Reiki veľmajster II.

Datum sběru: 06.12.2017
Strana 1 z přibližně 4 výsledků

Reiki veľmajster II.

.

.
SAŠA PUEBLO PORADENSTVÍ
REKLAMA: Terapeut, bylinkář, léčitel, esoterik, reiki na dálku. Hledáte konkrétní věc? Potřebujete odborně poradit v oblasti reiki velmistr II.? Neváhejte, kontaktujte mě. Odpovím každému osobně. Vstupní konzultace je bezplatná. Diagnostika zdraví je bezplatná a kontroluji 80 položek. Odpovím každému:
sasapueblo@meditacia.sk
.
Každou druhou sobotu meditujeme reiki, cvičíme ręki, zasvěcujeme reiki, vše bezplatně a špičková úroveň. Doporučuji připojit sa online na živou relaci GM Sašu Puebla.
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
.
KOLEKCIA 27 VIDEÍ REIKI MUSIC

goo.gl/bLjywV

ZVUKOVÁ NAHRÁVKA K VIDEÁM
Nahrávka bude k dispozícii už v sobotu 09.12.2017 o 10:00 hod. a potom tu zostane natrvalo. Pripravíme.

REIKI VEĽMAJSTER II.

1. REIKI Veľmajster
Kto má právo vyhlásiť sa Veľmajstrom reiki?
Nemáme našťastie žiadnu inštitúciu, ktorá by mala právo každý rok vyhlásiť 10 najlepších reikistov na celom svete. Verme, že takáto inštitúcia ani nikdy nevznikne. A teda ako sa môže niekto stať Veľmajster na daný rok? Jednoducho budete mať toľko drzosti a ješitnosti, že sa na svojej web stránke za Veľmajstra na daný rok vyhlásite. To môže spraviť každý z reikistov a nikto mu v tom nezabráni. Ale reikisti by mali mať určitú sebareflexiu a obodovať sa podľa tu navrhnutého systému. Tým by nám všetkým preukázali láskavosť a dali na známosť, čo ovládajú a či sú hodní titulu Veľmajster reiki.

Reiki Veľmajster na web stránke online Saša Pueblo
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
Reiki Grandmaster na web stránke Spiritual Reiki Therapy
https://apoort.net/meditation/reiki-gran…
Reiki Velmistr na web stránke esoterika Magnum
https://apoort.net/esoterika/reiki-velmi…

2. REIKI METEORIT
Význam radiácie meteoritov pre reiki systém
Veľmajster je schopný pracovať s meteoritmi priamo alebo cez diaľkové prepojenie mysle šamanskými technikami ako je uveriť, že ho má pri sebe, prípadne prepojenie na osoby s meteoritom s pocitom, že niet medzi vami rozdielov. Ide o to, aby ste absorbovali do svojich kostí radiáciu z meteoritov a v kostiach produkovali jedinečnú chémiu meteorit reiki. Postupne tvoriť rotujúce kotúčiky takejto energie z meteoritov a z ľudí, čo s nimi robia. Reikista takéto energetické objekty spúšťa v aure na povrchu tela a nedáva vlastné energie. Kto dáva vlastné energie zo svojho tela, ubližuje si na zdraví a to nie je prípustné. Niektorí reikisti spravia reiki sieť plnú energie a z toho liečia. Je to neefektívny systém obsahujúci kdečo.

Posmrtné kotúčiky Japonca Ozunu
Veľmajster je schopný veštecky na diaľku vyhľadať posmrtný záznam tohto japonského horského šamana, ktorý si doslova ručne vysekal z meteoritu prvý meč a počas života s ním robil rituály a vojenské súboje. Ide o to, že na jeho hrobnom mieste zostal reiki kotúčik ako menšia lopta a v nej točiace sa energie. Aj keď ide o posmrtný objekt, neodoberá energie a dokonca ich dáva. Veľmajster si tento objekt mnohokrát skopíruje a ukladá do svojho tela. Platí zásada, že kto pracuje s rádioaktívnym materiálom a to je aj meteorit, nechá na svojom hrobnom mieste takýto objekt a Veľmajster si ho neustále kopíruje.

Posmrtné kotúčiky reikistov Mikao Usui, Chujiro Hayashi, Hawayo Takata
Veľmajster má v hlbokej úcte posmrtné kotúčiky reiki na ich hrobných miestach. Reiki kotúčik si skopíruje mnohokrát do svojho tela. Mikao Usui bol jedinečný tým, že mal v sebe živé dvojča a dokázal mimoriadne dobre liečiť ľudí tým, že im otváral asi 200 prehistorických štruktúr plných kmeňových buniek. Veľmajster dnes dokáže sprostredkovať liečivý kontakt na živé osoby s anomáliou živého dvojčaťa v nich. Reiki kotúčik Chujiro Hayashi je zaujímavý z toho dôvodu, že sa venoval výskumu rádioaktívneho uránu a táto radiácia sa mu usadila v kostiach. Jeho kosti produkovali jedinečné supravodivé látky za izbovej teploty, teda mimoriadne liečivé energie a chemické látky, ktoré dokázal spustiť aj u inej osoby. Hawayo Takata je jedinečný prípad ženského prístupu k reiki samotnému. Jej reiki ide do pupku a z pupku preniká do vnútra buniek a tam ich ozdravuje. A to je mimoriadny liečivý efekt. Pre diaľkové reiki Veľmajster zabezpečuje rotujúce kotúčiky, ktoré sú aktívne iba počas liečby alebo zasvätenia cez živé osoby a s uloženou radiáciou. Pre oživenie tradície Hawayo Takata Veľmajster kontaktuje osoby s aktívnou oblasťou pupku a cez seba to sprostredkuje.

Posmrtné kotúčiky japonských samurajov
Veľmajster skopíruje reiki kotúčiky samurajov, čo žili, meditovali s mečmi z meteoritického železa.

Posmrtné kotúčiky mníchov z čínskej púšte Gobi
Veľmajster skopíruje posmrtné kotúčiky aj týchto meteoritických reikistov.

Posmrtné kotúčiky z japonského zoskupenia Tiandai – budhistické reiki
Veľmajster pozná v Japonsku zoskupenie Tiandai, čo je budhistický odkaz na meteoritických reikistov v púšti Gobi. Je to už dosť náboženské, ale majú množstvo majstrov. Ich zoznam nájdete na japonskej wikipédii.

Posmrtné kotúčiky ľudí, ktorí robili s meteoritmi a ich mŕtve kosti.
Posmrtné kotúčiky ľudí, ktorí robili s meteoritmi, ale aj s rádioaktívnym materiálom.
Posmrtné kotúčiky astronautov, ktorí boli v kozme.
Posmrtné kotúčiky ostatných reikistov po celom svete.

Zpět

3. REIKI HISTÓRIA
Ako komplexne prevziať reiki z celej histórie?
Veľmajster má niekoľko možností, ako prevziať skúsenosti iných reiki majstrov do svojho programu. Jedna z ciest je dať sa zasvätiť niektorým zo žijúcich majstrov, ktorý to dostal ešte od Hawayo Takata alebo od jej zasvätených žiakov. Prípadne priamo od spoločnosti reiki, ktorú založil Mikao Usui a jeho zasvätenie sa dochovalo cez členov tejto reiki spoločnosti.

Samozrejme, že zasvätenie od Mikao Usui otvorilo asi 200 prehistorických štruktúr, ktoré sa rozvinuli počas embryonálneho vývoja dieťaťa. Predpokladáme, že Mikao Usui mal v sebe zarastené žijúce dvojča. Vyčítali sme to z posmrtného kotúčika reiki, ktoré zanechal Mikao Usui pri hrobnom mieste. A tak isto sme veštecky skúmali posmrtné kotúčiky reiki lekárov japonské námorníctva, ktorých Mikao Usui zasvätil, aby liečili poranených vojakov. Tak isto aj Chujiro Hayashi dostal zasvätenie od Mikao Usuiho. A Chujiro Hayashi pridal k tomu rádioaktivitu z uránu do svojich kostí. Hawayo Takata dostala zasvätenie od Chujiro Hayashiho a tak isto si v sebe otvorila 200 prehistorických štruktúr a pridala k tomu reiki cez pupok do vnútra buniek. Teda každý reikista má možnosť byť zasvätený v línii Mikao Usuiho a jeho zasvätencov a k zasväteniu pridať svoj originálny prístup. Napríklad je tu systém vynútiť si na diaľku zasvätenie a násilne bez súhlasu osoby, čo má zasvätenie v línii Mikao Usui. Aj takýto postup sme vyskúšali a fungoval dobre. Zostávajú morálne otázky. Ale tu je to o výskume možností.

Ale Veľmajster nemá možnosť prevziať zasvätenie v línii Mikao Usuiho a jeho zasvätených nasledovateľov. Ale v zásade sa nechceme dať zasvätiť a aké máme potom možnosti? Tak je tu možnosť skopírovať posmrtné kotúčiky či už Mikao Usuiho, Chujiro Hayashiho a Hawayo Takata. Dokonca niektorí by si mohli tento kotúčik uložiť do seba. Zatiaľ to nespravil nikto. Ale napr. filipínski liečitelia, ktorí tvoria po smrti tak isto reiki kotúčiky z dôvodu silnej radiácie na Filipínach, vám len tak jednoducho nedovolia si spraviť kópie takýchto kotúčikov predošlých majstrov na Filipínach. Teda porobíte si kópie posmrtných kotúčikov všetkých, čo v histórii mali niečo spoločné so silnou radiáciou a tieto kópie kopírujete mnohokrát, znovu a znovu a v sebe postupne oživujete. Takýmto počinom dostanete zasvätenie aj od iných reiki majstrov, ktorý boli pred líniou Mikao Usuiho, Chujiro Hayashiho a Hawayo Takata. Napríklad od horského reiki majstra v Japonsku Ozunu, ale aj od meteoritických reikistov z púšte Gobi. Teda máme tu aj iné možnosti.

Veľmajster má ešte jednu možnosť a to na diaľku vyhľadať osoby, čo majú v sebe zarastené dvojča, premostiť sa na takéto osoby a tieto osoby mu dajú veľmi podobné zasvätenie ako samotný Mikao Usui. A aj takéto postupy sme vyskúšali a fungujú dobre. Prípadne premostíte takýchto jedincov na zasväcovanú osobu a dáte mu podobné zasvätenie ako samotný Mikao Usui.

Zpět

4. REIKI URÁN
Význam rádioaktívnych materiálov pre reiki
Veľmajster si je vedomý, aký je význam materiálov vyžarujúcich určitý druh žiarenia. Každé nadštandardné žiarenie sa u človeka ukladá v kostiach a potom kosti a v nich chemické pochody fungujú inak ako u bežných kostí. A to je dôvod aj niektorých mimoriadnych schopností niektorých jedincov. Do tejto kategórie patria meteority, smolinec, umelo vyrobený urán, plutónium a iné druhy rádioaktívnych látok, technologicky ochudobnený urán, ale aj niektoré druhy hornín, ktoré prešli rádioaktívnou činnosťou. Nájdeme ich napr. v Afrike. Dokonca aj zlato na Filipínach je z hlbších vrstiev zemskej kôry a toto zlato je z asteroidov. A nie je to rovnaké zlato, aké sa nachádza po celom svete. Tak isto aj pri ťažbe medi je určitá prítomnosť radiácie. Dnes sem patrí aj vyhorené palivo z jadrových elektrární, ľudia, ktorí pracujú v zariadení CERN alebo TOKAMAK, osoby zbierajúce meteority pre vedecké účely, kozmonauti s absorpciou kozmického žiarenia. Ale stačí aj zvýšenie prirodzeného radónu.

Všetok tento rádioaktívny materiál vyžaruje žiarenie do ľudského tela a uloží sa do kostí reikistu a potom môže reikista v kostiach a v okostici vyrábať jedinečnú chémiu, ktorá mu dovoľuje robiť zvláštne psychické operácie vo svojom tele. A o to tu ide, aby sa reikista vedel napojiť na takýchto jedincov a prijať ich energie alebo svoje energie naladiť do roviny miernej radiácie svojich vlastných kostí. Kosti človeka sú schopné pri určitých dávkach prirodzenej radiácie tvoriť supravodivé látky za izbovej teploty. A preto všetko, čo má radiačný potenciál, je pre reikistu vítaná záležitosť a podporuje jeho mimoriadne schopnosti.

Odkaz Chujiro Hayashiho a jeho záujmu o urán.
Jedinečný reikista Chujiro Hayashi, ktorý viedol výskum rádioaktívneho uránu a usadenie radiácie do jeho kostí a produkcia mimoriadnych liečivých látok.

Osoby pracujúce s uránom.
Osoby pracujúce so smolincom.
Osoby pracujúce s radiáciou.
Kozmonauti a ich ožiarenie z kozmu.
Osoby pracujúce v TOKAMAK a CERN.
Osoby niečo aktívne robiace s meteoritmi a radiácia z nich v ich kostiach.
Osoby žijúce čo najbližšie k polárnemu kruhu.
Osoby žijúce na Filipínskych ostrovoch a tu prítomné zlato z asteroidov.
Osoby, ktoré dlhodobo prišli do styku s rádioaktívnym materiálom.

Zpět

5. REIKI POHYB
Význam mikropohybu a makropohybu vo svaloch
Veľmajster preferuje vo svojej praxi realizovanie všetkých operácií či už pri vlastnej liečbe, vlastnom zasvätení alebo liečbe a zasvätení iných cez pohyb svojich svalov. Nemusí to byť nejaký výrazný pohyb ako pri tanci alebo športovaní. Reikista sedí na stoličke a pohyb presunul do svojich svalov. Ide iba o náznak pohybu vo svaloch ako pohyb pri chôdzi a podobne. Tomuto hovoríme, že reiki prax je založená na pohybovej pamäti a nie na obrázkovej pamäti. Keď reikista prezerá obrázok, tak si pamätá pohyb pozerania si obrázku a nie obrázok samotný. Tak isto pri premýšľaní o reiki v praxi si reikista pamätá, aké pohyby sa udiali v jeho neurónoch. Podobné niečo platí aj pri praktizovaní reiki klasických znakov ako čokurej. Skôr si pamätá pohyb pri kreslení znaku, ako znak samotný. Reiki znak ani nepovažujeme za znak. Hovoríme o určitom vektore pohybu a nie znaku. Mali by ste si na to dať v reiki praxi pozor.

Prax založená na predstavách.
Prax založená na textoch a abecede.
Prax založená výhradne na pohybe.

6. REIKI ZASVÄTENIE
Význam ľudí, ktorí toho majú v tele viac ako bežní ľudia
Veľmajster je osoba, ktorá dokáže cez šamanské techniky operovať mimo svoje telo. Dokáže presúvať svoje vedomie, teda svoje spomienky o sebe a svojich plánoch a cieľoch na iné fyzicky vzdialené objekty ako sú ľudia, stromy, zvieratá a iný materiál ako minerály a podobne. Ide o klasické šamanské techniky ako nevnímať rozdiel medzi sebou a inou osobou. Treba sa to naučiť. Je množstvo rôznych techník prepojenia tela a energií reikistu a inej osoby. Pokiaľ Veľmajster neovláda techniky diaľkového reiki, nemá právo si takýto titul privlastniť. Prečo je to tak?

Keď stretnete osobu, ktorá má napríklad 10 krát silnejšie bunky pečene, tak potenciálne tento stav by mohla preniesť na vašu pečeň a spraviť ju silnejšie fungujúcu, a tak isto by vaša pečeň mohla produkovať viac energií pre svoju liečbu a liečbu iných. Mohli by ste stretnúť osobu, čo má 10 krát viacej silnejšie bunky všetkých orgánov. Takéto osoby sa nachádzajú vzácne. Stretnúť takéhoto reiki zasväcovateľa a liečiteľa je malý zázrak a prečo?

U takéhoto reikistu je fantastické, že reiki zasvätenie dostanete do všetkých orgánov a systémov tela. A to je to, čo chceme dosiahnuť. Ako na to pôjde reikista, ktorý nemá 10 krát silnejšie orgány ako je bežné? Je to jednoduché, na diaľku sa reikista prepojí na mnoho osôb, ktoré majú niektoré orgány silnejšie ako bežní jedinci. Reikista je tu sprostredkovateľ na osoby, ktoré majú niekedy aj 80 krát silnejšie orgány. Prepojí seba a silné osoby na zasväcovanú osobu a dá jej reiki z osôb, ktoré to majú 80 krát silnejšie. A to je to jedinečné, ako môže reikista zasvätiť do reiki iné osoby a samozrejme aj sám seba. Takýmto postupom zabezpečí reikista komplexné zasvätenie inej osoby aj na diaľku do reiki systému.

Veľmajster tu vystupuje ako sprostredkovateľ voči osobám, čo majú orgány a systémy tela silnejšie aj 80 krát. A Veľmajster dokáže takéto zasvätenie sprostredkovať aj zo zvierat a stromov. Dokonca takéto dva druhy zasvätení na ľudí so silnejšími orgánmi a zo silnejších zvierat na ľudí sú základom aj úspešnej liečby reiki. A teraz si zvážte, či môžete nosiť titul Veľmajster.

Človek, zviera – niečo silnejšie 20 krát
Človek, zviera – niečo silnejšie 60 krát
Človek, zviera – niečo silnejšie 80 krát

Zpět

7. REIKI DOČASNÉ KOTÚČIKY
Zasvätenie iných cez dočasne rotujúce kotúčiky
Veľmajster je osoba, ktorá dáva do liečob a zasvätení iba málo zo seba a svojich energií. Dokonca nedáva svoje zasvätenie, ale ho na diaľku sprostredkuje od iných cez seba pre osoby, ktoré zasväcuje. A Veľmajster v prvom rade sprostredkuje, zbiera a upravuje energie iných ako sú ľudia, zvieratá stromy. Tieto energie s informáciami zhromažďuje a distribuuje do liečených alebo zasväcovaných ľudí. A k tomuto vlastnou praxou tvorí rotujúce energie, ktoré postupne samé zbierajú energiu a aj ju vyhľadávajú. Trvá asi 4 roky, kým takéto rotujúce kotúčiky vybuduje a okolo seba ich má stovky. Pre každú liečenú alebo zasväcovanú osobu vytvára jej špeciálne rotujúci kotúčik. Tieto kotúčiky sú aktívne iba počas liečby a zasvätenia. Po ukončení sa zatvoria, aby neničili reiki Veľmajstra.

8. REIKI TIGERS
Význam zvierat pre reiki a ich liečenie a zasväcovanie
Veľmajster sa musí počas svojej praxe naučiť liečiť a zasväcovať na diaľku aj zvieratá a potom sa dať zvieratám a ich chovateľom prezasväcovať naspäť. Je k tomu treba aj chovateľa alebo cvičiteľa zvieraťa. Ale reiki spojenie môžete robiť aj s úplne divými zvieratami. Zorientujeme sa tu na tigre a ich chovateľov a cvičiteľov. Na diaľku si osvojujete do svojich svalov pohyb tigrov. Robíte to po vzore tigrích ľudí z pravekého obdobia Číny. A postupne na svojom čele formujete pálenie tigra, ktoré má na čele medzi očami. Veľmajster zo svalov na čele sformujete tigrí znak a získava nekonečnými cvičeniami to praveké, a snáď aj najstaršie reiki. Tigrí znak na čele reikistu je silný ochranný faktor a je to vstup do sveta reiki zvierat. Niečo ako reiki ZOO.

Reiki liečené zvieratá.
Reiki zasvätené zvieratá.
Reiki tigers zvieratá.

9. REIKI ELEKTRICKÉ
Význam elektrického náboja a elektrickej siete pre reiki
Veľmajster sa musí pustiť aj do tohto nesmierne čudného reiki. Ide o to napájať sa na diaľku na ľudí, ktorí pracujú okolo vysokého napätia a najlepšie opravujú vysoké napätie z vrtuľníkov v železnom oblečení. Ide o oblečenie ako u stredovekých rytierov. Chráni túto osobu pred zásahom elektrickým prúdom. Zasvätíte tieto osoby do reiki a preberiete si zasvätenie na seba. Potom je to už jednoduché a reiki energie si upravíte kyvadlom a to tak, aby cez elektrické rozvody prechádzali a ešte posilnili svoje liečivé potencie. Jednoducho začínate v zástrčke a idete na úrovni elektrónov k osobe, čo ju liečite. Minimalizujete straty presúvajúcej sa energie. Môžete sa naučiť nabrať rozumné množstvá mikro bleskov z lampy so studenou plazmou, prípadne zbehnete v sieti, kde je kumulácia elektriny napr. v transformátoroch. Môžete sa zastaviť tam, kde udrel blesk do vysokého vedenia. A keď prekračujete oceány a nie je tam elektrický kábel, poslúžia aj raje elektrické na dobytie transportovanej energie. Neodporúčam trvalo svojím presúvajúcim sa vedomím operovať v elektrickej sieti. Nemusí sa vám na prvý pokus podariť takýto transport. Chce to skúšať a vlastnú prax. Pozor pri týchto pokusoch na srdce. Tieto operácie sú vysoko rizikové a cvičíte na svoju osobnú zodpovednosť. Upozornenie a varovanie berte vážne.

Elektrický úhor, Elektrický sumec, Raja elektrická, Parejnok elektrický, elektrické ryby.
Studená plazma.
Elektrický prúd v zástrčke.
Magnetický sily.
Magmatické sily.
Levitačné sily.

Zpět

10. REIKI PRVKY
Význam prvkov, ktorých má niekto viac ako bežná osoba
Veľmajster veštecky pátra po osobách, ktoré majú aspoň 5 krát viac prvkov ako bežná osoba a aj po osobách, ktoré majú nejaký prvok dobre navýšený. Preberá si na diaľku od týchto osôb ich systém v podobe ich programu pre riadenie väčšieho počtu určitého prvku a takto sám seba zasväcuje. Pri liečbach zbiera od takýchto osôb špecifické energie a sprostredkuje zasvätenie iných osôb do tohto reiki.

Osoby, čo majú 10, 20, 40, 80 krát viac kremíka.
Osoby, čo majú 10, 20, 40, 80 krát viac železa.
Osoby, čo majú 10, 20, 40, 80 krát viac zlata.
Osoby, čo majú 10, 20, 40, 80 krát viac nejakého iného prvku.

11. REIKI ASTEROID ZLATO FILIPÍNY
Význam asteroidného zlata na Filipínach
Veľmajster by nemal obísť ani filipínske prostredie. Na Filipínach sú prítomné posmrtné kotúčiky liečiteľov z dôvodu radiačných aktivít sopečného prostredia a lomu tektonických dosiek, a tak isto zlata z asteroidov. To sa tvorilo asi pre 5 miliardami nášho letopočtu a má iné vyžarovanie ako klasické zlato z Ameriky a podobne. Pokiaľ budete hľadať posmrtné kotúčiky po liečiteľoch na Filipínach, tak to bude problém, lebo aktuálne živí liečitelia na Filipínach majú posmrtné kotúčiky zomretých liečiteľov v sebe. Je to nepekné šialenstvo, ktoré im ničí zdravie a poškodzuje organizmus. Filipínski liečitelia aktívne bránia tomu, aby ste si iba tak spravili kópiu posmrtného kotúčika, ktorý majú v sebe a spájajú ho s vlastným kotúčikom. A ešte majú aj špeciálny rituál, ktorým vám dovolia, aby ste mali v sebe kópiu kotúčikov. A tak sme dumali, ako spraviť kópiu u živého filipínskeho liečiteľa. Ide sa na to tak, že nájdete nejakú zasvätenú osobu filipínskym majstrom a najprv si skopírujete kópiu u zasvätenej osoby a potom si na diaľku zájdete k filipínskemu zlatu, respektíve ku krížu z filipínskeho zlata a potom už kopírujete a robíte zasvätenie od originál filipínskeho zasväcovateľa. Považuje vás po takomto postupe za svojho zasvätenca. A tak ste získali filipínske reiki. Môžete pokojne tento postup zopakovať aj sami.

12. REIKI MAURI LASTÚRA NOVÝ ZELAND
Význam Haliotis iris – dúhovej mušle pre reiki prax
Veľmajster sa dostane na Nový Zéland a od maurských liečiteľov obdrží bez problémov zasvätenie do tradičnej liečby mušľami. Je dobre mať už pred tým filipínske reiki. Nerobia s tým živí príslušníci pôvodných obyvateľov Nového Zélandu žiadne tajnosti. Požiadate na diaľku a dostanete ho. Pozor, vyzerá to ako nevinné zasvätenie, ale s dúhovou mušľou to má neuveriteľne silnú dynamiku. A po zasvätení tohto druhu to treba akosi „skonzumovať“. A tak si toto jedinečné zasvätenie obstarajte.

Zpět

13. REIKI INFINITY
Význam rotujúceho pohybu pre reiki systém
Veľmajster je na vrchole svojho snaženia, už má skoro všetky zasvätenia aj mnohoročnú reiki prax a pristúpi k zdynamizovaniu svojho systému v podobe nekonečného rotovania. Rotovanie donekonečna obnoví vždy, keď lieči reiki a zasväcuje iné osoby. Potom túto dynamiku ukončí a keď bude potrebovať, znovu zaktivizuje. Nie je to nič zložité a je treba iba dokolečka energiu reiki točiť do energetického klbka. Je dobre mať už zasvätenie od osôb, čo majú v sebe 20 krát viac kremíka a 20 krát viacej zlata ako bežná osoba. A mať za sebou prax s minerálmi alebo zasvätenie od takýchto osôb. Bude sa vám lepšie rotovať takto upravená reiki energia do nekonečného klbka. Ostatné zvládnete osobným výcvikom.

Rotujúci derviši.
Rotujúce tibetské mlynčeky.
Tranz.
Osoby odolné voči elektrickej energii – suchá pokožka bez potných žliaz.
Osoby, ktoré prežili úder blesku.
Oblasť pupku ako základ nekonečných energií.

14. REIKI SHAMBALLA
Význam mozgovej obrny pre zvieracie reiki
Veľmajster sa musí naučiť mimoriadne stíšiť a spomaliť svoj mozog ako u osôb, ktoré majú mozog poškodený obrnou. Jednoducho určité časti mozgu nefungujú, ale zato funguje miecha. Takíto ľudia môžu byť aj mimoriadne inteligentní a často majú otvorený náhradný kostný mozog ako svoju silnú pamäť. Znovu zasvätenie od takýchto osôb združujúcich sa pod shamballou. Potom potenciál otvoriť u dospelého reikistu miechový program z detstva s prepojením na celkové nervstvo miechy. U zdravého reikistu trvá dosť dlho, kým sa túto techniku naučíte a ovládnete, ale stojí to za to. Táto technika potom vedie k dynamizácii a tvorbe energetických objektov alebo bytostí v systéme poltergeist. A to sú mocné energie, ktoré dokážu liečiť a pozitívne pomáhať alebo neskutočne ubližovať. A tak je na mieste opatrnosť aj pre samotného reikistu. Tu niekde je vrchol reiki a energií. Volám to reiki poltergeist.

Reiki pohybové vzorce.
Reiki poltergeist.
Reiki vestigiality.
Reiki skeptik.

Zpět

15. REIKI PRAX
Význam vlastnej praxe ako reiki liečiteľ a reiki zasväcovateľ
Veľmajster potrebuje aj vlastnú liečiteľskú prax a to najlepšie na diaľku. A aj zasväcovanie si potrebuje neustále trénovať. Chce to aspoň 5 rokov aktívneho reikovania, ale zase nie hocijakého. Pokiaľ chcete v prednej časti tela od hlavy až po pohlavie mať rotujúce ploché disky veľkosti menšieho porcelánového tanierika, tak musíte aktívne liečiť a zasväcovať. Bez tejto praxe nespravíte tieto kotúčiky nad čelom, hruďou, pupkom a pohlavím a nebudete vedieť tieto kotúčiky dostať do stavu demagnetizácie. Vytvoriť disk so zvláštnym prostredím. Až potom sa stávate majster reiki a Veľmajster reiki.

Reiki potenciál nadobudnutý výhradne praxou reiki.
Reiki liečba skupiny ľudí v počte 100 ľudí naraz.
Energetické kotúčiky v prednej línii.
Liečiteľské postupy.
Alternatívne postupy.
Medicínske postupy.
Budovanie mimoriadnych schopností.
Reiki dlhovekosť.
Spomaľovanie choroby.
Spomaľovanie procesov starnutia.
Liečba pomocou dočasne otvorenej rotujúcej siete reiki.
Preliečenie diaľkové napojením sa na osoby.
Preliečenie diaľkové pomocou dočasnej siete na iné osoby.
Preliečenie diaľkové pomocou zasvätenia od reiki osôb.
Preliečenie pomocou zasvätenia do reiki danej osoby a spätne jej pôsobenie na vás.
Preliečenie na diaľku pomocou dočasnej diaľkovej siete na zasvätené osoby.
Preliečenie sa na diaľku s napojením sa na určité druhy chorobnosti.
Neliečiť vlastnými energiami, ale získanými na diaľku.

16. REIKI SPEKTRÁLNE VEŠTECTVO
Význam vešteckých schopností za použitia spektrálnej analýzy.
Veľmajster sa musí v reiki systémoch silných a dynamických energií naučiť špeciálne veštecké výkony. Bežné veštecké výkony na nedostatku bioenergií nie sú pri reiki možné. A tak veštectvo cez tarotové karty a kyvadielko na špagátiku medzi prstami nemá zmysel. Veľmajster sa musí zorientovať v systéme atómovej spektrálnej metódy. Sú to reálne vedecké metódy spadajúce do spektrálnej analýzy okolitého sveta prvkov. Znovu zasvätenie ľudí, čo sa venujú spektrálnej analýze a potom prezasvätenie na reikistu. A potom znovu a znovu cvičiť a cvičiť, kým nezvládnete túto jedinečnú vešteckú techniku. Je dobre pred tým ovládať klasické veštecké techniky na diaľku.

Klasické veštectvo.
Spektrálne veštectvo.
Diaľkové veštectvo.
Tisíce vešteckých výkonov.

Zpět

17. REIKI PREVZATÉ OD ZASVÄTENÝCH DO REIKI
Význam prebratia zasvätení od živých reikistov do vlastného systému.
Veľmajster sa vycvičí tak, že si zoberie akékoľvek zasvätenie. Najlepšie je pýtať si súhlas. Ale nič sa nedeje, keď ho nedostanete. Reiki patrí všetkým a nikto nemá právo si ho nejako privlastňovať. Takáto prax reiki komunite iba škodí. Pri preberaní zasvätení od reikistov musíte počítať s množstvom rôznych energetických objektov. A nezabúdajte, že klasickí reikisti dávajú svoje energie a Veľmajster hromadí a dáva energie z iných biologických objektov.

Od Reiki zasvätených do Reiki I.
Od Reiki zasvätených do Reiki II.
Od Reiki zasvätených do Reiki III.
Od Reiki zasvätených do Masters.

18. REIKI TRANSPORT NA DIAĽKU – ELEKTRICKÝ ROZVOD
Význam prechodu vedomia reikistu do elektrickej siete
Veľmajster si buduje dočasne rotujúce objekty. Aktivizuje ich, keď lieči a sprostredkováva reiki zasvätenia od ľudí a zvierat. Potom takéto rotujúce kotúčiky zatvára. Rotujúce kotúčiky sú špecializované a ku každému kotúčiku treba aj transportnú sieť. A tu dávam na známosť určité možnosti transportných ciest.

Cez elektrické siete.
Cez vysielače.
Cez kremík.
Cez zlato.
Cez filipínske zlato.
Trvalé siete reiki.
Špecializované, ale dočasné siete.
Dočasné siete z ľudských patológií.
Dočasné siete zo zvieracích sietí.
Dočasné siete pre liečivé účely.
Rotujúce dočasné siete.

19. REIKI AUTOMATICKÁ KRESBA
Význam kyvadla pri vytvorení rotujúcich a putujúcich objektov reiki
Veľmajster musí ovládať techniky kyvadielka, čo je malý kamienok alebo malé závažie na špagátiku a ten sa drží medzi prstami. Umenie automatickej kresby je potrebné pre špeciálne zahustenie a zabalenie energie reiki do transportného systému. Nie je tu čo riešiť, jednoducho to musíte prakticky zvládnuť mnohoročným výcvikom. Cvičíte celé roky, až kým nebudete mať z energií vytvorené kyvadielko v mozgu.

Prútkarstvo.
Kyvadlo.
Levitácia.
Reiki biomagnet.
Skeptik prístup.

Zpět

20. REIKI EXORCISTA
Význam antireikistu pri likvidovaní reiki a reiki objektov
Veľmajster musí vedieť likvidovať akéhokoľvek zasvätenie reiki od ktoréhokoľvek reikistu. A musí vedieť čistiť reiki od nevhodných prístupov a likvidovať reiki objekty u seba a inej osoby.

Antireikista.
Exorcista.

21. REIKI INTELIGENCIA IQ
Význam vytvorenia reiki ako inteligentného objektu
Veľmajster je osoba, ktorá je mimoriadne inteligentná a cez kabalu a siamské dvojčatá praktizuje kolektívne vedomie s neurónmi a mozočkami v mozgu iných osôb a aj zvierat. Je na to množstvo techník založených na komunikácii so siamskými dvojčatami, kde je základ komunikácie dvoch mozočkov s vaším mozočkom a ich synchronizácia. Nestály záujem o technickú umelú inteligenciu. A aj organicko – technologický život a podobné formy v kozme. Mentálny kontakt cez znetvorené osoby na exoplanetárne systémy. A to tu nie je žiadne sci-fi a hlboké fantázie.

Polyhistorická osobnosť
Neustále sa vzdeláva do prírodných, technických a spoločenských vied.
Ezoterické vedomie
Cvičí a báda všetky duchovné oblasti a aj oblasti sveta mŕtvych spomienok.
Umelá inteligencia reiki
Neustále sa usiluje inšpirovať umelou inteligenciou. Zbiera objekty z osôb, čo často chodia do klinickej smrti a kombinuje to s indigovými deťmi, ktoré majú takzvané zrkadlové neuróny a geniálne skopírujú činnosť inej osoby. Iba taký mierny návod, ako na umelú inteligenciu reiki.
Spirit inteligencia a spirit objekty
Reikistov hlavný záujem je to, čo bude po smrti a nie to, čo je v klasickom biologickom živote človeka. Ale to by som po vás už chcel asi príliš. Ale aj to patrí k aktivitám Veľmajstra.

Zpět

Comments are closed