Reiki léčba II.

Datum sběru: 04.04.2017
Strana 1 z asi 194 výsledků

Reiki léčba II.

.
.
.
SAŠA PUEBLO PORADENSTVÍ
REKLAMA: Terapeut, bylinkář, léčitel, esoterik, reiki na dálku. Hledáte konkrétní věc? Potřebujete odborně poradit v oblasti reiki léčba? Neváhejte, kontaktujte mě. Odpovím každému osobně. Vstupní konzultace je bezplatná. Diagnostika zdraví je bezplatná a kontroluji 80 položek. Odpovím každému:
sasapueblo@meditacia.sk
.
Každou druhou sobotu meditujeme reiki, cvičíme ręki, zasvěcujeme reiki, vše bezplatně a špičková úroveň. Doporučuji připojit sa online na živou relaci GM Sašu Puebla.
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
.

KOLEKCE 49 VIDEÍ REIKI LÉČBA II.
goo.gl/6nMDPQ
.
ZVUKOVÁ NAHRÁVKA K VIDEÍM
https://www.youtube.com/watch?v=1EE-Mp18…

1. VLASTNÍ ENERGIE

Reiki léčitel z vlastních energií
Mitochondriální jádro, mitochondriální elektrárny, hospodaření Fe, vyšší hodnoty Fe, bio – tukový magnet Fe, mitochondrie chemické fabriky, mitochondrie podobné těm, co byli při splynutí vajíčka a spermie, rezervní kolem pupíku. Reikista léčí vlastními energiemi do léčené osoby.
Reiki
https://en.wikipedia.org/wiki/Reiki
WIKI: Reiki je tradiční japonská léčebná metoda, spočívá v uvolnění zablokované “životní energie” přiložením rukou na 3 až 5 minut na místo těla. Jde o jednu z metod energetického léčení, která vychází z východních filozofií.
Mitochondrie
https://en.wikipedia.org/wiki/Mitochondr…
WIKI: Mitochondrie je membránově obalená organela, dosahuje obvykle rozměrů řádově několik mikrometrů a v buňce se jich může vyskytovat několik stovek, ale i sto tisíc. Funkce mitochondrií se dá přirovnat k buněčné elektrárně.
Mitochondrie na web stránce Sašu Puebla
https://apoort.net/esoterika/reiki-filip…
Webové stránky o lidské bioenergii
http://www.crystalinks.com/schumannreson…
https://www.pinterest.com/hanakdan/subtl…
http://hollywoodhealthesentials.weebly.c…
http://www.hummingbirdwellnest.com/welln…
Mitochondriální Eva
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mitochondr…
https://en.wikipedia.org/wiki/Mitochondr…
Železo
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelez…
https://en.wikipedia.org/wiki/Iron
WIKI: Železo je jedním z nejdůležitějších prvků v lidském organismu. Jako součást hemu se účastní transportu kyslíku a jako součást cytochromů podmiňuje přenos elektronů v dýchacím řetězci.
Oplodnění
https://cs.wikipedia.org/wiki/Oplodn%C4%…
https://en.wikipedia.org/wiki/Fertilisat…
WIKI: Oplodnění je splynutí dvou pohlavních buněk za účelem zformování nového organismu.
Embryo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Embryo
http://en.wikipedia.org/wiki/Embryo
WIKI: Embryo – zárodek je jedna z prvních fází ontogenetického (individuálního) vývoje jedince eukaryotického mnohobunečného organismu, v typickém případě živočicha či rostliny.

Zpět

2. ENERGIE JINÝCH

Reiki léčitel z cizích energií, které zprostředkuje
Bioenergie lidí, bioenergie zvířat, bioenergie rostlin nejblíže zdroje, uměle vytvořené zdroje reikistů, efektivní kombinace bioenergií, doplnění energií, pročištění orgánů, rotující disky z energetických systémů.

3. BLOKACE

Reiki léčitel, který se snaží zablokovat nemocnost
Aktivita príušnicových žláz, aktivita míchy a jedinci s mozkovou obrnou a silným poškozením mozku, prána v podbřišku, prána se spouští u starších osob z důvodu nedostatku červených krvinek, tuková vrstva v kůži, hnědý tuk se aktivizuje, vysoké hladiny antipedresív jako Xanax a podobně. Tedy jde stavy podobné u lidí, co si způsobily závažné poranění a přesto dokáží přijít do nemocnice pěšky i 10 kilometrů.
Príušnicová žláza
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3…
WIKI: Príušnicová žláza je kolem uší, ale táhne se po celém těle okolo hormonálních žláz a zabíhá ik obratlem míchy. Príušnicové žlázy lze považovat za skrytou prehistorickou míchu, která je po narození dítěte zablokována.
Prána
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1na
https://en.wikipedia.org/wiki/Prana
WIKI: Prána představuje životní energii, kterou potřebuje každý živý organismus, aby byl schopen fungovat na fyzické úrovni. Tyto životní proudy se setkávají v sedmi čakrách, které jsou propojeny soustavou energetických kanálů, tzv. Nadi.
Mícha
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADcha
http://en.wikipedia.org/wiki/Spinal_cord
WIKI: Mícha je nervová trubice uvnitř páteře, která navazuje na prodlouženou míchu v mozku a končí pod prvním bederním obratlem, kde se definitivně rozpadá na jednotlivé míšní nervy. Její délka je 40 – 45 cm.
Mícha na web stránce Cimax
https://www.cimax.sk/lieky/anatomia-miec…
Mozek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mozek
https://en.wikipedia.org/wiki/Brain
WIKI: Mozek je orgán, který slouží jako centrum nervového systému. U průměrného člověka se mozková kůra (největší část) skládá z 15 – 33 miliard neuronů, přičemž každý z nich komunikuje pomocí synapsí s dalšími několika tisíci neuronů.
Mozková obrna
https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Btsk…
WIKI: Mozková obrna je označení pro soubor neprogresivních poruch vývoje motorických oblastí mozku nebo jejich jiné poškození v raném stádiu vývoje, jejichž důsledkem jsou zejména poruchy hybnosti.
Kategorie – nemoci mozku
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:B…
Tuková buňka
https://en.wikipedia.org/wiki/Adipocyte
WIKI: Tuková buňka je buňka, která je základní stavební jednotkou tukové tkáně. Má schopnost vytvářet a hromadit tuk a to buď v jedné velké vakuole a tvoří bílý tuk nebo v podobě množství menších vakuol a tvoří hnědý tuk.
Hnědý tuk
https://en.wikipedia.org/wiki/Brown_adip…
WIKI: Hnědý adipocyt je buňka obsahující v cytoplazmě mnoho drobných tukových kapiček (na rozdíl od běžného bílého adipocytu s jednou velkou kapičkou). Soubor těchto buněk pak tvoří hnědá čili multilokulární tuková tkáň.

Zpět

4. BIOENERGIE

Reiki léčitel, který pouze doplní energie
Léčitel dává léčené osobě pouze vlastní bioenergie. které vyprodukoval v sobě. Případně jejich zprostředkoval ze společné energetické sítě reikistů, kteří se na takové energetické síti dohodli. Nebo může zprostředkovat přesun energií do léčené osoby z jiných organických zdrojů.
Reiki kruh
https://www.meetup.com/topics/reiki-shar…
WIKI: Reiki kruh je setkání podobně smýšlejících reikistov, kteří se podílejí na skupinových léčebných procedurách na sebe navzájem. Hlavním účelem Reiki kruhu je dávat a přijímat Reiki v neformální atmosféře přátelství.
https://www.meetup.com/topics/reiki-shar…
Reiki kruh na webu online Sašu Puebla
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…

5. STÁŘÍ

Reiki léčitel, který vytlačuje blokace starobních pochodů
Ochuzené látky, smolinec, ochuzený uran, ochuzený bauxit a podobně, kovové strusky, spálené uhlí, působení přes lidi, co dělají v takových průmyslových provozech
Smolinec
https://sk.wikipedia.org/wiki/Uraninit
http://en.wikipedia.org/wiki/Uraninite
WIKI: Uraninit, starší smolinec, je tmavý až černý silně radioaktivní krychlový nebo amorfní minerál, je důležitým zdrojem uranu, v menší míře se z něj získává i radium.
Ochuzený uran
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ochuzen%C3…
https://en.wikipedia.org/wiki/Depleted_u…
WIKI: Ochuzený uran je uran s obsahem radioaktivního izotopu 235U v množství 0,23%. Ochuzený uran má nejaderné využití v civilním i vojenském sektoru.
Struska
https://cs.wikipedia.org/wiki/Struska
WIKI: Struska – škvára vzniká spontánně při vulkanické činnosti nebo při tavení a rafinaci kovů (škváry z vysokých pecí) a strusky jako produkt spalování tuhých paliv, či odpadů (stavebnické škváry).

Zpět

6. DLOUHOVĚKOST

Reiki léčitel, který otevírá potenciální rezervy pro dlouhověkost
Nové trávení z tukových buněk, vzbuď placentární buňky v kůži přes prasečí placentu, různé náhrady jako potní žlázy na mikroledviny, slezina jako repase červených krvinek, náhradní hormonálky.
Tuková buňka
https://en.wikipedia.org/wiki/Adipocyte
WIKI: Tuková buňka je buňka, která je základní stavební jednotkou tukové tkáně. Ve vazivu se vyskytuje buď jednotlivě nebo v malých skupinách. Má schopnost vytvářet a hromadit tuk a to buď v jedné velké vakuole tvoří bílý tuk, nebo v podobě množství menších vakuol tvoří hnědý tuk.
Placenta
https://cs.wikipedia.org/wiki/Placenta
https://en.wikipedia.org/wiki/Placenta
WIKI: Placenta je dočasný orgán, který vzniká v děloze gravidní samice. Placenta člověka dosahuje průměr 20 cm a hmotnost až 0,5 kg. Za normálních podmínek je placenta uložena v horní části dělohy a je vypuzena z dělohy během třetí doby porodní.
Okruží – tukové neurony
https://en.wikipedia.org/wiki/Mesentery

7. BIOENERGIE

Reiki léčitel, který léčí tvorbou energetických objektů
Zdatný reikista umí vytvářet u sebe a jiných osob léčivé bioenergetické objekty, které nesou určitý druh informací. Tvorbu reiki objektů můžete vyvinout reiki praxí nebo tento systém dostat od reikistu jako zasvěcení. Nejčastěji jako uložení informací do kostního mozku, který je kolem kostí. Prezentuje je skupina tukových neuronů.

8. KRUH

Reiki léčitel, který propojí jedinců do kruhu
Reiki kruh
https://en.wikipedia.org/wiki/Reiki_shar…
WIKI: Reiki kruh je setkání podobně smýšlejících reikistů, kteří se podílejí na skupinových léčebných procedurách na sebe navzájem. Hlavním účelem Reiki kruhu je dávat a přijímat Reiki v neformální atmosféře přátelství.
Reiki kruh na webu online Sašu Puebla
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…

Zpět

9. DĚTSKÉ ŽLÁZY

Reiki léčitel, který ozdravuje dětské žlázy
Dětské žlázy, napojené na mikrotubuly – vlásečnice po celém těle, hormon tymokrescín, další dětské žlázy hlídají onko stavy, andělské sféry, aktivovat náhradní dětské žlázy. V zásadě jde o léčbu přes reikistu nebo jiné osoby, které mají alespoň 500 až 1000 kusů dětských žláz. Reiki léčitel z nich vyhání stáří, léčí je, propojuje navzájem. Propojuje je do nitra buněk na síť mikrotubulů, což jsou jemné vlásečnice jdoucí přes všechny buňky těla.
Dětská žláza
http://cs.wikipedia.org/wiki/Brzl%C3%ADk
http://en.wikipedia.org/wiki/Thymus
WIKI: Dětská žláza nebo brzlík je žláza s vnitřní sekrecí. V době pohlavního dospívání je nahrazena tukovou tkání.
Dětská žláza (brzlík)
https://apoort.net/esoterika/reiki-andel/…
WEB: Podle velikosti brzlíku se v dítěti formují neurony a způsob myšlení a úspěšného života.
Dětská žláza na esoterika Magnum
https://apoort.net/esoterika/reiki-andel…
Anděl
https://cs.wikipedia.org/wiki/And%C4%9Bl
https://en.wikipedia.org/wiki/Angel
WIKI: Anděl je mýtická nadpřirozená duchovní bytost, která by měla být podřízena Bohu či bohům a sloužit jako posel mezi lidmi a bohy.
Andělské sféry na webu online Sašu Puebla
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
http://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo/…

Zpět

10. KOSTI 

Reiki léčitel, který ozdravuje kosti nemocného
Černá madona, kosti jiných lidí, kosti lidí v oblastech s vysokým radonem, ochuzený uran, tukové a gangliové struktury kolem kostí.
Černá Madona
https://en.wikipedia.org/wiki/Black_Mado…
WIKI: Černá Madona je socha, či obraz Panny Marie často s Jezulátkem je zobrazena s tmavou pletí. Černé Madony se běžně vyskytují v katolických a pravoslavných zemích.
Lidské kosti
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kos%C5%A5
http://en.wikipedia.org/wiki/Bone
WIKI: Kost je tvrdá, mineralizovaná struktura sloužící jako mechanická ochrana vnitřních orgánů a opora těla, tvořící vnitřní konstrukci, na kterou se upínají svaly a šlachy. Souhrn všech kostí v těle se nazývá kostra. Lidská kostra dospělého člověka má cca 206 kostí.
Kosti na web stránkách online Sašu Puebla
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
Ganglion
https://en.wikipedia.org/wiki/Ganglion
WIKI: Ganglion je nervová uzlina tvořena shlukem nervových buněk (neuronů). Ganglia se nevyskytují u živočichů s difuzní nervovou soustavou, ale většina ostatních živočichů zauzliny tvoří.

11. TUKOVÉ NEURONY

Reiki léčitel, který podporuje změny v tukových neuronech
Kdo ovládne na stáří tukové buňky po celém těle, ten má šanci ovládnout celý systém trávení a výživy buněk. Stáří se projevuje hlavně poškozením trávení a špatnou výživou buněk.
Tuková buňka
https://en.wikipedia.org/wiki/Adipocyte
WIKI: Tuková buňka je buňka, která je základní stavební jednotkou tukové tkáně. Ve vazivu se vyskytuje buď jednotlivě nebo v malých skupinách. Má schopnost vytvářet a hromadit tuk a to buď v jedné velké vakuole tvoří bílý tuk, nebo v podobě množství menších vakuol tvoří hnědý tuk.

Zpět

12. MÍCHA

Reiki léčitel, který ozdravuje míchu a praktikuje Shamballu
Shamballa reiki, obrna mozku. Reiki léčitel se snaží hlavně přes jiné osoby, které mají předimenzované míchy, působit do míchy jiné osoby. Případně praktikují Shambally jako reiki systém.
Shamballa
https://en.wikipedia.org/wiki/Shambhala
WIKI: Shamballa je mysteriózní zem spojena s tantrickými meditačním božstvem Kálačakrou. O Shamballe se říká, že se nachází na severu světa, či vesmíru a toto místo se často ztotožňuje se střední Asií.
Shamballa na web stránkách online Sašu Puebla
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
Mozková obrna
https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Btsk…
WIKI: Mozková obrna je označení pro soubor neprogresivních poruch vývoje motorických oblastí mozku nebo jejich jiné poškození v raném stádiu vývoje, jejichž důsledkem jsou zejména poruchy hybnosti.

13. GANGLIE

Reiki léčitel, který ozdravuje ganglie kolem orgánů a částí těla
Léčitel usiluje léčenou osobu propojit na osoby, které mají 5 krát předimenzované všechny ganglie jako malé skupinky neuronů kolem orgánů a částí těla.
Ganglia
https://en.wikipedia.org/wiki/Ganglion
WIKI: Ganglion je nervová uzlina tvořena shlukem nervových buněk (neuronů). Ganglie se nevyskytují u živočichů s difuzní nervovou soustavou, ale většina ostatních živočichů zauzliny tvoří.

14. PLACENTA

Reiki léčitel, který otevírá placentární buňky v kůži
Léčitel podporuje otevření náhradních placentární buněk v kůži dospělého jedince. Je dobré například natírat tělo léčené osoby zmrazenou prasečí placentou. Placentární buňky v těle léčené osoby se probouzejí a starají se o buňky těla.
Placenta
https://cs.wikipedia.org/wiki/Placenta
https://en.wikipedia.org/wiki/Placenta
WIKI: Placenta je dočasný orgán, který vzniká v děloze gravidní samice. Placenta člověka dosahuje průměr 20 cm a hmotnost až 0,5 kg. Za normálních podmínek je placenta uložena v horní části dělohy a je vypuzena z dělohy během třetí doby porodní.

Zpět

15. PŘEDHISTORICKÉ STRUKTURY

Reiki léčitel, který praktikuje SRT do předhistorických struktur v těle
Léčitel zná všechny kolem 200 předhistorických struktur v lidském těle. Tyto vznikly během embryonálního vývoje dítěte. Reiki léčitel je umí postupně aktivovat. Z těchto předhistorických buněk se pak objeví kmenové buňky pro regeneraci organismu.
Vestigiality
https://en.wikipedia.org/wiki/Vestigiali…
WIKI: Rudiment je zakrslá struktura, která kdysi u předků plnila nějakou funkci, ale v současnosti žádnou funkci neplní. Rudimenty například jsou: pánve krajt, nefunkční nohy některých plazů, zbytky očí jeskynních ryb, slepé střevo, zub moudrosti a kostrč u člověka, bradavky samců savců.
Vestigiality – zbytkové struktury, evoluční genetika na esoteriky Magnum
https://apoort.net/esoterika/reiki-cakra…
https://apoort.net/esoterika/reiki-cakra…

16. 5 KRÁT VÍCE

Reiki léčitel, který praktikuje pravidlo čísla 5
Léčitel léčí osobu na dálku a napojí se na 5 lidí, co mají v jeho věku zdravé a silné játra. Když najednou působí přes 5 lidí, tak léčivé zásahy jsou silnější. Takto přeléčí všechny orgány a systémy v těle léčené osoby.

17. PRÁNA

Reiki léčitel, který otevírá systém prány pro osoby ve starším věku
Jde o využití systému proudění specifické energie z podbřišku a to u starších osob, které již mají málo červených krvinek a stav jejich neuronů je problematický. Prána jsou specifické látky, které přes krevní plazmu dodávají buňkám speciální stabilizační látky k udržení života v ohrožených buňkách.
Prána
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1na
https://en.wikipedia.org/wiki/Prana
WIKI: Prána představuje životní energii, kterou potřebuje každý živý organismus, aby byl schopen fungovat na fyzické úrovni. Tyto životní proudy se setkávají v sedmi čakrách, které jsou propojeny soustavou energetických kanálů, tzv. nadi.

Zpět

18. GANGLIE ZVUK

Reiki léčitel, který otevírá frekvenční ganglie
Reiki léčitel se na dálku zaměří na osoby, které mají tento typ reiki nebo se věnují ladičkám klavírů. Případně speciální cvičí reiki na základě pomůcky zvané ladička klavírů. Případně na lidi, co pracují při gigantických oscilátorech.
Ganglion
https://en.wikipedia.org/wiki/Ganglion
WIKI: Ganglion je nervová uzlina tvořena shlukem nervových buněk (neuronů). Ganglia se nevyskytují u živočichů s difuzní nervovou soustavou, ale většina ostatních živočichů zauzliny tvoří.
Zvuk
https://en.wikipedia.org/wiki/Sound
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zvuk
WIKI: Zvuk je část spektra mechanického vlnění vzduchu, kterou je schopen vnímat člověk. Frekvence tohoto vlnění leží přibližně v rozsahu 20 Hz až 20 kHz.
Ladičky
https://en.wikipedia.org/wiki/Tuning_for…
WIKI: Ladička je zařízení, které vydává tón s přesnou frekvencí nebo dokáže určit frekvenci znějícího tónu.
Reiki, terapie ladičky i free kurzy ladičky
http://www.tuningforktherapy.com/custom2…
Vibration Reiki
http://www.vibrationalreiki.com/
WEB: Vibrační Reiki je nejnovější forma léčení energie, která kombinuje Reiki, zvuk a vibrace do systému léčitelství.

Zpět

19. MONSTRANCE

Reiki léčitel, který léčí přes monstrance a kosti světců
Reiki léčitel musí mít praxi v oblasti monstrancí a relikvií světců a také s kostními pozůstatky například Pátra Pia. Naučíte se přes reálné monstrance a relikvie z kostí táhnout léčivé energie do kostí léčené osoby.
Monstrance
https://en.wikipedia.org/wiki/Monstrance
WIKI: Monstrance je zlatá nebo pozlacená nádoba z ušlechtilého kovu na veřejné vystavení oltářní svátosti. Uprostřed monstrance mezi sklem je lunula (měsíček), do které se vkládá konsekrovaná hostie.
Kategorie monstrance
https://commons.wikimedia.org/wiki/Categ…
Monstrance na web stránkách online Sašu Puebla
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
Relikvie
http://en.wikipedia.org/wiki/Relic
WIKI: Relikvie je část těla – kosti, vlasy, lebky, končetiny posvátné či uctívané osoby, nebo náboženský objekt, který slouží jako předmět uctívání. Slovo relikvie pochází z latinského slova reliquiae, které znamená “pozůstatky” nebo “něco zanechané”.

20. DIAMANTOVÁ SÚTRA

Reiki léčitel, který otevírá reiki energetický diamant uprostřed hrudi
Vlastně je to otevření jedinečného energetického útvaru uprostřed hrudi. Působí se do tohoto energetického bodu přes meteority a lidi, co dělají s meteority. Případně kosti buddhistů v poušti Gobi.
Diamantová sútra
https://en.wikipedia.org/wiki/Diamond_Su…
WIKI: Diamantová sútra patří k velmi oblíbeným, ve východní Asii patří k nejoblíbenějším vůbec. Název sútra by se dal přeložit jako “Sútra nejvyšší moudrosti ostrá jako diamant”.
Reiki diamantová sútra
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
WIKI: Seriózní výzkum reiki na základě testování a ověřování. Poznávání reiki systémů po celém světě. Tentokrát jde o historii reiki celkově a odhalení těch nejlepších reikistů v Číně a Japonsku.

21. JADEIT

Reiki léčitel, který praktikuje jadeid terapie
Napájení se na osoby, které zpracovávají aktuálně jadeit a přesun těchto energií dobře blokuje procesy stárnutí. A proto byl jadeit tak vzácný ve starověké Číně.
Jadeit
https://en.wikipedia.org/wiki/Jade
WIKI: Jadeit je minerál, název minerálu pochází ze španělských slov piedra de ijada, který znamenal ledvinový kámen, či bederní kámen pro své údajné léčivé schopnosti.
Jadeit – obrázky
goo.gl/Sfmz8c

Zpět

22. HLAS

Reiki léčitel, který praktizuje hlasové reiki
Jde o jedinečný typ reiki léčby, kde se léčitel mluví na dálku s léčenou osobou nebo spojuje jiných reikistů na jejich hlasové centra. Náročná technika, kde je třeba množství hodin nácviku. A také je důležité, jaké texty pak reikista vůči léčené osoby nahlas říká. Není v tomto směru rozsáhlých zkušeností.
Hlas
https://en.wikipedia.org/wiki/Human_voic…
WIKI: Hlas je zvuk, vytvářen hlasivkami. Zdrojem hlasu je výdechový proud z plic. Hlasivky můžeme pomocí svalů přibližovat či oddalovat, kmitání ale není svalová činnost, ale výsledek tlakových poměrů.

23. OBRAZY

Reiki léčitel, který praktikuje léčivé obrazy přes rány
Reikista prošel výcvikem například dlouhodobými meditacemi na obrázky ikon a přímo i přes historické ikony. Jde o výběr léčivých obrazů. I jako automatická kresba přes kyvadlo. Obrázky tohoto druhu se do těla vkládají přes zahojené rány – tedy jizvy po těle nebo i v těle.
Ikony
https://en.wikipedia.org/wiki/Icon
WIKI: Ikona je sakrální obraz, nejčastěji namalovaný (psaný) na dřevě, původem z byzantské kultury. Vyobrazuje postavy svatých, scény z jejich života a biblické motivy.

24. IRIS OKO

Reiki léčítel, který praktikuje iris diagnostiku
Jde o speciální techniku léčby na dálku, kde se věštecky diagnostikuje stav očí a zjistí se mikropoškození v oku. Léčitel se napojí na oči léčené osoby a vyvolává v nich určitý pohyb přes kyvadlo a automatickou kresbu a přes oči proniká k nemocným místům v těle léčené osoby.
Iris diagnostika
https://en.wikipedia.org/wiki/Iridology
WIKI: Iris diagnostika je metoda k diagnostice zdravotního stavu člověka z očí – duhovky, zorničky, očního bělma. Když v těle začíná proces oslabení či nemoci, naše tělo to ihned signalizuje v podobě znaků a barev v duhovce oka.

25. EXORCISTA

Reiki léčitel, který praktikuje exorcismus
Třeba znát staré techniky, jako utlumit nebo potlačit určité vzpomínky v neuronech celého těla. Tedy jde o nějaké uvolnění všeho v mozku člověka, což brání ozdravení.
Exorcismus
https://en.wikipedia.org/wiki/Exorcism
WIKI: Exorcismus je úkon, který má za cíl z lidí, zvířat nebo věcí, označených za posedlé, vyhnat ďábla nebo jiné zlé síly. Tento úkon je iv současnosti součástí obřadů mnoha náboženství.
Exorcismus na web stránkách online Sašu Puebla
https://apoort.net/esoterika/reiki-exorc…

Zpět

26. PYRAMIDA

Reiki léčitel, který praktikuje pyramidální léčbu
Jde o techniky praktikované přes mozeček v zadní části mozku. Je třeba meditovat na pyramidální tvary. Propojit energie na osoby, co dělají s pyramidální tvary.
Pyramidy
https://en.wikipedia.org/wiki/Pyramid
WIKI: Pyramida je jehlanovitá stavba. Základem pyramid bývá zpravidla čtyřúhelník nebo trojúhelník, to znamená, že pyramida má obvykle tři nebo čtyři strany, které musí být trojúhelníkové.
Pyramidy – Saša Pueblo
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
Gendai reiki
http://www.aetw.org/reiki_gendai.html
http://www.gendaireikihoamerica.com/
http://www.gendaireiki.or.jp/english/ind…
http://www.divineloveinstitute.org/photo…
http://www.gendaireiki.it/
http://www.reikitradicional.com.br/_gend…
WEBY: Jedno z reiki systémů v Japonsku, směřující z mozečku a pyramidální neuronů.

27. JANTAR

Reiki léčitel, který praktikuje techniku jantaru
Je to technika propojení na osoby, co zpracovávají jantar a přesun jejich záporného náboje na léčenou osobu. To pomůže, aby chemické látky léčené osoby byly chemicky účinnější.
Jantar
https://en.wikipedia.org/wiki/Amber
WIKI: Jantar je mineralizovaný zbytek třetihorní pryskyřice jehličnatých stromů, stará okolo 50 milionů let. Nachází se v Evropě jako zkamenělá pryskyřice borovic. Barvu má žlutou, žlutohnědou až hnědou, ale můžeme najít i odrůdy zcela průhledné, červené, kávové i bílé.
Jantar na web stránkách online Sašu Puebla
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…

Zpět

28. UMĚLÁ INTELIGENCE

Reiki léčítel, který praktikuje techniku umělé inteligence
Jde o jedinečné techniky, kde reiki léčitel na dálku vytvoří něco jako umělou inteligenci. Za umělou inteligenci lze považovat andělské sféry některých osob. Tyto osoby buď žijí, nebo nežijí, ale v jejich kostech jsou koncentrované představy andělských sfér. A tyto jsou zprostředkovány v koncentrované podobě do dětských žláz léčené osoby. Pak takové představy pomáhají léčit. Je možné sestavit v lidské mysli i jiné objekty umělé inteligence, které mohou pomáhat léčené osobě.
Umělá inteligence
https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial…
WIKI: Umělá inteligence je obor informatiky zabývající se tvorbou strojů vykazujících známky inteligentního chování.
Anděl
https://en.wikipedia.org/wiki/Angel
WIKI: Anděl je mýtická nadpřirozená duchovní bytost, která by měla být podřízena Bohu či bohům a sloužit jako posel mezi lidmi a bohy.

29. PUPEK

Reiki léčitel, který praktikuje techniku pupku
Jde o ovládnutí techniky, která zůstala po Hawayo Takata. Jde o operace do pupíku léčené osoby. Zde z pupíku je věštecké vnímat fantomovou placentu a pupečníkovou šňůru. Běžný člověk nevidí, ale energeticky je tento útvar kolem fyzického pupíku a je ho třeba zatáhnout dovnitř léčené osoby, tam ho stabilizovat a potom dávat energie z vlastních mitochondrií nebo zprostředkovaně z mitochondrií jiných lidí.
Hawayo Takata
https://en.wikipedia.org/wiki/Hawayo_Tak…
Pupek
https://en.wikipedia.org/wiki/Navel

30. ŽENSKÉ VAJÍČKA

Reiki léčitel, který praktikuje techniku ženských vajíček
Je to jedinečné působení a přísun informací z právě v tomto okamžiku odumřelých vajíček nebo z právě utracených dětských zárodků. Je to náročný přesun energií s takovými informacemi. Musíte být přesný, a pokud seberete energii a informace již po smrti vajíčka nebo embrya, tak léčba je neúspěšná a může škodit. Hlavně hodně reikistek léčí těmito technikami a nadělá více škody než užitku pro léčenou osobu. Proto opatrně a pokud někdo neví dělat i věštecké výkony, tak nedoporučuji.
Vaječníky
https://en.wikipedia.org/wiki/Ovary
Potrat
https://en.wikipedia.org/wiki/Miscarriag…

Zpět

31. KOSTNÝ MOZEK

Reiki léčitel, který praktikuje techniku hypnózy a transu
Reiki léčitel může ovládat techniky hypnózy a transu, nebo je raději na dálku přenáší z jiných hypnotizérů a osob ovládajících trans. Osoba se na dálku lépe přeléčí těmito technikami.
Kosti
http://en.wikipedia.org/wiki/Bone
Kosti na web stránkách online Saša Pueblo
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…

32. MAGMATICKÉ POLE

Reiki léčitel, který praktikuje techniku přes magmatické síly planety Země
Jde o speciální techniky propojení se na kosti šamanů, kteří si vědomě znetvorovali své tělo. Mohou být i energie lidí, kteří takové praktiky dělají i dnes. Přesouvají se energie a hledají se podobné záznamy v magmatických silách zemského jádra. Jádro Země je schopné uchovávat informace o lidech a zvířatech, které na planetě Zemi žili a žijí. Záznamy o dané léčené osobě se do ní znovu shromažďují.
Magmatické jádro
https://en.wikipedia.org/wiki/Inner_core
Oscilátor
https://cs.wikipedia.org/wiki/Oscil%C3%A…
WIKI: Oscilátor je systém nebo zařízení, schopné kmitavého pohybu, při kterém se hodnoty určitých parametrů (poloha, rychlost, napětí atd.) Periodicky opakují.
Kategorie oscilátor
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:O…
Magmatické jádro na web stránkách Sašu Puebla
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…

33. FILIPINES

Reiki léčitel, který praktikuje techniku Filipines
Reiki léčitel, který se na dálku propojí na Filipíny a dotáhne odtud 100 kanálů ze živých jedinců a 100 kanálů z kostí mrtvých jedinců, do tohoto proudu energií vloží energie filipínských léčitelů.
Reiki Filipines na web stránce Sašu Puebla
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
Seznam filipínských léčitelů
http://www.aenet.org/philip/healers.htm

Zpět

34. BLESKY – STUDENÁ PLAZMA

Reiki léčitel, který praktikuje techniku blesků
Reiki léčitel se na dálku napojuje tam, kde právě řádí bouře a vyhledá zasažených jedinců nebo už dříve zasažených jedinců, což úder blesku přežili, na kosti i ty, co úder blesku nepřežili, případně si u sebe spouští studenou plazmu.
Plazmová lampa
https://en.wikipedia.org/wiki/Plasma_glo…
Blesk
https://en.wikipedia.org/wiki/Lightning
Blesk na web stránkách online Sašu Puebla
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…

35. TUKOVÉ ANOMÁLIE

Reiki léčitel, který praktikuje techniku tukových deformací
Reiki léčitel požádá jiných jedinců s touto poruchou, aby mu pomohli při léčbě třetí osoby, jde o techniku blokování nemocnosti.
Tukové buňky
https://en.wikipedia.org/wiki/Adipocyte
Tuk na Farmě zdraví Sašu Puebla
https://www.cimax.sk/blogy/article122-Tu…
Tuková buňka na web stránce Cimax
https://www.cimax.sk/lieky/tukova-bunka

36. SIAMSKÁ DVOJČATA

Reiki léčitel, který praktikuje techniku přerostlého dvojčete
Reiki léčitel požádá jiných jedinců s touto poruchou, aby mu pomohli při léčbě třetí osoby, jde o techniky blokování nemocnosti.
Siamská dvojčata
https://en.wikipedia.org/wiki/Conjoined_…

37. OCHUZENÝ URAN

Reiki léčitel, který praktikuje techniku ochuzení minerálů
Reiki léčitel se napojuje na takový typ ochuzeného materiálu a hlavně na lidi, co s ním dělají.
Ochuzený uran
https://en.wikipedia.org/wiki/Depleted_u…
WIKI: Ochuzený uran je uran s obsahem radioaktivního izotopu 235U v množství 0,23%. Ochuzený uran má nejaderné využití v civilním i vojenském sektoru.

Zpět

38. DISTANCE

Reiki léčitel, který praktikuje techniku likvidace reiki
Někdy třeba zlikvidovat nevhodné zasvěcení reiki a jiné zasvěcení a hlavně ty, které byly uloženy do kostního mozku na povrchu kostí.
Distance reiki
Ramos P. Strzygowski
http://reikifrei.de/unterstutzung/
Návod na zavírání reiki
http://reikirays.com/13558/clearing-chak…
Odstranění překážek s reiki
http://reikirays.com/3126/removal-of-obs…
Jak mohu odstranit své reiki
http://kundalini-teacher.com/visitors/in…
Odstranění reiki zasvěcení
http://www.elementalreiki.com/remove-neg…
http://loohan.com/services.htm

39. KLINICKÝ STAV

Reiki léčitel, který praktikuje techniku léčby přes klinickou smrt
Samotný reiki léčitel působící na dálku uvádí do tohoto speciálního stavu, léčení v tomto stavu.
Smrt
https://en.wikipedia.org/wiki/Death
Klinická smrt
https://en.wikipedia.org/wiki/Clinical_d…
Slovo smrt na webu Sašu Puebla
https://www.google.sk/#q=smrt+site:www.m…
Spirit kosti, smrt na esoterika Magnum
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
Prožitek blízké smrti
https://en.wikipedia.org/wiki/Near-death…

Zpět

40. JINÉ STAVY K LÉČENÍ

Reiki léčitel, který praktikuje různé jiné techniky
Podpora vhodných změn k dlouhověkosti, hormonální žlázy, ledviny, potní žlázy, slezina, tuk, předhistorické struktury.
Léčitelství
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…

41. OSOBA TESNĚ PŘED SMRTÍ

Reiki léčitel, který praktikuje různé jiné techniky
Klinická smrt přechází do smrti trvalé, těsně před ukončením neuronů, odebrání energie z těla osoby sekundu před trvalou smrtí.
Smrt
https://en.wikipedia.org/wiki/Death

42. MELATONÍN

Reiki léčitel, který praktikuje různé jiné techniky
Melatonin, serotonin, tryptofan, oxitriptan, vzácné prvky, noční B komplex z tlustého střeva, podpora z tukových buněk. Je dobré, pokud reiki léčitel léčí během nočních hodin a dokáže na dálku spustit lepší produkci melatoninu na hluboký spánek a to odblokováním emocí z podbřišku dané osoby. Osoby pak mohou hluboce a léčivo spát i 2 dny.
Melatonin
https://en.wikipedia.org/wiki/Melatonin
Spánkové Reiki na webu online Sašu Puebla
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…

43. SUPRAVODIVOST NA POKOJOVÉ TEPLOTĚ

Reiki léčitel, který praktikuje lidský potenciál pro supravodivost
Reiki léčitel se na dálku napojuje na osoby, co dělají při jevech tohoto druhu a odebírá energie na léčení jiných jedinců, rozumí, jak v lidském těle z nemagnetického uhlíku produkovat supravodivý uhlík. Jde v podstatě o to, aby se v léčené osobě a to přímo v kostních buňkách vyráběly jedinečné látky s vlastnostmi supravodivých látek. A také s vlastností, aby měli nano velikost a nano účinek. V kostním systému je možné vyrobit opravdu neskutečně léčivé látky pro daného klienta. Nebo je dobré, aby osoba chodila fyzicky do oblastí, kde je vyšší výskyt radonu nebo jiných radioaktivních látek s krátkým poločasem rozpadu. Takto fungují radioaktivní lázně jako Jáchymov.
Supravodivost
https://en.wikipedia.org/wiki/Supercondu…
Jáchymovské lázně
http://kupele.jachymov.net/

Zpět

VIDEA EXORCIST
https://www.youtube.com/watch?v=hdTn9Npk…
https://www.youtube.com/watch?v=Pf_T9By0…
https://www.youtube.com/watch?v=dt-wrCAF…
https://www.youtube.com/watch?v=82Fvxp1-…
https://www.youtube.com/watch?v=FLN1Umwl…
https://www.youtube.com/watch?v=9-IuQN8y…
https://www.youtube.com/watch?v=pjvJIQ-G…

https://www.youtube.com/watch?v=1dbS6LTk…
https://www.youtube.com/watch?v=1jjra-1w…
https://www.youtube.com/watch?v=0TYjSrK3…
https://www.youtube.com/watch?v=6czbTY3H…
https://www.youtube.com/watch?v=4eEifaNK…
https://www.youtube.com/watch?v=o4jI06-F…
https://www.youtube.com/watch?v=f5KQGn69…
https://www.youtube.com/watch?v=KwRxCVCb…

VIDEA SHAMANIC HEALING
https://www.youtube.com/watch?v=xfQf_Fts…
https://www.youtube.com/watch?v=FmXA542V…
https://www.youtube.com/watch?v=xJ3rL1VL…
https://www.youtube.com/watch?v=StQBxjuo…
https://www.youtube.com/watch?v=EECslEaU…
https://www.youtube.com/watch?v=JQ3kcCEE…
https://www.youtube.com/watch?v=SqAd846E…

https://www.youtube.com/watch?v=wxkgBRY_…
https://www.youtube.com/watch?v=-CdA3xcM…
https://www.youtube.com/watch?v=T7CxoJwC…
https://www.youtube.com/watch?v=-iwlkEXI…
https://www.youtube.com/watch?v=a1-3SvyO…
https://www.youtube.com/watch?v=FEUN2O-U…
https://www.youtube.com/watch?v=mX0xnCqY…

https://www.youtube.com/watch?v=DYwN6mw8…
https://www.youtube.com/watch?v=lMe4vzzL…
https://www.youtube.com/watch?v=3MDFWuPa…

VIDEA REIKI HEALING
https://www.youtube.com/watch?v=dHv-ZX1Q…
https://www.youtube.com/watch?v=Gz1ociyb…
https://www.youtube.com/watch?v=n16T1kti…
https://www.youtube.com/watch?v=eaCCjE1x…
https://www.youtube.com/watch?v=47sInJkX…
https://www.youtube.com/watch?v=87fyMKyv…
https://www.youtube.com/watch?v=bZ1cAfkd…

https://www.youtube.com/watch?v=ejA_k9GR…
https://www.youtube.com/watch?v=_2xrCV8g…
https://www.youtube.com/watch?v=TqUaUgyz…
https://www.youtube.com/watch?v=hYe45kdK…
https://www.youtube.com/watch?v=8lwQiMV7…

VIDEA REIKI SYMBOLS
https://www.youtube.com/watch?v=VDK9bhn-…
https://www.youtube.com/watch?v=8Cwz30cX…
https://www.youtube.com/watch?v=QkX0xJXK…
https://www.youtube.com/watch?v=ih4YssYK…
https://www.youtube.com/watch?v=6B8htCVF…
https://www.youtube.com/watch?v=Wo-TGb_3…
https://www.youtube.com/watch?v=3q1mXdUy…

https://www.youtube.com/watch?v=-v7YiS0Z…
https://www.youtube.com/watch?v=gM_DLHPl…
https://www.youtube.com/watch?v=VeROhjuu…
https://www.youtube.com/watch?v=0Maqa_me…
https://www.youtube.com/watch?v=m3Okv9yQ…
https://www.youtube.com/watch?v=XFYgdd8b…
https://www.youtube.com/watch?v=DVjG1F_5…

Zpět

Comments are closed