Reiki prána

Datum sběru: 03.10.2017
Strana 1 z přibližně 103 výsledků
.
REIKI PRÁNA.
.

.

.

SAŠA PUEBLO PORADENSTVÍ
REKLAMA: Terapeut, bylinkář, léčitel, esoterik, reiki na dálku. Hledáte konkrétní věc? Potřebujete odborně poradit v oblasti reiki prána? Neváhejte, kontaktujte mě. Odpovím každému osobně. Vstupní konzultace je bezplatná. Diagnostika zdraví je bezplatná a kontroluji 80 položek. Odpovím každému:
sasapueblo@meditacia.sk
.
Každou druhou sobotu meditujeme reiki, cvičíme ręki, zasvěcujeme reiki, vše bezplatně a špičková úroveň. Doporučuji připojit sa online na živou relaci GM Sašu Puebla.
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
.
KOLEKCE 42 VIDEÍ REIKI PRÁNA

goo.gl/uM3f7M

ZVUKOVÁ NAHRÁVKA K VIDEÍM
https://www.youtube.com/watch?v=_dWktyO8…

REIKI PRÁNA
Není jednoduché vyznat se v esoterických systémech Indie, Tibetu, Číny a například i Japonska a hlavně jejich pochopit logicky a rozumově. Množství systémů nelze pochopit pouze teoreticky a akademicky. Je jich třeba cvičit celé roky až desítky let, než dohlédněte alespoň na základní úroveň těchto systémů. A netřeba zapomenout i na výcvik věšteckých schopností zkoumat tyto duchovní fenomény přímo v živých duchovních osobách a v jejich kostních pozůstatcích, případně v jiných duchovních zdrojích. Objevíte na internetu video duchovního Inda a pokud nemáte trochu otevřený a odcvičený jeho systém, tak ho jednoduše věštecky nedokážete vnímat. A tak například během celého roku cvičím různé duchovní systémy a pak se vracím k jednotlivým osobnostem duchovního světa a zjišťuji, jestli jsem dorostl alespoň na jejich základní úroveň. To znamená, jestli už dokážu dekódovat jejich duchovní systém. A takto to jde desítky let.

Kundalini není prána
Co je to prána? Kde se tvoří? Kam putuje? Co se s ní dá dosáhnout? Jak ji cvičit? Tyto otázky jsem si opakoval skoro 20 let. A konečně jsem definoval, o čem je prána. Samozřejmě, snažím se být maximálně seriózní, netřepat dvě na tři, ale přijít na to, co rozuměli logicky a medicínsky staří mistři východu pod slovíčkem prána. Prána by se dala vykládat jako sexuální energie, která proniká z pohlavních orgánů do míchy a těla. Je to logické. Pokud máte sexuální představy v mozku, tak tyto tvoří energii a protékají přes míchu do pohlavních orgánů a zpět. Ale jaksi to nesedělo. Spíše jde o sexuální energie a ne o pránu, tedy kundalini energie.

Shamballa není prána
Pak by to mohl být stav, kdy má meditující část mozku mrtvou, nebo nějak poškozenou, případně násilně zablokovanou a pak se mícha sama aktivizuje a přes ni protéká životní energie, která se vytváří uvnitř buněk v mitochondriích. Jde o mikroelektrárne přítomné v každé buňce lidského těla. To je spíše Shamballa a energie pohybu jako prána. Jednoduše to nesedělo.

Předhistorické struktury nejsou prána
Pak by mohly být prána předhistorické buňky kolem míchy, které se vytvořily během vývoje embrya v matce. Dají se aktivizovat a mají při troše fantazie rozložení jako předhistorický had. Esoterik si dokáže otevřít tento systém, čerpat z něj kmenové buňky a komunikovat se svou vlastní předhistorií. Ale že toto by měla být prána? Určitě ne. Jde pouze o předhistorické struktury, kterých je v těle kolem 200. Mluví o tom evoluční medicína.

Prána a zázračné chemické pochody
A tak jsem cvičil, cvičili i ostatní meditující a trpělivě čekali, jak se říká, na osvícení. Jednoho dne jsme si řekli, že se podrobněji podíváme na ověřené seznamy osob, které se dožili více než 110 let. Naštěstí se věštecky a logicky věnuji výzkumu jedinců, kteří se reálně dožili vysokého věku a jsou i nějaké důkazy o tom, že ještě žijí nebo tak dlouho žili. A tak jsem se věšteckými technikami napájel na tyto 110 let staré osoby. Najednou přišlo něco nečekaného. Nedokázal jsem tyto osoby věštecky ošetřit a v zásadě se jevily jako mumie, které zapomněli zemřít. A tak jsem si řekl, že musím upravit věštecké výkony. A pak přišlo to překvapení. V těchto osobách proudily energie z kostrče a energie se ukládala jako palačinka na palačinku a byla uložená až po vrch lebky. Ale jak mohou tyto osoby žít, když v nich funguje pouze úroveň nitra buněk? Přitom snědí pouze trochu tekuté stravy a zbytek dne prospí. Vždyť to je proti zdravé logice. To množství stravy by nestačilo ani mouše. A tady je ta jedinečnost, v dané osobě se z embryonálních struktur probudila něco jako těhotenská chemie. Při těchto energiích se děje něco jako zázrak, kde se z vodičky v žaludku těchto starých osob vyrobí neskutečně výživné látky. A toto už můžeme považovat za pránu, ten božský nektar. A tak překvapivě nás do systému tohoto reiki budou zasvěcovat 110 roční osoby. Samozřejmě, věštecky je možné dohledat osoby, které mají tento systém otevřený i v dřívějším věku. Tedy tajemství božské prány a extrémní dlouhověkosti je zlomené a otevřené pro všechny.

Zpět

PRÁNA
https://en.wikipedia.org/wiki/Prana
WIKI: Představuje prazdroj všech forem energií a projevuje se v různých oblastech bytí na různých frekvencích. Jednou z jejích forem projevu je dech, jeden ze způsobů, kterým nám je umožněno pránu přijímat.

KUNDALINÍ
https://en.wikipedia.org/wiki/Kundalini
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kundalin%C…
WIKI: Kundaliní v koncepci Dharmy označuje formu primární energie (nebo šakti), o které se říká, že se nachází ve spodní části páteře. Různé duchovní tradice učí metody “probuzení” kundalini za účelem dosažení duchovního osvícení a množství nadpřirozených sil.

VĚDOMÍ PLODU
https://en.wikipedia.org/wiki/Chaitanya_…
WIKI: Sanskrtské slovo Chaitanya znamená “vědomí” nebo “ducha” nebo “inteligenci” nebo “pocit”. Je to čisté vědomí nebo kosmická inteligence, vědomí, které zná samy sebe a také umí ostatní.

FONTANELA – DĚTSKÁ LEBKA
https://en.wikipedia.org/wiki/Fontanelle
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fontanela
WIKI: Fontanela je vazivový lupínek, který se nachází u dítěte na lebce mezi kostmi. Postupně však osifikuje a za dva roky jsou kosti úplně srostlé. Fontanely jsou důležité při porodu, protože se díky nim mohou jednotlivé lebeční kosti přiblížit a zúžit tak lebku.

KŘÍŽOVÁ KOST – KOSTRČ
https://en.wikipedia.org/wiki/Sacrum
WIKI: Křížová kost (lat. Os sacrum) je nepohyblivá část páteře, která se skládá ze vzájemně srostlých pěti křížových obratlů S1 – S5. Svým spojením s kostmi pánve tvoří zároveň součást pánve.

Zpět

EMBRYO
https://cs.wikipedia.org/wiki/Embryo
https://en.wikipedia.org/wiki/Embryo
WIKI: Embryo je jedna z prvních fází ontogenetického (individuálního) vývoje (vývoje jedince) eukaryotického mnohobuněčného organismu, v typickém případě živočicha či rostliny.
Obrázky – Embryo
https://www.google.sk/search?q=human+emb…
Video lidské embryo
https://www.youtube.com/results?search_q…
https://www.youtube.com/results?search_q…

BLASTULA
https://en.wikipedia.org/wiki/Blastula
https://cs.wikipedia.org/wiki/Blastula
WIKI: Blastula je rané embryonální stadium, které má kulovitý tvar a uvnitř obsahuje dutinu, blastocoel. V klasickém schématu embryonálního vývoje vzniká v procesu blastulace (blastogeneze) z moruly, což je plná koule, a vyvíjí se z ní gastrula.

ZYGOTA
https://en.wikipedia.org/wiki/Zygote
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zygota
WIKI: Zygota je buňka s kompletní sadou chromozómů (u člověka to znamená sestavu 2n – diploidní – to jest každý chromozóm ve dvou kopiích). Zygota vzniká oplozením – splynutím pohlavních buněk, u člověka to značí samčí gametu (spermie) a samičí gametu (vajíčko).

CHROMOZOM
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chromozom
https://en.wikipedia.org/wiki/Chromosome
WIKI: Chromozom je útvar v buněčném jádře, viditelný během mitózy nebo meiózy, který sestává z jedné nebo dvou molekul DNA a navázaných bílkovin (nukleoproteinů). Chromozomy jsou nositeli genetické informace zakódované do molekuly DNA.

Zpět

VÉDY
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chromozom
https://en.wikipedia.org/wiki/Chromosome
WIKI: Védy jsou rozsáhlým souborem textů pocházejících z dávné Indie. Je to nejstarší část sanskrtského literatury a nejstarší část hinduistických textů. Samotné slovo véda znamená poznání, poznání pravdy, posvátnou tradici nebo obětní uctívání.

UPANIŠADY
https://cs.wikipedia.org/wiki/Upani%C5%A…
https://en.wikipedia.org/wiki/Upanishads
WIKI: Upanišady jsou staroindické literární díla náboženského a filozofického charakteru a jsou součástí hinduistické kulturní tradice. Představují špičku védské filozofie. Moderní učenci se datují do let 800-400 pnl.

HATHA JÓGA
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hatha_j%C3…
https://en.wikipedia.org/wiki/Hatha_yoga
WIKI: Hatha jóga je specifický systém jógy, jehož hlavní částí je ásana (tělesná pozice), Pranayama (ovládání dechu) a meditace (klidná mysl). Cílem Hatha yogy je očistit tělo a ducha podle stejných principů, které Patanjali popisuje ve svých Jóga Sutra.

NÁDI
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1di_…
https://en.wikipedia.org/wiki/Nadi_(yoga…
WIKI: Nádi je sanskrtského slova a znamená trubice nebo kanál. Podle tradiční indické medicíny jsou nádí energetické kanály, jimiž proudí životní energie (prána). V tradiční čínské medicíně se pro nádí používá většinou pojem meridián.

Zpět

OSOBY STARŠÍ NEŽ 100 LET
117 letá žijící Japonka Nabi Tajima
https://en.wikipedia.org/wiki/Nabi_Tajim…
WIKI: Nabi Tajima narozená 4. srpna 1900. Ve věku 117 let, 50 dní, je nejstarší ověřenou žijící osobou na světě a poslední žijící osobou z 19. století.
Video Nabi Tajima
https://www.youtube.com/watch?v=dREI2gu1…

Seznam verifikovaných nejstarších osob podle země – wiki – žijící:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ol…

V Etiopii objevili nejstaršího muže. Má až 160 let.
https://www.noviny.sk/zahranicie/118602-…

Nejstarší lidé světa radí: Takto se dožijete stovky.
https://magazin.atlas.sk/zdravie/najstar…

Tajemství dlouhověkosti? Nejstarší lidé světa odhalily recept.
https://www.webnoviny.sk/tajomstvo-dlhov…

Nejstarším mužem na světě je 112-letý Izraeli, který přežil holocaust.
http://forum24.cz/udalosti/nejstarsim-mu…

11 pravidel pro šťastný život podle 122 leté Jeanne Louise Calmentovej, nejstarší osoby na světě.
http://g.cz/11-pravidel-bonmotu-na-stast…

Nejstarší lidé na světě mají 117 a 113 let.
https://zurnal.pravda.sk/spolocnost/clan…

Susannah Mushattová-Jonesová nejstarší žena na světě se dožila se neuvěřitelných 116 let
http://www.topky.sk/cl/11/1547127/Najsta…

Sakari Momo – Nejstarší muž na světě zemřel, měl 112 let.
http://www.tvnoviny.sk/zahranicne/179846…

Japonec Jasutaró Koide 112 letý byl oficiálně uznán jako nejstarší muž světa.
https://www.cas.sk/clanok/327530/toto-je…

Nejstarší žijící člověk? Prý má 179 let!
http://www.hlavnespravy.sk/najstarsi-zij…

Zemřel nejstarší člověk na světě, 117-letá Jamajčanka Violet Brownová
http://hnonline.sk/svet/1028279-zomrel-n…

NEJLEPŠÍ ŽENA NA SVĚTĚ!
Slaví 117. narozeniny
http://www.myalea.com/clanak/najstarija-…

NEJSTARŠÍ LIDÉ NA SVĚTĚ
http://free.zoznam.sk/video/najstarsi-lu…

NEJSTARŠÍ LIDÉ NA SVĚTĚ
https://topnavideo.sk/najstarsi-ludia-kt…

160 roční – Dhaqabi Ebba, Etiopie
https://www.noviny.sk/zahranicie/118602-…
WEB: Že by nejstarší žijící člověk na světě měl skutečně až 160 let ?! Objevili ho v Etiopii, jde o farmáře Dhaqabi Ebba.
Video  Dhaqabi Ebba
https://www.youtube.com/watch?v=_I5Uur0-…

123 roční – Carmelo Flores, Bolívie
https://www.mnn.com/food/healthy-eating/…
WEB: V bolivijských Andách tituloval nejstarším mužem planety až 123-letého stařičkého Indiána Carmela Flores. Ačkoli už pomalu ani neslyší, stále se těší z vitálního života.
Video Carmelo Flores
https://www.youtube.com/watch?v=QCn6y5Xk…

114 letá – Yone Minagawa, Japonsko
http://www.cojoweb.com/100-years-old-and…
WEB: Yone Minagawa (4. leden 1893 – 13. srpen 2007) byla japonská supercentenarian, nejstarší žijící osobou na světě od 29. ledna 2007 až do její smrti ve věku 114 let 221 dní.

128 letá – Elizabeth Izrael, Domikánska republika
https://dominicaexplorer.com/did-you-kno…
BLOG: Elizabeth Izrael – nazývaná Ma Pampa (27. ledna 1875 – 14. října 2003) byla v roce 2000 uznávána jako nejstarší osoba na světě.

120 roční – Shigechiyo Izumi, Japonsko
https://en.wikipedia.org/wiki/Shigechiyo…
WIKI: Shigechiyo Izumi (29. června 1865 – 21. únor 1986) byl japonský centenarian, byl nejstarší žijící osobou.

116 letá – Ana María Vela Rubio, Španělsko
Ana María Vela Rubio (narozena 29. října 1901) je nejstarší žijící osobou ve Španělsku, je španělský supercentenarian 115 let a 328 dní.
https://www.youtube.com/watch?v=GXpn2N0h…

115 letá – Giuseppina Projetto, Itálie
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_It…
http://z3.invisionfree.com/The_110_Club/…
WIKI/BLOG: Giuseppina Projetto (narozena 30. května 1902) je nejstarší žijící osoba v Itálii.

114 letá – Kane Tanaka, Japonsko
http://gerontology.wikia.com/wiki/Kane_T…
WEB: Kane Tanaka (narozená 2. ledna 1903) je japonský supercentenarian. Ve věku 114 let, 263 dní, je pátý nejstarší žijící člověk na světě.

114 letá – Maria Giuseppa Robucci, Itálie
http://gerontology.wikia.com/wiki/Maria_…
WEB: Ve věku 114 let je Maria Giuseppa v současnosti druhou nejstarší žijící osobou v Itálii.
Video: Maria Giuseppa Robucci
https://www.youtube.com/watch?v=nQBfroCr…

114 roční – Joan Riudavets Moll, Španělsko
https://ca.wikipedia.org/wiki/Joan_Riuda…
http://gerontology.wikia.com/wiki/Joan_R…
WIKI/WEB: Joan Riudavets Moll (15. prosinec 1889 – 5. března 2004) byl španělským supercentenarianom, který se v době své smrti považoval za nejstarší verifikováno osobu v dějinách Španělska.

115 letá – Charlotte Marion Hughes, Spojené království
https://en.wikipedia.org/wiki/Charlotte_…
http://gerontology.wikia.com/wiki/Charlo…
WIKI/WEB: Charlotte Hughesová byla v době své smrti nejen nejstarší osobou v Británii, ale i druhou nejstarší osobou na světě.

114 roční – Joan Riudavets Moll, Španělsko
https://en.wikipedia.org/wiki/Joan_Riuda…
WIKI: Joan Riudavets Moll (15. prosinec 1889 – 5. března 2004) byl španělským supercentenarianom, který se v době své smrti považoval za nejstarší verifikováno osobu v dějinách Španělska.
Video Joan Riudavets Moll 
https://www.youtube.com/watch?v=x6cHGkIB…

116 roční – Jiroemon Kimura, Japonsko
https://en.wikipedia.org/wiki/Jiroemon_K…
WIKI: Jiroemon Kimura (narozen 19. dubna 1897 – 12. června 2013) byl poslední známý žijící člověk narozený v 19. století.
Video Jiroemon Kimura
https://www.youtube.com/watch?v=kOdHpxXR…

Zpět

VIDEA PRÁNA PANCHA
https://www.youtube.com/watch?v=d_Lffr2x…
https://www.youtube.com/watch?v=8SF1EqHj…
https://www.youtube.com/watch?v=B-lmTeDF…
https://www.youtube.com/watch?v=d0SKXi7-…
https://www.youtube.com/watch?v=Ua-f4ARY…
https://www.youtube.com/watch?v=gzISddjn…
https://www.youtube.com/watch?v=zAU6yiro…

https://www.youtube.com/watch?v=cFbUXhQm…
https://www.youtube.com/watch?v=IUgATF8u…
https://www.youtube.com/watch?v=IaBFhQJo…
https://www.youtube.com/watch?v=esiL4hdE…
https://www.youtube.com/watch?v=2TLMhbRS…
https://www.youtube.com/watch?v=lSH2-UgC…

VIDEA CENTENARIANS
https://www.youtube.com/watch?v=F-GuAKFa…
https://www.youtube.com/watch?v=HkOwD6j6…
https://www.youtube.com/watch?v=fjHPb-gW…
https://www.youtube.com/watch?v=SEcKbbcN…
https://www.youtube.com/watch?v=pmchBaxh…
https://www.youtube.com/watch?v=OBTD3Qd_…
https://www.youtube.com/watch?v=IKiYIfu8…

https://www.youtube.com/watch?v=T6xaaUQH…
https://www.youtube.com/watch?v=QCn6y5Xk…
https://www.youtube.com/watch?v=nQBfroCr…
https://www.youtube.com/watch?v=TqoqR8_M…
https://www.youtube.com/watch?v=l_DHLvmK…
https://www.youtube.com/watch?v=hp6TijgS…

VIDEA TIGERS IN NATURE
https://www.youtube.com/watch?v=BGzXP3Am…
https://www.youtube.com/watch?v=yeJMkTKu…
https://www.youtube.com/watch?v=cAwsP4ee…
https://www.youtube.com/watch?v=xASfp3i8…
https://www.youtube.com/watch?v=8kOYfY9o…
https://www.youtube.com/watch?v=Nhe_cyrH…
https://www.youtube.com/watch?v=uZhzsxLX…

https://www.youtube.com/watch?v=sh51F7jb…
https://www.youtube.com/watch?v=x14qJLKV…

Zpět

Comments are closed