Reiki stigma

Datum sběru: 15.07.2016
Strana 1 z asi 234 výsledků
.
Reiki stigma
.
reiki-4

.

.
SAŠA PUEBLO PORADENSTVÍ
REKLAMA: Terapeut, bylinkář, léčitel, esoterik, reiki na dálku. Hledáte konkrétní věc? Potřebujete odborně poradit v oblasti reiki stigma? Neváhejte, kontaktujte mě. Odpovím každému osobně. Vstupní konzultace je bezplatná. Diagnostika zdraví je bezplatná a kontroluji 80 položek. Odpovím každému:
sasapueblo@meditacia.sk
.
Každou druhou sobotu meditujeme reiki, cvičíme ręki, zasvěcujeme reiki, vše bezplatně a špičková úroveň. Doporučuji připojit sa online na živou relaci GM Sašu Puebla.
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
.
KOLEKCE 85 VIDEÍ REIKI STIGMA
https://goo.gl/6Yx9Do

ZVUKOVÁ NAHRÁVKA K VIDEAM
https://www.youtube.com/watch?v=C4iJdeBP…

Sergej Nikolajevič Lazarev

http://www.sergej-lazarev.cz/sergej-laza…
WEB: Sergej Nikolajevič Lazarev se věnuje zkoumání informačních a energetických polí člověka, pořádá semináře, prezentace a přednášky, píše knihy…

Saša Pueblo
.
Problematika světců je docela choulostivá téma pro esoteriku, ale i věřící osoby. Nemíníme se zde dotknout nikoho, kdo se jakýmkoli způsobem hlásí k náboženské víře a náboženskému životu. Náboženství jako celek je duchovní odkaz, který je dodnes schopen přinášet něco zajímavého a jedinečného.

O čem se zde nebudeme bavit? Ne o dějinách náboženství, o jeho jedincích a jejich skutcích. Je každému odpuštěno. Není to tu ani o náboženských institucích. Ani nás netrápí, že rovina mystiky, léčby a moudrosti není předmětem náboženských systémů. Není to tu o lidském utrpení a není to o morálce a vyšších principech bytí jako takového. I kdyby bylo božské. Není to tu ani o výrocích Bůh zemřel a podobně, protože Nietzsche je mrtvý a Bůh žije dál.

Zajímá nás výhradně evoluční medicína a její objev asi 200 předhistorických struktur v každém člověku. Tyto předhistorické struktury se uchovají v každém dítěti v takové zakrslé a spící podobě. Tyto struktury jsou v mozku, v hrudi, v podbřišku, ve svalech, v tuku člověka, v jeho kostech, v kůži, v oblasti míchy jsou dokonce dvě takové struktury a obsahuje jejich každý orgán těla.

Cílem je tyto struktury plné kmenových buněk otevřít a využít k ozdravení a omlazení organismu, ale je také aktivovat, v duchovní podobě pootevírat a propojit na lidský mozek a jeho intelekt.

Nejzajímavější předhistorická struktura je uložena v kostech a je to o mimořádných schopnostech, které může každý v sobě probudit. Smysl buzení může být různý, během života léčivé schopnosti a po smrti jedinečné uchování vzpomínek uložených právě v lidských kostech, ale i předhistorických kostech. Hlouběj pochopíte až vlastní aktivní duchovní praxí.

Tedy je to tu o mystické formě náboženství. A je tu její představitel Páter Pio, jehož tak laskavě uvedl mezi světců zesnulý papež Jan Pavel II. Není to běžné, aby byla za světce vyhlášena taková osobnost. Podle mého osobního a hluboce soukromého názoru se Páter Pio rozhodl plně vědomě vzkřísit Ježíše Krista. Pod pojmem vzkřísit budeme chápat, že se rozhodl vzdát své osobnosti a neustálou duchovní činností oživit Ježíše Krista ve své představě, ve své paměti a pak v každé své buňce. Je to odvážné konstatování, že se zde jedná o mystickou formu náboženské praxe. Ale je to nesporně geniální počin vzdát se svého ega, svého já a přijmout totálně do sebe někoho jiného a v tomto případě Ježíše Krista. A nebudu zde řešit otázku, zda si stigmata vymodlil nebo se vědomě zraňoval. To zde není důležité. A je na každém esoterikovi, aby si uvědomil beznaděj svého já a propůjčil své tělo a buňky pro znovuzrození nějaké reálné osobnosti z historie lidstva. A pokud to je osobnost s duchovním základem, o to lepší. Případně esoterik změní sebe na teologické do nekonečna. Myslím to v praktické rovině.

Pod osobou Ježíše Krista budeme rozumět osobu, která zemřela a její kosti a kosti dalších světců se staly základem Božího hrobu. Stačí na posmrtném lůžku projevit upřímnou myšlenku Božímu světu a vaše vzpomínky z mozku se uloží do Božího hrobu těchto jedinečných svatých mužů, žen a někdy i dětí. Pouze upozornění, že vaše vzpomínky na život uložené v kostech nejdou do Božího hrobu. A tak jistě vzpomínky o vašem životě v magmatických polích Země zůstanou tam a nejdou do Božího hrobu. A když se vaše vzpomínky někdy uvolní z vašich kostí, tak jistě neskončí v Božím hrobě. Kde je Boží hrob z kostí světců? Je to svět o velikosti 10 umocněné na minus 20 metrů a více. Tam si ho najde senzibil a spiritista, který přežil nebo si odcvičíte duchovní činností rané stadia klinické smrti. Senzibil spiritista vyškolil svůj mozek a naučil se vnímat, co je a funguje ve světě mrtvých.

Dále, co nás zde bude silně zajímat, to jsou stigmata, rány na těle, rány na orgánech, tedy chorobné rány uvnitř lidského těla, ale i na povrchu těla. Rány a jejich esoterická vazba na léčivé obrázky, které se dají při léčbě člověka využívat. A je jedno, zda se jedná o stigmata skutečné způsobené nemocností, nebo meditačně vytvořené nebo vytvořené sebemrzačením organismu.

Dále se budeme zajímat o samotných světců a světice a je úplně jedno, z jakého náboženského systému přicházejí. Předpokládáme, že svaté nebo vysvěcené osoby mají v sobě otevřené předhistorické struktury (objevené evoluční medicínou). A tyto struktury charakterizují náboženské obrazy, sochy a stavby. Náboženské obrazy a symboly, písmo a události použijeme na otevření předhistorických struktur. Samozřejmě, ve své paměti a své mysli si náboženské obrazy mírně upravíme. Úpravy jsou nutné, aby se lépe působilo do 200 předhistorických struktur.

Pak nás budou zajímat kosti světců a ta skutečnost, že kosti během života i po smrti, pokud se nerozpadnou, mají v sobě uloženy informace o životě světce. Esoterik jako senzibil vnímá, co má každý z nás zapsáno do kostí. A senzibil dokáže ty informace jedinečně věšteckými technikami okopírovat a kanálem reiki přesunout do svého těla. Nedoporučuji převzít vzpomínky z kostí do sebe. Rychle to poškozuje psychiku esoterika a to asi nebude nikdo rozumný praktikovat.

Z náboženských systémů si ještě bereme a zároveň hluboce si vážíme celý teologický obsah pojednávající o nej, všem, navždy a do nekonečna. A tuto krásnou ideu začíná esoterik realizovat během svého života a posouvat do svých aktivit, které souvisejí s tím, co se bude dít po smrti.

Problematika svatého blázna a mrzáka. Ponižuje se, pokořuje se, týrá se, vzdává se majetku, trpí, je stále nahý, chce trpět, asketové, napodobování svatých, svatý šílenec, zástupce, hladovění, asketizmus. Šílenec má otevřené předhistorické struktury a ve svém šílenství prezentuje vhodně upravené náboženské obrazy, sochy, stavby a jiné artefakty určitých druhů náboženství. Spojuje se zde náboženská praxe často označena jako posedlost Ježíšem Kristem.

Nesporně jde o techniku práce s náboženským obsahem. Při této technice si vsugerovat nějakou duševní poruchu nebo se na dálku přes reiki systém napojíte na osobu, která podlehla duševní nemoci a je trvale hospitalizována v nemocničním zařízení. V tomto stavu pěstujete vše kolem svatých kostí – kostních relikvií a aktivisujete to hlavně přes dětské žlázy v sobě nebo přes dětské žlázy zvířat a podobně. Spojení kostních relikvií a dětských žláz je významný energetický kanál pro přenos energie a také informací například i v systému reiki.

Posvátné místo Lurdy a Medžugorje. Osoba umírá, její neurony se nenávratně poškodily a život vyhasl. Senzibil vnímá, že z mozku vystupuje do světa mrtvých vzpomínkový záznam a tento obsahuje vzpomínky již trvale mrtvé osoby. Jdou do prostoru 10 umocněné na minus 20 metru. To jen pro orientaci. Tento vzpomínkový záznam se rozpadne nebo zůstává. Zbývá pouze tehdy, pokud se osoba za života intenzivně zabývala a praktikovala vše o světě mrtvých a pro svět mrtvých.

Ale teď nás nebude zajímat tento záznam. Zajímá nás vzpomínkový záznam, který se uchovává po smrti každé osoby rovnou v kostech. Pokud se někdo dá zpopelnit, tak jeho kostní vzpomínky se uchovaly i mimo kostí.

A i toto je svět mrtvých. V tomto typu vzpomínek se senzibil dostává do Lurd a Medžugorje
a zde vyhledá záznamy světic. K tomu, aby jejich vnímal, musí být senzibilní a extrémně posedlý náboženským obsahem. Pokud by byl pouze senzibil a náboženství by zásadně odmítal, tak nemá šanci vnímat posmrtný záznam z kostí daných světic. Má to svou logiku v tom, že světice měli s největší pravděpodobností v kostech otevřené předhistorické kosti ve svých lidských kostech. A o tuto skutečnost má mystický esoterik zájem. Cíl je jasný, využít vše, co dovolí aktivně otevřít předhistorické struktury v sobě. A bude odměněn množstvím kmenových buněk skrytých v těchto předhistorických strukturách.

Kosti duchovních jedinců jsou vhodné i do seanci kolem kulatého stolku. Říkáme tomu vyvolávání ducha dané osoby z jeho kostních pozůstatků, když už není kostí, tak přímo ze záznamu ponechaného ve světě mrtvých. Esoterik plně využije kontakt se záznamem mrtvé osoby. A například ho využije na propojení svého reiki a svých dětských žláz nebo i zvířecích žláz na kosti mrtvé osoby a takto vytváří silný energetický a informační kanál mezi sebou a jinými osobami směrem k léčené osobě.

A to by bylo skoro všechno, co jsem chtěl napsat o světcích, jejich pozůstatcích a předhistorických strukturách, které má každý z nás v sobě a jsou motivem esoterika, aby jejich svou duchovní činností otevřel a aktivizoval.
.
Zpět

Sergej Nikolajevič Lazarev

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sergej_Nik…
WIKI: Sergej Nikolajevič Lazarev je praktický filozof, parapsycholog a badatel. Zabývá se zkoumáním zákonů duchovního života člověka a jejich vlivu na zdraví a osud.
Videa
https://www.youtube.com/watch?v=JEN6sE_e…
https://www.youtube.com/watch?v=dbO4zx4Z…
https://www.youtube.com/watch?v=SZKZ6uQF…
https://www.youtube.com/watch?v=kbIrU7gr…
https://www.youtube.com/watch?v=0Gj6TbUz…
https://www.youtube.com/watch?v=u2Ao1_DO…
.
Zpět
.
Kategorie: Ruští světci
.
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:R…
WIKI: Zde si najdete seznam ruských svatých.
.
Serafim Sarovský
https://cs.wikipedia.org/wiki/Serafim_Sa…
WIKI: Svatý Serafim Sarovský patří k nejvíce uctívaným ruským mnichům, mystikům pravoslavné církve. Je považován za jednoho z největších starců (duchovních otců) 19. století.
.
Ján Kronštadtský
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Kron%C…
WIKI: Jan Kronštadtský byl ruský biskup známý svými léčivými schopnostmi, patřil k nejpopulárnějším církevním hodnostářům své doby, věnoval se zejména charitativní činnosti.
.
Abraham Rostovském
https://cs.wikipedia.org/wiki/Abrah%C3%A…
WIKI: Abraham Rostovský rozený jako Iverk, byl ruský archimandrita zakladatel Epifánského monastýru, působil v klášteře nedalekém Rostova.
.
Alžběta Ruská
https://cs.wikipedia.org/wiki/Al%C5%BEb%…
WIKI: Svatá Alžběta Ruská byla původem princezna, sňatkem ruská velkokněžna, později řeholnice. Jako svatou mučednici ji uznávají pravoslavní i někteří protestanti.
.
Job Počajevský
https://cs.wikipedia.org/wiki/Job_z_Po%C…
WIKI: Job Počajevský byl mnich, narodil se na území Haliče a ve věku 10 let vstoupil do Ugornického monastýru. Po dosažení plnoletosti byl vysvěcen na jeromnícha.
.
Michael Černigovský
https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_of…
WIKI: Svatý Michael Černigovský byl ruský kníže. Protože se odmítl zříci křesťanské víry byl vystaven mučení, nakonec mu pokáceli hlavu. Z toho důvodu byl prohlášen za světce a mučedníka.
.
Mikuláš II. Alexandrovič
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mikul%C3%A…
WIKI: Svatý Mikuláš II. Alexandrovič byl poslední ruský imperátor. V ruské pravoslavné církve byl spolu se svou manželkou a dětmi prohlášen za svatého.
.
Svatá Olga
https://cs.wikipedia.org/wiki/Olga_(Kyje…
WIKI: Svatá Olga byla kyjevská kněžna, jako první z ruských vládců přijala křesťanství a po své smrti začala být uctívána jako světice. Roku 1547 byla vyhlášena ruskou pravoslavnou církví za svatou.
.
Paisij Veličkovskij
https://en.wikipedia.org/wiki/Paisius_Ve…
WIKI: Paisij zda Paisius Veličkovskij byl pravoslavný světec, asketa, zakladatel starectva a obnovitel mnišského života.
.
Zpět
.
Posvátná místa v Rusku
.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Sergijev_P…
https://sacredsites.com/europe/russia/sa…
WIKI-WEB: Sergijev Posad patří mezi zajímavá místa, do kterých se jejich návštěvníci rádi vracejí. Klášter sv. Trojice je jeden z nejstarších a nejuctívanějších klášterů v Rusku, historické centrum ruského pravoslaví.
.
Zpět
.
Poutní místo
.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Poutn%C3%A…
WIKI: Poutní místo je místo, které se obvykle vzhledem k určitým zázrakům stalo cílem pouti. Smyslem pouti je zpravidla uctít stopy zázraku, který se zde udál, poprosit Boha, či světce o uzdravení (pokud bylo zázrakem uzdravení), případně za takové zázračné uzdravení poděkovat, nebo skrze namáhavou cestu vykonat pokání, zda obětovat tuto námahu Bohu.
Kategorie: Poutní místa
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:P…
Poutní místa na Facearcane
http://facearcane.apoort.net/category/pu…
Nejznámější poutní místa
https://tackk.com/uhmh3f
http://www.svatazem.sk/putnicke-miesta.h…
http://paulus.frcth.uniba.sk/atlas/docum…
.
Litmanová
http://www.litmanova.info/
WEB: Litmanová je vesnice ve východoslovenském okrese Stará Ľubovňa. Asi tři kilometry od obce leží hora Zvir, známé poutní místo, na kterém se v letech 1990 až 1995 dvěma slovenskými dívkám údajně zjevovala Panna Maria.
.
Marianka
https://sk.wikipedia.org/wiki/Marianka
WIKI: Marianka je nejstarší poutní místo na Slovenku. Toto poutní místo je v malé vesničce nedaleko Bratislavy a v historii se říká, že kdysi byla stejně slavná jako rakouský Mariazell, nebo polské poutní místo Czestochowa.
.
Loreto
https://en.wikipedia.org/wiki/Loreto,_Ma…
http://www.santuarioloreto.it/
WIKI-WEB: Loreto je město a katolické poutní místo ve střední Itálii, v provincii Ancona v oblasti Marche. Po Římě je Loreto druhým nejvýznamnějším poutním místem Itálie, ročně ho navštíví asi 3 miliony lidí.
.
Mariazell
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mariazell
WIKI: Mariazell je největším poutním místem Rakouska a jedna z nejvýznamnějších mariánských svatyní střední Evropy. Podle pramenů bylo poutní místo Mariazell založené 21. prosince 1157.
.
Lurdy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lurdy
https://en.wikipedia.org/wiki/Lourdes
http://en.lourdes-france.org/
WIKI-WEB: Lurdy – nejznámější poutní místo křesťanů, kteří začali putovat do města po mariánském zjevení, které se událo Bernadette Soubirousové.
.
Medžugorje
https://sk.wikipedia.org/wiki/Me%C4%91ug…
https://en.wikipedia.org/wiki/Medjugorje
http://www.medjugorje.sk/
WIKI-WEB: Medžugorje ležící v Hercegovině asi 25 km jihozápadně od Mostaru je už léta poutním místem, které každoročně navštíví tisíce věřících.
http://www.magnificat.sk/olga-merkovicov…
ČLÁNEK: Medžugorje – Eucharistie je zázrak nad zázraky. Olga Merkovičová se s vámi tímto způsobem dělí o své zkušenosti, vzpomínky, aktuality i osobní dojmy.
.
Fátima
https://en.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1tim…
WIKI: Fátima je jedno z nejznámějších katolických poutních míst na světě. Stala se známým poutním místem poté, co se zde v roce 1917 třem malým dětem-pastýřem údajně zjevila Panna Maria.
.
Santiago de Compostela
https://cs.wikipedia.org/wiki/Santiago_d…
WIKI: Santiago de Compostela je město ve Španělsku, od středověku je jedním z nejvýznamnějších katolických poutních míst Evropy s velkou katedrálou.
.
Bazilika Sainte Anne de Beaupré
https://en.wikipedia.org/wiki/Sainte-Ann…
WIKI: Bazilika Sainte Anne de Beaupré je poutní místo v Kanadě, je také známé jako místo zázraků. Jeden ze stavitelů původního kostela Louis Guimont pomohl postavit kostel navzdory těžké skolióze, chodil na berlích. Když byl kostel dokončen, byl schopen samostatné chůze.
.
Betlém
https://cs.wikipedia.org/wiki/Betl%C3%A9…
WIKI: Betlém je město na západním břehu Jordánu 8 kilometrů jižně od Jeruzaléma. Tóra označuje Betlém jako město Davidovo, ve kterém byl korunován králem Izraele. Novozákonní evangelia označují Betlém jako místo narození Ježíše Nazaretského.
.
Assisi
https://sk.wikipedia.org/wiki/Assisi
WIKI: Assisi je malebné historické městečko v Umbrii ve střední Itálii, proslulé jako rodiště svatého Františka z Assisi a v této souvislosti jako poutní místo a turistické středisko.
.
Golgota
https://en.wikipedia.org/wiki/Calvary
WIKI: Golgota (také hora Kalvárie) je místo, které se původně nacházelo mimo Jeruzaléma a kde byl podle Bible v 1. století ukřižován Ježíš Kristus. Jeho přesná poloha se tradovala od starověku.
.
Montserrat
https://en.wikipedia.org/wiki/Montserrat…
WIKI: Montserrat je benediktinský klášter na stejnojmenném vrchu asi 60 km severozápadně od Barcelony. Stal se poutním místem a v současnosti ho navštěvuje množství turistů. Uchovává se v něm milostivá socha Panny Marie La Moreneta (černá panna).
.
Máriapócs
https://sk.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1ria…
WIKI: Máriapócs je významným poutním místem pro řeckokatolíky. V místním řeckokatolickém chrámu (bazilice) se nachází kopie zázračné ikony, která na konci 17. století slzela. Originál ikony se dnes nachází v Dómu svatého Štěpána ve Vídni.
.
Kyaiktiyo Pagoda
http://en.wikipedia.org/wiki/Kyaiktiyo_P…
WIKI: Kyaiktiyo Pagoda – Zlatá skála je známé buddhistické poutní místo v Barmě. Je to malá pagoda postavená na vrcholu žulového balvanu, který je pokrytý zlatými listy…
.
Jasna Góra
https://de.wikipedia.org/wiki/Jasna_G%C3…
WIKI: Jasna Góra nejvýznamnější poutní místo v Polsku, které každoročně navštíví kolem 5 milionů poutníků z Polska, Slovenska, Česka i Maďarska. Nachází se zde slavná ikona Panny Marie Čenstochovskej, jejíž věřící připisují zázračné vlastnosti, přisuzuje se její podíl na záchraně kláštera a celého Polska.
.
Zpět
.
Páter Pio
.
https://en.wikipedia.org/wiki/Padre_Pio
WIKI: Páter Pio – Svatý Pio z Pietrelciny byl italský kapucínský kněz a světec, oblíbený jako zpovědník a duchovní vůdce. Od r. 1918 se na jeho těle objevila stigmata. Zvykne se zobrazovat se stigmaty na rukou a v hnědém kapucínském hábitu.
Oficiální web stránka Páter Pio
http://www.paterpio.wbl.sk/Uvod.html
Články – Páter Pio
http://www.magnificat.sk/old/htm02/zjav_…
http://www.zivcakova.sk/03Zjaveniavosvet…
http://mojsvet-myworld.blog.cz/1101/pate…
http://www.zivotopisysvatych.sk/pio-z-pi…
http://www.milujtesa.org/nr/svatos/svaty…
Páter Pio – obrázky
https://goo.gl/gIX3yT
Videa Páter Pio
https://www.youtube.com/watch?v=TeQwxUG2…
https://www.youtube.com/watch?v=fo-zZRgT…
https://www.youtube.com/watch?v=bSaiQGVa…
https://www.youtube.com/watch?v=6GMfi0QH…
https://www.youtube.com/watch?v=cqLxUExg…
https://www.youtube.com/watch?v=AThjqoML…
https://www.youtube.com/watch?v=FITziDXT…
.
https://www.youtube.com/watch?v=0t6z2Qlh…
https://www.youtube.com/watch?v=qn1y1-nT…
https://www.youtube.com/watch?v=wtRHGWKq…
https://www.youtube.com/watch?v=C12yerNh…
https://www.youtube.com/watch?v=c9Sqa6rP…
https://www.youtube.com/watch?v=VU634cd0…
https://www.youtube.com/results?search_q…
https://goo.gl/iQSNnm
.
Zpět
.
Žofie Bošňáková
.
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDofia…
WIKI: Žofie Bošňáková po smrti uctívána jako světice byla uherská šlechtična, založila útulek pro chudé, který do dnešních dnů plní své poslání.
.
Zpět
.
Choroby těla
.
Krvavé slzy
https://en.wikipedia.org/wiki/Haemolacri…
WIKI: Haemolacria je raritní nemoc, která se vyznačuje přítomností krve v slzách. Ty mohou být růžové nebo tmavě červené. Ojedinělá porucha však může být symptomy různých druhů onemocnění.
Články – krvavé slzy
http://www.tvnoviny.sk/zahranicne/168540…
http://www.cas.sk/clanok/129623/video-15…
http://najky.webnoviny.sk/je-vobec-mozne…
Videa
https://www.youtube.com/watch?v=0e33gJfL…
https://www.youtube.com/watch?v=O8f9IEdS…
https://www.youtube.com/watch?v=dcP65YdA…
.
Proleženina
https://en.wikipedia.org/wiki/Pressure_u…
WIKI: Proleženina je nekróza kůže a podkoží, způsobená poruchou její prokrvení v důsledku trvalého mechanického tlaku u dlouhodobě ležícího, těžce nemocného pacienta. Nejčastěji se objevuje v sedací a křížové oblasti.
.
Bércové vředy
https://en.wikipedia.org/wiki/Venous_ulc…
WIKI: Bércové vředy jsou chronickým poškozením kůže následované rozpadem a úplným odumřením tkáně.
.
Diabetická neuropatie
http://www.woerwagpharma.sk/milgamma/kde…
http://www.diabetickanoha.sk/
ČLÁNKY: Diabetická neuropatie je porucha funkce periferních nervů, je to nejčastější a zároveň jedna z nejvážnějších komplikací diabetu.
.
Rány
https://en.wikipedia.org/wiki/Wound
WIKI: Rána nebo poranění je typ zranění, při kterém je narušena kůže, či podkožní tkáň. Příčinou může být například nehoda, násilí či chirurgický zákrok.
.
Srážení krve
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sr%C3%A1%C…
WIKI: Srážení krve, čili hemokoagulace, je soubor enzymatických reakcí, jejichž výsledkem je přeměna tekuté krve v nerozpustný gel.
.
Hemofilie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hemofilie
WIKI: Hemofilie je geneticky podmíněné onemocnění projevující se poruchou srážlivosti krve, což se navenek projevuje chorobnou krvácivostí – krevními výrony do svalů či kloubů a omezenou schopností organismu zastavit krvácení.
.
Poruchy osobnosti a změna osobnosti na jinou
https://cs.wikipedia.org/wiki/Porucha_os…
WIKI: Porucha osobnosti je postižení jedince, o kterém se předpokládá, že jako novorozenec sice dostával adekvátní péči, ale přibližně od devíti měsíců až do dvou let ho velmi zanedbávali.
.
Abnormální psychické poruchy
https://en.wikipedia.org/wiki/Abnormal_p…
WIKI: Abnormální psychologie je interpretační a vědecké studium abnormálních jevů a chování sloužící k tomu, aby se zjistilo jejich fungování. Často je spojována s duševní poruchou.
.
Krevní destičky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Krevn%C3%A…
WIKI: Krevní destičky nebo trombocyty jsou druh krevních tělísek, oválné nebo kulaté útvary bez jádra, čili nejsou to pravé buňky. Jejich jedinou funkcí je srážení krve na zastavení krvácení.
.
Stigmatizace
https://cs.wikipedia.org/wiki/Stigmata
https://en.wikipedia.org/wiki/Stigmata
WIKI: Stigmatizace je fenomén, při kterém se na těle žijícího člověka (na rukou, nohou a boku) objevují Kristovy rány nebo je v těchto místech pociťována extrémní bolest. Tyto rány se označují jako stigmata a jejich nositel jako stigmatik. Vyskytují se hlavně v prostředí katolické církve a jsou považovány za zázračný projev zvláštní Boží milosti.
Kategorie stigmatici
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:…
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:S…
.
Masochismus a zraňování
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sadismus_a…
WIKI: Masochismus je opak sadismu. Je to sexuální potěšení, při kterém je jedinec vzrušený bolestí, která je mu způsobována. Masochismus je pojmenován podle spisovatele Leopolda von Sacher-Masoch.
.
Zpět
.
Spiritual Response Therapy
.
http://www.spiritualresponsetherapy.org….
http://www.srt-nl.nl/srt-practionars.htm…
WEBY: Spiritual Response Therapy (SRT) je systém specializovaných grafů s řadou otázek navržených a vyvinutých panem Robertem E. Detzlerom. Během terapie se mohou uvolňovat bloky, které brání uzdravení – psychické trauma a negativní programy z podvědomí. Velmi úspěšně se léčí psychické i fyzické obtíže. Zde je seznam konzultantů a vyučujících.

Řecko – Spiritual Response Therapy
Antonia Stavropoulou, Athens
https://www.facebook.com/antonia.stavrop…
Xenia Ioannidis, Pireaus – učitel SRT a SPR
http://www.srt.gr/
Margarita Diamantopoulou, Athens
https://www.facebook.com/marga.diamantop…
.
Konzultanti – učitelé Spiritual Response Therapy
Bridget Mary-Clare, Banchory
http://www.re-creationfoundation.com/
Jaime Tanna
https://www.energytherapy.biz/
Marja Vraets-Guliker, Forest Row
http://www.crystalcolour.co.uk/full-spec…
Irenka Danielewicz Herbert
https://www.facebook.com/people/Irenka-D…
Jelena Nikitina, Vilnius
https://www.facebook.com/jelena.nikitina…
Xenia Ioannidis
https://www.facebook.com/xeniaioa
Amanda Roberts
http://www.amandaroberts.co/
Anthony Wong
http://www.spiritualunite.com/profile-68…
Loek Laudy, Limburg
http://www.loek-laudy.com/
Bernadette Luyten
http://www.bernadette-luyten.be/
Angela Ellis
http://www.srtworks.co.uk/
.
Zpět
.
Svatí

Kategorie Svatí
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kateg%C3%B…
http://www.zivotopisysvatych.sk/abecedny…
WIKI-WEB: Zde si najdete seznam světců a světic.
.
František z Assisi
https://sk.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%…
WIKI: František z Assisi (vlastním jménem Giovanni Battista Bernardone) byl mnich, zakladatel žebravé řádu františkánů a mystik. Je známý vedením jednoduchého a přísně asketického života a jako první, u koho se objevila stigmata (Kristovy rány).

Svatá Alžběta
https://en.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_…
WIKI: Svatá Alžběta byla podle Nového zákona a Koránu matkou Jana Křtitele a manželkou kněze Zachariáše.
.
Ivo Kermartin
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ivo_Breta%…
WIKI: Ivo Kermartin byl v 14. století kanonizován papežem Klementem VI. Je patronem Bretaně, pomocník při soudních sporech, obhajoval hlavně chudých, kteří si nemohli dovolit právníka. Ve svém domě zřídil sirotčinec, nemocnici a útulek pro chudé.
.
Svatá Terezie z Lisieux
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ter%C3%A9z…
WIKI: Svatá Terezie z Lisieux byla francouzská řeholnice (karmelitánka). Papež Pius XI. ji vyhlásil spolu se svatým Františkem Xaverským za hlavní patronku misí, později byla prohlášena za druhou patronku Francie, po její smrti byla prohlášena za blahoslavenou.
.
Svatý František Xaverský
https://sk.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%…
WIKI: Svatý František Xaverský je v katolické církvi uctíván jako světec. Byl významný misionář v Japonsku a Indii, kde začal evangelizovat.
.
Jana z Arku
https://sk.wikipedia.org/wiki/Jana_z_Ark…
WIKI: Jana z Arku nebo Johanka z Arku nazývána Panna Orleánská, byla francouzská hrdinka a bojovnice proti Angličanům v stoleté válce. Po neúspěšném obléhání Paříže ji odsoudili za kacířství a čarodějnictví a upálili. Katolická církev ji prohlásila za svatou.
.
Svatá Veronika
https://sk.wikipedia.org/wiki/Veronika_(…
WIKI: Svatá Veronika byla světice pocházející z Jeruzaléma, patřící do okruhu žen, které podle evangelií provázely Ježíše Krista na křížové cestě.

Svatá Kateřina Alexandrijská
https://sk.wikipedia.org/wiki/Katar%C3%A…
WIKI: Svatá Kateřina Alexandrijská byla podle legend křesťanskou pannou a mučednicí, žijící ve 4. století. Jako křesťanská věřící veřejně protestovala proti uctívání pohanských model, nakonec byla mučena a popravena.
.
Svatá Barbora
https://sk.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A4t%…
WIKI: Svatá Barbora byla šlechtična z Malé Asie, později mučednice a světice. V řeckokatolické církve je uctívána jako veľkomučenica, na ikonách bývá zobrazována zpravidla s křížem v ruce.
.
Zpět
.
Zázraky
.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1zra…
WIKI: Zázrak je zejména v náboženstvích označení mimořádného jevu či události, který není vysvětlitelný vědecky známými přírodními zákony a považuje se za projev zásahu nadpřirozených sil, např. Boha, bohů, svatých, duchů či proroků, ať už samostatně nebo na prosbu lidí – modlitba.
Kategorie Zázraky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:…
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:M…
.
Zjevení
.
https://en.wikipedia.org/wiki/Revelation
WIKI: Zjevení nebo revelácia je mimosmyslové poznání nadpřirozena v aktu (mystického) osvícení. Výsledek tohoto poznání je v náboženstvích často fixován ve svatých písmech / knihách. Pojem zjevení je základním pojmem teologie a náboženské filozofie.
.
Mariánské zjevení
https://en.wikipedia.org/wiki/Marian_app…
WIKI: Mariánské zjevení je nadpřirozené vystoupení Panny Marie. Mariánské zjevení jsou někdy hlášeny na stejném místě po delší dobu. Ve většině mariánských zjevení jen jedna osoba nebo několik lidí hlásí, že byli svědky zjevení.
.
Zpět
.
Relikvie
.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Relikvie
WIKI: Relikvie je část těla posvátné či uctívané osoby, nebo náboženský objekt, který slouží jako předmět uctívání. Relikvie jsou součástí buddhismu, křesťanství, hinduismu, šamanismu a jiných náboženství.
Kategorie křesťanské relikvie
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:C…
.
Turínské plátno
https://sk.wikipedia.org/wiki/Tur%C3%ADn…
WIKI: Turínské plátno je jednou z nejvýznamnějších křesťanských relikvií, jde o lněnou plachtu, do které zabalili tělo umučeného Ježíše Krista poté, co ho složili z kříže. Na plátně se nacházejí nevysvětlené otisky a skvrny.
.
Relikvie Heřmana z Reichenau
https://cs.wikipedia.org/wiki/He%C5%99ma…
WIKI: Heřman z Reichenau byl uctíván jako světec. Byl tělesně postižený a celý život upoután na vozíku a jen těžko mluvil. Svůj život strávil v klášteře Reichenau, byl jeden z největších učenců své doby, věnoval se i matematice, astronomii, mechanice a byl i hudebním skladatelem.
.
Svatovítský poklad
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svatovíts…
WIKI: Svatovítský poklad v Praze je sbírka uměleckých historických předmětů, drahokamů, relikvií svatých – relikvie z pažní kosti sv. Víta, lebka sv. Václava, relikviář s prstem sv. Mikuláše, relikviárová paže sv. Jiří, sv. Václava, sv. Ludmily, relikviárové busty českých patronů a dalších světců, například Václava, Víta, Vojtěcha, Lukáše, Diviše…
.
Zpět
.
Relikviář
.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Relikvi%C3…
WIKI: Relikviář je schránka na relikvie. Jsou v ní uloženy a často i vystaveny, části těl světců nebo předměty, nějakým způsobem spojené s Ježíšem Kristem.
Kategorie relikviáře
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:…
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:R…
.
Relikviář svatého Maura
https://cs.wikipedia.org/wiki/Relikvi%C3…
WIKI: V relikviáři svatého Maura jsou uloženy relikvie svatého Jana Křtitele, později svatého Maura z katedrály v Remeši.
.
Zpět
.
VIDEA LURDY
https://www.youtube.com/watch?v=47cmEiIC…
https://www.youtube.com/watch?v=-802nxec…
https://www.youtube.com/watch?v=919m2HoQ…
https://www.youtube.com/watch?v=9kjsxGSs…
https://www.youtube.com/watch?v=ac1kqTt0…
https://www.youtube.com/watch?v=bt6VWMFo…
https://www.youtube.com/watch?v=CiYdAJW_…
.
https://www.youtube.com/watch?v=dzoyDIpe…
https://www.youtube.com/watch?v=EsoVBQva…
https://www.youtube.com/watch?v=gFPdVCnb…
https://www.youtube.com/watch?v=KrZnRnOp…
https://www.youtube.com/watch?v=LJ5sIPJr…
https://www.youtube.com/watch?v=mBbpn-ce…
https://www.youtube.com/watch?v=NQVZtN7J…
.
https://www.youtube.com/watch?v=NzZ8ZUUM…
https://www.youtube.com/watch?v=o0dzhxdT…
https://www.youtube.com/watch?v=QUiIonrx…
https://www.youtube.com/watch?v=TYdP4beH…
https://www.youtube.com/watch?v=xdWlUMPy…
https://www.youtube.com/watch?v=YY8MCWkV…
https://www.youtube.com/watch?v=Zax-JZe9…
.
VIDEA LORETO
https://www.youtube.com/watch?v=M3CILsuu…
https://www.youtube.com/watch?v=2hswvJ2u…
https://www.youtube.com/watch?v=668l2ZQd…
https://www.youtube.com/watch?v=C63vbHx5…
https://www.youtube.com/watch?v=dZQu2A2A…
https://www.youtube.com/watch?v=fhUxH1dH…
https://www.youtube.com/watch?v=yvid_KnF…
.
VIDEA MEDŽUGORIE
https://www.youtube.com/watch?v=1NLogquH…
https://www.youtube.com/watch?v=5S66GUBb…
https://www.youtube.com/watch?v=6W165Tsa…
https://www.youtube.com/watch?v=9vDLIOWx…
https://www.youtube.com/watch?v=eG-d40Wl…
https://www.youtube.com/watch?v=FxMcKLpJ…
https://www.youtube.com/watch?v=H1Jfxstx…
.
https://www.youtube.com/watch?v=Hgwer2LU…
https://www.youtube.com/watch?v=hlmVFJ2W…
https://www.youtube.com/watch?v=Htxz5EYx…
https://www.youtube.com/watch?v=LlzeXOxB…
https://www.youtube.com/watch?v=NpAgEDpN…
https://www.youtube.com/watch?v=OQjYEywI…
https://www.youtube.com/watch?v=PsFtXYZE…
.
https://www.youtube.com/watch?v=szi6bNsU…
https://www.youtube.com/watch?v=vsholO9u…
.
VIDEA MARIAZELL
https://www.youtube.com/watch?v=1tycC3fB…
https://www.youtube.com/watch?v=5Jqz-5ty…
https://www.youtube.com/watch?v=erd1URdX…
https://www.youtube.com/watch?v=k8dyxkFc…
https://www.youtube.com/watch?v=-oTkD-lX…
https://www.youtube.com/watch?v=P_vnvNHP…
https://www.youtube.com/watch?v=PVHHYTW1…
.
https://www.youtube.com/watch?v=PYTYxCW1…
https://www.youtube.com/watch?v=zCuOiTca…
.
VIDEA ASISSI
https://www.youtube.com/watch?v=0MTzDTBw…
https://www.youtube.com/watch?v=1SUJjQut…
https://www.youtube.com/watch?v=77qYfbLr…
https://www.youtube.com/watch?v=8Cyzow3I…
https://www.youtube.com/watch?v=-C9NByHI…
https://www.youtube.com/watch?v=CxeJs6Rf…
https://www.youtube.com/watch?v=iYjvTtzA…
.
https://www.youtube.com/watch?v=KJ_rLHQy…
https://www.youtube.com/watch?v=L_JFZqMF…
https://www.youtube.com/watch?v=nFI_IWvn…
https://www.youtube.com/watch?v=OTz7AFp7…
https://www.youtube.com/watch?v=QsrZgSdb…

VIDEA FATIMA
https://www.youtube.com/watch?v=8RHia7R9…
https://www.youtube.com/watch?v=cT7aPvF4…
https://www.youtube.com/watch?v=CwNxycrJ…
https://www.youtube.com/watch?v=GxlLUI3j…
https://www.youtube.com/watch?v=lE7-7Rgm…
https://www.youtube.com/watch?v=ptsiGMot…
https://www.youtube.com/watch?v=qTNVXcRv…
.
VIDEA TURÍNSKÉ PLÁTNO
https://www.youtube.com/watch?v=WAhuBGcA…
https://www.youtube.com/watch?v=nOSa_09i…
https://www.youtube.com/watch?v=lPWycLFo…
https://www.youtube.com/watch?v=l79VKjkF…
https://www.youtube.com/watch?v=BsiXb2Rc…
https://www.youtube.com/watch?v=WRB16BAR…
.
VIDEÁ RELICS OF SAINTS
https://www.youtube.com/watch?v=oYC-1-Gk…
https://www.youtube.com/watch?v=CAc8layJ…
https://www.youtube.com/watch?v=uk05tTYi…
https://www.youtube.com/watch?v=3sXdX27X…
https://www.youtube.com/watch?v=7bFKFrf0…
https://www.youtube.com/watch?v=JDYUW9UA…
https://www.youtube.com/watch?v=0Xxm2SGu…
.
https://www.youtube.com/watch?v=9NGRPOiZ…
https://www.youtube.com/watch?v=NucHJBQi…
https://www.youtube.com/watch?v=OQ6x97mA…
https://www.youtube.com/watch?v=H0CiK23t…
https://www.youtube.com/watch?v=9wQP3wS6…
.
VIDEA BERNADETTE
https://www.youtube.com/watch?v=yd6A0JDJ…
https://www.youtube.com/watch?v=YTum-LZj…
https://www.youtube.com/watch?v=lbIrkdDt…
https://www.youtube.com/watch?v=JCdXjnmu…
.
Zpět

Comments are closed