Reiki oscilátor

Datum sběru: 21.04.2016
Strana 1 z asi 259 výsledků
.
Reiki oscilátor

reiki-1

Oscilátory Saša Pueblo Kmitání Georges Lankovský Multiple Wave Oscillator Rezonátor Rezonance Blikání Vibrace Vlnění Elektromagnetické vlny Gravitační vlna Zvuk Infrazvuk Ultrazvuk ošetření Psychokinesis Technické zvuky Hudební zvuky Tón jako frekvence Metronom Hlasivky Membrány v těle Mitochondrie Alveola Sonar Laser Blesk Elektrický proud Psychowalkman Přístroj TENS EEG EKG Silvova metoda Alfa frekvence Kyvadlo Proutkařství Sval Kineziologie Magnetovec Biogenní magnetit Krystalické prvky Extáze Tranz Magnetické pole Magnetické vlny Nervstvo Neurologické poruchy Videa


.
SAŠA PUEBLO PORADENSTVÍ
REKLAMA: Terapeut, bylinkář, léčitel, esoterik, reiki na dálku. Hledáte konkrétní věc? Potřebujete odborně poradit v oblasti reiki oscilátor? Neváhejte, kontaktujte mě. Odpovím každému osobně. Vstupní konzultace je bezplatná. Diagnostika zdraví je bezplatná a kontroluji 80 položek. Odpovím každému:
sasapueblo@meditacia.sk
.
Každou druhou sobotu meditujeme reiki, cvičíme ręki, zasvěcujeme reiki, vše bezplatně a špičková úroveň. Doporučuji připojit sa online na živou relaci GM Sašu Puebla.
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
.

KOLEKCE 46 VIDEÍ OSCILÁTORY+METEORITY
https://goo.gl/U0M84G

KOLEKCE 48 VIDEÍ HERTZ+METEORITY
https://goo.gl/hnWlII
.
ZVUKOVÁ NAHRÁVKA K VIDEAM
https://www.youtube.com/watch?v=g3E-0lIA…
.
Oscilátory
.

Kategorie Oscilátory
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:O…
WIKI: Oscilátor je elektronický obvod, který vytváří periodický, oscilující elektronický signál, často sinusový nebo obdélníkový.

Saša Pueblo
.
Jak vnímat své frekvence v hertzích?
Z vědeckého prostředí víme, že vlastně naše tělo a vše, co se v něm děje, kmitá, vibruje a rezonuje na různých úrovních. Pokud budu extrémě rychle pohybovat rukama jako kdyby byly muší křídla, tak zrakem zaznamenám určitý kmitavý pohyb. Kmitají řasy na očích. I to dokážu vnímat. Hlasivky vydávají zvuky a přes hlasivky vnímám kmitání zvuku. Očima vnímám blikající světlo na vánočním stromku. Sedím na pračce a vnímám kmitání pračky. Slyším hudbu a bubínky ucha zaznamenají zvuk v podobě tónů.

Toto je hladina kmitání, vibrování a rezonování zachycena pomocí klasických lidských smyslů. Ale když natáhnete před sebe prsty a pokud jste mladý a zdravý člověk, tak nevnímáte žádné kmitání ruky. No kdybychom získali záběry dostatečně citlivé kamery, tak bychom zjistili, že nejsme schopni vnímat kmit vlastních rukou. A to je skutečnost. Ale když si vezmete do rukou kyvadélko, tedy drobné malé závaží zavázané na provázku, tato pomůcka vám pomůže nepřímo vnímat kmitání nervů rukou, i když to klasickými smysly nevnímáte. A můžete začít cvičit neviditelný kmit svalů. Na sklenici s pitnou vodou reagujete pohybem. Na sklenici s kyselinou reagujete nehybností. A začali jste s výcvikem svého mozku k věšteckým výkonům.

Hmatový sonar člověka jako u hadů
Musíme si zajít na pomoc k hadem, kteří mají jedinečnou schopnost povrchem těla vnímat rezonance z povrchu země na širokém teritoriu. Hovoříme o schopnosti hada zachytit určité kmitání například člověka kráčejícího v blízkosti. A esoterik si tuto schopnost může u sebe z prehistorie vývoje aktivizovat. Výcvik jde od ušních boltců do celé kůže na povrchu člověka. K probuzení této zapomenuté schopnosti použijete i ušní bubínky, na kterých se nekonečným opakováním začne tvořit určitý typ rezonování a ke kůži přibyl něco jako sonar hledající jiné zdroje kmitání a rezonování.

Oscilování svalů a metoda kyvadélka
Vezmete do ruky kyvadélko (provázek nebo řetízek na dolním konci se závažím) a přenášíte jemné kmitání prstů, které nedokáže vaše oko zachytit. Když si dáte před sebe vodu, tak kyvadélko v ruce se musí mírně rozkmitat. A když dáte kyselinu, ruka musí ztuhnout a nereagovat. Samozřejmě, jde o reakci vašich svalů na potraviny.

Oscilátor proutkaře a hledání něčeho přechodem frekvencí
Vezmete do dvou rukou hůlku ze dřeva nebo kovu ve tvaru V. Aktivizujete energie a jejich tvorbu v kostech. Na dálku se napájíte v šamanském vědomí na žijících proutkařů. Šamanské vědomí nerozlišuje mezi vámi a proutkařem. Je to takové, jako kdyby jste byli s proutkařem jednovaječná dvojčata nebo srostlé siamská dvojčata. A postupně si například do země uložíte kusy železa a zjišťujete, jak reagujete na rukou a v mozku. Pak zakopete jiný kov, např. kus stříbra a jak budete s hůlkou reagovat.

Dálkové získávání energie s prvky elektromagnetického kmitání
Přes reiki kanál, jehož základem je otevření kostních neuronů a nervstva (můžeme hovořit o kostním mozku), se naučte v šamanském vědomí nebo ve vědomí jednovaječných dvojčat nebo jako siamská dvojčata, ale můžete se také v stavech blízkých klinické smrti napájet na dálku na osoby pracující s oscilátorem. Osoby pracující se sonarem. Osoby pracující s laserem. Osoby pracující v Cerne a tokamaku. Osoby opravující elektrospotřebiče. Osoby používající přehnaně psychowalkman. Osoby pracující v magnetickém prostředí. Osoby pracující s rentgenem. Osoby pracující s CT a podobným zařízením. Osoby často pracující s přístrojem Diacom. Osoby pracující při vysílačích. Osoby pracující při elektroléčbu. Osoby hrající na různé hudební nástroje, glass harmony. Osoby pracující s infrazvukem (infrazvuk jako seismické vlny pod 16 nebo 20 Hz.) Osoby pracující s ultrazvukem (ultrazvuk kmitání nad 20 kHz)

Jsou i jiné možnosti propojení na výše uvedené živé osoby. Výhodou je přísun bioenergií, které jsou i silně rozkmitány z důvodu dlouhé a intenzivní expozice v prostředí kmitající a vibracemi.

Zvířata jako zdroj přírodně rezonující bioenergie
Ve vhodném naladění se napojíte na žijící zvířata a jste schopen k sobě do buněk, kde máte mitochondrie, dostávat bioenergii ze živých zvířat jako netopýr, delfín, kosatka, velryba, ráje elektrická, úhoř, případně i z peří živých ptáků.

Vlastní elektromagnetické záření buněk a jejich magnetické kmitání
Organismus přirozeně produkuje určité kmitající pulzy a to hlavně ve svalech těla. Ale dají se rozkmitat i prsty na rukou. Rozrezonovať můžete hlasivky v hrdle a to trvale, i když pouze dýcháte. Rozrezonovať se můžete naučit i membrány plicních buněk. Rozrezonovať se dá i pobřišnice a mozkové blány. Srdce a mozek potřebují neustále pulzy, aby mohli intenzivně fungovat. Na ušních bubínků vyvoláváte určité kmitání, abyste lépe slyšeli a vnímali i své nitro. Chemické látky tranzmitery musí mít elektrický náboj s pulzacemi. Během stárnutí kmitání a chvění buněk utichá, a tedy i jejich vzájemná komunikace.

Zpět
.
Krystalový oscilátor
.
https://en.wikipedia.org/wiki/Crystal_os…
WIKI: Krystalový oscilátor je elektronický oscilační obvod, který používá mechanické rezonance vibrujícího krystalu piezoelektrického materiálu pro vytvoření elektrického signálu s přesnou frekvencí.
.
Kmitání – oscilace
.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kmit%C3%A1…
WIKI: Kmitání nebo oscilace je pohyb fyzikální soustavy, při kterém se systém po vychýlení vždy vrátí do rovnovážné polohy. Jedna změna v rámci kmitání se nazývá také kmit (část kmitavého pohybu, při kterém hmotný bod projde všemi polohami a vrátí se zpět odkud vyšel), přechod z jedné krajní polohy do opačné se někdy nazývá kyv.
.
Zpět
..
Georges Lankovský a frekvence planety Země
.
https://en.wikipedia.org/wiki/Georges_La…
WIKI: Georges Lakhovsky byl ruský inženýr, vědec, spisovatel a vynálezce, vynalezl Multiple Wave Oscilátor a ve svých knihách a článcích se pokoušel prokázat, že živé buňky vysílají a přijímají elektromagnetické záření na vlastních vysokých frekvencích.
.
Multiple Wave Oscillator – Altered States
.
http://altered-states.net/index2.php?/lm…
WEBY: Multiple Wave Oscilátor známý pod zkratkou MWO je přístroj, který vyvinul inženýr a ruský vynálezce Georges Lakhovsky. Lakhovsky zjistil, že všechny živé buňky (rostliny, lidé, bakterie, paraziti, atd.) mají atributy, které jsou normálně spojeny s oscilujících elektrických obvodů. Tyto buněčné atributy zahrnují odpor, kapacitu a indukčnost.
Videa
https://www.youtube.com/watch?v=vza_mk1M…
https://www.youtube.com/watch?v=rRttn7xb…
https://www.youtube.com/watch?v=BkpryjXY…
https://www.youtube.com/watch?v=1e5lqyeC…
Web stránka věnující se oscilátorem a jiným přístrojem
http://www.rt17.hr/multiple-wave-oscilla…
http://www.rt17.hr/
.
Zpět
..
Rezonátor
.
https://en.wikipedia.org/wiki/Resonator
WIKI: Rezonátor je zařízení nebo systém, který vykazuje rezonanci nebo rezonanční chování, to znamená, že přirozeně se pohybuje na některých frekvencích. Oscilace v rezonátoru mohou být buď elektromagnetické nebo mechanické.
.
Rezonance
.
https://en.wikipedia.org/wiki/Resonance
WIKI: Rezonance je ve fyzice snaha systému kmitat na větší amplitudě – více při určitých frekvencích než u ostatních frekvencích. Tyto frekvence jsou známé jako rezonanční frekvence. Při těchto frekvencích mohou i malé pravidelné síly způsobovat velké amplitudy kmitů, protože systém uchovává energii kmitání.
.
Blikání
.
https://en.wikipedia.org/wiki/
WIKI: Mrkání jako rychlé zavření a otevření očních víček. Pro naše oči je mrkání velmi důležité, protože roztírá po povrchu oční rohovky a spojivek slzné tekutiny, čímž odstraňuje nežádoucí částečky (odumřelé buňky, mikroorganismy, prach), které způsobují podráždění očí.
.
Blikající světlo
.
https://en.wikipedia.org/wiki/Light_char…
WIKI: Blikající světlo je rytmické světlo, celková délka světla v každém období je kratší než celková doba trvání tmy, ve kterém záblesky světla jsou všechny stejné délky.
.
Zpět
..
Vibrace
.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vibrace
https://en.wikipedia.org/wiki/Vibration
WIKI: Vibrace je chvění, kmitání předmětu s velkou frekvencí, rychlý, periodicky opakovaný nízkoamplitúdový pohyb součástek, zařízení, materiálů, který vzniká neúmyslně (např. chodem stroje) nebo úmyslně vyvolaný zvláštním zařízením – vibrátorem (např. na zhušťování betonu).
.
Vlnění
.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vln%C4%9Bn…
WIKI: Vlnění je fyzikální děj, šíření určitého vzruchu, zpravidla kmitů prostorem. Může jít o vzruch mechanický, ale i elektromagnetický (změna intenzity elektrického pole, změna magnetické indukce, změna hustoty elektrického proudu), či jiné povahy (např. změna amplitudy pravděpodobnosti výskytu částice u vlnové funkce kvantového systému).
.
Mechanické vlnění
.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mechanick%…
https://en.wikipedia.org/wiki/Mechanical…
WIKI: Mechanické vlnění, např. zvukové vlnění – při tomto vlnění částice předávají kmitavý pohyb okolí. Typickým příkladem jsou zvukové vlny, mořské vlny nebo seizmické vlny.
.
Elektromagnetické vlny
.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Elektromag…
WIKI: Elektromagnetickou vlnou (viz i elektromagnetické záření) nazýváme děj, při kterém se prostorem šíří příčné vlnění elektrického a magnetického pole.
.
Gravitační vlna
.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Gravita%C4…
https://en.wikipedia.org/wiki/Gravitatio…
WIKI: Gravitační vlna je fluktuace zakřivení časoprostoru, která se šíří jako vlna rychlostí světla. Jde tedy o vlny křivosti časoprostoru. Gravitační vlny vznikají při vzájemném pohybu těles v gravitačním poli. Zdrojem gravitačních vln tedy může být určitý nerovnoměrný pohyb hmoty, ke kterému dochází v relativně malé oblasti prostoru.
.
Zpět
..
Zvuk
.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zvuk
WIKI: Zvuk je každé podélné mechanické vlnění v látkovém prostředí, které je schopné vyvolat v lidském uchu sluchový vjem. Frekvence tohoto vlnění leží přibližně v rozsahu 20 Hz až 20 kHz (záleží na individuálních danostech člověka), vně těchto hranic člověk zvuk nevnímá.
Zvuky Hertz videa
https://apoort.net/esoterika/zvuky-hertz…
Hertz jednotka frekvence
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hertz
https://en.wikipedia.org/wiki/Hertz
WIKI: Jednotka vyjadřuje, kolik pravidelných dějů se odehraje za jednu sekundu. Jeden hertz jednoduše znamená “jednou za sekundu” (1 / s, s-1); 100 Hz znamená “stokrát za sekundu”, atd. Jednotka se může použít pro popis libovolného periodického děje – například hodiny tikají s frekvencí 1 Hz, lidské srdce může bít s frekvencí 1,2 Hz.
.
Zpět
.
Infrazvuk
.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Infrazvuk
https://en.wikipedia.org/wiki/Infrasound
WIKI: Infrazvuk je zvuk s frekvencí nižší než je lidské ucho schopno vnímat, tedy pod 16 či 20 Hz. Takovou frekvenci mají např. seizmické vlny při zemětřesení či nízkofrekvenční vibrace strojů. Dlouhotrvající působení infrazvuku na lidský organismus je škodlivé.
.
Ultrazvuk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ultrazvuk
WIKI: Ultrazvuk jsou mechanické kmity prostředí s frekvencí vyšší, než je schopno slyšet lidské ucho, tedy přibližně nad 20 kHz (20000 Hz). Ultrazvuk s frekvencemi od 1012 do 1014 Hz se označuje také jako hyperzvuky.
.
Ultrazvuk ošetření
.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ultrazvuk
https://en.wikipedia.org/wiki/Ultrasound
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ultrazvuk
WIKI: Ultrazvuk jsou mechanické kmity prostředí s frekvencí vyšší, než je schopno slyšet lidské ucho, tedy přibližně nad 20 kHz (20000 Hz). Ultrazvuk s frekvencemi od 1012 do 1014 Hz se označuje také jako hyperzvuky.
Ultrasonografie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lékařsk…
https://en.wikipedia.org/wiki/Medical_ul…
WIKI: Ultrasonografie – sonografie, USG je na ultrazvuku postavena diagnostická zobrazovací technika, využívaná na vizualizaci svalů a vnitřních orgánů, jejich velikostí, struktury, patologii nebo lézí.
Video – sonografické vyšetření
http://www.youtube.com/watch?v=wDP95-wgU…
Ultrazvukové přístroje – péče o tělo
http://www.netmedik.cz/ultrazvukove-pris…
http://www.mixxer.sk/falcon/eshop/164-1-…
http://www.netmedik.cz/hledani/?query=ul…
http://www.inhalator.sk/inhalator/eshop/…
http://www.zdravionline.cz/o/ultrazvukov…
http://www.zdravionline.cz/p/Ultrazvukov…
.
Zpět
..
Psychokinesis woman – Nina Kulagina (již nežije)
.
https://goo.gl/Favtci
WIKI: Nina Kulagina – pohybující se malé předměty jako je kousek cukru nebo krabička zápalek, otáčení šipky v kompasu, dotek ruky na rameno jiné osoby může způsobit vážné popáleniny, změna kyselosti (pH) z vody, vliv na umístění v neotevřeném balíku filmu (osvětlení).
Videa Psychokinesis Nina KulaginaUltrazvuk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ultrazvuk
https://en.wikipedia.org/wiki/Ultrasound
WIKI: Ultrazvuk jsou mechanické kmity prostředí s frekvencí vyšší než je schopno slyšet lidské ucho, tedy přibližně nad 20 kHz (20000 Hz). Ultrazvuk s frekvencemi od 1012 do 1014 Hz se označuje také jako hyperzvuky. Ultrazvuk umí produkovat a používat různé živočichy, např. netopýři ho využívají na lov a orientaci v prostoru, podobně i delfíni využívají ultrazvuk na orientaci a lov.
.
Psychokinesis man – from Bangkok
.
https://www.youtube.com/watch?v=HSAHnQ07…
YOUTUBE: Podívejte se, jak muž z Bangkoku využívá své telekinetické síly pohybovat předměty pomocí své mysli.
.
Zpět
..
Technické zvuky
.
http://en.wikipedia.org/wiki/Noise_(disa…
WIKI: Průmyslový hluk, hluk letadel, dopravní hluk, alarmy, hluk ledničky nebo klimatizace, hluk napájecích zdrojů, motorů, v akustice šum obrazu, v elektronice týkající se elektronických obvodů.
.
Hudební zvuky
.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hudba
https://en.wikipedia.org/wiki/Music
WIKI: Hudba je organizovaný systém zvuků. Výběr zvuků, jejich rytmické členění a jejich uspořádání určují kvalitu, funkci a estetické působení hudby. Toto estetické působení hudby se může uplatnit pouze v rámci historicky proměnných pravidel a dobového vkusu. Hudba byla velmi dlouho vázána na ritus a za samostatné umění byla uznána poměrně pozdě.
Druhy hudby
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hudba#Druh…
.
Tón jako frekvence
.
https://sk.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3n
WIKI: Za tón je považován každý zvuk se stálou frekvencí. Tón je základním stavebním kamenem vší hudby a tóny zajímají v hudbě většinu prostoru. Jednotlivé různé tóny se liší frekvencí.
Hudební stupnice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stupnice_%2…
Solmizačné slabiky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Solmiza%C4%…
Hudební harmonie na materiál
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chladi…
Šíření tónů v materiálech
http://en.wikipedia.org/wiki/Ernst_Chlad…
Spektrogram
http://en.wikipedia.org/wiki/Spectrogram
.
Zpět
..
Metronom
.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Metronom
https://en.wikipedia.org/wiki/Metronome
WIKI: Metronom je mechanický, elektro-mechanický nebo elektronický přístroj s kyvadlem, které rovnoměrně sklepává rytmus hudební skladby (nejčastěji každý úder označuje jednu čtvrťovou notu).
.
Hlasivky
.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hlasivky
https://en.wikipedia.org/wiki/Vocal_fold…
WIKI: Hlasivky jsou hlavním fonačným orgánem savců. Jsou to složené útvary v hrtanu, skládající se z hlasivkového svalu, kterým se připojují na krhlovité chrupavky a utvářejí hlas. Štěrbinu mezi hlasivkami ohraničují také vnitřní plochy krhlovitých chrupavek. Tyto chrupavky je svými pohyby při fonácii přibližují nebo oddalují.
.
Mantra
.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Mantra
http://en.wikipedia.org/wiki/Mantra
WIKI: Mantra je (podle hinduismu) hymnus nebo část textu, zejména z Véd, odříkání nebo intonování jako zaříkávání nebo modlitba. Slovní formule sloužící na zvukovou vibraci, např. aum, mívá rozsah několika písmen až několik vět (většinou jde o boží jméno), které se většinou mnohokrát opakují.
Mantra na web stránce Sašu Puebla
https://www.google.sk/#q=mantra+site:www…
.
Zpět

Membrány v těle
.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Membr%C3%A…
https://en.wikipedia.org/wiki/Membrane
WIKI: Membrána je tenká planární struktura nebo materiál, který tvoří rozhraní mezi prostředími, které navzájem odděluje. Pro membrány je typická pružnost a obvykle také schopnost selektivní propustnosti pro některé látky z jednoho prostředí přes membránu do druhého.
Buněčná membrána
https://en.wikipedia.org/wiki/Cell_membr…
WIKI: Buněčné membrány se vyskytují v buňce. Rozlišujeme cytoplazmatickou membránu, která odděluje buňku od okolního prostředí a ostatní membrány.
Cytoplazmatická membrána
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cytoplazma…
WIKI: Cytoplazmatická membrána je druh biologické membrány, 6-10 nm tenká vrstva ohraničující živý obsah buněk a tvořící hranici mezi buňkou a jejím okolím a zároveň zabezpečující kontakt s vnějším prostředím.
Biologická membrána
https://cs.wikipedia.org/wiki/Biologick%…
https://en.wikipedia.org/wiki/Biological…
WIKI: Biologická membrána – biomembrána je membránová struktura, která tvoří součást živých systémů.
Vnitřní membrána
https://en.wikipedia.org/wiki/Inner_memb…
WIKI: Vnitřní membrána je zásadní z hlediska funkčnosti mitochondrie. Je schopna propouštět molekuly jen velmi selektivní, ionty přes ni téměř nedifundujú.
Slovo membrána na web stránce Sašu Puebla
https://www.google.sk/#q=membrana+site:w…
.
Zpět
..
Mitochondrie (mikro elektrárny)
.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Mitochondr…
https://en.wikipedia.org/wiki/Mitochondr…
WIKI: Mitochondrie je organela, která je obalena dvojitou membránou, která má vlastní genetickou soustavu a která se ve velkém množství (stovky až tisíce) vyskytuje v cytoplazmě eukaryotických buněk. Slouží převážně na získávání energie tzv. buněčným dýcháním. Mitochondrie se podílejí i na dalších procesech jako je buněčná diferenciace, buněčná smrt a kontrola buněčného cyklu a růstu.
Slovo mitochondrie na webu Sašu Puebla
https://www.google.sk/search?q=mitochond…
Mitochondrie na esoterika Magnum
https://apoort.net/esoterika/reiki-filip…
https://apoort.net/esoterika/reiki-lecba…
https://apoort.net/esoterika/nahradni-zd….

Alveola
.
https://en.wikipedia.org/wiki/Pulmonary_…
WIKI: Plicní sklípky nebo (plicní) alveola je kulovitý útvar v plicích, základní struktura a funkční jednotka na výměnu plynů mezi organismem a prostředím. Dospělé osoby mají asi 300 milionů alveolů. Plíce novorozence obsahují pouze 10% sklípků ve srovnání s plícemi dospělého člověka, po třech letech života je to 90% a finální množství alveolů je dosaženo přibližně po 8. roku života.
.
Zpět
.
Sonar
.
https://en.wikipedia.org/wiki/Sonar
WIKI: Sonar je zařízení na principu radaru, které místo rádiových vln používá ultrazvuk. Používá se především pod vodou, protože rádiové vlny mají pod vodou výrazně menší dopad než na souši a (ultra) zvuk naopak větší.
.
Laser
.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Laser
WIKI: Laser je zdroj monochromatického koherentního světla, který vznikne umístěním zesilovače světla do optického rezonátoru naladěného na příslušnou vlnovou délku. Princip laseru využívá zákony kvantové mechaniky a termodynamiky.
.
Blesk
.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Blesk
https://en.wikipedia.org/wiki/Lightning
WIKI: Blesk je silný přírodní elektrostatický výboj produkovaný během bouřky. Bleskový elektrický výboj – “blesk” je doprovázen emisí světla. Nejčastěji jsou blesky mezi oblaky. Nejčastěji se vyskytují tzv. čárové blesky, vzácně kulové.
Videa
https://apoort.net/esoterika/blesky/
.
Zpět
.
Elektrický proud

https://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrick%…
WIKI: Elektrický proud je uspořádán pohyb nosičů elektrického náboje. Stejnojmenná fyzikální veličina, obvykle označována I, vyjadřuje množství elektrického náboje prošlého za jednotku času daným průřezem.
Stejnosměrný proud
https://en.wikipedia.org/wiki/Direct_cur…
WIKI: Stejnosměrný proud je elektrický proud, který má stále stejný směr proudění elektricky nabitých částic (elektronů nebo iontů) v elektricky vodivém materiálu.
Článek AA
https://en.wikipedia.org/wiki/AA_battery
WIKI: Článek AA (jiné názvy: tužková baterie, tužková baterie, tužková baterka) je elektrochemický článek standardizovaných rozměrů – délky 50 mm (max 50.1 mm) a průměru 14,2 mm (13.5 – 14.5 mm). Hmotnost článku je 23 – 31g, podle jeho druhu.
https://en.wikipedia.org/wiki/AA_battery
.
Mitochondrie (mikro elektrárny)
.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Mitochondr…
https://en.wikipedia.org/wiki/Mitochondr…
WIKI: Mitochondrie je organela, která je obalena dvojitou membránou, která má vlastní genetickou soustavu a která se ve velkém množství (stovky až tisíce) vyskytuje v cytoplazmě eukaryotických buněk. Slouží převážně na získávání energie tzv. buněčným dýcháním. Mitochondrie se podílejí i na dalších procesech jako je buněčná diferenciace, buněčná smrt a kontrola buněčného cyklu a růstu.
Slovo mitochondrie na webu Sašu Puebla
https://www.google.sk/search?q=mitochond…
Mitochondrie na esoterika Magnum
https://apoort.net/esoterika/reiki-filip…
https://apoort.net/esoterika/nahradni-zd…
.
Zpět
.
Psychowalkman
.
https://en.wikipedia.org/wiki/Mind_machi…
WIKI: Psychowalkman (audiovizuální stimulační přístroj, AVS) je přístroj, který světelnými záblesky a zvukovým šumem stimuluje mozek a tak ovlivňuje jeho chování.
.
Přístroj TENS
.
https://en.wikipedia.org/wiki/Transcutan…
WIKI: Tensy.sk. Elektrická stimulace svalů s přístroji TENS / EMS se používá pro svalovou terapii při sportu, fitness jakož i v medicíně, zejména na rehabilitační účely.
.
Přístroj DIACOM
.
http://naturlenka.webnode.sk/diagnostika…
WEB: Komplexní počítačové skenování celého těla člověka a vyhodnocení jeho poruch. Výsledky jsou viditelné ve formě vizuálních obrázků a ve formě grafů. Dovolují rozebrat tkáňové poškození orgánů, což umožňuje zjistit nejen druh poruchy, ale i určit pravděpodobnou diagnózu.
Diagnostické přístroje na web stránce Cimax
https://www.cimax.sk/lieky/diagnosticke-…
.
Zpět
.
EEG mozku
.
https://en.wikipedia.org/wiki/Electroenc…
WIKI: Elektroenecefalografia – EEG je vytváření elektroencefalogramu tedy zápis synaptických potenciálů nervových buněk mozku. Snímací elektrody mohou být umístěny na povrchu kůže hlavy nebo jsou v kontaktu s mozkovou kůrou (elektrokortikogram) nebo jde o hloubkové elektrody (při operacích – stereoencefalogram).
.
EKG
.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrokar…
https://en.wikipedia.org/wiki/
WIKI: Elektrokardiogram – EKG je lékařská vyšetřovací metoda, která snímá elektrické potenciály z oblasti srdce, umožňuje zjistit poruchy srdečního rytmu (arytmie), srdeční infarkt a podobně.
.
Silvova metoda
.
http://en.wikipedia.org/wiki/Silva_Metho…
WIKI: Silvova metoda směřuje hlavně do oblasti osobnostního rozvoje, jak se dobře učit, jak si dobře pamatovat, případně pomáhá lidem při překonávání různých návyků jako je kouření. Silvova metoda je vhodná zejména pro lidi, kteří chtějí dosahovat určité cíle.
Silvova metoda na web stránce Cimax
https://www.cimax.sk/lieky/silvova-metod…
.
Zpět
.
Alfa, beta, delta, théta frekvence
.
Alfa vlny
https://en.wikipedia.org/wiki/Alpha_wave
WIKI: Alfa vlny jsou nervové kmity ve frekvenčním rozsahu 7.5-12.5 Hz
Beta vlny
https://en.wikipedia.org/wiki/Beta_wave
WIKI: Beta vlny nebo beta rytmus, je termín používaný k označení frekvenčního rozsahu lidského mozku, rozsah aktivity je mezi 12,5 a 30 Hz.
Theta rytmus
https://en.wikipedia.org/wiki/Theta_wave
WIKI: Theta rytmus je oscilační vzor v EEG zaznamenán buď uvnitř mozku nebo z elektrod lepených na pokožku hlavy, frekvenční rozsah aktivity mezi 4-7 Hz.
Delta vlna
https://en.wikipedia.org/wiki/Delta_wave
WIKI: Delta vlna je vysoká amplituda mozkových vln s frekvencí kmitání mezi 0-4 hertzů. Delta vlny stejně jako ostatní mozkové vlny jsou zaznamenány s EEG.
Gama mozkové vlny
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mozkov%C3%…
https://en.wikipedia.org/wiki/Gamma_wave
WIKI: Gama mozkové vlny je modelový vzorec neuronové oscilace lidského mozku v rozmezí asi od 25 do 100 Hz.
Mu vlny
https://en.wikipedia.org/wiki/Mu_wave
WIKI: Mu vlny, také známé jako senzomotorické rytmy jsou synchronizovány vzory elektrické aktivity zahrnující velký počet neuronů, pravděpodobně pyramidového typu v té části mozku, která kontroluje dobrovolný pohyb v rozmezí 7,5 – 12,5 Hz.
Sensorimotor rytmus
https://en.wikipedia.org/wiki/Sensorimot…
WIKI: Jedná se o oscilační nečinný rytmus synchronizované elektromagnetické mozkové aktivity. U většiny jedinců je frekvence SMR v rozmezí od 13 do 15 Hz.
Zvukové frekvence, hladiny vědomí
http://www.dreamingwolf.sk/Hs/Frekvencie…
WEBY: Hladiny vědomí a charakteristika frekvencí s nimi spojených, zvukové frekvence, hladiny vědomí a jak funguje metoda Hemi-Sync, která využívá v praxi poznatek o schopnosti mozku nalaďovat se na různé frekvence, pokud je vystaven jejich působení.
Zvukové frekvence, hladiny vědomí a charakteristika frekvencí s nimi spojených
http://kira-blackrain.blog.cz/0806/zvuko…
http://forum.annwin.eu/page.php?p=frekve…
Jak funguje mozek a jaké jsou hladiny vědomí
http://inner-light.ning.com/profiles/blo…
Hladiny vědomí známé jako beta, alfa, theta a delta, synchronizace hemisfér mozku
http://www.psychobalzam.com/ako-funguje-….

Zpět
.
Kyvadlo
.
Slovo kyvadlo na webstránce Sašu Puebla
https://www.google.sk/#q=kyvadlo+site:ww…
Zvuková přednáška o věštění s kyvadlem – Saša Pueblo
https://www.youtube.com/watch?v=JL4HMOcn…
Galerie zasvěcení – zasvěcení kyvadlo 1B
http://www.meditacia.sk/3082-Galeria-zas…
Kyvadlo na esoterika Magnum
https://apoort.net/esoterika/reiki-znaky…
Kyvadlo na web stránce Cimax
https://www.cimax.sk/lieky/vestectvo#kyv…
Kyvadlo na Facearcane
Zde si najdete videa o kyvadle a jak se s ním pracuje, používáme ho jako věšteckou pomůcku, snadněji se jím pracuje s naší intuicí.
http://facearcane.apoort.net/?s=kyvadlo
.
VIDEA KYVADLO NERVSTVA
https://www.youtube.com/watch?v=56EbTN2R…
https://www.youtube.com/watch?v=6KZwVrYL…
https://www.youtube.com/watch?v=iGrzvByJ…
https://www.youtube.com/watch?v=uPCtoP0u…
https://www.youtube.com/watch?v=uhLyfiO7…
https://www.youtube.com/watch?v=2AXLjhob…
https://www.youtube.com/watch?v=-SS0C3lj…
https://www.youtube.com/watch?v=_IEv6Xsw…
.
Zpět
.
Proutkařství
.
https://en.wikipedia.org/wiki/Dowsing
WIKI: Proutkařství je druh věštění hledání podzemních vod, kovů, rudy, drahých kamenů. Používá se větvička tvaru Y nebo tvaru L nebo tyč tzv. virgule.
Proutkařství na web stránce Sašu Puebla
https://www.google.sk/#q=prutkarstvo+sit…
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
Proutkařství na Facearcane
http://facearcane.apoort.net/?s=Pr%C3%BA…
Rezonanční obvody
http://multimediaelektroniker.blogspot.s…
Videa proutkařství
https://www.youtube.com/watch?v=QOP2e0l1…
https://www.youtube.com/watch?v=bOyvA1bO…
https://www.youtube.com/watch?v=6m-q-sRS…
https://www.youtube.com/results?q=Dowsin…
https://www.youtube.com/results?search_q…
https://www.youtube.com/results?search_q….

Zpět
..
Sval
.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sval
https://en.wikipedia.org/wiki/Muscle
WIKI: Sval je zřetelně ohraničený útvar svalové tkáně. Je to pohybový orgán živočichů, včetně člověka. Jeho nejpodstatnější složkou jsou svalové buňky, které mají schopnost stahu – kontrakce a uvolnění – relaxace.
.
Kineziologie
.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kineziolog…
https://en.wikipedia.org/wiki/Kinesiolog…
WIKI: Kineziologie se zabývá fyziologickými, mechanickými a psychologickými mechanismy. Studium lidského a zvířecího pohybu se provádí pomocí systému sledování pohybu, elektrofyziologie svalové a mozkové aktivity, různých metod sledování fyziologických funkcí a jiných behaviorálních a kognitivních výzkumných technik.
Slovo kineziologie na web stránce Sašu Puebla
https://www.google.sk/#q=kineziologia+si…
Kineziologie na web stránce Cimax
https://www.cimax.sk/lieky/kineziologia
Kineziologie na Facearcane
https://facearcane.apoort.net/?s=ONE+BRA…
Videa kineziologie
https://www.youtube.com/results?search_q…
.
Zpět
.
Magnetovec
.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Magnetit
https://en.wikipedia.org/wiki/Magnetite
WIKI: Magnetit je minerál krystalizující v kubické soustavě, chemicky oxid železnato-železitý. Starší název je také magnetovec nebo okuje. Je důležitou součástí železných rud.
.
Biogenní magnetit v lidské hlavě
.
https://en.wikipedia.org/wiki/Magnetite#…
WIKI: Přítomnost biogenních krystalů magnetitu v lidském těle a hlavně v mozku.
.
Zpět
.
Krystalické prvky
.
Krystal
http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99i%C5…
https://en.wikipedia.org/wiki/Crystal
WIKI: Čirý křišťál je bezbarvá odrůda křemene. Většinou se vyskytuje ve formě krystalů v šestiúhelníkové krystalové soustavě s tvrdostí 6,5-7,5 Mohsovy stupnice. Vzniká jako většina křemičitanů kandováním z magmatu. Krystal je hojně využívaným kamenem ve šperkařství a v laserové technice.
Křemen
http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99emen
http://en.wikipedia.org/wiki/Quartz
WIKI: Křemen je minerál s chemickým vzorcem SiO2 (oxid křemičitý), hojně se vyskytující v litosféry, kde tvoří jeden z nejdůležitějších prvků. Křemen vytváří celou řadu odrůd, mezi které patří čirý krystal, růžový růženín, hnědá záhněda, chalcedon, achát, onyx, ametyst, tygří oko, železitý křemen, jaspis, žlutý citrín, černý morion a další.
Růženín
http://cs.wikipedia.org/wiki/R%C5%AF%C5%…
WIKI: Růženín je průsvitná až průhledná odrůda křemene s růžovou barvou. Obvykle netvoří krystaly výskyt v podobě masivních agregátů. Růžové zbarvení dotváří stopy manganu a mléčný vzhled jehličkové inkluze rutilu.
Chalcedon
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chalcedon
WIKI: Chalcedon je kryptokrystalická odrůda křemene – má tak malé krystalky, že se jeví jako celistvý. Z dutin jsou známé vrstvy s ledvinitým nebo hroznovitých povrchem, který tvoří nezřídka i úhledné krápníky a pupenů agregáty.
Ametyst
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ametyst
WIKI: Ametyst je polodrahokam a odrůda kryštalovaného křemene, většinou zbarvený do fialova. Nachází se především v dutinách zásaditých hornin (geodis). Ametyst má barvu od jemně fialové po purpurovou. Některé ametysty jsou průhledné, jiné jen průsvitné, další neprůsvitné.
Krystalické prvky na web stránce Sašu Puebla
https://apoort.net/esoterika/reiki-angel…
https://www.google.sk/#q=Kry%C5%A1talick…
.
Zpět
.
Extáze
.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ext%C3%A1z…
https://en.wikipedia.org/wiki/Ecstasy_(e…
WIKI: Extáze je označení stavu, ve kterém člověk nevnímá své okolí a přežívá jen psychické blaho, většinou na úkor fyzického. Extatický stav byl od pradávna součástí, zda vrcholem náboženských rituálů a představ.
Extáze na esoterika Magnum
https://apoort.net/esoterika/reiki-velmi…
Slovo extáze na web stránce Sašu Puebla
https://www.google.sk/#q=extaza+site:www…
.
Tranz
.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Trans
http://en.wikipedia.org/wiki/Trance
WIKI: Tranz je změněný stav vědomí, ve kterém se subjekt z větší části nebo i zcela odpojuje od svého každodenního já, ztrácí povědomí o čase a místě a dokonce i svou vlastní identitu, takže jím může přestoupit úplně jiná identita. Subjekt se v tomto stavu může stát vysoce sugestibilní (snadno ovladatelným) podobně jako v hypnóze.
Slovo trans na web stránce Sašu Puebla
https://www.google.sk/#q=tranz++site:www…
https://apoort.net/esoterika/reiki-aura/….

Zpět
.
Magnetické pole
.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Magnetick%…
https://en.wikipedia.org/wiki/Magnetic_f…
WIKI: Magnetické pole je fyzikální pole, jehož zdrojem je pohybující se elektrický náboj (tedy elektrický proud). Magnetické pole je možné pozorovat kolem elektrických vodičů, kde je zdrojem volný elektrický proud, ale i kolem tzv. permanentních magnetů. Magnetické pole může být také vyvolány změnami elektrického pole.
.
Magnetické pole Země
.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Magnetick%…
https://en.wikipedia.org/wiki/Magnetic_f…
WIKI: Magnetické pole Země, geomagnetizmus nebo zemská magnetosféra je prostor kolem Země, ve kterém působí magnetická síla. Sahá do vzdálenosti mnoho tisíc až sto tisíc kilometrů. Je důležitým ochranným faktorem prebiosféru.
.
Magnetické vlny – vysílače rozhlasové
.
Rozhlas
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rozhlas
https://en.wikipedia.org/wiki/Radio_broa…
WIKI: Rozhlas je telekomunikační zařízení pro jednosměrný přenos zvuku na dálku. Obvykle jako přenosové médium slouží vysokofrekvenční elektromagnetické (radiové) vlny, ale používají se i metalické linky (rozhlas po drátě, místní rozhlas) a v poslední době se rozhlas šíří i pomocí internetu a vysíláním ze satelitních družic.
Elektromagnetické vlnění
http://goo.gl/OQNZ5X
ČLÁNEK: Elektromagnetické vlnění a přístroje pracující na daném principu. Elektromagnetické vlnění je děj, při kterém se elektromagnetická energie přenáší od zdroje ke spotřebiči.
.
Zpět
.
Nervstvo
.
Nervová soustava
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nervov%C3%…
https://en.wikipedia.org/wiki/Nervous_sy…
WIKI: Nervová soustava slouží k zachycení a zpracování podnětů působících na organismus a zajištění odpovídající reakce na ně. Zajišťuje nervové řízení, které je rychlejší než hormonální a tak je vhodnější pro přenos informací, které vyžadují rychlou koordinovanou reakci.
Centrální nervová soustava
https://cs.wikipedia.org/wiki/Centr%C3%A…
https://en.wikipedia.org/wiki/Central_ne…
WIKI: Centrální nervová soustava je hlavní nervové řídící centrum vyšších organismů. Skládá se ze dvou základních součástí: mozku a míchy. K centrální nervové soustavě se často přiřazují některé smyslové orgány a to z důvodu společného embryonálního vývoje – zrak, sluch, čich a centrum rovnováhy.
Periferní nervová soustava
https://cs.wikipedia.org/wiki/Perifern%C…
https://en.wikipedia.org/wiki/Peripheral…
WIKI: Periferní nervová soustava je součástí nervové soustavy, která se skládá z nervů a neuronů, které sídlí nebo zasahují mimo centrálního nervového systému (mozek a mícha). Přenáší signály z centrální nervové soustavy k výkonným orgánem (např. svalům), nebo naopak přivádějí signály ze senzorů vnějšího a vnitřního prostředí do centrálního nervového systému.
Parasympatikus
https://sk.wikipedia.org/wiki/Parasympat…
https://en.wikipedia.org/wiki/Parasympat…
WIKI: Parasympatikus patří mezi skupiny vegetativního (autonomního) nervstva, jehož funkce nepodléhá naší vůli. Jsou v hladkém svalstvu trávicí trubice, průdušnice, průdušek a močopohlavním ústrojí. Cesty vegetativního nervstva přerušují ganglia blízko inervovaných orgánu.
Sympatický nervový systém
https://sk.wikipedia.org/wiki/Sympatick%…
https://en.wikipedia.org/wiki/Sympatheti…
WIKI: Sympatický nervový systém tvoří spolu s parasympatickým nervovým systémem vegetativní nervový systém. Většina vnitřních orgánů je ovládána oběma systémy, přičemž obvykle vyvolávají opačné účinky, což umožňuje velmi jemnou regulaci orgánové činnosti.
Nervová soustava na web stránce Cimax
https://www.cimax.sk/lieky/nervova-susta…
.
Zpět
.
Neurologické poruchy
.
https://en.wikipedia.org/wiki/Neurologic…
WIKI: Neurologická porucha je porucha některé části nervové soustavy. Strukturální, biochemické nebo elektrické abnormality mozku, míchy nebo jiných nervů mohou mít za následek řadu příznaků – ochrnutí, svalovou slabost, nedostatečnou koordinaci, ztrátu citlivosti, křeče, zmatenost, bolesti a změněné úrovně vědomí.
Nervové onemocnění centrálního systému
https://en.wikipedia.org/wiki/Central_ne…
WIKI: Nervové onemocnění centrálního systém může mít vliv buď na míchu (myelopatie) nebo mozku (encefalopatie), z nichž oba jsou součástí centrálního nervového systému.
Periferní neuropatie
https://en.wikipedia.org/wiki/Peripheral…
WIKI: Periferní neuropatie je poškození nebo onemocnění postihující nervy, které by mohly poškodzovať pohyb, žlázy nebo funkce orgánu nebo jiných aspektů zdraví, v závislosti na typu nervu postižených.
Ochrnutí
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ochrnut%C3…
https://en.wikipedia.org/wiki/Paralysis
WIKI: Ochrnutí je ztráta svalových funkcí jedné nebo více svalových skupin. Ochrnutí je často spojeno se ztrátou citu v postižené oblasti.
Dysautonomia
https://en.wikipedia.org/wiki/Dysautonom…
WIKI: Dysautonomia je typ neuropatie, která postihuje nervy, které nesou informace z mozku a míchy do srdce, močového měchýře, střev, potních žláz, cév.
.
Zpět

VIDEA WAVE OSCILLATOR
https://www.youtube.com/watch?v=X4XxUW_Y…
https://www.youtube.com/watch?v=KBlMFg_M…
https://www.youtube.com/watch?v=spxUPUen…
https://www.youtube.com/watch?v=mYVWcol_…
https://www.youtube.com/watch?v=imuhlKWq…
https://www.youtube.com/watch?v=zeOutw-g…
https://www.youtube.com/watch?v=I_dOpP5c…
.
https://www.youtube.com/watch?v=pvH_Eifv…
https://www.youtube.com/watch?v=ZU4rQUxH…
https://www.youtube.com/watch?v=mYVWcol_…
https://www.youtube.com/watch?v=LAueb8yF…
https://www.youtube.com/watch?v=y5k27FIN…
https://www.youtube.com/watch?v=yv6op-7U…
https://www.youtube.com/watch?v=OceOi5vK…
.
https://www.youtube.com/watch?v=xm2T12i_…
https://www.youtube.com/watch?v=sUwRib7X…
https://www.youtube.com/watch?v=vza_mk1M…
https://www.youtube.com/watch?v=yRFTJ1mn…
https://www.youtube.com/watch?v=KIeAByUR…
https://www.youtube.com/watch?v=hOCPhYTn…
https://www.youtube.com/watch?v=iZLQqtz4…
.
https://www.youtube.com/watch?v=iuVHLnP6…
https://www.youtube.com/watch?v=VLqzLtWk…
https://www.youtube.com/watch?v=cNyWH9X5…
https://www.youtube.com/watch?v=ACHxmuRL…
https://www.youtube.com/watch?v=TPIQzFMa…
https://www.youtube.com/watch?v=Vwh9LDGN….

https://www.youtube.com/watch?v=7CE1exQd…
https://www.youtube.com/watch?v=G8DZ9PQs…
https://www.youtube.com/watch?v=uB67rOI3…
https://www.youtube.com/watch?v=3yQcXlvc…
https://www.youtube.com/watch?v=qNf9nzvn…
https://www.youtube.com/watch?v=IJUu-xiJ…
.
https://www.youtube.com/watch?v=3pE61jZ0…
https://www.youtube.com/watch?v=lNUJ7Ug8…
https://www.youtube.com/watch?v=cybQMWhf…
https://www.youtube.com/watch?v=IMeusltc…
https://www.youtube.com/watch?v=EPsN_Y-w…
https://www.youtube.com/watch?v=qJm7Ko8w…
https://www.youtube.com/watch?v=BibDskKM…
.
https://www.youtube.com/watch?v=lUaeC6mF…
https://www.youtube.com/watch?v=F3P14qg9…
https://www.youtube.com/watch?v=tZrBRQn6…
https://www.youtube.com/watch?v=a_vwxSZz…
https://www.youtube.com/watch?v=Pnk-mzN_…
https://www.youtube.com/watch?v=WWlpJ3k_…
https://www.youtube.com/watch?v=ITyKEf4b…
.

Comments are closed