Reiki noční

Datum: 05.03.2015
Strana 1 z přibližně 70 výsledků

Reiki noční

reiki-2


.
SAŠA PUEBLO PORADENSTVÍ
REKLAMA: Terapeut, bylinkář, léčitel, esoterik, reiki na dálku. Hledáte konkrétní věc? Potřebujete odborně poradit v oblasti reiki noční? Neváhejte, kontaktujte mě. Odpovím každému osobně. Vstupní konzultace je bezplatná. Diagnostika zdraví je bezplatná a kontroluji 80 položek. Odpovím každému:
sasapueblo@meditacia.sk
.
Každou druhou sobotu meditujeme reiki, cvičíme ręki, zasvěcujeme reiki, vše bezplatně a špičková úroveň. Doporučuji připojit sa online na živou relaci GM Sašu Puebla.
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
.
Noční epi reiki
.
WIKI: Non-epileptické záchvaty jsou paroxysmální události, které napodobují epileptický záchvat, ale nezahrnují abnormální, rytmické vypouštění kortikálních neuronů. Jsou způsobeny buď fyziologickými nebo psychologickými podmínkami
.
Saša Pueblo: V zásadě se zde můžeme bavit o reiki, které se praktikuje do nočního režimu a to buď danou osobu uvedeme do umělého spánku vyvolaného tabletkami pod názvem hypnotika nebo osobu dostaneme do hypnózy slovem nebo dalšími technikami. Usilujeme o reiki aplikované do spánkové oblasti. Tedy můžeme ho použít i během noční léčby, kdy reikovaná osoba už spí. To je zajímavé reiki působení během noci na dálku bez přítomnosti reikované osoby. Jde o upravení spánkového režimu a co nejvíce ho dostat pod melatonin a zabránit osobě spát ve stavu chemie podobné operační narkóze. Spánek pod chemickými látkami podobnými operační narkóze je mimořádně nezdravý, zpomaluje veškerou činnost v těle. Člověk upadá do komatických stavů silné pasivity a může projít do stádií klinické smrti. A to už neběží skoro žádná regenerace a údržba. Naopak reiki systémem se snažíte, aby se v tuku člověka produkovalo mimořádně hodně melatoninu a klidně můžeme hovořit o noční otravě melatoninem. Tehdy člověk silně spí a zároveň běží neskutečně aktivní údržba a regenerace.
.
Non epi reiki
WIKI: Psychogenní non-epileptické záchvaty (PNES), také známé jako non-epileptické poruchy povrchně připomínající epileptický záchvat, ale bez charakteristických elektrických výbojů spojených s epilepsií
.
VIDEO KALEIDOSKOP REIKI
.
.
Mozek temenní reiki
.
WIKI: Mozek je z buněčného hlediska složen především z nervových a gliových buněk. Místa s nahromaděnými těly neuronů představují tzv. šedou hmotu, místa bohatá na nervová vlákna jsou známa pod názvem bílá hmota. Zatímco nervové buňky jsou schopné aktivní nervové činnosti spojené se vznikem a přenosem nervových impulsů, nepostradatelné jsou i gliové buňky, které vyživují, chrání a jinak podporují nervovou tkáň
.
Saša Pueblo: Reiki speciální léčba se na začátek musí postarat o to, aby se u pacienta upravila a zvýšila hladina serotoninu, tryptofanu, vzácných prvků a specifického nočního melatoninu. Tedy léčba by měla spíše jít do podvečerních hodin a ne přímo v noci. A když už v noci, tak reiki na dálku musí usilovat odblokovat tvorbu kolem melatoninu. Melatonin zde hraje roli silného uspávadla a v zásadě třeba dosáhnout mimořádně silné navýšení melatoninu. Samozřejmě, že navýšení je dobré dosáhnout v první řadě v tukových buňkách a přimět je, aby byly upraveny na tvorbu melatoninu a daná osoba opustila formu spánku pod látkami, které se dávají před operací a vlastně jde o něco jako narkózu. A pokud v noci běží spánek pod narkózou, tak nefunguje a vypadává celková regenerace systému. Člověk sice spí, ale regenerace neprobíhá intenzivně a v potřebném rozsahu. Ale pod melatoninem to je jiná záležitost. Stejně je tu úsilí v temenní mozku přimět neurony, aby se během noci aktivizovali a vyvolaly non epileptický stav. Není třeba se bát, nejde o klasický stupňující se epileptický záchvat. Tento druh záchvatu se nezvyšuje, ale běží trvale v určité úrovni. A to je vlastně jedinečná záležitost, jak během noci do nervového systému dostat pořádnou dynamiku. Ale aby osoba v noci takovou dynamiku vydržela, tak musí produkovat melatonin v těle i v tuku.
.
.
Neurotransmiters reiki
.
WIKI: Neurotransmiter je nízkomolekulární chemická látka, která přirozeným způsobem vzniká v nervové soustavě živočichů a slouží v ní k přenášení vzruchů. Buňky nervové soustavy, neurony, jsou vybaveny speciálními receptory, citlivými na výskyt specifického neurotransmiteru. Mezi nejdůležitější neurotransmitery patří acetylcholin, aminokyseliny glycin a kyselina glutamová, katecholaminy dopamin, noradrenalin a adrenalin a biogenní kyselina gama-aminomáselná (GABA), ß-alanin, histamin a serotonin
.
Saša Pueblo: Zkoumali jsme dlouhověkých kavkazských jedinců. To nebyl první výzkum tohoto jedinečného fenoménu dlouhověkosti. Zkoumali jsme vliv mumia na dlouhověkost a už tehdy jsme konstatovali, že užívání černého mumia vede k tvorbě náhradního inzulínu, který natéká do svalů celého těla a takto zvýšený inzulín je výkonnost svalů sama za sebe. A i srdečního svalu. Ale pro zkoumání dlouhověkých jedinců na Kavkaze jsme objevili neuvěřitelnou produkci spánkových hormonů melatoninu, serotoninu, aminokyseliny tryptofan a vzácných prvků a k tomu speciální typy B vitamínu pro noční režim. 120 letý kavkazský horal má během noci doslova otravu melatoninem a serotoninem a to dovoluje neuvěřitelně v noci regenerovat. No na rozdíl od Kavkazanů má většina lidí ve starším věku chemii jako při operační narkóze a v těle se vlastně během noci neděje aktivní léčba a vše je jako při operaci a to ztlumené a klidné a bez výrazné aktivity. A zajistit tvorbu melatoninu během dna a noci je důležitá záležitost.
.
.
Neuron reiki
.
WIKI: Neuron, česky nervová buňka, je základní funkční a histologická jednotka nervové tkáně. Jsou to vysoce specializované buňky, schopné přijmout, vést, zpracovat a odpovědět na speciální signály. Přenáší a zpracovávají informace z vnitřního i vnějšího prostředí a tím podmiňují schopnost organismu na ně reagovat
.
Saša Pueblo: Cílem nočního reiki je aktivizovat všechny neurony, které podporují dlouhověkost. A tak vyhledáme hlavně embryonální struktury, které jsou i v dospělé osobě a jsou ve stavu hibernace a uspání. Napumpujete do nich embryonální energie stažené rotujícími představami embryí a zároveň důsledně budete nutit neurony, které se rozvinuly v 5. a 10. a 15. a 20. roku života člověka. Budete jim rozbíjet vnímání času a pořádně je lhát, že jste stále ještě embryo a nutno, aby vás podporovali nadále. Stejně aktivizuje po těle uložené dětské žlázy velikosti nehtu na malíčku a nutíte je, aby nadále kontrolovali výstavbu dělení buněk a výstavbu orgánů. Nezapomeňte dostat pod kontrolu i oblast pupku a tady pupečníku, který zůstal po placentě. Tato oblast musí podporovat dlouhověkost a neničit přes trávení organismus ve starším věku.
.
.
Non epi lidé
.
WIKI: Toto je seznam pozoruhodných lidí, kteří mají, nebo měli, na zdravotní stav epilepsie. Podle to, že tam je krátký seznam lidí, kteří obdrželi spekulativní, retrospektivní diagnózu epilepsie
.
Saša Pueblo: Jde o to, aby noční stav silně aktivizoval tvorbu melatoninu v těle a to v bílé mozkové hmotě a jako náhradu a navýšení i v tukových buňkách. A k tomu je dobré, aby reiki aktivovalo během noci z temenního mozku silné aktivity a během noci bylo nervstvo těla pod silným vlivem temenního mozku. Jde o silnou aktivitu, která umožňuje jedinečnou regeneraci během noci za podmínky, že se produkuje silně i melatonin, serotonin, tryptofan, vzácné prvky a noční forma B vitamínů. Jde o epileptický záchvat, který se nezvyšuje, ale vykazuje dobrý regenerační potenciál během noci.
.
VIDEO EPILEPTIC ART
.
.
Non epi aura
.
WIKI: Epileptická aura je důsledkem aktivace funkční kůry abnormální, jednostranné, a krátké neuronální výboje. Mezi nejběžnější aury patří motor, somatosensory, vizuální a sluchové příznaky
.
Saša Pueblo: Temenní mozek je schopen produkovat kolem těla silný aurický obal. Pod aurickým obalem třeba rozumět tvorbu silnější bioenergie, která neustále natéká do aury kolem těla a mimořádně ji posiluje. Kolem těla je trvalý přísun bioenergie z organismu. Jde o bioenergii z orgánků uvnitř buňky a nazývají se mitochondrie a jsou malé jako zrnko prachu a méně. Z každé buňky těla stále produkují bioenergii a ta se nasbírá společně na povrchu těla a odsud odtéká mimo tělo. Vidět auru není možné běžným okem. Ale senzibilové dokáží nepřímo vnímat auru a tedy tok energie. Tedy nenavyšujúci se epileptický záchvat může výborně aktivovat nervový systém a také mozek člověka. Zároveň energie z epileptického záchvatu, který se nezvyšuje, může natékat do aury těla a navyšovat celkový bioenergetický potenciál celého těla. Tento systém jsme úspěšně odzkoušeli a funguje jedna radost a je také součástí mnoha dlouhověkých obyvatel Kavkazu.
.
.
Non epi EEG
.
WIKI: EEG je standardní neinvazivní metodou funkčního vyšetření elektrické aktivity centrálního nervového systému. Sumační signály z neuronů jsou snímány elektrodami z povrchu skalpu. Problémem je, že průchodem přes relativně málo vodivou lebku je amplituda signálu zeslabena na úroveň řádově desítek mikrovoltů
.
Saša Pueblo: Přístroj Tens na slaboproud a psychowalkman. Je dobře si pořídit tyto přístroje a používat je mnoho let a pravidelně. Organismus stárne a není schopen zajistit chemické látky na úrovni supravodivých látek. Stejně potřebuje organismus v noci v neuronech a nervových drahách chemické neurotransmitery, které jsou rozkmitány v určitém rytmu. Tyto kmity jdou nejčastěji ze svalů, ale jako organismus stárne, už jich je málo a je třeba zajistit jejich produkci na hlasivkách nebo jiných blanách lidského těla. Rozkmitání těchto blan produkuje rozkmitány chemické látky pro neurony a nervstvo. Jednoduše je třeba se starat, aby neurony a v nich chemické látky kmitala a to dost silně. Reiki léčitel nebo zasväcovateľ umí podpořit tvorbu takových frekvencí a pulzací.
.
.
Non epi klec
.
WIKI: Faradayova klec je celouzatvorená klec vytvořena z elektricky vodivého materiálu. Vnitřní prostor klece je chráněn vůči účinkům vnějších elektrických, elektrostatických a elektromagnetických polí a vln. Klec jako celek působí jako vodič, proto se v jejím vnitřním objemu náboj nenachází. Elektromagnetické záření je pohlcováno povrchem klece
.
Saša Pueblo: Jde o inspiraci pro noční spánek a stav magnetizace prvků a chemických látek v těle. Jde o magnetismus na úrovni supramagnetizmu a paramagnetizmu nikoli normálního magnetismu klasického kovového magnetu. Jde o magnetické síly na úrovni prvků a atomů jednotlivých prvků. Tento druh jedinečného magnetismu musí být extrémně silný a musí udržet co nejvíce energie v spícím lidském těle. Produkuje se v mitochondriích pod pracovním označením elektrárna. Jde o mikroorgán v každé buňce a vyrábí například para a supra látky. Mitochondrie jsou schopny upravit atomy uvnitř prvků a vyrobit jedinečné látky, které nezná ani medicínská biochemie.
.
Zpět
.
Non epi melatonin
.
WIKI: Melatonin je hormon, který je produkován epifýzou. Vzniká zde N-acetylací serotoninu (5-hydroxytryptamin) a následnou O-methylací. Hraje důležité funkce v řízení rytmů den-noc. Hladiny melatoninu jsou silně závislé na střídání světla a tmy. Jeho produkce je největší právě během tmy a maxima dosahuje mezi druhou a čtvrtou hodinou noční
.
Saša Pueblo: Melatonin a serotonin jsou hormony spánku. Dokáží uvést mozek do silné regenerace. Mozek a neurony spí a přes dynamické noční rekonstrukci se člověk neprobudí. A když se i vzbudí, tak rychle usne a nic se neděje. K těmto dvěma hormonem třeba přidat aminokyselinu z trávení a to je tryptofan, k nim vzácné prvky. Vše je třeba vytvořit v tukových buňkách. Pokud to nejde, dá se užívat melatonin i tryptofan v tabletách a vzácné prvky najdete v třezalce. Pozor, ne každý vyrobený melatonin a tryptofan kopíruje skutečný melatonin v těle. Po požití může trávení zničit melatonin a třeba ho natřít přes kůži a obejít žaludek a celé trávení.
.
Non epi serotonin
WIKI: Serotonin je biologicky aktivní látka obsažená v krevních destičkách, v buňkách gastrointestinálního traktu a v menší míře i v centrálním nervovém systému. Serotonin má také silný vliv na tonus svalů, podporuje zejména kontrakce hladkého svalstva a krevní srážlivost
.
Non epi tryptofan
WIKI: Tryptofan je aromatická aminokyselina, která je esenciální pro výživu člověka. Je to základní látka pro tvorbu serotoninu, který má uklidňující účinky. Tryptofan se používal k tlumení bolesti, ale zjistilo se, že ve větších množstvích způsobuje rakovinu a proto se od jeho podání upuštěno
.
Non epi vzácní prvky
WIKI: Prvky vzácných zemin nebo kovy vzácných zemin je skupina prvků, kterou tvoří skandium, yttrium a všechny lanthanoidy. Mají obdobné fyzikální vlastnosti: jsou to měkké kovy s výbornými magnetickými vlastnostmi. První objevenou vzácnou zeminou bylo gadolinium v roce 1787 ve Švédsku
.
Non epi B vitamín
WIKI: B-komplex je souhrnné označení pro vitamíny skupiny B. Jsou to ve vodě rozpustné vitamíny, nezbytné pro správné fungování metabolismu. Hlavním zdrojem vitamínu skupiny B jsou kvasnice, maso, sýry, celozrnné obiloviny (také jáhly), luštěniny, a ořechy
.
Non epi B vitamín noční
ADMIN: B-komplex je souhrnné označení pro vitamíny skupiny B. V noci se mění na speciální noční vitamíny. Když se nespustí, organismus nemá dostatečně vysoké hladiny melatoninu, serotoninu a tryptofanu. Hlavním zdrojem vitamínu skupiny B jsou kvasnice, maso, sýry, celozrnné obiloviny (také jáhly), luštěniny, a ořechy
.
VIDEO DMT MELATONIN
.
.
Non epi spánek
.
WIKI: Spánek je útlumově-relaxační fáze organismu, při níž dochází ke změně činnosti mozku doprovázené ztrátou vědomí, sníženou citlivostí na vnější podněty, dochází k uvolnění svalstva, dýchání se zpomaluje a krevní tlak se snižuje
.
Saša Pueblo: Je tu jeden problém a to je nedovolit za žádnou cenu, aby se z nočního spánku vytratil melatonin a nahradili ho látky podobné látkám podávaným při operaci. To je to nejhorší, co se může stát a proč? Pokud jste v noci pod vysokými dávkami melatoninu, tak si mozek odpočívá v pohodě a nevzbudí se i přesto, že v těle běží mimořádně silná údržba a oprava. Pokud máte narkotickou chemii, tak údržba a regenerace je minimální a člověk je stále více unavený a stárnutí nabírá na rychlosti.
.
.
Non epi sen
.
WIKI: Sen je zážitek iluzorních hlasů nebo jiných vjemů vytvářených mozkem během spánku v rámci procesu snění. Sny často ukazují události, které jsou ve skutečnosti nepravděpodobné a jsou mimo kontrolu spící osoby. Někdy lidé zažívají během snění silné emoce, strašidelné nebo znepokojivé sny se označují jako noční můry a noční děsy
.
Saša Pueblo: Osoba, která se chce dožít vyššího věku, musí trvale usilovat o to, aby si během dne udržela takovou hladinu melatoninu jako běžná zdravá osoba ve 30. roku života. A během noci je hladina melatoninu tak vysoká, že můžeme mluvit skoro o otravě melatoninem. Vybrat z paměti vzpomínku na sen je také technika, jak zvednout hladinu melatoninu v krvi. A například rozvinout děj snu do určitých volných představ.
.
.
Non epi dřímaní
.
WIKI: Polyfázový spánek je způsob spaní, kdy člověk spí vícekrát během 24 hodin – obvykle více než dvakrát ve srovnání s bifázovým spánkem (dvakrát za den) nebo monofázovým spánkem (jednou za den)
.
Saša Pueblo: Stav dřímání je technika, kdy doslova lenošíte a chvíli ztrácíte pozornost a zase získáváte. A tak dokolečka dokola. I tato technika posiluje potřebnou hladinu melatoninu v krvi, kterou se naučíte produkovat z tukových buněk.
.
.
Non epi zívání
.
WIKI: Zívání je reflexivní chování lidí a zvířat. U dospělých se nejčastěji vyskytuje bezprostředně před a po spánku, je to běžně spojené s únavou, stresem, ospalostí nebo dokonce nudou a hladem
.
Saša Pueblo: Vyvolání zívání je technika, jak se nečekaně propadnout do mikrobezvědomí a po pár minutách se z něj probrat. Nebo technika pouze snížit pozornost a produkovat vyšší hladiny melatoninu.
.
.
Non epi mikrospánek
.
WIKI: Mikrospánek je krátká epizoda spánku, která může trvat od několika desetin sekundy až po 30 sekund. Během této doby člověk nevnímá žádné vnější podněty jako jsou zvuky nebo vizuální vjemy. Mikrospánku často předchází snížená pozornost, ospalost a únava
.
Saša Pueblo: Vyvolání mikrospánku je technika nečekaně se propadnout do mikrobezvědomí a po pár minutách se z něj probrat. Často osudová chvíle pro řidiče za volantem, ale super chvíle na zvednutí melatoninu v krvi.
.
.
Non epi hypnóza
.
WIKI: Hypnóza je metoda umělého navození hypnotického spánku – spánku podobného stavu, projevuje se ztrátou já, pasivitou, poslušností k příkazům hypnotizéra. Hypnóza se někdy používá k léčebným účelům. Hypnotické účinky má i hudba. K navození hypnózy se zpravidla používají nepřetržitě opakované tóny, rytmy a sugesce, směrovány k uvolnění a soustředění pozornosti, vnímání, myšlení, emocí a chování
.
Saša Pueblo: Jde o specifické techniky používané v praxi hypnotizéra. Hypnotizér je osoba, která umí uvést přítomnou osobu do něčeho jako umělý spánek. Běžně člověku trvá pár minut i déle, dokud upadne do spánku sám. Hypnotizér uvede člověka do hypnózy okamžitě. Samozřejmě, některé osoby a to vůdčí typy se hypnotizují obtížně nebo vůbec a je nutné jim podat určité hypnotické léky. Hypnotizér dokáže uvést osobu i do somnambulného stavu náměsíčnosti. Je to trochu jiný stav než spánková hypnóza a v podstatě nejčastěji mluvení ze sna. Náměsíčnost – somnambulnosť je schopnost, při které osoba usne a přesto provádí pokyny hypnotizéra. Nejčastěji hypnotizér uvede osobu do umělého spánku a navede ji, aby vyprávěla, co zažívá a co vidí. Tedy hypnotizér může danou osobu vycvičit i na věštecký výkon, získávání informací určitého druhu. V tomto případě Reiki léčitele nebo zasvěcovatele na dálku použije na úpravu stavu osobu, která nespí, ale i osobu, což už usnula. Jde o techniky jako houpat se, počítát číslice, kdesi padáte a podobně. Tyto představy třeba vytáhnout z paměti léčené a zasvěcované osoby. Dělá se to tehdy, když daná osoba není vhodně naladěna na léčbu nebo zasvěcení. Reiki hypnotizér dokáže vyvolat na dálku v ústní dutině i tvorbu určité chemické látky, případně v mozku dočasně zablokovat nebo omezit aktivitu určité chemické látky.
.
.
Non epi náměsíčnost
.
WIKI: Náměsíčnost je spánková porucha, při níž postižený během spánku vstane z postele a prochází se. Někdy může vykonávat i poměrně složité činnosti, například odeslat SMS zprávu. Náměsíční se nemají budit, ale mají být odvedeni zpět do postele. K náměsíčnosti zpravidla dochází během NREM spánku. Může docházet k nehodám
.
Saša Pueblo: Pokud se hladina melatoninu postupně zvyšuje i během dne a v noci dosáhne jeho produkce stav doslova otravy organismu, tak samozřejmě je třeba si během dne zvykat na to, že extrémně vysoká hladina melatoninu v noci má vliv i na vyšší hladinu melatoninu během dne. A to působí na reakce a rozumovosť. Je třeba se naučit fungovat jako ve stavu náměsíčnosti. Je složité, jak tento stav doladit. Například tak, že v temenní mozku přepneme fungování levé části do pravé a pravé do levé. Tento stav dovoluje fungovat i pod silnější dávkou melatoninu i během dne. Ve starším věku a to po 60. roce je otázka silné produkce melatoninu otázka aktivní stáří nebo pasivního pospávání.
.
.
Non epi REM fáze spánku
.
WIKI: Během fáze REM nejsou dominantní žádné mozkové vlny, a neurony (zejména v ty v mozkovém kmeni, pontine tegmentum) vykazují přibližně stejnou míru aktivity jako při plném vědomí (tzv. paradoxní spánek), naopak, některé neurotransmitery (monoaminy) jsou inhibovány. Srdeční rytmus a dýchání jsou méně pravidelné než u ostatních fází spánku
.
Saša Pueblo: Jde celkem o spánek a nutnost, aby spánek byl jednoznačně pod melatoninem a ne pod narkotickými látkami, jak se dávají pacientovi při operaci. To je základ udržení zdraví a také aktivní dlouhověkosti. Noční stav má několik fází a osoby se budou podílet na jeho řízení a to kmitům očních svalů – jeden kmit a jedna fáze klidu nebo 5 kmitů a jedna fáze klidu. Noční stav se celkově špatně reguluje, neboť člověk ztrácí vědomí a nemůže to přímo řídit. A tak reiki léčitel začne v léčené osobě budovat noční vědomí ze snů a emocí. Na noc se do středního mozku buduje snový objekt, který bude reálně ovlivňovat noční pochody. Je možné i léčené osobě pomoci uklidit snový archiv. Naivně si lidé myslí, že když se jim zdají pěkné sny, tak to prospívá zdraví. Bohužel, v snové rovině to funguje úplně jinak a ty nepříjemné a děsivé sny jsou právě ta dobrá chemie. Když se prudce v noci vzbudíte a vnímáte sen, tak klasická logika je vypnutá a vnímání je symbolické, jde o vnímání chemických pochodů během noci. A právě, když se vzbudíte a máte nádherné obrazy, tak jdou nevhodné chemické reakce. Reiki léčba vede i k čištění a úpravě snového archivu, který má základ ve středním mozku. Kdesi uprostřed mozku je střední mozek velikosti vajíčka a kolem je hypotalamus. Takto se lépe zorientujete.
.
.
Non epi oko
.
Oko je smyslový orgán reagující na světlo (fotoreceptor), tedy zajišťující zrak. V průběhu vývoje živočichů došlo k výraznému rozvoji od světločivných orgánů reagujících pouze na existenci světla až po oko „jednoduché“ u obratlovců (včetně člověka) a hlavonožců a oko složené např. u členovců
.
Saša Pueblo: Oko je mimořádně jedinečný orgán. Nebudeme se zde bavit o oku, které funguje během dne. To nás nebude zajímat. Na oko se podíváme jako na noční subjekt řídící spánek a celou regeneraci mozku, a tedy celého těla. V embryologii je známo, že mozek a celá nervová soustava i oči vznikly ze společného základu na úrovni embryonální moruly nebo blastuly. A tady je něco, co je pro nás zajímavé, že stav mozku se odráží i na mikroúrovni buněk oka. Senzibil vidí to, co nevidí běžný člověk. Ale i klasická medicína píše o tomto jedinečném úkazu. Reiki léčitel usiluje o to, aby ozdravil stav v očích a tak během noci bude ovlivňovat ozdravení mozku a vytvoření zdravějšího a hlavně aktivnějšího prostředí.
.
.
Emoce
.
WIKI: Emoce jsou psychicky a sociálně konstruované procesy, zahrnující subjektivní zážitky libosti a nelibosti, provázené fyziologickými změnami (změna srdečního tepu, změna rychlosti dýchání), motorickými projevy (mimika, gestikulace), změnami pohotovosti a zaměřenosti
.
Saša Pueblo: Emoce a spánek je složitý komplex, ale víme, že přílišné pozitivní nebo negativní emoce jsou mimořádně silná blokace spánku na základě melatoninu, serotoninu, tryptofanu, vzácných prvků a nočního komplexu B vitamínů. V zásadě je porucha hotová a to tehdy, když organismus neprodukuje dostatek melatoninu a dalších položek a pak je noc v režimu narkotických látek podobných těm, co se dávají během operačních výkonů pacientům. Ale spánek pod omamných látkami je mimořádně nezdravý a silné emoce blokují jeho tvorbu. A tak v rámci reiki terapie je třeba emoce z daného dne likvidovat. No často se po likvidaci emocí z daného dne objeví v mozku emoce z minulosti a zase mohou blokovat tvorbu melatoninu. Známe čtyři základní emoce a to strach, smutek, radost a hněv. Ale stejně známe i sexuální emoce jako je žárlivost, strach, smutek, zamilovanost, hněv, ztráta milované osoby.
.

Comments are closed