Reiki radiační

Datum sběru: 29.11.2015
Strana 1 z přibližně 404 výsledků
.
Reiki radiační
..
reiki-1
 .
.

.

SAŠA PUEBLO PORADENSTVÍ
REKLAMA: Terapeut, bylinkář, léčitel, esoterik, reiki na dálku. Hledáte konkrétní věc? Potřebujete odborně poradit v oblasti reiki karma? Neváhejte, kontaktujte mě. Odpovím každému osobně. Vstupní konzultace je bezplatná. Diagnostika zdraví je bezplatná a kontroluji 80 položek. Odpovím každému:
sasapueblo@meditacia.sk
.
Každou druhou sobotu meditujeme reiki, cvičíme ręki, zasvěcujeme reiki, vše bezplatně a špičková úroveň. Doporučuji připojit sa online na živou relaci GM Sašu Puebla.
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
.
Objevitelka radioaktivity – Maria Curie-Sklodowská.

http://www.techpark.sk/technika-32010/ob…
ČLÁNEK: Manželé Curieovci v roce 1903 získali společně Nobelovu cenu za fyziku pro oblast zkoumání radiačních jevů. O dva roky na to se radium stalo běžným komerčním výrobkům. Jako zbraň proti rakovině se vyrábělo v továrnách po celé Evropě.

KOLEKCE 14 VIDEÍ LUNAR METEORITE
KOLEKCE 72 VIDEÍ SOUNDS
KOLEKCE 24 VIDEÍ RADIOAKTIVNÍ LÁTKY
ZVUKOVÁ NAHRÁVKA K VIDEÁM
Saša Pueblo
.
Nadále pokračuje v průzkumu reiki pomocí svých sensibilních schopností postavených na ovládnutí spánkového mozku. Něco jako ultrazvukový sonar netopýra, ale i infrazvukový sonar velryby. Infrazvuk produkují i ??varhany. Tento potenciál mu dovoluje vnímat i objekty, které běžné lidské smysly nejsou schopny vnímat. Saša Pueblo má i věštecký potenciál založený na produkování toku mikročástic velikosti 10 umocněné na minus 20 metru. Tento druh částic produkují neurony na úrovni mikrotubulů. Poznatky kvantované chemie a biologie. Je třeba je usměrňovat a umět kódovat a dekódovat. Saša Pueblo rozvinul tuto věšteckou techniku ??z důvodu enormního množství věšteckých výkonů během své věštecké kariéry a v snaze nezničit si zrak věšteckými výkony různého druhu. To jen na okraj této problematiky mimosmyslového vnímání. Saša Pueblo si ve svém mozku vyvinul, jak to on říká, biozařízení na vnímání toho, co klasické lidské smysly nemají šanci vnímat.
A tak je Saša Pueblo schopen vnímat objekty, které za sebou zanechaly na hrobných místech reikisti jako Mikao Usui, Chujiro Hayashi, Hawayo Takata a jiní. Tyto objekty se nad hrobnými místy vytvořili na základě interakce lidských neuronů a určitého druhu radioaktivity. A tato radioaktivita nebo specifické vyzařování začíná u meteoritů. Tyto objekty vznikají u každého jedince, který přicházel aktivně do styku s určitou specifickou radiací např. meteoritů, smolince, uranu a ostatních radioaktivních látek zahrnutých do periodické tabulky prvků. Dokonce můžeme hovořit o jedinečné radiaci při použití atomové bomby v Hirošimě a Nagasaki. Tedy osoby vymazány atomovou bombou vytvořili v tisícině vteřiny posmrtný objekt v podobě tvaru osoby.
Saša Pueblo má ještě jednu jedinečnou schopnost, protože během dětství prožil mnohokrát klinickou smrt a během 20 let výzkumu ezoteriky za pomoci vědeckých metod z nepřímých důkazů i trénoval aktivně rané stadia klinické smrti. V zásadě je Saša Pueblo svou psychikou více mrtvá než živá osoba. Trvale se pohybuje na hranici života a smrti a je v tomto směru po mnoha let cvičený. Tedy stav Saša Puebla se podobá stavu klinické smrti a v tomto stavu zůstává trvale. Jednou nohou ve světě živých a druhou nohou ve světě mrtvých vzpomínek. Saša Pueblo aktivně spolupracuje s mnoha autistickými, a tedy geniálně laděnými osobami a komunikuje i s osobami pod označením indigové děti. Indigové znamená zase něco geniální tvůrčí.
 .
Saša Pueblo objevil nad hrobným místem Mikao Usuiho specifický objekt velikosti lidské dlaně uzavřené do kulovitého útvaru. A takové objekty pak nacházel v rámci výzkumu reiki i nad hroby jiných zemřelých reikistů. Výzkum a fakta šli k interakci lidské psychiky a meteoritů. Saša Pueblo našel nad hrobným místem Mikao Usuiho i další objekt v podobě tvaru lidského těla. A ve svém výzkumu našel takové objekty i nad hrobným místem obětí Černobylu a pak nad každým hrobným místem osoby, která aktivně pracovala s radioaktivním materiálem. Dá se usoudit na nepřímých důkazech, že Mikao Usui se aktivně podílel na výzkumu smolince a produkce uranu na japonské půdě. Stejně se na tom podílel i lékař Chujiro Hayashi. V době, kdy oba žili, byl již známý materiál smolince a z něj uran. Pravděpodobně ho tyto dvě osoby zkoumali pro medicínské účely. Zajímavé je, že i nad hroby kosmonauty, kteří strávili v kosmu více než 3 měsíce, je také postava člověka ve tvaru velkého embrya. Tedy i kosmonauti dlouhodobě vystaveni kosmickému záření vytvářejí během života specifické objekty. Má to svou logiku radiačních aktivit otevřeného kosmu.
.
Saša Pueblo ještě dříve zkoumal, co zbylo po zemřelých osobách v epicentru výbuchu atomových bomb v Hirošimě a Nagasaki. Zaujaly ho hlavně příběhy jedinců, po kterých zůstal na betonu pouze černý flek, za tisícinu sekundy jejich atomové záření vymazalo z tohoto světa. Vrátil se na dálku svou psychikou na tato místa a na místě těchto černých fleků našel mlhavé postavy. Tedy stačila i tisícina sekundy, aby se atomový výbuch smísil s neurony a psychikou člověka a vytvořil takový posmrtný objekt. Psychika Sašu Puebla je schopna přes tento objekt nad černým flekem v okamžiku proniknout do prostoru kolem naší Galaxie v rozsahu 100 km umocněné na 400 km. Neolitičtí lidé z Göbekli Tepe věděli proniknout svojí psychikou pouze do prostoru všemi směry 100 km umocněné na 300 km. Pohybovaly se v prostoru mikročástic 10 m umocněné na minus 20 m, abychom byli přesní v makro i mikrosvětě. Jde o vysoce nepřesné čísla a jsou pouze orientační.
.
Saša Pueblo se umí přesouvat na celé planetě pomocí přírodního vědomí. Můžeme mluvit o kolektivním vědomí, kde člověk nerozlišuje a nevnímá rozdíly mezi sebou a jinou osobou, zvířetem, skálou nebo planetou. Vnímá je jako své jednovaječné dvojče nebo jako siamská dvojče. Skála srostlá se Sašou Pueblem. A takovýto druh vědomí je nutný k tomu, abyste klidně seděli doma a prohlíželi si hrob Mikao Usui a vnímali objekty, které po sebe tato, ale i jiné osoby zanechali.
Tedy praktickou esoteriku a duchovní cestu založil Saša Pueblo na jedincích, kteří v minulosti pracovali s meteorickým materiálem a v současnosti i s jedinci, kteří pracovali a přicházeli do fyzického kontaktu se smolincem a ostatním radioaktivním materiálem. Saša Pueblo dokáže vyhledat mentálně takových jedinců a jejich hrobové místa a zkopírovat tyto objekty pro sebe, ale i pro jiných jedinců. Mluvíme o takzvaných chladných objektech reiki, které se sami v auře zasvěcené osoby nezaktivují. Pro jejich aktivizaci je třeba spojit je s neurony mozku, ve kterém běží obrázky dané zemřelé osoby. Když z představ stáhnete obrázek například Mikao Usui, tak z aktivního objektu v auře nad hlavou se znovu stává chladný kulovitý útvar. Možná si řeknete, nač je dobré takové objekty mít v auře? Nestačí dostat od živého reikisty objekt nad jeho hlavou v plné aktivitě? Určitě, v běžné praxi reiki to stačí. Ale profíkům to určitě nestačí a chtějí reiki dělat tak, jak to dělali jejich hlavní představitelé a to hlavně Mikao Usui. Nezapomínejte na skutečnost, že pomocí těchto objektů se dostanete k jedinečným informacím a praxi například Mikao Usuiho aniž by vám to zprostředkovala třetí osoba. Bez těchto objektů musíte o historii reiki poslouchat od historika. A ten, jak je to často běžné, vám zprostředkuje život a reiki Mikao Usuiho pořádně zkresleně.
Samozřejmě, že Saša Pueblo nebuduje reiki pouze z těchto studených objektů. Je to pouze výzkum reiki a co tento výzkum na vědecké bázi přináší. Saša Pueblo je zároveň reiki léčitel, který testuje a buduje léčby na dálku i pomocí reiki. V tomto období už 3 roky testuje a léčí na dálku pomocí reiki systému. Saša Pueblo a jeho esoterickí přátelé sbírají seznamy reiki léčitelů po celém světě: v Japonsku, Americe, Anglii, Německu a v ostatních zemích. Testují věšteckými a senzibilní prostředky, jaké druhy reiki existují a jak se praktikují. Příkladem může být zjištění, že část reikistů, kteří zasvěcují jiných jedinců do reiki 1 a 2 a 3 pronikají k lymfatickému systému lidského těla a zde aktivizují drobné dětské žlázy kolem tohoto lymfatického řečiště. Tyto drobné objekty velikosti malé fazolky jsou často blokovány. Reiki určitého druhu tyto objekty zaktivizuje a pak začnou produkovat látky, které zpomalují stárnutí. Například v dětství tento objekt v hrudi dítěte produkuje hormonální látku tymokresín, která blokuje rychlé dospívání. Když systémem reiki aktivizujete dětské žlázy po těle dospělé osoby, tak aktivizujete takové druhy látek na zpomalení stárnutí. Ale to není všechno. Tyto drobné útvary, kterých je v lidském těle 50 – 100 kusů jsou schopny produkovat jedinečné energetické objekty působící na buňky a jejich orgánky uvnitř buněk a také hlouběji na úroveň bílkovin, aminokyselin a prvků. Mohou obsahovat informace brzdící buňky k procesům stárnutí. Takové energetické aktivity vnímá senzibil u dětí a jejich brzlíku v hrudní oblasti. Další reiki a to hlavně americká linie po reikistke Hawayo Takata směřuje do oblasti pupku a zbytků pupečníku. Aktivizuje tuto strukturu a strukturu nervstva po matce v těle dospělé osoby. Ale co je ještě fantastičtější, aktivizuje v oblasti pupku náhradní mitochondrie, které vyprodukovala mitochondriální Eva po oplodnění vajíčka. A jde o dceřiné mitochondrie Eva, které řídí činnost uvnitř buněk a nacházejí se i v kostech. I toto reiki je jedinečné.
Reiki po Mikao Usui se pěstuje v japonském reiki a to směřuje k otevření všech předhistorických struktur, které popisuje evoluční medicína. Říká, že v těle máme 200 předhistorických struktur v podobě spících latentních buněk. Sem směřuje systém SRT a otevření jedné z předhistorických struktur v hrudní části.
Saša Pueblo studuje a věšteckými technikami zkoumá dlouhověkých jedinců a ve své léčitelské praxi realizuje léčbu na dálku, tedy reikovaný klient není v jeho blízkosti. Reiki na dálku usiluje přimět neurony živé osoby, aby přijaly principy dlouhověkých jedinců. Tedy Saša Pueblo nepřevzal reiki léčbu a reiki systém bezhlavě a bez procesu dokazování efektivnosti a účinnosti léčby. Saša Pueblo není nadšenec pro reiki jako zpříjemnění života a společného setkávání. Saša Pueblo nemá zájem o reiki, které praktikuje běžná veřejnost.
.
Zpět
.
Reikista Chujiro Hayashi
.
https://en.wikipedia.org/wiki/Chujiro_Ha…
WIKI: Hayashi (vyslovuje se: čujiro Hajaš) byl námořní lékař a léčil své pacienty Reiki. Začal studovat s Usui v roce 1925, dělal jeho větev, Hayashi Reiki Kenkyu-Kai v Tokiu, Shinano-machi, zatímco jeho pán Usui byl stále naživu a udržuje stále způsob učení Usui.
.
Reikista Mikao Usui
.
WIKI: Mikao Usui měl obrovské znalosti z medicíny, psychologie, teologie. Byl zakladatelem reiki, která se používá jako doplňková léčba pro fyzické, emocionální a duševní choroby. Studoval buddhistické spisy a snažil se praktikovat jednotlivé techniky, které vedly k rozšíření jeho vědomí i rozvoje osobnosti. Důvodem toho všeho byla snaha o shromáždění životní energie, která mu měla dopomoci k léčení druhých lidí, ale i sebe.
Kosmické prvky
WIKI: Periodická tabulka chemických prvků je tabulárních metoda zobrazení chemických prvků. Řídí se tzv. periodickým zákonem, čili zobrazuje pravidelně se vyskytující trendy ve vlastnostech prvků v závislosti na jejich protonového čísla. Tabulka zatím obsahuje 118 chemických prvků. Zde si najdete také přehled – meteoroidy, meteory, meteority a asteoridy.
.
Nemoci z ozáření
 .
WIKI: Nemoc z ozáření je následek poškození tkání po jejich vystavení účinkům ionizujícího záření. Může mít akutní nebo chronickou podobu. Akutní vzniká při jednorázovém velkém ozáření, zatímco chronická vzniká účinkem dlouhodobého ozařování nižšími dávkami, nebo jako následek prodělané akutní nemoci.
Obrázek
.
Černobyl
.
https://en.wikipedia.org/wiki/Chernobyl_…
WIKI: Černobylská havárie se stala 26. dubna 1986, v černobylské atomové elektrárně na Ukrajině. Jde o nejhorší jadernou havárii v historii jaderné energetiky. V průběhu testu nového bezpečnostního systému tehdy došlo k přehřátí a následné explozi reaktoru a do vzduchu se uvolnil radioaktivní mrak, který postupoval západní částí Sovětského svazu, Východní Evropou a Skandinávií. Byly kontaminovány rozsáhlé oblasti Ukrajiny, Běloruska a Ruska.
Videa Černobyl
.
Hirošima a Nagasaki
.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Atomov%C3%…
WIKI: Během poslední fáze druhé světové války v Pacifiku shodili Spojené státy americké v srpnu 1945 atomové bomby na Hirošimu a Nagasaki. Shození bomb si vyžádalo nejméně 146 000 obětí zejména civilní obyvatelstvo. Kromě ztrát na životech způsobily bomby i obrovské materiální škody – obě města byly prakticky srovnané se zemí a vypálené.
Videa Hirošima Nagasaki
Mitochondrie (mikro elektrárny)
.
https://apoort.net/esoterika/nahradni-zd…
WIKI: Mitochondrie je organela obalena dvojitou membránou, která má vlastní genetickou soustavu a která se ve velkém množství (stovky až tisíce) vyskytuje v cytoplazmě eukaryotických buněk. Slouží převážně na získávání energie tzv. buněčným dýcháním (aerobní oxidací). Mitochondrie se však podílejí i na dalších procesech, jako je buněčná diferenciace, buněčná smrt a kontrola buněčného cyklu a růstu.

Mitochondriální Eva
https://sk.wikipedia.org/wiki/Mitochondr…
WIKI: Mitochondriální Eva je označení pro ženu, která je v mateřské linii společným předkem všech dnes žijících lidí. Její mitochondriální DNA se postupným děděním z matky na další potomstvo v průběhu několik tisíc let rozšířila mezi celou současnou lidskou populaci.
Více informací o reiki radiační si najdete na:
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
.

Comments are closed