Reiki ruce

Datum sběru: 25.06.2016
Strana 1 z asi 164 výsledků
.
Reiki Ruce
..
reiki-1

.

.

SAŠA PUEBLO PORADENSTVÍ
REKLAMA: Terapeut, bylinkář, léčitel, esoterik, reiki na dálku. Hledáte konkrétní věc? Potřebujete odborně poradit v oblasti reiki ruce? Neváhejte, kontaktujte mě. Odpovím každému osobně. Vstupní konzultace je bezplatná. Diagnostika zdraví je bezplatná a kontroluji 80 položek. Odpovím každému:
sasapueblo@meditacia.sk
.
Každou druhou sobotu meditujeme reiki, cvičíme ręki, zasvěcujeme reiki, vše bezplatně a špičková úroveň. Doporučuji připojit sa online na živou relaci GM Sašu Puebla.
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
.
KOLEKCE 51 VIDEÍ REIKI RUKY+MATRIX

https://goo.gl/906o4n
.
ZVUKOVÁ NAHRÁVKA K VIDEAM
https://www.youtube.com/watch?v=vTqs4tOW…
.
Reiki Matrix
.
http://www.matrixenergetics.com/
WEB: Reiki Matrix je výkonný a inovativní nový způsob, jak dělat reiki, které je schopné vytvořit nejhlubší transformační hojení rychle a efektivně na všech úrovních mysli – tělo. Matrix (fyzické, emocionální, mentální a duchovní).
.
Saša Pueblo
.
Žhavé ruce
Jsou známy případy jedinců, kteří při léčbě používají své ruce, mají je silně bioenergetická a často až horké. A nemám tady na mysli nahřívání rukou. Jejich ruce jsou proto takové horké, protože osoby nemají v sobě orgány s normálními buňkami, ale náhradní předhistorické orgány a ty vznikly jako náhrada za normální orgány, které se z nějakého důvodu nerozvinuly. A toto je ta jedinečnost, proč jsou jejich ruce takové žhavé nebo jsou něco jako destičky přístroje na oživování zastaveného srdce. A často když je takový jedinec přiloží na tělo léčené osoby, tak tato odpadává. Samozřejmě, že se chce léčená osoba podřídit, jinak nepadá. Tedy při tomto zásahu nemusí osoba spadnout, může se zakolísat. Ale jsou i cvičení bojovníci, kteří na povel osoby s horkými rukama skáčou a dělají neuvěřitelnou akrobacii.Tyto skutečnosti jsme získali věšteckým zkoumáním těchto jedinců při jejich aktivních zásazích a léčbách.

Samozřejmě, najdou se i spekulanti, kteří vědí, že pokud udeříte nebo zatlačíte do oblasti krku a klíční kosti, tak osoba může ztratit dočasně vědomí a upadnout neuvěřitelně do umělého spánku. Ale to nás nemusí trápit. Pouze na to upozorňuji, aby vás nějaký takový spekulant neznechutí.

Předhistorická struktura – jako ráje elektrická
Ještě se vrátím k jedincům s horkými rukama a rukama schopnými kumulovat silné elektrické výboje a pak je uvolnit jako kulovitý mikroblesk nebo nějakou pulsaci elektronů a podobně. Takoví lidé, často energetičtí léčitelé, mají v sobě otevřenou ještě další jedinečnost a to je také předhistorická struktura z vývoje člověka, když jsme byli něco na způsob ráje elektrické, když to můžeme k něčemu rozumně přirovnat.

Mohli bychom také říkat, že v kůži takové osoby funguje něco jako bioenergetická mřížka. Například byste si na tělo nakreslili všude vedle sebe čtverce velikosti 10 x 10 cm a tyto nakreslené čáry by se daly nabít bioenergií, která by běhala jako elektrický výboj po nakreslených čarách a občas by uvnitř nakresleného vzorce elektrický výboj rotoval. Osoba s léčivými rukama je schopna svou léčbou tvořit tento princip ráje elektrické rovnou ve vás. A takto může tento systém přejít do vás a z něj může do orgánů a systémů těla začít proudit energie.

Zároveň vám takové osoby se žhavými rukama otevřou cestu k probuzení předhistorických orgánů a to přímo ve vás. A co to bude pro vás znamenat? Že z předhistorických orgánů, které jsou ve stavu spících kmenových buněk, začnou proudit další buňky na obnovu orgánů těla. V případě terapií od takových jedinců nebo někým zprostředkovaně přijde k aktivitě předhistorických struktur v kůži. Hovoříme pracovně o otevření předhistorické struktury něčeho podobného ráji elektrické, v tomto případě to bude předhistorická struktura vývoje našich předků. Je dobré, když si necháte tuto předhistorickou strukturu aktivizovat na kůži vpředu, ale je možné i vzadu na celém zádech.

Po zasvěcení provedeném za vaší fyzické účasti nebo na dálku budete mít otevřenou strukturu předhistorické ráje elektrické. To bude honit energii z této oblasti do jednotlivých orgánů těla a tento tok energií třeba začít ovládat. Naučte se regulovat tok těchto energií prsty, cvičte tzv. prstové mody. Ze začátku bude dost obtížné řídit tok těchto energií a je třeba být trpělivý. Cvičit a regulovat toky energií tohoto druhu.

Tuto velkou energetickou síťku lze překrýt jinou hustší energetickou síťkou vedoucí přes kostrč do dlaní a chodidel. Dole popisuji přesněji, jak takovou hustší energetickou mřížku vytvořit meditací nebo zasvěcením.

Ruce a chodidla
Je čas oprášit své zkušenosti s akupunkturními body na těle i jejich aktivaci pomocí akupunkturních jehel. Ale je tu přijatelnější varianta a to jsou tlaky na reflexní zóny na rukou a nohou. Na ruce, tedy dlani, máte nakreslené orgány a systémy těla a intuitivně jejich mačkáte. Stejně je to možné mačkat na spodku chodidla. Je dobře, když vám to aktivizuje nějaký masér, který zná reflexní masáž. Tedy přes aktivovanou předhistorickou strukturu na způsob ráji elektrické proniká energie k orgánům a je ji možné postupně pěkně řídit přes dlaně na rukou a spodku obou chodidel.

Několik cvičení
Některé vhodné cvičení na buzení ráje elektrické v kůži již po zasvěcení: například si silně promnout ruce a vytvořit určité bioenergetické napětí. Někteří jedinci s horkými rukama jsou schopni mezi trejúcimi se rukama ukládat z vlastních orgánů něco jako bioenergetickou kouli a až potom s ní léčit. Samozřejmě, jde o léčitele, kteří léčí sebe nebo jinou osobu vlastními energiemi. Vhodnější, ale i náročnější je léčit sebe a jinou osobu na dálku s možnosti dodatečných energiemi jiných osob. Je to účinnější léčba.

Rozpálené ruce z vlastních energií nebo zvenčí přijatých energií je možné ukládat na své tělo nebo tělo jiné osoby a to intuitivně. Například, pokud chcete léčit ledviny u dané osoby, je třeba ruce položit do oblasti pupku, ale u jiné léčené osoby třeba ruce položit na oblast hýždí, neboť zde má centrum aktivizace ledvin. Je to velmi individuální.

Něco o kůži
Lidská kůže je na celém povrchu těla. Obsahuje asi 10 různých vrstev a jedna vrstva je i mikrovrstva tuku přibližně o tloušťke vlasu. Pokud se léčíte přes kůži, tak právě toto je ta zázračná vrstva, která látky přijaté přes kůži zpracuje doslova na léčivé látky. V kůži jsou cívky a žilky, ale i lymfatické vlásečnice. V kůži je celý složitý systém nervstva a drobných neuronových ganglií. Ale je tu i spící předhistorická struktura popsána v evoluční medicíně. Zasvěcením přes osobu s horkými rukama je možné ji aktivizovat. V nervstvu kůže jsou senzory na pocit chladu, tepla, tlaku, bolesti. Je zde centrum na orientaci v prostoru. Kůže dýchá a je třeba dýchání kůží. Pokud si někdo popálí celou kůži, zemře.

Přes kůži jde propojení na kostrč, která dodnes obsahuje centrum pro jemný pohyb. Naši předkové měli ocas jako 5. končetinu i na vzájemnou komunikaci. Pravěký člověk ztrácí ocas, propojuje se na přední končetiny a posiluje schopnost komunikace ne ocasem, ale rukama. Tedy když to trochu přeženeme, schopnost našich rukou je schopnost ocasu a jeho centra pro komunikaci. A můžeme meditací a koncentračními cvičeními tyto systémy vědomě propojit a pak dodatečně tuto jemnější síť využít k řízení ostatního nervstva kůže.

Mimořádná schopnost je například v tom, abyste přes nervstvo kůže vybírali vzpomínky z paměti. Nedělat to svaly očí, ale nervstvem kůži.

Upozorňuji na opatrný postup v aktivizaci nervstva kůže a těchto všech systémů. Prudké probuzení tohoto systému člověk zvládne málokdy a může se stát v ojedinělých případech i psychiatrický pacient. Tedy vše cvičíte na osobní odpovědnost.
.
Zpět
.
Reiki Matrix
.
Ondřej Szabo
http://www.pluska.sk/plus-7-dni/ludia/na…
ČLÁNEK: Léčitel Ondrej Szabo energoterapií a fytoterapií léčil už i rakovinu.
.
Ondřej Gál
http://nasnovohrad.sme.sk/c/5756365/na-l…
ČLÁNEK: Na léčení využívá energii svých rukou i sílu pyramidy.
.
Ján Dedík
http://www.dedikadcery.sk/
https://www.youtube.com/watch?v=dcKm7M7F…
WEB: Léčitel, irisdiagnostik a naturoterapeut se léčitelství věnuje již více než 40 let. Poznatky získal od léčitele pana Jana Tómala, se kterým sbíral bylinky a který ho naučil jako bylinky zpracovávat a používat.
.
Beňo Kristian – Matrix Reiki
http://www.matrixenergie.sk/
https://www.facebook.com/matrixenergie/
WEB/FB: Jde o silové pole, ve kterém se nacházejí všechny informační vzory, se kterými můžeme aktivně a vědomě pracovat a z nichž naším vědomím vytváříme naši fyzickou realitu.
Videa Beňo Kristian
https://www.youtube.com/watch?v=QZxBT9lL…
https://www.youtube.com/watch?v=ZOopG4Mx…
.
Richard Bartlet – Matrix Reiki
http://www.matrixenergetics.com/
WEB: Richard Bartlet – zakladatel Matrix energetiky. Matrix Energetika zahrnuje nový stav bytí, nový způsob prožívání světa, ve kterém žijeme, expanzivní způsob přístupu, nové možnosti – posun vědomí.
Videa Richard Bartlet
https://www.youtube.com/watch?v=GK-Vq6IV…
https://www.youtube.com/watch?v=YSLvyRml…
.
Melissa Joy Jonsson
http://www.matrixenergetics.com/
WEB: Vyučuje Matrix Energetiku s Dr. Bartlett na národní i mezinárodní úrovni.
Video Melissa Joy Jonsson
https://www.youtube.com/watch?v=INqSTvz4…
.
Cheryl Titus
https://www.facebook.com/cheryl.titus.50
https://www.youtube.com/watch?v=dmS1S14t…
https://www.youtube.com/watch?v=q4ZyYuLr…
.
Frank Kinslow
http://www.kinslowsystem.com/
WEB: Dr. Frank J. Kinslow dělal výzkum a výuku léčebných technik již více než 40 let. Čerpá ze své klinické zkušenosti jako lékař chiropraktik, je horlivým milovníkem relativity a kvantové fyziky.
Video Frank J. Kinslow
https://www.youtube.com/watch?v=FFapwNdN…
.
Hector E. Garcia, D.C. – Kalifornie
http://www.garciainnergetics.net/#!about…
WEB: Dr. Garcia je tvůrce a zakladatel Garcia Innergetics alternativní modality, která staví na představách o léčbě těla a to jak ve fyzické iv duchovní podobě.
.
Tanik Schliebe
https://www.facebook.com/tanika.schliebe
https://www.pinterest.com/s20t8p/
.
David Alli
http://www.lawrences.com/lawyers/details…
WEB: Hypnóza, NLP, Reiki, EFT, theta léčení, Spiritual Response Therapy (SRT).
.
Lin Coleman
http://www.bpc.org.uk/find-a-therapist/t…
WEB: Psychoanalytická psychoterapeutka.
.
Chelsea DEMARTY
https://chelseademartemft.com
WEB: Poskytuje individuální a skupinovou terapii pro dospělé a dospívající, rodinný terapeut.
.
Danielle Emhof
http://ralphhavensphysicaltherapy.com/mo…
WEB: Magistra v oboru fyzikální terapie, v současné době zaměřuje svou pozornost na další vzdělávání jako fyzioterapeut Matrix Energetika.
.
Daniel Hochman
http://www.hochmanhealth.com/
WEB: Dr. Hochman psychiatr se zaměřením na určení příčiny duševních chorob a to nejen při léčbě.
.
Nancy House
http://www.transform-now.com/
BLOG: Hypnóza, NLP, Reiki, EFT, Past Life Integrace.
.
Pamela Milican – Matrix Reiki Austrálie
http://www.reikiaustralia.com.au/member/…
WEB: Reiki I. a II. Matrix, praktický lékař, karuna Reiki mistr, Reiki mistr, čakra a aura vyvažování.
.
Patrícia Newton
http://www.reikiaustralia.com.au/member/…
WEB: Reiki mistr, pokročilé EFT, Usui tibetské Reiki, Ryoho mistr, Holy Fire Karuna, reiki mistr.
.
Zpět
.
Ruce a chodidla
.
Ruka
https://en.wikipedia.org/wiki/Hand
WIKI: Ruka je koncová část horní končetiny opic a člověka. Části rukou jsou zápěstí, záprstní úsek s dlaní a zády ruce, prsty.
.
Chodidlo
https://en.wikipedia.org/wiki/Sole_(foot…
WIKI: Chodidlo je spodní část lidské nohy určená na chůzi. Dělí se na nárt, plosku, nárt, záprstí a prsty. Chodidla jsou vzhledem k velkému množství nervových zakončení extrémně citlivé na dotek.
.
Reflexní body na rukou a na nohou
.
Reflexologie
https://en.wikipedia.org/wiki/Reflexolog…
https://cs.wikipedia.org/wiki/Reflexolog…
Reflexní zóny rukou
http://www.handreflexologycharts.com/Ref…
Reflexní zóny nohou
http://www.handreflexologycharts.com/Ref…
Reflexní zóny rukou a nohou
https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1…
Reflexní zóny na web stránce esoterika Magnum
https://apoort.net/esoterika/reiki-kosti…
WIKI: Reflexologie nebo i zónová terapie je americká varianta akupresury, soustřeďuje se na masáže nebo stlačování specifických bodů, obvykle na chodidlech, či na rukou.
.
Zpět
.
Meridiány
.
https://en.wikipedia.org/wiki/Meridian_(…
Meridiány na web stránce esoterika Magnum
https://apoort.net/esoterika/reiki-tao/#…
WIKI: Meridiány jsou energetické dráhy, v lidském organismu je 12 hlavních párových meridiánů a 2 meridiány nepárové. Kromě nich existuje ještě 8 zvláštních meridiánů. Meridiány mají vliv jako na fyzickou, tak i na psychickou kondici.
. .
Prstové mody
.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mudra
http://en.wikipedia.org/wiki/Mudra
Prstové mody na web stránce Sašu Puebla
https://www.google.sk/#q=prstove+mody+si…
Mudry na web stránce online Sašu Puebla
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
Mudry mě web stránce esoterika Magnum
https://apoort.net/esoterika/mudra-joga/
Prstové mody na Facearcane
https://facearcane.apoort.net/kurzy-mudr…
Mudry – obrázky
https://goo.gl/wk3EqU
WIKI: Mudry jsou důležité při interpretaci mnoha náboženských rituálech i jako součást některých hinduistických rituálů. Některé mudry jsou předváděny pomocí celého těla, ale na zobrazení většiny z nich jsou třeba jen ruka a prsty.
.
Evoluční medicína
.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Genetika
Evoluční genetika na web stránce esoterika Magnum
https://apoort.net/esoterika/reiki-cakra…
https://apoort.net/esoterika/reiki-magne…
WIKI: Dědičnost a proměnlivost organismů tvoří vlastní téma genetiky. Základní poznatky o dědičnosti se používaly již od prehistorie při postupné domestikaci hospodářských zvířat a šlechtění užitkových rostlin.
.
Zpět
.
VIDEA MEDITACIÓN CON EL MUDRA
http://www.youtube.com/watch?v=Xtj1J-e4g…
http://www.youtube.com/watch?v=Eb0XmJ8l7…
http://www.youtube.com/watch?v=nDYDm8My7…
http://www.youtube.com/watch?v=8mTm-VucS…
http://www.youtube.com/watch?v=EQ7PAUlRN…
.
VIDEA HAND MUDRA LESSONS
http://www.youtube.com/watch?v=zKAXBq3hK…
http://www.youtube.com/watch?v=mtYjWzSG_…
http://www.youtube.com/watch?v=Y1tpMDkss…
http://www.youtube.com/watch?v=T8stEQVJ2…
http://www.youtube.com/watch?v=dNOzfvGJZ…
http://www.youtube.com/watch?v=2o_iWtErY…
http://www.youtube.com/watch?v=7Azo8FMd4…
.
http://www.youtube.com/watch?v=vJT5U7qeR…
http://www.youtube.com/watch?v=uvqvIn-kG…
http://www.youtube.com/watch?v=JDo2bRwmG…
http://www.youtube.com/watch?v=EQ7PAUlRN…
http://www.youtube.com/watch?v=-0ZWUfCVv…
http://www.youtube.com/watch?v=WlgW1m4e6…
http://www.youtube.com/watch?v=vndwfDP1C…
.
http://www.youtube.com/watch?v=xyn8IjcEu…
http://www.youtube.com/watch?v=UrNDfKaWg…
http://www.youtube.com/watch?v=raClt33Y1…
http://www.youtube.com/watch?v=wSvOiFfCQ…
http://goo.gl/jjNa7o
https://goo.gl/K6ITjb
.
VIDEA HEALING MUDRAS
http://www.youtube.com/watch?v=dNOzfvGJZ…
http://www.youtube.com/watch?v=gEH65JGPw…
http://www.youtube.com/watch?v=MpTOBDMs9…
http://www.youtube.com/watch?v=rQByUgcp3…
http://www.youtube.com/watch?v=nDYDm8My7…
http://www.youtube.com/watch?v=MAVOmRyhY…
http://www.youtube.com/watch?v=JDo2bRwmG…
.
http://www.youtube.com/watch?v=-25T_MCsU…
http://www.youtube.com/watch?v=jt5tG52o_…
.
VIDEA YOGA MUDRA
http://www.youtube.com/watch?v=vJT5U7qeR…
http://www.youtube.com/watch?v=fEp1SgJJP…
http://www.youtube.com/watch?v=XVwd2cQmN…
http://www.youtube.com/watch?v=HEw-3LO5s…
http://www.youtube.com/watch?v=wctysO5Y5…
http://www.youtube.com/watch?v=07Tt4bM4D…
.
VIDEA CHAKRA MUDRAS
http://www.youtube.com/watch?v=jOU2qG9Wz…
http://www.youtube.com/watch?v=7Wo0OApMD…
http://www.youtube.com/watch?v=UnIEBtfa0…
http://www.youtube.com/watch?v=puiUfJmOx…
http://www.youtube.com/watch?v=Y_Ksf8F6u…
http://www.youtube.com/watch?v=NU_Jsqd4J…
.
VIDEA MUDRAS FOR HAIR GROWTH
http://www.youtube.com/watch?v=D2N5tEPtp…
http://www.youtube.com/watch?v=WGVAZu729…
.
VIDEA BHARATANATYAM MUDRAS
http://www.youtube.com/watch?v=mbI1Dckp0…
http://www.youtube.com/watch?v=gWE-nP6Jw…
http://www.youtube.com/watch?v=__bOyh3Nr…
http://www.youtube.com/watch?v=LhTXtXCjq…
http://www.youtube.com/watch?v=MbbzXu4jm…
http://www.youtube.com/watch?v=Q1pXDfnP6…
http://www.youtube.com/watch?v=Koyk3YPqx…
.
http://www.youtube.com/watch?v=IBD7cDQVL…
http://www.youtube.com/watch?v=wdiq9oxCX…
.
VIDEA MAGIC MUDRA
http://www.youtube.com/watch?v=qNibIZtdq…
http://www.youtube.com/watch?v=5gXM7b_7C…
http://www.youtube.com/watch?v=Mbi9–mt…
http://www.youtube.com/watch?v=VhnrhBwYK…
.
VIDEA REFLEXNÍ TERAPIE
https://www.youtube.com/watch?v=pspc3Ii7…
https://www.youtube.com/watch?v=CBlw-OIY…
https://www.youtube.com/watch?v=_X2TiBM9…
https://www.youtube.com/watch?v=AiRXo7Hn…
https://www.youtube.com/watch?v=CW3o8Bz-…
https://www.youtube.com/watch?v=SIWfOSNy…
https://www.youtube.com/watch?v=_Tm8o9ZP…
.
https://www.youtube.com/watch?v=pEqhUsAO…
https://www.youtube.com/watch?v=GeQ5gm0x…
https://www.youtube.com/watch?v=qZiDJnOD…
https://www.youtube.com/watch?v=WnkdQ5ec…
https://www.youtube.com/watch?v=wLnqe0-9…
https://www.youtube.com/watch?v=B_NJxp5W…
https://www.youtube.com/watch?v=3Sn1TVNP…
.
https://www.youtube.com/watch?v=yKiQxGyl…
https://www.youtube.com/watch?v=6wUWDlfS…
https://www.youtube.com/watch?v=9xHPtPq3…
https://www.youtube.com/watch?v=VIiO7WOw…
.
VIDEA MERIDIÁNY
https://www.youtube.com/watch?v=v1R6hoqO…
https://www.youtube.com/watch?v=Cu4Fs33K…
https://www.youtube.com/watch?v=cuCHD-MX…
https://www.youtube.com/watch?v=HQUdZk-0…
https://www.youtube.com/watch?v=HscB-C76…
https://www.youtube.com/watch?v=l9Zys5Dh…
https://www.youtube.com/watch?v=23QEooc9…
.
https://www.youtube.com/watch?v=kxdsNqea…
https://www.youtube.com/watch?v=qem4HQFZ…
https://www.youtube.com/watch?v=CFrJ11DJ…
https://www.youtube.com/watch?v=w8tfuUVl…
https://www.youtube.com/watch?v=QiWWIXNb…
https://www.youtube.com/watch?v=Jm-y0G3t…
https://www.youtube.com/watch?v=P_10Nm11…
.
https://goo.gl/AF36Mt
https://goo.gl/n4lhB3
https://goo.gl/IYMMFg
https://goo.gl/Z7m04m
https://goo.gl/xTN8Fz
.
VIDEA MATRIX ENERGETICS
https://www.youtube.com/watch?v=dcKm7M7F…
https://www.youtube.com/watch?v=dmS1S14t…
https://www.youtube.com/watch?v=FFapwNdN…
https://www.youtube.com/watch?v=GK-Vq6IV…
https://www.youtube.com/watch?v=INqSTvz4…
https://www.youtube.com/watch?v=pi6uginz…
https://www.youtube.com/watch?v=q4ZyYuLr…
.
https://www.youtube.com/watch?v=QZxBT9lL…
https://www.youtube.com/watch?v=xexh4DUQ…
https://www.youtube.com/watch?v=YSLvyRml…
https://www.youtube.com/watch?v=ZOopG4Mx…
.
Zpět

Comments are closed