Reiki Mesmer

Datum sběru: 06.10.2014
Strana 1 z přibližně 251 výsledků
.
Reiki Mesmer 
.
reiki-2
.
.

.
SAŠA PUEBLO PORADENSTVÍ
REKLAMA: Terapeut, bylinkář, léčitel, esoterik, reiki na dálku. Hledáte konkrétní věc? Potřebujete odborně poradit v oblasti reiki Mesmer? Neváhejte, kontaktujte mě. Odpovím každému osobně. Vstupní konzultace je bezplatná. Diagnostika zdraví je bezplatná a kontroluji 80 položek. Odpovím každému:
sasapueblo@meditacia.sk
.
Každou druhou sobotu meditujeme reiki, cvičíme ręki, zasvěcujeme reiki, vše bezplatně a špičková úroveň. Doporučuji připojit sa online na živou relaci GM Sašu Puebla.
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
.
Mesmer reiki
.
WIKI: Franz někdy také Friedrich Anton Mesmer byl švýcarský lékař, praotec hypnózy a psychoterapie. Ve své terapii využíval tzv. živočišného magnetismu. Tato metoda se také nazývá mesmerismus.
.
Saša Pueblo: Věnujeme se zde možnosti obnovit biomagnetické poměry v organismu nebo jejich dynamizovat. Pod biomagnetismem zde rozumíme schopnost organismu produkovat bioenergii zevnitř buněk a v buňkách, konkrétně v mitochondriích, které jsou velikosti zrnka písku. Ale ať vás to nemýlí, že jsou tak maličké. Jejich výkonnost je dostatečná pro zásobování celé buňky a nabíjení energie do ostatních organiku v buňce a také do chemických látek, které buňka tvoří. Pak jsou jedinečné mitochondrie uvnitř kostí a kostních buněk. Tyto kostní mitochondrie jsou ve všech kostech lidského těla a produkují pro kostní dřeň, játra a jiné orgány biologické železo. U některých jedinců je biologické železo produkované v mitochondriích tohoto typu silně magnetizované a to může mít výborné účinky na fungování červených krvinek, které jsou plné biologického železa. Pokud se produkuje nemagnetické bio železo, tak krev složená z červených krvinek se mimořádně špatně pohybuje v těch nejmenších cívkách a žilkách kolem ostatních buněk. Pokud je bio železo produkované v mitochondriích jako magnetické a zmagnetizované, tak krev složená z červených krvinek funguje mimořádně dobře ve prospěch buněk v organismu a sem budeme směřovat. Tento efekt magnetizování bio železa v lidském těle se dá dosáhnout i tím, že půjdete do magnetického tunelu a necháte působit magnety a jejich magnetické pole.
.
Pokud si chcete tento fenomén magnetizovaného železa v sobě rozvinout, tak je možné to dosahovat reiki zasvěcením, ale i reiki meditací.
Jak aktivizovat bioenergii v kostech pomocí koncentrace v mozku.
Soustředíte se přes svalové buňky do mozku a zde si představujete, že levá hemisféra je magnet a i pravá hemisféra je magnet. Případně levá a pravá hemisféra je jeden magnet a má dva póly a to plus a mínus.
Z představ ohně, vody, vzduchu a země a snů tvoříte magnety podle vzoru, který držíte v ruce. A tvoříte to vytrvale a vkládáte to do svého těla. Pak ze živlů v hlavě a snů vytváříte z každého orgánu biomagnet. A to vytrvale a dlouhodobě.
.
Koncentrujte se do sebe a máte pocit, že jste se jako reikista ocitli v uzavřené nádobě hranatého tvaru. Zavřete se fyzicky do malého prostoru jako je skříň a podobně. Vnímejte, jak se měníte na magnet.
Koncentrace na kolena a lokty. Pak si tlačte jednou rukou na kosti kolen a kosti lokte.
.
Koncentrujte se na své žebra a fyzicky tlačte jednou nebo oběma rukama na jednotlivé žebra. Nejlepší tlačit rukou na poslední řadu žeber.
.
Poslech zvuků při hraní na sklenice mokrou rukou, zvuky ze skleněných nádob nechte pronikat do sebe a hlavně do kostí.
.
Dívejte se na originální rentgenové snímky a koncentrujte se na své kosti. Případně si na ně tlačte prsty ruky.
Koncentrace na kosti a prudce přestaňte dýchat a bioenergie se hromadí postupně v kostech.
Extrémní koncentrace na plíce spojena s koncentrací na jednotlivé kosti ve vašem těle.
.
Holotropní dýchání do orgánů a částí těla a uvěříte, že orgány dýchají a tento stav přenášíte na kosti a uvěříte, že kosti skutečně dýchají jako plíce.
Mentální výroba biomagnetů z představ magnetů v hlavě. Představy jste si natáhli ze své paměti.
.
Představa a fantazie, že léčíte psychochirurgickou operací a to prsty a přitom je to jen kouzelnická iluze operace. Ale vy si vsugerujete, že je to operace filipínského léčitele. Věříte v zázrak s koncentrací na kosti.
.
Ze živlů v hlavě a také ze snů tvořit železo uložené do feritu, což jsou krystalické mitochondrie v kostech. Je to základ bioenergie v kostním systému.
Ze živlů v hlavě a snů vyrábět embryonální chrupavky a kůstky embrya a plodu a vkládat do kostí.
.
Mentální propojení na dálku na jedince co mají lidově řečeno v kostech hodně železa a orgániky k tomu určených.
Napájení se na dálku na osoby pracující v silně zamořeném prostředí elektromagnetismu.
.
Mesmer reiki
WEB: Moderní éra hypnóza a hypnoterapie začíná s Franzem Antonem Mesmer, vídeňským lékařem, který studoval teologii a právo před odjezdem na medicínu. Mesmer byl velmi ovlivňován pracemi Isaaca Newtona o teorii gravitace, který se domníval, že planety rovněž působí na lidské tělo přes univerzální platnost, kterou nazval “zvířecí” magnetismus
.
Mesmer reiki
WEB: Mesmer založil školu ve Vídni, kde praktikoval léčení pomocí zvířecího magnetismu, využití magnetické kapaliny přes kousky železa a vodivé minerály, které umístil na nemocné orgány na pacientech. Zjistil, že by se daly dosáhnout “magnetické” efekty vkládáním rukou nebo dokonce jen tím, že mluví s pacientem
.
Mesmer reiki
WIKI: Adolf Fritz, obecně nazvaný Dr. Fritz byl hypotetický německý chirurg, jehož duch údajně směřoval do několika brazilských psychických chirurgů, počínaje Zé Arigo v roce 1950 a pokračující až do současnosti. Neexistuje žádný důkaz, že skutečně existují.
.
Mesmer reiki
WIKI: Zé Arigo (pseudonym José Pedro de Freitas byl psychic chirurg. Tvrdil, že provádí psychickou operaci s jeho rukama, nebo s jednoduchým kuchyňským nádobím, zatímco byl v mediunic transu a proto byl také známý jako chirurg Rusty Knife. Během provozu se prý ztělesňuje na ducha z Dr. Adolf Fritz
.
Mesmer reiki
WIKI: Emanuel Swedenborg byl švédský vědec, vynálezce, teolog a mystik autor mnoha latinských spisů. Z jeho učení vzešla Církev Nového Jeruzaléma, jejíž členové jsou známi jako swedenborgiáni
.
Mesmer reiki
WIKI: Sestry Fox byly tři sestry z New Yorku, hráli důležitou roli při vytváření spiritualismu: Leah, Margaret (také volal Maggie) a Kate (také volal Katherine). Tyto dvě mladší sestry používají “rappings” přesvědčit jejich mnohem starší sestru a další, které byly při komunikaci s duchy
.
Mesmer reiki
WIKI: Krystalizace železa nesoucích magnetických nanočástic v tkáních organismu. Závislost některých biochemických volně radikálových reakcí na velikosti magnetického pole. Možná existence s dlouhým poločasem rozpadu rotačních stavů některých molekul uvnitř proteinových struktur. Magneticky indukované změny fyzikálních a chemických vlastností kapalné vody
.
Mesmer reiki
WEB: Mezinárodní třída v Thajsku, zde se dozvíte vše o mesmerismu a magnetismu, o zdraví, různé techniky pro léčení, jak kultivovat svou energii, přilákat velké množství energie
.
Mesmer reiki
OBRÁZEK: Mesmer hrob
.
VIDEO BIOMAGNETIZMO MESMER
.
VIDEO PHILIPINES SHAMAN
.
.
Magnet
.
WIKI: Magnet je objekt, který v prostoru ve svém okolí vytváří magnetické pole. Může mít formu permanentního magnetu nebo elektromagnetu. Permanentní magnety nepotřebují k vytváření magnetického pole vnější vlivy. Vyskytují se přirozeně v některých horninách, ale dají se také vyrobit
.
Saša Pueblo: Magnet, magnetické pole, magnetické pásky, magnetický náhrdelník, magnetické náramky, velké magnety, elektromagnety, léčba elektromagnetickým polem, amulet z magnetů do kapsy, magnet během noci u hlavy, spaní na magnetické podušce, magnetický tunel, sopečné bahno, sopečný prach, testování magnetického pole člověka. Všechno toto je dobré použít při probuzení biomagnetizmu ve vašem těle. Využijte tyto prostředky na navýšení biomagnetických sil ve vašem těle.
.
Magnet
WIKI: Neodymové magnety, jsou směsí neodymu, železa a boru. Do nedávné doby byly nejsilnějšími permanentní magnety materiály na bázi samaria a kobaltu. V roce 1982 však byly překonány materiálem, jehož chemické složení je Nd2Fe14B. Magnety uvedeného typu jsou schopny unést více než tisícinásobek vlastní hmotnosti a magnet o velikosti malé mince tak může udržet železný předmět o hmotnosti kolem 10 kg
.
Magnet
WIKI: Magnety ze vzácných zemin jsou silné permanentní magnety vyrobené ze slitin s prvky vzácných zemin . Vyvinut v roce 1970 a 80. let, vzácných zemin magnety jsou nejsilnější typ permanentních magnetů vyrobených, produkovat podstatně silnější magnetické pole než jiné typy, jako jsou feritové nebo alnico magnety
.
Magnet
WIKI: Samarium-kobalt magnet, typ magnetů ze vzácných zemin je silný permanentní magnet vyroben ze slitiny z samaria a kobaltu. Byly vyvinuty na začátku roku 1970. Jsou obecně hodnoceny podobně jako v sílu neodymovými magnety, ale mají vyšší teplotu, hodnocení a vyšší koercivity
.
Magnet
WEB: Léčba magnetickým polem – magnetoterapie, je v odborných kruzích pokládána za bezpečnou a velmi účinnou fyzikální léčebnou metodu, s použitím vysoce účinné léčby nízkofrekvenčním pulzním magnetickým polem. Hojivá a regenerační síla elektromagnetické energie byla donedávna využívána především v klinické praxi nemocnic a profesionálních rehabilitačních zařízeních
.
Magnet
ČLÁNEK: Léčivé účinky magnetu byly známy již před staletími. Hippokrates léčil onemocnění kloubů přikládáním rudy zvané magnetovec.Vlivem léčebně aplikovaného magnetického pole dochází k pozitivním biologickým změnám ve tkáních, které je možno využít při odstranění řady zdravotních potíží
.
Magnet
WEB: Magnetoterapie je vhodná na různé zdravotní problémy a potřeby a účinně působí zejména pohybové potíže, Otoky a záněty, proleženiny, zatuhlé svaly, zlepšuje prokrvení a rozšiřuje cévy, urychluje regeneraci buněk
.
Magnet
WEB: Magnetoterapie je přirozená a pro organismus šetrná fyzikální metoda léčby. Působením pulzního magnetického pole dochází k ovlivňování tkání lidského těla na buněčné úrovni, což vede k potlačení, případně úplnému odstranění některých zdravotních potíží, očistě organismu a regeneraci buněk
.
Magnet
WEB: Magnetoterapie je jemný a účinný způsob, jak příjemně, bez zvláštního úsilí uvést své tělo do rovnováhy, odstranit bolest bez vlivu nebezpečných chemických léků, zlepšit cirkulaci krve, zrychlit metabolizmus
.
Magnet
WEB: Léčba pomocí magnetů byla známá již před staletími, lze dosáhnout mimořádně pozitivních účinků na organizmus až do jeho buňkové struktury, protože buňky jsou v podstatě magnety s oběma polarizacemi a magnetické pole jimi prochází a aktivuje je. Nejvíce používanou formou je tzv. pulzní magnetoterapie, která je vlastně určitým druhem elektroterapie
.
Magnet
WEB: Léčebné účinky magnetů jsou pozorovány a prokazovány již stovky let. První doložené zmínky o terapeutickém využití magnetů se datují do období 200 let př.n.l. do doby řeckého lékaře Galena. Západní věda a medicína se začala zajímat o biomagnetismus někdy v polovině 30. let 20. století
.
Magnet
WEB: Co je to nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie, jaké jsou výhody, jak pomáhají při léčbě vysokého krevního tlaku, diabetu, bolestí zad, kloubů a problémů s páteří poruch pohybového aparátu, artróze
.
Magnet – Magnetovec
WIKI: Magnetit je neprůhledný minerál s matným nebo kovovým leskem. Český název je magnetovec. Tato ruda železa je nejstarší a nejvýznamnější železnou rudou s magnetickými vlastnostmi, obsahuje až 72% železa
.
Magnet – Magnetovec
WEB: Tento kámen má magnetické účinky. Je obdařen silnou kladně-zápornou polaritou. Lze jej proto používat k magnetické léčbě, dokáže přitahovat i odpuzovat, dodávat energii i uklidňovat
.
Magnet – Magnetovec
ČLÁNEK: Magnetit má díky svým magnetickým vlastnostem harmonizující účinek na tu část mozku, kterou nazýváme hypothalamus. Magnetit vyváženě podporuje základní funkce jako hlad, žízeň a tělesnou teplotu, hospodaření s vodou, minerálními látkami a solí chrání také před zlomeninami, onemocněními kloubů a deformacemi
.
.
Magmatické jádro
.
WIKI: Zemské jádro je geosféra nacházející se ve středu Země. Začíná zhruba v hloubce 2900 km pod povrchem a zahrnuje zhruba 31 % hmotnosti Země, nejvyšší podíl v něm asi mají železo a nikl. Jádro má 2× větší měrnou hmotnost než zemský plášť. Dělí se na pravděpodobně polotekuté vnější jádro (2900–5000 km pod povrchem) a pevné vnitřní jádro
.
Saša Pueblo: Zkusíme začít u lidí, co žijí trvale v blízkosti sopek. Stejně lidé, kteří se věnují sopkám a vulkanologií jsou pro nás zajímaví, když je někdo senzibil a připraven převzít zasvěcení a otevření biomagnetických sil na způsob dynama. Zkuste si vzpomenout na mechanické dynamo na kole a jak vyrábí slaboproud pro malou žárovku. Stejně jsou pro nás zajímaví léčitelé a duchovní osoby na Filipínách, kde je mnoho sopek a magmatická láva je silně pod povrchem ostrovů v této oblasti.
.
Jádro země má dvě oblasti a to vnitřní jádro a obal. Tak se podobá dynamu, které mění mechanickou energii například kola na jízdním kole na světelnou energii.
.
A toto bude i vzor budování rotujícího disku uvnitř těla a pak rotující aury kolem těla. Pod aurou zde rozumíme bioenergii, která se hromadí na povrchu těla, pomaličku odtéká mimo povrch těla a ztrácí se. Tělo ho trvale vyrábí a dodává do těla. Tělo se ho snaží co nejdéle udržet a bioenergii neztrácet. Co je uvnitř je i venku. To je vaše mantra k hromadění magmatických energií ve vlastním těle. Jádro planety Země je tak horké jako samotný povrch hvězdy Slunce. Stejně snaha koncentrovat a zahušťovat bioenergie svého těla a nechat je rotovat, je cesta k nahromadění různých druhů bioenergií.
.
Magmatické jádro – vulkanolog
WIKI: Vulkanolog je geolog, který studuje procesy podílející se na vzniku a eruptivní aktivitou sopek a jejich současných a historických erupcí. Vulkanolog často navštěvuje sopky
.
Magmatické jádro – dynamo
WIKI: Dynamo je elektrický generátor, který vyrábí stejnosměrný proud s použitím komutátoru. Dynamo bylo první elektrické generátory schopné dodávat energii pro průmysl, a základ, na kterém mnoho dalších pozdější konverze zařízení elektrické výkonné byly založeny, včetně elektromotoru, střídavého proudu alternátoru, a rotační měniče
.
Magmatické jádro
WIKI: Vnitřní struktura Země je vrstvená v kulatých mušlích jako cibule. Tyto vrstvy mohou být definovány buď jejich chemickými nebo jejich reologickými vlastnostmi. Země má vnější silikátovou pevnou kůru, vysoce viskózní plášť, tekuté vnější jádro, které je mnohem méně viskózní než plášť a pevné vnitřní jádro
.
Magmatické jádro
WIKI: Magma je hlubinný ekvivalent lávy, tedy, jakmile se magma dostane na povrch tělesa, používá se pro jeho označení termín láva. Podle místa utuhnutí magmatu rozdělujeme vyvřelé horniny na hlubinné, výlevné a žilné
.
Magmatické jádro
WIKI: Geologie je věda o Zemi, která zkoumá její složení, stavbu a historický vývoj, pochody, které probíhají uvnitř planety i na jejím povrchu. Také se jedná o vědu časoprostorovou, protože zhodnocuje jevy určitého prostoru v určité době
.
Magmatické jádro
WIKI: Desková tektonika je komplexní vědecká teorie zabývající se dynamickým vývojem systému tektonických desek na povrchu Země v návaznosti na procesy a strukturu zemského pláště. V současnosti se předpokládá, že se na Zemi nachází 7 či 9 velkých tektonických desek a mnoho menších desek.Doprovodnými jevy pohybů desek je vznik zemětřesení
.
Magmatické jádro
WIKI: Vulkanologie je vědní obor zabývající se vznikem a stavbou sopek, sopečnou činností, projevy vulkanismu a zkoumáním vlastností sopek, lávy, magmatu a souvisejících geologických jevů
.
Magmatické jádro
WIKI: Kategórie – vulkanologie je obor geologie, která se zabývá studiem sopky, lávy, magmy a souvisejících geologických fenoménů
.
Magmatické jádro
WIKI: Sopka či také vulkán je porucha povrchu planety či měsíce, kudy se na povrch dostává směs roztavených hornin, tzv. magma a sopečných plynů z magmatického rezervoáru umístěného hlouběji v tělese planety či měsíce
.
Magmatické jádro
WIKI: Láva je roztavená hornina, která se dostává na povrch během sopečných erupcí, či lávových výlevů. Její podzemním ekvivalentem je magma, které vystupuje sopečným jícnem a nebo v okolí litosférických zlomů a prasklin na zemský povrch, kde se následně rozlévá do okolí
.
Magmatické jádro
WIKI: Magmatická nebo též vyvřelá hornina (odvozeno z latinského slova Ignis, což znamená oheň) je termín z geologie, je jedna ze tří hlavních typů hornin, ostatní jsou sedimentární a metamorfní. Vyvřelina je tvořena pomocí chlazení a tuhnutí magmatu nebo lávy. Používá se pro označení horniny, která vzniká krystalizací z magmatu
.
Magmatické jádro
WIKI: Vrása je geologický útvar, jedná se o vlnovitě přehnuta část zemské kůry, při kterém dochází k porušení původně horizontálního uložení vrstev. Každá vrása je složena ze dvou základních částí – antiklinály (místa vyklenutí) a synklinály (místa poklesnutí). Spojeny jsou rameny vrásy
.
Magmatické jádro
WIKI: Zlom či dislokace je geologická porucha v litosférické desce, která může dosahovat od několika milimetrů až po tisíce kilometrů. Odborně je definován jako fraktura, rychlost na zlomech je řádově několik desítek milimetrů za rok, ale existují různé výjimky na oba póly rychlosti
.
Magmatické jádro
WIKI: Lakolit je druh magmatického tělesa, které vzniká utuhnutím magmatu pod zemskou kůrou. Nejčastěji má tvar hříbku a nebo bochníku. Tyto hlubinné pně mohou dosahovat velikostí až desítek metrů
.
Magmatické jádro
WIKI: Pluton je velké těleso magmatického původu, nacházející se většinou v hlubinách zemské kůry, je tvořeno převážně kyselým magmatem, které je zastoupeno granity. Šířkově mohou plutony zabírat území od kilometrů až po tisíce kilometrů. Následkem výlevu žhavého magmatu vzniká v okolí plutonu pásmo natavených a částečně přeměněných hornin
.
Magmatické jádro
WIKI: Magmatické žíly vznikají v důsledku průniku hypoabysálnych magmatických hornin jako jsou např. pegmatitu nebo aplity. Žíly mají velký význam při určování relativního stáří horninových těles, protože vznikají později než horniny, které prorážejí
.
Magmatické jádro
ČLÁNEK: Zemské jádro je mnohem žhavější, než vědci odhadovali. Víme, že je zemské jádro žhavé a podle nových výzkumů dosahuje 6000 stupňů Celsia, což je o 1000 více, než vědci zjistili na základě jiného pokusu před 20 lety
.
Magmatické jádro
WIKI: Magmatické petrologie je studium magmatické horniny, které vznikají z magmatu, je to obor geologie úzce souvisí s vulkanologie, tectonophysics a petrologie obecně. Moderní studie vyvřelých hornin se provádí pomocí několika technik, některé byli vyvinuty v oblasti chemie a fyziky nebo z jiných vědách o zemi
.
Magmatické jádro
WEB: Magmatické horniny se nazývají též horniny vyvřelé (vyvřeliny) vznikají krystalizaci magmatu. Podle podmínek krystalizace se rozlišují magmatity intruzívní, které utuhly pod zemským povrchem a to abysální (hlubinné neboli plutonické) a extruzívní neboli výlevné, či efuzívní (syn. vulkanické, vulkanity), které vznikly z magmatitů vylitého na zemském povrchu
.
Magmatické jádro
WEB: Zemské jádro je tvořeno slitinami železa a niklu s příměsmi hlavně síry. Vnitřní jádro je pevné, od pláště ho dělí roztavené vnější jádro. Vnější jádro se skládá z horké, elektricky vodivé tekutiny, tato vodivá vrstva společně s rotací Země vytváří elektrické pole a pole magnetické
.
Magmatické jádro
ČLÁNEK: Představy o tom, že uvnitř Země je pevné jádro, které rovnoměrně narůstá s tím, jak se Země ochlazuje, vzaly za své. Podle francouzských vědců není tento proces rovnoměrný a žhavé jádro se posouvá na východ
.
VIDEA MAGMA JÁDRO
.
VIDEO PHILIPPINES VOLCANO
.
VIDEO CRATER AMBRYM ISLAND
.
VIDEO TECTONIC PLATES
.
VIDEO INCREDIBLE VOLCANIC ERUPTION
.
VIDEO GALAPAGOS ISLANDS ERUPTION
.
VIDEO DANGEROUS VOLCANO
.
VIDEO INCREDIBLE VOLCANO
.
VIDEO EYJAFJALLAJÖKULL VOLCANO
.
VIDEO GALAPAGOS ISLANDS
.
VIDEO CHILE PUYEHUE VOLCANO
.
VIDEO VILLARRICA VOLCANO CHILE
.
VIDEO ERUPTION AS CHILE VOLCANO
.
VIDEO VOLCANO ERUPTS IN CHILE
.
VIDEO VOLCAN IMAGENES IMPRESIONANTES
.
VIDEO VOLCAN LLAIMA ERUPCION
.
.
Magnetobiology
.
WIKI: Nedávné teoretické úvahy předpovědět generaci radiofrekvenční elektromagnetické pole v buňkách v důsledku vibrací elektricky polárních intracelulárních struktur, například, mikrotubuly. Emise v optické části elektromagnetického spektra je obvykle připisována reaktivních forem kyslíku
.
Saša Pueblo: Máme zde magnetismus magmatického jádra planety Země. Můžeme ho sledovat prostřednictvím sopek a lávy. Magmatické jádro planety Země má množství magnetických sil a to síly odpudivé a přitahující všechno do svého jádra. Magmatické jádro je zdroj magnetismu, ale i elektrického proudu. Stejně neustále pulzující energie jak z fotoaparátu, který již 4 miliardy let fotí vše živé, co se na planetě Zemi dělá. Šamanská kultura věděla tyto pulzy shromáždit a věštecky je vnímat a rozlišovat. Dokonce jsou esoterici, kteří o sobě v sobě shromažďují tyto informace, které o nich magmatické jádro uložilo. Dnes už málokdo dokáže komunikovat s těmito záznamy o historii lidstva. Pak tu máme magnetovec a meteority, které mohou mít magnetismus v sobě. A nakonec jsou tu uměle vytvořené magnety a to technologicky se získá železo určité čistoty a jinými silnými magnety se zmagnetizuje. V lidském těle se magnetizuje všechno kovové a také železo uloženy jako zásoba v kostech. Pokud někdo pracuje s technickými magnety, tak se postupně úplně zmagnetizuje. Je možné takovýchto jedinců setkat. Pokud máte odcvičené rané stadia klinické smrti, tak je můžete vyhledat i na dálku a převzít si od nich zmagnetizování svých kostí se zásobou železa.
.
Částečně jsou mikro magnetizovány kovové prvky a to rovnou v mitochondriích, protože v nich se produkuje bioenergie.
.
Čím více pracujete s magnety, tím více se kovové prvky v člověku magnetizují. I terapie v magnetickém tunelu způsobují alespoň dočasnou magnetizaci kovových prvků a potom i hemu jako stavebního materiálu červených krvinek.
.
Pokud si představujete znovu a znovu, že vaše tělo funguje jako množství magnetů, tak dosahujete určitý vyšší stupeň magnetizace kovových prvků ve vašem těle. Pokud ze svých představ v hlavě a to ohně, vzduchu, vody, země a snů produkujete představy magnetů a vkládáte je do těla i to vede postupně k silnějšímu magnetismu.
.
No máme ještě jednu jedinečnou možnost tvořit dostatečně silnou magnetickou bioenergii na základě průtoku bioenergie kolem úst. Proč je tu něco takového jako biomagnet? A co to vlastně je? V první řadě si uvědomte pojem zakrnělé orgány z lidského vývoje, o kterých nemluví medicína, ale evoluční vědy. Jde v oblasti úst o skupiny zakrslých orgánů v podobě drobných buněk, které byly v hluboké historii lidstva (stovky milionů let). Měli jsme kolem úst a po tváři něco jako dnešní některé druhy ryb, například jako sumec vousy nebo organické výběžky a byly nabité bioenergií, vytvářely přirozené biomagnetická pole. Meditační koncentrací se to dá aktivizovat a získat schopnost produkovat silné biomagnetická pole. Tento fenomén se přesunul i na obě ruce. Jde o zápěstní kůstky a některé z nich jsou zakrnělé orgány pro tvorbu biomagnetického pole – bioelektrického pole a také je to léčivé. A něco podobného je v oblasti paty nohou.
.
A ještě je tu jedna oblast a to jsou kůstky kostrče jako zakrnělý orgán z minulosti vývoje člověka. A stejně tak je lze silou vůle a koncentrace vzbudit a produkovat dost silnou bioenergii, vést ji do speciálních buněk obličeje a vytvářet celém zajímavé magnetické pole. Případně se nechat zasvětit a otevřít tento fenomén spící v našem těle jako tajemství minulosti.
.
Magnetobiology
WIKI: Electrocytes, elektroplaxů nebo electroplaxes jsou buňky použité elektrické úhoře, paprsky a další ryby pro electrogenesis. Jedná se o plochý disk-jako buňky
.
Magnetobiology
WIKI: Transkraniální magnetická stimulace (TMS) je neinvazivní metoda způsobit depolarizaci nebo hyperpolarizaci v neuronech v mozku. TMS využívá elektromagnetickou indukci vyvolat slabé elektrické proudy pomocí rychle se měnícího magnetického pole; to může způsobit činnost zvláštních nebo obecných částí mozku
.
.
Kolena a lokty
.
WIKI: Koleno či kolenní kloub je největší a nejsložitější kloub v lidském těle. Spojuje stehenní kost, holenní kost a největší sezamská kost těla jablíčko . Umožňuje pohyb dolní části nohy a tím chůzi. Kolenní kloub navzdory svému jednoduchému vzhledu patří mezi nejkomplikovanější klouby
.
Saša Pueblo: Je zde k dispozici zajímavá technika a to prsty jedné ruky si udělat jakože filipínskou operaci do oblastí kolen a loktů. A vůbec vám nevadí, že to nebude opravdu, ale pouze jako hokus pokus. Ale esoterik uvěří, že skutečně zázračně operuje. A právě třeba uvěřit v zázrak při koncentraci do kostí. Jindy nemusíte věřit, ale tato technika zveřejňují v zázrak je tu jedinečná technika jak otevřít průnik do kostí, usadit se zde a ozdravit prostředí kostí.
.
Kolena a lokty
WIKI: Meniskus je útvar tvořený vazivovou chrupavkou, který se nachází uvnitř kolenního kloubu. Kolenní kloub je složený kloub, kloubí se v něm tři kosti a navíc je tzv. inkongruentní, styčné plochy stehenní a holenní kosti do sebe nezapadají. Tuto nerovnost vyrovnávají právě menisky, které jsou umístěné v prostoru mezi kostmi a reprezentují většinu kloubní plochy
.
Kolena a lokty
WIKI: Loket je oblast horní končetiny, kde se spojují tři kosti. Kost pažní a kosti předloktí – kost vřetenní s kostí loketní.Svaly a šlachy, které kryjí loketní kloub mu neumožňují příliš velký pohyb – pouze natažení a ohnutí
.
Kolena a lokty
WEB: Kolenní kloub, art. genus je složený a největší kloub v těle. Ar­tikulují zde tři kosti: femur, tibia a patela. Stavba kloubu: Kloubní plochy všech tří artikulujících kostí byly již popsány. Kloubní hrboly stehenní kosti jsou v příčném i předozadním směru slo­žitě zakřiveny
.
Kolena a lokty
ČLÁNEK: Vazivovité provazce se starají o celkovou stabilitu a pevnost kolenního kloubu. Zabezpečují, že pohyby vykonávané kloubem budou pouze ve fyziologickém rozsahu a brání nadměrným, nadmaximálním rozsahům, které by mohli způsobit řadu dalších poranění.
.
Kolena a lokty
WEB: Jak si zregenerovat kolenní klouby? Důležitá je vodní rovnováha. Naše tělo tvoří téměř ze dvou třetin voda. Ale kde je všechna ta tekutina uložena a co ji řídí a kontroluje? Každá buňka v těle obsahuje vodu a voda ji také ze všech stran obtéká. Voda je rovněž nejdůležitějším transportním prostředkem
.
Kolena a lokty
ČLÁNEK: Bolest kolenního kloubu u běžců je způsobena různými příčinami. Jedna z nich je přetížení iliotibiálního traktu. Typickým příznakem je bolest vzniklá na vnější straně kolena, která akcentuje při běhu. Příčinou je zvýšené tření mezi úponovou šlachou iliotibiálního traktu a stehenní kostí, proto je někdy tento stav nazýván frikčním syndromem
.
Kolena a lokty
ČLÁNEK: Kolena patří k nejčastěji zraňovaným kloubům v cyklistice. Nejčastější příčinou zranění je přetížení. Často lze vidět tento problém u cyklistů, kteří právě začali s tréninkovým programem nebo jsou v rané fázi tréninkové sezóny, kdy se snaží dělat příliš mnoho a příliš rychle
.
Kolena a lokty
WEB: Kolenní kloub je největší kloub v lidském těle. Je také nejčastěji poraněný. Skládá se ze 4 kostí: stehenní kost (femur), bércová kost (tibie) a lýtková kost (fibula)
.
Kolena a lokty
WEB: Taping kolena – koleno tapujeme ve stoje a pod patu tapované končetiny vkládáme podložku cca 5-7 cm vysokou. První otočka z pevné pásky se provádí ve třetině stehna a v horní třetině lýtka. Pásky lepíme dle obrázku tak, aby se nám křížily v ose ohybu kolenního kloubu (střed kloubní štěrbiny) s tím, že podkolenní jamka a čéška zůstávají volné
.
Kolena a lokty
WIKI: Tenisový loket – golfový (oštěpařský) loket. Základem diagnózy je podrobná anamnéza popis vzniku a chronologie potíží. Typické jsou bolesti výše zmíněných úponů hlavně při zátěži, nošení břemen, nákupu, přesunutí židle, později i jen při zvednutí hrnku apod., bolesti mohou vyzařovat v průběhu svalů do předloktí i do prstů
.
Kolena a lokty
ČLÁNEK: Ublížili jste si sportem? Máte „tenisový” nebo také „golfový” loket? Může vám pomoci fyzioterapie. Tenisový nebo také golfový loket – odborně epikondylitida – je zánět šlachových úponů na vnější (laterální) straně pažní kosti. Typicky se projevuje silnou bolestí loketního kloubu
.
Kolena a lokty
ČLÁNEK: Loketní kladkový kloub je závěs, který umožňuje pohyb pouze v jedné rovině, tj. flexi (ohnutí) a extenzi (natažení). Kloub je chráněn silnými vazy, které mají zamezovat všem pohybům do stran
.
Kolena a lokty
WEB: Nejčastějším zdrojem bolestí v oblasti loktu tzv. tenisový loket, což je bolestivost zevní části dolního (distálního) konce kosti pažní tzv. zevní epikondyl, kde jsou úpony natahovačů zápěstí a prstů
.
Kolena a lokty
OBRÁZKY: Lidský Loket fotografie a obrázky
.
.
Klouby prstů
.
WIKI: Klouby jsou spoje jednotlivých prstů, které se dostávají do popředí, když ruka se zaťatou a pěst se provádí. Fyzická mechanismus za popping nebo praskavý zvuk slyšet při praskání kloubů, jako jsou klouby je stále nejisté, ačkoli to je široce věřil být způsoben tím, synoviální tekutině vyplňujících vakuum, které zůstalo po společném vysidlování
.
Saša Pueblo: Masáží a koncentrací na klouby prstů se vstupuje do kostního systému a tudy se aktivizují. Je ti k dispozici zajímavá technika a to jakože si prsty jedné ruky udělat jakože filipínskou operaci. A vůbec vám nevadí, že to nebude opravdu, ale pouze jako hokus pokus. Ale esoterik uvěří, že skutečně zázračně operuje. A právě třeba uvěřit v zázrak při koncentraci do kostí. Jindy nemusíte věřit, ale tato technika uvěřit v zázrak je tu jedinečná technika jak otevřít průnik do kostí, usadit se zde a ozdravit prostředí kostí.
.
Klouby prstů
ČLÁNEK: Léčba a rehabilitace po úrazech prstů ruky při sportovním lezení – lezci mají problémy s prsty rukou a vracejícími se obtížemi následkem přetížení nebo úrazu na horolezeckých stěnách nebo při sportovním lezení
.
Klouby prstů
ČLÁNEK: Ruka je poměrně složitým funkčním komplexem skládajícím se z 8 kostí zápěstních, 5 kostí záprstních, jednoho dvoučlánkového prstu (palec) a 4 prstů tříčlánkových
.
Klouby prstů
WEB: Po úrazech prstů dochází ke ztuhnutí jednotlivých kloubů prstů, které je třeba rozcvičovat. K fixaci se používá sádrových dlah, dlah z termoplastů, které se modelovat podle prstu do požadovaného tvaru
.
Klouby prstů
WEB: Prsty nejsou uzpůsobené dlouhodobému a maximálnímu zatěžování. Navíc problému negativně napomáhají některé druhy úchopů na skále či umělé stěně. Nejčastěji pak na prstech dochází k rupturám (přetržením) šlach či poutek
.
Klouby prstů
WEB: Poškození kloubů prstů ruky je v důsledku poúrazovách stavů (intraartikulární zlomeniny, poškození vazů), stavy po infektech a degenerativní poškození (artróza). Samostatným problémem je poškození těchto kloubů u revmatiků, kde jsou často tyto klouby zničeny
.
.
Electric raya
.
WIKI: Parejnoci (Torpediniformes) je podřád patřící do třídy paryby a řádu rejnoci. Parejnoci mají oválný tvar těla a ve svalech mají umístěny orgány (elektroplaxy) schopné vytvářet elektrický výboj v rozmezí 8-220 voltů, v závislosti na druhu, který se používá k omráčení kořisti a na obranu
.
Saša Pueblo: Často jsem si kladl během mnoha let otázku, co to je hadí síla, co je to prána a neustále jsem cvičil a hledal tuto sílu v sobě. A nakonec po mnoha letech jsem přišel ke zakrslým orgánům v lidském těle. Jde o drobné buněčné struktury po těle a předpokládá se, že jich je skoro 200 a jedna oblast se nachází na kostrči. Nejde o celou kostrč, ale pouze o drobné kůstky na kostrči, které někdy v historické době produkovali bioenergii, jak je typické pro dnešního živočicha a to je ráje mořská. Pravděpodobně jsme v historii byli něco jako elektrickí trilobiti a tak jsme se uměli účinně bránit. Pokud začnete zkoumat indických jogínů, tak zjistíte, že u špičkových jogínů jsou zakrnělé orgány dost velké, ale často i aktivní. U Evropanů jsou tyto zakrnělé orgány maličké a pasivní, ale meditací a koncentrací se dají silně vzbudit a produkovat něco jako silnou bioenergii.
.
Electric raya
WIKI: Parejnok elektrický (Torpedo marmorata) je jedním z elektrických parejnoků žijících ve vodách v blízkosti Evropy. Má schopnost vytvářet elektrický proud kterého používá při své obraně i lovu
.
Electric raya
WIKI: Ryba, která může generovat elektrické pole může být elektrogenná, zatímco ryba, která má schopnost detekovat elektrické pole je electroreceptive. Electroreception je biologická schopnost vnímat přirozené elektrické podněty
.
Electric raya
WEB: Electric raya (Torpedo marmorata) je druh z elektrického paprsku v rodině Torpedinidae nalezený v pobřežních vodách východního Atlantiku od Severního moře do jižní Afriky
.
Electric raya
WEB: Parejnok elektrický má silně zploštělé okrouhlé tělo s písčitým, světle hnědým, tmavě hnědým či červenohnědým zbarvením a mramorovanou kresbou.
.
Electric raya
WIKI: Kategorie: Torpedo marmorata
.
.
Glass harmonica
.
WIKI: Skleněná harmonika je historický hudební nástroj. Jedná se o točící se skleněné misky různého průměru od nejmenšího až po největší, upevněné na společné ose. Zvuk zde vzniká třením navlhčených prstů o okraje točících se misek. U originálního nástroje otáčení misek zajišťoval hráč vlastní silou pomocí šlapání na zvláštní poháněcí pedál
.
SašaPueblo: Přístroj ze skleněných částí, na kterých se hraje mokrými prsty. Pro nás je důležité, že tyto zvuky vytvořené na skle jako rezonance mimořádně dobře pronikají do kostí. Esoterik praktikující reiki do kostí využije všechny druhy meditací, které mu dovolí proniknout do kostí a usadit se zde vědomím. Dokázat tuto oblast osobně znát, ozdravit a pak s tím pomáhat ostatním.
.
Glass harmonica
WEB: Skleněná harmonika – nástroj opředený pověrami a tajemstvím. Skleněná harmonika měla své předchůdce – sklenice různě naplněné vodou. Ty se rozeznívaly pohybem mokrých, navlhčených rukou po jejich horním obvodu
.
Glass harmonica
BLOG: Mozart a skleněná harmonika – Osvícenci věřili, že Bůh se lidstvu zjevuje v blesku, v magnetické energii a v hudbě. U těch zvláštních racionalistů, kteří kombinovali neobvyklé náboženské představy s moderními přírodovědnými objevy, požívala zvláštní úcty skleněná harmonika
.
Glass harmonica
BLOG: Na přelomu 18. a 19. století patřila mezi populární koncertní nástroje skleněná harmonika, pro níž skládal hudbu i W. A. Mozart. Jedná se o historický hudební nástroj sestávající ze souboru různě naladěných skleněných pohárů či trubek, jež se rozezvučují hmatem
.
VIDEO CRYSTALOPHONE GLASS
.
Glass baschet
.
WIKI: “Cristal Baschet” je nový akustický hudební nástroj typu tření idiophones. Skládá se z řady vibračních prvků produkujících hudební tóny pomocí tření. Vibrační prvky jsou kovové tyče vložené do tlustého ocelového plechu. Vibrace je způsobena připojenou skleněnou tyčinkou jemně hlazenou s mokrými prsty
.
Saša Pueblo: Magnetický léčitel Mesmer, který experimentoval s magnety a elektromagnety na sobě a na jiných lidech, používal při otevírání vědomí do kostí a léčbě člověka i hudební efekty právě na skleněném materiálu. Jedná se v zásadě o rezonance, které jsou schopny pronikat do kostí a přemosťovat lidské neurony a buňky kostí. A to potřebujeme na průnik do kostí jako sůl nad zlato.
.
Glass baschet
ČLÁNEK: Cristal Baschet je legendárním nástrojem francouzských zvukových experimentátorů, bratrů Baschetových, kteří se od 50. let věnují konstrukci vlastních zvukových soch a experimentálních nástrojů (Hydraulofon, Zvuková fontána, Skleněná harmonika, Mobilní zvonkohra nebo Zpívající perkuse) a řadí se mezi pionýry “musique concrete”
.
VIDEO CRISTAL BASCHET
.
VIDEO GLASS HARP
.
.
.
Holotropní reiki
.
WIKI: Holotropní dýchání je metoda, kterou vyvinul český psychiatr a psychoterapeut Stanislav Grof společně se svou ženou Christinou. Stanislav Grof se rozhodl věnovat výzkumu lidského vědomí a to zejména jeho mimořádným stavům, vyvolaných například požitím psychotropních látek, jako je LSD. Grofovi se snažili najít neškodnou a přesto účinnou metodu přinášející holotropní (tj. zcelující) zážitky, jaké někdy přinášelo i užití psychotropních látek
.
Saša Pueblo: Máme klasické dýchání přes plíce. Znáte ho dobře. Provází vás během celého života. Pak je tu dýchání přes kůži a je důležité. Když má člověk popálené celé tělo, v zásadě to nepřežije. Kůže má mimořádný význam pro tělo v oblasti dýchání, ale i zpracování chemických látek. Některým lidem selhalo úplně trávení ve starším věku a stravovali se přes kůži a žili dál. Napojte se na dálku na takovéto případy, pokud ovládáte rané stádia klinické smrti.
.
Podíváme se na tuto problematiku přes pohled medicíny. Ta definuje magnetismus i jako aktivitu kyslíku v krevním řečišti a rovnou v buňkách těla. Jde o to, jak se v plicích a v alveolech bude kyslík aktivizovat. Pokud budete trénovat v hlavě představy o tom, jak dýchají vaše kosti, kostní buňky, okostice a chrupavky, tak dosáhnete, že kyslík v krvi nabere více elektronů a sám bude vytvářet v krvi a buňkách magnetismus. Podrobněji budu o tom psát na jiném místě Reiki školy.
.
Navíc vaše představa při holotropním dýchání způsobuje, že když máte v hlavě představu dětských rukou, tak se ve vaší hlavě rozmnožuje tato představa ze stovek a tisíců představ rukou. Vy tyto představy dáte dohromady a přesunete do oblasti pupku. A když tu máte aktivizované v pupíku a okolí embryonální trávení, tak můžete z této oblasti léčit tělo dané osoby nebo sebe. Ale je to cesta i k tvorbě energetických objektů pro mistrovské reiki.
.
Holotropní reiki
WEB: On-line komunita a informační centrum pro Grof holotropního dýchání, AHBI je Sdružení pro holotropního dýchání International, je nezisková organizace zaměřená na podporu komunity lidí zajímajících se holotropního dýchání
.
Holotropní reiki
BLOG: Důležité aspekty hd – bezpečný rámec práce je prvním důležitým aspektem, zrychlené a prohloubené dýchání, hudba, práce s tělem a energií, kresba mandaly, které je vyjádřením zážitku jiným než verbálním způsobem
.
Holotropní reiki
ČLÁNEK: Je to očistná, dá se říci duchovní, metoda, kterou oficiálně vyvinul dr. Stanislav Grof (viz rozhovor s ním zde na Osudu – dr. Stanislav GROF: “Při holotropních stavech zakoušíme průniky jiných rozměrů bytí.”), ale kterou používali především šamani různých kultur již od pradávna.
.
Holotropní reiki
ČLÁNEK: Objevitel holotropního dýchání Dr.Stanislav Grof českéjo původu je psychiatrem více než třicet pět let. V současné době žije Dr. Stanislav Grof v Mill Valley poblíž San Franciska, kde se věnuje převážně profesionálního výcviku v holotropním dýchání a transpersonální psychologii a psaní knih
.
Holotropní reiki
BLOG: Holotropního dýchání je jedna z mnoha technik, kterými lze navodit stav změněného (rozšířeného) vědomí. Podobné stavy vznikají po požití některých drog, mohou se navodit některými praktikami jógy, meditačním cvičením, hypnózou
.
VIDEO HOLOPROPIC REIKI
.
.
Rentgen kostí
.
WIKI: Radiologie je lékařský obor, který využívá ionizujícího záření k určení diagnózy nebo při léčbě nemocného v případě invazivní radiologie. Při radiologii je charakteristické, že využívá rentgenového záření nebo ionizujícího záření z uzavřených zářičů.
.
Saša Pueblo: Možná budete mít štěstí a potkáte nějakého lékaře ortopeda, který má silně otevřený průnik do svých kostí. A jak se říká, pro připraveného a toužícího štěstí přeje a takové setkání vám usnadní průnik do kostí a kostních buněk. Pokud ovládáte schopnosti spojené s raným stadiem klinické smrti, můžete se na takové osoby napojit na dálku a znovu a znovu si přebíráte zasvěcení od těchto osob. Někdy takové osoby ani netuší, že svým vědomím pronikají do kostí a dokáží je senzibilní laděným lidem aktivizovat. Jiný postup je v hlavě tvořit představy živlů a sny a z nich vyrábět kosti na základě rentgenových snímků i vlastních kostí. Ale když nejsou, nevadí, stačí snímky jiných lidí a hlavně trpících různými zlomeninami a jinými druhy onemocnění, hlavně tuberkulózou kostí.
.
Rentgen kostí
WEB: Obrázky kostní onemocnění a traumat
.
Rentgen kostí
WEB: Ukázky rentgenových snímků kostí
.
VIDEO RADIOLOGIA KOSTI
.
.
Železo v kostech
.
WIKI: Lidská kostra představuje soubor kostí, chrupavek a vazů, které dohromady vytvářejí pevnou, pasivně pohyblivou oporu těla, na niž se upínají svaly. Lidská kostra tvoří cca 14 procent tělesné hmotnosti, má své vlastní cévy a nervy
.
Saša Pueblo: V kostech se nachází množství zásob biologického železa. Náš zájem je v tom, abychom dosáhli cvičeními nebo zasvěcením jeho zmagnetizování mezi sebou, aby fungovalo jako kousky magnetů. Magnet je vlastně kus železa, který se zmagnetizuje přiložením silnějšího magnetu. A tento magnet můžeme přikládat mnohokrát a dynamizovat magnetismus magnetizovaného objektu. Něco podobného dosáhnete setkáním osoby, která má tuto oblast kostí silně zmagnetizovanou. Nebo z představ živlů znovu a znovu tvoříte představu biomagnetu. Znovu a znovu vytvořen biomagnet v mozku posíláte do kostí. Můžete proces magnetizace zrychlit použitím magnetického tunelu nebo jiného magnetického přístroje. Stačí i přítomnost extrémně magnetizovaných materiálů, které se používají v průmyslu a byly speciálním způsobem vyrobeny. Zmagnetizované zásoby železa slouží na tvorbu hemu, který je součástí červených krvinek a pak jsou magnetické i červené krvinky a fungují znamenitě. Tedy je to i léčivý fenomén a výrazně silný.
.
Železo v kostech
WIKI: Ferritin je globulární vnitrobuněčný protein, který slouží jako hlavní zásobní forma železa, jelikož železo je pro buňky samo o sobě toxické. Navíc ferritin zřejmě usnadňuje i transport železa na místo potřeby. Nachází se totiž i v krevní plazmě, v játrech, slezině či kostní dřeni
.
Železo v kostech
WIKI: Železo (chemická značka Fe, latinsky Ferrum) je nejrozšířenější přechodný kovový prvek a druhý nejrozšířenější kov na Zemi, je také hojně zastoupen i ve vesmíru. Lidstvu je znám již od pravěku. V přírodě se minerály železa vyskytují velmi hojně a železo se
.
Železo v kostech
WIKI: Transferin je B1 globulin. Je to glykoprotein a je syntetizován v játrech. Bylo zjištěno vice než 20 polymorfních forem. Podle jiných zdrojů se jako transferin mohou označit i další příbuzné proteiny, jako laktoferin, melanotransferin, konalbumin a serotransferin
.
Železo v kostech
WIKI: Hemoglobin je červený transportní metaloprotein červených krvinek obratlovců a některých dalších živočichů. Hlavní funkcí hemoglobinu je transport kyslíku z plic nebo žaber do tkání a opačným směrem odstraňování oxidu uhličitého z tkání do plic
.
Železo v kostech
WIKI: Myoglobin je monomerický protein obsahující jeden globin a navázanou hemovou skupinu. Vyskytuje se v některých svalech, skládá se z 153 aminokyselin, vzniká v srdeční svalovině a v některých velmi výkonných kosterních svalech
.
Železo v kostech
WIKI: Železo je nejrozšířenější přechodný kovový prvek a druhý nejrozšířenější kov na Zemi, je také hojně zastoupen i ve vesmíru. Železo je velmi významným biogenním prvkem, v organismu se podílí na přenášení kyslíku k buňkám, nedostatek železa vede k chudokrevnosti, která se projevuje sníženou kapacitou krve pro dýchací plyny
.
Železo v kostech
WIKI: Cytochrom P450 (zkratka CYP) označuje rozsáhlou skupinu hemoproteinových enzymů, které nesou hemovou prosthetickou skupinu. Tyto enzymy byly nalezeny ve všech říších životních forem tj. u archeí, bakterií, hub, rostlin a živočichů
.
VIDEO FERRITIN SKELETON
.
.
Železo v meteoritech
.
WIKI: Železné meteority jsou meteority, které se skládají z naprosté většiny na železo – niklové slitiny známé jako železného meteoritu, pocházejí z planetárních jader z planetesimál
.
Saša Pueblo: Zkoušejte se na dálku napojit na osoby, které se během svého života věnují sběru a opracování meteoritů ať už kovových nebo minerálních. Takové osoby celkem slušně pronikly do svých kostí a vyvolaly v nich zvláštní stavy. Má to na svědomí kontakt s meteority z různých částí naší sluneční soustavy. A o to tu jde i takovýmto způsobem aktivizovat své kosti. U těchto jedinců se lépe kumuluje bioenergie kolem kostí, má sílu rotovat a dynamizovat se a to chceme dosáhnout. Zase si dáváte do mozku představy o kosmu a z těchto představ do sebe vyrábíte svět meteoritů jako jedinečnou komunikaci s kosmem.
.
Železo v meteoritech
WIKI: Kategorie: Železné meteority
.
Železo v meteoritech
WIKI: Campo del Cielo je skupina železných meteoritů, které byli nalezené v Argentině
.
Železo v meteoritech
WIKI: Cape York meteorit je jmenován pro Cape York byl nalezen v severním Grónsku v roce 1894 Robertem Edwinem Pearym. Je jedním z největších železných meteoritů na světě, odhaduje se, že dopadl na Zemi zhruba před deseti tisíci lety
.
Železo v meteoritech
WIKI: lbogen ( německy : Elbogen), také Loket Iron lokɛt] ), je železo meteorit, který spadl v obci Loket, kolem roku 1400 také známý v Middle středověku jako “uhranula purkrabí” z Elbogen, kvůli prokleté hraběte na zámku Elbogen, je nejstarší z 15 zaznamenaných pádů v České republice
.
.
Katakana znaky
.
WIKI: Katakana je jedno ze dvou (druhým je hiragana) japonských slabičných písem (ve slabičném písmu jeden znak představuje celou slabiku), sestávající ze 48 symbolů (47 slabičných symbolů a písmeno n). Připojením dvou čárek (nigori) nebo kroužku (marunigori) nad určité symboly či jejich skládáním vznikají ještě další zvuky
.
Saša Pueblo: Koncentrace do kosti je základ tohoto meditačního cvičení. Tedy pokouším se přes temenní mozek dostat rovnou ke každé kosti v mém těle. Trochu mám i nastudované jaké mám v těle kosti. Zajímáte se i o zakrnuté kosti, které se nerozvinuly a byli jinými kostmi v minulosti. Jde o kůstky zápěstí, jde o kůstky kolem kostrče a i jiné zakrnuté žebra. Mohou se trvalou aktivizací a budováním centra aktivizace v mozku uvést do aktivity a získat z těchto oblastí jedinečné bio energie. Případně postupujete i tak, že si v hlavě vytváříte představy, oheň, vzduch, voda, zem a snů. A z nich vyrábíte představy kostí a kůstek. Rovnou je tlačíte do kosti a ne do paměti. Cvičení trvají mnoho let a musíte mít hodně trpělivosti a vytrvalosti.
.
Pokud se vám podaří proniknout vědomě a meditací do kosti a tento průnik je trvalý a jde rovnou z mozku a nemusel koncentraci dělat vědomě. Tedy v mozku je na to dlouhodobým cvičením vytvořen stereotyp. Jako když jdete psát – nemusíte si vzpomínat jak se co píše – jde to automaticky. Věřím, že jste tomu porozuměli. Teprve pak začnete ze živlů v hlavě a snů produkovat určité znaky, které budeme považovat za piktogrami na lepší komunikaci ze světem kostí, kostních buněk a mitochondrií uvnitř kostních buněk. Šamanská a pravěká kultura nemá ke kostem rozumový vztah, ale komunikuje s nimi jako s živou bytostí. A právě takovou komunikaci v sobě vybudujte a rozehrajete. Můžete se pak jakože svých kostí ptát co obsahují a co by potřebovali ke své dobré činnosti. A nezapomínejte, že v kostech je množství specifických kostních neuronů inklinujících k silné racionalitě. Kostní struktury dovolují komunikaci se spoustou démonů a božstev, které vytvářely pravěkí a přírodní lidé. Po smrti se v kostech nachází i čas vzpomínek člověka. Hlouběji proniknout do světa kostí vám dovolí probudit staré božstva a kulty přírodních lidí. Nemáte tyto kulty přímo ve svých kostech, ale přes vlastní kosti se dostáváte do jiných živých kostí alebo mrtvých kostí. Neděste se božstev a bytostí, které vytvořily pravěký a přírodní lidé. Jsou hrubí, divoce vypadající a bez designu. A poznejte i tento svět přírodních lidí.
.
Katakana znaky
WIKI: Hiragana je japonský syllabary, jeden základní složkou japonského systému psaní, spolu s katakana, kanji a v některých případech romaji (na latinku abecedy)
.
Katakana znaky
WIKI: Japonské typografické symboly
.
Katakana znaky
PDF: Japonská Kana písanka
.
Katakana znaky
BLOG: Japonci k zápisu používají celkem tři druhy písma a to kanji, což jsou vlastně převzaté znaky z Číny, a dvě slabičné abecedy hiraganu a katakanu. V průběhu věků se hiragana a katakana používaly na různé účely, ustálená pravidla pro používání hiragany a katakany existují teprve jen asi sto let.
.

Comments are closed