Reiki mandala

Datum: 01.06.2014
Strana 1 z přibližně 457 výsledků
.
Reiki mandala
.
reiki-3
.

.

SAŠA PUEBLO PORADENSTVÍ
REKLAMA: Terapeut, bylinkář, léčitel, esoterik, reiki na dálku. Hledáte konkrétní věc? Potřebujete odborně poradit v oblasti reiki mandala? Neváhejte, kontaktujte mě. Odpovím každému osobně. Vstupní konzultace je bezplatná. Diagnostika zdraví je bezplatná a kontroluji 80 položek. Odpovím každému:
sasapueblo@meditacia.sk
.
Každou druhou sobotu meditujeme reiki, cvičíme ręki, zasvěcujeme reiki, vše bezplatně a špičková úroveň. Doporučuji připojit sa online na živou relaci GM Sašu Puebla.
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
.
Mandala
.
Saša Pueblo: Pokračujeme v prezentaci a v nácviku všeho kolem čaker lidského těla. To je zde základ, který je třeba respektovat z indického esoterismu. Pod pojmem čakra zde rozumíme místo v první vrstvě kůže, která obsahuje mnoho neuronů a nervových drah z embryonálního vývoje člověka. Když má osoba 10 měsíců života pokud tyto struktury jsou stejně v kůži a zůstanou tam během celého života. Ale organismus je postupně uzavírá a blokuje. Proč? Neboť vytvořil další nervové a neuronové struktury typické pro dospělou osobu. A naším cílem je neustále otevírat tyto zablokované čakrové oblasti a neustále je čistit a udržovat v aktivitě. Mandala je unikátní propracovaná metoda na čištění všech 15 čaker na kůži a 31 čaker na každém obratli páteře. Přenesení ajurvédy a jógy do šamanského prostředí vyžadovalo jiný přístup. Jde o prostředí mimořádně silně rozvinutým šamanství. Tibet nebyl vždy tak pustý a neúrodný, ale vždy divoký. A tak čakra se zde mění na mandalu a to často mandalu sypanou ze zrnek písku. Mimochodem každé zrníčko v mandale je jeden neuron, nebo je dobrá i představa, že každé zrnko je jedno embryo je také zajímavá. Čakra je zde mandala a i kláštery jsou pokud se dá postavené po vzoru mandaly. Každý mnich je mandala. A všechno na stěnách jsou mandaly. V střede mandal jsou Buddhové a jde o reálné osobnosti, jejichž základní patologie byly pozůstatky dvojčat, nebo embryí v těle takových osobnosti. Jednoduše se staly zdrojem uctívání a vynikajícího otevírání mandalových – tedy čakrových bodů. Jejich čištění spojene z vkládáním určitých obrazů a znaků jak je to typické pro reiki zasvěcení.
.
Mandala
WIKI: Mandala znamená kruh nebo dokonce magický kruh. Ačkoli toto slovo pochází z východu, samotná mandala je nadkulturním symbolem jednoty a rovnováhy vyskytující se ve všech dobách, kulturách i náboženstvích
.
Mandala
Posvátná geometrie – některým tělesům a obrazcům se dává filozofický až duchovní význam, podobně jako např. ezoterická numerologie dává vyšší významy číslům. Vyskytuje se v mnoha kulturách napříč historií a její metody můžeme nalézt v plánování a stavbách různých chrámů, mešit, kostelů, oltářů, posvátných studen nebo třeba návsí a také v duchovním umění
.
Mandala
WEB: V Indii a v dalších východních kulturách se věří, že práce s mandaly je jedna z forem k získání duchovního osvícení. V sanskrtu slovo mandala znamená posvátný kruh. Většina mandaly mají obrazy v nich, které jsou vloženy do kruhu
.
Mandala
WEB: Mandala může být považována za model “vesmíru”, v mnoha buddhistických tradicích představuje kosmologii, v jejímž ústředním bodem je Mount Meru
.
Mandala
WEB: Paul Heussenstamm vytvořil více než 900 unikátních a duchovních obrazů, které mají pomáhat lidem objevovat jejich duše prostřednictvím obrazů
.
Mandala
WEB: Nejběžnější překlad sanskrtského termínu mandala je “Circle”, v běžném jazyce se často hovoří o “kruhu přátel”. Kruhovitost mandaly zachovává něco z tohoto významu, protože odkazuje na skupinu božstev souvisejících s centrálním božstvím
.
Mandala
WEB: Mandala je posvátný geometrický tvar, který reprezentuje celý vesmír. Když meditujete na mandalu a pokračujete do jejího středu, člověk je symbolicky veden kosmu do reality
.
Mandala
WEBY: Tibeťané staví mandalu zpravidla z obarveného písku. Pomocí trychtýřovitých nástrojů zvaných čhagpur na zem vysypávají barevný obrazec, obvykle kruhového tvaru, který je symbolickým znázorněním buddhistické představy vesmíru
.
Mandala
WEB: Mandala je grafické znázornění duchovního vesmíru a jeho nesčetných oblastí a božstev. Mnohem později, nejprve v Tibetu a Číně pak v Japonsku, byla mandala přijata jako silný náboženské ikony mezi odborníky
.
Mandala
WIKI: Slovo mandala znamená kruh, je často spojována s východem a s Tibetem, centrem buddhismu. Jako tibetská mandala je u nás označována písková mandala, která se dodnes používá v Indii, Tibetu a Nepálu pro náboženské rituály
.
Mandala
WEB: V buddhistických učeních súter i tanter se používají různé typy mandaly, které lze rozdělit na mandaly vnější a vnitřní. Vnější mandala – tibetské – čhii kjinkhor se vztahuje k buddhistické kosmologii a představuje symbolické zobrazení světa
.
Mandala
WEB: Příprava mandaly je umělecké úsilí, ale zároveň je to akt uctívání. Mandala se zobrazí jako řada soustředných kruhů a má své vlastní rezidentní božstva
.
Mandala
WEB: Ve své nejběžnější formě mandala vypadá jako série soustředných kruhů, přesnou božstva sídlí v čtvercové struktury se čtyřmi eleaborate brány Začínat s vnějšími kruhy, jeden často najde následující strukturu
.
Mandala
WIKI: Mandaly lze tvořit různým způsobem. Jedním z nich je tvorba z obarveného písku, rýžové mouky či jiného sypkého materiálu. Jejich tvorba vyžaduje velkou pečlivost a trpělivost, čímž představuje určitý rituál
.
Mandala
WEB: Tibetští mniši vytvářejí většinou složitý obrazec z obarvených zrnek písku a práce jim trvá několik dní. Hotovou mandalu pak zničí a smetený písek sypou do řeky, aby její pozitivní energii rozšířili do celého světa. Podle tradice se energie, kterou tvůrci do mandaly vloží, uvolní až právě jejím zničením.
.
Mandala
WIKI: Sypaná mandala je tibetská buddhistická tradice. Mandala která se vyrábí z barevného písku je po její dokončení rituálne zničena. Smetený písek vysypou do řeky, podle tradice se pozitivní energie uvolní právě jejím zničením
.
Mandala
WEB: Ze všech tradičních tibetských tantrických praktik umění malby s barevným pískem je jedním z nejvíce unikátních a nádherných. V tibetštině se toto umění jmenuje dul-tson-kyil-Khor, což doslovně znamená “mandalu barevných prášků”
.
Mandala
WEB: Tibetská umělecká forma písku malby je starobylá a posvátná praxe. Mandala je sanskrtské slovo znamená kruh, av tibetštině se nazývá kyil-Khor, každý aspekt mandaly má smysl a nic není svévolné
.
Mandala
WIKI: Thangky je malba na bavlnu, nebo hedvábné nášivky, obvykle líčí buddhistické božstvo, scénu, nebo mandalu nějakého druhu
.
Mandala
WIKI: Paubhā jsou tradiční náboženské malby ze strany Newar lidí v Nepálu, zobrazují božstva, mandaly nebo památky a jsou použity na pomoc praktického meditovania.Tibetský ekvivalent je známý jako thangky
.
Mandala
ART SHOP: Obrazy thangky jsou stále svou popularitu, protože Buddha učení i tibetské a nepálské oddanost pro umění samotné. Thangka je umění buddhistický mnich druhý jiný nic jiného, buddhistický učenec vyššího intelektuality ctít jej s celou pocta zvažuje mystickou sílu lamaistických božstev
.
Mandala
ČLÁNEK: Základem tibetského světonázoru je umělecké a symbolické znázornění kosmu (nebo nějaký aspekt toho, jak je palác konkrétní meditační božstvo), se nazývá mandala. Ačkoliv představuje trojrozměrné struktury, mohou mandaly být dvojrozměrné obrazy na plátno, stejně jako slavné dočasné písek mandaly vytvořené pro určité rituály
.
Mandala
WIKI: Kálačakra je sanskrtské slovo používané v tantrickém buddhismu-vadžrajáně, které znamená “kolo času” nebo časové cykly. Vztahuje se jak k jidamu, používanému v buddhismu vadžrajány, tak k samotným meditačním technikám zahrnutým v tantře Kálačakry i k jejich četným komentářům
.
Mandala
BLOG: Kalachakra Mandala thangky je obklopen kruhem ohně. Požár v tantrismu znamená poznání. Kalachakra mandala thangky má ve svém středu Hora Meru se čtyřmi koutů světa kolem něj. Na ploché rovině, jen průmět tohoto může být viděn. Čtyři rohy jsou vykresleny jako čtyři brány, které jsou každé barvy jinak
.
Mandala
WEB: Obvyklým způsobem, který se používá slovo, Kālacakra odkazuje na jednu z hlavních tantrických božstev Vajrayana buddhismu. Nicméně, v širším slova smyslu se odkazuje na celou kolekci filozofií a meditační praxe obsažené v souboru textů založených kolem Kālacakra tantry. Kālacakra Tantra je více vhodně nazvané Kālacakra Laghutantra,
.
Mandala
WEB: Nejznámější forma kálačakry mandaly je písek mandala, pro kterou jsou barevné zrnka písku pečlivě umístěny. Mandala je symbolické znázornění mnoha aspektech konkrétního tantry. V Kalachakra Tantra, všechny prvky mandaly se vztahují k vesmíru vnější Kálačakry, tělo a mysl – vnitřní Kalachakra a praxe – zahájení, generace a dokončení fáze
.
Mandala
WEB: Tibetské slovo mandala doslova znamená “ta, která obklopuje střed.” “Center”, zde je význam, a “to, co obklopuje ho” – mandala – je kulatý symbol, který reprezentuje smysl. Ne všechny mandaly, ale jsou kulaté. Existuje mnoho typů mandal, používané pro různé účely v obou Sutra a tantra praxe buddhismu
.
OBRÁZKY MANDALA TIBET
.
.
VIDEO SAND MANDALA
.
VIDEO TIBET MANDALA
.
VIDEO KALACHARA MANDALA
.
VIDEO VAJRAVARAHI MANDALA
.
VIDEO MANDALA CEREMONY
.
VIDEO FESTIVAL MANDALA
.
.
Budha
.
Saša Pueblo: Čakra se v Tibetu mění na mandalu a centrum v mandale tvoří obraz osob pod jménem Buddha. Jde o kult uctívání výjimečných jedinců právě čakrových systémů, jejich udržování a zasvěcování. Dělali jsme věštecký výzkum jedinců, kteří byli označeni jako Tulku v Indii, ale i jako Buddha v Tibetu. Výzkum byl vedení poslední osobou a to Japoncem Mikao Usui. Tento reiki představitel, který v zásadě přenesl Reiki do života mimo klášterní prostředí, otevřel čakrové body lékařů tehdejšího vojenského námořnictva, aby tímto systémem podpořili léčivé procesy u nemocných vojácích. Samotný Mikao Usui patří do linie Buddha a jeho následovníků. Proč? Neboť během života měl v sobě vrostlé dvojče a dorostlo uvnitř jeho těla do velikosti jednoletého dítěte. Zevně na Mikao Usui nebylo nic vidět. Ale takových jedinců si buddhisté rádi vyhledávali a dávali jim Buddha zasvěcení. Logicky vyplývá z toho, že buddhistický systém vyhledával tento typ jedinců, kteří měli v sobě zarostlé kusy dvojčete nebo určité fáze embryonálního vývoje jejich dvojčat a trojčat. Tyto osoby musely uvnitř sebe komunikovat s dvojčetem, které v sobě měli a pak nebyl problém tyto zkušenosti využít při zasvěcení jiných osob.
.
Samozřejmě, že ten, kdo byl uznán za Budbu a jeho nástupcem byl výjimečný jedinec a pokud je někdo dostatečně senzibilní a má schopnost v svém mozku poznat jako jednotliví buddhové žili a jak byly uvnitř svého fyzického těla netradičně a jedinečně tvoření. Například pouze zvířecí tkáně a buňky. Více orgánů než je běžné. Atypické orgány, což ani neznáme. Vše ne jako orgány, ale pouze skupiny buněk. Abnormální množství buněk. Někdy i 300 krát více než v běžném člověku. Prostě byly ve svém těle jedinečně vystavění a tím nesporně jedineční.
.
Budha
WIKI: Nelze jednoznačně určit, kdy se Gautama narodil. Podle klasických biografií je sice možné chronologicky seřadit důležité události jeho života, ale prameny nedovolují přesné datování. Buddhistická tradice a výzkum kolísají ve svých předpokladech mezi 6. stoletím př. n. l. až polovinou 4. století př. n. l.
.
Buddhové, bódhisattvové a dharmapálové
WIKI: V českém jazyce je často zvykem psát slovo Buddha s velkým počátečním písmenem, jestliže označuje tzv. historického Buddhu – Siddhárthu Gautama, případně je-li slovem Buddha míněn jeden ze tří klenotů, a s malým počátečním písmenem, jestliže je tímto pojmem označována jakákoli osvícená bytost.
.
Buddha
WIKI: Plně probuzené bytosti jsou osvobozené od tzv. tří jedů mysli (nevědomost, hněv a chtivost) a od připoutaností (samjódžana) poutajících bytosti v samsáře. Jsou tak osvobozeny od utrpení a neustálého znovuzrozování, plně chápou pravou podstatu bytí (tzv. tři univerzální charakteristiky existence – nestálost, neuspokojivost a bezpodstatnost) a jsou naplněny soucitem ke všem bytostem.
.
Ádi-buddha
WIKI: Ádi-buddha se vyskytuje pod mnohými jmény, jako Samantabhadra, Samantabhadri, Vadžradhara. Má nejblíže k Bohu známého z monoteistických náboženství jako je například křesťanství. Není však Bůh Stvořitel, ale je původce všech věcí, podstata všeho stvořeného. Traduje se, že Ádi-buddha pěti akty rozjímání, čili dhjána, vytvořil pět druhů nejvyššího poznání, reprezentovaných pěti dhjánibuddhy.
.
Akšóbhja
WIKI: Akšóbhja je buddha, který ztělesňuje zrcadelně jasnou moudrost. Je jedním z pěti dhjánibuddhů. Neochvějný, neotřesitelný, nepohnutelný, neproměnný. Vztahuje se na božskou personifikaci vodního prvku. Vládne východní čisté zemi Abhirati. Jeho tělo je blankytně modré, v levé ruce drží vadžru nebo lotosový květ, pravá ruka vytváří mudru bhúmisparša .
.
Amitábha
WIKI: Podle buddhistických učení manifestoval buddha Amitábha západní čistou zemi Déwačhen, což není nějaké fyzické místo, ale oblast vědomí, kde se člověk velmi rychle rozvíjí směrem k osvícení. Je řečeno, že se do této západní čisté země může dostat každý kdo dodrží pouze 4. podmínky na základě svých silných přání. Mantra Buddhy Amitábhy podle tibetského buddhismu je Om Ami Dewa Hrí. Jeden z jejích zjednodušených překladů by se dal uvést jako: „Buddho Amitábho, buď laskavý“.
.
Amitájus
WIKI: Amitájus je buddha dlouhého života, zásluh a moudrosti. Podle buddhistického učení je možné v nás tyto kvality, díky meditaci na Amitájuse, rozvinout. Cílem praxe Buddhy Neomezeného života je dosažení nesmrtelného stavu osvícení. V buddhismu je tento buddha používán také k odstranění překážek, které by mohly dostávat životy ostatních do nebezpečí.
.
Amóghasiddh
WIKI: Amóghasiddhi je buddha, který ztělesňuje moudrost odhodlaného uskutečňování činů. Je jedním z pěti dhjánibuddhů. Nebojácný, mocný vítěz. Vztahuje se na božskou personifikaci vzdušného prvku. Vládne severní zemi úspěšného konání nejlepších činů Prakuta. Jeho tělo je zelené, v levé ruce drží zkřížené dordže, pravá ruka vytváří mudru abhaja.
.
Bhaišadžjagurubuddha
WIKI: Podle vadžrajánových nauk a sútry Buddhy Šákjamuniho, Buddha medicíny vládne východní čisté krajině „Lapis Lazuli“. Tato krajina je nepředstavitelně čistá, není tam známo slovo utrpení. Země je vytvořena z „Lapis Lazuli“ a cesty jsou vyznačeny zlatem. Paláce a pavilóny jsou vytvořeny ze sedmi cenných substancí, tato krajina je podobná čisté zemi Déwačhen
.
Buddha Vairóčana
WIKI: Je ústřední postavou japonské buddhistické školy šingon a Kegon. V buddhistickém chrámu Tódaidži v narské prefektuře se nachází největší bronzová socha tohoto buddhy. Doktrína buddhy Vairóčany ve větší míře čerpá z sútry Mahavairóčany. Vairóčana v Rgvédě znamená jasné a záŕící slunce. Také v tibetštině Vairóčana je nazýván ‘Namnang’, což znamená rozzařující. Představuje funkci buddhy jako učitele, bez kterého by nebylo buddhismu ani cesty k osvícení.
.
Dhjánibuddhové
WIKI: Dhjánibuddhové jsou transcendentální buddhové. V mahajánovém a vadžrajánovém buddhismu existuje množství transcendentálních buddhů a bódhisattvů jakožto ztělesnění rozličných stránek buddhovského principu a vládců určitých sfér. Dhjánibuddhové patří mezi meditační aspekty buddhy. Někteří praktikující buddhisti tyto buddhy zpřítomňují ve svých meditacích.
.
Dordže Čhang
WIKI: Buddha Dordže Čhang má tmavě modrou barvu a sedí v plné meditační pozici na lotosovém květu a měsíčním disku. Ruce má zkřížené před srdcem a drží v nich dordže a zvonek, symbolizující spojení soucitu a moudrosti.
.
Maitréja
WIKI: Tušita pod pálijským jménem Nathadéva. Buddhisté věří, že ještě v tomto věku se zrodí na zemi. Přijde v době, kdy bude lidstvem zapomenuto Buddhovo učení, dosáhne probuzení a začne vyučovat dharmu. Proroctví o jeho příchodu jsou obsažena v literatuře mahájány, théravády i vadžrajány. Maitréja je většinou vyobrazován v sedě a s nohama na zemi, což symbolizuje jeho připravenost se v příhodný čas na zemi zrodit. Jako ostatní bódhisattvové i on může být ověšen různými šperky apod.
.
Pradžňápáramitá
WIKI: Pradžňápáramitá je ženským buddhou reprezentující dokonalost moudrosti všech buddhů. Pradžňápáramitá má žlutou či zlatou barvu, sedí v plné meditační pozici na lotosovém květu a měsíčním disku. Ve vnější pravé ruce drží dordže, v levé vnější drží texty dharmy. Vnitřní dvě ruce má složené v klíně v meditační pozici.
.
Ratnasambhava
WIKI: Ratnasambhava je buddha, který ztělesňuje moudrost rovnosti, vyrovnanosti a soucitu. Je jedním z pěti dhjánibuddhů. Zrozený z klenotu. Vztahuje se na božskou personifikaci zemního prvku. Vládne jižní čisté zemi Shrimat. Jeho tělo je žluté nebo zlaté, v levé ruce drží klenot, pravá ruka vytváří mudru varada (gesto nejvyšší štědrosti a laskavosti).
.
Vadžrasattva
WIKI: Sedí v tzv. pozici bódhisattvy s pravou nohou vysunutou přes lotosový květ a měsíční disk, nebo v pozici dordže tzv. (lotosová). V meditaci na Vadžrasattvu se používá tzv. stoslabičná Dháraní a její esence mantra, které meditujícího očišťuje od negativní karmy. Jako součást Ngöndra se tato Dháraní recituje sto jedenáct tisíc sto jedenáctkrát.
.
.
Budhistické kláštory v Indii
.
Saša Pueblo: Vysbírali jsme tu pro vás buddhistické kláštery v Indii, Tibetu, Bhútánu, Mongolsku a Japonsku. Ukládejte si do své vzpomínek. Tyto druhy klášterů a jejich atmosféru. Meditujte na části staveb, úpravu zahrad. Meditujte na znaky a obrazy, které jsou v daných klášterech.
.
Budhistické kláštory v Indii
http://en.wikipedia.org/wiki/Buddhist_mo…
WIKI: Epigraphic, literární a archeologické důkazy potvrzují existenci mnoha buddhistických Viharas v Bengálsku ( Západní Bengálsko a Bangladéš ) a Bihar od 5. století našeho letopočtu až do konce 12. století. Tyto kláštery byly obvykle navrženy ve staré tradiční Kushana vzor, ​​čtvercový blok tvořený čtyřmi řadami buněk po čtyřech stranách s vnitřním nádvořím. Oni byli obvykle postaven z kamene nebo cihel.
.
Buddhistické kláštery v Indii – kategorie
.
Klášter: Tawang
OBRÁZEK
VIDEA Tawang
.
Klášter: Taktsang
OBRÁZEK
VIDEA Taktsang
.
Klášter: Chemrey
OBRÁZEK
VIDEA Chemrey
.
Klášter: Diskit
OBRÁZEK
VIDEA Diskit
.
Klášter: Hanle
OBRÁZEK
.
Klášter: Hemis
OBRÁZEK
VIDEA Hemis
.
Klášter: Hundur
OBRÁZEK
VIDEA Hundur
.
Klášter: Korzok
OBRÁZEK
.
Klášter: Karsha
OBRÁZEK
VIDEA Karsha
.
Klášter: Lamayuru
OBRÁZEK
VIDEA Lamayuru
.
Klášter: Likir
OBRÁZEK
VIDEA Likir
.
Klášter: Lingshed
OBRÁZEK
VIDEA Lingshed
.
Klášter: Matho
OBRÁZEK
VIDEA Matho
.
Klášter: Namgyal Tsemo
OBRÁZEK
VIDEA Namgyal Tsemo 
.
Klášter: Phugtal
OBRÁZEK
.
Klášter: Phyang
OBRÁZEK
VIDEA Phyang
.
Klášter: Rangdum
OBRÁZEK
.
Klášter: Rizong
OBRÁZEK
VIDEA Rizong
.
Klášter: Shey
OBRÁZEK
VIDEA Shey
.
Klášter: Spituk
OBRÁZEK
VIDEA Spituk
.
Klášter: Stakna
OBRÁZEK
VIDEA Stakna
.
Klášter: Stok
OBRÁZEK
VIDEA Stok
.
Klášter: Takthok
OBRÁZEK
VIDEA Takthok
.
Klášter: Thikse
OBRÁZEK
VIDEA Thikse
.
Klášter: Bhutia Busty
OBRÁZEK
VIDEA Bhutia Busty
.
Klášter: Ghum
OBRÁZEK
VIDEA Ghum
.
Klášter: Zang Dhok Palri Phodang
OBRÁZEK
VIDEA Zang Dhok Palri Phodang 
.
Klášter: Lhalung
OBRÁZEK
.
Klášter: Dhankar Gompa
OBRÁZEK
VIDEA Dhankar Gompa
.
Klášter: Gandhola
OBRÁZEK
.
Klášter: Key Gompa
OBRÁZEK
VIDEA Key Gompa 
.
Klášter: Tabo
OBRÁZEK
VIDEA Tabo
.
Klášter: Tangyud
OBRÁZEK
VIDEA Tangyud
.
Klášter: Phensang
OBRÁZEK
.
Klášter: Phodong
OBRÁZEK
VIDEA Phodong
.
Klášter: Ralang
OBRÁZEK
VIDEA Ralang
.
Klášter: Rumtek
OBRÁZEK
VIDEA Rumtek
.
Klášter: Sanga Choeling
OBRÁZEK
VIDEA Sanga Choeling 
.
Klášter: Tashiding
OBRÁZEK
VIDEA Tashiding
.
Klášter: Tsuklakhang Palace
OBRÁZEK
VIDEA Tsuklakhang Palace
.
.
Budhistické Kláštery v Tibete
. 
WIKI: Seznam buddhistických klášterů v Tibetu, který je domovem mnoha buddhistických klášterů
.
Klášter: Ani Tsankhung Nunnery (Lhasa)
OBRÁZEK
VIDEA Ani Tsankhung Nunnery (Lhasa) 
.
VIDEA Chamdo
.
Klášter: Chokorgyel
.
Klášter: Chone
.
Klášter: Dakla Gampo
.
Klášter: Densathil
.
Klášter: Gonchen
VIDEA Gonchen
.
Klášter: Palcho
OBRÁZEK
.
Klášter: Jonang Phuntsokling
VIDEA
.
Klášter: Karma Gon
OBRÁZEK
.
Klášter: Kirti
OBRÁZEK
VIDEA Kirti
.
Klášter: Kumbum
OBRÁZEK
.
Klášter: Labrang
OBRÁZEK
.
Klášter: Menri
VIDEA Menri
.
Klášter: Mindrolling
OBRÁZEK
.
Klášter: Nalendra
.
Klášter: Namgyal
OBRÁZEK
.
VIDEA KLÁŠTERY TIBET
.
.
.
.
.
.
Budhistické kláštery Japan
WIKI: Buddhistické chrámy v Japonsku spolu se svatyní šintoismu jsou považovány za jedny z nejpočetnějších, slavných a významných církevních staveb
.
Klášter: Engyo-ji
OBRÁZEK
VIDEA Engyo-ji 
.
Klášter: Yakushi-ji
OBRÁZEK
VIDEA Yakushi-ji 
.
Klášter: Shitenno-ji
OBRÁZEK
VIDEA Shitenno-ji 
.
Klášter: Tofuku-ji
OBRÁZEK
VIDEA Tofuku-ji
.
Klášter: Toshodai-ji
OBRÁZEK
VIDEA Toshodai-ji 
.
Klášter: To-ji
OBRÁZEK
VIDEA To-ji
.
Klášter: Hase-dera
OBRÁZEK
VIDEA Hase-dera
.
Klášter: Niomon
OBRÁZEK
.
Klášter: Yakushi-ji
OBRÁZEK
VIDEA Yakushi-ji
.
Klášter: Kiyomizu-dera
OBRÁZEK
VIDEA Kiyomizu-dera
.
Klášter: Chion-in
OBRÁZEK
VIDEA Chion-in
.
Klášter: Myotsu-ji
OBRÁZEK
.
Klášter: Nanzen-ji
OBRÁZEK
VIDEA Nanzen-ji
.
Klášter: Eikan-do Zenrin-ji
OBRÁZEK
VIDEA Eikan-do Zenrin-ji
.
Klášter: Negoro-ji
OBRÁZEK
VIDEA Negoro-ji
.
Klášter: Todai-ji
OBRÁZEK
VIDEA Todai-ji 
.
Klášter: Saidai-ji
OBRÁZEK
VIDEA Saidai-ji
.
Klášter: Kongo Sanmai-in
OBRÁZEK
.
Klášter: Ichijo-ji
OBRÁZEK
.
Klášter: Zentsu-ji
OBRÁZEK
VIDEA Zentsu-ji 
.
Klášter: Mii-dera
OBRÁZEK
VIDEA Mii-dera
.
Klášter: Enryaku-ji
OBRÁZEK
VIDEA Enryaku-ji 
.
Klášter: Jodo-ji (Ono)
OBRÁZEK
VIDEA Jodo-ji (Ono) 
.
Klášter: Honmyo-ji
OBRÁZEK
VIDEA Honmyo-ji
.
Klášter: Rakan-ji (Oita)
OBRÁZEK
VIDEA Rakan-ji (Oita) 
.
.
Budhistické kláštery Butan
WIKI: Buddhismus jako každé náboženství má množství zaujímavýchh architektonických staveb. Patří sem i Bután – mystické království, zastrčené do Himalájí mezi Indií a Čínou, který nabízí návštěvníkům pohled na ty skvosty nedotčené časem
.
Klášter: Chagri
OBRÁZEK
VIDEA Chagri
.
Klášter: Kurjey Lhakang
OBRÁZEK
VIDEA Kurjey Lhakang 
.
Klášter: Rinpung Dzong
OBRÁZEK
VIDEA Rinpung Dzong 
.
Klášter: Paro Taktsang
OBRÁZEK
VIDEA Paro Taktsang
.
Klášter: Punakha Dzong
OBRÁZEK
VIDEA Punakha Dzong
.
Klášter: Gangteng
OBRÁZEK
VIDEA Gangteng 
.
Klášter: Chimi Lhakhang
OBRÁZEK
VIDEA Chimi Lhakhang  
.
Klášter: Dechen Phrodrang
OBRÁZEK
VIDEA Dechen Phrodrang
.
Klášter: Jangtsa Dumgtseg Lhakhang
OBRÁZEK
VIDEA Jangtsa Dumgtseg Lhakhang 
.
Klášter: Gangteng
VIDEA Gangteng
.
Klášter: Kurjey Lhakang
OBRÁZEK
VIDEA Kurjey Lhakang 
.
Klášter: Kyichu Lhakhang
OBRÁZEK
VIDEA Kyichu Lhakhang 
.
Klášter: Lhuentse Dzong
OBRÁZEK
.
Klášter: Samten Ling
VIDEA Samten Ling
.
Klášter: Simtokha Dzong
OBRÁZEK
VIDEA Simtokha Dzong 
.
Klášter: Talo
VIDEA Talo
.
Klášter: Tamshing Lhakang
OBRÁZEK
VIDEA Tamshing Lhakang 
.
Klášter: Tango
OBRÁZEK
VIDEA Tango
.
Klášter: Trongsa Dzong
OBRÁZEK
VIDEA Trongsa Dzong
.
Klášter: Kurjey Lhakhang
OBRÁZEK
VIDEA Kurjey Lhakhang
.
.
Budhistické kláštery Mongolsko
WIKI: Zoznam kláštorov tibetského budhizmu v Mongolsku
.
Klášter: Amarbayasgalant
OBRÁZEK
VIDEA Amarbayasgalant
.
Klášter: Baldan Bereeven
OBRÁZEK
VIDEA Baldan Bereeven
.
Klášter: Choijin Lama
OBRÁZEK
VIDEA Choijin Lama 
.
Klášter: Danzandarjaa
OBRÁZEK
.
Klášter: Erdene Zuu
OBRÁZEK
VIDEA Erdene Zuu 
.
Klášter: Gandantegchinlen
OBRÁZEK
VIDEA Gandantegchinlen
.
Klášter: Khamar
OBRÁZEK
VIDEA Khamar
.
Klášter: Manjusri
OBRÁZEK
VIDEA Manjusri
.
Klášter: Ongiin Khiid
OBRÁZEK
VIDEA Ongiin Khiid 
.
Klášter: Tuvkhun
OBRÁZEK
VIDEA Tuvkhun
.
.
Modlitební mlýnek
.
Saša Pueblo: Specifický nástroj pro meditaci. Buben v podobě válce a na povrchu jsou často pásy barev a pozlacené znaky, které si meditující osoba točí a ta v pohybu působí na čakrové body na kůži. Může se vám zdát, že meditace na točící se bubny není dost dynamická. Ale zdání klame. Samozřejmě na takových bubnech si meditujeme na vlastní znaky a vzpomínky. Tibeťané používají k meditaci něco jako pátričky. Mohou to být mlýnky do ruky, ale i velké bubny z množstvím barev a pozlacených písmen.
.
Modlitební mlýnek
WIKI: Modlitební mlýnek či modlící mlýnek je buddhistická modlitební pomůcka. Má tvar válce, který může být pevně uchycen na různých objektech, nebo může být přenosný. Velikost mlýnků je různá, pohybuje se od mlýnků ne o mnoho větších než dlaň k až k několikametrovým jedincům
.
VIDEA KOLESA ČAKRA
.
.
.
.
.
Tibetská mísa
.
Saša Pueblo: Jde o specifickou meditaci a to jednak jako frekvence zvuku z Tibetských mís. Což jsou vlastně něco jako kovové nádoby, které při průchodu dřevem rezonují. I esoterik si může své tělo představit jako dutou nádobu, z níž byly odstraněny postupně od shora dolů všechny orgány. Tělo je v představě jako prázdná nádoba a je plná rezonancí. Případně tělo jako prázdnou nádobu naplníte představou ohně a potom představou vody a země. Jde o systém meditace na otevření pupeční oblasti, kde jsou pozůstatky takzvané maratonské žlázy. Jde o embryonální systém trávení a u dospělé osoby pokud se vzbudí při běhu maratónu, tak dokáží zpracovat například veškerou toxicitu a prospět celému trávení.
.
Tibetská mísa
WIKI: Tibetská mísa nebo také Zpívající mísa je tradiční ozvučný lidový nástroj ze slitiny sedmi kovů ve tvaru mísy, který pochází z Nepálu a byl používán už v polovině 3. tisíciletí př. n. l. nejen k léčení neduhů těla a mysli ale i k různým meditacím. Existuje spousta druhů tibetských mís, např.: Velká chrámová mísa, „Talíř“ tzv. cestovní mísa a nebo kosmotvorka – univerzální zpívající mísa. Každá mísa má trochu jiný tón.
.
VIDEO TIBETSKÉ MÍSY
.
.
.
.
Mandala natur
.
WIKI: Mandala znamená kruh nebo dokonce magický kruh, mandala je symbolem jednoty a rovnováhy ve všech dobách, kulturách i náboženstvích. Jsou diagramy, které ukazují, jak se chaos stává harmonickou formou. Mandaly se dají najít také v půdorysu staveb ze starého Egyptu, Babylónu a Jávy
.
Saša Pueblo: Už jsme měli řadu různých mandal. Ale tyto jsou zajímavé tím, že jsou výsostně z přírodního materiálu, který je minimálně upraven a to je mimořádně jedinečné. Mandaly mají mimořádně dobrý léčivý účinek a to proto, že jich upravíte na danou osobu a její chorobné stavy. Tedy mluvíme o magickém způsobu vyjmutí určitých přírodních objektů pro určitý účel uzdravení nebo meditace. Stejně lze tyto mandaly oživit v hlavě, kde natahují živly nebo sny.
.
Mandala natur
WIKI: Posvátná geometrie je nauka vycházející z klasické geometrie, ve které se dává filozofický až duchovní význam některým tělesům a obrazcům, podobně jako např. ezoterická numerologie dává vyšší významy číslům. Její metody můžeme nalézt v plánování a stavbách různých chrámů, mešit, kostelů, oltářů, posvátných studen nebo třeba návsí a také v duchovním umění
.
Mandala natur
WEB: Prezentace a nácvik všeho kolem čaker lidského těla. To je zde základ, který je třeba respektovat z indického esoterismu. Pod pojmem čakra zde rozumíme místo v první vrstvě kůže, která obsahuje mnoho neuronů a nervových drah z embryonálního vývoje člověka
.
VIDEO NATUR MANDALA
 .
.

Comments are closed