Reiki SRT teosofie

Datum sběru: 10.02.2017
Strana 1 z asi 158 výsledků

Reiki SRT teosofie

reiki-2.
SAŠA PUEBLO PORADENSTVÍ
REKLAMA: Terapeut, bylinkář, léčitel, esoterik, reiki na dálku. Hledáte konkrétní věc? Potřebujete odborně poradit v oblasti reiki SRT teosofie? Neváhejte, kontaktujte mě. Odpovím každému osobně. Vstupní konzultace je bezplatná. Diagnostika zdraví je bezplatná a kontroluji 80 položek. Odpovím každému:
sasapueblo@meditacia.sk
.
Každou druhou sobotu meditujeme reiki, cvičíme ręki, zasvěcujeme reiki, vše bezplatně a špičková úroveň. Doporučuji připojit sa online na živou relaci GM Sašu Puebla.
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
.
KOLEKCE 38 VIDEÍ REIKI SRT ARCHANJEL

goo.gl/Ss8AVU
.
ZVUKOVÁ NAHRÁVKA K VIDEAM
https://www.youtube.com/watch?v=PT0Zfwmo…

Angelologie
.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Angelologi…
https://en.wikipedia.org/wiki/Christian_…
WIKI: Angelologie je starobylá nauka o andělích. Na základě starších tradic je devět hierarchických stupňů andělů, takzvané andělské chóra, které se dělí do tří triád, či sfér. Nejvyšší trojici tvoří chóry serafínů, cherubínů a trůnů, prostřední triádu tvoří panství, síly a mocnosti a konečně ve třetí sféře jsou chóry označeny jako knížectví, archandělé a andělé.
Archanděl
https://sk.wikipedia.org/wiki/Archanjel
https://en.wikipedia.org/wiki/Archangel
WIKI: Archanděl je v mnoha náboženských systémech nejvyšší úroveň anděla. Ačkoli mnoho náboženství hovoří o andělech, andělé nepatří k žádnému určitému náboženství, jsou proto necírkevními. Archandělé i Andělé jsou součástí náboženských tradic křesťanství, judaismu, islámu či zoroastrismu.
Starý zákon
https://en.wikipedia.org/wiki/Old_Testam…
WIKI: Starý zákon nebo Stará smlouva nebo hebrejská Bible je první část křesťanské Bible a sbírka knih vzniklých v průběhu 1. tisíciletí před Kr., které židovské náboženství (pod názvem Tanach nebo Tenach) pokládá za svaté pocházející od Boha a které převzalo i křesťanství (pod názvem Starý zákon jako protiklad k Novému zákonu).
Ježíš Kristus a koncentrace všech andělských sfér
https://sk.wikipedia.org/wiki/Je%C5%BEi%…
WIKI: Ježíš Kristus nebo Ježíš Nazaretský veřejně působil asi od roku 28 jako pocestný kazatel v oblasti dnešního Izraele a západního břehu Jordánu. Křesťané považují Ježíše za Židy očekávaného Mesiáše, Spasitele lidstva a Božího Syna, muslimové za jednoho z nejvýznamnějších proroků. Kolem roku 30 ho Římané v Jeruzalémě ukřižovali.
Monstrance
https://en.wikipedia.org/wiki/Monstrance
WIKI: Monstrance je zlatá nebo pozlacená nádoba z ušlechtilého kovu na veřejné vystavení oltářní svátosti. Uprostřed monstrance mezi sklem je lunula (měsíček), do které se vkládá konsekrovaná hostie.
Kategorie monstrance
https://commons.wikimedia.org/wiki/Categ…
Galerie obrázků monstrance
goo.gl/AOHLOI
Dětské žlázy a andělé
http://cs.wikipedia.org/wiki/Brzl%C3%ADk
http://en.wikipedia.org/wiki/Thymus
WIKI: Dětská žláza nebo brzlík je žláza s vnitřní sekrecí. Je tvořena dvěma laloky a uložena v hrudníku před průdušnicí. V době pohlavního dospívání je nahrazena tukovou tkání.
Dětská žláza (brzlík, brzlík)
https://apoort.net/esoterika/reiki-andel/…
https://apoort.net/esoterika/reiki-andel…
WEBY: Podle velikosti brzlíku se v dítěti formují neurony a způsob myšlení a úspěšného života.
Dětští dyslektici
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dyslexie
WIKI: Dyslexie je specifická porucha čtení, buď vrozená nebo získaná poškozením mozku. Jde o nejčastější formu specifické vývojové poruchy učení (SPU), která se projevuje obtížemi při učení číst. Problém pravděpodobně spočívá v nedostatečné souhře a spolupráci obou mozkových hemisfér.
Andělské sféry Sašu Puebla
https://www.meditacia.sk/4458-Anjelska-s…
WEB: V Andělské škole si najdete včlenění andělských sfér do všech oblastí esoteriky. Andělské sféry vytvořili přírodní lidé se zvláštním stavem psychiky, jehož základem je udržení dětské mysli. Na ni navazuje vytváření andělských postav.
Andělské sféry na web stránke Sašu Puebla
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
Anděli na esoterika Magnum
https://apoort.net/esoterika/andele/
Reiki Anděl na esoterika Magnum
https://apoort.net/esoterika/reiki-andel…
https://apoort.net/esoterika/reiki-angel…
Anjel art na esoterika Magnum
https://apoort.net/esoterika/andel-art/
Videá andělů na youtube
https://goo.gl/uisCui
goo.gl/VXEX1L
Andělské sféry na Facearcane
https://apoort.net/esoterika/reiki-angel…

Zpět

Antroposofie

https://cs.wikipedia.org/wiki/Antroposof…
WIKI: Antroposofie je esoterická nauka odvozena od Teosofie nabízející mystický náhled do podstaty člověka, přírody a nadsmyslových duchovních světů. Antroposofie byla založena rakouským filosofem Rudolfem Steinerem.
Teosofie
https://en.wikipedia.org/wiki/Theosophy
WIKI: Teosofie je novověký výraz složený z řeckého theos (Bůh) a sofia (moudrost). Vznikl v souvislosti s eklektickým hnutím esoterické spirituality. “Teosofickou společnost” založila v roce 1875 ruská kněžna Helena Blavatská, která o sobě prohlašovala, že má nadpřirozené schopnosti. Později se význam rozšířil na různé starší i mladší proudy duchovního života, založené na okultních jevech, mystice, tajemných tradicích a s příklonem k východním náboženstvím.
Helena Blavatská
https://en.wikipedia.org/wiki/Helena_Bla…
WIKI: Helena Blavatská známá jako “Madame Blavatská” byla významná osobnost duchovního života poloviny a konce 19. století a zakladatelka Theosofické společnosti.
Rudolf Steiner – teosofická inteligence
https://en.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Ste…
WIKI: Rudolf Steiner byl rakouský filozof, literární kritik, pedagog, umělec, dramatik, sociální myslitel, esoterik. Byl zakladatelem antroposofie, waldorfského školství, biodynamického zemědělství, antroposofického lékařství a nové umělecké formy – eurytmie.
Emanuel Swedenborg
https://cs.wikipedia.org/wiki/Emanuel_Sw…
WIKI: Emanuel Swedenborg švédský filozof, vědec, mystik a teosof byl známý svými pracemi z matematiky, mechaniky a astronomie a hornictví. Na jeho teosofické učení měl vliv gnosticismus a židovská kabala.
Kategorie: Teosofisti podle národnosti
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:T…
Goetheanum
https://en.wikipedia.org/wiki/Goetheanum
WIKI: Goetheanum, který se nachází ve městě Dornach ve Švýcarsku je světovým centrem pro antroposofické hnutí. Budovu navrhl Rudolf Steiner a pojmenoval ji Johann Wolfgang von Goethe.
Johann Wolfgang Goethe
https://en.wikipedia.org/wiki/Johann_Wol…
WIKI: Johann Wolfgang Goethe byl německý básník, dramatik, humanista, vědec, politik a myslitel. Goethe se věnoval i mineralogii, botanice a fyzice. Zajímala ho zejména teorie vzniku barev, které věnoval své dílo Teorie barev. Zajímala ho také anatomie, v roce 1784 objevil mezičelistní kost.
Zednářství
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svobodn%C3…
WIKI: Svobodné zednářství je označení pro různé historické a sociální jevy spojené s neveřejnými sdruženími – bratrstvy organizovanými v lóžích a přijímajících nové členy na základě kooptace během iniciačního obřadu. Původ i název zednářů se odvozuje od cechů zedníků a stavitelů. Připomínaly jejich hlavně svým uzavřeným charakterem a obřadním přijímáním členů.
Rosenkruciáni
https://en.wikipedia.org/wiki/Rosicrucia…
WIKI: Rosenkruciáni byly příslušníci křesťanského esoterického renesančního sdružení, které se nazývalo i Kolegium moudrých. Jejich symbolem byla růže s pěti okvětními lístky.

Zpět

Teologie

https://en.wikipedia.org/wiki/Theology
WIKI: Teologie nebo bohosloví je nauka o Bohu. Předmětem teologie je bůh a věda, jejímž předmětem je náboženství, se nazývá religionistika. Výraz teologie byl znám v řecké filozofii od dob Pythagora, tehdy označovali jménem teolog muže, kteří básnili o bozích.
Kategorie: Teologie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:…
Kategorie: Teologové
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:T…
Seznam křesťanských teologů
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_k%C…
Peter Damian
https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Dami…
Fotios
https://sk.wikipedia.org/wiki/Fotios
Irenej z Lyonu
https://en.wikipedia.org/wiki/Irenaeus
Svatý Maxim Vyznavač
https://en.wikipedia.org/wiki/Maximus_th…
Bernard z Clairvaux
https://sk.wikipedia.org/wiki/Bernard_z_…
Teologický popis Boha
https://sk.wikipedia.org/wiki/Boh
WIKI: Bůh je termín, který často označuje nejvyšší nadpřirozenou bytost, obvykle nesmrtelnou, podle věřících lidí je vládcem nebo stvořitelem světa. V některých náboženstvích nemusí být bytostí jak uvádí předchozí definice, ale může být vykládán jako nejvyšší pravda, nekonečno, přírodní duch atd.
Božstva
https://en.wikipedia.org/wiki/Deity
WIKI: Termín božstvo často implikuje představu jako posvátné nebo božské, jako bůh nebo bohyně, v polytheistickém náboženství. Nicméně není tam žádná všeobecně přijímaná shoda pojetí božství napříč náboženstvími a kulturami, představu o božství si představili různými způsoby.
Bůh a jeho formy
https://en.wikipedia.org/wiki/God
WIKI: Bůh nebo božstvo je pojem, pod kterým je myšlena mocná, nadlidská a většinou nesmrtelná bytost. Je předmětem náboženské úcty a lidské víry. Její sídlem obecně může být buď reálná věc (hora, podzemí, strom apod.) Nebo nic takového v rámci světa mít nemusí.
Seznam andělů
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_an…
WIKI: Toto je seznam andělů v teologii, včetně obou specifických Andělů (např. Gabriel) a typů andělů (např Seraphim).
Kategorie: Anděli
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:A…
Seznam božstev
https://en.wikipedia.org/wiki/Lists_of_d…
WIKI: Index božstev různých náboženství, kultur a mytologií celého světa seřazených podle typu a podle krajů.
Kategorie: Božstva
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:D…
Seznam démonů
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_th…
WIKI: Toto je seznam démonů, kteří se objevují v náboženství, teologii, demonologií, mytologii a folklóru. Nejedná se o seznam jmen démonů, i když některé jsou uvedeny více než jedním názvem.
Kategorie: Démoni
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:D…
Mytologie
https://en.wikipedia.org/wiki/Mythology
WIKI: Mytologie je věda o mýtném, o bájích, o původu, o náboženstvích a ságách o bozích, přičemž se v nejnovějším době považuje i písemně zaznamenaná tradice o zakladatelích náboženství za mytologizované výklady.

Zpět

Šamanství

https://en.wikipedia.org/wiki/Shamanism
WIKI: Šamanství je souhrn náboženských, magických, mystických a mytologických představ a rituálních praktik, známé u mnoha kultur v různých oblastech světa a existující nejspíš už od dob paleolitických lovců a sběračů.
Šamanské bytosti
https://en.wikipedia.org/wiki/Nature_wor…
WIKI: Formy a aspekty uctívání přírody – společným znakem většiny forem uctívání přírody je duchovní důraz na spojení jedince a vliv na některé aspekty přirozeného světa a úcty k němu.
Šamanská kultura
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0aman…
WIKI: Šamanství je souhrn náboženských, magických, mystických a mytologických představ a rituálních praktik, známé u mnoha kultur v různých oblastech světa a existující nejspíš už od dob paleolitických lovců a sběračů.
Šamanské etnické skupiny
https://wp.apoort.net/samanske-etnicke-s…
WEB: Zde najdete šamanské etnické skupiny na Wikipedii.
Šamanství na web stránce Sašu Puebla
https://www.meditacia.sk/1974-Samanstvo/
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
WEBY: V této části si najdete základní poznatky k nácviku totemové zvířat šamanů. Procvičujeme zde cvičení týkající se bioenergetického obalu kolem fyzického těla. Stav totemového zvířete je výjimečná schopnost přírodních šamanů.
Šamanství na Psychonautike
https://wp.apoort.net/samanstvo/
WEB: Šamanství je stále praktikováno na celém světě i v současnosti, ať už v původních domorodých kulturách nebo v moderním světě. Úkolem šamana je, aby využil poznání, které nabyl v šamanském stavu vědomí na léčby, protože v komunitě, v níž žije, zastává funkci poradce a léčitele.
Šamanské etnické skupiny na Psychonautike
https://wp.apoort.net/samanske-etnicke-s…
WEB: Zde najdete šamanské etnické skupiny na Wikipedii
Šamani na Facearcane
https://facearcane.apoort.net/page/2/?s=…
WEB: Zde si najdete videa, články, kurzy, semináře, workshopy na téma šaman.
Muzeum šamanství na Facearcane
https://facearcane.apoort.net/muzeum-sam…
WEB: Připravili jsme pro zájemce zdroje, které se věnují historii šamanství. Jak to všechno vzniklo, jak kdo používal šamanství a za jakým účelem to používá dnes. Poznejte historii šamanství a zkuste se jí inspirovat.
Šamanství na Youtube
Zde si najdete videa o šamani, které shromáždila Darina Šimková.
goo.gl/zjvaY3

Zpět

Neolitické kultury

https://en.wikipedia.org/wiki/Neolithic
WIKI: Neolit nebo mladá kamenná doba je historická epocha v dějinách pravěku, v archeologii a ve vývoji lidské společnosti, která nahradila ekonomiku předchozích období – paleolitu a mezolitu – založenou na lovu a zberačstve produktivním hospodářstvím.
Kategorie: Neolitické kultury
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:…
Göbekli Tepe
http://cs.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6bekl…
http://en.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6bekl…
WIKI: Göbekli Tepe je archeologické naleziště nedaleko tureckého města Urfa, kde byla dosud objevena a odkrytá část komplexu několika sérií kamenných kruhů, oválů o průměru 10 až 30 metrů, které tvoří velmi precizně opracované 3 až 6 metrové vápencové pilíře ve tvaru T.
Göbekli Tepe na Psychonautike
https://wp.apoort.net/gobekli-tepe-pupoc…
WEB: Göbekli Tepe – pupeční vrch je archeologická lokalita – neolitická svatyně, nejstarší známá lidská náboženská stavba.
Göbekli Tepe na esoterika Magnum
Zde si najdete videa o Göbekli Tepe.
https://apoort.net/esoterika/gobekli-tep…

Zpět

Pravěké duchovní bytosti

https://cs.wikipedia.org/wiki/Prav%C4%9B…
http://en.wikipedia.org/wiki/Prehistory
WIKI: Pravěk zahrnuje období vzniku a vývoje člověka, lidské společnosti a kultury od nejstarších nálezů (asi 3 miliony let pr.n.l.). Pravěk je tak nejstarší a nejdéle trvající dějinnou etapou.
Kategorie: Pravěk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:P…
Videa Pravěk
https://apoort.net/esoterika/pravek/
Pravěká kultura
https://sk.wikipedia.org/wiki/Pravek%C3%…
WIKI: Pravěká kultura je první, nejdelší prehistorická epocha ve vývoji kultury. Nejstarší nálezy pozůstatků kultury dnešního člověka typu homo sapiens pocházejí z doby před 40 tisíc let. Na pravěkou kulturu navazuje starověká kultura.
Pravěké umění
https://cs.wikipedia.org/wiki/Um%C4%9Bn%…
https://en.wikipedia.org/wiki/Prehistori…
WIKI: Pravěké umění je nejdelší, nejméně známá počáteční epocha ve vývoji umění v období zhruba 40000 – 2000 let před Kristem. Po něm následuje starověké umění.
Kategorie: Pravěké umění
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:P…
Jeskynní malířství
https://en.wikipedia.org/wiki/Cave_paint…
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jeskynn%C3…
WIKI: Jeskynní malířství je souhrnné označení pro prehistorické malby, které se zachovaly na stěnách a stropech jeskyní v různých částech světa. Nejznámější jsou mladopaleolitické jeskynní malby v Evropě a neolitické v Africe.
Jeskynní umění
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_St…
WIKI: Seznam obrazů, kreseb, soch, rytin a jiných děl umělců, kteří vytvořili to, co dnes nazýváme kamenné umění.

Zpět

Kosti a kostnice

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kostnice
http://en.wikipedia.org/wiki/Ossuary
WIKI: Kostnice je místnost pro ukládání lidských kosterních pozůstatků. Většinou se jedná o klenuté podzemní – sklepní prostory sakrální stavby, kde jsou poskládány lidské kosti do různých geometrických útvarů – mohyl, jehlanů, obrazců, obkladů stěn, kleneb, ale také v podobě lustrů.
Seznam kostnic
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Os…
Kategorie – pohřební památky a stavby
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Bu…
Katakomby
http://en.wikipedia.org/wiki/Catacombs
WIKI: Název katakomby vznikl z řeckého kata kumbál, což znamenalo blízko údolního svahu. Katakomby jsou podzemní pohřební prostory, které byly používány ve starověku. Zpočátku celkem, později ve velké míře nahrazovaly pohřebiště.
Kolumbárium
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kolumb%C3%A…
http://en.wikipedia.org/wiki/Columbarium
WIKI: Kolumbárium je stavba povětšinou na hřbitově, určená pro ukládání pohřebních uren. V antickém Římě se jednalo o pohřební komoru, která měla ve stěnách výklenky, kam se ukládaly pohřební schránky s popelem zesnulých. V současné době jsou kolumbária často součástí krematorií, ať už jako samostatně stojící objekty nebo jako součást vnějších nebo vnitřních zdí.
Krypta
http://cs.wikipedia.org/wiki/Krypta
http://en.wikipedia.org/wiki/Crypt
WIKI: Krypta je obvykle podzemní klenutá kaple pod kostelem nebo katedrálou, kde byli pohřbeni světci, panovníci a významné církevní osoby. Nejstarší zachované krypty pocházejí ze 6. století. V románské době měl kryptu každý větší kostel, nejčastěji pod presbytářem. V gotické době krypty mizí a objevují se opět v jiné podobě v baroku a později a to jak běžně nepřístupné hrobky.
Mauzoleum
http://en.wikipedia.org/wiki/Mausoleum
WIKI: Mauzoleum je druh budovy, která slouží k umístění (často zabalzamovaných) tělesných pozůstatků významných osobností. Název pochází z mauzolea v Halikarnassu, které je hrobkou krále Mausola II.
Kostní relikvie
http://en.wikipedia.org/wiki/Relic
WIKI: Relikvie je část těla – kosti, vlasy, lebky, končetiny posvátné či uctívané osoby, nebo náboženský objekt, který slouží jako předmět uctívání. Slovo relikvie pochází z latinského slova reliquiae, které znamená “pozůstatky” nebo “něco zanechané”.
Relikviář
http://en.wikipedia.org/wiki/Reliquary
WIKI: Relikviář je schránka na uchovávání relikvií. Existence relikviářů je doložena od 4. století, ale pozůstatky svatých byly ve velké úctě od počátků křesťanství. Již v katakombách je dosvědčená úcta k mučedníkem. Mnohé relikviáře mají velkou uměleckou hodnotu.
Mumie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mumie
WIKI: Mumie je mrtvé tělo člověka nebo zvířete, které bylo zachováno buď přirozeně (mrazem, vysušením pískem apod.) nebo uměle (balzamování). K náhodné mumifikaci dochází, pokud se mrtvé tělo nachází ve vhodných přírodních podmínkách.
Zdobené kosti
http://www.smithsonianmag.com/history/me…

Zpět

Spirit inteligence A.S.PUEBLA

https://meditacia.sk/2024-Reiki-klasicke…
WEB: A upřímně řečeno, uvědomil jsem si, že smysl života je v tom, že budu co nejblíže ke křesťanské a náboženské ideje a to je idea nej, navždy, všechno, všude donekonečna.

Další inteligentní systémy v ezoterice

František Bardon
http://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A…
http://en.wikipedia.org/wiki/Franz_Bardo…
WIKI: Výjimečná duchovní osoba, která komunikovala se všemi duchovními bytostmi co kultura člověka vytvořila na této planetě. A i strašidelné bytosti, strašidelné domy, místa a podobně. Vše kolem poltergeist. Náročná oblast ezoteriky se speciálními silami.
František Bardon: Praxe magické evokace
https://uloz.to/!JQ1v3LvxC/bardon-praxe-…
WEB: Nejucelenější dostupné dílo sférické magie uvádí čtenáře do nejhlubšího nejtajnějšího vedení kosmické magie, seznamuje s astrálním světem a jeho zákony, je to návod na vyvolávání bytostí ze sfér, které nás obklopují.
Klíč k opravdové kabale Františka Bardona
https://anitram.wordpress.com/2010/06/22…
http://goo.gl/OhCVzf
WEBY: Kabala jako univerzální kosmický jazyk, věda písmen, je klíčem k ovládnutí mikrokosmu i makrokosmu. František Bardon zaučuje žáka do kabalistické vědy. V doslovu autor děkuje Božské prozřetelnosti za sílu, aby mohl splnit svůj úkol – zpřístupnit tajemství nejvyšší vědy všem lidem.
Kabala
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kabala
https://en.wikipedia.org/wiki/Kabbalah
WIKI: Speciální tvorba inteligentního systému koncentrace do mozečku. Je to takový návrat do šamanského vědomí, kde je množství lidských mozečků navzájem pospojovaných do jednoho celku a mohou řešit problémy společně. Na takový druh inteligence se vzala komunikace srostlých siamských dvojčat.
Hermetická kabala
Hermetická kabala je západní esoterická, okultní a mystická tradice. Primárním zájmem hermetické kabaly je božstvo.
Kabalistická škola Sašu Puebla
https://www.meditacia.sk/1326-Kaabalisti…
WEB: Kabalistická škola se zabývá mystickým využitím snů ve Starém zákoně za účelem přeměny mysli, která dokáže využívat snové představy jedinečným způsobem. Je základem pro nácvik hypnotických schopností, které nejúčinněji dokáží ovlivňovat změny v mysli člověka.
Kabala na Magnum
https://apoort.net/esoterika/kabala/
WEB: V židovském pojetí znamená, že mystik (kabalista) se zcela oddává službě Bohu, studiu a naplňování Božích přikázání – Tóry. Své dojmy, techniky a praktiky kabalisté od středověku zapisovali.
Pyramidální kultura ve starém Egyptě
https://sk.wikipedia.org/wiki/Egyptsk%C3…
https://en.wikipedia.org/wiki/Egyptian_p…
WIKI: Duchovní egyptské kultury vytvářeli z andělských sfér, jejichž základ je v dětských žlázách dětí a dospělých osob. Vytvořili koncentraci energií a andělských sfér do jednoho celku. Tento základ lze nalézt ve Starém zákoně, ale i v Koránu. Koncentrace andělských sfér tvoří princíp božího světa vytvořeného z dětských a andělských sfér. Tito archandělé tvoří základ boží prítomosti a jeho univerzální moudrosti. Pyramidální stavby zde sloužily na úpravu andělských energií.
Pyramidální škola Sašu Puebla
http://www.meditacia.sk/1337-Pyramida-sk…
Zvuková přednáška staršího data od Sašu Puebla
http://www.meditacia.sk/3797-Pyramidy-MP…
Pyramidy na esoterika Magnum
https://apoort.net/esoterika/reiki-pyram…
Pyramidy na web stránce Sašu Puebla
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
Pyramidy na Facearcane
http://facearcane.apoort.net/category/py…
Pyramidy na web stránce Cimax
https://www.cimax.sk/lieky/pyramida
Videa – egyptská pyramida
https://apoort.net/esoterika/egypt-pyram…
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…

Zpět

VIDEA TEMPLE OF ARCHANGELS
https://www.youtube.com/watch?v=0z2rADxY…
https://www.youtube.com/watch?v=16ZgsT7I…
https://www.youtube.com/watch?v=5TlLZ5SY…
https://www.youtube.com/watch?v=67GuBO8j…
https://www.youtube.com/watch?v=87M36CWX…
https://www.youtube.com/watch?v=8Dgvwdsv…
https://www.youtube.com/watch?v=9Fz2fuan…

https://www.youtube.com/watch?v=9Y5Blgl-…
https://www.youtube.com/watch?v=dcZjAQOb…
https://www.youtube.com/watch?v=dPNf0Grh…
https://www.youtube.com/watch?v=gwC8JFNF…
https://www.youtube.com/watch?v=h-3cVC5C…
https://www.youtube.com/watch?v=h7nMwPDZ…
https://www.youtube.com/watch?v=HP1PJth4…

https://www.youtube.com/watch?v=JPMhVJb2…
https://www.youtube.com/watch?v=mGTEstJ-…
https://www.youtube.com/watch?v=MJTcvKmk…
https://www.youtube.com/watch?v=ptdguGZE…
https://www.youtube.com/watch?v=q0sq7uPB…
https://www.youtube.com/watch?v=RWx6jjak…
https://www.youtube.com/watch?v=Sg61AViI…

https://www.youtube.com/watch?v=uGvWqu7B…
https://www.youtube.com/watch?v=VrfC7Uga…
https://www.youtube.com/watch?v=w90Ud507…
https://www.youtube.com/watch?v=WNOsFh_b…
https://www.youtube.com/watch?v=x0vrLnmu…
https://www.youtube.com/watch?v=xfghkD3Y…
https://www.youtube.com/watch?v=yD90V6gs…

VIDEO CERN TOCAMAK
https://www.youtube.com/watch?v=_-6hJ8sl…
https://www.youtube.com/watch?v=Ad7rSwC5…
https://www.youtube.com/watch?v=cNJquuSW…
https://www.youtube.com/watch?v=i_eAppfe…
https://www.youtube.com/watch?v=kVrUR_SO…
https://www.youtube.com/watch?v=leGHWCzq…
https://www.youtube.com/watch?v=Mdxx9OsL…

https://www.youtube.com/watch?v=rfGwy8lF…
https://www.youtube.com/watch?v=rfpgOj5z…
https://www.youtube.com/watch?v=u-fbBRAx…
https://www.youtube.com/watch?v=Y_9n2MGB…

Zpět

Comments are closed