Reiki meteorit

Datum sběru: 12.03.2015
Strana 1 z přibližně 122 výsledků
.
Reiki meteorit
..
reiki-2
.
.

.

SAŠA PUEBLO PORADENSTVÍ
REKLAMA: Terapeut, bylinkář, léčitel, esoterik, reiki na dálku. Hledáte konkrétní věc? Potřebujete odborně poradit v oblasti reiki meteorit? Neváhejte, kontaktujte mě. Odpovím každému osobně. Vstupní konzultace je bezplatná. Diagnostika zdraví je bezplatná a kontroluji 80 položek. Odpovím každému:
sasapueblo@meditacia.sk
.
Každou druhou sobotu meditujeme reiki, cvičíme ręki, zasvěcujeme reiki, vše bezplatně a špičková úroveň. Doporučuji připojit sa online na živou relaci GM Sašu Puebla.
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
.
Telekineze reiki
.
WIKI: Psychokineze – PK nebo telekineze je v oblasti parapsychologie pohybování hmotnými předměty pomocí mentálního vlivu bez fyzického kontaktu. Projevy psychokineze byly pozorovány nejen v blízkosti člověka, kteří soustředěním vůle jev vyvolal, ale i na větší vzdálenosti, Příklady projevů PK jsou například levitace, vznášení se předmětů bez známé příčiny, vznícení ohně (Pyrokineze), posouvání předmětů (telekineze)
Saša Pueblo: V zásadě jde o to, aby reikista nastoupil cestu k telekinetickým schopnostem. Nevadí, že na začátku nemá skoro žádné telekinetické schopnosti. Postupně si vypěstuje potenciál k schopnosti některé věci v sobě, ale také v jiných přimět k určité činnosti. Tedy na začátku nejsou telekinetické schopnosti a postupně se cvičí a hledá určitý postup, aby se tyto schopnosti objevily. Nejde to tak jednoduše. Je třeba desítky let vytrvale cvičit, rozjímat a působit systémem reiki na sebe a jiných. Nejde zde ani tak o to, abyste věděli myslí zvedat drobné předměty a podobně. Spíše je to o tom, jak přinutit pomocí energie reiki a mysli léčitele, aby se v organismu začaly dít určité léčivé procesy. Tedy konkrétně jde o schopnost donutit lidské neurony přijmout změny.
.
Asi nemá velký smysl jen tak trénovat telekinetické schopnosti, abyste hýbali střelkou kompasu, sirkami a podobnými objekty. Pro léčitelské a meditační potřeby se telekinetické schopnosti budují přes práci s meteority různého druhu. No třeba to cvičit tak, aby vám to neničilo psychiku a nenarušilo stabilní stav biochemických pochodů těla. Nikdy se nesmí jít technikou Tumo, která je sice mimořádně účinná, ale nakonec vede k poškození biochemie léčitele a vlastně k sebazmrzačení. V praxi Tumo znamená vyblokovat činnost hormonů nadledvin jako je adrenalin a kortikoidy. To vede k netradiční chemii a netradičním jedinečným výkonem, ale za cenu poškození stability klasické chemie.
.
Telekineze
.
WIKI: Borley fara byl dům v malé anglické vesničce Borley, která se nachází v Essexu v Anglii. Dům byl známý jako nejvíce strašidelný. Borley fara – vnímat ve stavbě nechtěně použity meteority
.
Telekineze
WIKI: Bedford Škola je HMC soukromá škola pro chlapce nachází v okresním městě z Bedfordu v Anglii, je nejstarší ze čtyř nezávislých škol v Bedford. Bedford School obsahuje ve zdivu magnetovec nebo něco podobného
.
Telekineze
WIKI: Brinkburn Priory byl středověký klášter postaven na ohybu řeky Coquet, asi 4 míle (6 km) východně od Rothbury, Northumberland, Anglie. Existují různé legendy spojené s tímto místem, včetně těch týkajících se převorství zvonů bytí v řece. Záměrně použité kusy meteoritů – dost pravidelně rozložené
.
Telekineze
WIKI: Chillingham Castle je středověký hrad v obci Chillingham v severní části Northumberland, v Anglii. Byl sídlem Gray a Bennet rodin z 15. století až do 1980. Byl to klášter a do omítek dali kosti světců – super
.
Telekineze
WIKI: Coalhouse Fort je velká pevnost v East Tilbury, u moderního města Tilbury, v Thurrock, Essex, 2,3 míle (3,7 km) po proudu od Tilbury Fort. Obsahuje muzeum z první světové války I. a II. Demagnetizovacie zařízení a porušené prírodní zákonitostí v materiáli stavby
.
.
Poltergeist
.
WIKI: Jako poltergeist se označuje přírodní jev spočívající v tom, že se v lidských obydlích zdánlivě samovolně pohybují předměty (například nábytek), dochází k jejich výbuchům (nádobí, žárovek) nebo samovzněcování, vyskytují se závady v elektroinstalaci atd.
.
Saša Pueblo: Máme tu jedinečnou záležitost a to jsou strašidelné domy po celém světě, ale hlavně v Anglii a Americe. Mnoho případů takových objektů vyžaduje splnění určitých okolností. V první řadě se v domě musí nacházet značně duševně labilní osoba, která má nestabilní chemii a to adrenalin a kortikoidy. Uvede se do stavu anafylaktického šoku a má jedinečnou chemii a bioenergii. Je to něco jako tibetská technika Tumo, ale je třeba připomenout, že taková destabilizace a doslova překocení psychiky rychle a nenávratně poškodí organismus. K tomu v domě musela zemřít násilnou smrtí osoba a zanechat tam něco jako ducha. A ve zdivu nebo pod domem jsou meteority. Pak se skutečně dějí podivné věci.
Při léčbě můžete danou osobu přemostit na takové místo intuitivní a zde ji přeléčit. Je třeba dané osobě, kterou léčíte, dočasně navodit stav klinické smrti.
.
.
Blesky
.
WIKI: Blesk je silný přírodní elektrostatický výboj produkovaný během bouřky. Bleskový elektrický výboj – blesk je provázen emisí světla. Nejčastěji jsou blesky mezi oblaky tzv. čárové blesky, vzácně kulové. Na Zemi mají blesky modro-bílé zabarvení, což je dáno velkým množstvím dusíku v nižších vrstvách atmosféry
.
Saša Pueblo: Znovu léčba na dálku, kde mírně otisknete asi tak milimetr vzpomínky dané osoby a dosáhnete nejmírnejší rané stádium klinické smrti. V tomto stavu propojíte oblast aktivní bouře na léčenou osobu, pokud vám tušení a intuice říkají, že je to nezbytné pro léčbu reiki dané osoby. Říkáme tomu léčba přemostěním na speciální místo.
.
Blesky – plazmová lampa
WIKI: Plazmová lampa je druh dekorativního osvětlovacího tělesa. Jedná se o skleněnou kouli plněnou inertním plynem, tlak plynu je nízký, v komerčně vyráběných plazmových lampách se pohybuje okolo jedné setiny atmosféry. Uprostřed se nachází kovová elektroda připojená na vysokonapěťový transformátor pracující se střídavým proudem. Po zapnutí vzniká v plynu mnohonásobný výboj mezi elektrodou a skleněným povrchem
.
Saša Pueblo: Tak tady se reikista může napojit i sám. Doma má lampu, ve které je plyn a drobné blesky, něco jako studená plazma a reikista se sám dobije touto energií mikroblesků a pak přes sebe působí na léčenou osobu. Takto lze použít i přístroj Tens, který jde na slaboproud. Pomůže to aktivizovat reiki léčbu.
.
.
Meteority
.
WIKI: Meteorit je menší kosmické těleso, které díky příznivým podmínkám dopadlo na povrch Země (popřípadě jiné planety). Pokud středně velký nebo větší meteoroid vletí do zemské atmosféry, vidíme světelný jev, který nazýváme meteor, v případě větší jasnosti bolid. Pro malá tělesa se používá označení mikrometeorit. Většina meteoritů se při průletu zemskou atmosférou roztaví a vypaří
.
Saša Pueblo: Aby zvýšil samotný reikista své telekinetické energie, neustále se napojuje na všechny meteority po celém světě a tak navyšuje svou schopnost důsledně přinutit neurony léčené osoby, aby podporovaly léčbu a dlouhověkost. Pokud je potřeba, přemostí sebe i léčenou nebo zasvěcovanou osobu na místa, kde je značná koncentrace meteoritů. Některé kláštery nebo stavby po světě.
.
Meteorit – galerie
WIKI: Zde je galerie meteoritů, které se nacházejí po celém světě. Nejlepší jsou meteority železné, protože jsou vůči okolí velmi atypické a tedy snadno rozpoznatelné. Největší koncentrace meteoritů je v posledních době v Antarktidě, dalším jsou pouště, kde se hledají pomocí moderních terénních vozidel
.
.
Cern
.
WIKI: Urychlovač částic, zkráceně jen urychlovač, je technické zařízení, používané pro dodání kinetické energie nabitým částicím. Nabité částice (ionty nebo elektrony či pozitrony) jsou v urychlovači jednou nebo opakovaně urychleny rozdílem potenciálů elektrického pole. Urychlovače slouží k výzkumu elementárních částic, ale i v technické praxi
.
Saša Pueblo: Platí zásada pro přemostění reikistu nebo léčenou a zasvěcovanou osobu na různá místa na planetě Zemi nebo v kosmu za podmínky, že reikista ovládá rané stadia klinické smrti. Sám proniká se svou psychikou do kosmu. Intuitivně odhadne, se kterým místem třeba danou osobu přemostit, aby se lépe léčila nebo zasvětila.
.
.
Tokamak
.
WIKI: Tokamak je zařízení, vytvářející toroidální magnetické pole, používané jako magnetická nádoba pro uchovávání vysokoteplotního plazmatu. Dnes se tokamaky považují za jednu z nejnadějnějších cest k realizaci kontrolované jaderné fúze
.
.
Atomová elektrárna
.
WIKI: Jaderná energie je energie vázaná v jádře atomu a lze ji uvolnit pomocí jaderných reakcí. Jaderná energie získaná pomocí štěpných jaderných reaktorů nepatří mezi obnovitelné zdroje energie, neboť světové zásoby uranové rudy nejsou nevyčerpatelné a spotřebované palivo se zatím ve větší míře nevyužívá. V budoucnu se však dá očekávat rozvoj tzv. rychlých reaktorů, které pracují s uzavřeným palivovým cyklem
.
.
Výbuchy AT
.
WIKI: Jaderná zbraň nebo též atomová zbraň je zbraň hromadného ničení, založená na principu neřízené řetězové reakce jader těžkých prvků. Mezi jaderné zbraně se někdy řadí i zbraně založené na slučování jader lehkých prvků (termonukleární zbraň)
.
.
Tunguská událost
.
WIKI: Tunguská událost či tunguská katastrofa byl mimořádně silný výbuch, ke kterému došlo 30. června 1908 v prostoru centrální Sibiře, v dnešním Krasnojarském kraji. Událost je připisována výbuchu přiletivšího kosmického tělesa ve výšce asi 5 až 10 km nad zemským povrchem
.
.
Slévárny
.
WIKI: Slévárenství se zabývá výrobou kovových odlitků pomocí odlévání, tedy technologií, při které se roztavený kov lije do formy, jejíž dutina má tvar odvozený od tvaru budoucího odlitku. Kov s nejnižší teplotou tání je rtuť (- 39°C), s nejvyšší wolfram (3430°C), nejtěžší tavitelným prvkem je uhlík s teplotou tání až (3450°C)
.
.
Cihelny
.
WIKI: Cihelna je místo, kde se vyrábějí, vypalují a skladují cihly k následné expedici. Výroba cihly začíná na místě, kde se vytěžená hlína dostává na pásový dopravník, který ji přivádí do první části výrobního závodu, ve kterém je hornina drcena a smíchávána s vodou, čímž se vytváří hmota, která je vhodná k vytvarování do požadovaného tvaru
.
.
Elektrárny
.
WIKI: Elektrárna je technologické zařízení sloužící k výrobě elektrické energie. Ta se získává přeměnou z energie vázané v nějakém zdroji. Nejčastěji je tato energie nejdříve přeměněna na energii mechanickou, kterou je následně poháněn elektrický generátor. Další alternativou může být využití fotovoltaického jevu nebo termoelektrického jevu
.
.
WIKI: Tepelná elektrárna je výrobna elektrické energie, t.j. elektrárna. Jedná se o technologický celek, který vyrábí elektrickou energii přeměnou z chemické energie vázané v palivu (či jiného vhodného zdroje energie) prostřednictvím tepelné energie
.
.
Elektrárny
WIKI: Fosilní elektrárna spaluje fosilní paliva jako je uhlí, zemní plyn a ropa na výrobu elektrické energie. Central Station elektrárny na fosilní paliva jsou konstruovány ve velkém měřítku pro nepřetržitý provoz. Elektrárny na fosilní paliva mají rotující stroje na přeměnu tepelné energie spalování na energii mechanickou, který pak provozuje elektrický generátor. Tahač může být parní turbína, plynová turbína, nebo v malých závodech, vratným spalovací motor
.
.
Elektrárny
WIKI: Jaderná elektrárna je výrobna elektrické energie resp. technologické zařízení, sloužící k přeměně vazebné energie jader těžkých prvků na elektrickou energii. Skládá se obvykle z jaderného reaktoru, parní turbíny s alternátorem a z mnoha dalších pomocných provozů
.
.
Elektrárny – vodné
WIKI: Vodní elektrárna je výrobna elektrické energie. Jedná se o technologický celek, přeměňující potenciální energii vody na elektrickou energii. Obvyklý typ říční vodní elektrárny se skládá z přehradní hráze nebo jezu, t.j. vodního díla, které zadržuje vodu a strojovny, obsahující vodní turbíny a alternátory, turbíny s alternátory tvoří vždy soustrojí umístěné na společném hřídeli, nebo jsou spolu spojeny nějakým typem převodu
.
.
Elektrárny
WIKI: Geotermální energie je přirozený projev tepelné energie zemského jádra, která vzniká rozpadem radioaktivních látek a působením slapových sil. Jejími projevy jsou erupce sopek a gejzírů, horké prameny či parní výrony. Využívá se ve formě tepelné energie (pro vytápění), či pro výrobu elektrické energie v geotermálních elektrárnách
.
.
Elektrárny
WIKI: Solární energie je přeměna slunečního záření na elektřinu a to buď přímo pomocí fotovoltaických článků (PV), nebo nepřímo pomocí koncentrované solární energie (CSP). Koncentrované solární systémy používají čočky nebo zrcadla a sledovací systémy soustředí velkou plochu slunečního světla do malého paprsku
.
.
Rentgen
.
WIKI: Rentgenové záření (starším názvem záření X či paprsky X) je forma elektromagnetického záření o vlnových délkách 10 nanometrů až 1 pikometr. Využívá se při lékařských vyšetřeních a v krystalografii. Jedná se o formu ionizujícího záření a jako takové může být nebezpečné
.
.
Metalurgie
.
WIKI: Metalurgie je věda a výrobní odvětví zabývající se získáváním a zpracováním kovů a jejich slitin. Prakticky se jedná o výrobu železa a oceli, výrobu barevných kovů, a jejich následné zpracování. Významnou úlohu při pochopení a vysvětlení dějů probíhajících v kovech zde sehrává fyzikální metalurgie a též také fyzika kovů
.
.
VIDEO METEROITY SHOW
.
VIDEO CERN TOCAMAK
.
VIDEO METEORIT ART
.
.
.
Patogenní zóny
.
WIKI: Existuje dvanáctistupňová stupnice, od těch nejslabších, prakticky neškodných až po mimořádně nebezpečně, které dokážou zabít i do několika hodin. Stupně 1 až 2 se vyskytují zcela běžně a najdou se v téměř každém domě a místnosti, protože nepředstavují žádné výraznější riziko pro zdraví, tak se ani nijak neřeší. Běžně se vyskytují zóny se sílou do 5. stupně, silnější zóny jsou velmi vzácné a 10. a vyšší stupeň se v běžné přírodě a obydlených místech nikdy nevyskytuje
.
Saša Pueblo: Léčíte na dálku danou osobu nebo za vaší přítomnosti a pokud potřebujete, tak jej propojíte na jakoukoliv oblast ve světě. Ale daná oblast by měla vykazovat určité silné potence. Dokonce danou osobu můžete přemostit do kosmu a na kosmické objekty ve sluneční soustavě nebo někde v kosmu, pokud ovládáte průnik psychiky do kosmu.
.
Patogenní zóny
WIKI: Zlom či dislokace je geologická porucha v litosférické desce, která může dosahovat od několika milimetrů až po tisícekilometrů. Odborně je definován jako fraktura, podél které dochází k pozorovatelnému přemístění okolních částí
.
Patogenní zóny
WIKI: Lužický zlom nebo lužická poruchová zóna je tektonická linie dlouhá asi 110 km procházející územím Německa a České republiky – od Weinböhly u Drážďan až na Turnovsko
.
Patogenní zóny
WIKI: Pražský zlom je česká přírodní památka nacházející se v katastru Hloubětín v Praze 14. Je spravována pražskou Agenturou ochrany přírody a krajiny
.
Patogenní zóny
WIKI: Vrása je geologický útvar, který vzniká jako výsledek orientovaného napětí na boční strany kůry. Jedná se o nejčastějivlnovitě přehnutou část zemské kůry, při kterém dochází k porušení původně horizontálního uložení vrstev
.
Patogenní zóny
PORTÁL: Geopatogenní zóny nebo dračí žíly, jsou známé již několik tisíciletí. Toto místo vzniká pod zemským povrchem a příčinou jsou praskliny v zemské kůře, dutiny nebo styk dvou hornin o různých fyzikálních vlastnostech
.
Patogenní zóny
WEB: Slovo geopatogenní vzniklo ze dvou řeckých slov: geo znamená země nebo zemní a pathos značí utrpení nebo nemoc, volně přeloženo nemoc pocházející ze země
.
Patogenní zóny
WEB: Pokud je naše energetické tělo vystaveno působení zóny, které vedou k oslabování našeho těla je zde vysoká pravděpodobnost propuknutí nemoci – nádorová onemocnění, nebo různá psychická oslabení, schizofrenie
.
Patogenní zóny
ČLÁNEK: Příčinou vzniku geopatogenních zón může být i voda tekoucí po tektonických poruchách, podzemní prameny, nebo staré zasypané studny. Nad takovýmito místy se vytvářejí anomálně porušená fyzikální pole, lidově nazývaná dračí žíly
.
Patogenní zóny
WEB: Geopatogenní zóny jsou náš skrytý – neviditelný nepřítel, jak působí na naše zdraví, proč a kde hledat geopategénní na zóny
.
Patogenní zóny
WEB: Geopatogéne zóny jsou místa, která se vyskytují bodově na jednom místě, nebo v pásech, která procházejí obydlí. Pokud se negativně GPZ vyskytují na místech, kde se déle zdržujete např. v ložnici, na pracovišti, u počítače, po delší době vznikají problémy se spánkem, ztráta vitality, depresivní stavy
.
Patogenní zóny
WEB: Pokud trpíte zdravotními problémy bez jasných příčin, somatex už pomohl tisícům lidí po celém světě. Somatex je přístroj, který odstraňuje negativní vlivy, které mají vliv na fyzické i duchovní zdraví, slouží k harmonizaci těla i mysli, zlepšuje metabolizmus a spánek
.
Patogenní zóny
WEB: Geopatogenní zóny (dále jen GPZ) jsou detekovány většinou senzibilní osobou, která k detekci používá většinou různých druhů virgulí.Obecně lze konstatovat, že živý oganismus reaguje na porušení jakékoliv homogenity pole, ve kterém se nachází, nebo do něho vstupuje
.
Patogenní zóny
WEBY: Spolehlivým prostředkem jak se vyhnout škodlivému záření GPZ je přemístění lůžka, pracovního stolu nebo oblíbeného místa kde trávíme více času mimo vyzařování GPZ
.
Patogenní zóny
WEBY: Geopatogenní zóny (Hartmannovy a Curryho pásy, vodní žíly) a škodlivé záření televizorů a počítačů i mobilních telefonů (elektrosmog) mohou být potlačovány vhodně umístěným Somatexem. Somatex je přístroj, který dokáže spolehlivě eliminovat a následně úplně odstranit nežádoucí vlivy geopatogenních, patogenních, psychosomatických zón, včetně elektrosmogu a těžkých kovů
.
Patogenní zóny
WEBY: Geopatogenní neboli zemský patogen): nezdravé místo na zemi neboli dračí žíly, které je známo již několik tisíciletí. Toto místo vzniká pod zemským povrchem a příčinou jsou praskliny v zemské kůře, dutiny nebo styk dvou hornin o různých fyzikálních vlastnostech. Také je to výskyt magnetických hornin, porušujících přirozené magnetické pole země
.
VIDEA PATOGENNÍ ZÓNY
.
.
Klinická smrt
.
WIKI: Smrt, úmrtí, skon, latinsky exitus, je (z biologického a lékařského hlediska) zastavení životních funkcí v organismu spojené s nevratnými změnami, které obnovení životních funkcí znemožňují. Smrt je tedy stav organismu po ukončení života, úplná a trvalá ztráta vědomí. Umírání je postupný proces na jehož konci je smrt. Smrt nelze zaměňovat s umíráním, neboť umírání je jedna z fází života organismu
.
Saša Pueblo: Reiki léčitel a zasvěcovatel by měl mít odcvičené rané stádium klinické smrti a to speciálními technikami k tomu určenými. Jde o specifický stav v mozku, který se podobá stavu osob, které mají 80 let a jejich neurony už nedokážou tak dobře udržet vzpomínky a s nimi spojené neurony o velikosti 10 umocněno na minus 20 metru. Jsou to specifické částice, která nezkoumá dnešní věda, kvantovaná fyzika nebo kvantovaná biologie. Takové cvičení se cvičí například napájením se na osoby, které měly amputované končetiny nebo orgány. Reiki zasvěcovatel by měl dobře ovládat a mít trvale stav klinické smrti. Pak jeho mozek dokáže pracovat v jedinečném stavu a tento stav umí dočasně vyvolat u zasvěcovaných nebo léčených osob.
.

Comments are closed