíjet lidský potenciál.
T’ai-chi Ch’uan linie strom – je tam super seznam
https://en.wikipedia.org/wiki/Tai_chi
WIKI: Tai-chi je staré čínské cvičení a bojové umění, které má kořeny v tradicích taostické filozofie. V průběhu téměř dvou tisíciletí různé taostické školy vyvíjely a vylepšovaly zdravotní cvičení jako součást svého duchovního zdokonalování.
PINTEREST
https://sk.pinterest.com/explore/tai-chi…
https://sk.pinterest.com/skbielby/tai-ch…
STROM TAI CHI
https://sk.pinterest.com/pin/29188961957…
TECHNIKY TAI CHI STROM
https://sk.pinterest.com/pin/50489580819…

Zpět

VIDEA REIKI SYMBOLS
https://www.youtube.com/watch?v=_C0UxQ06…
https://www.youtube.com/watch?v=O7R-t2WZ…
https://www.youtube.com/watch?v=VSIYhDG-…
https://www.youtube.com/watch?v=lM3RHOpB…
https://www.youtube.com/watch?v=Sm3oVgjG…
https://www.youtube.com/watch?v=U4UFXoTA…
https://www.youtube.com/watch?v=HzExJ3WK…

https://www.youtube.com/watch?v=GyviR8bd…
https://www.youtube.com/watch?v=XPU35e81…
https://www.youtube.com/watch?v=Qn3DigYX…
https://www.youtube.com/watch?v=qG5FKa2v…
https://www.youtube.com/watch?v=RJ7YF2-x…
https://www.youtube.com/watch?v=3XxbRA1f…
https://www.youtube.com/watch?v=3Dfk-9vU…

https://www.youtube.com/watch?v=nm1RU9aL…
https://www.youtube.com/watch?v=XFYgdd8b…
https://www.youtube.com/watch?v=fRUfE2qv…
https://www.youtube.com/watch?v=OXsxw6Fa…
https://www.youtube.com/watch?v=M17HMmiZ…
https://www.youtube.com/watch?v=LQn-eqCP…
https://www.youtube.com/watch?v=wYs0Bv1-…

https://www.youtube.com/watch?v=N884jNJJ…
https://www.youtube.com/watch?v=ZEm6gl4x…
https://www.youtube.com/watch?v=XHUr2D0q…
https://www.youtube.com/watch?v=lIpESsKZ…
https://www.youtube.com/watch?v=sdM8LY3E…
https://www.youtube.com/watch?v=J2TlpHAx…
https://www.youtube.com/watch?v=xSQmEyL6…

https://www.youtube.com/watch?v=9rqH4uZ5…
https://www.youtube.com/watch?v=FSae5Avh…
https://www.youtube.com/watch?v=kgLOYLvX…
https://www.youtube.com/watch?v=dhkl4Gyb…
https://www.youtube.com/watch?v=EuAOja9M…
https://www.youtube.com/watch?v=vkmYnX08…
https://www.youtube.com/watch?v=jDhOWeuQ…

https://www.youtube.com/watch?v=zDCzl1A7…
https://www.youtube.com/watch?v=jj9lXQBg…
https://www.youtube.com/watch?v=xutkfXvx…
https://www.youtube.com/watch?v=VeROhjuu…
https://www.youtube.com/watch?v=A4uHZ2iE…
https://www.youtube.com/watch?v=8ZvtJBkS…
https://www.youtube.com/watch?v=3pVsQ96a…

https://www.youtube.com/watch?v=hYe45kdK…
https://www.youtube.com/watch?v=DVjG1F_5…
https://www.youtube.com/watch?v=Hl_GEF9D…
https://www.youtube.com/watch?v=jiEnIm3W…

Zpět

Comments are closed