Reiki plazma

Datum sběru: 26.08.2017
Strana 1 z přibližně 83 výsledků
.
Reiki plazma

.

.
SAŠA PUEBLO PORADENSTVÍ
REKLAMA: Terapeut, bylinkář, léčitel, esoterik, reiki na dálku. Hledáte konkrétní věc? Potřebujete odborně poradit v oblasti reiki plazma? Neváhejte, kontaktujte mě. Odpovím každému osobně. Vstupní konzultace je bezplatná. Diagnostika zdraví je bezplatná a kontroluji 80 položek. Odpovím každému:
sasapueblo@meditacia.sk
.
Každou druhou sobotu meditujeme reiki, cvičíme ręki, zasvěcujeme reiki, vše bezplatně a špičková úroveň. Doporučuji připojit sa online na živou relaci GM Sašu Puebla.
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
.
KOLEKCE 42 VIDEÍ REIKI PLAZMA

goo.gl/Btu7ic

ZVUKOVÁ NAHRÁVKA K VIDEÍM
https://www.youtube.com/watch?v=5iIrWUV_…

AUTOMATISMUS
Psychický automatismus jako porucha pravé a levé hemisféry. Pokračuje rovinou zbavování se reality a racionality. Je opakem racionálního jednání. Spíše snění a vytváření nesmyslných a náhodných asociací. Je to něco jako dětské pohádky a hazardní hry pro děti. Proud myšlenek bez logiky a ospravedlnění. Výroba silné bioenergie ve formě fotonů. Schopnost spojiť nespojitelné. Budeme se zabývat esoterikou z hlediska automatického kreslení, z pohledu automatického psaní, kde ruka píše, co cítí ezoterik. Nevidí důvod, ale spíše pocity a fantazie. Ezoterik se z vnitřní strany nezabývá racionalitou. Nemůže logicky kontrolovat a píše to, co považuje za vhodné. Zejména, aby to bylo co nejméne racionální. Jeho svaly a neurony v ruce jsou jako malé dítě bez rozumu a logiky. Budeme se věnovat lidem, kteří z rána musí něco kreslit a hlavne si kreslí to, co chtějí. Není to pocit řízeného kreslení. Někteří musejí kreslit a vyjadřovat své nitro. Někteří lidé musí neustále přepracovávat vědecké články na něco naprosto nelogického a iracionálního. Někdo se kreslením musí léčit. Někdo nekreslí, ale musí se neustále pohybovat, tančit a vyjadřovat se pohybem celého těla. Starší babička sedí před domem a plete nekonečně dlouhý šál – neomezeně. Někdo musí léta něco psát. Někdo musí stále mluvit a bez logiky. Někdo musí něco udělat a musí to dělat přesně tak, jak chce, i když to nemá logiku. Je to něco jako neustále opakující se, nesmyslná činnost. Často tím trpí lidé s poškozeným vyšším nervovým systémem. V esoterice říkáme, že jejich psychika funguje pouze na spolupráci skupiny buněk s malou podporou míchy a mozku. Často mají tyto osoby poruchu spolupráce mezi pravým a levým mozkem. Dvě různé hemisféry spojují mozkový kmen plný neurálních cest z jednoho mozku do druhého mozku. Toto centrum je poškozeno a automatickou činností se esoterik snaží o neustálé přemosťování, neustále přeměňuje racionální názory na iracionální názory. Produkuje zhuštěné elektrické výboje i mimo nervový uzel. Takže vyrábějí bioenergie a jsou tak zhuštěné, že se elektrony mění na tok fotonů. Něco podobného se děje s elektrony v mikrovlnné troubě, kde se jídlo zahřívá koncentrovanými elektrony a teda fotony.

V progresivní podobě je automatizmus zvládán lidmi, kteří chtějí něco udělat aktivně, spíše něco udělat, a jako své vlastní prohlášení o tom, co cítí. Často chybí logika. Je to jako insitní činnost amatérů. Něco jako lidový umělec, řezbář, lidový vypravěč, lidový zpěvák bez ambicí. Osoba, která obléká své panenky a své klientky. Za určitých vhodných okolností může mírná porucha mozku vést k extrémní pracovitosti a vytváření užitečných předmětů a činností. Někdy je automatismus používán jako věštení a pak aj léčba, jako psychohygiena.

Budeme se více zajímat o esoterické lidi, kteří používají automatismu k provedení věšteckých výkonů. Oni odeberou kousek vlasů z nemocné osoby a určí přesnou diagnózu. Saša Pueblo také dělá věšteckou diagnostiku, a když nedokáže stanovit diagnozu běžným věštením, udělá to na dálku s napojením se na vlasy nemocného člověka. Energetickou kopii přenese na sebe a ukáže mu to v představě, o jaký typ nemoci se jedná. Případně přidá automatizaci ze svých svalů a mikropohybu, které lidské oko nemůže vnímat, pouze tehdy, když se mikropohyb přenese na kyvadlo.

Mírná forma onemocnění automatismem se může projevit také věšteckým výkonem, který se nejčastěji provádí jako kresba člověka a jeho zdravotního a duševního stavu. Buď se použije tužka nebo kyvadlo. Anebo to osoba vidí v tarotových kartách. A dokonce i věštení tarotovými kartami je určitá porucha automatismu. Všechno se zde provádí prostřednictvím svalového tonusu. Někdy stačí mluvit o pacientově nemoci pod hypnotickým stavem.

Hypnotisér kývá s kyvadlem před jedním okem a pak před druhým okem. Dělá to i před ušima se zvukovým doprovodem. Ale také se slovy jako snadné a obtížné, počítaní. Energizuje páteř s horkými rukama a prochází rukama nahoru a dolu. Kolébá osobu zleva doprava. A co to vlastně dělá hypnotizér?

Silně a stále silněji přemosťuje levou a pravou část mozku a vytváří tak mimořádně silné propojení. Takhle hypnotizovaná osoba si snadněji připomene určité okolnosti než v normálním stavu mozku a po správné hypnóze může lépe vykonávat například určitou práci, nebo dokonce ji musí udělat, jinak jí zůstává špatně.

Saša Pueblo jsi vybudoval mimořádné množství plazmových spojení v pravém a levém mozku, mimo skutečné spojení v zadní části mozku, které se nazývá odborně kmenový uzel. A teda jde o bioenergii – plazmu, která je tak zhuštěná, že elektrony už tečou jako fotony.

Jedná se o progresivní využívání automatismu. Tedy mírný automatismus může zlepšit mozek. Automatismus může produkovat zhuštěné magnetické pole. Pro spánkové stavy i zahuštěný měsíční spln, který v těle vytváří mimořádně dobré stavy spánku. Léčitel se ptá kyvadla, jak vyléčit někoho kresbou. Kyvadlo mu odpoví kresbou. A tak se zeptá svých svalů a je to také pohybový automatismus jemné motoriky. Jeho sval mu předepisuje pohyb. Pak je stříbrná ektoplasma umístěna kolem nemocného orgánu a silně stabilizuje zdraví.

Osoba může mít automatizaci meteorů a vytvořit jedinečné spojení s tekoucím tokem částic z meteoritu. A tak může výrazně zlepšit fungování paměťových buněk v kostech. Soustředěním toku fotonů a elektronů ze zlatých prvků se člověk může silně spoléhat na iniciace reiki k jiné osobě. Toto je zrození iniciátorů Reiki.

Zpět

SURREALISMUS
https://cs.wikipedia.org/wiki/Surrealism…
https://sk.wikipedia.org/wiki/Surrealizm…
https://en.wikipedia.org/wiki/Surrealism
WIKI: Surrealismus je evropský umělecký směr, ale také životní styl, který usiluje o osvobození mysli, zdůrazňuje podvědomí. Snaží se o zachycení snů, představ, pocitů a myšlenek.

AUTOMATISMUS
Surrealistický automatismus
https://en.wikipedia.org/wiki/Surrealist…
WIKI: Surrealistický automatismus je metoda umělecké tvorby, ve které umělec potlačuje vědomou kontrolu nad procesem stvoření a umožňuje podvědomé mysli zvládnout sám sebe. Automatizace získala mnoho podob: automatické psaní a kreslení.

AUTOMATICKÉ PSANÍ
https://en.wikipedia.org/wiki/Automatic_…
WIKI: Automatické psaní nebo psychografie je údajná psychická schopnost, která umožňuje člověku vytvářet písemná slova bez vědomého psaní, tato slova pocházejí z podvědomého, duchovního nebo nadpřirozeného zdroje.

NEVĚDOMÉ KONÁNÍ A VELKÝ POHYB
https://en.wikipedia.org/wiki/Ideomotor_…
WIKI: Ideomotorický fenomén je psychologický fenomén, v němž subjekt koná nevědomě.

AUTOMATICKÁ KRESBA V HYPNÓZE
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hypn%C3%B3…
https://en.wikipedia.org/wiki/Hypnotism
WIKI: Hypnóza je změněný stav vědomí, který je možné terapeuticky využít. Používá se převážně k léčení neuróz, poruch spánku, závislostí a řešení dalších psychosomatických obtíží. Není pravda, že: si člověk z hypnózy nikdy nic nepamatuje, že neslyší hlas hypnotizéra, že je zcela v jeho vlivu a může být donucen k čemukoli. Taktéž není možno zůstat „zaseknut v hypnóze“.

Zpět

OUIJA DESKA K AUTOMATICKÉMU PSANÍ
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ouija
https://en.wikipedia.org/wiki/Ouija
WIKI: Ouija deska – spiritistická tabulka je pokryta písmeny a čísly, jejímž prostřednictvím můžete na seancích komunikovat s duchy – nehmotnými bytostmi, přivolat jejich, i odvolat pryč, ale také komunikovat s vlastním podvědomím.

PROUTKAŘSTVÍ JAKO AUTOMATICKÁ KRESBA
https://en.wikipedia.org/wiki/Dowsing
WIKI: Virgule je používána nejčastěji k hledání vodních zdrojů, geologických poruch, geopatogenních zón, poruch na potrubí, archeologických nálezů, vzácných nerostů, ložisek rud, ropy a dalšího nerostného bohatství, dále k diagnostice chorob, případně jejich léčbě. Obecně je tedy zjištěním přítomnosti a množství jakékoliv látky, vlastností nebo účinku.

SYNDRÓM CUDZÍ RUKOU
https://en.wikipedia.org/wiki/Alien_hand…
WIKI: Duševní odpojení hemisfér v lidském mozku. Jedná se o neurologickou poruchu, která se nejčastěji vyskytuje po traumatu změnou struktury mozku (poranění lebky, cévní mozková příhoda atd.). Neurologické změny vedou ke ztrátě kontroly nad jedním z horních končetin. Je to pocit abscesu končetin, ztráta kontroly nad vašimi pohyby nebo neschopnost rozpoznat končetiny vizuálně.

TULPA
Duchovní dvojník – délá automatickou kresbu
https://en.wikipedia.org/wiki/Tulpa
WIKI: Termín tulpa pochází z tibetské “emanace” nebo “manifestace”. Moderní praktici používají tento termín k určení imaginárního přítele.

Zpět

RUDOLF STEINER
A jeho dvojník duchovního charakteru
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Ste…
https://en.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Ste…
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
WIKI/WEB: Rudolf Steiner byl rakouský filozof, literární kritik, pedagog, umělec, dramatik, sociální myslitel, ezoterik. Byl zakladatelem waldorfského školství, antroposofie, biodynamického zemědělství, antroposofického lékařství a nové umělecké formy – eurytmie.

PAVOL HLÔŠKA
Koncentrace automatického kreslení
http://ajurveda.sweb.cz/
WEB: Expert a terapeut ayurvedy, autor několika knih o ayurvedě, který pracuje na profesionální úrovni téměř 20 let. Vedl poradenství ayurvedické medicíny, pořádá přednášky a semináře, kde učí posluchače, aby používali ayurvedu pro sebe a své rodiny.
VIDEA
https://www.youtube.com/watch?v=NbbW_7z0…
https://www.youtube.com/watch?v=i3I4zZP-…
https://www.youtube.com/watch?v=N9SRHxhV…

Zpět

ROMANA SRBOVÁ
Odborné studium automatického kreslení
https://is.muni.cz/th/396613/prif_b/Baka…
PDF: Automatická kresba, obsahuje dvě části, a to část uměleckou – praktickou a teoretickou. V praktické umělecké části autorka vytvořila soubor automatických kreseb. V teoretické části jsou popsány postupy, které byly využity při vytváření těchto kreseb, psychologické souvislosti s automatickou kresbou a historie vývoje automatické kresby.

SAŠA PUEBLO
Zpracované téma kyvadlo ve věštectví
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
WEB: Zpracované téma pro kyvadlo ve věštectví a v terapii. Reiki výzkum založený na testování a ověřování. Spoznávání reiki systémů po celém světě, využití kyvadla a automatické kresby v reiki.

SAŠA PUEBLO
Zpracované téma automatická kresba
https://apoort.net/esoterika/reiki-znaky…
WEB: Automatické kreslení je jedním z velmi spolehlivých a často používaných věšteckých metod. Používá se k očištění těla, aury, čaker, karmických problémů, ale obecně je nejvhodnější pro diagnostiku onemocnění.

F. BARDON
Brána k opravdovému zasvěcení
Automatické kreslení a orgány
http://www.tarot.72.sk/images/fb_brana_k…
PDF: Bránou k opravdovému zasvěcení je Bardonova instrukce, jak jít na magickou cestu. Popisuje fyzické a psychologické cvičení, diskutuje o základních aspektech magie, astrálních bytostí, zásadách využívání energie a rituálech a dalších.

F. BARDON
Praxe magické evokace
Automatické kreslení a mozek
https://uloz.to/!JQ1v3LvxC/bardon-praxe-…
PDF: Nejucelenější dostupné dílo sférické magie uvádí čtenáře do nejhlubšího, nejtajnějšího vedení kosmické magie, seznamuje s astrálním světem a jeho zákony, je to návod na vyvolávání bytostí ze sfér, které nás obklopují.

F. BARDON
Klíč k opravdové kabale
Chromozomy a geny. Jejich sjednocení do jedné struktury.
http://www.martinus.sk/?uItem=63129
http://goo.gl/OhCVzf
WEB: Kabala jako univerzální kosmický jazyk, je klíčem k ovládání mikrokosmu a makrokosmu. František Bardon uvádí žáka do kabbalistické vědy. Autor chválí Boží prozřetelnost za sílu, aby mohl splnit svou roli – aby všechny tajemství nejvyšší vědy byly dostupné všem lidem.

Zpět

IVAN GELLNER
Léčitel prostřednictvím automatického kreslení
http://www.lecitel-ivan.cz/
http://www.healer-cz.com/en/
https://www.kosmas.cz/autor/3571/ivan-ge…
WEBY: Ivan Gellner je českým profesionálním léčitelem s dlouholetými zkušenostmi. Jeho specializací je dlouhodobá péče bez spolupráce pacienta (možná bez jeho souhlasu – zejména s alkoholem, drogami nebo automaty).

KAREL KOŽÍŠEK
Stylové techniky pomocí vzorků vlasů
http://ona.idnes.cz/karel-kozisek-mistr-…
http://www.obrazkovysvet.cz/vismo/dokume…
WEBY: Karel Kožíšek jako malíř, psychotronik, léčitel a diagnostik pomocí automatické kresby, tvůrce ojedinělých kreseb “jedním tahem”, duchovní autor knih, ve kterých byly zpracovány jeho zásadní myšlenky a názory.

FRANZ ANTON MESMER
Tvorba vysoce koncentrované magnetické energie – automatický pohyb
https://cs.wikipedia.org/wiki/Franz_Anto…
https://en.wikipedia.org/wiki/Franz_Mesm…
WIKI: Franz Anton Mesmer byl švýcarský lékař, praotec hypnózy a psychoterapie. Ve své terapii použil tzv. živočisní magnetismus. Tato metoda se nazývá také mesmerismus.

Zpět

VIDEA AUTOMATICKÁ KRESBA
https://www.youtube.com/watch?v=DqJQCyX5…
https://www.youtube.com/watch?v=_J6-4roo…
https://www.youtube.com/watch?v=niffNkQ9…
https://www.youtube.com/watch?v=6TvSCFkC…
https://www.youtube.com/watch?v=3ASqFMCV…
https://www.youtube.com/watch?v=0dpFoqDv…
https://www.youtube.com/watch?v=6Sc2iQ4W…

https://www.youtube.com/watch?v=FeV3lYCp…
https://www.youtube.com/watch?v=c9e_bGh9…
https://www.youtube.com/watch?v=inYtnRfZ…
https://www.youtube.com/watch?v=6k7auxbd…
https://www.youtube.com/watch?v=UfbV9pR3…

VIDEA AUTOMATIC DRAWING
https://www.youtube.com/watch?v=_NJIrdhc…
https://www.youtube.com/watch?v=2jjIrMAY…
https://www.youtube.com/watch?v=gjSX19Ux…
https://www.youtube.com/watch?v=GpZIKyU3…
https://www.youtube.com/watch?v=Oht8wEYc…
https://www.youtube.com/watch?v=oqDFRsId…
https://www.youtube.com/watch?v=PCI1yZYS…

https://www.youtube.com/watch?v=lKtvQsvA…
https://www.youtube.com/watch?v=sE4u3BAi…
https://www.youtube.com/watch?v=jmiElc8l…
https://www.youtube.com/watch?v=H83D7a6Z…
https://www.youtube.com/watch?v=f0Kfz9KL…
https://www.youtube.com/watch?v=L-POMsTN…
https://www.youtube.com/watch?v=15hfUaSX…
https://www.youtube.com/watch?v=PybuAZGX…

VIDEA SURREALIST AUTOMATISM
https://www.youtube.com/watch?v=t7MJrj-_…
https://www.youtube.com/watch?v=W2SCtC1q…
https://www.youtube.com/watch?v=wtPBOwE0…
https://www.youtube.com/watch?v=-6ooYPP6…
https://www.youtube.com/watch?v=G-PPghR7…
https://www.youtube.com/watch?v=96hl5J47…
https://www.youtube.com/watch?v=ZHcjOMZq…

https://www.youtube.com/watch?v=lV0fSTIy…
https://www.youtube.com/watch?v=WkON6t8y…

VIDEA AUTOMATIC WRITING
https://www.youtube.com/watch?v=UPEcP58-…
https://www.youtube.com/watch?v=bmXH-kjl…
https://www.youtube.com/watch?v=s5iqBt5X…
https://www.youtube.com/watch?v=FrysSDzN…
https://www.youtube.com/watch?v=F_2P-Wl8…
https://www.youtube.com/watch?v=2YUNAJ71…
https://www.youtube.com/watch?v=69XYFucn…

VIDEA KYVADLO V LAHVI
https://www.youtube.com/watch?v=NbbW_7z0…
https://www.youtube.com/watch?v=i3I4zZP-…
https://www.youtube.com/watch?v=N9SRHxhV…

Zpět

Comments are closed