Reiki woodoo

Datum sběru: 03.08.2016
Strana 1 z asi 154 výsledků
.
Reiki woodoo
.
reiki-2

.

.
SAŠA PUEBLO PORADENSTVÍ
REKLAMA: Terapeut, bylinkář, léčitel, esoterik, reiki na dálku. Hledáte konkrétní věc? Potřebujete odborně poradit v oblasti reiki woodoo? Neváhejte, kontaktujte mě. Odpovím každému osobně. Vstupní konzultace je bezplatná. Diagnostika zdraví je bezplatná a kontroluji 80 položek. Odpovím každému:
sasapueblo@meditacia.sk
.
Každou druhou sobotu meditujeme reiki, cvičíme ręki, zasvěcujeme reiki, vše bezplatně a špičková úroveň. Doporučuji připojit sa online na živou relaci GM Sašu Puebla.
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
.
KOLEKCE 67 VIDEÍ TRANS AFRIKA

https://goo.gl/SN8rtL

ZVUKOVÁ NAHRÁVKA K VIDEAM
https://www.youtube.com/watch?v=j8RwW3G1…

Pravěké období
.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prav%C4%9B…
http://en.wikipedia.org/wiki/Prehistory
WIKI: Pravěk zahrnuje období vzniku a vývoje člověka, lidské společnosti a kultury od nejstarších nálezů (asi 3 miliony let pr.n.l.) pravěk je tak nejstarší a nejdéle trvající dějinnou etapou.

Saša Pueblo
.
Pravěk
Chceme se tu věnovat ezoterice, která souvisí s pohybem člověka. A zároveň budeme pracovat s nejstaršími meditacemi a to jsou meditace a cvičení pravěkých lidí. Pravěkého člověka zde musíme chápat více jako zvíře než člověka, i když už drží v ruce hůl, kámen a kus kosti a tyto první nástroje používá pro lov a jiné potřebné činnosti. Nesporně už pravěký člověk vydává určité zvuky, komunikuje svým tělem a rukama. Dnes můžeme udělat jen jedno a na dálku se propojit na psychicky poškozených a fyzicky znetvořených jedinců. A je zde možnost propojit se energeticky a informačně na gorily. Cílem takového fyzického propojení na dálku je vlastní průnik síly vůle do svalů celého těla.

Stejně je zde specifická technika napojení se na kosti pravěkého člověka a zkopírovat záznam z kostí do své paměti, ale i do vlastních kostí, resp. do kostní paměti, kde se neukládají obrazy a pocity. Do kostí se vše zapisuje jako vzorek pohybu.

Na lidi s pravěkou psychikou nebo gorily a orangutani se napájíte ve stavu šamanského vědomí, kde se neliší mezi sebou a gorilou nebo orangutanem. Případně ve stavu uvěření, že jste siamská srostlé dvojčata. Nebo ve stavu raného stadia klinické smrti, které jste si mnohaletou praxí vybudovali ve svém mozku.

Pravěký člověk se vyjadřuje hlavně pohybem celého těla, méně rukama a ještě méně ústy.
A proto, když se chce zorganizovat na lov, tak si to prostě musí nacvičit před lovením společným bojovým tancem, aby vůbec věděl, co jde lovit a jak bude lovit.

Pohyb a pohybové vzorce
Záměrně začínáme esoteriku pohybu plnou pohybových vzorců právě u pravěkého člověka. Pravěký člověk velmi nemyslel a jednal jako zvíře, které vzalo do ruky kámen, kus dřeva nebo kus kosti. A pohybové vzorce pravěkého člověka se začaly měnit a odlišovat od zvířat. Bylo to náročné ovládat tyto objekty. A pravěký člověk se musel naučit s nimi zacházet a změnit své tělo, kosti a svaly. A tak je přirozené, že používá často techniku transu, rytmických úderů, kde dokáže sebe a svůj více zvířecí mozek lépe ovládat. Myšlení pravěkého člověka je založeno na pozorování pohybu zvířat a okolní přírody a pozoruje pohyby sebe a pohyb svých členů skupiny.

Aby si to člověk mohl představit, tak je dobré znát život goril, šimpanzů a primátů. I když to není úplně o pravěkém člověku, dá vám to lepší pohled, jako pravěký člověk fungoval.

Tedy trans je metoda na ovládání mysli pravěkého člověka. Pod transem zde rozumíme rytmické bouchání, houpání nebo monotónně provádění jednoduché činnosti. Ale trans může přijít i přes látky jako je brazilská ayahuaska nebo kaktus meskalin. Tyto látky nebo přírodní drogy mohou vést ke stavu transu. I šaman samotný se může natranzovať točením a poskakováním a tento stav například dotykem přenést na danou osobu. Tranz potlačuje zvířecí projevy a vede k určité formě rozumovosti nad svým jednáním.

I dnešní osoba může trans použít na ovládnutí určitého fyzického nebo psychického stavu. Dokonce se můžete naučit fungovat a žít skoro trvale ve stavu transu, kde se svaly vnitřně třesou určitou silou. Dokonce můžete sedět na židli a ve svalech dělat všechny pravěké rituály, které přetrvávaly až do konce středověku.

Samozřejmě, období přírodního člověka je ústup od celotělového transu a přichází magické období, kde přírodní člověk dělá rituální pohyb kolem určitých předmětů. A už používá i určitý druh jemné motoriky rukou. Postupně u středověkého a novověkého člověka převládá jemná motorika a velká a střední ritualistika a trans se praktikuje méně a méně.

Dnešní člověk se umí ovládat již na základě obrazu v mozku a jeho rozhodnutí, že chce nějaký pohyb provést.

Zmrzačení a atrofie svalů
Budu se zde věnovat možnostem, které se vážou na svaly na těle dnešního člověka. Pokud se někdo narodí se znetvořenými kostmi a svaly, tak bude mít trpký osud. Ale zároveň se v jeho těle vytvořila jedinečná možnost a to trvalé pronikání jeho psychiky na mikročásticích rovnou do kosmu. A tak esoterik se může přes znetvořené kosti a svaly naučit pronikat do reálného kosmického prostoru. A to je jeden zajímavý esoterický potenciál.

Náhradní svaly
Člověk má pod základními svaly takzvané náhradní svaly pro případ poškození velkých svalů. V některých případech se po narození nezačnou normálně vyvíjet velké svaly, a tak je mohou nahradit rezervní svaly, které má každý z nás pod zdravými svaly. Tyto svaly se dají aktivizovat speciálními cvičeními. Zaseknete jeden sval na těle do stavu křeče a tak chodíte. Tak to děláte i s ostatními svaly v těle a tato technika praktikována mnoho let vede k otevření a růstu těchto svalů. A dá se praktikovat, i když velké svaly jsou zdravé. Zase jedna technika jdoucí do svalů.

Nehybnost
Zase jde o extrémní techniku, kde uvedete svaly do úplné nehybnosti. Můžete se psychicky napojit na osobu, která je skoro úplně nehybná, žádný sval se prostě nepohne, protože aktivních je minimální množství. Znehybnění svalů znehybňuje i míchu. Dosahuje se jedinečný stav v mozku jako geniální osoba, která využije mozek úplně jinak než osoby, co se pohybují. Příkladem je fyzik S. Hawking. Jeho mozek funguje jako gigantická koule v mikrosvětě, kde může zapsat nenormální množství údajů o kosmu.

Uzlové svaly
Jde o jedinečnou techniku praktikovanou do svalů. Provádí se cvičením s činkami. Určitá váha se cvičí do úplné bolesti ve svalu. Už vás prošel smích, chcete přestat cvičit, slzy. A pak pocit, že vám do cvičeného svalu někdo vrazil jehlu. A pak cvičíte ještě za tatínka, za maminku a to stačí. Jde o mikronatŕhaní svalu za účelem uzlování. Sval si uzlováním zvyká na vyšší zátěž. A i po letech necvičení dokáže zcela bez problémů zvednout nacvičené váhy. Zkuste zrealizovat.

Svaly jemné motoriky
Pod svaly jemné motoriky rozumíme mikroskopické pohyby svalů obličeje kolem očí, úst, případně uší. A jde o motoriku prstů, kde předpokládáme, že centrum pro mikro a makropohyb ocasu organismus využil pro mikroskopický pohyb obličeje a rukou. Jde o jemnou motoriku a umění kreslit a konec konců jde o celkovou zručnost. Často se o někom říká, že má zlaté ruce, ale častěji se říká, že má obě ruce levé. Když chcete řídit pohyb svého těla, je dobře si pohyb představit a pak ho poslat do svalů obličeje a zde jej pak zrealizovat v malém a realizaci poslat do páteře, míchy a svalů.

Předhistorické svaly
Hovoříme zde o svalech, které se vytvořily během těhotenství v matce. Tedy vaše svaly jsou v aktuálním stavu plné uzavřených a spících kmenových buněk. A tyto buňky je možné meditačními technikami na bázi koncentrace aktivovat, aby poskytly sebe na růst nových buněk ve vašich orgánech. Na otevření a oživení těchto struktur se používají vhodné koncentrační cvičení.

Pozice a pohyb
Opakem pohybu je nehybnost a cvičení různých pozic jógy, tajči, čikungu a podobných cvičení. Tedy zaujetí a udržení určité pozice v nehybnosti a bez pohybu.

Rotující pohyb
Speciální druh pohybu typický pro dervišské tance z Perské říše. Zkuste si pravidelně cvičit a rotovat kolem vlastní osoby. Postupným mnohaletým cvičením dosáhnete nejprve rotaci energií kolem míchy a páteře a postupně kolem celého těla.

Pohybové vzorce
Pod tímto budeme zde rozumět naučit se sled pohybů typický pro nějakou činnost nebo nějaký druh sportu. I duchovní cvičení potřebují pohybové vzorce, které praktikujete ve svých svalech a to tak, že to vlastně nikdo ani nezjistí.

Tranz svalů
Je v zásadě nejstarší hypnotická technika na ovládnutí zvířecích pohybů a prosadit náročnější lidské pohyby například pro lov zvířat.

Věštectví přes svaly
Svaly a mikropohyb je typický pro základní techniku věšteckých výkonů. Dáte si před sebe sklenici s vodou. Do ruky kyvadlo a to se ve vašich prstech roztočí jako projev toho, že svaly chtějí sklenici s vodou. Při kyselině ve sklenici se ruka s kyvadlem ani nepohne. A to je základ věšteckých technik.

Ayahuaska
Vyvolání transu na základě sugerace v ústní dutině, že jste užil ayahuasku. Do kmitání svalů se dostanete i přes techniku sugerace užití této látky. Běžně užívat zevně tento druh drogy je nezákonné.

Zvířecí amok
Tak to je například stav boxera, který se přestal v ringu ovládat a rozhodl se zabít druhého boxera a jde bojovat ve smyslu život nebo smrt. Je to vlastně přestat ovládat pud sebezáchovy. Trochu nebezpečná technika a dejte pozor, abyste touto technikou někomu nepoškodili jeho zdraví. Když boxer je již ve stavu amoku zabít a chcete z tohoto stavu ven, je třeba se postupně uklidňovat a vrátit se do kontrolovaného stavu. Tuto techniku používali Wikingové, wikingský bojovník si dal muchomůrku a dokázal bojovat i za 10 lidí. Upozorňuji, že užívání drog je nezákonné a může vám nepěkně ublížit.

Woodoo Afrika
Nejstarší uchovaná transová technika, kde se stále používá krev zvířat jako v pravěku a zvláštní trans samotného zvířete, kterým se neustále dokola a vzhůru nohama točí. Zvíře, v tomto případě živá slepice, se uvádí stálým točením do transu. Můžete se na dálku různými technikami napojit na nějakou drůbežárnu, kde se zpracovávají kuřata na maso. Ale i na kamiony, které svážejí kuřata do kombinátů na zpracování. Nesporně vás to uvede do zvláštního stavu psychiky, kde si přes tento druh hypnózy ovládnete lépe jemnou motoriku. Tranz zde je vždy k lepšímu ovládání sebe a svých pohybů.
.
Zpět
.

Pravěk
.
Kategorie: Pravěk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:P…
Pračlověk na web stránce Sašu Puebla
http://www.meditacia.sk/1970-Praclovek/
WEB: V této části si najdete základní poznatky z prehistorie lidského rodu. Zde získané poznatky jsou základem pro praxi šamana, který má schopnosti, ale i přírodní a lidskou moudrost.
Pravěk na Psychonautike
http://wp.apoort.net/pravek/
WEB: Zde si najdete přehled pravěkého období – pravěk, mezolit, neolit, paleolit, osidlování Země, pravěké umění, náboženství.
Videa Pravěk
https://apoort.net/esoterika/pravek/

VIDEA PRAVĚK HISTORIE
https://www.youtube.com/watch?v=21MRXda8…
https://www.youtube.com/watch?v=iS6oHc_I…
https://www.youtube.com/watch?v=kmZO37P0…
https://www.youtube.com/watch?v=_zeLk2AE…
https://www.youtube.com/watch?v=ew2QcItz…
https://www.youtube.com/watch?v=BWxeWN1O…
https://www.youtube.com/watch?v=21MRXda8…
.
https://www.youtube.com/watch?v=jbNuT-lw…
https://www.youtube.com/watch?v=iw_JCuIS…
https://www.youtube.com/watch?v=8Y4DddMX…
https://www.youtube.com/watch?v=kmZO37P0…
.
Zpět
.
Pravěká kultura
.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Pravek%C3%…
WIKI: Pravěká kultura je první, nejdelší prehistorická epocha ve vývoji kultury. Nejstarší nálezy pozůstatků kultury dnešního člověka typu homo sapiens pocházejí z doby před 40 tisíc let. Na pravěkou kulturu navazuje starověká kultura.
Pravěké umění
https://cs.wikipedia.org/wiki/Um%C4%9Bn%…
https://en.wikipedia.org/wiki/Prehistori…
WIKI: Pravěké umění je nejdelší, nejméně známá počáteční epocha ve vývoji umění v období zhruba 40000 – 2000 let před Kristem. Po něm následuje starověké umění.
Kategorie: Pravěké umění
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:P…

Jeskynní malířství
.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jeskynn%C3…
https://en.wikipedia.org/wiki/Cave_paint…
WIKI: Jeskynní malířství je souhrnné označení pro prehistorické malby, které se zachovaly na stěnách a stropech jeskyní v různých částech světa. Nejznámější jsou mladopaleolitické jeskynní malby v Evropě a neolitické v Africe.
Jeskynní umění – seznam obrazů kreseb
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_St…
WIKI: Seznam obrazů, kreseb, soch, rytin a jiných děl umělců, kteří vytvořili to, co dnes nazýváme kamenné umění.
.
Zpět
.
Jeskyně
.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jeskyn%C4%…
WIKI: Jeskyně je podzemní dutina vytvořena přirozenou cestou. Vzniká většinou vymýváním horniny, obvykle vápencem, podzemními prameny. Existují ale i jeskyně v jiných horninách vzniklé jinými způsoby.
Kategorie: Jeskyně
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:C…
Kategorie jeskyní podle zemí
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:C…
.
VIDEA KAMENNÁ HUDBA
https://www.youtube.com/watch?v=-hKdPnZj…
https://www.youtube.com/watch?v=lkq33RNZ…
https://www.youtube.com/watch?v=zMRXswoH…
https://www.youtube.com/watch?v=QrArlTqt…
https://www.youtube.com/watch?v=gWfFBWOk…
https://www.youtube.com/watch?v=XusDpYY4…
https://www.youtube.com/watch?v=WUGDZ8uu…
.
https://www.youtube.com/watch?v=NOgLzt9z…
https://www.youtube.com/watch?v=BBV392wH…
https://www.youtube.com/watch?v=DsBZyqif…
.
Zpět
..
Afrika
.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Afrika
WIKI: Afrika je třetí největší kontinent po Asii a Americe, rozkládá se jižně i severně od rovníku z většiny na východní polokouli. Z větší části je obklopena oceány – Indickým a Atlantským oceánem. Velkou část Afriky tvoří pouště (Sahara, Kalahari), polopouště a savany. V centrální části Afriky se pak nacházejí deštné pralesy.
Afrika – seznam států
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_st%…
WIKI: Toto je seznam států a území v Africe.
.
Africké kmeny
.
https://commons.wikimedia.org/wiki/Categ…
WIKI: Toto je seznam afrických kmenů.
Himba
https://cs.wikipedia.org/wiki/Himbov%C3%…
WIKI: Himba je kmen původního afrického obyvatelstva, který má asi 20 až 50 000 lidí, žijících v severní Namibii, oblasti Kunene. Žijí nomádským způsobem života, chovají dobytek. Jsou blízcí příbuzní kmene Herero, mluví stejným jazykem.
Videa Himba
https://www.youtube.com/watch?v=1WzJi43S…
https://www.youtube.com/watch?v=u9IuOBhT…
https://www.youtube.com/watch?v=R7aReJ2j…
Pygmejové
https://sk.wikipedia.org/wiki/Pygmejovia…
WIKI: Pygmejové jsou polokočovnými lovci a sběrači. Muži primárně loví a to pomocí luků a šípů jakož i pomocí sítí. Ženy a děti primárně sbírají plody, ale i chytají drobné živočichy (sítěmi). Bantusky kmenem nabízejí lovnou zvěř a lesní plody, za které výměnou dostávají železné hroty na šípy a kopí, banány a zeleninu.
Videa Pygmejové
https://www.youtube.com/watch?v=x4x7oInC…
https://www.youtube.com/watch?v=yKLxFmnY…
https://www.youtube.com/watch?v=DITOhBoW…
Bantuovia
https://en.wikipedia.org/wiki/Bantu_peop…
WIKI: Bantuovia jsou početný africký národ, žijící od rovníkové Afriky až po jih Afriky. Původní černošské kmeny mluví bantusky jazykem. Bantuovia se živí sběrem a lovem, chovem dobytka, ovcí a koz. Z plodin pěstují sorgo (čirok), ze kterého umí vařit pivo, dále proso, hrách, dýně a melouny.
Berbeři
https://en.wikipedia.org/wiki/Berbers
WIKI: Berbeři je souhrnně označení pro původních obyvatel Severní Afriky. Dnes obývají rozsáhlá území od Maroka přes Alžírsko, Tunisko, Libyi až po oázu Siwa na západě Egypta. Směrem na jih saharské území Mauretánie, Mali, Nigeru, Čadu až po řeku Niger.
Masajové
https://cs.wikipedia.org/wiki/Masajov%C3…
WIKI: Masajové jsou africká černošská etnická skupina nilotského původu, mají pověst nespoutaných bojovníků. Zachování si původního způsobu života jsou v dnešním moderním světě obdivuhodné. Mluví jazykem Maa, což je Nilo-saharské jazyková skupina.
Videa Masajové
https://www.youtube.com/watch?v=IX0bO6yg…
https://www.youtube.com/watch?v=onldQAKi…
https://www.youtube.com/watch?v=0lUQFT4z…
Zulové
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zulov%C3%A…
WIKI: Zulové jsou početný africký národ, žijící především na jihu Afriky, který má v současnosti něco kolem 10 milionů příslušníků. Zulové se živili pastevectvím (chovali ovce, kozy a jiný dobytek), pěstovaly hlavně sorgo (čirok), proso, hrách, melouny, starali se o dobytek, lov. Ženy měly na starosti domácnost, sběr plodin a práce na poli.
Video Zulu africké tance
https://www.youtube.com/watch?v=HxhhF_nH…
https://www.youtube.com/watch?v=bJgD3tty…
.
Zpět
.
Africké masky
.
https://en.wikipedia.org/wiki/Traditiona…
https://goo.gl/ojGOQS
WIKI: Rituál a ceremoniální masky jsou základním rysem tradiční kultury národů v Africe, obvykle mají duchovní a náboženský význam a používají se v rituálních tancích. Africké masky se objevují v různých barvách, je zde červená, černá, oranžová a hnědá.
Africké rituální masky
http://african-ritual-masks.tumblr.com/
WEB: Africké rituální masky jsou známé kombinací lidských a zvířecích prvků, jsou používány v tanečních rituálech.
Woyo masky
https://en.wikipedia.org/wiki/Woyo_masks
WIKI: Woyo masky jsou rituální masky udělané woyo lidmi západní Afriky, obvykle jsou vyrobeny ze dřeva a namalované kontrastními barvami, často v bodech. Tyto masky používají woyo vůdci – skupina silných a mocných mužů.
Africké masky woyo
http://www.artyfactory.com/africanmasks/…
WIKI: Woyo masky jsou vyřezané pro rituální tance na “ndunga”, barvy použité ve woyo maskách mají symbolický význam.
Africké umění
https://en.wikipedia.org/wiki/African_ar…
WIKI: Africké umění je významná součást africké kultury, zahrnuje uměleckou tvorbu až dosud jen velmi málo prozkoumané doby prehistorické, z níž se zachovaly zejména skalní malby, rytiny a sošky, obřadní masky, dřevěné a hliněné plastiky, tance, písně, kroje.
.
Zpět
..
Trans Afrika
.
https://en.wikipedia.org/wiki/Trance
WIKI: Trans je změněný stav vědomí, ve kterém se subjekt z větší části nebo i zcela odpojuje od svého každodenního já, ztrácí vědomí o čase a místě a dokonce i svou vlastní identitu, takže jím může přestoupit zcela jiná identita.
Trans na web stránce Sašu Puebla
https://www.google.sk/#q=tranz++site:www…
https://apoort.net/esoterika/reiki-aura/…
.
Zpět
..
Hypnóza trans – chaotický pohyb
.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hypn%C3%B3z…
WIKI: Hypnóza je metoda umělého navození hypnotického spánku, projevuje se ztrátou já, pasivitou, poslušností k příkazům hypnotizéra, hypnóza se někdy používá k léčebným účelům. Hypnózu si člověk navozuje buď sám (autohypnóza) nebo ve většině případů ji navozuje jiná osoba.
Hypnóza na web stránce Sašu Puebla
https://www.google.sk/search?q=hypn%C3%B…
Hypnóza a železité prvky
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelez…
WIKI: Železo je chemický prvek v periodické tabulce prvků, který má značku Fe a atomové číslo 26. Železo je poměrně měkký, stříbrošedý kov, je jedním z nejrozšířenějších prvků a nejpoužívanější kov v současnosti.
Hypnóza horké ruce
https://www.meditacia.sk/2024-Reiki-klas…
WEB: Jsou známy případy jedinců, kteří při léčbě používají silně bioenergetická a často až horké ruce.
Hypnóza a ayahuaska
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ayahuasca
WIKI: Ayahuasca lze klasifikovat jako psychedelikum. Mezi bezprostřední psychické účinky patří změny smyslového vnímání, zejména vizuální, změny vnímání času, změny myšlení, zesílení emočního prožívání.
Videa ayahuaska na web stránce Sašu Puebla
https://apoort.net/esoterika/ayahuasca/
.
VIDEA TRANS HYPNÓZA
https://www.youtube.com/watch?v=OB1N3hYi…
https://www.youtube.com/watch?v=03GGTZ5O…
https://www.youtube.com/watch?v=qYY_j626…
https://www.youtube.com/watch?v=b764zXSh…
https://www.youtube.com/watch?v=AWAzHzjz…
https://www.youtube.com/watch?v=-FCNwKPu…
.
Zpět
.
Zvířecí amok
.
Vikingové
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vikingov%C…
WIKI: Vikingové jsou předkové dnešních Dánů, Norů a Švédů, kteří v tzv. Vikingskému období (800 – 1066) pro své dobyvačné výpravy ze Skandinávie a Dánska do Británie, na Island, do Grónska, Severní Ameriky a jinde tehdy představovaly hrozivé nebezpečí.
Amok
https://en.wikipedia.org/wiki/Running_am…
WIKI: Amok je vražedné chování, druh chorobné velmi intenzivní zuřivosti, nebezpečné, zaslepené destruktivní chování osoby, která náhle útočí, nebo zabije.
Muchomůrka čevená
https://en.wikipedia.org/wiki/Amanita_mu…
WIKI: Muchomůrka červená patří k nejznámějším jedovatým houbám, obsahuje muscinol, který způsobuje poruchy vědomí a vyvolává halucinace. Bylo však prokázáno, že užívání muchomůrky červené narušuje zdraví a ve vzácných případech vede i ke smrti.
.
Zpět
.
Woodoo Afrika
.
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BAd%C3…
http://en.wikipedia.org/wiki/West_Africa…
WIKI: Vúdú – voodoo je synkretistické náboženství pocházející z karibského státu Haiti. Obsahuje v sobě především prvky polytheistickej tradice západní Afriky a římského katolicismu. Je také ovlivněny náboženstvím indiánských kmenů Karibů a Arawaků, zednářstvím a dílem Eliphas Levi. Obvykle je praktikováno zároveň s katolickým křesťanstvím, ale získalo popularitu i mezi vyznavači jiných náboženství.
.
VIDEO AFRIKA FESTIVAL WOODOO
https://www.youtube.com/watch?v=jt2XO0fL…
https://www.youtube.com/watch?v=QSEbnHeO…
https://www.youtube.com/watch?v=wTowWxfB…
https://www.youtube.com/watch?v=QSEbnHeO…
https://www.youtube.com/watch?v=GZKmOpTp…
https://www.youtube.com/watch?v=69gZt0N9…
https://www.youtube.com/watch?v=RRzaQvZZ…
https://www.youtube.com/watch?v=ZEAB22Et…
https://www.youtube.com/watch?v=_w9v21nd…
.
Zpět
.
O TĚCHTO TÉMATECH SE ŘÍKÁ VE ZVUKOVÉ NAHRÁVCE
Zmrzačení a atrofie svalů
Náhradní svaly
Rotující pohyb
Nehybnost
Uzlíkové svaly
Náhradní svaly
Svaly jemné motoriky
Prehistorické svaly – šnečí ulity
Mikropohyb ve svalech – přes představy v mozku
Esoterika pozicií a pohybem
Pohybové vzorce
Pohyb obličeje
Pohyb rukou
Pohyb těla
Trans svalů
Mícha a ganglia kolem
Věštectví přes svaly
Siderické drogy a svaly
Věštectví přes svaly
Poznej své svaly a koncentraci do nich
.
Zpět
..
VIDEA AFRICAN MASKS
https://www.youtube.com/watch?v=3zvpQIvJ…
https://www.youtube.com/watch?v=9fADIPE4…
https://www.youtube.com/watch?v=CmcM68q9…
https://www.youtube.com/watch?v=eut9ITOR…
https://www.youtube.com/watch?v=h28oHUgf…
https://www.youtube.com/watch?v=haTxx14R…
https://www.youtube.com/watch?v=Lz74pi4J…
.
https://www.youtube.com/watch?v=n88FLC3w…
https://www.youtube.com/watch?v=N91Jvk2d…
https://www.youtube.com/watch?v=NsHgPBDA…
https://www.youtube.com/watch?v=QdEGuFkx…
https://www.youtube.com/watch?v=QgemQT6L…
https://www.youtube.com/watch?v=RYV8Q5WY…
https://www.youtube.com/watch?v=S5WX03BW…
.
https://www.youtube.com/watch?v=vJ5vr9N1…
https://www.youtube.com/watch?v=VTc7OZZK…
https://www.youtube.com/watch?v=xGEHShgH…
https://www.youtube.com/watch?v=Xld_kRCu…
https://www.youtube.com/watch?v=ZBXOg30x…
https://www.youtube.com/watch?v=ZEGp7-2a…
.
VIDEA AFRICAN ART
https://www.youtube.com/watch?v=zIwRZn_O…
https://www.youtube.com/watch?v=4CsjpoGU…
https://www.youtube.com/watch?v=7Q1M-jiK…
https://www.youtube.com/watch?v=u-wj4MJp…
https://www.youtube.com/watch?v=dq9nxoav…
https://www.youtube.com/watch?v=7ydV-Xab…
https://www.youtube.com/watch?v=scoFsduS…
.
https://www.youtube.com/watch?v=lAM8JQw2…
https://www.youtube.com/watch?v=ew2QcItz…
https://www.youtube.com/watch?v=eZPsK_ht…
https://www.youtube.com/watch?v=DClZwONR…
https://www.youtube.com/watch?v=jbNuT-lw…
.
VIDEA AFRICAN MASKS DANCE
https://www.youtube.com/watch?v=6z2zCHUV…
https://www.youtube.com/watch?v=8vgBTGhC…
https://www.youtube.com/watch?v=b0BVV04c…
https://www.youtube.com/watch?v=BbLzhlR8…
https://www.youtube.com/watch?v=C_DLS90F…
https://www.youtube.com/watch?v=d8XxU9UR…
https://www.youtube.com/watch?v=DaQuGEnd…
.
https://www.youtube.com/watch?v=HDbLn9ma…
https://www.youtube.com/watch?v=ovAZyo_X…
https://www.youtube.com/watch?v=whAY9R-_…
https://www.youtube.com/watch?v=YHYk0nnX…
https://www.youtube.com/watch?v=z72hzU1_…
https://www.youtube.com/watch?v=ZBXOg30x…

VIDEA DOGON’S RITUAL DANCE
https://www.youtube.com/watch?v=jxKjSGpH…
https://www.youtube.com/watch?v=whAY9R-_…
https://www.youtube.com/watch?v=xkkX1FHR…
https://www.youtube.com/watch?v=PqiryEy1…
https://www.youtube.com/watch?v=hxrANrXd…
https://www.youtube.com/watch?v=tI20XGsN…
https://www.youtube.com/watch?v=1SusnC3Y…
.
https://www.youtube.com/watch?v=qyCHzl8B…
https://www.youtube.com/watch?v=brwdlRHx…
https://www.youtube.com/watch?v=sV6iq55Y…
https://www.youtube.com/watch?v=0dt27IqI…
https://www.youtube.com/watch?v=xgSYBa4V…
https://www.youtube.com/watch?v=fwn_fRwc…
https://www.youtube.com/watch?v=uI970BAP…
.
Zpět

Comments are closed