Reiki Takata I.

Datum sběru: 07.10.2015
Strana 1 z přibližně 261 výsledků
.
Reiki Takata I.
.
reiki-3
.


.
SAŠA PUEBLO PORADENSTVÍ
REKLAMA: Terapeut, bylinkář, léčitel, esoterik, reiki na dálku. Hledáte konkrétní věc? Potřebujete odborně poradit v oblasti reiki Takata I.? Neváhejte, kontaktujte mě. Odpovím každému osobně. Vstupní konzultace je bezplatná. Diagnostika zdraví je bezplatná a kontroluji 80 položek. Odpovím každému:
sasapueblo@meditacia.sk
.
Každou druhou sobotu meditujeme reiki, cvičíme ręki, zasvěcujeme reiki, vše bezplatně a špičková úroveň. Doporučuji připojit sa online na živou relaci GM Sašu Puebla.
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
.
Hawayo Takata – reikistka
.
WIKI: Hawayo Takata – žákyně Chujiro Hayashi byla jako první Reiki Mistr, šířila reiki na Hawaji, příležitostně navštěvovala sousední ostrovy a vyučovala Reiki i na americké pevnině. Její Reiki se rozšířilo na Západ.
.
KOLEKCE 16 VIDEÍ METEORIT IRON
KOLEKCE 66 VIDEÍ PUPEK TAKATA
.
KOLEKCE 17 VIDEÍ HYPNÓZA
1.ZVUKOVÁ NAHRÁVKA K VIDEÁM
https://www.youtube.com/watch?v=piG4SxRt…
.
2.ZVUKOVÁ NAHRÁVKA K VIDEÁM
https://www.youtube.com/watch?v=LfU0S1nU…
Saša Pueblo
Budeme se věnovat reikistke Hawayo Takata, která navazuje na tradici Mikao Usui a Chujiro Hayashi. Popíši, jak by mělo vypadat originálně zasvěcení od Hawayo Takata, jak funguje objekt, který dostanete při zasvěcení, jaké to dává různé léčivé a meditační možnosti.
.
Objekty Hawayo Takata mají měnitelný vnitřek podle stavu pupečníku za pupkem. Reiki znaky Mikao Usui a jeho objekt nad hrobným místem nelze libovolně měnit, a ani objekt nad hrobným místem Chujiro Hayashi nelze volně měnit. Volně nelze měnit ani objekty samurajů nad hrobným místem. Esoterik si zkopíruje objekt nad hrobným místem Hawayo Takata a může převzít obsah tohoto objektu nebo si jej pozmění vhodně na sebe. Při kopírování hrobného znaku Mikao Usui do své aury nad hlavou je jeho kopie identická a obsah se nemůže měnit, ale je možné k tomuto znaku přidat další meditace na meteority.
.
Objekt Hawayo Takata nad hrobným místem silně koresponduje s oblastí pupíku. Za pupkem si najdete zbytky pupečníku, který byl během těhotenství přemostěný pupečníkovou šňůrou na placentu kolem dítěte a odtud do systémů matky. Po narození se pupečníková šňůra oddělí od těla a také placenty a placenta se oddělí i od matky. Tedy na těle dítěte vzniká pupek a za pupkem velikosti kávového talířku je pupečník. Znak Hawayo Takata je přemostěn do této oblasti a usiluje ji aktivizovat.
Objekt nad hrobným místem Hawayo Takata se zkopíruje při zasvěcení. Možná si položíte otázku: Co to je za objekt? Kde ho zařadit a jak vzniká? Takové objekty vznikají jednak za přítomnosti meteoritů, ale i nějakého radioaktivního materiálu jako je smolinec, uran a podobně. Stejně se tvoří takové objekty i po ozáření lidí například v Černobylu. A nad hrobným místem se nacházejí podobné objekty jako v případě Hawayo Takata, Chujiro Hayashi a také Mikao Usui. Stejně nad hrobným místem japonských samurajů. Zkoumali jsme i vědeckých pracovníků, kteří pracují se vzorky odebranými z komety 67P / Čurjumov-Gerasimenko a také vzorky z komety Wild. Stejně jsme testovali jedinců, což dlouhodobě pracovali se vzorky z Měsíce a u všech se nad jejich hlavami tvořily slabší objekty než u Mikao Usuiho nebo Hawayo Takata. I lidé pracující s radioaktivním materiálem mají nad sebou v auře tyto specifické objekty, které vynikají v interakci s lidskou psychikou. A stejně první filipínský léčitel léčil tak, že se neustále dotýkal rukama zvláštního meteoritického skla.
Jednoduše při práci s materiálem s určitými prvky radiace vznikají v auře nad hlavou osoby takové objekty. I osoby, které se zabývaly asteoridmi a kometami, astronomové bez přímého kontaktu, vykazují velmi jemné objekty na hrobném místě. Nemají dostatečnou hustotu. Výhodou je, že tyto objekty po smrti dané osoby nezanikají a zůstávají. A je vynikající, že se dají kopírovat nebo doslova odebrat z hrobného místa.
Objekt, který zanechala Hawayo Takata, má ještě jednu výjimečnost a to, že je přemostěn s pupkem zasvěcené osoby a s pupečníkem v dané osobě vytváří zvláštní vzájemnou vazbu. Chujiro Hayashi léčil Hawayo Takata o otevřel její oblast pupečníku a takto vznikl její objekt v oblasti pupku. Hledali jsme i jiné léčitelské osoby, které dělali meditaci na oblast pupku, nikdy nepřišli do styku s meteorickým materiálem a přesto vytvořili objekt nad hrobným místem velmi podobným u Hawayo Takata. Jak to je možné? Je tu snad jediná možnost, že pupečník obsahuje něco, co není z této planety a to mohou být prapůvodní nukleové kyseliny a to rovnou z kosmu. Materiál z pupečníku se chová jako kosmický materiál podobný meteoritem. Chujiro Hayashi měl objekt reiki meteorit nad hlavou a když léčil, svým znakem aktivoval nukleové kyseliny pořádané v mitochondriální Eve. Mitochondriální Eva se nachází v ženských vajíčkách a stane se součástí pupečníku v dítěti. Rozmnoží se a pak řídí mitochondrie v celém organismu. Věštecká kontrola hrobných míst pacientů, jejichž léčil Chujiro Hayashi zjistila, že mají nad hrobným místem reiki znaky, jako je najdeme na hrobem Hawayo Takata.
 .
Mikao Usui také zasvěcoval vojenských lékařů a vložil jim do aury nad hlavou kopii svého znaku. Tito vojenští lékaři léčili vojáků a neodevzdávali jim objekt nad svými hlavami, ale otevírali jim oblast pupečníku a zde se vytvářel jedinečný objekt podobný jako u Hawayo Takata. I nad hroby vojáků z první světové války najdeme už slabší reiki objekty, ale jsou tam. Snažíme se zde hlouběji pochopit, co jsou to za objekty nad hroby reikistů nebo reikistami ošetřených jedinců.
Tedy udělali jsme si kopii znaku Hawayo Takata nad jejím hrobem a uložili nikoli do oblasti pupku, ale do aury nad hlavou. Zde již máme několik reikistických objektů nad hlavou v auře a k nim se přibyl tento reiki objekt od Hawayo Takata. Okamžitě, jak jsme ho zkopírovali a nainšalovali, se v tomto objektu objevují vzpomínky, informace a leccos možné o oblasti pupečníku za pupkem. A reiki objekt se zaktivizuje a proniká po nervu kůže na hlavě a odtud postupuje nervstvem kůže a to rovnou do pupečníku a začíná ho pročišťovat. Pupečník za pupkem se uklízí a aktivizuje, aby začal dobře fungovat a léčit danou osobu z pupečníku dovnitř nervových a neuronových oblastí, začíná fenomén léčby. Takto nějak funguje kopie reiki objektu od Hawayo Takata. A vždy, když se oblast pupečníku snaží na člověka působit negativně a destruktivně, tak objekt od Hawayo Takata se zaktivizuje, zasáhne a přinutí pupečník, aby pracoval ve prospěch zasvěceného reikistu.
Pupečník za pupkem je vlastně pozůstatek systému dítě pupek, pupečníková šňůra, placenta kolem dítěte v matce a napojení samotné matky na dítě. Centrální je placenta a stará se o matku i dítě zároveň. Po narození dítěte se pupečník odstřihne a oddělí se placenta od dítěte, ale i matky. Ale za pupkem dítěte zůstává pozůstatek pupečníku v podobě neuronů a nervstva velikosti malého talířku pod šálkem kávy. A pupečník má i plochý tvar jako malý kávový talířek. Tento pupečník obsahuje pozůstatky základního vývoje – spojení vajíčka a spermie, pak struktury morula, zygota, blastula a plod. V těchto strukturách se nacházejí dcery mitochondrie Eva, která se nacházela ve vajíčku. Spermie je neobsahuje. A tyto dcery pak budují další mitochondrie uvnitř buněk jako druhé buněčné jádro, a tak jistě mitochondrie fabrika na výrobu jedinečné chemie a mitochondrie elektrárna. Nejvíce mitochondrií je v játrech a v kostech. Mitochondrie dcery však v sobě nosí i příkaz k autodestrukci organismu a tento chromosomový, genový a nukleových autodestruktivní systém se jmenuje stáří. Jeho rozhodující sídlo je v pupečníku a zásah reiki objektu Hawayo Takata je výjimečná věc. Věšteckým výzkumem dlouhověkých jedinců jsme zjistili, že mitochondrie dcery z pupečníku pracují ve prospěch organismu a systém autodestrukce organismu dávají později a pomaleji. Aby člověk dosáhl aktivní dlouhověkost, je třeba zpomalovat autodestruktivní program mitochondrií jak se jen dá. A na to je reiki objekt Hawayo Takata přímo stvořený.
.
Objekt reiki zkopírovaný z hrobného místa Hawayo Takata se umístí nad hlavu zasvěcené osoby. Klasičtí reiki mistři zasvěcovatelé dávají svůj objekt od jiného zasvěcovatele a nikoli přímo z hrobného místa. Zkopírovaný objekt není žádný spiritismus. Objekt, který se zkopíruje nad hlavu osoby, vznikl jako společné působení slabé radiace meteoritů a lidského pohybu s meteority. Objekt Hawayo Takata vznikl pomocí léčby Hayashiho, který obdržel kopii od Mikao Usuiho a ten dostal tento objekt od autistického mnicha, který celý život v rukou hmatal meteority a nedělal nic jiného. Mikao Usui takto zkopíroval svůj objekt a umístil je nad hlavy lékařů. Hayashi je jednoznačný důkaz, takové že zasvěcení bylo možné. Ale lékaři první světové války s ním léčili a nezasvěcovali, tedy neměli potenciál ho dát dál a to z důvodu, že neměli v sobě to, co měl Mikao Usui a to živé dvojče ve stádiu vývoje plodu a s předhistorickými strukturami vývoje. Saša Pueblo má meditací již mírně pootevřené předhistorické struktury popsané v evoluční medicíně (těchto struktur je asi 200), a tak nemá problém zkopírovat objekty Mikao Usuiho a ani Hayashiho nebo Hawayo Takata. Hawayo Takata nebyla schopna zasvětit jako Mikao Usui, ale pouze otevřít pupek zasvěcené osoby a otevřít za pupkem pupečník, který obsahuje u každého z nás nukleové kyseliny z kosmu. Jsou součástí mitochondrií v oblasti pupečníku v podobě mitochondrií Eva. Respektive se jedná o dceřiné buňky mitochondrie Eva, které se jako základ nacházejí ve vajíčku a po oplodnění spermií se vytvoří mitochondrie dcery z mitochondrie Eva. A tyto dceřiné mitochondrie vytvoří základ mitochondrií druhého jádra v buňce – mitochondrií fabrika a mitochondrii elektrárna.
.
Pokud si zasvěcená osoba uvědomí, že má nad hlavou bioenergetický objekt od Hawayo Takata, tak ten se aktivizuje, přijme obraz pupečníku, postupně prochází přední částí kůže přímo přes její klasické nervstvo a končí v pupíku, za kterým je pupečník. Pak začne otevírat, čistit a aktivizovat pupečník, aby danou osobu mohl léčit. Často se stává, že pupečník je nefunkční nebo dokonce působí na organismus devastačně a ozdravení pupečníku se pak odrazí v lepším zdravotním stavu. Stav je možné posílit tím, že si představíte Hawayo Takata v mozečku, případně představu Hawayo Takata roztáhnete do celého těla a napustíte ji bioenergií z kostí. Takovou speciální bioenergii tvoří osoby schopné dělat spiritistické seanci a vést rozhovory se svými představami, jako kdyby byly živé.
Do objektu Hawayo Takata je možné vložit představu, že chcete být zdravý, dlouhověký, uchovat si intelekt a cvičit a bojovat o to, abyste se po smrti uchovaly ve světě mrtvých. V pupíku a pupečníku lze pak měnit osudy lidí.
Do objektu Hawayo Takata je možné vložit představu předhistorické mřížkované struktury, kterou je možné otevřít v celé kůži a v ní pak otevřít originál indický čakrový systém se svými jedinečnostmi. Samozřejmě, je třeba před takovou aktivitou mít již otevřený předhistorický nervový systém v kůži. Zase je to všechno vnímatelné pouze senzibilem a věštecky nadaným lidem.
Do objektu Hawayo Takata je možné vložit představu tuku a tukových buněk a v nich nervového systému. Také je možné přidat představu kůže jako nového orgánu pro výživu člověka. Přes reiki objekt Hawayo Takata je možné začít přemosťovat pupečník a tuk člověka a jeho kůži jako novou placentu. Jde o další možnost výživy buněk z důvodu stařeckého selhávání trávení a neschopnosti uživit správně a kvalitně buňky těla.
Do objektu Hawayo Takata je možné vložit představu břišního mozku ve střevech. Tento břišní mozek se nachází ve stěně tenkého a tlustého střeva a žaludku. Je propojen na toulavý nerv, který jde ze středu mozku, prochází krkem a pokračuje do plic, srdce a přes žaludek a tenké a tlusté střevo jde do dělohy nebo prostaty. Je zde snaha ovládnout dění v tomto nervovém systému, které řídí celé trávení.
.
Do objektu Hawayo Takata je možné vložit představu předhistorických trilobitů. A objekt nad hlavou zasvěcené osoby bude pracovat na tom, aby v oblasti pupku otevřel jedinečnou strukturu trilobitů. V této oblasti pupíku je v podobě kmenových buněk, které jsou zatím nefunkční, ale lze je postupně probouzet a aktivovat pro rozvoj jedinečných schopností.
Do objektu Hawayo Takata je možné vložit představu aury kolem těla. Co je to aura? Uvnitř buněk jsou mitochondrie mikroelektrárny, které produkují bioelektrický proud, který natéká do těla a buněk a pak se shromažďuje na povrchu a zde okolo těla tvoří něco jako energetický obal. Tento obal voláme aura a v tomto obalu kolem celého těla může pracovat objekt Hawayo Takata.
Do objektu Hawayo Takata je možné vložit představu lidského a zvířecího vědomí. V oblasti pupku a pupečníku se nachází v energetickém stavu zvířecí vědomí a je budováno již přibližně 4 miliardy let. Začalo to nukleovými kyselinami a pokračovalo do buněk přes různé historické období až k dnešnímu člověku. V každém člověku přebývá zvířecí, ale i lidské vědomí. Pokud jste mimořádně ambiciózní, tak se lidské vědomí odpojí od oblasti pupku a vytáhne svou základnu do mozku.
Aktivitu objektu Hawayo Takata je možné podpořit následujícími aktivitami, které ho silně aktivizují: do mozečku v zadní části mozku se vkládá představa, jako kdybyste se stali osobou Hawayo Takata. Dále je možnost roztáhnout představu osoby Hawayo Takata do celého těla a k tomu bioenergii z vlastních kostí jako na seanci při vyvolávání komunikace se zemřelými. Je zde možnost vložit do objektu reiki Hawayo Takata i rotující hypnotický kotouč a znásobit léčivé síly objektu Hawayo Takata. Také je možné přemostit aktivitu v břišním mozku na vlastní ruce, které pak vyzařují energii a můžete léčit své části těla. Můžete se propojit na pupek a za ním pupečník s tím, že tuto oblast aktivuje objekt Hawayo Takata a jednu i druhou ruku použijete na způsob osoby, která má dvě hůlky v ruce a hledá zdroj vody v podzemí a takto přeléčit sám sebe. Mimořádně náročná technika je přemostění těhotné matky na vlastní pupečník a na chviličku přemostit energie z telné samice – zvířecí do vlastní oblasti pupečníku. Z pupečníku za silné pomoci reiki objektu Hawayo Takata můžete aktivizovat asi 70 000 energetických drah v celém těle. Pupečník za pupkem je možné použít jako základní vstup do erotogenních oblastí po celém těle.
.
Do objektu Hawayo Takata je možné vložit představu astrálního putování. Pod astrálním putováním zde rozumíme stav organismu, kdy upadá do něčeho jako bdělá kóma a odtud se organismus posouvá do stadia klinické smrti. A celkové utišování a umrtvování vede k tomu, že v oblasti hlavy nebo pupku se vědomí člověka uvolní do prostoru, jako kdyby se vědomí člověka změnilo na kuličku, která je něco jako imaginární oko, které může putovat do prostoru kolem člověka, případně do jiné osoby nebo toho, co nazýváme svět mrtvých.
.
.
Hawayo Takata – reikistka
WEB: Zde si najdete více informací o životě Hawayo Takata
22 členů reiki, které zasvětila Hawayo Takata
Virginia Samdahl (1976) Ethel Lombardi (1976) John Harvey Gray říjen (1976) Dorothy Baba (1976) Bethel Phaigh Harry Kuboi (1977) Fran Brown leden (1979) Barbara McCullough Kay Yamashita Iris Ishikuro Phyllis Lei Furumoto dubna (1979)Shinobu Saito květen(1980) Barbara Weber Ray září (1979) Beth Gray říjen (1979) Paul Mitchell listopadu (1979) Rick Bockner (1980) Barbara Brown (1979) Wanja Twan (1979) George Araki (1979)Patricia EwingUrsula Baylow Mary McFadyen
VIDEA HAWAYO TAKATA
.
F.E. Eckard Strohm – reikista
WEB: F.E. Eckard Strohm je velmistr Reiki, médium a léčitel, spisovatel. Při práci na knize Učení mistrů Atlantidy objevil ucelený terapeutický systém mistrů – léčitelů z Atlantidy, pojmenovanou Atlantis Arolo Tifar.
OBRÁZEK
VIDEA ECKARD STROHM
.
Pupek
.
WIKI/WEB: Pupek – odborně jizva pupeční, latinsky umbilicus, je jizva na břiše savců, kde před narozením vyrůstala pupeční šňůra. Během zárodečného vývoje přes oblast pupku procházeli důležité pupečníkové cévy, které umožňovaly zásobovat plod kyslíkem, živinami a odstraňovat odpadní látky.
.
Kůže
.
WIKI: Kůže je orgán pokrývající lidské tělo. Její povrch je přibližně 1,5 až 2 m2. Má mnoho různých funkcí – ochrannou, termoregulační, senzorickou a imunitní. Je i smyslovým (senzorickým) orgánem hmatu. Obsahuje velké množství buněk citlivých na dotek, teplo, bolest, tlak, či svědění.
.
.
Pupečník
.
WIKI: U lidí to je vývojový stupeň, který se vyskytuje po implantaci, např. je ho vidět mezi asi 14. – 21.dňom po oplodnění. To je odvozeno z epiblastu vrstvy.
.
Prehistorická mřížková struktura
.
WIKI/WEB: Vestigiality nebo zbytkové struktury – průlom do chápání čaker je ukryt ve vědě zvané Evoluce člověka. Bude trvat pár let, než reiki systémem a reiki meditací dokážeme otevřít všech 200 zakrněním orgánů a najdeme pro ně vhodné využití pro zdraví a dlouhověkost.
.
Břišní mozek v střevech
.
WIKI: Enterosolventní nervový systém nebo vnitřní nervový systém je jedním z hlavních divizí nervového systému a sestává ze systému neuronů, které řídí funkci trávicího systému.
.
.
Podvědomí v pupíku
.
WIKI: Podvědomí jsou všechny duševní obsahy, které jsou v daném okamžiku mimo vědomí jedince. Některé se mohou stát vědomými, jiné než primitivní představy, fantazie a přání pociťováno jako morálně nepřijatelné, se vědomými nemohou stát.
.
.
Prehistorický trilobit
.
WIKI: Trilobiti jsou vyhynulé mořské organismy tvořící jediný vyhynulý podkmen členovců. Jejich výskyt je spolehlivě doložen od kambria v prvohorách (přibližně 550 milionů let). V zkamenělinách se zachovávají zejména jejich chitinový pancíře. Jsou vedoucími zkamenělinami pro prvohor.
.
.
Aura kolem těla
.
WIKI: Aura je v alternativní medicíně a mystice těžko postřehnutelná fosforencencia obklopující každý předmět a jev. Auru lze údajně vnímat zrakem, sluchem, čichem, chutí i hmatem nebo citem. Ve fyzikálním smyslu je aura údajně emanačnou energií hmoty, která většinou nemá dost energie k se stala vnímatelným zářením.
.
.
Astrální putování z pupíku
.
WIKI/WEB: Astrální projekce nebo astrální cestování je paranormálních interpretace psychologického pocitu existence mimo vlastní tělo. Podle této interpretace astrální tělo opouští fyzické tělo a je schopno přemisťovat se samostatně v nefyzické prostoru, který se nazývá astrální sféra nebo astrál.
.
Vědomí lidské a zvířecí
.
WIKI: Vědomí je komplexní pojem z medicíny, psychologie a filozofie, kvantové fyziky, kosmologie, mystiky, umění a vůbec všech oblastí existence člověka jako takového. V nejširším slova smyslu je vědomí soubor představ (pocitů, myšlenek, citů, vůle atd.), Které nějaká osoba v daném okamžiku o sobě (o svých duševních a duchovních stavech) má.
Zvíře
.
WIKI: Živočichové (Animalia) nebo starší mnohobunkovce či metazoá (Polycytozoa, Metazoa, hovorově a zejména pokud jsou větší zvířata) jsou mnohobuněčné eukaryotické organismy živící se převážně heterotrofně a zpravidla schopné aktivního pohybu alespoň v některé fázi svého života (ačkoli některé druhy zůstávají na jednom místě po celý život – jsou přisedlé).
.
Hypnóza a autohypnóza
.
https://www.google.sk/search?q=hypn%C3%B… WIKI: WIKI: Hypnóza je metoda umělého navození hypnotického spánku, projevuje se ztrátou já, pasivitou, poslušností k příkazům hypnotizéra, hypnóza se někdy používá k léčebným účelům. Hypnózu si člověk navozuje buď sám (autohypnóza) nebo ve většině případů ji navozuje jiná osoba. Hypnotické účinky má i hudba. K navození hypnózy se zpravidla používají nepřetržitě opakované tóny, rytmy a sugesce, směrovány k uvolnění a soustředění pozornosti, vnímání, myšlení, emocí a chování, např. na verbální i neverbální podněty hypnotizéra.
Autohypnóza
WIKI: Nedílnou součástí hypnoterapie je autohypnóza, která je jednou z nevyhnutnutných předpokladů její úspěšnosti. Jednoduché dechové, relaxační a vizualizační techniky výrazně prohlubují účinnost sugescí, které byly během hypnózy vytvořeny v podvědomí.
VIDEA HYPNÓZA
.
.
Stáří z pupíku
.
WIKI: Stáří je etapa vývinu organismu. Většinou se chápe v souvislosti s člověkem s jeho dlouhým věkem. Projevuje se ochabováním jednotlivých funkčních soustav. Doprovázejí ho změny v oběhové soustavě. Se stářím jsou spojeny i několik onemocnění a příznaky. Objevují se psychické (senilita, demence) a fyzické problémy.
Tuk a pupek
.
WIKI: Tuková buňka (adipocyt) se ve vazivu vyskytuje buď jednotlivě nebo v malých skupinách. Má schopnost vytvářet a hromadit tuk a to buď v jedné velké vakuole (univakuolárne buňky) nebo v podobě množství menších vakuol (multivakuolárne buňky).
.
Svaly a pupek
.
WIKI/WEB: Sval (musculus) často také svalovina je orgán, jehož funkcí je umožnění aktivního pohybu, je tvořen především svalovou tkání. Všechny svaly tvoří svalovou soustavu. Svaly mají schopnost přeměnit chemickou energii živin v kinetickou energii a teplo.
Erotogenní zóna
.
WIKI: Erotogenní zóna je oblast na povrchu těla, jejíž dráždění způsobuje nárůst sexuálního vzrušení.
Nádí a 72 000 kanálů z pupku
.
WIKI: Pupek je důležité místo pro východní medicínu – podle ajurvédy se v této oblasti nachází 72 000 nádí, energetických kanálů. Nádí je sanskrtské slovo a znamená trubice nebo kanál. Nádí jsou podle tradičního indického lékařství energetické kanály, kterými proudí životní energie (prána). V tradiční čínské medicíně se pro nádí používá většinou pojem meridián.
Pupek a akupunktura
.
WIKI: Pupek odborně jizva pupeční je jizva na břiše, kde před narozením vyrůstala pupeční šňůra.
Pupečník
WIKI: Pupečník – pupeční šňůra je důležitá anatomická struktura živorodých savců, která umožňuje transport krve z placenty k plodu a zpět. Obsahuje pupečníkové tepny a pupečníkové žíly, které spolu s placentou obstarávají výměnu dýchacích plynů, zásobování živinami a odstraňování odpadních látek.
Pupek a meridiány
.
WIKI: Meridiány jsou energetické dráhy, v lidském organismu je 12 hlavních párových meridiánů a 2 meridiány nepárové. Kromě nich existuje ještě 8 zvláštních meridiánů. Meridiány mají vliv jak na fyzickou tak i na psychickou kondici.
Pupek a senzory kůže
.
WIKI: Kůže je orgán pokrývající lidské tělo. Její povrch je přibližně 1,5 až 2 m2. Má mnoho různých funkcí – ochrannou, termoregulační, senzorickou a imunitní. V kůži je uložen řada receptorů (nervových zakončení), které reagují na teplo, chlad, tlak nebo poranění tkání.
Termoreceptor
WIKI: Termoreceptor je smyslová buňka nebo orgán, kterým organismus vnímá teplo a chlad.
.
Pupek a aura kolem těla
.
WIKI/WEB: Aura je v alternativní medicíně a mystice těžko postřehnutelná fosforencencia obklopující každý předmět a jev. Auru lze údajně vnímat zrakem, sluchem, čichem, chutí i hmatem nebo citem. Ve fyzikálním smyslu je aura údajně emanačnou energií hmoty, která většinou nemá dost energie k se stala vnímatelným zářením.
Kirlianova fotografie
WIKI: Dr. Konstantin Korotkov je mezinárodně uznávaný profesor v oboru informačních technologií na univerzitě v Petrohradě. Je vynálezce systému GDV. Digitální fotoaparát pro počítačové zpracování Kirlian efektu.
 .
Pupek a aura a biomagnet
.
WIKI/WEB: Biomagnetismus (živočišný magnetismus, animální magnetismus, kosmický magnetismus) je nepotvrzený jev, který měl být využíván při léčení. Takový způsob léčby se nazývá mesmerismus. Na živočišný magnetismus – “biomagnetismus”, se odvolávají mnozí léčitelé, kteří se snaží léčit i podobnými metodami jako používal Mesmer. Biomagnetizmus někdy nazývají “kosmický magnetismus”
Kirlianova fotografie
WIKI: Dr. Konstantin Korotkov je mezinárodně uznávaný profesor v oboru informačních technologií na univerzitě v Petrohradě. Je vynálezce systému GDV Digitální fotoaparát pro počítačové zpracování Kirlian efektu.
.
Pupek a proutkařství
.
ČLÁNKY: Tradičně se používá proutí ve tvaru vidličky z habru, vrby, či broskve. Proutkař ho drží oběma rukama za rozvětvenou část a kráčí s ním tak dlouho, dokud hůlku nezareaguje na hledaný zdroj. Nemusí to být pouze voda, ale i rudy a ropa. Profesionální Proutkař používají kovové virgule.
Videa proutkařství
Pupek a mitochondrie (mikro elektrárny)
.
WIKI/WEB: Mitochondrie je organela, která je obalena dvojitou membránou, která má vlastní genetickou soustavu a která se ve velkém množství (stovky až tisíce) vyskytuje v cytoplazmě eukaryotických buněk. Slouží převážně na získávání energie tzv. buněčným dýcháním (aerobní oxidací). Mitochondrie se však podílejí i na dalších procesech, jako je buněčná diferenciace, buněčná smrt a kontrola buněčného cyklu a růstu
.
Pupek a mitochondriální Eva
.
WIKI: Mitochondriální Eva je označení pro ženu, která je v mateřské linii společným předkem všech dnes žijících lidí. Její mitochondriální DNA se postupným děděním z matky na další potomstvo v průběhu několik tisíc let rozšířila mezi celou současnou lidskou populaci
Pupek jak prázdná nádoba
.
WIKI: Astrální cestování je odložení fyzického obalu spirituálnejšou částí těla, vznesení se do jiných dimenzí a na konci své stříbrné šňůry navštívení jiné části světa. Stříbrná šňůra je svazek vyzařující energie, která je schopna prodloužit se do nekonečna. Není to hmotné vlákno jako sval nebo tepna či kus provázku, ale je to sám život, je to energie propojující fyzické tělo s tělem astrálním.
Pupek a Heimlich metoda
.
WIKI: Heimlich manévr je metoda – první pomoc při dušení, na uvolnění objektu, který uvízl v krku a provádí se těsně nad pupkem.
Pupek, kde začíná život – embryologie
 .
OBRÁZEK
VIDEO LIDSKÉ EMBRYO
VIDEO OPLODNĚNÍ EMBRYA
WIKI: Pokud nemáte v sobě rozvinuté prehistorické kmenové buňky nebo dokonce zakrslé orgány, případně narostlé náhradní prehistorické orgány, tak to nahradíte přepojováním se na dálku na zvířecí embrya v přírodním vědomi, kde hledáte ve své mysli co vás spojuje a ne co rozděluje.
.
Pupek čakra reiki India
.
WIKI: Solar plexus hustý shluk nervových buněk a podpůrného tkáně se nachází za žaludkem v oblasti břišní tepny těsně pod membránou, je největší autonomní nervové centrum v břišní dutině, ovládá řadu životně důležitých funkcí jako sekreci nadledvin a střevní kontrakce. Plexus Solaris je umístěn uprostřed prsou pod srdcem a vzadu za žaludkem, je složen z významné sítě nervových buněk.
Manipura – čakra solar plexu
WIKI: Manipura (sanskrt) je 3. čakra, čakra solar-plexu, čakra pupku (sleziny, žaludku nebo jater). Symolizuje ji lotos s dvanácti květními lístky. Je umístěna uprostřed hrudi, otvírá se dopředu. Základním principem Manipur je výstavba bytí, její smyslovou funkcí je zrak. Její barvou žlutá až zlatožlutá.
Ruce na pupek magicky Castaneda
 .
WIKI/WEB: Carlos Castaneda byl autor kontroverzních knih, které popisují jeho učňovství u tradičního amerického čaroděje kmene Yaque, jehož nazýval Don Juan Matus. Castanedova tvorba obsahuje mnoho popisů paranormálních a magických zážitků, psychologické techniky, toltécké magické rituály, experimenty s psychotropními rostlinami. Z jeho učení vychází také cvičení tzv. “Magických gest” – tensegrita.
.
Pupek a meteorit
.
WIKI/WEB: Meteorit je těleso, které vznikne po dopadu meteoroidu na Zemi nebo na jiné kosmické těleso s pevným povrchem. Převážná většina meteoritů jsou kamenné chondrity, existují však i železné meteority. Aby meteorit dopadl na zem, musí být průměr meteoroidu minimálně jeden metr a jeho hmotnost minimálně jedna tuna.
.
Tuk jak nová placenta pro pupek
.
WIKI: Placenta, též plodové nebo mateřské lůžko je dočasný orgán, který vzniká v děloze gravidní samice. Na jeho vzniku se podílí jako tkáň plodu (konkrétně část jeho obalů), tak i sliznice dělohy matky. Placenta člověka dosahuje průměru 20 cm a hmotnost až 0,5 kg. Za normálních podmínek je placenta uložena v horní části dělohy a je vypuzena z dělohy během třetí doby porodní.
Pupek a mentální návrat k náhradní matce
.
WIKI: Těhotenství trvá asi 40 týdnů od prvního dne posledního menstruačního cyklu do porodu (38 týdnů od oplodnění). Je rozděleno do tří trimestrů. V prvním trimestru hrozí nejvyšší riziko spontánního potratu plodu. Potrat je často výsledkem defektů plodu, jeho rodičů, nebo poškození způsobeného po početí.
Pupek a meditace na placentu v pupku
.
WIKI: Human placentophagy nebo spotřeba placenty je definována jako užití lidské placenty po porodu, kdykoliv, jakoukoli osobou a to buď v surové nebo vařené, sušené formě.
Obrázek placenty jak lék
.
Přehledy léčitelů ve světě
.
Henry James Edwards
Seznam léčitelů ve světě
WIKI: Derek Acorah Rosemary Altea Charles Bailey Eddy Brothers Bangs sestry Stephen E. Braud Rosemary Brown Sylvia Browne Eva Carriere Doris Collins Florence Cook Mina Crandon William Crookes Geraldine Cummins Pearl Curran Frank Decker Arthur Conan Doyle Helen Duncan Harry Edwards John Edward William Eglinton Colin Evans Fox sestry Leslie Flint Arthur Ford Colin Fry Eileen Garrett Kathleen Goligher Rita Goold Jan Guzyk Alec Harris Gordon Higginson
Sathya Sai Baba
Léčitelé
Aishwarya Rai Alice Coltrane Alvin Kallicharan Arjuna Ranatunga Atal Bihari Vajpayee Gundappa Viswanath Joan BrownKV Kamath K. Jayakumar Karu Jayasuriya Meera Sanyal Nirmal Chandra Suri Russi Karanjia Sachin Tendulkar Sunil GavaskarSanath Jayasuriya Suri bhagavantam
Hobart Freeman
WIKI: Do reiki pupek použil náboženské znaky křesťanské ale jiný použili i obrázky predošlích léčitelů a některý i frekvence
Adolf Fritz
WIKI: Do čaker na mřížkové soustavě dával obrázky minerálů
Bruno Gröning
WIKI: Do čaker na koži dával obrazy z historie Egypta o léčbe, ale i z jiné historie
Seznam dalších léčitelů
Umberto Pettinicchio
WIKI: Do čaker dával chemické látky
Fernando Suarez
WIKI: Do čaker dal znaky nad hrobnými místami a farby a duha
Witch doctor
WIKI: Do čaker dáva alebo dával woodu rituály
VIDEO HAWAYO TAKATA
.
VIDEA IRON METEORITE
VIDEA SOLAR PLEXUS
VIDEA ČAKRY
.
VIDEA VISHUDDHA ČAKRA
VIDEA ČAKRY Z RUSKA
VIDEA HUMAN PLACENTA
VIDEA MITOCHONDRIE POD MIKROSKOPEM
VIDEA HYPNÓZA
.
VIDEA HYPNÓZA A REZONANCE
Toto je seznam videí Halucinogen a Optický klam

Comments are closed