Reiki Samuraj

Datum sběru: 24.08.2015
Strana 1 z přibližně 83  výsledků

Reiki Samuraj
..
reiki-2
 .
 .

.
SAŠA PUEBLO PORADENSTVÍ
REKLAMA: Terapeut, bylinkář, léčitel, esoterik, reiki na dálku. Hledáte konkrétní věc? Potřebujete odborně poradit v oblasti reiki Samuraj? Neváhejte, kontaktujte mě. Odpovím každému osobně. Vstupní konzultace je bezplatná. Diagnostika zdraví je bezplatná a kontroluji 80 položek. Odpovím každému:
sasapueblo@meditacia.sk
.
Každou druhou sobotu meditujeme reiki, cvičíme ręki, zasvěcujeme reiki, vše bezplatně a špičková úroveň. Doporučuji připojit sa online na živou relaci GM Sašu Puebla.
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
.
Samuraj japan
WIKI: Samurajové byly vždy cvičení od velmi útlého věku. Cvičili s dřevěnými meči (bokken) proti svým spolustudentům. Už jako desetiletých jich posílali na místa plná strachu, které musely mladí učedníci překonat. Mezi taková místa patřily například hřbitovy, márnice, husté lesy nebo opuštěné zříceniny budov. Na začátku Samurajové bojovali hlavně s lukem.
KOLEKCE 40 VIDEÍ REIKI SAMURAJ
1.ZVUKOVÁ NAHRÁVKA K VIDEÍM
. 
Saša Pueblo
Máme za sebou první reiki zasvěcení a to přímo z hrobného místa Mikao Usui. Nad jeho hrobným místem najde senzibil a věštec reiki znak. Jde o specifický objekt vnímatelný pouze věštecky cvičeným mozkem. Na tento znak se dá napojit na dálku, pokud se dokážete vhodně naladit. Naladění jsem dostatečně popsal v předešlých článcích. Případně vás osobně přemostit na dálku, aniž byste museli být přítomen fyzicky se mnou v jedné místnosti. Reiki objekt nad hrobem Mikao Usui se rovná reiki I.
.
Reiki znak nedostáváte od Sašu Puebla, ale jedinečně z hrobného místa Mikao Usui a to je jedinečný postup. Není nutná linie reiki zasvěcovatelů, ale jde se přímo na zdroj, aniž by do zkopírovaného znaku nad hrobem Mikao Usui došlo k nežádoucím změnám, které doprovází předávání znaku z jedné osoby na jinou a další osobu. Někdo neznámý odevzdal znak reiki Mikao Usui. Ten ho zasvěcením dal Chujiro Hayashiho a ten znak reiki dal Hawayo Takata, která ho dala jiným reikistům a ti zase dál a dál.
A právě při Hawayo Takata přišlo k tomu, že reiki znak při věšteckém zkoumání jejího hrobného místa vykazoval přesun do oblasti pupku a to není totéž jako u hrobu Mikao Usuiho nebo hrobě Chujiro Hayashi. Tento posun je vlastně něco jiného než původné reiki. A tak Hawayo Takata určitě nechtěně pozměnila původní reiki na jiný druh reiki. Důvodem může být nějaká zděděná nemoc mozku a příliš silný břišní mozek, který u ní obsahoval pravděpodobně mnohonásobně více neuronů než u běžných standardních jedinců. A tak je tu silné podezření, že americká linie reiki není to pravé, co nám zanechal Mikao Usui.
.
Mám osobně v úctě Hawayo Takata, ale její způsob praktikování reiki nebudeme sdílet, protože je to odklon od původní tradice. Navíc reiki znak, který zde popisuji v oblasti pupíku a tedy i břišního mozku v tenkých a hrubých střevech, dělá některým značné problémy. Devastuje neurony a snižuje léčivé efekty. Spíše bychom řekli, že je to způsob, jak relaxovat s reiki.
Ale naše bádání reiki posouváme dál a to na základě poznatků o prehistorické metalurgii a potenciálu dávat železité meteority do samurajských mečů. Tyto metalurgické techniky se uchovaly dodnes a také dnes se některé meče a některé bodné zbraně vyrábějí za použití metalurgického železa. A i jiné národy používali meteoritické železo na zbraně a obřadní objekty. Ale jedině v Japonsku se silně praktikovala tradice Samurajů a jejich meteorických mečů. A nejen to. Samurajové byly často speciálně cvičení a vzdělávání. A vlastně japonská historická esoterika je víceméně v rukou Samurajů. Například samurajský bojový oblek nebo spíše brnění je vlastně zachována šamanská praxe šamanských kostěných nebo dřevěných oděvů. Zachovala se hluboko téměř do první světové války. Ale to jen na okraj problematiky.
Tedy je zde tradice Samurajů a jejich mečů, vyrobených i z meteoritického železa. Je to standardní postup pro prehistorickou metalurgii a rychlý a možná jediný přístup k železité rudě. V japonské tradici vše z kosmu a o kosmu je zřejmé a samozřejmé. Samuraj během svého života neustále cvičí, bojuje a nosí u sebe něco z meteoritů a to jeho meč. Hluboké psychické propojení na meteoritický meč. Trvalá dynamická aktivita s meteorickým mečem. A to už je něco, co potřebujeme. Sice znak reiki od Mikao Usui nebo i od Chujiro Hayashi je kvalitní věc, ale znaky Samurajů nad jejich hrobnými místy jsou mnohonásobně silnější než u zakladatelů reiki. A tak pozornost Sašu Puebla a jeho výzkumu původních zdrojů zakotvila u samurajských hrobech, které jsou mimochodem dodnes v Japonsku v hluboké úctě. Spíše hledejte hroby méně bohatších a méně velevážených Samurajů. Rozhodující kritérium je, jak dynamicky a jak často používal Samuraj svůj meteoritický meč.
.
Saša Pueblo přemostil na dálku své vědomí na samurajský hrob a poprvé zkopíroval do svého systému reiki znak, který objevil u samurajských hrobů. A bylo to milé překvapení. Samurajský znak reiki se podobal reiki znakům od Mikao Usui. Tedy šlo o objekt velikosti čajového talířku a kolem drobné průzračné kulovité útvary. Ale jejich dynamika vykazuje alespoň 200-násobnou intenzitu. A Saša Pueblo vyzkoušel nový zkopírovaný znak přímo v léčebných postupech. Celkově se zvýšila razantnost zásahů do neuronů a také množství reiki ošetření se zvýšilo až 2 násobně během jednoho dne. Platí zásada, že Saša Pueblo nekopíruje převzatý reiki znak na jiných jedinců, ale přemosťuje psychiku zasvěcovaných osob na hrobní místo samurajského mistra s nejsilnějším reiki znakem. Odteď voláme tento reiki znak samurajské reiki.
.
Hluboká úcta k samurajské tradici, která nám zanechala takové jedinečné reiki znaky japonských Samurajů.
Seznam Samurajů
.
WIKI: Seznam Samurajů a jejich manželek v abecedním pořadí podle jejich příjmení
.
Meteority
Meteorické nože
WEB: Přehled nožů vyrobených z meteorického železa
Meteorické meče
WEB: Meče vyrobené z meteorického železa
Meteority
WEB: Na těchto webových stránkách si najdete přehled meteoritů – kamenné, železné, pallasii
.
Tradice japonských Samurajů a jejich mečů
WIKI: Pro Samuraje byla vždy nejdůležitější čest. Například v boji nebylo pro Samuraje nejhorší zemřít, ale padnout do zajetí. Takový Samuraj vždy raději požádal věznitele, aby si mohl vzít život a provést tradiční seppuku (známější je nekorektní označení harakiri)
Metalurgie meteoritů
Egypťané využívali meteority jako zdroj železa
Egyptská kultura a meteorické předměty
Meteorit odlit do tvaru pyramidy
Mimořádně bohatá stránka o meteoritech
Buddhistické sochy z železitých meteoritů
Meteority použité na obřadní předměty v Tibetu
Krátery po meteoritech
Meteorické jezero
https://cs.wikipedia.org/wiki/Meteoritic…
WIKI: Meteoritické jezero vznikne v důsledku dopadu meteoritu na pevný zemský povrch. Prohlubeň meteoritického kráteru může být zaplněna povrchovou nebo podpovrchovou vodou a to buď zcela nebo částečně.
Seznam kráterů na planetě Zemi
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_im…
WIKI: Seznam impaktních kráterů na Zemi podle velikosti, abecedy, potvrzené i nepotvrzené krátery
.
Sklovité objekty, které vytvořily meteority
Vltavín – sklo vzniklé po pádu meteoritu 
Kolekce vltavínů
Tektit – Další druhy skla vzniklé prostřednictvím meteoritů
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tektit
Černý kámen v Mekke je meteorit
.
VIDEA SAMURAI METEORIT
Výroba meče z meteoritu
Hroby Samurajů v Japonsku
VIDEA VLTAVÍNY A METEORICKÉ SKLO
.
VIDEA METEORITE PALLASITE
.

Comments are closed