Reiki znaky I.

Datum sběru: 27.08.2014
Strana 1 z přibližně 218 výsledků
.
Reiki znaky I.
.
reiki-4
.
 .

.
SAŠA PUEBLO PORADENSTVÍ
REKLAMA: Terapeut, bylinkář, léčitel, esoterik, reiki na dálku. Hledáte konkrétní věc? Potřebujete odborně poradit v oblasti reiki znaky? Neváhejte, kontaktujte mě. Odpovím každému osobně. Vstupní konzultace je bezplatná. Diagnostika zdraví je bezplatná a kontroluji 80 položek. Odpovím každému:
sasapueblo@meditacia.sk
.
Každou druhou sobotu meditujeme reiki, cvičíme ręki, zasvěcujeme reiki, vše bezplatně a špičková úroveň. Doporučuji připojit sa online na živou relaci GM Sašu Puebla.
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
.
Kyvadlo
.
WIKI: Virgule ve formě proutku, pružiny, drátu atd. je označení pomůcek provozovatelů proutkaření, telestézie, psychometrie, magie, jasnovidectví a léčitelství. Na podobných principech má být založeno též siderické (magické) kyvadlo
.
Saša Pueblo: Kyvadlo je závaží zavěšené na provázku a držíme ho mezi prsty ruky. Někdo čeká, že když bude držet v ruce kyvadlo, tak se samo pohne. O tom to určitě nebude. Kyvadlo je nástroj na aktivizaci jemných nervových zakončení v ruce a pak v celém těle. Tedy jedná se zde o pohyb nervstva a jeho kmitání, které není vnímatelné očima, ale když si do ruky dáte kyvadélko, tak se tento kmit dá prostřednictvím kyvadélka vnímat. A jde právě o výcvik vnímání mikropohybů svalů a naučit je kyvadlem vykreslovat určité tvary a hlavně spirálu točící se doprava nebo doleva. Je to dobrý základ pro automatickou kresbu. Jiné něco je zavěsit kyvadélko do uzavřené láhve a přes sklo kyvadélko rozhýbat. Je to o lidské bioenergii a o schopnosti koncentrovat bioenergii v dlaních. Kyvadélko se dá použít i na vhodné věštecké naladění. Když si dáte před sebe kyselinu a chcete ji vypít, tak se kyvadélko nesmí roztočit. Pokud si dáte před sebe sklenici vody a chcete ji vypít, tak kyvadélko by se mělo začít pohybovat. Když je před vámi sklenice vody a ve vodě jed, tak kyvadélko se nad sklenkou nesmí pohnout. Je to výcvik správné reakce svalů. Přes výcvik svalů se dá postupně nacvičit i vnímání toho, zda jste vy nebo někdo jiný zdravý nebo nemocný. Je to systém, že pokud srdce není zdravé, není k jídlu a je jedovaté. A když je srdce zdravé, tak je k jídlu. No nás bude zajímat, jak pomocí kyvadélka proniknout do vlastní míchy a rozvinout tu automatickou kresbu provedenou na kyvadélko a později tužku nebo mentální obrazy kresby. Zaměříte se na osobu a svaly začnou kreslit obrázek. Kyvadlo se pohybuje a pamatujete si, co kreslilo a pak se to naučíte číst jako tajné písmo nebo kresbu. Kyvadlo vám může nakreslit i kresbu, která vám řekne, jak reiki léčit danou osobu a jak postupovat. Je to náročný výcvik. Pokud se do toho pustíte, je dobře ovládat grafologii a druhy písma charakteristické pro různé osoby.
.
Kyvadlo
WEB: Kyvadlo se používá jako pomocník při získání odpovědí na dané otázky. V běžném životě však není většinou potřeba. Buď nebudete mít potřebu odpovědí, nebo je někdo ve Vašem okolí, kdo Vám odpovědět umí
.
Kyvadlo
WEB: Jako siderické kyvadlo nám může posloužit jakákoliv kovová věc, zavěšená zhruba na 25cm dlouhém provázku, nebo nitce. Mělo by mít váhu přibližně 25g. Nesmí být příliš těžké, neboť by Vás za chvíli bolela ruka a to by rušilo vaše soustředění
.
Kyvadlo
ČLÁNEK: Na co všechno dokáže kyvadlo odpovědět? Nemoc? Vhodný partner? Kyvadlo odhaluje nejen přání našeho podvědomí, ale i okolnosti, které na něj působí
.
Kyvadlo
WEB: Nástroj – kyvadlo či virgule se uvede do pohybu rukou člověka schopného užívat tyto pomůcky. Stejně jako naše uši registrují zvukové vlny, naše oči zaznamenávají světelné záření či vlnění, registruje naše schopnost vnímat – záření
.
Kyvadlo
ČLÁNEK: Kyvadlo či virgule je velmi starý nástroj, který se používá k hledání různých věcí prostřednictvím otázek. Tato práce s kyvadly není součástí žádného akademického oboru a je jí možné pouze věřit nebo nevěřit, protože právě víra je předpokladem úspěšného použití kyvadel.
.
Kyvadlo
WIKI: Virgule ve formě proutku, pružiny, drátu atd. je označení pomůcek provozovatelů proutkaření, telestézie, psychometrie,magie, jasnovidectví a léčitelství
.
Kyvadlo
WEB: Bylo sledováno téměř tisíc proutkařů a přes jejich domělou samovolnost nebylo ani u jednoho pozorováno, že by se mu virgule pohnula bez pomoci svalů
.
Kyvadlo
WEB: Název virgule je z latinského středověkého slova virgula (proutek). Připomínala se tak známá hůl římského boha Mercuria a pod různými názvy pak i čarovná moc proutku. A tak existoval virgula divina (proutek věštebný), virgula metalloscopica (proutek nalézající kovy)
.
Kyvadlo
ČLÁNEK: Virgule můžeme použít jako přijímač. V pracovní poloze mírně skloníme hrot virgule. Asi 5 až 10 stupňů od vodorovné polohy. Při větším sklonu se zmenšuje citlivost virgule na podněty
.
Kyvadlo
ČLÁNEK: Klasická virgule měla podobu rozdvojené větve, obvykle z lísky, jasanu, jeřábu či vrby. Dnes lze virguli různých tvarů a z různých materiálů koupit ve specializovaných prodejnách, čajovnách nebo na internetu
.
VIDEO KYVADLO REIKI
.
.
Mícha
.
WIKI: Mícha je nervová trubice uvnitř páteře, která navazuje na prodlouženou míchu v mozku a končí pod prvním bederním obratlem, kde se definitivně rozpadá na jednotlivé míšní nervy. Její délka je 40 – 45 cm. Z míchy vycházejí nervy a jejím prostřednictvím získává mozek informace
.
Saša Pueblo: Je důležitá pro kreslení znaků, ať už pomocí kyvadla, nebo tužky, nebo pouze v představě, kterou si esoterik drží v hlavě a pak si ji pamatuje. Pokud chcete dělat automatickou kresbu a pomocí ní léčit nebo diagnostikovat, je výborné mít míchu v páteři mimořádně dobře vyvinutou od přírody a silnější aj 10 krát než u běžného člověka. Ale co s esoterikem, co takovou míchu nemá a automatická kresba mu nic neříká? I zde je řešení a to schopnost napojit se na dálku na 10 mích jiných osob. Jde to s pocitem lásky a dobroty nebo přes rané stádium klinické smrti. I když diagnostikujete nějakou osobu, která má mimořádně dobře vyvinutou míchu, máte problém a věštecká diagnostika se dělá špatně, nebo se nedá udělat vůbec. A tehdy to překonáte napojením se na míchy jiných osob. Trvalý průnik do míchy je náročná věc a cvičí se koncentrací do míchy a tam dát představu, jak jdete dolů do studny a pak pomaličku nazpět. Reiki do míchy je takové, že v hlavě si držíte představy živlů a z nich doslova vyrábíte vlastní míchu po kouskách a pak v ní buňky, orgániky, bílkoviny a aminokyseliny.
.
Mícha
WEB: Páteřní mícha, která je ústředím jednoduchých reflexů, probíhá páteřním kanálem ve výši C1–L2 a je obalena míšními obaly (jako mozek). Plní reflexní a převodní funkce. Vystupují z ní míšní nervy.
.
Mícha
ČLÁNEK: Mícha představuje nervovou trubici uvnitř páteře, která navazuje na prodlouženou míchu v mozku a končí pod prvním bederním obratlem
.
Mícha
PDF: Mícha (lat. medulla zdravotni) je přímým pokračováním, jakousi prodlouženou rukou mozku. Probíhá v kanálu, který je vytvořen sloupcem krčních, hrudních a bederních obratlů a zajišťuje propojení mozku s ostatními částmi lidského těla
.
Mícha
WEB: Mícha je dlouhá asi 45 cm a je uložena v páteřním kanálu. Povrchem míchy procházejí dvě hlubokébrázdy a v každé polovině míchy ještě dvě další, mělčí brázdy.Na příčném průřezu se mícha skládá z bílé hmoty na povrchua ze šedé hmoty uvnitř
.
Mícha
WEB: Z míchy jdou ven i dovnitř nervy z celého těla. Prochází páteří a napojuje se na mozek. Pokud si představíme, že jeden nerv je tvořen za sebou zapojenými nervovými buňkami, tedy jakýsi jeden drát, potom mícha je ohromným množstvím vedle sebe jsoucích drátů, které se různě kříží a propojují
.
Mícha
ČLÁNEK: Mícha začíná na úrovní prvního krčního obratle (C1) a končí v úrovni druhého bederního obratle (L2). Z míchy vychází 31 párů míšních nervů, které ji spojují s jednotlivými částmi těla. Krční mícha má 8 míšních segmentů a 8 míšních kořenů
.
Mícha
WEB: Mícha (lat. medulla zdravotni) je přímým pokračováním, jakousi “prodlouženou rukou” mozku. Probíhá v kanálu, který je vytvořen sloupcem krčních, hrudních a bederních obratlů a zajišťuje propojení mozku s ostatními částmi lidského těla
.
Mícha
WEB: Poranění míchy představují nejzávažnější komplikaci provázející poranění páteře. K primárnímu poranění míchy a míšních kořenů dochází při luxaci obratlů, luxačních zlomeninách, tříštivých zlomeninách a nestabilních zlomeninách obratlů
.
.
Automatická kresba
.
WEB: Automatická kresba nám pomůže uklidnit se, odvede nás od neustálých starostí a stresů tak, vyčistí z naší psychiky negativní emoce, negativní energie a také rozvine a posílí naši intuici
.
Saša Pueblo: Je to o tom, že poznáte množství automatických kreseb jiných jedinců a inspirujete se tím. To je takový dobrý základ, abyste praktikovali sami automatickou kresbu. Poznáte, že automatická kresba se dá použít jako obrázek, který si necháte někým vyrobit. Zarámujete si ho a trvale se na něj díváte a to vás pak neustále ovlivňuje. Pak je zde možnost automatickou kresbu převést jako talisman na řetízek kolem krku. Případně si ji dáte do počítače. Reiki léčitel vyrobí automatickou kresbou z míchy obrázek a pak ho přenese do hlavy léčené osoby, kde z jejích představ živlů vyrobí znak a nechá ho působit z paměti dané osoby. Účinnější forma je ze živlů v dané osobě vyrobit i tisíc takových obrázků a pak je nakreslit na představy ruk léčené osoby a všechny je stáhnout do oblasti pupku a tady jich silně energetizovat a roztočit a tak vložit do embryonální paměti přes některý čakrový bod. Ale to se už pohybujeme v mistrovském reiki a o tom podrobněji na jiném místě.
.
Automatická kresba
ČLÁNEK: Automatická kresba je kresbou, kterou nijak neovlivňujete rozumem a vědomými tahy tužkou, ba naopak, pokud kreslíte, tak jste uvolnění, bez myšlenek co a kam do obrázku vložíte
.
Automatická kresba
WEB: Automatická kresba je také jednou z velice spolehlivých a často používaných věšteckých metod. Vyčteme z ní hodně různých informací, ale obecně se nejvíce hodí k diagnostikování chorob, určování druhů energií v životě tazatele
.
Automatická kresba
ČLÁNEK: Automatická kresba je diagnostická metoda, která vykresluje energetické poruchy tělesných orgánů, čaker a aury. Její pomocí lze určit patogenní zóny a vykreslit i toky energií.
.
Automatická kresba
WEB: Automatická kresba se používá k čištění diagnostiku těla, aury, čaker, karmických problémů, pomocí kresby se odvádějí také přivtělené entity
.
Automatická kresba
WEB: Automatická kresba nám slouží k sebepoznávání, jejím cílem je poznat cestu k pravdě. Formou automatického pohybu a kresby se učíme rozumět sami sobě
.
VIDEO KRESBA REIKI
.
.
Dětská kresba
.
ČLÁNEK: Dětská kresba je jedním z nejvhodnějších přístupů k poznání dítěte a mění se v závislosti na vývoji
.
Saša Pueblo: Možná si řeknete, co to má společného s reiki léčbou, reiki meditací a reiki zasvěcením? Základním plánem reiki Mikao Usui je dostat se k buněčným strukturám z embryonálního vývoje v matce. Jde o období přibližně 9 měsíců od oplodnění až po porod. V reiki léčbě nás nezajímají neurony a buňky z období po porodu až po smrt. Nebo bychom řekli, že reikovanie buněk těla a toho, co všechno obsahují, se dá udělat pro rychlou regeneraci a obnovu a nepůsobí trvale. Pokud se vám podaří aktivizovat právě embryonální struktury, tak osobu učiníte dlouhověkou a tyto struktury dokáží obnovit orgány v těle i ve starším věku. Dětská kresba je dobrý nácvik, jak se dostat k embryonálním strukturám v těle. Dokonce díváme se na plod dítěte v těle matky a automatickou kresbou kreslíme jeho pohyby a jeho chvění a pak to přenášíme na léčenou osobu.
.
Dětská kresba
ČLÁNEK: Kresba dítěte vyjadřuje v mnoha směrech jeho prožitky ve vnitřním světě a obrázek je jako komunikační prostředek. Pokud dítě pochází ze zdravého rodinného prostředí kresba dítěte zabírá celý papír. Pokud je dítě nešťastné, kreslí strašidla a temné obrázky
.
Dětská kresba
WEB: Kresba odráží osobnost dítěte, často prostřednictvím kresby vyjádří pocity a myšlenky, které by ještě nebylo schopné popsat slovy
.
Dětská kresba
BLOG: Dětská kresba prochází vývojem u jednotlivců v závislosti na jejich zkušeností, rozvoje intelektuálních a emocionálních rozměrů osobnosti a rozvoje motorických schopností
.
Dětská kresba
WEB: Volný čas v dětských kresbách, jak si představují děti volný čas, co pro ně znamená mít volno a dělat cokoli
.
Dětská kresba
WEB: Vývoj dětské kresby je odrazem individuálního rozvoje dětské bytosti. Na vývoj mají vliv i různé vnější faktory, podpora okolí, nadání a osobnostní zaměření. Přibližně však lze poukázat na vývojová stadia a období
.
Dětská kresba
OBRÁZKY: Dětské kresby na téma Dům mých snů
.
.
Symbols
.
WIKI: Toto je seznam grafických značek, ikon a symbolů
.
Saša Pueblo: Určitým kombinováním geometrických znaků jako je úsečka, oblouky, kruhy a křivky tvoříme něco jako piktogram – znak jako např. lebka a zkřížené kosti, to je jasný piktogram varující před nebezpečím.
V historii bylo mnoho piktogramů, které byly použity jako značky. Teprve když jste vytvořili více než 20 znaků a dali jim i zvukovou podobu, můžeme hovořit o písmu. Ale tady nám o písmo nejde. Jde zde o magické uplatnění geometrických struktur a případně i postup, jak jich kreslíme a tedy i o označení pohybu jako jdi rovně a pak zahni doleva a zase jdi rovně. V magické a reiki linii jde o to, aby esoterik ve své hlavě z paměti vytáhl živly a z nich vytvářel geometrické struktury. Tyto znaky je třeba tvořit i ze snů temných a podivných. Ty jsou více léčivé a dělá se to v hlavě. Pokud má reikista zmobilizování své kosti koncentrací do nich a aktivizoval jejich výrobou kostí ze živlů v hlavě nebo ze snů, tak potom může přímo v kostech energeticky nabíjet určité geometrické znaky a ty pak léčí určité části těla. Případně reikista tvoří ze živlů nebo snů v hlavě ruky dospělé osoby a ručky embrya a na ně kreslí určité znaky. Geometrické struktury se dají použít i na pohyb rotujících disků z oblasti pupku. Ty vznikly tak, že v hlavě reiki ze živlů a snů se vytvoří množství rukou a reikista všechny ty ruce dá do jednoho celku a přesune do oblasti pupku, kde se silně energetizuje a rotují jako energetická koule nebo kotouček. Kolem pupíku je embryonální systém neuronů pro trávicí systém embrya a jeho bioenergetické zabezpečení a reiki může tento systém aktivizovat. Mnoho symbolů může označovat určitou konkrétní věc jako vzorce chemických látek i tyto se aktivizují z představ živlů a snových vzpomínek.
.
Symbols
WIKI: Alchymistické symboly byly použity k označení určitých prvky a některých sloučenin až do 18. století. Západní alchymie využívá řecké prvky. Symboly použité pro to jsou Alchemy země, Alchemy voda, Alchemy vzduchu, Alchemy oheň
.
Symbols
WIKI: Použití astronomických symbolů pro Slunce a Měsíce se datuje do starověku. Formy symbolů, které se objevují v původním papyrů řeckých horoskopy jsou kruh s jedním paprskem ( starý symbol slunce ) Na Slunce a srpek měsíce na měsíc
.
Symbols
WIKI: Astronomický symbol je znak, který se používá pro zjednodušené zobrazení různých vesmírných těles. Astronomické symboly používají profesionální i amatérští astronomové a užívají se někdy i k označení dnů v týdnu. Některé se používají též v astrologii
.
Symbols
WIKI: Níže je uveden seznam symbolů spojených s okultismem. Tento seznam sdílí počet záznamů se seznamem alchymistických symbolů
.
Symbols
WIKI: Toto je seznam astrologických a alchymistických symbolů: Planety a měsíce, znamení zvěrokruhu, ostatní astrologické symboly, alchymistické přírodní elementy
.
Symbols
WIKI: Magický kruh je kruh nebo koule prostoru vyznačen odborníci mnoha oborů rituální magie, které se obecně věří, bude obsahovat energii a vytvořit posvátný prostor, nebo bude poskytovat určitý druh magické ochrany, nebo obojí
.
Symbols
WIKI: Jako pentagram se označuje pěticípá hvězda nakreslená pěti přímými tahy. Je prastarým magickým a ochranným znamením. Symbolika čísla 5 (penta), které přesahuje sílu čtyř základních živlů, pátým živlem je vesmírná energie nebo také éter
.
Symbols
WIKI: Růžový Kříž anebo Rose Cross je symbol a do značné míry souvisí s semi-mýtickým Christian Rosenkreuz, Qabbalist a alchymista a zakladatel Rosicrucian řádu
.
Symbols
WIKI: Sluneční symbol je symbol, který symbolizuje slunce. Solární symboly mohou mít význam v psychoanalýze, symbolismu, sémiotiky, astrologie, náboženství, mytologie, mystiky, věštění, heraldika a vexilologie
.
Symbols
WIKI: Triple spirála je keltský a pre-keltský symbol najdete na celé řadě irských megalitických a neolitických lokalitách, především uvnitř Newgrange průchodu hrobu, na vstupní kámen
.
Symbols
WIKI: Runy jsou znaky, které se používaly v germánských jazycích, především pak ve Skandinávii a na britských ostrovech. První runové nápisy jsou asi z roku 150 n. l.
.
Symbols
WIKI: Sefer Raziel HaMalakh je středověká praktická kabala Grimoire, psaná primárně v hebrejštině a aramejštině , ale přežívá i v latinském překladu, jako Liber Razielis Archangeli v rukopisu ze 13. století
.
Symbols
WEB: Keltské symboly bohů neboli jejich atributy – to, co je reprezentuje, co je představuje a je pro ně typické – jsou nejčastěji spjaty s tradičními motivy přírody, koloběhu života, války
.
Symbols
ČLÁNEK: Přehled keltských symbolů – cernunn, awen, taranisovo kolečko, trojdílný symbol, spirály lesní muž, nevěstin kříž
.
Symbols
ČLÁNEK: Přehled keltských symbolů – keltské amulety, keltská osmička, keltské Slunce, keltský klin, keltský kříž, keltská Triáda, keltský kruh, Brighitin kruh a další
.
Symbols
BLOG: Alchymistické erby, okultní schémata a paměti arts
.
Symbols
WIKI: Sigil je forma magie, pokud se používají v sigils. Sigils jsou grafické symboly, které jsou tvořeny v hlavní části ligovaných písmen
.
Symbols
OBRÁZKY
.
Symbols
WIKI: Magický kruh je kruh nebo koule prostoru vyznačen odborníci mnoha oborů rituální magie, které se obecně věří, bude obsahovat energii a vytvořit posvátný prostor, nebo bude poskytovat určitý druh magické ochrany, nebo obojí
.
Symbols
WIKI: Classic židovské pohledy na astrologii se liší od odmítnutí na rozhodování kvalifikovanou přijetí. Obecně platí, že rabínský judaismus k závěru, že Bůh řídí svět souhvězdí (Mazalot), ale že Židé mohou překročit astrologické omezení (“Izrael není řízen Mazal”). Pomocí astrologie jako věštění je zakázáno v judaismu
.
Symbols
WIKI: Hermetická kabala je západní esoterická, okultní a mystická tradice. To je základní filozofie a rámec pro magické společnosti, jako je například Golden Dawn, Thelemic objednávek, mystické, náboženské společnosti, jako jsou Stavitelé Adytum
.
Symbols
OBRÁZKY
.
Symbols
WIKI: Toto je seznam symbolů nalezených v rámci všech oborů matematiky vyjádřit vzorec nebo představují konstantu. Při čtení seznamu, je důležité si uvědomit, že matematický pojem je nezávislá na symbolu vybraného ji zastupují
.
Symbols
BLOG: Obrázky
.
Symbols
WIKI: Elektronická značka je piktogram a používá se k reprezentaci různých elektrických elektronických zařízení jako jsou dráty, baterie, odpory, tranzistory
.
Symbols
WIKI: V logice, sada symbolů se běžně používá k vyjádření logické zastoupení. Jak logici jsou obeznámeni s těmito symboly, nejsou vysvětleny vždy, když jsou používány. Takže, pro studenty logiky Následující tabulka uvádí mnoho společných symbolů spolu s jejich názvy, výslovnost, a související oblasti matematiky
.
Symbols
WIKI: Toto je seznam symbolů nalezených v rámci všech oborů matematiky vyjádřit vzorec nebo představují konstantu
.
Symbols
WIKI: Seznam logických symbolů – v logice, sada symbolů se běžně používá k vyjádření logické zastoupení. Jak logici jsou obeznámeni s těmito symboly, nejsou vysvětleny vždy, když jsou používány
.
Symbols
WIKI: Asklépiova hůl je znak lékařů a farmaceutů. Pojmenování pochází od Asklépia, starověkého řeckého boha lékařství, syna boha Apollóna, který léčil všechny nemoci a dokázal oživovat mrtvé. Aeskulapovy hůl ovinutá hadem je znamením životní síly a zdraví. Tento znak lze spatřit na všech lékařských objektech
.
Symbols
WIKI: Symbol měny je grafický symbol používá jako zkratka pro měny názvu a to zejména ve vztahu k množství peněz. Oni typicky používají první písmeno nebo znak měny, někdy s menšími změnami, jako jsou ligatury nebo překrývajících se svislými nebo vodorovnými pruhy
.
Symbols
WIKI: Adinkra jsou vizuální symboly, původně vytvořené Akan, které představují pojmy nebo aforismy. Adinkra jsou používány značně v tkanin, keramiky, loga a reklamy. Jsou často vyrobeny dřevoryt znakového písma, jakož i sítotisk. Adinkra symboly se objeví na některých tradičních Akan zlaté váhy
.
Symbols
BLOG: Často nacházíme symboly kolem nás existuje mnoho symbolů, které nerozumíme, budu psát některé symbolem náboženství ve světě
.
Symbols
WEB: Vizuální Slovník náboženských symbolů
.
Symbols
WIKI: Sluneční symbol je symbol, který symbolizuje slunce. Solární symboly mohou mít význam v psychoanalýze, symbolismem, astrologii, náboženství, mytologii, mystice, věštění, heraldice a vexilologii
.
Symbols
WIKI: Reprezentace slunce se používá jako heraldický poplatek. Skládá se z kulatého disku s rysy lidské tváře, obklopené dvanácti nebo šestnácti paprsky, střídavě vlnité a rovné
.
Symbols
WIKI: Šachové symboly jsou součástí Unicode. Namísto použití obrázků , jeden může představovat šachové figurky symboly, které jsou definovány v Unicode znakové sadě
.
Symbols
WIKI: Horovo oko je starověký egyptský symbol ochrany královské moci a dobrého zdraví. Horus byl starověký egyptský bůh nebe, který byl obvykle zobrazován jako sokol, jeho pravé oko bylo spojováno s bohem slunce Ra
.
Symbols
WIKI: Květ života je geometrický obrazec složený z několika rovnoměrně rozmístěných, překrývající se kruhy. Toto číslo tvoří květ jako vzor se symetrickou strukturou šestiúhelníku
.
Symbols
WIKI: Zde je seznam článků, které popisují a​​nebo zobrazují erby. Články tučně jsou konkrétně o konkrétní erbu
.
VIDEO SYMBOLS ZNAK
.
.
.
Skalní kresby
.
WIKI: Toto je seznam systémů psaní (nebo skripty), které jsou klasifikovány podle některých společných charakteristických rysů
.
Saša Pueblo: Ve své hlavě si vytvořte skalní kresby z představ živlů a snových představ. Jednoduše ožijí a pak s nimi zkuste experimentovat, na co by se daly použít a jak je používali pravěcí lidé.
.
Skalní kresby
WIKI: Tento seznam představuje výběr z děl umělců, kteří žili v době, kdy nebylo písmo. Obsahuje neúplný seznam malby, kresby, sochy, rytiny a jiných prací umělců, kteří vytvořili kamenné umění
.
VIDEO PRAVEK ART
.
.
Skalní kresby
WIKI: Pravěké umění je umění pravěkých kultur, které začíná někde ve velmi pozdní geologické historii, kdy se kultura vyvíjí písemně nebo jsou již i jiné metody evidence a je významný kontakt s jinou kulturou, která dělá nějaký záznam významných historických událostí
.
Skalní kresby
WIKI: Toto seznam kategorie pravěké umění a seznam stránek v kategorii prehistorické umění
.
VIDEO PREHISTORIC ART
.
Skalní kresby
WIKI: V archeologii je skalní umění umělé značení umístěné na přírodní kámen. Nejstarší známé skalní umění se datuje od mladého paleolitu období, které bylo zjištěno v Evropě, Austrálii a Africe. Archeologové, kteří studují tato díla se domnívají, že pravděpodobně měli magicko náboženský význam
.
VIDEO ROCK ART
.
Skalní kresby
WIKI: Saharské skalní umění je významnou oblastí archeologického studia se zaměřením na vzácné poklady vytesané nebo malované na přírodních skalách se nacházejí v centrální Sahary. Existuje více než tři tisíce míst objevili, že mají informace o saharské skalního umění
.
VIDEO SAHARAN ART
.
Skalní kresby
WIKI: Skalní umění bylo vyrobeno v Evropě od doby mladého paleolitu až do nedávných století. To je nalezené ve všech hlavních oblastech kontinentu. Charakteristickým znakem skalního umění je skutečnost, že je umístěn na přírodních skalních povrchů
.
VIDEO ROCK EUROPE
.
Skalní kresby
WIKI: Kategorie: Jeskynní umění je souhrnné označení pro prehistorické malby, jež se zachovaly na stěnách a stropech jeskyní v různých částech světa
.
VIDEO CAVE ART
.
Skalní kresby
WIKI: Kategorie: Piktogramy v jeskyních jsou také nazývány skalním uměním. Pravěcí lovci a domorodí Američané užívali hladkých pískovcových zdí jeskyně právě tak jako dnes lidé používají papír, plátno, nebo jiné materiály
.
VIDEO PICTOGRAPHS CAVES
.
Skalní kresby
WIKI: Petroglyf je obraz vytvořený opracováním povrchu kamenu řezáním, dlabáním, tesáním a obrušováním. Je možné je najít na různých místech na celém světě a většinou pocházejí z holocénu
.
VIDEO PETROGLYPH ART
.
Skalní kresby
WIKI: Jeskynní malířství je souhrnné označení pro prehistorické malby, jež se zachovaly na stěnách a stropech jeskyní v různých částech světa
.
VIDEO PRAVĚK KRESBA
.
Skalní kresby
WIKI: Makaronské kresby jsou nejstarším dokladem malířství na světě. Jedná se o otisky rukou, či obrazy zvířat využívající přirozený reliéf povrchu skal. Makaronské kresby tvoří nejstarší malířské umění, které lze datovat do mladšího paleolitu, tedy 50 000-30 000 let př. n. l.
.
Skalní kresby
WIKI: Bradshaw skalní malby, Bradshaw skalní umění, Bradshaw figurky aneb Bradshaws, jsou pojmy používané k popisu jednoho ze dvou hlavních regionálních tradic skalního umění se nacházejí v severozápadní oblasti Kimberley Západní Austrálie
.
VIDEO BRADSHAW ROCK
.
Skalní kresby
WIKI: Skalní úkryty Bhimbetka je archeologické naleziště v Indii v centrálním státě Madhjapradéš. Nachází se zde množství skalních úkrytů jsou vyzdobenych množstvím nástěnných maleb, jejichž původ sahá do doby kamenné
.
VIDEO BHIMBETKA ROCK
.
Skalní kresby
WIKI: Altamira je jeskyně v Kantábrii na severu Španělska, v Santillaně del Mar poblíž přístavního města Santander, ve které byly nalezeny roku 1879 pravěké nástěnné malby, převážně s motivy zvířat (zcela uznány byly až počátkem 20. století)
.
VIDEO ALTAMIRA CAVE
.
Skalní kresby
OBRÁZEK
VIDEO
.
Skalní kresby
OBRÁZEK
VIDEO
.
Skalní kresby
OBRÁZEK
VIDEO
.
Skalní kresby
OBRÁZEK
VIDEO
.
Skalní kresby
OBRÁZEK
VIDEO
.
.
Aboriginal kresby
.
WIKI: Domorodé australské umění je umění provedené domorodých národů Austrálie a spolupráce mezi domorodými Australany a další. To zahrnuje práce v širokém spektru médií, včetně malování na listech, řezbářství, rock řezbářství, sochařství, slavnostní oblečení a písek malování
.
Saša Pueblo: Jde o kresby plné znaků a doporučuji jich oživit ve své hlavě, kde jste natáhli živly a sny. A potom zkoumejte, co se s týchto kresieb dosahuje a jak fungují.
.
Aboriginal kresby
WIKI: Bradshaw skalní malby, Bradshaw skalní umění, Bradshaw figurky aneb Bradshaws, jsou pojmy používané k popisu jednoho ze dvou hlavních regionálních tradic skalního umění se nacházejí v severozápadní oblasti Kimberley Západní Austrálie
.
Aboriginal kresby
WEB: Jádrem sbírky AAMU řada uměleckých děl shromážděných v průběhu 1990 let. Sběr AAMU rostla v průběhu mnoha let. Vzhledem ke své specifické zaměření, AAMU podařilo zajistit řadu významných nizozemských fondů na dlouhodobé úvěry, které doplňují základní kolekce
.
Aboriginal kresby
BLOG: Aboriginal Art má umělecké a antropologické zásluhy, protože odráží starobylou komplexní kulturu. Australské domorodé umění je nejdelší a nejvíce vzrušující kultura na celém světě, kvalifikuje se na obou muzeí a galerií
.
Aboriginal kresby
BLOG: Umělci Warlukurlangu jsou jedním z nejdéle fungujících a nejúspěšnějších domorodých uměleckých center ve střední Austrálii, jsou podporováni finančními prostředky z australské vlády přes domorodé vizuální umění
.
Aboriginal kresby
WEB: Lockhart River umění odráží moderní odpověď na životní prostředí, kulturu a tradice této vzdálené Cape York komunity. Vyjadřuje také některé z reality života v komunitě a sílu a vliv tradiční kultury a hodnot
.
Aboriginal kresby
E-SHOP: Australské domorodé umění je jedním z hlavních zdrojů informací o dějinách Austrálie, jehož prostřednictvím se můžeme dozvědět více o rozmanité a dynamické kultuře, která ho vytvořila
.
Aboriginal kresby
WEB: Posláním ANKAAA je podporovat domorodé umění průmysl ve prospěch svých umělců a organizací, podporovat rozvoj silných uměleckých center, rozvíjet vzdělávání a profesní dráhy u mladých lidí
.
Aboriginal kresby
WEB: Galerie současného umění australských domorodců Aboriginců, obrazy, dnes již světově uznávaných umělců, kteří jsou řazeni mezi tzv. Australské mistry, tak i dalších umělců, včetně začínajících talentů, jež na své objevení teprve čekají
.
Aboriginal kresby
WEB: Současné domorodé umění je důležitou součástí světového nejstarší kontinuální kulturní tradice. To je také jeden z nejskvělejších a vzrušujících oblastí moderního umění, články odborníků, fotografiemi a širokou škálu informací o domorodé umění, kultury a komunity
.
Aboriginal kresby
GALERIA: Galerie obrázků
.
Aboriginal kresby
PDF: Národní park Gariwerd-Grampians – skalní úkryty, kde Aboriginal lidé tábořili a malovali obrazy svého života na pískovcových stěnách
.
Aboriginal kresby
WEB: Domorodé umění a výzdoba je nedílnou součástí tradičního života a vyskytuje se v těle jako dekorace v obřadech, na kůru přístřeší a rock přístřeší stěny, na stromech (dendroglyphs), vytesané na skále (petroglyphs), zbraně, nádobí a posvátná namítal jak přírodní a vyřezávané
.
VIDEO ABORIGINAL ART
.
.
Reiki znaky
.
WIKI: Reiki je léčitelská metoda, za zemi původu Reiki se uvádí Japonsko a jako zakladatel – objevitel je uváděn Mikao Usui. Podle The Skeptic’s Dictionary Usui po několika dnech půstu začal halucinovat a během toho mu byl zjeven klíč k léčení
.
Saša Pueblo: Reiki znaky jsou všeobecně známé. Reiki znak se aktivizuje, když ho používáte někdy až hodinu, než nabere energetickou dynamiku. Problémem reiki znaků je i to, že jsou veřejně známé a může je používat kdekdo. A tak si je mírně upravte a potom používejte. Případně si postupnou praxí vytvořte vlastní znaky inspirované reiki znaky. Znaky se oživují v hlavě, kde se natahují živly a sny a z nich se tvoří a ukládají do paměti.
.
Reiki znaky
WIKI: Hiragana je jedno ze dvou (druhým je katakana) japonských slabičných písem (ve slabičném písmu jeden znak představuje celou slabiku a ne pouhou hlásku, i když jsou zde znaky i pro A, I, U, E a O), sestávající ze 46 symbolů (45 slabičných symbolů a písmeno n)
.
Reiki znaky
WIKI: Kjúdžitai je tradiční forma japonských znaků (kandži) používaná před rokem 1947. Modernějším, zjednodušeným následníkem kjúdžitai je šindžitai. Před oficiálním vydáním seznamu Tójó kandži bylo kjúdžitai známé jako seidži
.
Reiki znaky
WIKI: Shinjitai jsou formy kanji používané v Japonsku od vyhlášení tohoto Toyo Kanji seznamu v roce 1946 některé z nových forem nalezených v shinjitai jsou také nalezené v zjednodušené čínštině, ale Shinjitai je obecně ne v takovém rozsahu, v rozsahu její modifikace
.
Reiki znaky
WIKI: Hangul je korejské písmo, které bylo vytvořeno teprve před pěti stoletími a bylo sestaveno tak, aby se dalo naučit za jediné dopoledne. Před vytvořením hangulu korejština neměla vlastní písmo. Vzdělaní Korejci se ve svém jazyce vyjadřovali pomocí čínských znaků. Všechna tato písma však vycházela z čínských znaků, takže je mohli číst pouze vzdělaní lidé
.
Reiki znaky
WIKI: Vietnamská abeceda je moderní systém psaní pro vietnamský jazyk, používá skript latiny na základě svého zaměstnání v abeced románských jazyků, zejména portugalská abeceda, s některými digraphs a přidáním devíti označení přízvuku či diakritiky
.
Reiki znaky
WIKI: Od druhé poloviny 20. století, byly nápisy byly nalezeny na keramiku v různých místech v Číně, jako je Banpo blízkosti Xi’an, jakož i na kosti a kostní dřeně u Hualouzi, Chang’an County v blízkosti Xi’an. Tyto jednoduché, často geometrické, ochranné známky byly často ve srovnání s některými z nejstarších známých čínských znaků uvedených na věštce kostí
.
VIDEO REIKI ZNAKY
.
.
Mandala natur
.
WIKI: Mandala znamená kruh nebo dokonce magický kruh, mandala je symbolem jednoty a rovnováhy ve všech dobách, kulturách i náboženstvích. Jsou diagramy, které ukazují, jak se chaos stává harmonickou formou. Mandaly se dají najít také v půdorysu staveb ze starého Egyptu, Babylónu a Jávy
.
Saša Pueblo: Už jsme měli řadu různých mandal. Ale tyto jsou zajímavé tím, že jsou výsostně z přírodního materiálu, který je minimálně upraven a to je mimořádně jedinečné. Mandaly mají mimořádně dobrý léčivý účinek a to proto, že jich upravíte na danou osobu a její chorobné stavy. Tedy mluvíme o magickém způsobu vyjmutí určitých přírodních objektů pro určitý účel uzdravení nebo meditace. Stejně lze tyto mandaly oživit v hlavě, kde natahují živly nebo sny.
.
Mandala natur
WIKI: Posvátná geometrie je nauka vycházející z klasické geometrie, ve které se dává filozofický až duchovní význam některým tělesům a obrazcům, podobně jako např. ezoterická numerologie dává vyšší významy číslům. Její metody můžeme nalézt v plánování a stavbách různých chrámů, mešit, kostelů, oltářů, posvátných studen nebo třeba návsí a také v duchovním umění
.
Mandala natur
WEB: Prezentace a nácvik všeho kolem čaker lidského těla. To je zde základ, který je třeba respektovat z indického esoterismu. Pod pojmem čakra zde rozumíme místo v první vrstvě kůže, která obsahuje mnoho neuronů a nervových drah z embryonálního vývoje člověka
.
VIDEO NATUR MANDALA
 .
.

Comments are closed