Reiki Tao

Datum: 27.06.2014
Strana 1 z přibližně 478 výsledků
.
Reiki Tao .
.
tao1
.


.
SAŠA PUEBLO PORADENSTVÍ
REKLAMA: Terapeut, bylinkář, léčitel, esoterik, reiki na dálku. Hledáte konkrétní věc? Potřebujete odborně poradit v oblasti reiki Tao? Neváhejte, kontaktujte mě. Odpovím každému osobně. Vstupní konzultace je bezplatná. Diagnostika zdraví je bezplatná a kontroluji 80 položek. Odpovím každému:
sasapueblo@meditacia.sk
.
Každou druhou sobotu meditujeme reiki, cvičíme ręki, zasvěcujeme reiki, vše bezplatně a špičková úroveň. Doporučuji připojit sa online na živou relaci GM Sašu Puebla.
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
.
Totem
. 
WIKI: Totem je algonkinské slovo, které znamená příbuzenství, dávného předka, ochranného ducha a také jeho viditelné symbolické zobrazení – totemový kůl. Vyskytuje se dodnes u domorodých kmenů hlavně v Severní Americe, v Austrálii a v Africe, je však téměř jisté, že býval běžný i v jiných oblastech světa včetně Evropy
.
Saša Pueblo: V zásadě se chci ponořit do tao systémů typických pro čínskou esoteriku. Když chcete do tao hlouběji než jen turista, tak to bude trochu náročnější formát. Pokusím se vás navést a poradit vám, abyste se vyhnuli nezdarům v této oblasti. V první řadě je třeba mít napozerané množství videí a obrázků o samotné Číně. Zakázané město, rituály s kmenem stromu. Čínská esoterika si ponechává staré šamanské tradice a neodchyluje se od nich. I když konzumní styl života v rituálech již nahradil krev barvami a rituály tao nemají ten brutální a krvavý charakter jak bývalo v minulosti. A prostě krvavé rituály a s tím spojený rytmický trans se také postupně vytrácejí.
.
Vše se v tao točí kolem stromu a jeho uctívání a praktického využití. Pro tao systém jsou předurčeni jedinci, kteří mají ve svých buňkách přehnané množství chromozomů a genů. A jde o patologický jev, který jednoznačně jde ke kultu dřevěného totemu, dřevěných soch a stejně tvarem letokruhů. Letokruhy zde budeme považovat za mandalu, kterou se proniká do čakrových míst. Tao obohacuje čakry na přední části těla a přidává stejné čakry i na zádech a hlavě zezadu. Stejně přidává čakry na každém obratle v páteři a přidává i čakru úst a čakru pupku. Čakra úst jde do neuronů a nervů embryonálního původu. Čakra pupku jde stejně do embryonálního trávení a s ním spojených neuronů a nervových buněk. A jde dál až na úroveň chromozómů, genů a mikrotubul. Čakry páteře a obratlů (podobá se shambaole) časné souvisejí s totemem vyřezaným z kusu vysokého stromu. Naznačil jsem možnosti a postupy. Stejně se tao může aplikovat na všechny čakry na těle. Čakry jsou zde vstupní brány do embryonálního nervového a neuronového systému. Kouzlo je v tom, že do tohoto embryonálního prostředí se dají ukládat objekty, které se nabíjí například pulzacemi dělohy. 
.
Totem
WIKI: Totemy jsou monumentální sochy vytesané z velkých stromů, většinou červeného cedru, které kultur domorodých národů na pacifickém severozápadě pobřeží ze Severní Ameriky. Totemy jsou typicky vyřezávané z kmenů Thuja plicata stromů lidově zvané “obří cedr”
nebo”západní červený cedr”
.
Totem
WIKI: Sanxingdui doslova”tři hvězdy pahorok” je název z archeologické naleziště a dříve neznámé doby bronzové kultury, pro které je typ stránky. Sanxingdui je nyní věřil být místo velké starověké čínské město v čem je nyní Sichuan, Čína. Bronzová kultura, která obýval to byl znovu objeven v roce 1987, kdy archeologové vyhloubený pozoruhodné artefakty
.
Totem
WIKI: Dzi korálek je druh kamene korálky nejasného původu nosí jako součást náhrdelníku a někdy i jako náramek. V některých asijských kulturách, včetně toho z Tibetu, korálek je považována za poskytnutí pozitivní duchovní přínos. Tyto korálky jsou obecně ceněné jako ochranné amulety a někdy zem až do prachu se používá v tradiční tibetské medicíny
.
Totem
BLOG: Totem poles – rodovy znak na kmeni jsou odvěkou tradicí domorodců z oblastí Pacifiku – severovýchodních břehů Washingtonu v USA a British Columbia v Kanadě, představují lidovou, náboženskou víru jihozápadních indiánů. Totemy byly vysekávány do kmenu stromů -cedra
.
VIDEO TOTEM POLE
.
.
.
.
Kult stromu
.
WIKI: Kult stromů a navazující mýty byly součástí mnoha archaických náboženství a stále doznívají i v moderní západní společnosti. Víra v existenci duše stromů implikuje, že při jejich kácení či jiném poškozování cítí bolest, což vedlo k snaze jejich utrpení minimalizovat a k různým magickým a náboženským praktikám k usmíření ducha stromu
.
Saša Pueblo: Jedinečná tradice šamanského období. Esoterik uctívá rituálně každý strom a každý druh letokruhu z těchto stromů. Esoterik fyzicky chodí ke stromům a objímá je, medituje pod nimi, učí se věštecky slyšet proudění mízy a života v samotných stromech. Učí se vyměňovat si energie se stromem jako živým tvorem, který trvale mlčí, ale v zásadě rostliny a stromy dokáží reagovat na lidskou přítomnost. Esoterik hledá sám v sobě, kdy jsme ještě byli ve vývoji společně s rostlinami a v embryonálním období jsme na začátku zažívali stav rostlin. Ale na stromech jsou důležité jejich letokruhy. Strom je vlastně přírodou vystavěna mandala. Mluvíme o přírodních mandalách, které netvoří člověk, ale sama příroda. Letokruhy jsou jedinečné mandaly otevírající vnitřek embryonálních neuronů (v nich jsou buněčné organiky, jádra, bílkoviny, aminokyseliny a prvky).
.
Kult stromu
WIKI: Strom života je obyčejný motiv v různých světových teologií, mytologií a filozofií. Termín Strom života, může být také použit jako synonymum pro posvátného stromu. Strom poznání, připojení k nebi a podsvětím a stromu života, propojující všechny formy tvorby, jsou obě formy stromu světa, nebo kosmického stromu
.
Kult stromu
WIKI: Stromy hrály důležitou roli v mnoha světových mytologiích a náboženstvích a byly uvedeny hluboké a posvátné významy v průběhu věků. Různé formy stromů života se objevují i ​​ve folkloru, kultuře a fikcí, často o nesmrtelnosti a plodnosti
.
.
Strom
.
WIKI: Strom – arbor je růstová forma vyšších rostlin. Nadzemní část stromu se skládá z kmene, který se v určité výšce nad zemí dělí na jednotlivé větve. Horní část stromu se nazývá koruna. Na povrchu stromu je kůra, která může mít různou podobu, od tenké několikamilimetrové, až po rozbrázděnou mnohavrstevnou kůru. Pod kůrou se nachází lýko, které je v podstatě jedinou živou částí kmene
.
Saša Pueblo: Je dobré, když jste se během života věnovali stromům a dřevu. Máte rádi přírodu, les, pracovali jste s dřevem, vyřezávali jste něco ze ​​dřeva, vysazovali jste stromy, pěstovali jste je ze semen a poznáte, jak pěstovat mladé semenáčky. Udělali jste si z padlého stromu svůj vlastní totem. Vysadili jste celou horu. Léčili jste se kontaktem se stromem. Léčili jste se částmi stromu jako jsou pupeny, listy, kůra a jiné části. Budujete si emoční vztah, ale i rozumový. A je dobré si rozvinout magický způsob řízení jako rituál kolem stromu a dřeva jako takového. Udělejte si sbírku letokruhů a meditujte nad jejich léčivou silou. Jednoduše se tomu věnujte celé roky v rámci odpočinku a relaxu.
.
Strom
WIKI: Dub letní – je mohutný listnatý strom z čeledi bukovitých. Přirozeně se vyskytuje v Evropě a Malé Asii, na Kavkaze a v některých lokalitách severní Afriky. Roste-li v lese, snadno ztrácí spodní větve. Dub letní dorůstá výšky až 45 metrů, roste velmi pomalu, zralého věku dosahuje až ve 100 letech, zato je ale dlouhověký, může se dožít i 2000 let
.
Strom
WIKI: Jinan dvoulaločný – zvaný také ginkgo biloba, je dvoudomý opadavý strom. Je jediným druhem rodujinan z monotypické čeledě jinanovitých. Jinan dvoulaločný je také národním stromem Číny
.
Strom
WIKI: Jedle – je rod rostlin z čeledi borovicovitých. Jde o vždyzelené jehličnaté stromy s rovnými kmeny. Dřevo jedlí patří mezi měkká dřeva. Rod zahrnuje podle různých pojetí 40–55 druhů, které jsou seskupeny do několika sekcí
.
Strom
WIKI: Smrk – Picea je bohatě zastoupený rod čeledi borovicovité. Patří do něho asi 35 až 40 druhů. Vždy zelené stromy obvykle dosahují mohutného vzrůstu, s přímou korunou většinou kuželovitého nebo válcovitě kuželovitého tvaru. Kůra je drsná, šupinovitého vzhledu
.
Strom
WIKI: Borovice – Pinus je rod rostlin z čeledi borovicovité, je obecně považována za strom s tvrdým dřevem. Některé dorůstají až do výšky 100 m (borovice Lambertova – Pinus lambertiana), jiné mají habitus vysloveně keřovitý např. borovice kleč – Pinus mugo nebo borovice (limba) zakrslá – Pinus pumila. Borovice je obecně považována za strom s tvrdým dřevem
.
Strom
WIKI: Javor – babyka nebo též javor polní je domácí téměř v celé Evropě, s výjimkou Skandinávie. Roste jako keř, stromek či mohutný strom a to hlavně na okrajích lesů a keřových porostů. Má rád vápenitou půdu, ale prospívá i v půdě mírně kyselé
.
Strom
WIKI: Jalovec – je rod jehličnatých keřů či stromů z čeledi cyprišovitých. V závislosti na taxonomické pohledu, jsou mezi 50 a 67 druhy jalovce, široce rozšířený po celé severní polokouli, od Arktidy , na jih do tropické Afriky ve Starém světě a na horách Střední Ameriky
.
Strom
WIKI: Jasan – Fraxinus je rod z kvetoucích rostlin v olivové a lila rodiny. Obyčejný anglický název stromu, popel, sahá až do staré angličtiny, zatímco obecný název vznikl v latině. Listy jsou opak (zřídka v přeslenech po třech), a zejména pinnately sloučenina, jednoduše v několika málo druhů
.
Strom
WIKI: Kaštanovník – Castanea je rod opadavých stromů nebo keřů, zahrnující až 15 druhů, náležící do čeledi bukovité. Jedlé kaštany mají vyšší kalorickou hodnotu než brambory. V jižní Evropě kaštany lidé pojídají se zeleninou, s masem nebo s máslem a sýrem. Světové kuchyně znají např. kaštanovou kaši ke zvěřině, kaštanové pyré se šlehačkou, kaštanový pudink
.
Strom
WIKI: Ořešák královský – ořešák vlašský je mohutný listnatý strom z čeledi ořešákovitých. Může dorůstat výšky až 45 metrů, výjimečně ještě více. Charakter jeho koruny a kmene je závislý na tom, zda se jedná o kultivar nebo původní divokou formu a na prostředí, ve kterém roste
.
Strom
WIKI: Hruška – je některý z několika stromů a keřů druhů z rodu Pyrus v rodinném Rosaceae. To je také název jádrového ovoce těchto stromů. Několik druhů hrušek jsou oceňovány pro jejich jedlé plody, zatímco jiné jsou pěstovány jako okrasné stromy. Rod Pyrus je zařazen do podkmene Pyrinae v rámci kmene Pyreae
.
Strom
WIKI: Jabloně – široce pěstované pro plody jsou označovány jako taxonomický druh jabloň domácí, na křížení současných odrůd se ovšem podílelo více druhů rodu jabloň
.
VIDEO STROM TAO
.
.
.
.
VIDEO MEGA STROM
.
.
.
Letokruhy
.
WIKI: Letokruh je přírůstek dřeva vytvořený kambiem v průběhu jednoho vegetačního období. Jeden letokruh odpovídá jednomu vegetačnímu období. V našich oblastech je to jeden letokruh během jednoho roku. Proto počet letokruhů na radiálním řezu (příčný řez) odpovídá stáří stromu
.
Saša Pueblo: Letokruh jako mandala. Letokruhy na pařezu jako metoda průniku do čakry v ústní dutině. Letokruh je mandala, kterou některé stromy budují i stovky let. Je u každého stromu jiná a trochu jinak funguje. To, co je čakra v Indii, to je letokruh v tao systému. To, co je mandala v Tibetu, to jsou letokruhy v tao systému. Dokonce se někdo pokusil přehrát letokruh jako vinylovou desku s hudbou. Samotný strom třeba chápat a rozjímat jak na sebe naskládané letokruhy v podobě trojrozměrného objektu. V Tibetu jsou kláštery často postaveny jako prostorové mandaly a některé chrámy v Indii jsou postaveny v duchu čakry plné božstev, které přišly z hory Kailas v podobě kamenů přes řeku Ganga az těchto dětí hory Kailas se zbudovat chrám pro ovlivnění čaker na těle člověka.
.
Letokruhy /hudba/
.
OBRÁZEK
.
OBRÁZEK
.
OBRÁZEK
.
OBRÁZEK
.
OBRÁZEK
.
OBRÁZEK
.
Letokruhy
WIKI: Dřevo je zahrnováno mezi obnovitelné zdroje energie, jako jeden z druhů biomasy. Je to snadno dostupný přírodní materiál, který lidé široce využívají po celou dobu své historie jako snadno dostupnou surovinu
.
VIDEO LETOKRUHY TAO
.
.
.
VIDEO ZRUBY STAVBA
.
VIDEO SOCHY TAO
.
.
Léčivá síla stromů
.
WIKI: Gemmotherapy je forma bylinné medicíny, která využívá prostředky vyrobené hlavně z embryonální tkáně různých stromů a keřů (na pupeny a rozvíjející se střílí ), ale také z rozmnožovacích částí (jsou semena a jehnědy ) a od nově pěstované tkáně (z kořínků a kůry z kořínků)
.
Saša Pueblo: Skoro 20 let si buduji ze světem stromů hlkoký vztah přes léčivou sílu stromů. I toto je hluboká meditace pomoci léčby a uzdravení silou stromů. Strom je potenciálně plný životní síly, kterou je schopen přenést na nemocného člověka a dopřát mu zdraví a množství životní energie. Když chcete praktikovat reiki letokruhů je taková podrobná praxe se světem stromů a jejich letokruhů.
.
Léčivá síla stromů
WEB: Jde o přírodní léčebnou metodu využívající výtažků ze zárodečných tkání rostlin v růstu. Nejčastěji se jedná o pupeny, proto se můžeme také setkat s názvem “medicína pupenů”
.
Léčivá síla stromů
WEB: Gemmoterapie je terapeutická metoda, využívající výtažky z rostlinných pupenů nebo z jiných zárodečných tkání rostlin. Uvedené tkáně se zpracovávají přednostně čerstvé; sušenou drogu lze použít pouze ve stavu nouze, např. při amatérské přípravě pro vlastní potřebu
.
Léčivá síla stromů
WEB: Jednou z moderních léčebných metod, přinášející pozoruhodné výsledky i u obtížně léčitelných nemocí, je nová terapie s názvem gemmoterapie – též zvaná medicína pupenů. Gemmoterapie je léčení pomocí kapek připravených z výtažků pupenů stromů a keřů, nebo bylin
.
Léčivá síla stromů
WEB: V pupenech má rostlina uložený necennější genetický materiál. Pupeny dodávají do organismu minerální látky, vitamíny, fytohormony, stopové prvky i enzymy a zvyšují tím jeho obranyschopnost. Zároveň zlepšují funkci centrální nervové soustavy
.
Léčivá síla stromů
WEB: Extrakty z pupenů rostlin – homeopatické zpracování bylinných tinktur zabezpečuje informaci tělu k léčení, gemmoterapeutika (extrakty z pupenů) léčbu zajistí a jejich složky (stopové prvky, vitamíny, rostlinné hormony) jsou prospěšné pro celkovou regeneraci organismu
.
OBRÁZEK
.
VIDEO LÉČBA PUPENY
.
Léčivá síla stromů
WIKI: Lapacho je bylinný čaj pocházející z Jižní Ameriky, nazývaný též nápoj Inků. Je připravován z vnitřní kůry stromu lapacho, který roste na území Brazílie, Bolívie, Peru,Paraguayi a sev. Argentiny. V této oblasti roste několik příbuzných druhů, ale červená kůra se získává z odrůd Lapacho Colorado a Lapacho Morado. V oblasti And dosahují tyto stromy stáří až 700 let
.
Léčivá síla stromů
ČLÁNEK: Lapacho – léčivé účinky stromu, kterému jihoameričtí domorodci říkají strom Bohů. Čaj lapacho se získává z kambia, což je živá vnitřní vrstva kůry stromu lapacho, latinsky tabebuia impetiginosa, který roste na území Jižní a Střední Ameriky. Kůra tohoto stromu se dvakrát ročně oloupe a vnitřní mízní pletivo se seškrábe
.
Léčivá síla stromů
WEB: Botanici dokázali rozlišit a popsat celkem více než sto různých druhů stromu lapacho, jenž je již více než tisícovku let důležitou součástí tradičního lékařství indiánských kmenů obývajících území, kde kdysi sídlili slavní Inkové. Na vysoké kmeny lapacha ale nenarazíme jen v Brazílii, Bolívie, Argentině či Peru, ale setkat se s nimi můžeme třeba i v některých afrických zemích
.
Léčivá síla stromů
WEB: Lapacho je vnitřní kůra stromu lapacho (Tabebuia cortex), který roste v Jižní Americe. Odtud také pochází název Inka Tee, protože lapacho je tradičně používáno indiány v Mexiku a Peru
.
Léčivá síla stromů
WEB: Kůra lapacha je Evropanům známa již od dob Vikingů. To oni se na svých cestách seznámili s účinky lapacha a dopravili kůru do Evropy. Proto se tradují i takové zvěsti, že se jeden z ruských carů dožil neuvěřitelných 130 let právě díky každodennímu pití odvaru z lapacha
.
OBRÁZEK
.
VIDEO LAPACHO STROM
.
Léčivá síla stromů
WIKI: Dub je rod rostlin z čeledi bukovitých. Celý rod zahrnuje 300 až 600 druhů. Duby jsou rozšířeny především v mírných a subtropických oblastech severní polokoule, v Americe a Asii však zasahují i do tropů
.
Léčivá síla stromů
WEB: Dubová kůra obsahuje velké množství tříslovin, hořčiny a pryskyřici. Dříve předkové všechny mocné rostliny zasvěcovali nejvyšším bohům (Řekové, Diovi, Slované Perunovi, Germáni Thorovi), případně jako staří Keltové, obětovali v dubovém háji
.
OBRÁZEK
.
Léčivá síla stromů
WIKI: Bříza bělokorá také bříza bradavičnatá nebo bříza bíláje listnatá dřevina z čeledi břízovitých. Je to zdaleka nejhojnější druh břízy v Evropě. Důvod jejího dalekosáhlého rozšíření od jižní Evropy až na daleký sever, případně do odpovídajících výškových poloh alpských pohoří Evropy
.
Léčivá síla stromů
WEB: Bříza je známá svými léčivými vlastnostmi a širokým využitím po celém světě. Nejdůležitější výrobek je čaj z březových listů, který je skvělým diuretikem. Hodí se pro všechny, které trápí nesprávná funkce močového měchýře a problémy s vylučováním moči
.
Léčivá síla stromů
ČLÁNEK: Z břízy se u nás sbírají mladé a ještě lepkavé listy sdrhnutím z větvičky, což jde dost dobře a rychle. Sušení není náročné
.
Léčivá síla stromů
ČLÁNEK: Sbíráme svěží zelené listy na jaře během dubna a června sdrhováním z větví. Sbíráme je vždy jenom z částí větví, abychom je neponičili a strom mohl i nadále dobře růst
.
OBRÁZEK
.
VIDEO BŘEZOVÉ LISTY
.
Léčivá síla stromů
WIKI: Hloh (Crataegus L.) je početný rod keřů a stromů z čeledi růžovité, které rostou v mírném pásmu severní polokoule. Květy jsou pětičetné, bílé, růžové nebo červené, plody jsou červené malvice
.
Léčivá síla stromů
ČLÁNEK: Hloh obecný (Crataegus oxyacantha) bývá bohatě rozvětvený a má ostré trny. Stromy s kulovitou korunu dorůstají asi do sedmi metrů. Hloh kvete od května do června bílými nebo růžovými květy, z kterých se na podzim vyvinou červené plody – hložinky
.
Léčivá síla stromů
ČLÁNEK: Rozšiřuje věnčité tepny, zlepšuje prokrvení koronárních cév, příznivý vliv na srdce a cévy, při stařeckých srdečních obtížích, reguluje krevní oběh, angina pectoris
.
Léčivá síla stromů
ČLÁNEK: Hloh azarol (Crataegus aarolus) je strom nebo keř, opadavý, samosprašný, vysoký do 8m. délka jeho života je dlouhá. Plody jsou velké do 2,5cm, kulovité, obvykle oranžové, bohaté na vitamin C a komplex vitaminu B. Tento hloh je chutnější příbuzný našich známých hlohů
.
Léčivá síla stromů
ČLÁNEK: Velmi léčivým keřem je hloh obecný. Najdeme ho v lesích, na stráních, v remízcích, parcích. Hloh byl považován za posvátný, protože z jeho haluzí byla údajně spletena Kristova koruna. Ve starověku se věřilo, že hloh chrání domy před bleskem a lidi před démony, kteří putovali po zemi při večerních oslavách prvního máje
.
Léčivá síla stromů
WEB: Hloh je dvoudomý keř, který může mít i stromovitý vzrůst a dorůst až do výšky 7 metrů. Má červenohnědé trnité větve a střídavé listy s palisty. Čepel listů je na špičce mělce tří až pětilaločná, laloky jsou tupé a po celém okraji pilovité
.
OBRÁZEK
.
OBRÁZEK
.
Léčivá síla stromů
WIKI: Lípa (Tilia L.) je rod opadavých stromů. Listy jsou střídavé, srdčité, čepel pilovitá až zubatá. Květy jsou ve vrcholících, zpravidla převislých. Stopka květenství má v dolní části přisedlý listen, který vytrvává i za plodu a tvoří létací aparát pro rozšiřování plodů
.
Léčivá síla stromů
ČLÁNEK: K léčebným účelům se používá květ z lípy malolisté neboli též srdčité, což více koresponduje s latinským názvem Tilia cordata a též květ lípy velkolisté. Do stejnojmenného rodu lípa (Tilia) z čeledi lipovitých (Tiliaceae) patří asi 30 až 40 druhů opadavých dřevin rostoucích v mírném pásu severní polokoule
.
Léčivá síla stromů
WEB: Lipové květy sbíráme s listenem nebo bez v době květu (červen-červenec). Nejdřív kvete lípa malolistá. Při sběru je třeba dávat pozor, aby se květy nepomačkaly a neposlepovaly, protože se mohou zapařit a při sušení pak ztmavnout
.
Léčivá síla stromů
WEB: Sbíráme květ s podpůrným listenem v období květu od června do července, nejlépe mezi druhou a čtvrtou hodinou odpoledne. Květy sbíráme těsně před rozkvětem nebo když je polovina květů rozkvetlá
.
OBRÁZEK
.
VIDEO TILIA CORDATA
 .
Léčivá síla stromů
WIKI: Borovice (Pinus) je rod rostlin z čeledi borovicovité a je obecně považována za strom s tvrdým dřeve. Jeho zástupci jsou světlomilné vždyzelené stromy, ojediněle keře, nenáročné na půdu a na vláhu. Některé dorůstají až do výšky 100 m (borovice Lambertova – Pinus
.
Léčivá síla stromů
WIKI: Pryskyřice (lidově smola, smůla) je výměšek, který produkuje řada rostlin, zejména jehličnatých stromů a obsahující zejména uhlovodíky. Zkamenělá pryskyřice se označuje jako jantar. Jako pryskyřice se také označují syntetické výrobky podobných vlastností
.
Léčivá síla stromů
WEB: Pinus zahrnuje více než 100 druhů, které rostou na severní polokouli. Sbírají se zejména pupeny (Turio pini) a to v dubnu ještě před rozvinutím. Droga obsahuje silici (a v ní terpeny pinen, felandren, limonen, camphen, cadinen, myrcen, sylvestren, caren, cymen, bornylacetát aj.) a dále pryskyřici, třísloviny, hořčiny, aromatické kyseliny, vitamín C a další látky
.
Léčivá síla stromů
ČLÁNKY: Borovice jsou stálezelené jehličnaté stromy, pouze zřídka keře, o velikosti až 100 m, rychle i pomalu rostoucí (dle druhu), dlouhověké. Koruna je kuželovitá až vejčitá, ve stáří postupně ztrácí pravidelný obrys a stává se malebně chomáčovitou. V zápoji koruna snadněji než jiné, méně světlomilné rody, ztrácí spodní větve
.
Léčivá síla stromů
WEB: Jehličnatý, hluboce kořenící strom, dorůstající do výšky 15–25(50) m, s korunou v mládí úzce kuželovitou, ve stáří široce rozložitou až deštníkovitou. Borka kmene je v mládí hladká, později hluboce brázditá, šedohnědá až šedočerná. Letorosty silné, dožívá se až 1000 let
.
Léčivá síla stromů
WEB: Borovice lesní je rozšířena ve velké části Evropy a Asie, zasahuje až za polární kruh. Vytváří četná zeměpisná plemena. Je dřevinou slunnou, zcela udolává mrazu. Je jednou z nejvýznamnějších jehličnatých dřevin ve středoevropských lesích
.
Léčivá síla stromů
ČLÁNKY: Borovice, Pinus – rod jehličnatých dřevin z čeledi borovicovitých. Zahrnuje asi sto druhů rostoucích převážně na severní polokouli. Borovice jsou světlomilné, adaptované na extrémní podmínky (skalní štěrbiny, přímořské písečné duny, vlhké těžší půdy, některé snášejí krátkodobé sežehnutí ohněm)
.
Léčivá síla stromů
WEB: Ve smrkové pryskyřici najdeme účinné terpentýnové silice. Z pryskyřice se vyráběly různé masti a přísady do koupele s cílem dosáhnout lepšího prokrvení, zmírnit revma, bolest kloubů a zad. I v současnosti se na trhu můžeme setkat s podobnými mastmi na klouby
.
OBRÁZEK
.
VIDEO PRYSKYŘICE BOROVICE
.
Léčivá síla stromů
WIKI: Osika – populus tremula je druh topola domácí a nachází se v mírných oblastech Evropy a Asie, Islandu, také na Britských ostrovech, za polárním kruhem ve Skandinávii a severním Rusku a na jih do centrální Španělsko, Turecko, Tian Shan, Severní Koreji, a severním Japonsku. To také se vyskytuje na jedné stránce v severozápadní Africe, v Alžírsku. Na jihu jeho rozsahu, to se vyskytuje ve vysokých nadmořských výškách v horách
.
Léčivá síla stromů
WEB: Osika je opadavý, až 30 m vysoký listnatý strom s četnými kořenovými výmladky a řídkou korunou. Kmen přímý, až 70 cm v průměru, borka v mládí hladká, zelenošedá, ve stáří černošedá a podélně brázditá
.
Léčivá síla stromů
WEB: Rychle rostoucí dřevina, která plodí v 10 letech. Může se dožít až 160 let. Poskytuje měkké, lehké dřevo. Dřevo se využívá k výrobě dýh, zápalek a celulózy. V minulosti se ze dřeva topolu osiky vyráběly žlaby nebo necky. Dřevo osiky se používalo i jako palivové dříví (i když ne zcela kvalitní). V současné době se topol osika řadí mezi tzv. energetické dřeviny
.
OBRÁZEK
.
VIDEO OSIKA STROM
.
Léčivá síla stromů
ČLÁNEK: Stromová terapie je neuvěřitelně stará a tradiční metoda, která ti může pomoct od různých problémů, pokud ji budeš dělat pravidelně
.
Léčivá síla stromů
WEB: Nimbovník (Azadirachta indica) je mocná a populární bylina v ajurvédské medicíně. Má neuvěřitelné množství použití od pomoci s trávicími potížemi až k léčení kožních problémů. Nimba je rychle rostoucí strom, kterému se též říká “Strom života “
.
Léčivá síla stromů
ČLÁNEK: Ze všech stromů, které na Zemi rostou, je prý z hlediska léčivých sil nejvýznamnějších těchto deset: jasan, olše, dub, tis, smrk, jedle, borovice, buk, vrba a bříza
.
Léčivá síla stromů
BLOG: Uzdravujíca síla stromů je známa, že léčit může už samotný pobyt v lese. Výzkumy prováděné v Rusku prokázaly, že větve sibiřské jedle umístěné poblíž nemocného, snižují množství mikrobů až o 50 %. Borovicové a jalovcové větve zase urychlovaly rekonvalescenci zvláště u pacientů s nemocnými plícemi
.
Léčivá síla stromů
WEB: Všechny části stromu Nimba mají léčivé účinky. Na přípravu výrobků zelené lékárny používají listy, lisovaný olej i kůra. O léčivých účincích tohoto stromu se dozvídáme až nyní; přesto že ji léčitelé ájurvédy znají už po celá staletí
.
Léčivá síla stromů
ČLÁNEK: Stromy mají blahodárný vliv na lidský organismus. Dendroterapie aneb jak stromy léčí – přehled stromů, z nichž načerpáte sílu a uzdravíte tělo
.
Léčivá síla stromů
WIKI: Mangifera obsahuje přibližně 69 druhů, nejznámější je Mango (Mangifera indica). Centrum rozmanitosti je v subtropické a tropické jihovýchodní Asii, zatímco se vyskytují nejvyšší počet druhů v Malajského poloostrova, Bornea a Sumatry, kde baldachýn stromů v nížinných deštných pralesů, dosahují výšky 30-40 m
.
Léčivá síla stromů
http://botany.cz/cs/mangifera-indica/
WEB: Z kůry mangovníka se extrahuje xanthon mangiferin, mimořádně silný antioxidant, má fungicidní, antidiabetické, antialergické účinky, používá se v kosmetice do přípravků proti stárnutí pleti, zkoumají se jeho protinádorové účinky. Semen se užívá proti hlístům
.
OBRÁZEK
.
VIDEO MANGIFERA INDICA
.
Léčivá síla stromů
WIKI: Lapacho je bylinný čaj pocházející z Jižní Ameriky, nazývaný též nápoj Inků. Je připravován zvnitřní kůry stromu lapacho (latinsky Tabebuia serratifolia), který roste na území Brazílie, Bolívie, Peru, Paraguayi a sev.Argentiny. V oblasti And dosahují tyto stromy stáří až 700 let
.
Léčivá síla stromů
WEB: Lapacho je vnitřní kůra stromu lapacho (Tabebuia cortex), který roste v Jižní Americe. Inkové znali léčebné účinky této rostliny již asi 1000 let před příchodem prvních španělských kolonizátorů. Indiáni Callawaya, údajní potomci inckých šamanů, používají tawari dodnes
.
Léčivá síla stromů
WEB: Lapačo – účinný prostředek při napadení organismu viry, bakteriemi, plísněmi a kvasinkami, jeho protinádorová aktivita, využívá se při chřipce, bronchitidě a nachlazení, při doléčování borreliózy, při alergiích a zánětech, při Hodgkinově a Parkinsonově chorobě
.
Léčivá síla stromů
WEB: vaginálních výtoků, plísní kůže, úst a vaginy. Snižuje množení bakterií typu Brucela, polia viru, herpes simplex viru 1 a 2 a různé původce chřipek. Zklidňuje psychiku a zlepšuje odolnost centrálního nervového systému. Indiáni z kmene Kallawaya si lapača pro jeho léčivé účinky velmi cenili
.
Léčivá síla stromů
WEB: Lapacho (lapacho) strom starých Inků obsahuje široké spektrum látek, které dokáží výrazně posílit obranyschopnost organismu a účinně pomáhají při celém spektru onemocnění. Má schopnost probudit vlastní obranný systém k aktivitě a zvýšit tlak imunitu těla, zlikvidovat různé nežádoucí parazity a původců infekčních onemocnění a pomoci v boji proti rakovině
.
OBRÁZEK
.
VIDEO LAPACHO STROM
.
Léčivá síla stromů
WIKI: Jírovec maďal nebo také kaštan koňský (Aesculus hippocastanum) je statný opadavý listnatý strom. Dorůstá výšky až 25 metrů s kulovitou, mohutnou korunou a kmenem o průměru kolem 2 m. V mládí má hladkou tmavošedou borku, která je později černavá, na lomu červenohnědá a olupuje se v malých šupinách
.
Léčivá síla stromů
WEB: Jírovec maďal je významná medonosná a léčivá dřevina, jako podpůrný prostředek při léčbě cévních onemocnění a pro zlepšení elasticity a průchodnosti cév a tepen, proti revma i celulitidě
.
Léčivá síla stromů
WEB: Sbírají se zejména plody (kaštany), méně květ a ještě méně kůra. Kaštany se sbírají na podzim v době plné zralosti, květ v době plného rozkvětu a kůra na jaře z mladých větviček. Droga obsahuje zejména glykosid eskulin, saponiny (např. escin), flavonoidy, éterické oleje
.
OBRÁZEK
.
VIDEO JÍROVEC MAĎAL
.
Léčivá síla stromů
WIKI: Catuaba se používá pro infuze z kůry řady stromů původem z Brazílie – ze stromů Trichilia catigua a Erythroxylum vacciniifolium, Anemopaegma, Ilex, Micropholis, Phyllanthus, Secondatia, Tetragastris. Infuze z kůry se používá v tradiční brazilské medicíně jako afrodiziakum a centrální nervové soustavy stimulant, jako analgetikum, antibakteriální, antiviroví, vasorelaxant
.
Léčivá síla stromů
WEB: Catuaba je považován nervový systém stimulant s afrodiziakální vlastnosti centrální. Kůra odvar se běžně používá pro sexuální impotence, neklid, nervozita, nervové bolesti a slabost, špatná paměť nebo zapomnětlivost, a sexuální slabosti
.
Léčivá síla stromů
WEB: Catuaba je zpacovávaná ve formě kůry a získává se ze specifického stromu Erythroxylum catuaba. Výtažky z Catuaby mají afrodiziakální účinky, používají se při sexuální slabosti, i při nervozitě, špatné paměti a má i antibakteriální a anti-HIV aktivitu
.
OBRÁZEK
.
Léčivá síla stromů
WIKI: Bez černý – Sambucus nigra, L.je listnatý keř, který má široké využití v léčitelství, farmacii i potravinářství. Čerstvé plody bezu černého mají projímavé účinky; sušením nebo tepelným zpracováním se tato vlastnost ztrácí
.
Léčivá síla stromů
WEB: Bez černý je 1,5 až 5 m vysoký keř, občas ale až 10 m vysoký strom. Sbírá se květ nebo plody. Květy působí potopudně, močopudně, snižují horečku, plody bezu působí analgeticky, osvědčily se při migrénách, neuralgiích, při bolestech trojklaného nervu, páteře či kloubů zde působí i protizánětlivě
.
Léčivá síla stromů
WEB: Černý bez je keř, někdy i stromovitého vzrůstu, s bohatými vrcholíky krémově bílých květů. Květy obsahují silice, slizy, třísloviny, glykosidy, organické kyseliny a vitamin C. Plody obsahují cukry, kyselinu jablečnou, třísloviny, pektin, v čerstvém stavu vitamín C, ve slupce a v semenech vitamin A a skupinu vitamínů B: B1, B2, B6, B12 a kyselinu panthotenovou. Listy obsahují pryskyřici, glykosidy, sambunigrin, sambucin a dosti velké množství vápníku
.
OBRÁZEK
.
VIDEO SAMBUCUS NIGRA
.
Léčivá síla stromů
WIKI: Akát – Robinia pseudoacacia je je medonosný strom. Med z akátu je jeden z nejlepších a nejléčivějších medů. Čerstvá kůra i větévky jsou léčivé (žaludeční překyselení, neuralgie líce). Květ je jako droga sbírán pro farmaceutické zpracování. Dřevo se používá v nábytkářství, na stavbu plotů nebo malých člunů, ve stavebnictví i jako ceněné topivo
.
Léčivá síla stromů
WEB: Akát roste na okraji lesů, podél cest, v alejích, kolem zahrad a parků, šíří se do přirozených společenstev světlých lesů a křovinatých strání, kde potlačuje původní vegetaci. Trnovník akát poskytuje dobré dřevo, je to také významná medonosná dřevina. Patří však k silně invazním druhům
.
Léčivá síla stromů
WEB: Akát roste rychle, je invazivní a agresivní, potlačuje růst okolních rostlin. Pozitivem je dostatek voňavých květů poskytujících nektar. Prvořadý význam mají porosty akátu bílého pro včelařství. Med z něj snášejí i pacienti alergičtí na med z jiných rostlin. Květ zlepšuje chuť k jídlu, povzbuzuje vylučování trávicích enzymů
.
OBRÁZEK
.
VIDEO ROBINIA PSEUDOACACIA
.
Léčivá síla stromů
WIKI: Vrbová kůra obsahuje glykosid salicin pro výrobu kyseliny salicylové, flavonoidy, třísloviny a šťavelany. V lidovém léčitelství se z kůry připravují odvary které snižují teplotu, tiší bolesti, léčí nespavost, průjem i revma, používá se jako diuretikum. Při vnějším použití se aplikují proti kožním plísním, pocení a na nehojící se rány
.
Léčivá síla stromů
WEB: Vrbová kůra je sice více hořká a vývar se polyká hůř než pilulka, ale jako u každého přírodního léčení má mnoho výhod – oproti práškům kůra nemá nežádoucí účinky a nezatěžuje organismus takovým způsobem jako léky
.
Léčivá síla stromů
WEB: Vrbová kůra se používala již ve starověku. Většina středověkých herbářů doporučuje vrbové listí i kůru proti zánětům, vrbové extrakty při zimnici, kyselina salicylová se používala při léčbě revmatické horečky
.
OBRÁZEK
.
VIDEO VŔBA SALIX
.
Léčivá síla stromů
WIKI: Javorový sirup se vyrábí z mízy javoru cukrového nebo černého. V zimě, kdy stromy spí, se do kmenů vyvrtají díry. Když poleví mrazy, sbírá se do věder míza prýštící z ran. Javorový sirup se produkuje v Severní Americe
.
Léčivá síla stromů
WIKI: Javorový sirup je sirup obvykle vyrobeny z xylemové mízy z cukrového javoru, javor červený, nebo černý javor stromů, i když to může být také z jiných javor druhů. V chladném podnebí, tyto stromy ukládání škrobu v jejich kmeny a kořeny před zimě
.
Léčivá síla stromů
WEB: Javorový sirup má blahodárné účinky na lidský organismus. Obsahuje i vitamín skupiny B, ale i železo, vápník a jiné stopové prvky důležité pro správný chod organismu. Některé studie poukazují i na jeho blahodárné účinky v prevenci rakoviny
.
Léčivá síla stromů
ČLÁNEK: Javorový sirup je spolu s medem a melasou vynikajícím pomocníkem při nahrazování rafinovaného bílého cukru. Kromě sacharózy obsahuje vitaminy řady B, vápník, železo a stopová množství dalších minerálních látek
.
OBRÁZEK
.
VIDEO MAPLE SYRUP
.
Léčivá síla stromů
WIKI: Léčivé účinky vykazují listy a zelené oplodí ořešáku. Z čerstvých listů se vyrábí čaj, který se používá proti poruchám trávení, zácpě a nechutenství, výluh z listů má zmírňuje záněty kůže a nehtů a pomáha proti uhrům, hnisavým vyrážkám, pocení nohou
.
Léčivá síla stromů
WEB: Sbírají se listy (v červnu) nebo zelené oplodí (těsně před sklizní ořechů, tedy v srpnu) nebo zelené, ještě nezralé a měkké plody. Působí svíravě, protizánětlivě a antibakteriálně (zejména proti stafylokokům). Listů ořešáku. Užívá se při zánětech v ústní dutině, při zánětu konečníku nebo tlustého střeva, ve formě sedací koupele při gynekologických potížích
.
Léčivá síla stromů
ČLÁNEK: Odvar z listů ořešáku mírně snižuje krevní tlak, má antiseptické účinky – používá se ke kloktání a výplachům ústní dutiny, udržuje zdravé dásně účinný i proti kašli
.
OBRÁZEK
.
VIDEO JUGLANS REGIA
.
Léčivá síla stromů
WIKI: Červené plody dřínu zvané dřínky jsou jedlé. Mají natrpklou sladkokyselou chuť a velký obsah vitamínu C. Dříve se využívaly jako léčivo při trávicích poruchách. V lidovém léčitelství se používají plody, listy, ale zejména kůra
.
Léčivá síla stromů
ČLÁNEK: Dřínky, přírodní vitamínová bomba – plody mají vysoký obsah vitaminu C (po rakytníku, šípcích a plodech meruzalky plodové a černého rybízu patří k nejbohatším zdrojům tohoto vitaminu), obsahují i sacharidy, organické kyseliny, pektiny a minerální látky (hlavně fosfor a draslík)
.
OBRÁZEK
.
VIDEO CORNUS MAS
.
Léčivá síla stromů
WIKI: Šípky jsou bohaté na vitamíny, zejména na vitamín C. Šípky působí i mírně močopudně, dá se použít i při onemocnění močového ústrojí nebo ledvin. Šípkový čaj působí preventivně proti nachlazení a infekcím, zpevňuje cévní stěny a příznivě působí při křečových žilách. Uklidňuje a zlepšuje schopnost soustředění a pomáhá proti jarní únavě
.
Léčivá síla stromů
WEB: Šípky zná lidové léčitelství již od raného středověku. Šípkový čaj pozitivně působí při jarních únavách či chřipce. Šípky jsou pro vysoký obsah vitaminu C, rutinu a vápníku nejlepším přírodním lékem proti paradentóze a onemocnění dásní
Léčivá síla stromů
ČLÁNEK: Šípky se díky svým tonizačním vlastnostem a obsahu důležitých látek velmi dobře uplatňují v rekonvalescenci, podporují regeneraci organismu, hojení ran a zlomenin, pomáhají v případě proleženin a vředů. Zlepšují funkci jater
.
OBRÁZEK
.
VIDEO ROSA CANINA
.
Léčivá síla stromů
WIKI: Jinan dvoulaločný – ginkgo biloba, je dvoudomý opadavý strom. Je jediným druhem rodu jinan z monotypické čeledě jinanovitých. Čeleď přísluší do fylogeneticky velmi prastarého řádu jinanotvaré, který má právě jen tuto jedinou čeleď
.
Léčivá síla stromů
WEB: Ginkgo biloba v tradiční čínské medicíně se používají plody, které se sbírají na podzim, zbaví se skořápek, krátce se povaří a usuší. Léčivou drogu tvoří semena žlutobílé barvy, mírně sladké a nahořklé chuti, bez vůně. Semena se praží nasucho, na mírném ohni, tak dlouho až začnou vydávat vůni a zežloutnou, tím se zbaví toxicity
.
Léčivá síla stromů
WEB: Ginkgo biloba potlačuje alergické reakce, mají kladné účinky na poruchy sluchu, zraku a na senilitu. Ginko obsahuje mimo jiné antioxidační enzym s atomy železa a látky uvolňující a rozšiřující periferní cévy
.
OBRÁZEK
.
VIDEO GINKGO BILOBA
.
VIDEO GIGANT TREE
.
 .
.
.
Meridián
.
WIKI: Meridián je energetická dráha v těle. Existuje dvanáct hlavních meridiánů, které rozvádějí životní energii k orgánům, tkáním. Meridani jsou párové, jsou na pravé i na levé straně těla. Podle východní medicíny začíná každá nemoc disharmonií proudění energie v těle
.
Saša Pueblo: Meridiány jsou jedinečné vstupy do nitra neuronů a nervstva a hlavně toho, které vzniklo v 9. měsíčním vývoji plodu a embrya během těhotenství. A v tomto případě meridiány jdou k orgánům a vše se začíná vstupem prstů na rukou a nohou, kde je 20 mini čaker. Tyto vstupy jdou do embryonálních struktur a v nich přímo do chromozomů a genů. A to je výborné, protože indické čakry jsou vstupy přes povrch kůže do embryonálních neuronů, které mají v sobě i starší osoby. Mandaly z Tibetu jsou zase o tom, jak účinně blokovat útočnost organismu a snahu zavírat embryonální neurony z období těhotenství. Meridiány jsou vstupní čakry do hloubky nitra embryonálních buněk, které máme trvale v sobě.
.
OBRÁZEK
.
Meridián
WIKI: Su Jok ( aj Byol meridian ) je podle svých propagátorů univerzální diagnostická a bezléková léčebná metoda, která zmírňuje bolest, umožňuje první pomoc při akutních onemocněních, úrazech, léčbu funkčních poruch v těle, stabilizaci stavu a zlepšení při nemocech s chronickým průběhem
.
OBRÁZEK
.
OBRÁZEK
.
Meridián
WEB: Su Jok je univerzální diagnostická a bezléková léčebná metoda, která zmírňuje bolest, umožňuje první pomoc při akutních onemocněních, úrazech, léčbu funkčních poruch v těle, stabilizaci stavu a zlepšení při nemocech s chronickým průběhem
.
Meridián
WEB: Název su-jok pochází z korejštiny, přičemž su znamená ruka (od prstů k zápěstí) a jok znamená noha (od prstů po kotníky). Jedná se o léčebnou metodu s vysokou účinností, bez použití chemických léčiv a kterou mohou používat lékaři i široká laická veřejnost. Při této metodě působíme na ruce a nohy
.
Meridián
WEB: Su Jok technika je bezpečná, univerzální, má vysoký efekt a rozšiřuje diagnostické a léčebné možnosti. Nemůže zhoršit stav. Su Jok metodou lze zmírnit bolest, podpořit uzdravení a mobilizovat síly organizmu na boj s nemocí
.
Meridián
http://www.karafiatovi.cz/index.php/masa…
WEB: Su Jok je univerzální diagnostická a bezléková léčebná metoda, která zmírňuje bolest, umožňuje první pomoc při akutních onemocněních, úrazech, léčbu funkčních poruch v těle, stabilizaci stavu a zlepšení při nemocech s chronickým průběhem
.
.
Yin Yang
.
WIKI: Koncept Yin a Yang má původ v dávné čínské filozofii a popisuje dvě navzájem opačné a doplňující se síly, které se nacházejí v každé živé i neživé části vesmíru
.
Saša Pueblo: Každý strom vrhá svůj stín. Každý totem také vrhá svůj stín. A tvoří to celek, který je nerozlučný. Embryonální síly doplňuje přirozeně síla stárnutí a smrti. Protiklady se přitahují. Protiklady si navzájem vyměňují své pozice a to, co bylo černé, může být zítra bílé a naopak. Takto nějak se chápe jin a jang. Pro naše účely bude jin a jang určitá zjednodušená forma letokruhů, kde tenčí letokruhy z pařezu stromu vybarvíme černě a ty hrubší zůstanou bílé. A bílý bod v letokruhu je propojení na letokruh větve. Jin a jang v první řadě musí sloužit pro otevírání a čištění embryonálních neuronů v každé dospělé osobě. Tyto neurony setrvávají i v dospělosti, ale organismus je často zablokuje a odstavuje. Meditací a léčbou přes letokruh a jeho symboliku černo bílého kotoučku budeme otevírat blokovány embryonální neurony, kterých je v těle překvapivě dost. A nejen to, budeme tu zvyšovat aktivitu těchto embryonálních neuronů a atakovat ty buňky těla, které chtějí nemocnost a rychlé stárnutí. Osoby, které stárnou rychle a dožijí se nižšího věku, mají buňky embryonální zcela blokovány. Ale překvapivě 100 leté osoby je mají ještě na 30% aktivní. Zjišťovali jsme věšteckým výzkumem v rámci programu dlouhověkosti.
.
OBRÁZEK
.
OBRÁZEK
.
VIDEA JIN – JANG TAO
.
.
Taijitu
.
WIKI: Taijitu je termín, který odkazuje na čínský symbol pro koncept jin a jang. Je to univerzální symbol náboženství známé jako taoismu a je také často používán non-Taoists reprezentovat pojetí protikladů existujících v harmonii. Taijitu se skládá z otočené vzoru uvnitř kruhu
.
Saša Pueblo: Rotující znak jin a jang pro tao jako takový. Vypěstujete ho i v přírodě, když svážete dva malé stromky, které se postupně kolem sebe zatočí a vytvoří tento znak. Je to umělý zásah člověka, ale za určitých okolností by se dal najít v přírodě jako náhodný, ale vzácný prvek. Na základě této přírodní jedinečnosti můžete tvořit určitou geometrii do sebe zapadajících kruhů a například písmene S. Pozor na tao znaky a vůbec čínské znaky. Spíše je třeba chápat jako zápis pohybu a ne jako nákres kruhů a geometrických struktur. Je to o tom, že tento pohyb někde začal, měl určitý průběh a pak buď končí, nebo se monotónně pohybuje. Netřeba zapomínat, že tento znak je vázán na různé čakrové místa na těle a také speciální čakru jako jsou rty. Kolem tohoto znaku se často kreslí i formace itingu a to zase chápeme jako krátké a dlouhé paličky. Něco jako letokruh a větvičky kolem toho. A stále se pohybujeme v uctívání stromu a jeho léčivé síly vůči embryonálním buňkám.
.
OBRÁZEK
.
.
Čou Tun-i / zakladatel Tao /
.
WIKI: Zhou Dunyi (AD 1017-1073), dříve romanized Čou Tun-i, byl čínský neokonfuciánský filozof a cosmologist narodil v dnešní Yongzhou během dynastie Song . Byl koncipován neokonfuciánské kosmologii dne, vysvětluje vztah mezi lidským chováním a univerzální síly. Tímto způsobem, když zdůrazňuje, že lidé mohou zvládnout jejich qi (“vitální životní energie”) za účelem souladu s přírodou. On byl hlavní vliv na Zhu Xi , který byl architektem Neo-konfucianismus
.
Saša Pueblo: Strom je také živá bytost jako člověk a tak jistě patří do přírody mezi lidi a zvířata. Strom není mrtvý kus dřeva. Je to živý organismus, který se rodí ze semene nebo se rodí přímo vegetativně přes táhnoucí se kořeny, nebo ponořené větve do země zakořenění. I odřezek větve zakoření a pokračuje v životě svého rodiče. Embryonální struktury i v dospělé osobě třeba pomocí reiki aktivizovat i na úrovni chromozomů a genů. Představitelé tao jsou jedinci, kteří mají ve svých buňkách jedinečnost a to extrémně množství chromozomů a embryonálních buněk. A tak reiki je zde vítané.
.
OBRÁZEK
.
OBRÁZEK
.
OBRÁZEK
.
OBRÁZEK
.
OBRÁZEK
.
.
Qi energie
.
WIKI: Čchi označuje v čínském tradičním pojetí Světa Základní energii, “vitální silu”. S konceptem sobě setkáváme v Tradiční čínské medicíně, akupunktuře, cvičení čchi-kung i Tchaj-ti čchüan. Čchi Má SVE ekvivalenty i v jiných myšlenkových systémech, například v Japonské ki známé z art aikido, Indické práně tibetské Tummo, v mesmerismu
.
Saša Pueblo: Bioenergie lidského těla se tvoří uvnitř buněk a tyto malé elektrárny se jmenují mitochondrie. Přeměňují chemickou energii na slaboproud jako v případě malé baterky. Člověk a každá jeho živá buňka má své nízkoenergetické napětí. A takový princip má každý živý organismus a tak jistě i buňky stromu. V těchto mini buněčných elektrárnách se pomocí kovových prvků jako je železo, měď a jiné, generuje energie jako z baterky. Pod touto energií se mohou rozumět i magmatické síly planety Země, ale i přirozené magnetické síly magnetovce. Kosmem proudí množství energií ve smyslu proudů částic. Konečně bioenergie je tekoucí elektrony. Celkový energetický potenciál lze vnímat mimosmyslově kolem těla a voláme to aura.
.
OBRÁZEK
.
OBRÁZEK
.
OBRÁZEK
.
.
Wu xing
.
WIKI: Čínský termín Wu xing označuje pět základních prvků (elementů), na principu kterých je postavena celá čínská filozofie a medicína. Jsou to dřevo, oheň, země, kov a voda. Ke každému prvku náleží jisté emoce, barvy, tóny, chutě, světové strany, roční období a hlavně orgány
Saša Pueblo: Věnujeme se reiki jako takovému. Základem pro reiki jsou v první řadě čakrové body na těle člověka, které jsou dobře známé. Do těchto čakrových bodů je třeba se dostat, umět je vyčistit a otevřít. Jsou to v podstatě body na kůži a to reálné v první vrstvě kůže. V nich se nacházejí jedinečné vstupy do nervového systému. Nervový systém zde dělíme na nervový systém z 20. roku života, 15., 10., a 5. roce života. A pak 9 dělení embryonálního vývoje po měsících. Každý měsíc jedna etapa vývoje nervstva. V každém tomto období přibývá určitý typ neuronů a nervových drah a nakonec je jejich v 20. roku života 100 miliard neuronů a 10 000 trilionů synapsí, což jsou vlastně určitá místa přerušení neuronů a spojené jsou pomocí bioenergie a chemie. V reiki systému, který začíná v indických čakrách a pokračuje k reiki Japonce Mikao Usui se přidává reiki tao a jde o čakru v ústech, což je specifická čakra pro tao. A tao je o letokruzích a specifickém druhu mandaly a kultu stromu. Reiki tao aktivizuje nervový systém na úrovni buněk a organiky v buňkách, tedy hlouběji než klasické reiki, indické nebo japonské nebo tibetské. Uvědomte si, že tělo blokuje embryonální nervové a neuronové struktury v těle a kvůli dlouhověkosti je jich třeba otevřít, čistit, nedovolit organismu jejich blokovat a trvale je mít zmobilizování, jak se to děje při dlouhověkých osobách. Zjišťovány a dokazované věšteckými výkony vůči dlouhověké osobám.
.
Wu xing
WIKI: Létající hvězda Feng Shui Vytvoření Létající hvězda grafu je vždy zahájena Base Star. Období budovy určuje počet zaujímá pozici základny hvězda na Central Palace. Základní Stars vždy letět v Luo Shu cestě. Konstrukce létání hvězdné mapy. Poté, co jsou všechny základní hvězdy rozdělí mezi devíti zámky, číslo v Obkladový palác na roštu Luo Shu je určen přivrácené směrem k objektu. Toto číslo je směrem hvězda. Sedící Palace je vždy naproti Tváří v tvář paláce. Zasedání hvězda je číslo v sedící paláci
.
.
Feng shui
.
WIKI: Feng-šuej doslova „vítr a voda” je tradiční čínské učení, které se zabývá vztahem člověka a jeho životního prostoru v čase. Pokouší se nastolit harmonii v prostoru a umožnit nerušené plynutí energie čchi. Takovým prostorem může být například byt, dům, pracoviště, zahrada nebo město
.
Saša Pueblo: Co všechno pozitivně podporuje nervově neuronové oblasti v lidském těle? Najdi to, co dovolí otevřít zablokované neurony v lidském těle. Najdi všechny souvislosti, které by mohly aktivizovat embryonální neurony a dát tělu další parametr dlouhověkosti. Poznej lidské tělo jako mapu života a mapu chorobných stavů.
.
VIDEO FENG SHUI TAO
.
Feng shui
WEB: Feng Shui znamenalo ve staré Číně umění udržovat ve správné rovnováze vodu (shui) a vítr (feng). Voda je důležitý zdroj zemské energie pro život lidí, rostlin a zvířat, vítr je zdroj energie z nebes. Feng shui umožňuje nastolit harmonii energií, zlepšit naši životní situaci, zdraví a mezilidské vztahy
.
Feng shui
WEB: Chcete do svého života vnést více harmonie, úspěchu a vášně? Feng shui je mocný způsob, jak přivést tyto pozitivní energie do reality
.
Feng shui
WEB: Metodu Feng Shui (šuej) praktikuji již řadu let. Na základě hlubokých zkušeností provádím komplexní diagnostiku obytných prostor, který následně ovlivňuje život člověka v zásadních životních oblastech.
.
Feng shui
WEB: Feng šuej je založeno na vnímání energie chi, která je všudypřítomná a aby ji mohl člověk využívat musí ji transformovat. Energii Chi vyzařuje vše živé a neživé věci ji transformují. Každý předmět je energetický fiídit, přičemž některé předměty energii pohlcují, jiné ji znásobují
.
Feng shui
WEB: Základem celého učení Feng shui je dosáhnout harmonii a rovnováhu 5 základních prvků v prostoru. 5 elementů představuje pět základních kvalit energie chi, které můžeme využít ke zlepšení a kontrolu rovnováhy v prostoru v závislosti na našich potřebách
.
Feng shui
WEB: Taoismus, z něhož Feng Shui vychází, je komplexní postoj k životu a jeho vnímání. Otakar Chochola, zakladatel, duchovní otec a hlavní školitel, tuto filozofii studoval v Číně a pojmul ji za svou před mnoha lety. Díky taoismu pronikl do hloubky principů Feng Shui. Nabyté vědomosti a poznání se nyní snaží předávat svým studentům
.
Feng shui
WEB: Feng Shui je ve své podstatě založené na dlouhodobém pozorování starých čínských mistrů a na základních přírodních a vesmírných zákonech. Feng Shui je unikátní filozofie, která se stane součástí našeho každodenního života, pokud správně pochopíme všechny jeho dimenze a zákonitosti
.
Feng shui
WEB: Feng šuej v architektuře popisuje vztah mezi člověkem a přírodou, hovoří o kladném, či záporném místě na bydlení. Učí jak zjistit energetické centrum bytu. Zabývá se také stravou, oblékáním, myšlením, řečí a mezilidskými vztahy. Učení feng šuej vychází z poznání, že vše kolem nás se skládá z energie
.
Feng shui
WEB: Feng Shui je starověké čínské umění způsobu ovládání a následování přirozených sil panujících v přírodě. Feng Shui je o tom, dát energii do pohybu, energii přirozenou. Harmonizací této energie, se zlepší lidem životní situace, zdraví a mezilidské vztahy. Feng Shui napomáhá tomu, aby se lidé v daném místě cítili dobře
.
Feng shui
WEB: Poradenství, konzultace, zpracování studií zdravého bydlení v bytech či rodinných domech. Harmonizace obytných domů a bytů – uspořádání obytných místností, kuchyně, koupelny, ložnice a jejich vybavení. Harmonizace kancelářských prostor – vliv rozmístění pracovišť
.
Feng shui
WEB: Feng shui je čínská filozofie a umění pocházející z taoismu, která je užívána více než tři tisíce let. Uplatnění principů feng shui ve vašem soukromém a pracovním prostoru může zlepšit váš život v mnoha ohledech. Cirkuluje-li energie ve vašem prostoru hladce a harmonicky, stejně příjemným způsobem plyne i váš život
.
Feng shui
ČLÁNEK: Podstata Feng Shui spočívá v jednoduchosti. Jakákoli složitost totiž znamená zmatení, a proto byste se měly snažit všechny technické předměty uspořádat jednoduše, nikde by nemělo být nic přecpané. Podle odborníků je potřeba, aby energie stále proudila v celém prostoru, a proto by jí nemělo v cestě nic překážet, žádný zmatek ani shromáždění nicneříkajících věcí
.
.
Ba gua
.
WIKI: Bagua je osm trigramů používané v taoistické kosmologii představují základní principy skutečnosti, viděný jako řada osmi vzájemně provázaných konceptů. Každý se skládá ze tří řádků, každý řádek jeden “zlomené” nebo “neporušené,” zastupující jin nebo jang, resp. Starověké čínské klasické I Ching sestává z 64 možných párů trigramů tzv. “hexagrams”
.
OBRÁZEK
.
OBRÁZKY NA GOOGLE
.
.
Tao weby
.
WIKI: Tao je cesta, princip, pravda, metoda, Tao, schopnost, mluvit, mluvit je podle čínské klasické filozofie cesta, cesta přírody, zákonitosti přírody, životní cesta člověka a etická forma (tao-te). V myšlení je tao logikou, důvodem, argumentem (tao-li). Chápání taa se v různých směrech čínské filozofie au jejich představitelů lišilo: nejznámější je taoistická interpretace
.
Tao weby
WIKI: Tao te ťing zhruba překládaná jako Kniha o Tao a ctnosti nebo Kniha o Cestě (Tao) a její Síle (Te), je základní knihou taoismu. Její autorství se v legendách připisuje Starému mistru (Lao-c’), jenž ji údajně sepsal kolem roku 600 př. n. l.
.
Tao weby
WEB: Tao Centrum poskytuje kurzy, semináře, cvičení, přednášky, diskuse, individuální konzultace, individuální výuku, program osobního rozvoje, základní techniky taoistického systému
.
Tao weby
WEB: Taoistické tai chi je výsledkem celoživotního úsilí mnicha Moy Lin-shina zachovat a předat budoucím generacím taoistické metody kultivace původní přirozenosti a života. Když pan Moy Lin-shin přišel v roce 1970 do Kanady, přinesl s sebou poklad taoistických léčivých umění z Číny
.
Tao weby
WEB: Taoismus je jedním ze základních směrů východní filozofie. Zakladatel Lao-c’ formuloval jeho strukturu v hlavní knize Tao te ťingu (Kniha o Tao a ctnosti). Učí nás, že člověk se nemá dát omezit věcmi tohoto světa, ale osvobodit se od nich. Nastolit v sobě vnitřní klid a osvobodit se od žádostí a vášní. Nechtít nic víc než to, co potřebujeme. Být trvale skromný a pokorný, neuchýlit se od své přirozenosti a nebýt na nikom závislý
.
Tao weby
WEB: Hlavni kniha „Tao te ťingu“ – Kniha o Tao a ctnosti nás učí, že člověk se nemá dát omezit věcmi tohoto světa, ale osvobodit se od nich. Tao – je pralátka a te- je vesmírná síla t.j. individuální přirozenost
.
Tao weby
WEB: Číňané v 3.tisíciletí před naším letopočtem, předpokládali existenci vitální energie, která se nazývá čchi (životní síla, životní energii). Všechny látky, živé i neživé, se skládájí z této univerzální energie. Existují dva systémy kanálů a meridiánů a to primární a sekundární meridiány. Primární meridiány projít vnitřních orgánů, ale sekundární
.
Tao weby
WEB: Starověký čínský termín “Bagua” znamená “osm oblastí” (“ba” = osm, “gua” = plocha) a Feng Shui Bagua je mapa nebo graf, který se vztahuje na různé oblasti vašeho života na 8 částí obytného prostoru
.
Tao weby
WEB: V I-ťing dva tři linky kua, nebo trigramů jsou kombinovány, aby se hexagram. Existuje osm trigramů úplně, každý pojmenovaný pro konkrétní atribut, a jsou spojeny s konkrétními corerspondences. Kombinace 8 x 8 trigramů vést k tomu, šedesát čtyři hexagramů
.
Tao weby
WEB: Osmiboká trigram Šablona je obyčejný symbol pro termín Bagua. Šablona má osm (BA) oblasti (Guas), spojující dva sousední rohy osmiboká trigram směrem ke středu, aby tvořily jeden gua. Centrum obsahuje symbol jin a jang, nebo taijitu podle taoistické filosofie
.
Tao weby
WEB: Bazhai (nebo osm domy), je ve skutečnosti osm směrů, které se vztahují k Devíti hvězd (z Velkého vozu), Devět paláců (na Luoshu Diagram) a Bagua (osmi trigramů). Je součástí Yang domu Kanyu
.
.
Tao Znaky
.
WIKI: Čínské znaky jsou logograms používané v psaní o čínské a některých dalších asijských jazyků. Byly přizpůsobeny napsat řadu dalších jazycích, nejvýrazněji Korean ( hanja ) a Vietnamci ( Chu nom ). Čínské znaky představují nejstarší nepřetržitě používaný systém psaní na světě
.
Saša Pueblo: Celkově znaky v reiki systémech a v tao reiki jsou spíše piktogramy určitého pohybu s daným směrem postupu. Každý tao mistr na konci léčby udělal svůj znak a to buď ho namaloval, nebo mečem zrealizoval v celkovém pohybu. I samotné cvičení pro tao jsou spíše záznamy o pohybu jako nějaký znak. Znak tao se dá dělat ve vlastních představách. Změňte v představě kus dřeva na znak. Doslova ho zformujte ve své hlavě. Vnímejte při tom, jak se představa mění na jiný objekt a jaký pohyb jste museli provést. Znak jako pohyb při přemostění určitých čakrových bodů a jejich úrovní.
.
Tao znaky
WIKI: Čínské bronzové nápisy, také obyčejně odkazoval se na jako skript Bronze nebo Bronzové písmo se píše v různých čínských skriptů na čínské rituální bronzů, jako je Zhong zvonky a ding tripodal kotle z dynastie Shang k Zhou dynastie, a dokonce i později
.
Tao znaky
WIKI: Velký Seal skript nebo pečeť skript je tradiční odkaz na čínské psaní z doby před dynastie Qin a je nyní populárně chápat tak úzce na psaní západních a brzy Eastern Zhou dynastie a více široce zahrnovat také věštec kosti skript. Termín je v rozporu s názvem oficiálního skriptu dynastie Qin, který se často nazývá Malý nebo Malá Seal Script
.
.
Rituály Tao
.
WIKI: Rituál je způsob chování založený na tradičních pravidlech. Z pohledu antropologie se jedná o činnost neinstrumentální povahy, která má přesně stanovený postup, velmi často se opakuje a může nabývat zcela rutinního charakteru. Významem je velmi blízký pojmům obřad nebo ceremoniál a díky své opakovatelnosti slouží rituál k upevnění společenské organizace
.
Saša Pueblo: Kdo chce hlouběji do systému tao, tak potřebuje více poznat šamanské tradice, které se v Číně uchovaly a přešly do lidových tradic a to hlavně obřady kolem stromů, obřady vyvolávající tranz. Jde o vyvolání pocitu trvalého bubnování a rytmického pohybu. Častým projevem je vyjádření tohoto pohybu nějakým znakem. V tao systémech nakreslený znak není písmo, ale něco osobité v daný okamžik. Je to kresbou zaznamenán pohyb v těle dané osoby.
.
VIDEO RITUÁLY TAO
.
.
.
Zahrady Tao
.
WIKI: Čínská zahrada je typ zahrady typický pro čínský region. V čínské zahradě jsou určujícími prvky modelace terénu, dekorativní stavební doplňky, použité substráty, kameny a rostliny. Rostliny zde však nejsou tak zásadním prvkem jako u jiných druhů zahrad
.
Saša Pueblo: Najdete si zde přehled čínských zahrad, které se zásadně odlišují od japonských zahrad. Čínské tao zahrady kopírují lidské tělo a jedinečnost každého z nás. Japonské zahrady jsou spíše něco zvláštního a dokonalé jako chladný kosmos sám o sobě. Čínské zahrady jsou plné embryonálních systémů a jsou dobrou meditací na všechno kolem embryí a smyslu života.
.
VIDEO ZAHRADY TAO
.
.
Chromozomy Tao
.
WIKI: Chromozom je specifická barvitelná buněčná struktura eukaryot přítomná v jádře. Skládá se z DNA a histonů. Účelem jeho existence je usnadnit rovnoměrné rozdělení genetické informace do dceřiných buněk. Chromozomy jsou pozorovatelné světelným mikroskopem především při buněčném dělení
.
Saša Pueblo: Jde hlavně o oblast embryonálních buněk, které vznikly v lidském těle během 9. měsíců těhotenství. Můžeme hovořit o měsíčních přírůstcích embryonálních neuronů, nervů a neuronových sítí. Tyto v lidském těle přetrvávají až do stáří. Problém je v tom, že organismus je věkem znefunkční a zablokuje a to negativně ovlivňuje stárnutí. Těmito meditacemi a léčbami se snažíme odblokovat tyto oblasti. Má to blahodárný účinek pro vitální dlouhověkost.
.
VIDEO CHROMOZOMY TAO
.
.
Mirotubules Tao
.
WIKI: Mikrotubuly jsou jedny z vláken cytoskeletu, která slouží především k transportu různých struktur a látek uvnitř buňky. Jsou složeny z tubulinových monomerů. Základní stavební látka je bílkovina, která se nazývá tubulin. Je uspořádaná do základních dimerových jednotek, které se skládají z alfa-tubulinu a beta-tubulinu
.
Saša Pueblo: Speciální objekty v zásadě ve všech buňkách těla a zvláště v neuronových a nervových buňkách. Jde o objekty objeveny kvantovanou biologií. Objev je dost čerstvý a proto tyto objekty v buňkách nejsou běžným lidem dostatečně známé. A zase je tu prioritní zájem, abychom aktivizovali a oživili tyto objekty v embryonálních neuronech, aby organismus neblokoval tyto oblasti v lidském těle.
.
VIDEO MICROTUBULES TAO
.
.
.
Aminokyseliny Tao
.
WIKI: Aminokyselina – AMK je v chemii obecně jakákoliv molekula obsahující karboxylovou (-COOH) a aminovou (-NH2) funkční skupinu. V biochemii se většinou tímto termínem rozumějí pouze alfa-aminokyseliny, tj. takové, ve kterých jsou obě skupiny navázány na stejném uhlíkovém atomu
.
Saša Pueblo: Znovu je zde zájem o neurony a nervový systém a systém neuronových sítí z 9. měsíčního embryonálního vývoje a snaha pronikat do těchto struktur po celém těle. Bránit organismu, aby jejich blokoval a nutit ho, aby tuto oblast uvnitř nervových a neuronových buněk udržoval v aktivní podobě. Příznivě to působí na zdraví a celkovou vitalitu.
.
VIDEA AMINOKYSELINA TAO
.
.
Bílkoviny Tao
.
WIKI: Bílkoviny, odborně proteiny, patří mezi biopolymery. Jedná se o vysokomolekulární přírodní látky s relativní molekulovou hmotností 103 až 106 složené z aminokyselin. Proteiny jsou podstatou všech živých organismů
.
Saša Pueblo: Embryonální nervové struktury, které se vytvořily během těhotenství za 9 měsíců jsou trvale v těle člověka a zájem je, aby organismus člověka nezavíral tyto neurony a trvale je držel ve výkonnosti a aktivitě. Významně to působí na zdraví a aktivní dlouhověkost. A proto tento zájem o bílkoviny v buněčných strukturách neuronů a nervových drah.
.
VIDEO BÍLKOVINA TAO
.
.
.
.
.
.
.
Araukarit Tao
.
WIKI: Zkamenělé dřevo, fosilní dřevo nebo araukarit je název pro speciální typ zkamenělin suchozemských rostlin. Jedná se o výsledek permineralizace stromů, které proces přeměnil v kameny. Všechny organické materiály ve stromě byly přeměněny na minerály
.
Saša Pueblo: Jde tu o proces, kde se strom mění na kámen, ale jeho struktura zůstává. Zkamenělý strom se dá rozřezat na kotoučky, které tvoří mandalu na pohybovou meditaci přes svalové ploténky a to rovnou do mozku a odtud do buněk těla. Jde hlavně o buňky z embryonálního období, které trvá kolem 9. měsíců. Esoterik oživuje a léčí neuronové struktury z tohoto období z důvodu, že organismus je uzavírá a blokuje a to nemá dobrý vliv na zdraví a dlouhověkost.
.
Araukarit Tao
WIKI: Paleobotaniky nebo fytopaleontológia je vědní obor, zabývající se identifikací, rekonstrukcí a systematikou rostlin v minulosti Země, fylogenénzou jednotlivých skupin rostlin a také rekonstrukcí jejich životního prostředí. Paleobotanika studuje suchozemské, jakož i vodní rostlinstvo
.
OBRÁZEK
.
OBRÁZEK
.
OBRÁZEK
.
VIDEO ARAUKARIT TAO
.
.
Kamenné uhlí Tao
.
WIKI: Černé uhlí zvané někdy také kamenné uhlí je druh usazené horniny, která vznikla z organického materiálu v prvohorách a druhohorách řadící se mezi uhlí. Jedná se o hořlavou surovinu, jež se používá především jako palivo pro získávání tepla a energie. Řadí se mezi neobnovitelné zdroje
.
Saša Pueblo: Vše kolem stromů a vše kolem hluboké přírodní úcty ke stromu a to, co se z něj stane. V tomto případě se strom změní bez přístupu vzduchu na kamenné uhlí. Stejně tak je možno si z kousků kamenného uhlí, které předtím bylo stromem, vytvořit a vysypat mandalu. Na tuto mandalu se pak medituje a to tak, že si ji ve svých svalových plotýnkách znovu vypohybujete. Jde o mikropohyb ve svalech a ne velký pohyb rukama a celým tělem. Můžete použít znakovou řeč, jako kdybyste chtěli někomu popovídat o této mandale z kamenného uhlí. Příběh stromu, který prošel takovými změnami. Meditace jde přes čakru ústa – rty do trávicího systému a odtud do buněk, jader, chromozómů a genů.
.
VIDEO UHLÍ TAO
.

Comments are closed