Reiki shamballa I.

Datum sběru: 22.05.2015
Strana 1 z přibližně 35 výsledků
.
Reiki shamballa I.
.
.

.
SAŠA PUEBLO PORADENSTVÍ
REKLAMA: Terapeut, bylinkář, léčitel, esoterik, reiki na dálku. Hledáte konkrétní věc? Potřebujete odborně poradit v oblasti reiki shamballa I.? Neváhejte, kontaktujte mě. Odpovím každému osobně. Vstupní konzultace je bezplatná. Diagnostika zdraví je bezplatná a kontroluji 80 položek. Odpovím každému:
sasapueblo@meditacia.sk
.
Každou druhou sobotu meditujeme reiki, cvičíme ręki, zasvěcujeme reiki, vše bezplatně a špičková úroveň. Doporučuji připojit sa online na živou relaci GM Sašu Puebla.
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
.
Alchymie
.
WIKI: Alchymie (arabsky al-kimijá) je obor lidského poznání, který měl jisté prvky z několika nynějších vědních oborů (fyzika, chemie, medicína) i z dalších oblastí (astrologie, magie). Často na ni odkazuje umění, sémiotika, psychologie
.
.
Astrologie
.
WIKI: Nejznámější oblastí astrologického zkoumání je popis vztahu postavení astrologických planet v okamžiku narození na člověka pomocí astrologického diagramu zvaného horoskop. Na rozdíl od astronomických planet jsou mezi planety v astrologii označovány i Slunce a Měsíc a západní tradice užívá pro sestavení horoskopu také postavení mnoha skutečných astronomických objektů
.
Saša Pueblo: Budu se zde věnovat problematice průniku reiki do míchy v páteři. Mícha jde od středu mozku do krku a odtud jde v jednotlivých obratlích až dolů po kostrč. Kolem míchy je mnoho ganglií a to jsou útvary o velikosti drobných fazolek. V těle jsou ganglie o různých velikostech od malé fazolky po velkou fazole a někdy i o velikosti nehtu palce. Během těhotenství embryo řídí mícha a když se dítě narodí, tak postupně roste velký mozek v lebce a mícha se ukládá na něco jako zimní spánek a během života již neřídí orgány, ale se o to stará velký mozek. A tady má právě šanci reiki shambaola, která může pomoci otevřít v dětství doslova zhybernovanou míchu. Takové otevření a rozvinutí míchy může být výrazně na prospěch zdraví a orgánů. A tak reiki léčitel zde má svou parketu pro léčbu, ale i aktivování této oblasti.
.
.
Hermetismus
.
WIKI: Pramenem hermetických nauk jsou řecky psané spisy přisuzované Hermovi Trismegistovi (někdy považovaného za identického s egyptským bohem Thovtem) sdružené do souboru Corpus Hermeticum. Za nejvýstižnější z nich bývá pokládána Smaragdová deska
.
Hermes Trismegistos
WIKI: Corpus Hermeticum. Tato díla pojednávají o tzv. hermetické filosofii či hermetismu. Různá další díla (převážně alchymistická) mu byla připisována i později. Často bývá označován za zakladatele alchymie a někdy též astrologie, jeho existence jako skutečné osoby však není prokázána a nezřídka bývá zpochybňována či přímo odmítána
.
.
Břišní mozek – črevný mozek
.
WIKI: Enterosolventní nervový systém, nebo vnitřní nervový systém, je jedním z hlavních divizí nervového systému a se skládá ze systému neuronů , které řídí funkci trávicího systému . V současné době se obvykle označuje jako oddělit od autonomního nervového systému , protože má svou vlastní nezávislou reflexní činnost
.
.
Resekce zubů
.
WIKI: Kořenového kanálku je anatomický prostor uvnitř kořene zubu . Část přirozeně se vyskytující prostoru uvnitř zubu, sestává z buničiny komory (v koronální části zubu), hlavní kanál (y), a další složité anatomické větve, které se mohou připojit k kořenových kanálků navzájem nebo povrch kořene
.
Amputace končetin
WIKI: Amputace je odstranění těla končetiny by traumatem , dlouhodobé zúžení nebo chirurgie . Jako chirurgického opatření, se používá k léčbě bolesti nebo chorobný proces v postižené končetiny, jako je například maligní onemocnění nebo gangrény
.
Odstranení orgánů
WIKI: Laparoskopie (laparo – lat., měkké místo v těle, scope – lat., pozorovat) je endoskopická operační metoda břišní chirurgie, při které se pomocí endoskopických nástrojů pod kontrolou kamery provádějí operace orgánů břišní dutiny
.
.
Auerbachs plexus – svalový mozek
.
WIKI: Ganglia mají vlastnosti podobné centrálního nervového systému (CNS). Tyto vlastnosti zahrnují přítomnost glia, interneurony, malý extracelulární prostor, hustou synaptické neuropil, izolaci z krevních cév, více synaptických mechanismů a více neurotransmitery
.
Míšní mozek
WIKI: Mícha (lat. medulla spinalis) je nervová trubice uvnitř páteře, která navazuje na prodlouženou míchu v mozku a končí pod prvním bederním obratlem, kde se definitivně rozpadá na jednotlivé míšní nervy. Její délka je 40 – 45 cm
.
Saša Pueblo: Jedna z technik, jak aktivizovat buzení míchy a v ní embryonálních struktur je sugerace a uvěření amputace končetin. Sugerace asi 40% poškození míchy vede k přepnutí stavu míchy do něčeho jako simulátor pro detailní vnímání lidského těla nebo kosmu s matematickými údaji. Je to léčba opačným způsobem a to totálním znehybněním těla – uvěřit a nezpochybňovat a takto proniknout do míchy v páteři.
.
.
Shamballa reiki
.
WEB: Vibrace Země se stále zvyšují a současně jsme obklopeni stále silnějším Světlem. Tato energie prosvětluje a harmonizuje celou naší podstatu. Aktivní účastí je možné celý proces urychlit
.
Čakra shamballa znaky
Čakra shamballa zvuky
Čakra shamballa mistr – tvoří čakry pro jiné
.
Saša Pueblo: Mícha v páteři se dá léčit a aktivizovat nejen energiemi reiki, ale i například napichávaním obratlů tupým hrotem nůžek do průniku bolesti dovnitř míchy. Také je možné tuto oblast léčit biolampou. A je možné se i smysly dovnitř koncentrovat do jednotlivých obratlů nejlépe představou, jak vcházíte do studny a představa se nerozpadá a klidně po míše postupujete až ke kostrči. Stejně tuto oblast je možné přeléčit a aktivizovat obklady ze Švédských kapek. Jsou možné i jiné léčivé postupy.
.
.
Shamhalla čakra
.
WIKI: Ať už jeho historický základ, Shambhala postupně přišel být viděn jako buddhistický čisté zemi , pohádkové království, jehož realita je vizionář, nebo duchovní, stejně jako fyzické nebo geografické
.
Saša Pueblo: Speciální technika otevírání míchy je sexuální energie z představ po velkém mozku. Intuitivně se do jednotlivých obratlů vkládají sexuální energie s těmi správnými sexuálními obrazy. Buď po těchto obrazech osoba touží, nebo jejich zásadně odmítá. V podstatě lze taktéž říci, že v představě lidské mysli koncentrované do dané oblasti míchy lze uplatnit jakýkoli sexuální pocit i když je hluboce nemravný, ale v představě neškodný. Neměl by tento zážitek přejít do sexuálního života jedince a snaha o jeho provedení mimo tělo a mozek dané osoby. Některé sexuální praktiky mohou porušovat zákon. Reiki léčitel je i věštec, dokáže hromadit sexuální energii a i takto upravit a pročistit míchu a otevřít ji pro intenzivnější aktivitu.
.
Zpět
.
Kalachakra
.
WIKI: Tantra Kálačakra je přesněji nazývaná Kálačakra Laghutantra, a je považovaná za zkrácený text originální Kálačakry Mulatantry, která se však nedochovala. Mnozí buddhističtí mistři považují Kálačakru za nejobsáhlejší a nejkomplexnější systém v kontextu tantrického buddhismu
.
.
Království Shamballa
.
WIKI: První pozoruhodný král Shambhaly, král Suchandra (někdy nesprávně Sanskritized jako “Chandrabhadra,” tib. Dawa Sangpo), byl ten, kdo požádal o výuku od Buddhy . V reakci na jeho žádost Buddha dal první Kálačakra kořenový tantru.
.
.
NON epileptický záchvat
.
WIKI: Spánek je útlumově-relaxační fáze organismu, při níž dochází ke změně činnosti mozku doprovázené ztrátou vědomí, sníženou citlivostí na vnější podněty, dochází k uvolnění svalstva, dýchání se zpomaluje a krevní tlak se snižuje
.
.
Čas
.
WIKI: V jávském bájesloví, Batara Kala je bůh ničení. Batara Kala je líčen jako obr, narozený spermií Bathara Guru, králi bohů. V Borobudur, bránu ke schodům zdobí obří hlavou, takže brány vypadají jako otevřené ústí obra. Mnoho dalších bran jávských tradičních staveb má tento druh ornamentu. Snad nejpodrobnější Kala Face v Javě je na jižní straně Candi Kalasan.
.
.
Shamballa Budha
.
WIKI: Shambhala Školení je podáván po celém světě Shambhala International. Shambhala Školení je uveden v sérii víkendových programů, první z nichž pět se nazývají “Heart of bojovnictví,” a následné sedm “Sacred cesta”. Bojovník Shromáždění je uskutečnění tohoto Shambhala školení posvátnou stezku programu
.
.
Svaly
.
WIKI: Sval je měkká tkáň nalezeny u většiny zvířat. Svalové buňky obsahují proteinové vlákna aktinu a myosinu , která kloužou přes sebe, produkovat kontrakce , které se mění i délka a tvar buňky. Svaly funkce vyrábět síly a pohybu
.
Saša Pueblo: Kolem míchy v páteři se nacházejí i jiné latentně skryté neuronové a nervové systémy jako v kůži prehistorická mřížková soustava a z ní jdoucí rotující čakrové systémy. Kolem páteře a míchy jsou zakrslé prehistorické struktury hada s nohama z období dinosaurů. Většina lidí má tyto struktury v podobě latentních kmenových buněk a je třeba je aktivizovat a přinutit růst. U některých jsou rozvinuté do drobných fazolek a vytvářejí strukturu něčeho jako více metrového hada s nohama. A je možné tento prehistorický systém aktivizovat a využít pro podporu zdraví nebo mimořádných schopností.
.

Comments are closed