Reiki Mikao Usui

Datum: 20.05.2014
Strana 1 z přibližně 158 výsledků
 .
Reiki Mikao Usui
 ..
reiki-2
.
.

.
SAŠA PUEBLO PORADENSTVÍ
REKLAMA: Terapeut, bylinkář, léčitel, esoterik, reiki na dálku. Hledáte konkrétní věc? Potřebujete odborně poradit v oblasti reiki Mikao Usui? Neváhejte, kontaktujte mě. Odpovím každému osobně. Vstupní konzultace je bezplatná. Diagnostika zdraví je bezplatná a kontroluji 80 položek. Odpovím každému:
sasapueblo@meditacia.sk
.
Každou druhou sobotu meditujeme reiki, cvičíme ręki, zasvěcujeme reiki, vše bezplatně a špičková úroveň. Doporučuji připojit sa online na živou relaci GM Sašu Puebla.
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
.
Reiki
.
Saša Pueblo: Dovolte, abych vám představil systém Reiki a jeho potenciální možnosti. Reiki jako systém léčby jiných je dobře známý. Systém Reiki jako léčba sám sebe. Systém Reiki jako meditace a duchovní cesta, která se přímo vkládá do nitra neuronů a to bez potřeby to dlouhodobě učit, chápat a trénovat. Reiki navazující na indické tradice čakra jógy. Reiki tibetské na základě uchování vzpomínek po smrti esoterika. Reiki navazující na ajurvédské techniky otevírání a přeléčování uzavřených nervů a neuronů z dětského období
.
Reiki
WIKI: Reiki předpokládá existenci vitální energie Reiki v těle zejména člověka, existenci příslušných energetických center čaker a drah (meridiánů), kterými může tato energie proudit. Pokud jsou čakry vyrovnané a v meridiánech proudí energie bez překážek, člověk je zdravý a vitální
.
Reiki
WIKI: Časová osa historie reiki, včetně událostí a informací o významných představitelích reiki
.
Reiki
WIKI: Energetická medicína, terapie a léčení energií nebo duchovní léčení je soubor léčebných metod, které jsou považovány za alternativu ke klasické medicíně. Léčitel může používat léčivou energii různými způsoby, přímým kontaktem nebo je pacient a léčitel na různých místech
.
Reiki
WEB: Usui Reiki symboly – existuje několik variant ve způsobu, jakým jsou symboly nakreslené. Symboly jsou obvykle vypracovány shora dolů a zleva doprava
.
Reiki
WEB: Mikao Usui po dlouhém hledání našel v knihovně kláštera svitky s popisem, jak uzdravovat a jak tyto metody předávat druhým. V rukopisech však nebyl návod na zasvěcení do reiki energie. Mikao Usui se vydal na svatou horu, kde se podrobil půstu a meditacím, které trvaly 21 dní
.
Reiki
PDF: Mrs.Takata – mocná léčitelka, učitelka a úspěšná podnikatelka, cvičila a učila reiki více než čtyřicet let. Byla to ona, kdo přinesl reiki na západ. Je dost pravděpodobné, že bez ní by neznali nádhernou léčivou moc reiki mimo Japonska
.
Reiki
WEB: Původ Reiki naladění – jedním z nejzajímavějších aspektů každé třídy reiki je obřad, který je označován jako zasvěcení nebo reiju. Existuje mnoho verzí, které se nacházejí i mimo Japonska. Proč se liší a proč energie reiki nejsou vždy stejné
.
Reiki
WEB: Co je Gendai Reiki Ho? Je to hlavně japonský styl reiki, je jedním z nejzajímavějších metod a nejrychleji rostoucí systém reiki v Japonsku. Zakladatelem je pan Hiroshi Doi, který byl členem Usui Reiki Ryoho Gakkai (původní Reiki společnost) v Japonsku, je i autorem knihy Iyashino Gendai Reiki-ho – Moderní Reiki metoda pro léčení
.
Reiki
WEB : Rada Reiki je hlavním poradním orgánem pro reiki lékařů ve Velké Británii a klade si za cíl nabídnout platformu pro všechny styly Usui Reiki. Reiki rada UK je nezisková, stanovuje standardy a pokyny a poskytuje informace a poradenství
.
Reiki
WEB: Poznámky z Reiki kurzu s Takato Sensei – Choku Rei se používá k získání energie v tomto jednom místě. Je to příkaz: Vše, co rozptýlené energie, sbírat okamžitě. SHK se používá k léčbě návyků. Když uděláte Sei Hei Ki mluvíte do podvědomí
.
Reiki
WEB: Zde si najdete informace o Jikiden reiki, workshopech a učitelích, ošetření. Jikiden reiki je čisté, jednoduché a účinné. Cílem Jikiden reiki je umožnit lidem naučit se praktické reiki, rozšířit duchovní uvědomění, snaha znovu zavést původní styl reiki lidem ve své jednoduché autentické podobě
.
.
Reiki Japan
.
Saša Pueblo : Výzkum v tomto směru je jasný. Otevřením embryonálních a dětských neuronů získáte systém obnovy pomocí kmenových buněk z různých částí těla a hlavně z tukových buněk. Výborně se v Číně osvědčilo otevírání pozatváraných neuronových a nervových strukturi pomocí houby korálovce. Osobně jsme odzkoušeli a věšteckými technikami ověřovali účinnost této houby. Otevřením embryonálního vědomí získáte regeneraci organismu a obnovu organismu přes kmenové buňky. Jelikož se to všechno odehrává v kůži, tak kůže je i fenomén pro opravu trávení, pokud užíváte některé léky a vyživovací doplňky přes kůži. A ve starším věku není zanedbatelná i přímá výživa přes kůži. Přes otevřené embryonální struktury se dá dostat množství vědomostí do mozku, aniž by to bylo třeba mnoho let cvičit. A to není k zahození. A stejně se přes embryonální vědomí a k němu příslušející struktury buduje to, co je po smrti a to systém uchování vzpomínek a naprogramovat jejich k určité činnosti i po smrti
.
Reiki Japan
WIKI: Reiki je léčitelská metoda vycházející z východních filozofií. Za zemi původu Reiki se uvádí Japonsko a jako zakladatel/objevitel je uváděn dr. Mikao Usui
.
Reiki Japan
WEB: Japonská nezisková organizace Reiki – Sdružení na pomoc v Japonsku i v zahraničí, seznam japonských učitelů reiki, domácí učení, kurzy, zasvěcení, reiki terapie
.
Reiki Japan
WEB: Reiki je tradiční japonská léčebná metoda resp. způsob relaxace. Spočívá v uvolnění zablokované životní energie. Jde o jednu z metod energetického léčení, která vychází z východních filozofií
.
Reiki Japan
WEB: Reiki je japonská technika, která podporuje přirozenou schopnost těla léčit se samy harmonizuje čakry, ošetřuje auru, spouští detoxikaci organismu, je to energie bez omezen
.
Reiki Japan
WEB: Reiki semináře, vyciťování a práce s aurou, ošetření vlastní aury, pozice a a používání symbolů a manter na zvýšení vibrací – změna aury, jiné vyzařování, posiluje duchovní růst, chrání od úbytku vlastní energie
.
Reiki Japan
WEB: Reiki předpokládá existenci vitální energie v těle člověka, existenci energetických center čaker a meridiánů, kterými může tato energie proudit
.
Reiki Japan
WEB: Léčitelé, workshopy, semináře, léčení, terapie. Reiki energie působí lépe a rychleji, pokud se léčitel i pacient nachází v positivním psychickém stavu, než u lidí, kteří jsou emocionálně nevyrovnaní, upjatí, či trpí zažitými obavami
.
Reiki Japan
WEB: Animal Reiki – reiki centrum pro zvířata. Postupy, které se specializují na uzdravení zvířat, jak využít působení reiki energie při léčení domácích zvířat
.
.
Mikao Usui
.
Saša Pueblo: Je považován v novodobých dějinách východních nauk za zakladatele Reiki systému mimo okruh zasvěcených osob. Šlo o zasvěcení vojenských lékařů v japonské armádě. Tedy poprvé mimo okruh vybraných esoterických osob. Samozřejmě, že Reiki má své kořeny a svých prvních zakladatelů v Indii a pak v Tibetu a Číně a až později v Japonsku. Tedy nelze považovat Mikao Usuiho za toho prvního co reiki praktikoval. Ale to snad není ani důležité, kdo tu byl první a kdo byl druhý nebo třetí. Je jednoznačné, že zasvěcené osoby do systému reiki přenesli systém Reiki mimo asijský svět a dopravili ho do Spojených států a odtud se šířil do celého světa. A to je zde podstatné
.
Mikao Usui
WIKI: Mikao Usui studoval získané buddhistické spisy a snažil se praktikovat jednotlivé techniky, které vedli k rozšíření jeho vědomí i rozvoji osobnosti. Důvodem toho všeho byla snaha o shromáždění životní energie, která mu měla dopomoci k léčení druhých lidí, ale i sebe. Podrobil se zvláštní meditaci, kdy vystoupal na horu Kurama, kde se na dobu 21 dní ponořil do svého nitra a to proto, aby konečně nalezl kontakt se zdrojem své životní síly – reiki
.
Mikao Usui
WEB: Mikao Usui byl zakladatelem reiki. Jako studoval v buddhistické klášterní škole, byl jako student různých bojových umění. Měl obrovské znalosti z medicíny, psychologie, teologie. Jako buddhistický mnich se rozhodl meditovat 21 dní, kde měl zážitek osvícení
.
Mikao Usui
http://reikiinmedicine.org/popular/mikao…
WEB: První doložené důkazy o Usui učení pocházejí z památného kamene, který popisuje jeho období půstu na hoře Kurama, v blízkosti Kjóto, během kterého zažil “velké Reiki” kolem jeho hlavy
.
Mikao Usui
WEB: Taniai Village – Rodiště Mikao Usui je nyní součástí Miyama-cho v prefektuře Gifu. Je to domov předků Usui rodu. Tania znamená “setkání údolí” a je umístěna mezi některými malými horami, asi hodinu jízdy od Gifu
.
Mikao Usui
WEB: Usui rodinný náhrobek je na stejném pozemku jako Usui památník, který byl postaven v Tendai buddhistickém hřbitově. Jsou zde uloženy zpopelněné ostatky Mikao Usui, jeho manželky Sadako, jeho syna Fuji, a jeho dceryToshiko
.
Mikao Usui
WEB: Usui-Do byl vyvinut jeho zakladatelem Mikao Usui. Usui-Do je způsob, jak dosáhnout osvobození, hluboký mír a jednotu sebe sama přes harmonii a rovnováhu
.
Mikao Usui
WEB: Reiki je léčitelská metoda vycházející z východních filozofií. Zakladatelem – objevitelem reiki v Japonsku je Mikao Usui je, který po několika dnech půstu začal halucinovat a během toho mu byl zjeven klíč k léčení
.
Mikao Usui
WEBY: Usui byl hlavně duchovní učitel, ale byl také známý jako léčitel. Jeho duchovní učení určené pro vnitřní uzdravení, sestávalo z meditace a energetického cvičení, které vedly mysl a tělo do rovnováhy. Usui vytvořil samostatné léčebné systémy, které jen popsal jako “moje metody
.
Mikao Usui
WEBY: Zakladatelem Reiki Ryoho je Dr.Mikao Usui. Usui Reiki Ryoho, které je základem Reiki, se nazývá také Usui Shiki Ryoho nebo prostě Reiki Ryoho. Každý léčebný systém, se slovem “Reiki” v jeho názvu je variace a improvizace postavená na harmonii a energii Reiki Ryoho
.
Mikao Usui
WEB: Dr.Mikao Usui zakladatel reiki používal tuto energii nejprve na sobě, později na své rodině, se rozhodl podělit se a šířit své znalosti s širokou veřejností. Otevřel si větší kliniku v Nakano, jeho pověst léčitele se šířila i mimo Japonsko, začal cestovat a učit ostatní Reiki
.
Mikao Usui
WEB: Mikao Usui byl Shingon buddhista, studoval mnoho náboženských systémů a znovu objevil systém Reiki v Japonsku na konci 19. století. Zde navštívil mnoho buddhistických klášterů, aby tam hledal odkazy, které by ho dovedly dál. V jednom buddhistickém klášteře se dozvěděl, že v současné době zaměřují svou pozornost na léčení duše, tajemství uzdravováním těla poznali, jenže to už zapadlo do zapomnění
.
Mikao Usui
WEB: Reiki Dr.Mikao Usui dle západního stylu je univerzální kosmická, nepolární, inteligentní léčivá síla, která proudí skrze Reiki kanál při požádání a vychází rukama žadatele o léčení
.
Mikao Usui
WEB: Reiki je technika pro snížení stresu a relaxaci, která podporuje hojení. Podle starověkého textu je Reiki léčebná metoda, která využívá univerzální kosmickou energii. Reiki energie prostupuje každou buňku v těle a plní tělo životní energií, která podporuje hojení
.
Mikao Usui
WEB: Mikao Usui cvičil techniky, zaměřené na duchovní rozšíření vědomí a rozvoj osobnosti. Věnoval přitom pozornost takové formě duchovně-energetického léčení, při níž není zapotřebí shromažďovat samotnou ki, tedy životní energii, aby mohl léčit sám sebe i druhé. K tomu, aby člověk získal přístup k této neobyčejné metodě, musí absolvovat zvláštní meditaci
.
Mikao Usui
WEB: Reiki symboly jsou posvátné léčivé symboly, které zvyšují tok životní energie. Jsou jako klíče, které otevírají dveře do vyšších úrovní vědomí a projevu
.
Mikao Usui
WEB: Jsem – zkusme procítit, smyslově vnímat vyslovením slova “Jsem” jeho nekonečnou bezrozmerovosť
.
Mikao Usui
ČLÁNKY: Archiv – Historie Reiki. Přehled původních Usui Reiki technik – Kenyoku – odstranění blokované energie, Joshin koky ho, Byosen Reikan Ho, meditace se zaměřením na Tan-dien, Seiheki Chiryu-ho, Ibuki-ho
.
Mikao Usui
WEB: Usui Sensei byl nadaný tvrdě pracující student, s obrovskými znalostmi z medicíny, psychologie, věštění a teologie. Studoval tradiční čínskou medicínu a západní medicínu, numerologii a astrologii
.
Mikao Usui
WIKI: Usui – japonské symboly
.
Mikao Usui
BLOG: Reiki jako preventivní a léčebná medicína. Podle východní lékařské filozofie se vždy zdůrazňovala nadřazenost udržení dobrého zdraví. Reiki je jako preventivní lékařství par excellence, ale je zde i možnost, že bude Reiki podporovat zdraví a dlouhověkost
.
Mikao Usui
WEB: Dr. Mikao Usui, také známý jako Usui Sensei byl zakladatel reiki v Japonsku. Dr.Usui byl také křesťanský kazatel a misionář. Jednoho dne se jeden z jeho studentů se ho zeptal, jestli by věděl léčit jako Ježíš se o tom píše v Bibli
.
Mikao Usui
ČLÁNKY: Mikao Usui se narodil v obci Yago v Gifu prefektuře v Japonsku, kde žili jeho předkové asi jedenáct generací. Jeho rodina patřila k Tendai sektě Esoteric buddhismu. Když měl čtyři roky, poslali ho do kláštera Tendai, kde absolvoval základní vzdělání. Byl to velmi bystrý žák
.
Mikao Usui
ČLÁNKY: Hlavním zdrojem informací o životě Mikao Usui je obrovský památný kámen, který postavili někteří z jeho studentů. Kámen je napsán v staej japonštině
.
Mikao Usui
WEB: To je docela doslovný překlad památníku reiki Usui Zakladatele shovívavosti – Kanji v horní části památníku čte zprava doleva : Reihe ” – duchovní metoda, metoda Reiki, Chousa zakladatel, Usui ; ” Sensei ” – učitel, ” Kudoku ” – shovívavost, různé
.
Mikao Usui
WEB: Na pamětním kameni se uvádí, že slavný samuraj, Tsunetane Chiba byl Usui Mikao předek. Usui rodinný erb, jinak známý jako Chiba hřeben je navržen jako kruh s tečkou na vrcholu. Kruh představuje vesmír a tečka (japonská reprezentace pro hvězdy) představuje North Star. North Star nikdy se pohybuje, zatímco vesmír se musí
.
Mikao Usui
Historie Reiki – Mikao Usui památný kámen, který je vytesán na žulovém bloku často navštěvují Reikisti z celého světa. Text je ve staré japonštině s anglickým překladem japonského mnicha
.
Usui Shiki Ryoho
WEB: Usui Shiki Ryoho je specifická forma praxe, která umožňuje studentům pracovat s reiki energií jednoduchým vkládáním rukou pro vlastní léčbu a léčbu druhých
.
Usui Reiki mistr a učitel
WEB: Toto má být jednoduchý praktický manuál pro Usui Reiki III. Žádné ruční nebudou nikdy kompletní. Tam je vždy více se učit. Dá se stáhnout i manuál v PDF
.
Mikao Usui
WEB: Rei-ki je starověké umění léčení přikládáním rukou. Velmi snadno se učí pomáhat sobě i ostatním, zvyšuje se univerzální životní energie, nikdy se nemůže předávkovat
.
Usui Reiki Symbols
BLOG: Usui Reiki symboly. Kliknutím na symboly se dozvíte o nich více, i naučit se jejich kreslit. Všechny symboly se používají k léčení přikládáním rukou, na léčení na dálku, emocionální léčení i karmické léčení
.
.
Mikao Usui historie
.
Saša Pueblo: Historii Reiki systému bychom měli začít v Indii. Váže se na to, že Indové mají trvale otevřené sexuální vědomí a nemají to na střídačku jako evropská rasa a to je třeba si dobře uvědomit. Evropan může mít stav asexuality a stav sexuality. U Indů pouze stav sexuality. Tedy jsou zde určité rozdíly. Pak je důležitý moment a to je, že Indická kultura je kultura, která se trvale stará svými náboženskými a meditačními tradicemi o to, aby měli trvale otevřené neurony z embryonálního vývoje dítěte. A dobře se jim to daří. Organismus se sice u dospělé osoby snaží ne zlikvidovat embryonální systém nervstva a neuronů, ale ho uzavřít. V Evropské kultuře je to bohužel tak, že embryonální neurony a nervstvo se uzavře a je v dospělosti jedince blokováno. A to je problém pro přijetí toho Původního Reiki. Jak ho znají v Asii
.
Historie
WIKI: Mikao Usui byl zakladatel formy duchovní praxe známé jako Reiki, která se užívá jako doplňková léčba na fyzické, emocionální a duševní nemoci. Usui během svého života vyučoval reiki více než s 2000 studenty, z nichž šestnáct pokračovali dále k dosažení Shinpiden úrovni
.
Historie
WIKI: Tam je mnoho variací na historii Reiki. Verze původně vynesen vlevo mnozí z nás cítí neúplná, protože příběh byl neověřené a zdálo se prošpikovaný mýtu. Hodně výzkum byl proveden rozpoznat skutečné kořeny krásné Reiki tradici
.
Historie
WIKI: Vairóčana (též Vairochana nebo Mahavairocana) je nebeský Buddha, který je často interpretován v textech, jako je Flower Garland Sutra, jak blaženosti tělo historického Buddhy (Siddhártha Gautama). V čínštině, korejštině a japonském buddhismu, Vairóčana je také viděn jako ztělesnění buddhistické pojetí prázdnoty. V pojetí z pěti moudrosti Buddhy z Vajrayana buddhismu, Vairóčana je ve středu
.
Historie
WIKI: Než odešel do Číny, Kukai byl nezávislý buddhistický mnich v Japonsku více než deset let. Byl velmi dobře vyznají v klasické čínské prózy, kaligrafie a buddhistické sútry. Esoterický buddhismus nebyl považován za různé sekty nebo školy ještě v té době. Huiguo byl první člověk shromáždit dosud rozptýlené prvky indické a čínské Esoteric buddhismu do soudržného systému
.
Historie
WIKI: Kukai, také známý posmrtně jako Kobo – Daishi byl japonský mnich, státní úředník, učenec, básník a umělec, zakladatel Shingon nebo “To je pravda Slovo” škola buddhismu. Kukai je známý jako kaligraf (viz japonskou kaligrafii) a inženýr
.
Historie
WIKI: Ākāśagarbha je považován jako jeden z osmi velkých bódhisattvy. Jeho jméno lze přeložit jako “nekonečnou prostoru pokladny” nebo “prázdného obchodu”, jak jeho moudrost je řekl, aby byl nekonečný jako prostor samotný. On je někdy známý jako dvojče bratr “země store” Bodhisattva Kṣitigarbha, a je dokonce krátce zmínil v Kṣitigarbha bódhisattvy Pūrvapraṇidhāna Sutra
.
Historie
WIKI: Spolu se svým žákem Āryadeva, on je považován za zakladatele Mádhjamice školy Mahayana buddhismu. Nagarjuna je také připočítán s vyvíjením filozofie Pradžňápáramitě sútry a, v některých zdrojích, se pak ukázalo, tato písma na světě, které obnovit je ze Nagové (had lidí). Kromě toho, že je tradičně údajně napsal několik pojednání o rasayana alchymii stejně jako porce termín jako hlava Nalanda univerzit
.
Historie
WIKI: To je slovníček japonského buddhismu, včetně hlavních podmínek neformální (nebo zcela nové) čtenář může najít užitečné pro pochopení články na toto téma. Slova následuje hvězdičkou jsou znázorněny na obrázku v jednom z fotogalerií. V rámci definice slova uvedená tučným písmem jsou definovány jinde v glosáři
.
Historie
WIKI: Suvarṇaprabhāsa-Sutra také známý jako Altun Yaruq (Old-ťiang: Altun yaruq) je buddhistický textu z Mahayana větve buddhismu. Název může být přeložen jako Sutra Golden Light, Golden Light Sutra nebo Sutra Sublime Golden Light. V tibetštině, plný titul je panovník král súter, Sublime Golden Light
.
Historie
WIKI: Hayashi byl námořní lékař a zaměstnávala Reiki léčit své pacienty. Začal studovat s Usui v roce 1925. On dělal jeho pobočku, Hayashi Reiki Kenkyu-kai v Tokiu, Shinano-machi, zatímco jeho pán Usui byl stále naživu, a udržuje způsob učení Usui
.
.
Mikao Usui kláštor
.
Saša Pueblo: Je důležité prohlédnout si, kde žil Japonec Mikao Usui a hlavně si podrobně prohlédnout videa a obrázky jeho hrobového místa a jeho pozůstatků. Pokud jste zručný a zdatný senzibil, začnete při jeho hrobovém místě vnímat jeho posmrtný záznam ve světě mrtvých. Na jeho vnímání potřebujete mít za sebou cvičení pro klinickou smrt. Jeho posmrtný záznam je hustý a dobře uchován. Položíte si otázku za jakých okolností byste mohli dostat přímo zasvěcení od Mikao Usiho? A je to vůbec možné? Možné to je okamžitě, pokud reálně máte v sobě pozůstatky embryonálního dvojčete. A to asi mít nebudete a tak vám přímo nedovolí dát zasvěcení. A stejně tak je otázka, zda dostanete i zasvěcení všech nástupců Buddhy? Samozřejmě Saša Pueblo dlouhá léta tento problém zkoumal a hledal způsob jak dostat i přesto, že v sobě nemáte pozůstatky dvojčete. A tak Saša Pueblo je schopen vám zprostředkovat i na dálku toto zasvěcení a také zasvěcení dalších, kteří byli před Mikao Usiho
.
Kláštor
WIKI: Shinjitai ( 新字体 , což znamená “nový znak formulář”) jsou formy kanji používané v Japonsku od vyhlášení tohoto Toyo Kanji seznamu v roce 1946 Některé z nových forem nalezených v shinjitai jsou také nalezené v. zjednodušené čínštině , ale shinjitai je obecně není tak rozsáhlá v rozsahu jeho modifikace
.
Kláštor
WIKI: Kandži, často psané jako v angličtině Kanji, (japonsky: 漢字) je znakový systém používaný pro zápis japonštiny. Vyvinul se z čínských znaků, které přišly do Japonska společně s buddhistickými texty. V současné japonštině se používá v kombinaci s hiraganou a katakanou
.
Kláštor
WIKI: Katakana (片仮名 – zápis v kandži nebo カタカナ – zápis v katakaně) je jedno ze dvou (druhým je hiragana) japonských slabičných písem (ve slabičném písmu jeden znak představuje celou slabiku), sestávající ze 46 symbolů (45 slabičných symbolů a písmeno n). Připojením dvou čárek (nigori) nebo kroužku (marunigori) nad určité symboly či jejich skládáním vznikají ještě další zvuky
.
Kláštor
WIKI: Vznikla v 8. století za přispění Kibi no Makibiho (693-755) zjednodušením jednotlivých částí (kata znamená japonsky „část“) znaků kandži (na rozdíl od hiragany, která vznikla zjednodušením celých znaků kandži), u kterých již předtím došlo k desemantizaci a fonetizaci (ztratily význam a staly se pouhými zvuky, aby mohly vyjadřovat japonské koncovky)
.
Kláštor
WIKI: Montáž Kurama je hora na severo-západně od města Kjóto. Je rodištěm Reiki praxe, a je řekl, aby byl domovem Sōjōbō, král Tengu , který učil šermu na Minamoto žádný Yoshitsune. Kurama je také umístění ročního Kurama Fire Festival (鞍馬の火 Kurama no Hi-matsuri ? ), který se koná vždy v říjnu. Kurama-dera (鞍马寺 ? ) je nyní označen jako národní poklad Japonska
.
.
Mikao Usi embryo
.
Saša Pueblo: V Indii a také v ostatních asijských zemích se za těch pravých zasvěcenců považovala osoba, která v sobě měla kousky dvojčete po celém těle a předpokládá se, že tuto linii prezentuje samotný Buddha a další jeho následovníci. Podrobně jsme věšteckými technikami zkoumali záznamy jedinců z označením Buddha a jeho následovníci. A jednoznačně jsme v nich nacházeli pozůstatky dvojčete. A něco takového se nacházelo i u reikistu Mikao Usuiho. Dokonce dvojče a jeho kousky po celém těle rostly na velikost novorozence a něco více. A Mikao Usui se vědomě spojoval s tímto dvojčetem, které v něm žilo. A to je ta jedinečnost, kterou dává reiki systému výjimečnost. Tyto osoby dokázali skvěle ovlivňovat Indů a dostat do nich různé zasvěcení a to rovnou do mozkových neuronů. A to přímo geniálně a stejně tudy ovlivňovat chorobné stavy a celkový osud jedinců
.
Embryo
WIKI: Embryo (řecky: έμβρυον, česky zárodek) je jedna z prvních fází ontogenetického (individuálního) vývoje (vývoje jedince) eukaryotického mnohobuněčného organismu, v typickém případě živočicha či rostliny
.
Embryo
WIKI: Pravděpodobně nejsložitějším vývojem prochází embrya strunatců, a proto jim je v tomto textu věnována velká pozornost. Jevy jako vznik neurální trubice, chordy a žaberních oblouků na embryu však jsou známy právě u různých druhů obratlovců a nejsou tedy obecně platné
.
Embryo
WIKI: Podobně jako u všech savců, také u člověka dochází k vnitřnímu oplození. Po ejakulaci se spermie dostávají samičím rozmnožovacím traktem až do vejcovodu, kde se setkávají s vajíčkem (případně s několika vajíčky v případě dvojčat). Spermie se naváže na povrch vajíčka (na tzv. zona pellucida) a během tzv. akrozomální reakce se postupně propracovávají k membráně vajíčka a splývají s ní, čímž vlastně dochází k oplození. Z dvou pohlavních buněk, které obsahovaly každá poloviční (haploidní) genetickou informaci, vzniká diploidní zygota
.
Embryo
WIKI: Teorie, že ontogeneze rekapituluje fylogenezi (tak zvaný Haeckelův zákon), to znamená, že vývoj jedince přesně zrcadlí vývoj druhu, je dnes již překonaná. Faktem však stále zůstává, že mezi ontogenezí a fylogenezí existují vzájemné vztahy, které vysvětluje evoluční teorie
.
Embryo
WIKI: Vývoj embrya se nazývá embryogeneze. V organismech, které se rozmnožují pohlavně, jakmile spermie oplodní vaječnou buňku, výsledkem je buňka s názvem zygota, která má polovinu DNA z každé ze svých dvou rodičů. V rostlinách, zvířatech, a některých prvoků, se zygota začne dělit mitózy vzniku mnohobuněčného organismu. Výsledkem tohoto procesu je embryo
.
Embryo
WIKI: Ultrazvuk je jediný způsob, jak zjistit Momo dvojčata před narozením. To může ukázat nedostatek membrány mezi dvojčaty po několik týdnů těhotenství, kdy se membrána viditelný pokud je přítomen. ( MOMO Twins; Monochorionic monoamniotic Twins Pamela Prindle Fierro, About.com. Citováno z 09.07.2009 )
.
VIDEO PRENATAL ČAKRA
.
.
VIDEO EMBRYO REIKI
.
.
Mikao Usui weby
.
Saša Pueblo: Celé zasvěcení potřebuje vlastně věštecký průzkum. Při zasvěcení třeba zjistit věšteckými metodami vyvinutými v mozku zasvěcovatele jak hluboko v člověku jsou blokovány nervové a neuronové dráhy z embryonálního a dětského období. Vrámci stárnutí organismus struktury z dětství jako jsou neurony a nervové dráhy nelikviduje, ale blokuje, zapečetí a uzavírá. V Indii se to snaží mít jejich meditacemi, duchovním a náboženstvím mít uzavřeny. Tibetský buddhisté v Indii a v Tibetu, Mongolsku, Butanu, v Japonsku a v Číně, dokonce tento systém zdokonalili do systému mandal a mandala klášter a mandala hrob, sypaná mandala. Dokonce bývají v mandale, žijí mandalu. A těmito technikami ještě intenzivněji udržují otevřené embryonální a dětské vědomí a využívají ho i k léčbě. Využívají ho i k uchování vzpomínek dané osoby po její smrti. Tyto vzpomínky se vkládají do nitra živých osob jako duchovní hodnota. Buddhistické kláštery v horách plně koncentrují mnichů a obyvatelé na systém mandal. A navíc v okolí není civilizace a internetu
.
Mikao Usui web
WEB: Mika Usui z Japonska se zabýval studiem starodávného způsobu léčení a díky němu se opět začala používat možnost léčení přikládáním rukou. Mikao Usui vytvořil v 20. letech minulého století svůj vlastní druh systému pro výuku těchto léčebných technik, známý jako “Usui Shiki Ryoho” čili “Usuiho tradiční metoda reiki”, zkráceně – reiki
.
Mikao Usui web
WEB: Reiki je léčitelská metoda vycházející z východních filozofií. Za zemi původu Reiki se uvádí Japonsko a jako zakladatel/objevitel je uváděn dr. Mikao Usui. Skutečný počátek Reiki vysledovat patrně nelze, a to z toho důvodu, že jsou zde podobnosti s ještě staršími metodami
.
Mikao Usui web
WEB: Samotná historie reiki se aktuálně vykládá dvěma způsoby, přičemž tím využívanějším je starší způsob, který se již stal doslova tradicí. Týká se příběhu, nebo lépe řečeno legendy, kdy Mikao Usui přednášel na japonské univerzitě, a jeden z jeho žáků přišel se zajímavým dotazem, zde Mikao Usui již někdy viděl důkaz umění léčit
.
Mikao Usui web
WEB: Reiki – jednoduchá metoda pokládání rukou navyšující energii přijímajícího i dávájícího – i tak se dá charakterizovat Reiki. Ve světě je známo mnoho různých popisů Reiki i mnoho různých typů škol Reiki. Všechny jsou nějak přizpůsobené osobní představě, možnostem a schopnostem autorů a zakladatelů. Faktem ovšem je, že všechny charakteristiky i školy vycházejí z jediného zdroje, kterým je Usui Reiki
.
Mikao Usui web
WEB: Žijeme v období velkých změn, kdy stále více začínáme vnímat zvýšení vibrací nejen v hmotném světě (přírodní katastrofy, finanční krize, různé kauzy, boj o moc, boj o peníze …), ale hlavně na úrovni vědomí. Stále více lidí se snaží hledat odpovědi na otázky mezi nebem a zemí, proč jsme tady? Jaká je naše cesta? Co bude o pár let
.
Mikao Usui web
WEB: Je univerzální kosmická, nepolární, inteligentní léčivá síla, která proudí skrze Reiki kanál při požádání a vychází rukama žadatele o léčení. Tato síla spolu s podvědomím žadatele, určuje jakou intenzitou, jak dlouho a kam má tato energie proudit
.
Mikao Usui web
WEB: Lidé zprostředkující REIKI jsou pouze nástroji, kanály této síly, přes které tato všeproníkající energie Lásky proudí. Oni sami nejsou léčiteli. REIKI je příjemcem nasávána a proudí vždy tam, kde je největší disharmonie
.
Mikao Usui web
WEB: Reiki je čistým kosmickým projevem té životní síly, která je přítomna v každém živém organismu a je nedílnou součástí a podstatou všeho stvořeného
.
.
Mikao Usui videa
.
Saša Pueblo: Samozřejmě reiki od Mikao Usui není pouze o zasvěcení. Některý se mohou pomocí tohoto druhu reiki vydat na meditační cestu, kterou praktikují každý den i několik krát. A pak je to, co bylo typické pro Mikao Usui a to reiki jako meditace a ne reiki jako zasvěcení. A k tomu je zde množství technik, které jsou založeny v první řadě nakonzumovaním nespočetného množství videí o Indii, Číně, Tibetu a Japonsku. Tedy dosahovat stavy Mikao Usuiho i takový objem videí. Může to být i hudba z těchto oblastí. Pak jsou to základní koncentrace na čakrové místa na těla a do nekonečna odříkání všeho kolem čaker – tedy silné koncentrace embryonálních struktur. Otevírat je meditacemi na vše kolem čaker a mandal. Pak jsou tu techniky jako koncentrace na všechno duté i své tělo. Koncentrace něčeho v něčem, jako je kachna v láhvi, nebo láhev v kachně. Typická Zen meditace. Připadně schopnost hýbat kyvadélkem v zazátkované láhvi
.
VIDEA KANJI REIKI
.
.
VIDEA JAPAN REIKI
.
.
.
Mikao Usui meditační techniky
.
Saša Pueblo: Vysbírali jsme tu pro vás několik druhů technik rozvoje Reiki, technik jdoucích k otevření embryonálních neuronů a nervstva, které je u Evropanů silně blokována. A to při zasvěcování Reiki v západním světě udělalo nemálo problémů. Aby se Reiki zasvěcovatelé dostali do nitra mozku Američanům a Evropanům tak jednoduše obešli otevření embryonálních neuronových a nervových drah. A zasvěcení převedli přes povrch kůže a rovno přes senzory a nervová zakončení přes kůži. Tedy přes nervové senzory pro teplo, chlad, tlak a bolest. A to nebylo zrovna šťastné rozhodnutí a síla reiki zasvěcení se dostala mimo rámec embryonálních nervů a neuronů silně zastoupených v 8 vrstvách kůže. A pak Saša Pueblo musel velmi často takové druhy zasvěcení likvidovat, neboť místo toho, aby léčily, tak dělali v psychice mozku nepříjemnosti. A pokud máte dostat to pravé Reiki zasvěcení, je třeba ho dostat do zablokovaných embryonálních nervů a neuronů a to právě v kůži. A to se pak reiki zasvěcení musí dělat trochu jinak než u asijského obyvatelstva
.
Meditační technika
Své dlaně přikládáme najednou na oblast čakra pupka z přední strany i zezadu. Necháváme energii Reiki proudit tak dokud se ruce samy odpojí. Neustále myslíte na to, že si chcete otevírat čakrové body, ve kterých je nejvíce embryonálních a dětských neuronů a nervových drah
.
Meditační technika
Něco je uloženo ve láhvi, koncentrace a ruce po boku a reiki energie a točivá energie. Neustále myslíte na to, že si chcete otevírat čakrové body, ve kterých je nejvíce embryonálních a dětských neuronů a nervových drah
.
Meditační technika
Jako kdyby se vaše oči přesunuly na kůži a dívali se na vše co souvisí s čakrami a embryonálními a dětskými neurony a nervy v kůži a pak dál a dál do těle a hlavně kolem orgánů v těle
.
Meditační technika
Jako kdyby se vaše ruce přesunuly na kůži a jde z nich energie do čaker, které souvisejí embryonálními a dětskými neurony a nervy v kůži a pak dál a dál do těle a hlavně kolem orgánů v těle
.
Meditační technika
Čistá koncentrace do kůže a zde nervstva z embryonálního období
.
Meditační technika
Pulsující, pumpující pohyby dlaní, především nad akupunkturními body jednotlivých energetických drah
.
Meditační technika
Otevřít reiki a v oblasti střev ji začněte rotovat o velikosti fotbalového míče a zmenšujte na pinpongovou míček a přetáhněte ji do čakra bodů
.
Meditační technika
Opakujte si a představujte si výrok kachna je ve láhvi nebo láhev je v kachně. Embryo je v placentě nebo placenta je uvnitř embrya
.
Meditační technika
Položte si ruce na klíně dlaněmi vzhůru a dýchejte přirozeně nosem. Koncentrace na dýchání v kůži. Bílé světlo přichází z kůže a přes korunní centrum, pak se rozšiřuje do celého vašeho těla. Světlo naplňuje celé vaše tělo a rozšiřuje se z těla přes kůži do nekonečna ve všech směrech. Po krátkých intervalech zastavováním znovu startujte koncentraci do kůže na těle
.
Meditační technika
Posaďte se zády svisle a rovně. Zaměřte svou pozornost na solar plaxus. Uvolněte veškeré napětí ve vašem těle a začnete relaxovat. Připojte se k Reiki a uvědomte si, že jste součástí energie Reiki. Zvykněte si na tento pocit na chvíli a pak se přesuňte ruce až do výše vašeho čela a čekejte na znamení, že jste připraveni. Nechte Reiki, aby vás automaticky vědla k problémovým oblastem. Tento proces se opakuje podle potřeby, pokud nejsou všechny části těla příjemce, kde je potřeba Reiki
.
Meditační technika
Pokud máte pocit, horko v hrudníku, úst nebo nosu, když dáte Reiki, pak si můžete dát Reiki s dechem. Dech se ale tvůj nos a pak vydechl tiše, do oblasti, kde chcete dát Reiki. Tato metoda je užitečná zejména v případě, že chcete dát Reiki, kde se nemůžete dotknout, spálené plochy pro příklad. Můžete si také představit, symboly Reiki, jak si to udělat, a čerpat je na střeše úst. Oči mohou rozdávat Reiki, taky. Stačí se podívat na oblasti, které mají být uzdraven, a pocit, že plocha bude očištěn a uzdraven. Měli byste se snažit zaostřit, nebo oslnění jen velmi uvolněném stavu
.
Meditační technika
Klasické reiki znaky ale ne černé barvy ale uvnitř barevné a nejlépe bílé. Vhodná je japonská kaligrafie. Představa jak si znaky kreslíte na tělo a to tak upravené, aby otevíraly embryonální a dětské neurony a nervstvo v kůži
.
Meditační technika
Tak to je vlastně to, k čemu jsme se chtěli propracovat. V reiki Mikao USui nejde ani tak o léčbu, jak o otevření toho, co organismus po narození dítěte zablokoval a dočasně znefunkčnil. Jde o jedinečnou nervovou soustavu embrya. Jde o nervstvo uloženo přímo ve vrstvách kůže a schopné řídit tělo a jeho hormonální aktivitu. Pak je tu další takové zablokované centrum a to je nervstvo jdoucí od pupku do tuku a pak do celého těla. Často se zapíná a to hlavně u maratonských běžců během běhu. Ajurvéda a jóga, ale i čakra systém a reiki jsou systémy aktivizace a otevření právě tohoto embryonálního systému. Jde o jeho pročištění a udržení v dobrém stavu a výkonnosti vůči ostatnímu organismu. V zásadě jde o cvičení, které vzbudí v kůži jednotlivé čakra body, přemostí na tyto body nervstvo svalů, dále přemostí jednotlivé části mozku na nervstvo v kůži z embryonálního období . Na kůži se napojí jednotlivé orgány a systémy těla. Takto to pokračuje do úrovně buněk. Zajímavé jsou cvičení dát si do láhve kyvadélko (na provázku zavěšené závaží). Kyvadélko visí v zazátkované láhvi a 10 cm zleva a zprava od láhve třeba dát ruce a pokusit se hýbat kyvadlem uvnitř. Důležité je do vzpomínek dostat mnoho obrázků Indie. Dále na to mohou navazovat další systémy tohoto druhu léčby a to reiki systém
.
Meditační technika
.
Meditační technika
http://www.online-poradna-zdarma.cz/ideo…
PORADNA: Ideomotorika je záměrné využití představ, vizualizace a imaginace v procesu motorického učení. Vizualizací přitom rozumíme představy dějů, které jsme v minulosti již prožili, zatímco imaginací se vydáváme do světa dosud nepoznaných zážitků
.
Meditační technika
http://zdravy-pohyb.doktorka.cz/ideomoto…
WEB: Ideomotoriku lze trénovat. Do mikropohybů přecházejí neuvědomělé i uvědoměle navozené představy. Uvědomělé opakované dráždění kinestetických buněk, a to při reálném, vizuálním i imaginárním provádění pohybové činnosti, zpevňuje centrální spoje a zlepšuje pohybovou dovednost, techniku daného pohybu a činnosti
.
VIDEO IDEOMOTORICKÁ TERAPIA
.
Meditační technika
http://www.andelskapani.cz/index.php/lec…
WEB/FB: Slovo čakra znamená kolo nebo disk. Jsou to centra v našem těle, která mají schopnost přijímat energii, určitým způsobem ji přetvářet a opět vyzařovat. Čakry nestojí samostatně, navzájem odděleny, naopak jsou propojeny sítí kanálů, takže kvalita fungování jedné z čaker se nutně odrazí i na ostatních
.
Meditační technika
http://cestakduze.webnode.cz/andele/ande…
WEB: Čistění čaker bílým světlem představujte si vizuálně nebo v duchu paprsek bílého světla, jak vstupuje temenem do vaší hlavy a šíří se hluboko do vašeho těla. Prociťujte, jak bílé světlo čistí, leští a rozšiřuje nejprve vaši rubínově červenou kořenovou čakru na konci
.
Meditační technika
http://cekanka.webnode.cz/lecba-drahymi-…
WEB: Léčení pomocí kamenů – kameny působí na úrovni duchovní, duševní, mentální a zdravotní – jejich prostřednictvím provokujeme organismus k vlastní léčebné aktivitě. Při výběru vhodných kamenů bychom se měli řídit hlavně naší intuicí
.
VIDEA MEDITAČNÍ TECHNIKY
.
.
Ikebana
.
Saša Pueblo: Je třeba a rozumné dostat do sebe trochu Japonské kultury a odmeditovať si umění ikebany
.
Ikebana
WIKI: Na rozdíl od dekorativního aranžování květin v západních zemích se japonská ikebana snaží vytvořit harmonii lineární konstrukce, rytmu a barvy. Zatímco lidé na západě se snaží zvýrazňovat množství a barvy květin a soustředí svou pozornost hlavně na krásu květů, Japonci zdůrazňují lineární aspekty aranžování
.
Ikebana
WIKI: (Pohyblivý) aranžování květin rostlin byl postaven kombinací různých materiálů, jiné převážně nebo pouze rostliny, ocenit umění je. To se nazývá (aranžování květin, aranžování květin, Soka) je také aranžování květin “dráhy” by také, a notace. Nicméně byly zdůrazněny vyšetřovatelů důsledky více než “Ikebana” volá ho aranžování květin
.
Ikebana
WIKI: Ikenobo (Ikenobou), aranžování květin Iemoto Japonska. Zdroj čerstvých květin. “Flow” není připojen. Jsem hrdý na členství v nejstarší a největší. Fialové mraky horské Itadaki-hotera Terauchi byly některé (temple. aka Rokkakudo z Tendai systému v Chukyo-ku, Kyoto) subtemple Upon Honbo, což je hlavní sál Itadaki-hotera
.
VIDEA VÝSTAVA IKEBANA
.
VIDEA IKEBANA JAPAN
.
.
Samuraj
.
Samuraj
WIKI: Samurajové byli cvičeni vždy od velice útlého věku. Už v deseti letech byli posíláni na místa plná strachu, který museli mladí učedníci překonat. Takovými místy mohly být například hřbitovy, márnice, husté lesy či opuštěné zříceniny budov
.
Samuraj
WIKI: Přední původně ušlechtilý a různé Dayu obvykle sloužit hodnost šesté místo (junior dovednosti důstojníka, kteří vrstva Domari samuraje produktů : Samuraihon), že narazí na nejnižší bod vládnoucí třídy na národní úrovni v souvislosti s aristokracií, viz praktických lékařů třídy
.
Samuraj
WIKI: Samurai Heian období nastane, vojenská síla má ušlechtilý a dovolil svrhnout nadvládu společnosti, starověké chápání, že to byl konec je obvykle. Režim tradiční loutkové sám vedl v podstatě při zachování jako ve středověku Po vybudovat společnost, v raném novověku (do konce období Edo k) v historii Japonska a nadále ústředním bodem tažení
.
Samuraj
WIKI: V Japonsku meči, Kofun období to bylo vyrobené před rokem, je to, co se označuje jako japonský meč obecně, Heian období roku jednobřitá je warp, která se stala hlavním proudem později se objevil v koncových meče se týká
.
.
Bonsai
.
Saša Pueblo: Je třeba a rozumné dostat do sebe trochu té Japonské kultury a odmeditovať si umění bonsai a bonsai zahrad
.
Bonsai
WIKI: Provopočátky pěstování bonsají nejsou prokázané, ale lze je stopovat do velmi dávné doby. Zajímavé je, že s velkou pravděpodobností prapůvod klasických vaničkovitých bonsajistických misek sahá až 4 tisíce let do minulosti. Podobají se totiž až příliš některým archeologickým artefaktům z té doby, a to oltářním ohništím pro spalování obětin: tvar, nožky, ventilační otvory ve dně atd. Neni jasné, kdy byly prvně využity jako pěstební nádoby
.
Bonsai
WIKI: Bonsai (bonsai), vegetace pot výsadba (bonsai hrnec, zásobník papíru) v, kůže zeleň, lupen postavou, stonek, druhový název hrnce a kořeny, nebo ocenit celou postavu hobby . To se vyznačuje tím, tvarování napodobovat přirozené krajiny
.
VIDEA VÝSTAVA BONSAI
.
VIDEA BONSAI JAPAN
.
.
Suiseki
.
Saša Pueblo: Je třeba a rozumné dostat do sebe trochu Japonské kultury a odmeditovat si umění suiseki
.
Suiseki
WIKI: Čína z Jižní Song začnu milovat ten kámen koníček, který začal ve věku byla předána do Japonska. Císař Godaigo “pontonový most snů”, které se dědilo z Číny s láskou kamene Tokugawa Art Museum je sbírka. Bon zásobník na šířku základní kámen reprezentovat krajinu v krajině, a umístění přírodního kamene v bonsai, je předán aktuální kolekce a uznání jako hobby lichého kamene
.
VIDEA SUISEKI JAPAN
.
.
Kaligrafia
.
Saša Pueblo: Podrobně jsme testovali i žijící osoby, které mají v sobě kousky z dvojčat, nebo dokonce trojčat. A jde o živé osoby a nikoli záznamy o těchto osobách v magnetických polích planety Země. A i to je zajímavé zasvěcení na dálku. A když nic jiného, tak alespoň úcta vůči těmto osobám a jejich jedinečným stavem
.
Kaligrafia
WIKI: Kaligrafie se liší od typografie. Jednotlivé znaky jsou proměnlivé a spontánní, obsahují jedinečnou improvizaci okamžiku psaní. Psané písmo bylo až do nástupu knih tisku jediným způsobem vytváření písemných informací. Ve chvíli, kdy se tištěné písmo rozšířilo a v knižní produkci nahradilo psaní, kaligrafie se přesunula do oblasti kancelářské, listinné a umělecké
.
Kaligrafia
WIKI: A (třtinový navzájem Japonska) Historie japonské kaligrafie, od roku zaznamenal historii, až do současnosti v Japonsku v kaligrafii z historie je. V každé době, příručka  Tento článek pozadí ve stylu rukopisu – manuální lidí jsem odkazoval se na jako pozůstatek související v knize, jako vzdělávání
.
Kaligrafia
WIKI: Bývalý císař je odkazoval se na jako příbalovém letáku první Taizong Tang Shotounosantaika (milenci na knihy Wang Xizhi, byl používán těžce talentovaní lidé píší Öhi询 – Osoreyominami – 褚遂dobře ) dopadne atd., což vede k odhalení do zlatého věku knihy. Tiskací písmena bylo dosáhnout kompletní sortiment nejlépe tři pronajímatelem
.
Kaligrafia
WIKI: Kaligrafie je hlavně štětec a inkoust použití a využití jeho funkcí papír napsat dopis na vrcholu. Technika ( kaligrafie , a tak dále), styl rukopisu, maca v pořádku způsob, souhvězdí Akira-ho existují různé metody, které byly koncipovány tak, aby každé písmo a Shofu je správně používán, jako by
.
OBRÁZKY
.
VIDEA KALIGRAFIA JAPAN
.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed