Reiki Shamballa II.

Datum sběru: 08.06.2016
Strana 1 z asi 174 výsledků
.
Reiki Shamballa II.
.
reiki-2

.

.
SAŠA PUEBLO PORADENSTVÍ
REKLAMA: Terapeut, bylinkář, léčitel, esoterik, reiki na dálku. Hledáte konkrétní věc? Potřebujete odborně poradit v oblasti reiki Shamballa II.? Neváhejte, kontaktujte mě. Odpovím každému osobně. Vstupní konzultace je bezplatná. Diagnostika zdraví je bezplatná a kontroluji 80 položek. Odpovím každému:
sasapueblo@meditacia.sk
.
Každou druhou sobotu meditujeme reiki, cvičíme ręki, zasvěcujeme reiki, vše bezplatně a špičková úroveň. Doporučuji připojit sa online na živou relaci GM Sašu Puebla.
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
.
KOLEKCE 12 VIDEÍ SHAMBALLA + KŘIŠŤÁLOVÉ LEBKY

https://goo.gl/7NDkj4
.
ZVUKOVÁ NAHRÁVKA K VIDEAM
https://www.youtube.com/watch?v=wGdbtpFW…

Alternativní medicína Sašu Puebla
.
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
WEB: Osobní cesta Sašu Puebla a něco jako návod pro ostatní, jak udělat léčitelství schopné konkurovat dnešní medicíně nebo s ní rovnocenně spolupracovat.

Saša Pueblo

Mícha, páteř a obratle
Budeme se zde znovu věnovat průniku reiki systému do oblasti zad, a tedy všech obratlů a plotének. Asi v 32. plotýnkách je uprostřed umístěna mícha a jde od středu hlavy přes krk, záda a břišní oblast a končí roztřepená v kostrči. Kostrč zde budeme vnímat jako zakrnutý ocas z doby, kdy jsme byli zvířata. Nezapomínejte, že geneticky jsou nám nejblíže prase a kráva. A tak ocas je logická věc. Mícha je hrubá asi jako tuha v tužce. Ale to ať vás nemýlí, že načež se zabývat takovou drobností jako je mícha. Ta tenká mícha byla vyvíjena alespoň 1 miliardu let a to stačilo, aby se miniaturizovala a dosahovala mimořádný výkon. Nezapomeňte si připomenout, že mícha řídí vývoj plodu, embrya a tak ještě i po narození dítěte mícha asi do 5. roku řídí veškerý vývoj. Teprve když začne růst velký mozek, mícha se utišuje a na 80% zůstává pasivní. Reiki může způsobit to, že obnovíte fungování míchy a ta pomůže mozku při řízení a regulaci těla člověka. Vynikající pro sportovce, ale i osoby ve starším věku ocení, když se mícha naplno rozběhne a podpoří slábnoucí mozek a celé tělo.

Utlumení mozkové činnosti
Pokud má člověk mozek vyvinutý dobře a není nijak poškozen, tak je logické, že mícha v páteři bude fungovat tak na 30% svého celkového výkonu a potřebujeme, aby šla na 100%. Tehdy je důležité, abyste se skoncentrovali reálně do svého mozku a tam začali dočasně tišit mozek a sugerovat si na jazyku a pak přímo v mozku, že pořádně nefunguje. Toto meditační cvičení aktivizuje výborně páteř a v ní míchu a v míše specifické neurony. Kdo pracuje do noci nebo má již unavený velký mozek, tak ho docela dobře přepne do míchy a funguje z míchy na 100% a v mozku utlumeně. Je to pocit jako přepnutí na náhradní motor a jdete dál.

Utlumení míšní aktivity
Mohli byste udělat i naopak a začít utlumovat míchu. Koncentrovat se přímo do míchy a odbrzdit všechny pocity velkého pohybu, ale i mikroskopických pohybů rukou, zkrátka neschopnost se pohybovat. Napojit se na dálku na osoby, které jsou ochrnuté. To způsobí jedinečný psychický stav v mozku a můžete vnímat doslova celou naši Galaxii se všemi souhvězdími a planetami. Něco podobného má astrofyzik Hawking.

Dítě a mícha
Uvědomte si sílu míchy, která řídí vývoj dítěte v těle matky a po porodu další roky řídí celý dětský organismus. Jak se mozek zvětšuje a získává určité funkce, tak se činnost míchy utišuje, ale nezaniká.

Stárnoucí osoba a mícha
Ve starším věku se u každé osoby snižuje dost podstatně množství neuronů. V lidském mozku je asi 100 miliard neuronů a na konci života zůstane 30 miliard. V míše se nedějí takové dramatické změny a je ideální, když se ve starším věku mícha znovu zaktivuje a pomůže řídit tělo. Ale stane se tak pouze u menšího počtu starých lidí.

Lezení po čtyřech končetinách – hrbení
Ve starším věku se osoby začnou hrbit. Důvodů na hrbení je několik, ale jeden z nich je i ten, že určité předklonění dopředu až hrbení pomáhá zapojovat do pohybu a celkového fungování i míšní neurony. Tedy tendence hrbit se a pomaličku, když to přeženeme, chodit i po rukou i po nohou vede k lepšímu rozvinutí míchy. Píšu o tom, abyste si to lépe uvědomili, že páteř během miliardu let vývoje fungovala tak, že jsme se pohybovali předními a zadními končetinami.

Více než 40% poškození míchy je nehybnost
Věštecky jsme vnímali, že osoby, kterým se poškodilo více než 40% míchy v páteři, vlastně nenávratně ochrnuly a mohli cvičit od rána do večera a nic zásadního by se na jejich celoživotním ochrnutí nezměnilo. Osoba v tomto případě není schopna klasického lidského pohybu.

Amputace rukou a nohou
Například sugerace a sugerativní uvěření amputace rukou a nohou bez pochybností vede k výrazné aktivitě míchy v páteři až k pocitu horka nebo tlaků v páteři. Takovými cvičeními se probouzí to, čemu říkáme hadí síla v míše samotné. Nezapomínejte, že v hluboké předhistorii našich předků jsme stovky milionů let byly něco jako plazi s nohama. A nezapomínejte na to, že kostrč nebyla taková, jakou máme dnes. Byla ohebná a nesla ocas. A tento ocas byl komunikačním prostředkem a sloužil i na udržování rovnováhy.

Dýchání přes kůži
Je v medicíně známo, že povrchem těla dýcháme, ne tak aktivně jako plícemi. Ale kůží jde do těla určité procento kyslíku a ven kysličníku uhličitého. A když se silně zkoncentrujete svými smysly na povrch kůže a zaktivizujete dýchání, tak to vede k tomu, že mícha bude postupně obratel po obratli aktivována.

Pohyb vycházející ze svalů kolem obratlů a nikoliv z ruky nebo chodidla
Někteří jedinci v posilovně mají i v dospělosti otevřenou míchu a jejich pohyb nezačíná v prstech rukou nebo nohou, ale začíná nejprve na svalech kolem páteře. A i tehdy dojde k silné aktivizaci míchy v páteři za každým obratlem.

Co je nahoře – to je i dole
Uvědomte si, že spodek míchy řídí mozek a to hlavně pohyb hlavy a vrch míchy v hlavě řídí dolní končetiny. Když chcete řídit dobře ruce a jejich velký pohyb, tak ho vědomě lépe uřídit ze spodní části míchy.

Krystalické mřížky minerálů
Když už máte jako tak rozmeditovanou míchu po celé délce a otevřené skutečné přírodní vědomí, tak mícha je schopna reagovat na vnitřní strukturu minerálů. Ale je schopna reagovat na různé patogenní poruchy v zemské kůře a reaguje i na horniny uložené v žilních polích.

Zvířecí magnetismus a zvířata
Když máte dostatečně aktivizovanou míchu a vnímáte ji senzibilně jako hučící vodopád, tak je čas začít přes reiki systém do míchy nabírat bioenergii ne z lidských objektů, ale vysloveně ze zvířecích objektů.

Sexualita a mícha
Ve velkém mozku máte různé centra pro různé druhy sexuality a zde si je představujete, ale provedení sexuálních představ funguje přímo v míše. Neprovedete ho jako makropohyb skutečné sexuální aktivity, ale pouze v mikroskopických pohybech svalů a celého těla. To je tantra a ovládání sexuální energie a to přímo v míše.

Dervišské tance a mícha
Delší točení na místě vede k tomu, že se silně aktivizuje mícha a v úrovni každého obratle se vytvoří malý vodorovně ležící disk energie. Tyto techniky používaly perští bojovníci po dobu vlády Říma nad většinou tehdejšího světa.

Předhistorické struktury v oblasti míchy
V oblasti míchy odshora až dolů jsou uloženy takzvané spící kmenové buňky a jde o dva předhistorické objekty: hada s nohama a něco jako menšího krokodýla. Jde o předhistorické formy vývoje našich zvířecích předků. Tyto spící kmenové buňky se dají aktivizovat a pomohou do těla dostat obrovské množství kmenových buněk a například ozdravit a také omladit organismus člověka.
.
Zpět
.
Reiki kobra Shamballa na esoterika Magnum
.
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
WEB: Doporučujeme před pochopením a cvičením Reiki kobra II. věnovat se zvládnutí technik Reiki kobra I.
.
Shamballa na wikipedii
.
https://en.wikipedia.org/wiki/Shambhala
WIKI: Shamballa je mysteriózní zem spojena s tantrickým meditačním božstvem Kálačakrou. O Shamballe se říká, že se nachází na severu světa, či ve vesmíru a toto místo se často ztotožňuje se střední Asií.
.
Shamballa internacionální na wikipedii
.
https://en.wikipedia.org/wiki/Shambhala_…
WIKI: Shamballa buddhismus částečně pochází z učení Shambally jako byla původně vyhlášena Chögyam Trungpa. Týká se lidí jakékoliv víry, nerozlišuje, zda to je buddhista, katolík, protestant, žid, muslim, hinduista.
.
Shamballa multidimenzionální léčení – MDH
.
http://www.awakening-healing.com/Healing…
WEB: Systém Shamballa multidimenzionální léčení je kompletní systém, který obsahuje všechny symboly 352 věnované Germain, působí na vyšší vibrační rovině a proto poskytuje přenos energií mnohem rychlejším tempem a intenzitou.
.
Zpět
.
John Armitage – zakladatel Shamballa
.
http://johnarmitage.me/
https://www.facebook.com/crystals.skulls…
WEB: John Armitage známý jako Hari Das Baba je zakladatelem nového modelu vícerozměrné transformace. Nové paradigma učení jsou začleněny na planetě Zemi ve škole esoterických věd v různých zemích a pracích stovek magisterských učitelů, kteří ji sdílejí ve svých třídách.
.
Jeden ze Shamballa zakladatelů Neem Karoli Baba
.
https://en.wikipedia.org/wiki/Neem_Karol…
http://www.neebkaroribaba.com/
WIKI: Neem Karoli Baba nebo Neeb Karori Baba byl hinduistický guru, mystik a vyznavač hinduistického boha Hanuman.
Video Neem Karoli Baba
https://www.youtube.com/watch?v=GmwXsgVT…
.
Jeden z představitelů Shamballa Baba Hari Dass
.
https://en.wikipedia.org/wiki/Baba_Hari_…
WIKI: Baba Hari Dass je jóga mistr, tichý mnich a komentátor indické biblické tradice Dharma a Moksha. On byl klasicky vyškolen v Ashtanga józe, kriya józe, Ayurveda, tantra józe.
.
Zpět
.
Mudry reiki Shamballa
.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mudra
http://en.wikipedia.org/wiki/Mudra
WIKI: Mudra je symbolické či rituální gesto používané v buddhismu i hinduismu. Některé mudry jsou předváděny pomocí celého těla, ovšem na zobrazení většiny z nich je potřeba pouze ruka a prsty.
Mudra na web stránce esoterika Magnum
https://apoort.net/esoterika/mudra-joga/
Mudry na Facearcane
http://facearcane.apoort.net/kurzy-mudry…
.
VIDEA MUDRY HAND FORMATIONS
https://www.youtube.com/watch?v=RsPPEE4i…
https://www.youtube.com/watch?v=EQ7PAUlR…
http://www.youtube.com/channel/HCIdfGQWB…
http://www.youtube.com/watch?v=DDG_wrJSL…
http://www.youtube.com/watch?v=tff9Yo5t6…
http://www.youtube.com/watch?v=XPFv1_1ib…
https://www.youtube.com/watch?v=vJT5U7qe…
.
https://www.youtube.com/watch?v=Eb0XmJ8l…
https://www.youtube.com/watch?v=qyC4ZZit…
https://www.youtube.com/watch?v=1scJB_Cq…
https://www.youtube.com/watch?v=0FN7ViW5…
https://www.youtube.com/watch?v=D2N5tEPt…
https://www.youtube.com/watch?v=7Azo8FMd…
https://www.youtube.com/watch?v=r79uHRsQ…
Mudry – 50 videí
https://goo.gl/t5tHcl
.
Zpět
.
Přívěsky reiki Shamballa
.
http://www.anjelskydiabolske.sk/blog/vyz…
http://www.liecive-kamene.sk/shamballa
http://www.fengshui-obchod.sk/shambala-n…
http://www.kreatio.sk/index.php?id_categ…
E-SHOP: Shamballa náramky jsou inspirovány buddhistickými a tibetskými tradicemi, kromě potěšení z jejich krásy tyto náramky dávají pocit vyrovnanosti, duševní pohody a klidu.
Video Shamballa přívěsky
https://www.youtube.com/watch?v=w9Bly9o7…
.
Sypané mandaly reiki Shamballa
.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tibetsk%C3…
WIKI: Nejznámější sypanou mandalou je písečná tibetská mandala, která se dodnes používá v Indii, Tibetu a Nepálu pro náboženské rituály. Je tvořena podle daných pravidel a obsahuje dané symboly.
.
VIDEA SYPANÉ MANDALY
https://www.youtube.com/watch?v=KyqVDewZ…
https://www.youtube.com/watch?v=10084L3P…
https://www.youtube.com/watch?v=q6b7iro-…
https://www.youtube.com/watch?v=VctLUseU…
https://www.youtube.com/watch?v=2uazRvR9…
https://www.youtube.com/watch?v=BOQHk24G…
https://www.youtube.com/watch?v=IYVcjFhp…
.
https://www.youtube.com/watch?v=LcJWazzE…
https://www.youtube.com/watch?v=wVETFMoL…
https://www.youtube.com/watch?v=ga5s_qYg…
.
Zpět
.
Krystalické mřížky minerálů
.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Krystalov%…
WIKI: Krystalová mřížka je množina určitých pomyslných abstraktních bodů, pomocí kterých se popisují struktury krystalů, nebo vzájemná poloha částic v krystalů.
.
Krystalická struktura
.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Krystalick…
WIKI: Pod krystalickou strukturou nebo strukturou krystalu rozumíme konkrétní způsob rozmístění základních stavebních částic v krystalu (atomů, iontů nebo molekul).
.
Krystalografická soustava
.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Krystalogr…
WIKI: Krystalografická soustava je jedna ze sedmi základních typů symetrie v krystalové mřížce. V krystalové mřížce se v trojrozměrném prostoru kombinují prvky bodové symetrie a translace.
.
Zpět
.
Žíly hornin
.
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDila_…
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BD%C3%…
https://en.wikipedia.org/wiki/Vein_(geol…
WIKI: Žíly jsou místa zvýšeného výskytu nerostných surovin a vzácných minerálů nebo prvků, které se hromadí přímo v nich, nebo v jejich bezprostředním okolí. Žíly jsou důležitým zdrojem drahých kovů a dalších vzácných minerálů.
.
Láva
.
https://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1va
WIKI: Láva je geologické označení roztavené horniny, která se dostává na povrch během sopečných erupcí nebo lávových výlevů. Její podzemním ekvivalentem je magma.
.
Magma
.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Magma
WIKI: Magma je roztavena (s teplotou 600- 1200 ° C) nejčastěji křemičitá hornina s obsahem rozpuštěných fluidních složek, které se tvoří v plášti Země (případně jiných planet).
.
Jádro
.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zemsk%C3%A…
WIKI: Zemské jádro je nejvnitřnější část Země. Nachází se pod pláštěm v hloubce 2 900 km. Je rozděleno na vnější a vnitřní (nazývané také jadérko) jádro, mezi nimi se nachází přechodná zóna, široká asi 160 – 500 km.
.
Stavba Země
.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Stavba_Zem…
WIKI: Země, podobně jako ostatní terestrické planety, se skládá z několika soustředných obalů, z nichž každý má osobité horninové složení a tím i odlišné chemické a fyzikální vlastnosti.
.
Zpět
.
Zemská kůra
.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Zemsk%C3%A…
WIKI: Zemská kůra je nejsvrchnější geologická vrstva Země. Rozděluje se na pevninskou a oceánskou kůru. Spolu s vrchní částí pláště tvoří pevnou vrstvu povrchu Země: litosféry, která je rozlámaní na několik desek, “plovoucích” na plastické vrstvě: Astenosféra.
.
Kontinentální zemská kůra
.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kontinent%…
WIKI: Kontinentální zemská kůra je část zemské kůry tvořící kontinenty. Má tloušťku 20-80 km, průměrně 40 km. Je tvořena převážně sialitickými horninami. Její objem neustále roste, protože je lehčí a prakticky nesubdukuje.
.
Tektonická deska
.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tektonick%…
WIKI: Tektonická deska nebo litosférická deska je mohutná kra pevné zemské kůry a části vrchního pláště (litosféry). Zemský povrch je pokryt 12 většími a řadou (kolem 40) menších desek.
.
Zpět
.
Seznam sopek
.
https://en.wikipedia.org/wiki/Lists_of_v…
WIKI: Seznamy sopek aktivních, ve vegetačním klidu a vyhaslých sopek tříděných podle zemí a kontinentů.
Videa Filipines sopky
https://apoort.net/esoterika/filipiny-so…
.
Vulkanská erupce
.
https://en.wikipedia.org/wiki/Vulcanian_…
WIKI: Vulkanská erupce označuje sopečnou erupci explozivního typu jako dělostřeleckou palbu s dlouhými intervaly. Jejich výbušná povaha je způsobena zvýšeným obsahem oxidu křemičitého magma.
Videa vulkány světa
https://apoort.net/esoterika/vulkany/
.
Zpět
.
Křišťálová lebka
.
https://en.wikipedia.org/wiki/Crystal_sk…
http://www.cez-okno.net/clanok/kristalov…
WIKI: Křišťálová lebka je archetypem starých civilizací a jejich umění komunikace, telepatie a informací. V archeologických sbírkách celého světa je několik lebek zhotovených z horského křišťálu, o nichž se předpokládá, že pocházejí z předkolumbovských kultur Střední Ameriky – nejdříve od Aztéků nebo Mayů.
.
Zpět
.
Jóga
.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Joga
http://en.wikipedia.org/wiki/Yoga
WIKI: Jóga je filosofický směr – nejdokonalejší systém o člověku, který vnímá člověka jako celek a vede ho k sebepoznávání. Cestou jógy je možné překonat nepravé ego.
Jogínská škola na web stránce Sašu Puebla
https://www.meditacia.sk/1325-Joginska-s…
Jóga na na online Sašu Puebla
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
Jóga na web stránce esoterika Magnum
https://apoort.net/esoterika/category/as…
Jóga na web stránce Cimax
https://www.cimax.sk/lieky/joga
Jóga na Facearcane
http://facearcane.apoort.net/category/jo…
.
Zpět
.
Indické chrámy

https://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%BDc…
WIKI: Až na Zlatý chrám a Taj Mahal, Sedm divů Indie je umístěno v malých městech nebo na venkově. Čtyři jsou umístěny ve třech metropolitních oblastech, v Dillí je Lotus Temple a Qutub Minar, v Bombaji je Victoria Terminus a v Kalkatě je Howrah most
Indické chrámy na web stránce esoterika Magnum
https://apoort.net/esoterika/indie-chram…
.
Indická hudba
.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sit%C3%A1r
WIKI: Sitár je mnohostrunný drnkací hudební nástroj populární v severní Indii, typický představitel nástrojů hindustánská hudby. Klasickým průvodním nástrojem je dvojice bubnů podokno, případně strunný nástroj tampura. Podobným nástrojem odvozeným od sitar avšak s basovejším zvukem je surbahar.
Hindus hudba na web stránce esoterika Magnum
https://apoort.net/esoterika/hindus-hudb…
Videa Indie hudba sitar na web stránce esoterika Magnum
https://apoort.net/esoterika/indie-sitar…
Hudba sitar na Facearcane
http://facearcane.apoort.net/kurzy-sitar…
.
India
.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Indie
http://en.wikipedia.org/wiki/India
WIKI: Nejstarší známky lidské kultury v Indii sahají do 3. tisíciletí pr.n.l. Od 5. století pr.n.l. se v zemi šířil buddhismus, od 16. století se od západu prosazoval islám.
Videa o Indii
https://apoort.net/esoterika/ganga/
https://apoort.net/esoterika/asram/
India na Facearcane
http://facearcane.apoort.net/?s=india
.
Zpět
.
Zvířata Afriky
.
Seznam zvířat žijících v Africe
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:…
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:M…
Slon africký
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slon_afric…
WIKI: Slon africký je největší ze 3 druhů slonů, obývá různé stanoviště od pouští po horské deštné lesy, potřebuje obrovské množství potravy a velké území na její pořízení.
OBRÁZEK
https://goo.gl/ozqy19
Video
https://www.youtube.com/watch?v=pJsdRNSd…
Buvol africký
https://en.wikipedia.org/wiki/African_bu…
WIKI: Buvol africký také známý jako buvol kapský je druh velkého afrického tura. Žije v bažinách a záplavových oblastech, stejně také na pastvinách a v lesích afrických hor.
OBRÁZEK
https://goo.gl/GDXG0M
Video
https://www.youtube.com/watch?v=Xfz5-q4y…
Gepard
https://cs.wikipedia.org/wiki/Gepard_%C5…
WIKI: Gepard je nejrychlejší savec na světě, dosahuje v běhu na krátkou vzdálenost rychlost 110 km za hodinu, v současnosti se vyskytuje především ve střední, západní a jižní Africe.
OBRÁZEK
https://goo.gl/IizCrb
Video
https://www.youtube.com/watch?v=bhIZ9TSI…
Hroch obojživelný
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hroch_oboj…
WIKI: Hroch obojživelný je velký sudokopytník z čeledi hrochovitých, adaptovaný k životu ve vodním prostředí. Vyskytuje se v Africe na jih od Sahary.
OBRÁZEK
https://goo.gl/G4TZ1K
Video
https://www.youtube.com/watch?v=viscpEhj…
Krokodýl nilský
https://cs.wikipedia.org/wiki/Krokod%C3%…
WIKI: Krokodýl nilský je nejznámější druh krokodýla, který dorůstá do největší velikosti. Vyskytuje se na většině území Afriky a v Izraeli. Pro svou kůži i maso se chová na krokodýlích farmách po celém světě.
OBRÁZEK
https://goo.gl/VkZTQx
Video
https://www.youtube.com/watch?v=NhrQZoO2…
Leopard skvrnitý
https://en.wikipedia.org/wiki/Leopard
WIKI: Leopard skvrnitý žije hlavně ve vlhkých hustých pralesích, v pouštích jsou leopardi krémovožlté, v travnatých oblastech tmavě žluté. Jako jedna z mála velkých kočkovitých šelem se zdržuje často v korunách stromů, kam si vynáší kořist.
OBRÁZEK
https://en.wikipedia.org/wiki/Leopard#/m…
Video
https://www.youtube.com/watch?v=1Asq7DsX…
Žirafa
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDiraf…
WIKI: Žirafa je mohutný sudokopytník, v současnosti nejvyšší ze všech suchozemských živočišných druhů. Přirozeným prostředím pro žirafy jsou suché savany a otevřené pláně s řídkým stromovím, někdy se vyskytuje i v polopouštích nebo naopak v řídkých lesích a buši.
OBRÁZEK
https://goo.gl/sYtlKi
Video
https://www.youtube.com/watch?v=9GAW5o0Z…
Lev
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lev
WIKI: Lev je savec z čeledi kočkovitých rozšířený v savanách a stepích Afriky na jih od Sahary, v ekosystému Serengeti a v Národním parku Gir v Indii.
OBRÁZEK
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lev#/media…
Video
https://www.youtube.com/watch?v=iiY-z_Qn…
.
Zpět
.
Kosmos
.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vesm%C3%AD…
WIKI: Vesmír je souhrnné označení veškeré hmoty, energie a časoprostoru, který obsahuje. Zahrnuje hvězdy, planety, galaxie, mezigalaktický prostor a další.
Kosmos na web stránce Sašu Puebla
Věnujeme se zde celkově astronomii a to je věda o zkoumání kosmu, výcviku průniku ezoterikovej mysli do kosmu, trénink této schopnosti, znalosti a zkušenosti o kosmu a vesmíru.
https://meditacia.sk/1294-Kozmos/
https://meditacia.sk/2024-Reiki-klasicke…
Zvukové nahrávky MP3 ze živých přednášek Sašu Puebla
https://meditacia.sk/3796-Kozmos-MP3/
Kosmos na web stránce online Sašu Puebla
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
Reiki kosmos na web stránce esoterika Magnum
https://apoort.net/esoterika/reiki-kosmo…
Kosmos na Psychonautike
https://wp.apoort.net/
Kosmos na Facearcane
http://facearcane.apoort.net/category/ko…
http://facearcane.apoort.net/muzeum-kozm…
Videa kosmos
https://apoort.net/esoterika/kosmos-vulk…
https://www.youtube.com/watch?v=vGpZU1LS…
https://www.youtube.com/watch?v=3Sm4-ofk…
.
Zpět
.
Tantra – sexualita
.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tantrismus
http://en.wikipedia.org/wiki/Tantra
WIKI: Lidská sexualita je důležitou součástí lidského bytí po celý život jednotlivce a zahrnuje pohlaví, rovnost identitu a genderové role, sexuální orientaci, erotiku, požitek, intimnost a reprodukci.
https://en.wikipedia.org/wiki/Human_sexu…
Tantra je základní duchovní věda. Jakákoliv duchovní praxe by měla být považována za praxi stojící na tantrickém kultu. Tantrický člověk je osoba, která bez ohledu na kastu, víru nebo náboženství usiluje o duchovní růst nebo směřuje k něčemu konkrétnímu.
Tantra na web stránce esoterika Magnum
https://apoort.net/esoterika/tantra-joga…
https://apoort.net/esoterika/tantra/
Tantra na web stránce Cimax
https://www.cimax.sk/lieky/tantra
Tantra na Facearcane
https://facearcane.apoort.net/?s=tantra
Videa tantra
https://apoort.net/esoterika/tantra/
.
Zpět
.
Kostrč a pohyb
.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostr%C4%8…
https://en.wikipedia.org/wiki/Coccyx
WIKI: Kostrč je malá kost u člověka vzniklá srůstem posledních obratlů a je pozůstatkem zakrslého ocasu. Kostrč se nachází v oblasti zadní části pánve.
.
Reiki kobra – pohyb znaků
.
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
WEB: Intenzita průniku do míchy je zaručena používáním rituálních a obřadních předmětů při meditačních aktivitách. Pomocí reiki objektu kobra se budeme usilovat o to, abychom vědomím pronikli 100 000 kilometrů atmosféry a “preboxovali” svou psychiku do kosmu.
.
Třetí ruka kreslí znaky
.
http://reikimanual.com/pdfs/Shamballa-Sy…
ČLÁNEK: Jako pozůstatek ztraceného ocasu. Pozůstatkem ocasu mentálně v představě točíte a kreslíte reiki znaky a jiné znaky.
.
Reiki znaky pohyb
.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Reiki
WIKI: Reiki je léčitelská metoda, za zemi původu reiki se uvádí Japonsko a jako zakladatel – objevitel je uváděn Mikao Usui. Podle The Skeptic’s Dictionary Usui po několika dnech půstu začal halucinovat a během toho mu byl zjeven klíč na léčení.
Reiki znaky na Facearcane
https://apoort.net/esoterika/reiki-znaky…
Reiki znaky – obrázky
https://goo.gl/IebzQ6
https://goo.gl/uD0v0C
.
VIDEA REIKI ZNAKY

https://www.youtube.com/watch?v=3q1mXdUy…
https://www.youtube.com/watch?v=6B8htCVF…
https://www.youtube.com/watch?v=Wo-TGb_3…
https://www.youtube.com/watch?v=QkX0xJXK…
.
Zpět
.
Dervišské tance a mícha
.
https://en.wikipedia.org/wiki/Sufi_whirl…
WIKI: Sufi víření – dervišským tance je fyzicky aktivní meditace, je to obvyklý tanec dervišů, kteří mají za cíl dosáhnout zdroj vší dokonalosti.
.
VIDEA DERVISH DANCE
https://www.youtube.com/watch?v=tX7hxzTB…
https://www.youtube.com/watch?v=iqTivYoc…
https://www.youtube.com/watch?v=TY1zNBkb…
https://www.youtube.com/watch?v=Qz6eAJ7F…
https://www.youtube.com/watch?v=X5PxSdfs…
https://www.youtube.com/watch?v=cs7V8r16…
https://www.youtube.com/watch?v=3gG8YAUq…
.
https://www.youtube.com/watch?v=CtPu-EAJ…
https://www.youtube.com/watch?v=lFIQMM8b…
https://www.youtube.com/watch?v=zvYVUmvt…
https://www.youtube.com/watch?v=lFIQMM8b…
https://www.youtube.com/watch?v=lSPIGsEZ…
https://www.youtube.com/watch?v=zumhV0NZ…
https://www.youtube.com/watch?v=W_Km4j36…
Seznam videí dervišským tance
https://goo.gl/XddyKw
.
VIDEA SHAMBALLA
https://www.youtube.com/watch?v=gh8AN7PU…
https://www.youtube.com/watch?v=ElENm_DH…
https://www.youtube.com/watch?v=F8nyRk8M…
https://www.youtube.com/watch?v=sEzN8rou…
https://www.youtube.com/watch?v=JSWmW1G2…
https://www.youtube.com/watch?v=FK2dDAsL…
https://www.youtube.com/watch?v=dDFyFCA_…
.
https://www.youtube.com/watch?v=fDGwJxJk…
https://www.youtube.com/watch?v=Xj63c4Qi…
https://www.youtube.com/watch?v=kHEYEQtb…
https://goo.gl/6tlR60
https://goo.gl/Gx0eFI
.
Zpět

Comments are closed