Reiki mantras

Datum sběru: 15.05.2015
Strana 1 z přibližně 240 výsledků
.
Reiki mantras
.
reiki-2

Velryba Tón Reiki mantras Hlasivky Písmo Zvuk Mantras Svaté písmo Lingvistika Fonetika Myšlení zvukové Přírodní zvuky Hudební nástroj Technické zvuky Psychowalkman Bráhmí písmo Piktogramy Skalní umění Silva metoda

.
.

SAŠA PUEBLO PORADENSTVÍ
REKLAMA: Terapeut, bylinkář, léčitel, esoterik, reiki na dálku. Hledáte konkrétní věc? Potřebujete odborně poradit v oblasti reiki mantras? Neváhejte, kontaktujte mě. Odpovím každému osobně. Vstupní konzultace je bezplatná. Diagnostika zdraví je bezplatná a kontroluji 80 položek. Odpovím každému:
sasapueblo@meditacia.sk
.
Každou druhou sobotu meditujeme reiki, cvičíme ręki, zasvěcujeme reiki, vše bezplatně a špičková úroveň. Doporučuji připojit sa online na živou relaci GM Sašu Puebla.
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo….

Velryba
.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kytovci
http://en.wikipedia.org/wiki/Cetacea
translate.google
http://cs.wikipedia.org/wiki/Velryba_gr%…
http://cs.wikipedia.org/wiki/Velryba_%C4…
WIKI: Tělo kytovce je vřetenovité (vřetenovité). Forelimbs jsou upraveny do ploutví. Malé zadní končetiny jsou zakrnělé ; nemají připojit na páteř a jsou skryty uvnitř těla. Ocas má horizontální červy. Kytovci jsou téměř bez srsti, a jsou izolovány od chladiče vody, kterou obývají tlustou vrstvou velrybího tuku
.
VIDEO VELRYBA ECHOLOKACE
https://www.youtube.com/results?search_q…
.
Saša Pueblo: Reiki mantra je mimořádně náročná oblast reiki. V zásadě jde spojit systém reiki s oblastí v hrdla, ale i dalších oblastí v lidském těle jako jsou pobřišnice – blána pod plícemi, blány na povrchu mozku, mikroblany alveol rovnou v plicích. Rozhodující pro uplatnění kmitajícího, vibrujícího, rezonující reiki jsou samotné hlasivky v hrdle, které jsou dvě a každá má 10 mikromembrán.

No pro indické nebo tibetské mantry je důležité v oblasti krku něco jiného. Zase tu bude zmínka o zakrněných strukturách lidského rodu. V oblasti krku je ukryto nádherné vývojové stadium lidského rodu, když jsme byli něco jako dnešní krabi s klepety. V oblasti krku je podle evoluční medicíny jedna z prehistorických forem života. Jak to, že ji necítíte, nevidíte a nevnímáte? Jednak proto, že u některých jedinců je v oblasti krku pouze ve formě kmenových buněk rozložených po krku. U některých je tato prehistorická forma lidského rodu aktivnější a je ve formě buněčných struktur z těch kmenových buněk. U nás je málo lidských jedinců, kteří mají prehistorickou formu něčeho jako krab otevřenou v oblasti hrdla. V Indii takových jedinců najdeme podstatně více. I to má logiku, proč mantry a Indie.

V zásadě si západní svět a západní esoterici myslí, že mantry se jednoduše odříkávají, zpívají výhradně na hlasivkách. Ale to není pro indické mantry to pravé ořechové. Mantry úzce souvisí se zakrněnými strukturami právě v krku. A mantry se v zásadě nezpívají, ale rezonují jako zvukové vlny z rozhlasu po širokém okolí.

Indie, potulní zpěváci a hráči na sitár a speciální indické bubny. Putují celý život od chrámu ke chrámu a všude zpívají a hrají na sitár. No zároveň jako rozhlasová stanice z oblasti zakrněných struktur krku vysílají vlnové délky po celé zemi. A něco podobného musí reiki esoterik udělat ze svých zakrněných center v krku. A tak třeba do této oblasti cvičit, reikovat a otevřít v krku zakrnělé orgány a v nich cvičit mantry.
.
Zpět
.
Tón
.
http://cs.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3n
WIKI: Za tón je považován každý zvuk se stálou frekvencí. Tón je základním stavebním kamenem vší hudby a tóny zajímají v hudbě většinu prostoru. Zvuk, který vzniká pravidelným chvěním tělesa a má určitou výšku, délku, sílu a barvu (tj. „hudební zvuk“, který lze zahrát nebo zazpívat). Jednotlivé různé tóny se liší frekvencí
.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stupnice_%2…
WIKI: Hudební stupnice je řada tónů uspořádaná podle určitých pravidel. Pravidla určují vzdálenosti mezi jednotlivými stupni (intervaly). Různé stupnice se liší zejména počtem tónů a vzdálenostmi (intervaly) mezi nimi, např. umístěním půltónů a celých tónů. Základní tón stupnice se nazývá tónika. Od ní se pak odvozuje název stupnice, buď s označením pomocí písmen nebo pomocí solmizačních slabik
.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Solmiza%C4%…
WIKI: Solmizační slabiky se používají k označení tónů diatonické stupnice v analogii k označení pomocí písmen latinky. Jednotlivé solmizační slabiky jsou: do-re-mi-fa-sol-la-si, pocházejí z počátečních slabik veršů středověké náboženské hymny út queant laxisod San Juan Bautista
.
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chladi…
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chladniho_o…
WIKI: Hudební harmonie na materiál Chladniho obrazce jsou vzory, respektive obrazce, které vznikají na tenké vibrující desce (nejlépe z kovu), která je poseta jemným pískem nebo podobným materiálem. Obrazce se začnou vytvářet, když je deska vystavena vibracím. Obrazce vznikají a mění se podle velikosti a tvaru desky, podle frekvence, změny frekvence, síly
.
http://en.wikipedia.org/wiki/Ernst_Chlad…
WIKI: Šíření tónov v materiálech – Chladniho technika se skládala z tahání smyčcem přes kus kovu, jehož povrch byl lehce pokryt pískem. Desku rozechvíval dokud resonance nevytvořila vzorec ukazující uzlové oblasti. Od 20. století se stalo běžnější využívání reproduktoru řízeného elektronickým signálním generátorem nad nebo pod deskou k dosažení přesnějšího nastavení frekvence
.
http://en.wikipedia.org/wiki/Spectrogram
WIKI: Spektrogram je v matematickém vyjádření vlastních matice, ve které řádky představujte čas a sloupce frekvencím. Tato matice má však velké rozměry, Proto byla první fáze práce zaměřená na návrh redukce ho rozměrů za účelem zrychlením výpočetní a dosažení menšího datového zatažením
.
Zpět
.
Reiki mantras
.
http://www.reikiactivo.com/en/meditation…
WEB: Mantra je slovo, skupina slov, slabiky nebo zvuk, který má zvláštní vibrace a je velmi vhodná pro toho, kdo dělá Reiki nebo jakýkoliv proces léčení.
.
VIDEA REIKI MANTRAS
Cho Ku Rei, Sei He Ki, Dai Ko Myo, Hon Sha Ze Sho Nen, Raku, Reiki hindus mantras
https://www.youtube.com/watch?v=S5fH3C5D…
https://www.youtube.com/watch?v=yDtc4TPp…
https://www.youtube.com/watch?v=UWFMc_ah…
https://www.youtube.com/watch?v=ihUT5C8K…

https://www.youtube.com/watch?v=HeOoSTYC…
https://www.youtube.com/watch?v=Mfi_VunJ…
https://www.youtube.com/user/reikiclaudi…
https://www.youtube.com/watch?v=-ujzMkhX…
.
Zpět
.
Hlasivky
.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlasivky
http://en.wikipedia.org/wiki/Vocal_folds
translate.google
WIKI: Hlasivky jsou hlavním fonačným orgánem savců. Jsou to složené útvary v hrtanu, skládající se z hlasivkového svalu, kterým se připojují na krhlovité chrupavky a utvářejí hlas. Štěrbinu mezi hlasivkami ohraničují i vnitřní plochy krhlovitých chrupavek. Tyto chrupavky je svými pohyby při fonácii přibližují nebo oddalují
.
VIDEA SPEKTOGRAM CODE
https://www.youtube.com/watch?v=wSYAZnQm…
https://www.youtube.com/watch?v=UcBDSoVs…
https://www.youtube.com/watch?v=2awbKQ2D…
https://www.youtube.com/watch?v=wvJAgrUB…
https://www.youtube.com/watch?v=cSPjWtAj…
.
https://www.youtube.com/watch?v=CGiiSlMF…
https://www.youtube.com/watch?v=IvKt9dfx…
https://www.youtube.com/watch?v=LcwQaly3…
https://www.youtube.com/watch?v=Qf0t4qIV…
https://www.youtube.com/watch?v=hS8L7xPm…
.
https://www.youtube.com/watch?v=Pk8wmr-N…
https://www.youtube.com/watch?v=9c_5v3YF…
https://www.youtube.com/watch?v=vvr9AMWE…
.
Zpět
.
Písmo
.
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADsmo
http://en.wikipedia.org/wiki/Writing_sys…
translate.google
WIKI: Písmo je soustava znaků umožňující převod lidské řeči do trvanlivé podoby vnímané zrakem (resp. hmatem při slepeckém písmu) a tak komunikovat bez ohledu na časové a prostorové překážky, jakož i fixovat řeč
.
Zpět
.
Zvuk
.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zvuk
http://en.wikipedia.org/wiki/Sound
translate.google
WIKI: Zvuk je každé podélné mechanické vlnění v látkovém prostředí, které je schopno vyvolat v lidském uchu sluchový vjem. Frekvence tohoto vlnění leží přibližně v rozsahu 20 Hz až 20 kHz, vně těchto hranic člověk zvuk nevnímá. V širším smyslu je možné považovat za zvuk i vlnění mimo tento rozsah, tedy infrazvuk a ultrazvuk
.
Zpět
.
Mantras
.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mantra
http://en.wikipedia.org/wiki/Mantra
translate.google
WIKI: Mantra je (podle hinduismu) hymnus nebo část textu, zejména z Véd, odříkání nebo intonování jako zaříkávání nebo modlitba. Slovní formule sloužící na zvukovou vibraci, např. aum. Mívá rozsah několika písmen až několik vět (většinou jde o boží jméno), které se povětšinou mnohokrát opakují. Nacházíme ji hlavně v hinduismu, ale postupem času pronikla i do buddhismu a dalších asijských náboženství
.
VIDEA HINDUS MANTRY
https://apoort.net/esoterika/hindus-hudb…
.
Zpět
.
Svaté písmo
.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bible
http://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_kn%C…
http://en.wikipedia.org/wiki/Bible
translate.google
WIKI: Bible (Písmo, Písmo svaté, Svatá Bible) je sbírka obsahující knihy (spisy), které křesťanství (a první část i židovství) pokládá za svaté. Křesťané o Bibli věří, že obsahuje Bohem zjevené pravdy a že je Bohem inspirovanou normou života a víry. Ústředním tématem samotné Bible je Bůh a jeho vztah k lidem, k celému lidstvu a světu
.
Zpět
.
Jazykověda – lingvistika
.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lingvistika
http://en.wikipedia.org/wiki/Linguistics
translate.google
WIKI: Jazykověda nebo lingvistika je věda zkoumající jazyk. Zkoumá jej z hlediska jeho jednotek, stavby, funkcí a vývinu. Pojem lingvistika zavedl švýcarský jazykovědec a strukturalisty Ferdinand de Saussure k odlišení od dosavadní filologie mající trochu jiné zaměření
.
Zpět
.
Fonetika
.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fonetika
http://en.wikipedia.org/wiki/Phonetics
translate.google
WIKI: Fonetika je část jazykovědy, která se zabývá hláskou jako materiálem. Středem její pozornosti je studium artikulačních a akustických vlastností hlásky. Její původní definice, nauka o zvucích lidské řeči vychází z etymologie slova fonetika a byla jistě správná a vystihovala předmět fonetiky v prvním období rozvíjení fonetických věd
.
Zpět
.
Myšlení ve zvukové podobě
.
http://cs.wikipedia.org/wiki/My%C5%A1len…
http://en.wikipedia.org/wiki/Thought
translate.google
WIKI: Myšlenka nebo i nápad je psychický obsah, akt nebo výsledek myšlení. Myšlenky jsou obsahy vědomí (významové útvary), jako soudy nebo pojmy. Podle Hegela je myšlenka to, čeho ztělesněním je bytí. Podle Wittgensteina je myšlenka logický obraz faktů. Smyslově vnímatelným způsobem vyjádření myšlenky je věta
.
Zpět
.
Přírodní zvuky
.
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%…
http://en.wikipedia.org/wiki/Nature
translate.google
WIKI: Příroda v přírodních vědách je veškerá hmota, energie a jevy, která nevznikla záměrnou lidskou činností. V přírodních vědách zahrnuje vše od vesmíru až po subatomární částice, včetně všech živočichů, rostlin, minerálů, přírodních zdrojů a přírodních úkazů. V přírodě můžeme slyšet zvuky šum řeky, stromů, deště, zurčení potůčku, zpěv ptáků, hřmění, hučení moře
.
Zpět
.
Hudební nástroj
.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hudebn%C3%A…
http://en.wikipedia.org/wiki/Musical_ins…
translate.google
WIKI: Hudební nástroj je zařízení (nástroj) pro udávání tónů a zvuků používaných v hudbě. Téměř vše, co vydává zvuk, může být použito jako hudební nástroj. Známe samozvučné hudební nástroje, kde vzniká tón chvěním – gong, xylofon, vibrafon, triangl, blanozvučné, tóny se tvoří rozechvěním blány, patří sem bubny, tamburíny, darbuka, strunové, kde se tón vytváří chvěním struny, patří sem housle, viola, violoncello, kontrabas atd.
.
Zpět
.
Technické zvuky
.
http://en.wikipedia.org/wiki/Noise_(disa…
translate.google
WIKI: Průmyslový hluk, hluk letadel dopravní hluk, alarmy, hluk ledničky nebo klimatizace, hluk napájecích zdrojů, motorů, v akustice šum obrazu, v elektronice týkající se elektronických obvodů
.
Zpět
.
Psychowalkman
.
http://en.wikipedia.org/wiki/Mind_machin…
translate.google
WIKI: Psychowalkman – psychowalkman je přenosný přístroj pro regulaci stavů vědomí pomocí audiovizuální stimulace (AVS). Součástí přístroje jsou obvykle brýle se světelnými diodami a stereosluchátka
.
Zpět
.
Bráhmí indické písmo
.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A1hm%…
http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9van%…
http://en.wikipedia.org/wiki/Brahmi_scri…
translate.google
WIKI: Brahmi je písmo používané v Indii nejméně od vlády krále Ašóky (273 až 232 př. Nl), jehož nápisy jsou z větší části vytesané právě v Brahmi. Z brahmi se postupně vyvinula většina dnes používaných indických písem, s výjimkou písem založených na persko-arabské abecedě
.
Zpět
.
Piktogramy
.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Piktogram
http://en.wikipedia.org/wiki/Pictogram
translate.google
WIKI: Piktogram nebo obrázkové písmo může být primitivní obrázkové písmo, frazeografické písmo, větné písmo, deskriptivní písmo, náhledově-syntetické písmo. Piktogram je doložen od neolitu. Na rozdíl od jeskynních maleb se zde obrázky usilují komunikovat, podat zprávu. Bývají to záznamy o výměně zboží, o válečných výpravách, o lovu, ale vyskytují se i jako náhrobní nápisy, genealogie, modlitby, vlastnické znaky, značky výrobců, zákazy atd.
.
Zpět
.
Skalní umění jako piktogramy
.
http://en.wikipedia.org/wiki/Rock_art
translate.google 
WIKI: Charakteristickým znakem skalního umění je to, že je umístěno na přírodních skalních površích, čímž se odlišují od uměleckých děl umístěných na postavené zdi nebo volně stojících sochách. Skalní umění je celosvětovým fenoménem
.
Zpět
.
Silva frekvenční metóda
.
http://en.wikipedia.org/wiki/Silva_Metho…
translate.google 
http://www.meditacia.sk/2063-Silvova-sko…
https://apoort.net/esoterika/category/asr…
WIKI: Silvova metoda směřuje hlavně do oblasti osobnostního rozvoje jak se dobře učit, jak si dobře paměť, případně pomáhá lidem při překonávání různých návyků jako je kouření. Silvova metoda je vhodná zejména pro lidi, kteří chtějí dosahovat určité cíle. V modernější podobě se používá psychowalkman. Specialitou je poslech různých druhů zvukových frekvencí
.
Zpět
.
VIDEA KÁMEN HUDBA
https://www.youtube.com/watch?v=-hKdPnZj…
https://www.youtube.com/watch?v=lkq33RNZ…
https://www.youtube.com/watch?v=zMRXswoH…
https://www.youtube.com/watch?v=QrArlTqt…
https://www.youtube.com/watch?v=gWfFBWOk…
https://www.youtube.com/watch?v=XusDpYY4…
https://www.youtube.com/watch?v=WUGDZ8uu…
https://www.youtube.com/watch?v=NOgLzt9z…
https://www.youtube.com/watch?v=DsBZyqif…
.
VIDEA DIDGERIDOO ABORIGINAL
https://www.youtube.com/watch?v=1nvOPcG2…
https://www.youtube.com/watch?v=LmH64Khg…
https://www.youtube.com/watch?v=LmH64Khg…
https://www.youtube.com/watch?v=rspN1MUc…
https://www.youtube.com/watch?v=VgwsGjRk…
https://www.youtube.com/watch?v=BAxwRPbD…
.
VIDEA NEOLITICKÁ HUDBA
https://www.youtube.com/watch?v=sHy9FObl…
http://www.youtube.com/watch?v=54Di5IPRe…
http://www.youtube.com/watch?v=VAioHaMLr…
https://www.youtube.com/watch?v=sHy9FObl…
http://www.youtube.com/watch?v=1uvHtGI3L…
http://www.youtube.com/watch?v=BPhJ7bjD9…
.
VIDEA MANTRA ZVUK
https://www.youtube.com/watch?v=lqcWl6VA…
http://www.youtube.com/watch?v=MaM-fcvfk…
http://www.youtube.com/watch?v=dPm7cd5M6…
http://www.youtube.com/watch?v=hascFPxfM…
http://www.youtube.com/watch?v=UPfQs4Ytj…
http://www.youtube.com/watch?v=nsvAVy2D3…
http://www.youtube.com/watch?v=5EvWuxhxZ…
http://www.youtube.com/watch?v=MKUC_Y6RM…
http://www.youtube.com/watch?v=ClxgIS-_X…
http://www.youtube.com/watch?v=SYhAwEAyR…
.
http://www.youtube.com/watch?v=QS2EeT0Aw…
http://www.youtube.com/watch?v=-QBrwpiI5…
http://www.youtube.com/watch?v=VFbT9YgAM…
http://www.youtube.com/watch?v=nyR2oGfBE…
http://www.youtube.com/watch?v=aziGDl7Qf…
http://www.youtube.com/watch?v=tv2mHXo4P…
http://www.youtube.com/watch?v=j5vrCGE_x…
http://www.youtube.com/watch?v=rZAsD9KnW…
http://www.youtube.com/watch?v=MKUC_Y6RM…
http://www.youtube.com/watch?v=ClxgIS-_X…
.
http://www.youtube.com/watch?v=SYhAwEAyR…
http://www.youtube.com/watch?v=_h2rFVPCS…
.
VIDEA MANTRAS INDIE
http://www.youtube.com/watch?v=Jr5wT3CFw…
http://www.youtube.com/watch?v=kgyCL89ac…
http://www.youtube.com/watch?v=ucf7Yo6pc…
http://www.youtube.com/watch?v=oiePrPQtj…
http://www.youtube.com/watch?v=zNuHTG6TR…
.
http://www.youtube.com/watch?v=7JqJMfb8h…
http://www.youtube.com/watch?v=fkn2otrjp…
http://www.youtube.com/watch?v=vxxhlJdq9…
http://www.youtube.com/watch?v=Hyukw2dDL…
http://www.youtube.com/watch?v=7vXpG0VSA…
.
http://www.youtube.com/watch?v=tubPorXRM…
http://www.youtube.com/watch?v=TB43RcKFn…
http://www.youtube.com/watch?v=nyR2oGfBE…
.
VIDEA TIBETSKÉ MANTRY
https://www.youtube.com/watch?v=kyhw78IJ…
https://www.youtube.com/watch?v=OF3a7Dsq…
https://www.youtube.com/watch?v=tTsoduBx…
https://www.youtube.com/watch?v=0JxBMrRJ…
https://www.youtube.com/watch?v=mFCWqLHo…
.
https://www.youtube.com/watch?v=YtOTgp_e…
https://www.youtube.com/watch?v=0_RLjO95…
https://www.youtube.com/watch?v=OOvzmWZw…
https://www.youtube.com/watch?v=DP01tk5u…
https://www.youtube.com/watch?v=KDVvW9-l…
.
https://www.youtube.com/watch?v=lG3yudkR…
https://www.youtube.com/watch?v=0DJBFj4j…
https://www.youtube.com/watch?v=QKUiqlxu…
https://www.youtube.com/watch?v=IIM5Kz5y…
https://www.youtube.com/watch?v=IgTktuu-…
.
VIDEA TIBETSKÉ MÍSY
http://www.youtube.com/watch?v=rOFTDCoxe…
http://www.youtube.com/watch?v=Bpw53tN6h…
http://www.youtube.com/watch?v=VjJrvQCsc…
http://www.youtube.com/watch?v=2cHds_l_c…
http://www.youtube.com/watch?v=6ZV1ek0yK…
http://www.youtube.com/watch?v=A19aexK0Q…
http://www.youtube.com/watch?v=nhoqFrAtH…
.
http://www.youtube.com/watch?v=LQ5NP_IaD…
https://www.youtube.com/watch?v=56zsluSF…
https://www.youtube.com/watch?v=3hncJzoA…
https://www.youtube.com/watch?v=Pn-J9-LQ…
.
VIDEA HINDUS CHRÁMY
https://www.youtube.com/watch?v=PYwP2F9S…
https://www.youtube.com/watch?v=GlqFYVMJ…
https://www.youtube.com/watch?v=AsloorwR…
https://www.youtube.com/watch?v=Nn-sWTs7…
https://www.youtube.com/watch?v=T4sgWVwn…
https://www.youtube.com/watch?v=2IKzw0DW…
https://www.youtube.com/watch?v=IFjYSksi…
https://www.youtube.com/watch?v=wed7kBHo…
https://www.youtube.com/watch?v=bWUC2I4b…
https://www.youtube.com/watch?v=lMMZ5lbH…
.
https://www.youtube.com/watch?v=cE3fkuvd…
https://www.youtube.com/watch?v=qdw1k4UT…
https://www.youtube.com/watch?v=epsaQr2d…
https://www.youtube.com/watch?v=KqVr9-aO…
https://www.youtube.com/watch?v=b64xTTjf…
https://www.youtube.com/watch?v=z-J9gHHw…
https://www.youtube.com/watch?v=1Y3AdTki…
https://www.youtube.com/watch?v=NLOUo-Eq…
https://www.youtube.com/watch?v=Npcv5z5P…
https://www.youtube.com/watch?v=Wt_emGDZ…
.
https://www.youtube.com/watch?v=G1ZD246x…
https://www.youtube.com/watch?v=CKody-qQ…
https://www.youtube.com/watch?v=KYzcgB8p…
https://www.youtube.com/watch?v=EZbKKOj8…
.
VIDEA HINDUS MANTRY
https://www.youtube.com/watch?v=MfyQ-LdW…
https://www.youtube.com/watch?v=MWSOfods…
https://www.youtube.com/watch?v=0guHe3kA…
https://www.youtube.com/watch?v=TyBre3IS…
https://www.youtube.com/watch?v=oZsn5gjM…
https://www.youtube.com/watch?v=8OEt5XMz…
https://www.youtube.com/watch?v=G5w4KAql…
.
https://www.youtube.com/watch?v=icE2v1yY…
https://www.youtube.com/watch?v=B52Cx4ge…
https://www.youtube.com/watch?v=qKJVgysY…
https://www.youtube.com/watch?v=UTGndoDX…
https://www.youtube.com/watch?v=HE3Gb0GP…
https://www.youtube.com/watch?v=tgY4yE2V…
https://www.youtube.com/watch?v=2iyOJ6tu…
https://www.youtube.com/watch?v=cw5tdE9C…
.
VIDEA SITÁR RAVI SHANKAR
https://www.youtube.com/watch?v=EbqB6uHu…
https://www.youtube.com/watch?v=tOgfK6Hn…
https://www.youtube.com/watch?v=igDsu5QW…
https://www.youtube.com/watch?v=lpkKSu1z…
https://www.youtube.com/watch?v=seM0MAN-…
https://www.youtube.com/watch?v=NA9QT2SE…
https://www.youtube.com/watch?v=zdrHybWu…
https://www.youtube.com/watch?v=5MlpP8qF…
.
https://www.youtube.com/watch?v=hTPxqUtl…
https://www.youtube.com/watch?v=9idAQVNw…
https://www.youtube.com/watch?v=R8a_LgWG…
https://www.youtube.com/watch?v=4Q0ql-fl…
https://www.youtube.com/watch?v=8AQNGbAn…
https://www.youtube.com/watch?v=ToJDuWHq…
https://www.youtube.com/watch?v=zVqvd6mh…
https://www.youtube.com/watch?v=g9nvjoQh…
https://www.youtube.com/watch?v=7cZSzDnh…
.
https://www.youtube.com/watch?v=71MsgVPo…
https://www.youtube.com/watch?v=cVFBH7b2…
https://www.youtube.com/watch?v=MxpVA4kU…
https://www.youtube.com/watch?v=AJpvEsoq…
https://www.youtube.com/watch?v=ta1EEafR…
https://www.youtube.com/watch?v=tOgfK6Hn…
.
VIDEA ABORIGINALS HUDBA
https://apoort.net/esoterika/reiki-znaky…
VIDEA NEOLITICKÁ HUDBA
https://apoort.net/esoterika/neolit-stav…
VIDEA HUDBA DUNGEN
https://apoort.net/esoterika/hudba-dunge…
VIDEA DIDGERIDOO HUDBA
https://apoort.net/esoterika/hudba-didge…
VIDEA VELKÉ BUBNY
https://apoort.net/esoterika/hudba-bubny…
.
VIDEA GONG HUDBA
https://apoort.net/esoterika/hudba-gong/
VIDEA INDIA SITÁR
https://apoort.net/esoterika/indie-sitar…
VIDEA HINDUS MANTRY
https://apoort.net/esoterika/hindus-hudb…
VIDEA DŘEVO KOTOUČE
https://apoort.net/esoterika/reiki-tao/#…
VIDEA HUDBA Z LASTUR
https://apoort.net/esoterika/hudba-lastu…
.
VIDEA HARMONY MUSIC
https://apoort.net/esoterika/harmony-mus…
VIDEA ZVUKY HERTZ
https://apoort.net/esoterika/zvuky-hertz…
VIDEA NEW AGE
https://apoort.net/esoterika/new-age/
VIDEA AUDIOMACHINE HUDBA
https://apoort.net/esoterika/machines-ar…
VIDEA VESMÍR HUDBA
https://apoort.net/esoterika/vesmir-musi…
.
VIDEA HUDBA BACHA
https://www.youtube.com/results?search_q…
VIDEA GREGORIÁNSKE CHORÁLY
https://www.youtube.com/results?search_q…
VIDEA PALESTRINA HUDBA
https://www.youtube.com/results?search_q…
VIDEA PTAČÍ ZPĚV
https://www.youtube.com/results?search_q…
VIDEA NATURE SOUND
https://www.youtube.com/results?search_q…
.
Zpět

Comments are closed