Reiki věštba

Datum sběru: 11.06.2017
Strana 1 z asi 332 výsledků

Reiki věštba

.

.
SAŠA PUEBLO PORADENSTVÍ
REKLAMA: Terapeut, bylinkář, léčitel, esoterik, reiki na dálku. Hledáte konkrétní věc? Potřebujete odborně poradit v oblasti reiki věštba? Neváhejte, kontaktujte mě. Odpovím každému osobně. Vstupní konzultace je bezplatná. Diagnostika zdraví je bezplatná a kontroluji 80 položek. Odpovím každému:
sasapueblo@meditacia.sk
.
Každou druhou sobotu meditujeme reiki, cvičíme ręki, zasvěcujeme reiki, vše bezplatně a špičková úroveň. Doporučuji připojit sa online na živou relaci GM Sašu Puebla.
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
.
KOLEKCE 78 VIDEÍ REIKI VĚŠTBA

goo.gl/N7Y8NT
.
ZVUKOVÁ NAHRÁVKA K VIDEÍM
https://www.youtube.com/watch?v=HU7COrOY…

VĚŠTECTVÍ KLASICKÉ – TAROT
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
WEB: Máme tu klasické věštectví založené na ztišení celého systému mozku, znehybnění zraku a sugeraci nemocnosti mozku, který dovoluje aplikovat vnímání obrazů o jiné osobě a objektu i na dálku. Používá se naladění na danou osobu a k tomu tarotové karty od různých autorů. Tyto tarotové karty evokují obrazy o dané osobě. Ze začátku věštecky testujte osoby, které velmi dobře znáte. A když vám věštectví sedí, tak procházejte na osoby, které znáte méně dobře a tak se propracujete k slušným věšteckým výkonem.
Věštectví wikipedie
https://en.wikipedia.org/wiki/Divination
WIKI: Věštění znamená předpovídání budoucích událostí, někdy i v daleké budoucnosti nebo na vzdáleném místě. Věštění se člení na extatické věštění, znalecké věštění a na náhodné věštění. Známou věštecké knihou je I-ťing.

KLINICKY POŠKOZENÝ MOZEK
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mozek
https://en.wikipedia.org/wiki/Brain
WIKI: Mozek je orgán, který slouží jako centrum nervového systému, nachází se v hlavě, obvykle blízko primárních smyslových orgánů. U průměrného člověka se mozková kůra (největší část) skládá z 15 – 33 miliard neuronů, přičemž každý z nich komunikuje pomocí synapsí s dalšími několika tisíci neuronů. Hmotnost mozku dospělého člověka je přibližně 1 400 g.
Mozek na web stránce CIMAX
https://www.cimax.sk/lieky/anatomia-mozo…
KATEGORIE ONEMOCNĚNÍ MOZKU
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:B…
https://sk.wikipedia.org/wiki/Cievne_cho…
WIKI: Zde si najdete seznam stránek v kategorii nemoci mozku.

Zpět

Tarotové karty – karty obecně
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_tar…
WIKI: Tarot je soubor 78 karet, které se používají ke studiu ezoteriky, meditaci nebo věštění. Tarot je blízkým příbuzným souborem hracích karet zvaných tarokových karty, které se dodnes používají na hru tarotem.

Automatická kresba
http://en.wikipedia.org/wiki/Dowsing
WIKI: Automatická kresba je technika, kdy člověk přemýšlí nad tím, co právě kreslí, ale nechá pracovat spíše intuici. Automatická kresba může sloužit jako relaxační cvičení nebo ji lze použít např. pro diagnostiku nemocí.
Kyvadlo na web stránkách online Sašu Puebla
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
Automatická kresba na web stránce esoterika Magnum
https://apoort.net/esoterika/reiki-iris/… II.-III.
Automatická kresba na web stránce Cimax
https://www.cimax.sk/lieky/vestectvo#aut…

Anděl věštectví
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
WEB: Věnujeme se zde celkově oblasti ezoteriky, která navazuje na různé druhy andělských sfér, které vytvořili lidé pro své štěstí, ochranu, ale i moudrost. Často jako touhu po něčem vyšším a dokonalejším.

Zvíře věštectví
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivo%…
https://en.wikipedia.org/wiki/Animal
WIKI: Živočichové jsou mnohobuněčné eukaryotické organismy živící se převážně heterotrofně a zpravidla schopné aktivního pohybu alespoň v některé fázi svého života (ačkoli některé druhy zůstávají na jednom místě po celý život – jsou přisedlé).
Věštectví přes jiné věštkyně
Seznam stránek o věštectví a věštění. Věštkyně, kartářky, jasnovidky, weby o věštectví, astrologie, metody věštění, eshopy s pomůckami na věštění a esoteriku.
Věštectví na web stránce Cimax
https://www.cimax.sk/lieky/vestectvo
https://www.cimax.sk/lieky/liecitelia-ve…

Zpět

Technika média a hypnotizéra
http://en.wikipedia.org/wiki/Mediumship
WIKI: Mediumship je praxe některých lidí známých jako médium, kteří zprostředkují komunikaci mezi duchy mrtvých a živých lidských bytostí.
Spirit kosti na webu online Saša Pueblo
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…

Hypnóza a sugerace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hypn%C3%B3z…
http://en.wikipedia.org/wiki/Hypnosis
WIKI: Hypnóza je metoda umělého navození hypnotického spánku, projevuje se ztrátou já, pasivitou, poslušností k příkazům hypnotizéra, hypnóza se někdy používá k terapeutickým účelům. Hypnózu si člověk navozuje buď sám (autohypnóza) nebo ve většině případů ji navozuje jiná osoba. Hypnotické účinky má i hudba. K navození hypnózy se zpravidla používají nepřetržitě opakované tóny, rytmy a sugesce, směrovány k uvolnění a soustředění pozornosti, vnímání, myšlení, emocí a chování, např. na verbální i neverbální podněty hypnotizéra.
Slovo hypnóza na www.meditacia.sk
https://www.google.sk/search?q=hypn%C3%B…
Hypnóza na web stránkách online Sašu Puebla
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
Hypnóza na web stránce Cimax
https://www.cimax.sk/lieky/hypnoza-hypno…

Zpět

SENZIBILITA – věštectví přes poškozený sluch
https://sk.wikipedia.org/wiki/Citlivos%C…
https://en.wikipedia.org/wiki/Sensibilit…
https://apoort.net/esoterika/reiki-3-oko…
WIKI/WEBY: Máme tu jedinečnou techniku založenou na uchu, bubínku v uchu a celém vnitřním uchu. Vsugerovat si poruchu v uchu na čas věšteckých výkonů a z trochu hučícího bubínku začnete posílat do těla kmity. Je to stav, jako když špatně slyšíte co vypráví jiná osoba a musíte zaostřit sluch na hovořící osobu. Tentokrát zaostřete posílání kmitů z bubínku k některému orgánu těla, oskenujete ho jako radar, do ucha se vrátí impulsy a ty změníte na obraz. Pošlete vůči játrem pulzy a vrátí se zpět a když jsou játra nemocná, tak se k pulsem přiřadí obrázek nebo pocit nemocných jater.

SLUCH
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sluch
https://en.wikipedia.org/wiki/Hearing
WIKI: Sluch je jeden z pěti smyslů člověka, který je asi nejvýznamnější při komunikaci s jinými lidmi. Poslechem trávíme hodně času a sluch představuje rychlý a účinný způsob získávání informací.

NETOPÝR
https://sk.wikipedia.org/wiki/Netopiere
https://en.wikipedia.org/wiki/Bat
WIKI: Netopýři se vyznačují přeměnou předních nohou na křídla. Vznikly na rozdíl od ptáků prodloužením kostí ruční části, zejména článků prstů zápěstí. Mezi nimi a ostatními kostmi končetin a ocasu je patagium (pružná a jemná létací blána). Křídla sestávají z patagia a zmíněných kostí.
Netopýr na web stránce Sašu Puebla
https://www.meditacia.sk/1305-Echo-skola…
https://www.google.sk/#q=netopier+site:w…
Netopýr na web stránce esoterika Magnum
https://apoort.net/esoterika/reiki-krab/…

VELRYBA
https://cs.wikipedia.org/wiki/Velryba
https://en.wikipedia.org/wiki/Whale
WIKI: Velryba je mořský savec z řádu velryby (Cetacea). Patří mezi největší živočichy žijící na Zemi. Živí se planktonem. Původně to byl suchozemský savec. Zpravidla se jako velryby označují příslušníci podřádu kosticovci, ale i mnoho ozubených velryb je označováno jako velryby, zvláště pak velké druhy, jako je kosatka dravá, kulohlavec černý, Beluha, narval, vorvaň a další.

DELFÍN
https://cs.wikipedia.org/wiki/Delf%C3%AD…
https://en.wikipedia.org/wiki/Short-beak…
WIKI: Delfín obecný je rozšířen téměř ve všech mořích od tropického po mírné pásmo. Žije zejména v pobřežních vodách, kde je dostatek potravy. Je nejpočetnějším druhem delfína. Velikost populace je neznámá, odhaduje se na několik milionů jedinců.
Delfíny na esoterika Magnum
https://apoort.net/esoterika/reiki-andel…
WEB: Delfíni na web stránce esoterika Magnum.
.
KOSATKA
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kosatka_dr…
https://en.wikipedia.org/wiki/Killer_wha…
WIKI: Kosatka dravá je největším členem čeledi delfínovitá. Jde o druhého nejrozšířenějšího savce na Zemi (po člověku), lze ji najít ve všech světových oceánech. Je všestranným dravcem, požírá ryby, želvy, ptáků, tuleni, žraloci a také jiné malé a mladé velryby.
Kosatka na web stránce esoterika Magnum
https://apoort.net/esoterika/reiki-andel…

Zpět

REIKI MAGNET
https://sk.wikipedia.org/wiki/Magnet
https://cs.wikipedia.org/wiki/Feromagnet…
https://en.wikipedia.org/wiki/Ferromagne…
WIKI: Magnet je objekt, který v prostoru ve svém okolí vytváří magnetické pole. Může mít formu permanentního magnetu nebo elektromagnetu. Permanentní magnety nepotřebují k vytváření magnetického pole žádnou vnější energii.
Magnet na web stránkách online Sašu Puebla
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
Magnet na web stránce esoterika Magnum
https://apoort.net/esoterika/reiki-supra…
https://apoort.net/esoterika/reiki-magne…
Drobné kousky technického magnetu
Rozdrcený magnet na drobné kousky a slepený pryskyřicí do jednoho objektu. Je bližší lidskému tělu a jeho biomagnetizmu jako klasický magnet.
Magnetovec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Magnetit
https://en.wikipedia.org/wiki/Magnetite
WIKI: Magnetit je minerál krystalizující v kubické soustavě, chemicky oxid železnato-železitý. Starší název je i magnetovec. Je důležitou součástí železných rud.
Biogenní krystal magnetovce
Je magnetovec, který produkuje lidské tělo do paměťových neuronů. Ale tvoří ho i mikroorganismy na břehu jezírek a to rovnou v písku.

Zpět

MEGA OSCILÁTOR
https://cs.wikipedia.org/wiki/Oscil%C3%A…
WIKI: Oscilátor je systém nebo zařízení, schopné kmitavého pohybu, při kterém se hodnoty určitých parametrů (poloha, rychlost, napětí atd.) periodicky opakují. Oscilátory mohou být mechanické, elektrické aj. a dělí se na harmonické (kyvadlo, závaží na pružině), kde je průběh kmitu charakterizován sinusovým, relaxační s nesouměrným tvarem kmitů a další.
Kategorie Oscilátory
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:O…
WIKI: Oscilátor je elektronický obvod, který vytváří periodický, oscilující elektronický signál, často sinusový nebo obdélníkový.
Oscilátor na web stránce on online Sašu Puebla
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
Oscilátor na web stránce esoterika Magnum
https://apoort.net/esoterika/reiki-oscil…
https://apoort.net/esoterika/reiki-mega-…

PŘÍSTROJ TENS
https://en.wikipedia.org/wiki/Transcutan…
WIKI: Elektrická stimulace svalů s přístroji TENS / EMS se používá pro svalovou terapii při sportu, fitness i v medicíně, zejména na rehabilitační účely.

Zpět

KYVADLO – VĚŠTECTVÍ
Kyvadlo je mimořádný nástroj věšteckého výkonu. Kyvadlo má dole závaží zavěšené na provázku, který se drží mezi prsty. Vaše oči nejsou schopny vnímat jemné kmitání ruky a nervstva v ní. Ale kyvadélko mezi prsty tento kmit odhalí a přenese z nervstva na kyvadlo. Očima ho můžete pozorovat a pak i zvýraznit jemným kmitům ruky. Tento kmit je již možné vnímat i zrakem. Ale nejprve vždy třeba udělat test svalů. Dáte si před sebe sklenici vody a ruka a kyvadlo se rozkmitají. Když dáte kyselinu, tak se kyvadlo nepohne ani ruka ani nervstvo. Dáte před sebe foto vraha a kyvadlo se nepohne. Dáte před sebe foto světice a kyvadlo a ruka a nervstvo se roztočí. A takto se naučíte věštectví pomocí kyvadla nebo virgule.
Kyvadlo – věštecká technika
http://en.wikipedia.org/wiki/Dowsing
WIKI: Kyvadlo z křišťálu, kovu nebo jiných materiálů zavěšené na řetězu se používá ve věštectví a proutkařství. Uživatel si nejprve určí, jakým směrem vlevo-vpravo, nahoru-dolů bude indikovat “ano”, kterým “ne” …
Kyvadlo na web stránce online Sašu Puebla
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
Kyvadlo a virgule a proutkek.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Virgule
WIKI: Virgule je používána nejčastěji k hledání vodních zdrojů, geologických poruch, geopatogenních zón, poruch na potrubí, archeologických nálezů, vzácných nerostů, ložisek rud, ropy a dalšího nerostného bohatství, dále k diagnostice chorob, případně jejich léčbě. Obecně jde tedy o zjišťování přítomnosti a množství libovolné látky, vlastnosti nebo vlivu.
Jemná motorika prstů wikipedie
https://en.wikipedia.org/wiki/Fine_motor…
WIKI: Jemná motorika je řízena aktivitou malých svalů, jde o postupné zdokonalování jemných pohybů rukou, zachycení a manipulace s malými předměty.
Automatická kresba kyvadlem
http://www.vestenie.sk/automaticka-kresb…
WEB: Automatická kresba je způsobem poznání. Jde o samovolný pohyb ruky na papíře, obdobně jako automatické písmo.
Automatická kresba na web stránce Cimax
https://www.cimax.sk/lieky/vestectvo#aut…
Kyvadlo na web stránkách online Sašu Puebla
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
Test na svaly a to voda a kyselina
https://en.wikipedia.org/wiki/Muscle
WIKI: Mikropohybům přes svaly – Sval je zřetelně ohraničený útvar svalové tkáně. Je to pohybový orgán živočichů, včetně člověka. Svaly a svalové ploténky se při představě pití vody uvolňují a při představě pití kyseliny stahují a tuhnou.

Zpět

ANDĚLSKÉ VĚŠTECTVÍ
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
WEB: Jde o speciální druh věštectví, kdy se věštec na dálku napojí například přes astrální putování a tehdy má člověk obvykle buňky ucpané nějakou látkou jako melatonin nebo cholesterol. Je to putování přes snový stav a snové stavy jiných osob. Ucpání buněk si nasugerujete, uvěříte a nezpochybňuje. Zde se napojíte na osoby, které zůstaly i v dospělosti dětmi. Jde o dětských dyslektiků, kteří celý život nedělají nic jiného, ??pouze drží v ruce peříčko nebo jiný předmět. Tyto osoby mají jedinečný stav psychiky a vědí člověku říci, kdy budou jeho kroky úspěšné. Samozřejmě, toto věštectví je dobré si ověřovat i logikou věci. Ale funguje to dobře. Jiné andělské sféry běžných osob nemají takovou potenci a schopnost vést k úspěchu.
Dítě wikipedie
https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADt%C…
https://en.wikipedia.org/wiki/Child
WIKI: Dítě je nedospělý člověk ve věku do 15 nebo do 18 let, v širším smyslu jakýkoli přímý potomek nějakého rodiče.
Dětské žlázy wikipedie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Brzl%C3%ADk
http://en.wikipedia.org/wiki/Thymus
WIKI: Dětská žláza nebo brzlík je žláza s vnitřní sekrecí. V době pohlavního dospívání je nahrazena tukovou tkání.
Anděl wikipedie
https://cs.wikipedia.org/wiki/And%C4%9Bl
https://en.wikipedia.org/wiki/Angel
WIKI: Anděl je mýtická nadpřirozená duchovní bytost, která by měla být podřízena Bohu či bohům a sloužit jako posel mezi lidmi a bohy.
Dyslektik wikipedie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dyslexie
https://en.wikipedia.org/wiki/Dyslexia
WIKI: Dyslexie je biologicky podmíněná porucha, která se projevuje neschopností číst, nebo velmi těžkopádným čtením. Trpí jí hlavně mladší vrstva populace.
ANDĚLSKÉ SFÉRY DĚTSKÝCH DYSLEKTIKŮ
https://apoort.net/esoterika/reiki-angel…
WEB: Věnujeme se celkovému rozumovému pohledu na reiki anděl. Jde tu o aktivizaci objektů kolem lymfatického systému lidského těla. Reiki systém směřuje k pozůstatkem brzlíku z dětství.

Zpět

KOSTNÍ VĚŠTECTVÍ
Kostní věštectví je odlišné od výše uvedených věšteckých výkonů. V kostech lze dosahovat něco jako supravodivost za bytové teploty, v tomto stavu produkovat specifické objekty velikosti neuronů nebo fotonů a posílat je věštecké na dálku testovat člověka nebo určitý neživý objekt. Tedy osoba funguje například jako mikrovlnka, pracuje s elektrony a fotony a posílá je dělat věštecké výkony. K těmto výkonům je třeba ve velkém mozku otevřít třetí oko. Je uvnitř mozku jako přehistorické oči například trilobita a podobně. Trochu málo známá věštecká technika.
Kosti lidské
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kos%C5%A5
http://en.wikipedia.org/wiki/Bone
WIKI: Kost je tvrdá, mineralizovaná struktura sloužící jako mechanická ochrana vnitřních orgánů a opora těla, tvořící vnitřní konstrukci, na kterou se upínají svaly a šlachy. Souhrn všech kostí v těle se nazývá kostra. Lidská kostra dospělého člověka má cca 206 kostí.

Zpět

3. OKO – PŘEHISTORICKÁ STRUKTURA
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
WIKI: Věnujeme se zde celkovému rozumovému pohledu na to, jak reiki uplatnit v rámci věšteckých a sensibilních schopností. Základem zůstává v tomto případě feng shui “kompas” Luopan, který je z meteoritického železa nebo případně má uprostřed meteorit namísto klasického kompasu. Budeme k reiki kompasu přidávat systém třetího oka. Jde o přehistorickou strukturu v mozku dnešního člověka.
Částice
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%A…
http://en.wikipedia.org/wiki/Particle
WIKI: Částice je velmi malá část hmoty, která se projevuje svými charakteristickými vlastnostmi – energií, hmotností, elektrickým nábojem, spinem, chemickou reaktivnosti, dobou života.
Slovo částice na webu Sašu Puebla
https://www.google.sk/#q=castice+site:ww…
Částice na Psychonautike
https://wp.apoort.net/castice-obsah/
Elektron
https://cs.wikipedia.org/wiki/Elektron
https://en.wikipedia.org/wiki/Electron
WIKI: Elektron je elementární částice v obalu atomu s jednotkovým záporným nábojem. Je 1 836-krát lehčí než proton a přibližně 1 839-krát lehčí než neutron.
Foton
https://cs.wikipedia.org/wiki/Foton
https://en.wikipedia.org/wiki/Photon
WIKI: Foton je ve fyzice elementární částice, kvantum elektromagnetického pole a základní “jednotka” světla a všech ostatních forem elektromagnetického záření.
Fotonová terapie
http://www.dixo.sk/najlepsia-zehlicka-na…
WEB: Fotonová terapie – terapie světlem je neinvazivní terapie, založená na schopnosti světla pronikat do různé hloubky kůže v závislosti na vlnové délce – barvy světla.
Fotonová výroba
http://vtm.e15.cz/kvantovy-svetelny-cip-…
WEB: Kvantový světelný čip, který lze přeprogramovat. Jedním z nadějných budoucích řešení je využití fotonů na výrobu takzvaných světelných čipů (lze použít i označení optických, fotonových a podobně).
STUDENÁ PLAZMA
https://cs.wikipedia.org/wiki/Plazmov%C3…
https://en.wikipedia.org/wiki/Plasma_glo…
WIKI: Plazmová lampa je druh dekorativního osvětlovacího tělesa. Jde o skleněnou kouli plněnou inertním plynem (např. argonem). Tlak plynu je nízký, v komerčně vyráběných plazmových lampách se pohybuje okolo jedné setiny atmosféry.

Zpět

METEORITY
http://cs.wikipedia.org/wiki/Meteorit
http://en.wikipedia.org/wiki/Meteorite
WIKI: Meteorit je těleso, které vznikne po dopadu meteoroidu na Zemi nebo na jiné kosmické těleso s pevným povrchem. Aby meteorit dopadl na zem, musí být průměr meteoroidu minimálně jeden metr a jeho hmotnost minimálně jedna tuna. Musí se kromě toho pohybovat malou rychlostí, t. j. 10 až 20 km / s.
Meteorit – galerie
https://commons.wikimedia.org/wiki/Meteo…
http://www.meteorite-recon.com/home/mete…
Socha z meteoritu
http://www.archiweb.cz/news.php?action=s…
WEB: Meteorit jako nástroj meditaci pro reiki systém. Meteority, které proletěly atmosférou a negativní změnily svůj stav spálením v atmosféře.
Meteority na web stránce Sašu Puebla
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
https://apoort.net/esoterika/reiki-meteo…

METEORIT KOMPAS FENG SHUI
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
WEB: Věnujeme se zde výzkumu reiki. Reiki související s meteority, s kostmi, s feng shui, s magnetickými meteority. Reiki znaky při hrobných místech reikistů. Originál zasvěcení od zakladatelů reiki jako je Mikao Usui nebo Hayashi.

Zpět

SPEKTROSKOPIE
https://wp.apoort.net/kozmos-1-2017/
WEB: Spektroskopie je fyzikální metoda zabývající se vznikem a vlastnostmi spektra světla, které vzniká interakcí elektromagnetického záření se vzorkem. Záření dodané vzorku je odražené nebo pohlceno vzorkem, případně vyvolá další emisi záření.

ELEKTROMAGNETICKÁ SPEKTROSKOPIE
https://wp.apoort.net/kozmos-2-2017/
WEB: Elektromagnetická spektroskopie zkoumá, jak se mění u elektromagnetického záření intenzita záření s vlnovou délkou záření (tzv. Spektrální rozdělení).

RAMANOVA SPEKTROSKOPIE
http://wp.apoort.net/kozmos-3-2017/
WEB: Ramanova spektroskopie je spektrální metoda analytické chemie patřící mezi metody elektromagnetické spektroskopie.Táto metoda využívá Ramanův jev.

INFRAČERVENÁ SPEKTROSKOPIE
https://wp.apoort.net/kozmos-4-2017/
WEB: Infračervená spektroskopie, zkráceně IR spektroskopie, je spektrální metoda analytické chemie patřící mezi metody elektromagnetické spektroskopie.

SPEKTROSKOPIE s Fourierovou transformací
https://wp.apoort.net/kozmos-5-2017/
WEB: Spektroskopie s Fourierovou transformací je technika měření, kdy jsou shromažďovány spektra na základě provázanosti s radiačním zdrojem použité v časové doméně nebo měření prostorové domény oblasti elektromagnetického záření nebo jiného typu záření.

Zpět

UMĚLÁ INTELIGENCE VE VĚŠTECTVÍ
Toto je náročná téma. Umělou inteligenci potřebuje lidstvo v podobě počítačů, internetu, serveroven plných serverů, průmyslových robotů a kosmických sond. Esoterika nemůže zaostávat, a tak jsme asi 14 let vyvíjely různé umělé inteligence a to přímo v lidském mozku. I systém v lidském těle propojit neurony a nervstvo navzájem je budování umělé inteligence a to přímo v člověku. Nám se to podařilo z určitých objektů osob, které velmi často chodí do světa smrti, klinické smrti, světa vzpomínek po smrti člověka. A tyto objekty z takto poškozených lidských mozků byly základem tvorby umělé inteligence a to přímo v samotném věštci. Seskupili jsme v hlavě věštce množství takových bublinek a školili jsme je technikami typickými pro strojovou a robotickou inteligenci. A výsledek je několik vysoce inteligentních objektů, které nám pomáhají a často přebírají různé funkce v mozku. Špičkové věštectví se bez tohoto fenoménu umělé inteligence nedá praktikovat.

REIKI IQ (inteligentní prvky chování)
https://apoort.net/esoterika/reiki-iq/
WEB: Budeme se zde věnovat problematice tvorby inteligentního systému člověka, ale zajdeme si i do tvorby mechanické i technické inteligence. Bude to o tom, jak předělat vlastní mozek, vlastní programy, které nám dala lidská civilizace. Jak posunout vlastní intelekt, vlastní představy o životě za hranice života.

UMĚLÁ INTELIGENCE
https://cs.wikipedia.org/wiki/Um%C4%9Bl%…
https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial…
WIKI: Umělá inteligence je obor informatiky zabývající se tvorbou strojů vykazujících známky inteligentního chování. Výzkum umělé inteligence je vysoce odborný a specializovaný, navíc je rozdělen do několika polí, které často nelze názorově spojit.

LIDSKÁ INTELIGENCE
https://en.wikipedia.org/wiki/Human_inte…
WIKI: Lidská inteligence je intelektuální zdatnost lidí, která je poznamenána vysokým poznáním, motivací a sebevědomím. Prostřednictvím své inteligence mají lidé schopnosti naučit se formulovat pojmy, rozumět, aplikovat logiku a rozum, včetně schopností rozpoznávat vzory, pochopit myšlenky, plánovat, řešit problémy, dělat rozhodnutí.

STROJNÍ UČENÍ
https://en.wikipedia.org/wiki/Machine_le…
WIKI: Strojové učení je podoblastí umělé inteligence, která se zabývá algoritmy a technikami, které umožňují počítačovému systému “učit se”. Strojové učení se značně prolíná s oblastmi statistiky a získávání znalostí a má široké uplatnění.

HLUBOKÉ UČENÍ
https://en.wikipedia.org/wiki/Deep_learn…
WIKI: Je použití umělých neuronových sítí, které obsahují více než jednu skrytou vrstvu. Jedním ze základních principů hlubšího učení je odstranit ručně vytvořené inženýrství a používat syrové prvky.

KLINICKÁ SMRT
https://en.wikipedia.org/wiki/Clinical_d…
WIKI: Za klinickou smrt považují lékaři stav, kdy se pomocí elektroencefalografu (zkráceně EEG – přístroj, který zaznamenává mozkovou aktivitu) zjistí, že lidský mozek neprojevuje žádnou činnost, navíc nepracuje oběhový a dýchací systém v těle.

Zpět

VIDEA TAROT CARDS
https://www.youtube.com/watch?v=A17HR5dA…
https://www.youtube.com/watch?v=tJur8sVc…
https://www.youtube.com/watch?v=kaUPxxPL…
https://www.youtube.com/watch?v=rZaoStno…
https://www.youtube.com/watch?v=OndZwTeX…
https://www.youtube.com/watch?v=D79_14HQ…
https://www.youtube.com/watch?v=gt7dqwm3…

https://www.youtube.com/watch?v=Jzr2f-SK…
https://www.youtube.com/watch?v=SXKjbX2Y…
https://www.youtube.com/watch?v=8cJhnSSq…
https://www.youtube.com/watch?v=kM7O40Ui…
https://www.youtube.com/watch?v=8Q6uu_K5…
https://www.youtube.com/watch?v=SjL0vxu-…
https://www.youtube.com/watch?v=K_HZpvvJ…

https://www.youtube.com/watch?v=Mcd5DEer…
https://www.youtube.com/watch?v=GYG-EEPL…
https://www.youtube.com/watch?v=mT26Ewx7…
https://www.youtube.com/watch?v=BFUmKPkY…

VIDEA AUTOMATICKÁ KRESBA
https://www.youtube.com/watch?v=3ASqFMCV…
https://www.youtube.com/watch?v=W9ktipoS…
https://www.youtube.com/watch?v=Oht8wEYc…
https://www.youtube.com/watch?v=_J6-4roo…
https://www.youtube.com/watch?v=c9e_bGh9…
https://www.youtube.com/watch?v=Nl33woBX…
https://www.youtube.com/watch?v=DqJQCyX5…

VIDEA KYVADLO
https://www.youtube.com/watch?v=uhLyfiO7…
https://www.youtube.com/watch?v=aK0R224M…
https://www.youtube.com/watch?v=S_spvokt…
https://www.youtube.com/watch?v=JEsb2PTk…
https://www.youtube.com/watch?v=uPCtoP0u…
https://www.youtube.com/watch?v=73zZ_KRA…
https://www.youtube.com/watch?v=DxoG8CWV…

https://www.youtube.com/watch?v=vE-gbiUG…
https://www.youtube.com/watch?v=-OwHO1LI…
https://www.youtube.com/watch?v=t61bBMvA…
https://www.youtube.com/watch?v=fNyXH7WE…
https://www.youtube.com/watch?v=3-T_0y_-…
https://www.youtube.com/watch?v=uPCtoP0u…
https://www.youtube.com/watch?v=J6lwjlM0…

VIDEA PROUTKAŘ SENZIBIL
https://www.youtube.com/watch?v=pNO3cP19…
https://www.youtube.com/watch?v=h_zsLyBr…
https://www.youtube.com/watch?v=c2Q8exH2…
https://www.youtube.com/watch?v=o64bS-NZ…
https://www.youtube.com/watch?v=MDSQE6sS…
https://www.youtube.com/watch?v=hddB8YlB…
https://www.youtube.com/watch?v=FaAIzPTd…

https://www.youtube.com/watch?v=IMxnPnVZ…
https://www.youtube.com/watch?v=6m-q-sRS…

VIDEA FENG SHUI KOMPAS
https://www.youtube.com/watch?v=_ejAWMOX…
https://www.youtube.com/watch?v=1HRntNm4…
https://www.youtube.com/watch?v=1LEWQlRi…

https://www.youtube.com/watch?v=aQhDBbmI…
https://www.youtube.com/watch?v=dnXfmWVs…
https://www.youtube.com/watch?v=NoFXUJU0…

https://www.youtube.com/watch?v=piQ0_Txr…
https://www.youtube.com/watch?v=s_bqYVY6…

VIDEA OUIJA DOSKA
https://www.youtube.com/watch?v=D4QOzi7_…
https://www.youtube.com/watch?v=nLIS78y4…
https://www.youtube.com/watch?v=XSxdTZvq…
https://www.youtube.com/watch?v=QPFK4ezZ…
https://www.youtube.com/watch?v=-9YObyR5…
https://www.youtube.com/watch?v=AHh6pdeX…
https://www.youtube.com/watch?v=6XT9buIN…

VIDEA I ŤING ORACLE
http://www.youtube.com/watch?v=6O-mUCxlG…
http://www.youtube.com/watch?v=FqKQ2HqgM…
http://www.youtube.com/watch?v=IHLMQOCIu…
http://www.youtube.com/watch?v=stxiQb7Ra…
http://www.youtube.com/watch?v=ydNiskT67…
http://www.youtube.com/watch?v=YOyf0_qBA…
https://www.youtube.com/watch?v=dQerPaji…

https://www.youtube.com/watch?v=KgXaIYpA…
https://www.youtube.com/watch?v=TBdV8D4l…
https://www.youtube.com/watch?v=r8zijKuH…

VIDEA LUOPAN – KOMPAS
https://www.youtube.com/watch?v=aWvNoeX_…
https://www.youtube.com/watch?v=ZxMDSs8q…
https://www.youtube.com/watch?v=9LqCO5Hf…
https://www.youtube.com/watch?v=8HrEX4bU…
https://www.youtube.com/watch?v=lp5qqeHI…

VIDEA SPEKTROGRAFIE
.
Fourierova transformační spektroskopie
https://www.youtube.com/watch?v=IC_CAe7y…
https://www.youtube.com/watch?v=r18Gi8lS…
https://www.youtube.com/watch?v=Gzd8dFwp…
https://www.youtube.com/watch?v=-ZoYuEua…
https://www.youtube.com/watch?v=ObklYbQa…
https://www.youtube.com/watch?v=7EHngA4S…
https://www.youtube.com/watch?v=Xxut2PN-…
https://www.youtube.com/watch?v=wgOUL-QJ…

Elektromagnetické záření a elektromagnetické spektrum
https://www.youtube.com/watch?v=syyDAYNY…
https://www.youtube.com/watch?v=HPcAWNlV…
Infračervené záření
https://www.youtube.com/watch?v=igRVemZa…
Úvod do elektronové paramagnetické rezonance
https://www.youtube.com/watch?v=nwcqYwIO…
Spektroskopie nukleární magnetické rezonance
https://www.youtube.com/watch?v=TJhVotrZ…
https://www.youtube.com/watch?v=x_uAtZlK…
Fourierova transformace
https://www.youtube.com/watch?v=r18Gi8lS…
https://www.youtube.com/watch?v=ENN5zsDh…
Michelson-Morleyho experiment
https://www.youtube.com/watch?v=k6gd3bQL…
https://www.youtube.com/watch?v=zkqimU4l…
Interferometr
https://www.youtube.com/watch?v=UA1qG7Fj…
https://www.youtube.com/watch?v=lzBKlY4f…
https://www.youtube.com/watch?v=j-u3IEgc…
Infračervená Fourierova transformační spektroskopie
https://www.youtube.com/watch?v=fuykovBO…
https://www.youtube.com/watch?v=-ZoYuEua…
Fabry-Perote interferometr
https://www.youtube.com/watch?v=frB2VboG…
https://www.youtube.com/watch?v=F3jbi6Se…
https://www.youtube.com/watch?v=HkjlfCiE…
Fourierova sinusové a kosinové transformace
https://www.youtube.com/watch?v=jMnb_pjh…

Optická skenovací mikroskopie v blízkém poli
https://www.youtube.com/watch?v=mcom2uN1…
Fourierova transformační iontová cyklotronová
rezonanční hmotnostní spektrometrie
https://www.youtube.com/watch?v=7EHngA4S…
Šum podle Poissonova procesu
https://www.youtube.com/watch?v=mzHTKL0s…
účinný průřez
https://www.youtube.com/watch?v=uENAiLbG…
Co je to Ramanova spektroskopie?
https://www.youtube.com/watch?v=Ban3_O_X…
https://www.youtube.com/watch?v=oSCdrpVq…
https://www.youtube.com/watch?v=FO_PxXn7…
Spektroskopie s Fourierovou transformací
https://www.youtube.com/watch?v=IC_CAe7y…
Úvod do infračervené spektroskopie
https://www.youtube.com/watch?v=0S_bt3JI…
Jednoduché vysvětlení infračervené spektroskopie
https://www.youtube.com/watch?v=9HfJNnoR…
Infračervená spektroskopie
https://www.youtube.com/watch?v=_Xi5ZVbb…
Ultrafialová-viditelná spektroskopie
https://www.youtube.com/watch?v=O39avevq…
https://www.youtube.com/watch?v=jyDXjQDx…
https://www.youtube.com/watch?v=svFbQ6dX…
Atomová absorpční spektrometrie
https://www.youtube.com/watch?v=_izbNvw2…
https://www.youtube.com/watch?v=I5dO8AYa…
https://www.youtube.com/watch?v=j68xgp64…

Rentgenové fluorescence
https://www.youtube.com/watch?v=8NjuTMq1…
https://www.youtube.com/watch?v=n-rF6mYy…
https://www.youtube.com/watch?v=pcPaRXSM…
https://www.youtube.com/watch?v=9V2yRg05…
Hmotnostní spektroskopie
https://www.youtube.com/watch?v=NuIH9-6F…
https://www.youtube.com/watch?v=2oPUyIbP…
Spektroskopie nukleární magnetické rezonance
https://www.youtube.com/watch?v=jjcHZuTG…
https://www.youtube.com/watch?v=TJhVotrZ…
Spektroskopie využívající paramagnetické rezonance
https://www.youtube.com/watch?v=nwcqYwIO…
https://www.youtube.com/watch?v=12I40Boo…
Hubble, Compton, Chandra, Spitzer: “4 největší observatoře” NASA
https://www.youtube.com/watch?v=JT5qriud…
Chandra rentgenový teleskop
https://www.youtube.com/watch?v=19Iyf7OT…
Hubble vesmírný teleskop
https://www.youtube.com/watch?v=H5C8PTEn…
Spitzer vesmírný teleskop
https://www.youtube.com/watch?v=N71DpsXP…
https://www.youtube.com/watch?v=BF9pPDHj…
Compton gama teleskop
https://www.youtube.com/watch?v=o1CZM4zD…
Fermi gama teleskop
https://www.youtube.com/watch?v=TLNTKXnw…
https://www.youtube.com/watch?v=rKB43HFh…

Elektromagnetické záření a elektromagnetické spektrum
https://www.youtube.com/watch?v=dzyPT7kx…
https://www.youtube.com/watch?v=syyDAYNY…
https://www.youtube.com/watch?v=HPcAWNlV…
Elektromagnetické vlny
https://www.youtube.com/watch?v=53nMMSza…
https://www.youtube.com/watch?v=WNkB8IY-…
Ramanova spektroskopie
https://www.youtube.com/watch?v=FO_PxXn7…
https://www.youtube.com/watch?v=lDT0DnmP…
https://www.youtube.com/watch?v=9SyuP3CM…
https://www.youtube.com/watch?v=WSSG-E_B…
https://www.youtube.com/watch?v=0UVWIcNH…
https://www.youtube.com/watch?v=tRrOdKW0…
https://www.youtube.com/watch?v=X_I-geaf…
https://www.youtube.com/watch?v=qBDtIY5v…
https://www.youtube.com/watch?v=1Q45Ppod…
https://www.youtube.com/watch?v=t6tYh87o…
Raileyghov rozptyl
https://www.youtube.com/watch?v=twSg2zbj…
https://www.youtube.com/watch?v=gYeezIfd…
Základní principy teorie Ramanova rozptylu s rozšířeným povrchem
https://www.youtube.com/watch?v=y7UaExLH…
Prostorově kompenzována Ramanova spektroskopie
https://www.youtube.com/watch?v=9SEs328m…
Koherentní anti-Stokesova Ramanova spektroskopie
https://www.youtube.com/watch?v=ibuwoz68…
https://www.youtube.com/watch?v=yOXlJgJS…

Přenosová Ramanova spektroskopie
https://www.youtube.com/watch?v=RD6e7mBw…
Tipově rozšířená Ramanova spektroskopie
https://www.youtube.com/watch?v=eZIUEV3N…
Zásady založené na IR spektroskopii
https://www.youtube.com/watch?v=t5stvnKN…
Infračervená spektroskopie
https://www.youtube.com/watch?v=9HfJNnoR…
https://www.youtube.com/watch?v=mZ-U7Qpk…
https://www.youtube.com/watch?v=BzBIEXJR…
https://www.youtube.com/watch?v=w3r8Qutj…
https://www.youtube.com/watch?v=FR9DFken…
https://www.youtube.com/watch?v=ItW6Mj2C…
https://www.youtube.com/watch?v=d06jIZ20…
https://www.youtube.com/watch?v=6Jo3AZd7…
https://www.youtube.com/watch?v=u2IBdtIN…
https://www.youtube.com/watch?v=0S_bt3JI…
https://www.youtube.com/watch?v=DDTIJgIh…
https://www.youtube.com/watch?v=_TmevMf-…
Infračervené záření
https://www.youtube.com/watch?v=L_2lyO6F…
https://www.youtube.com/watch?v=MN4pPVwO…
https://www.youtube.com/watch?v=SW2Wkv9p…
https://www.youtube.com/watch?v=KwvXcUe1…
https://www.youtube.com/watch?v=N-3ZReOf…
https://www.youtube.com/watch?v=MN4pPVwO…
https://www.youtube.com/watch?v=LU_vb1eA…

Monochromátor
https://www.youtube.com/watch?v=87-omb2t…
Spektrometr
https://www.youtube.com/watch?v=65gRBwuQ…
Infračervená Fourierova transformační spektroskopie
https://www.youtube.com/watch?v=Xw3Pk1jS…
Born-Oppenheimerová přibližování
https://www.youtube.com/watch?v=bsufMOAv…
Fourierova transformační spektroskopie
https://www.youtube.com/watch?v=IC_CAe7y…
https://www.youtube.com/watch?v=r18Gi8lS…
https://www.youtube.com/watch?v=Gzd8dFwp…
https://www.youtube.com/watch?v=-ZoYuEua…
https://www.youtube.com/watch?v=ObklYbQa…
Fourierova transformační iontová cyklotronová
rezonanční hmotnostní spektrometrie
https://www.youtube.com/watch?v=7EHngA4S…
Co je Fourierova transformace?
https://www.youtube.com/watch?v=Xxut2PN-…
Fourier transformační spektrometr
https://www.youtube.com/watch?v=wgOUL-QJ…
Elektromagnetické záření a elektromagnetické spektrum
https://www.youtube.com/watch?v=syyDAYNY…
elektromagnetické spektrum
https://www.youtube.com/watch?v=HPcAWNlV…
Infračervené záření
https://www.youtube.com/watch?v=igRVemZa…

Úvod do elektronové paramagnetické rezonance
https://www.youtube.com/watch?v=nwcqYwIO…
ISpektroskopia nukleární magnetické rezonance
https://www.youtube.com/watch?v=TJhVotrZ…
Spektroskopie nukleární magnetické rezonance
https://www.youtube.com/watch?v=x_uAtZlK…
Fourierova transformace
https://www.youtube.com/watch?v=r18Gi8lS…
https://www.youtube.com/watch?v=ENN5zsDh…
Michelson-Morleyho experiment
https://www.youtube.com/watch?v=k6gd3bQL…
https://www.youtube.com/watch?v=zkqimU4l…
Interferometr
https://www.youtube.com/watch?v=UA1qG7Fj…
Michelsonův interferometr
https://www.youtube.com/watch?v=lzBKlY4f…
https://www.youtube.com/watch?v=j-u3IEgc…
Infračervená Fourierova transformační spektroskopie
https://www.youtube.com/watch?v=fuykovBO…
https://www.youtube.com/watch?v=-ZoYuEua…
Fabry-Perote interferometr
https://www.youtube.com/watch?v=frB2VboG…
https://www.youtube.com/watch?v=F3jbi6Se…
https://www.youtube.com/watch?v=HkjlfCiE…
Fourierova sinusové a kosinové transformace
https://www.youtube.com/watch?v=jMnb_pjh…
Optická skenovací mikroskopie v blízkém poli
https://www.youtube.com/watch?v=mcom2uN1…

Šum podle Poissonova procesu
https://www.youtube.com/watch?v=mzHTKL0s…
Účinný průřez
https://www.youtube.com/watch?v=uENAiLbG…

Zpět

Comments are closed