Reiki léčba I.

Datum sběru: 14.04.2015
Strana 1 z přibližně 188  výsledků
.
Reiki léčba I..
.
reiki-3
 .
.

.
SAŠA PUEBLO PORADENSTVÍ
REKLAMA: Terapeut, bylinkář, léčitel, esoterik, reiki na dálku. Hledáte konkrétní věc? Potřebujete odborně poradit v oblasti reiki léčba? Neváhejte, kontaktujte mě. Odpovím každému osobně. Vstupní konzultace je bezplatná. Diagnostika zdraví je bezplatná a kontroluji 80 položek. Odpovím každému:
sasapueblo@meditacia.sk
.
Každou druhou sobotu meditujeme reiki, cvičíme ręki, zasvěcujeme reiki, vše bezplatně a špičková úroveň. Doporučuji připojit sa online na živou relaci GM Sašu Puebla.
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
.

Léčba reiki

http://en.wikipedia.org/wiki/Energy_medi…
translate.google
WIKI: Energetická léčení závisí na víře v schopnosti lékaře na kanál léčivou energii do osobou žádající o pomoc a různými způsoby: hands-on, hands-off a vzdálené, kde pacient a léčitel jsou na různých místech. Reiki pacienti duchovní léčení popisují kontaktní hojení, pokud jde o přenos léčivé energie a vzdálené léčení založené na vizualizaci pacienta v dokonalém zdraví

Saša Pueblo: Léčitel reiki je osoba ovládající různé techniky ve vlastním těle, ale i v těle léčené osoby. Reiki léčitel přežil klinickou smrt, případně si ji důsledně nacvičil, nebo má za sebou jedno i druhé; tedy přežil klinickou smrt, pak si ji důsledně procvičil a dosáhl stav mírného uvolnění svých vzpomínek od neuronů, jak to vnímat u osob starších 80 let nebo u osob, které reálně přežili klinickou smrt a pozměnili fungování mozku. Dále osoba reiki léčitele dokáže díky klinické smrti operovat myslí ve speciálním stavu a to dovoluje zvláštně působit na vlastní buňky v těle, ale i na osoby na jiném místě. Reiki klinický léčitel a zasvěcovatel ovládá i množství hypnotických technik a postupů. Zná i techniku, jak se uvést do transu. Co je to trans? To je stav, kdy vytrvale třete kámen o kámen, případně bubnujete nebo tančíte a uvedete své tělo a mysl do netradičního stavu. Mysl reiki léčitele v transu operuje přes magnetické pole Země až k léčené osobě.
.
Reiki léčitel a zasvěcovatel je osoba, která desítky let trénuje své neurony k výkonům léčby a zasvěcení na dálku. Ze začátku nemusí reiki na dálku dobře fungovat. Ale pokud reiki léčitel trénuje a zdokonaluje svůj mozek a neurony, tak si vybuduje schopnost skutečně pomáhat a uzdravovat, případně nemoc držet ve stabilním stavu. Reiki léčitel může poslat nemocnou osobu na lékařské testy a ověřit si, zda se stav po jeho zásazích skutečně zlepšil, a tak ověřuje správnost svých postupů a má možnost hledat účinnější formy zásahů na dálku.
.
Například je zde i méně používaná technika tumo, kde se léčitel dostává do anafylaktického šoku, adrenalin a kortikoidy srazí dolů, dostane svou chemii do riskantního, ale mimořádně neobvyklého stavu a pak léčí. Ale neměl by takovou techniku používat často a ničit si zdraví.
.
Nesporně zde hraje roli i technika placeba a mimořádná schopnost ovlivnit klienta na dálku, aby se v něm pohnuly léčivé síly. Jde tu vlastně o určitou dohodnutou psychickou manipulaci, která vede nakonec k uzdravení nebo zlepšení stavu. A i tato technika by měla být úspěšně rozvíjena. Koneckonců placebo efekt naplno využívá i medicína. Tak proč ji nevyužít i v reiki léčbě?
.
Reiki léčitel by měl být i věštecký diagnostik a měl by být všestranně vzdělaný v klasické medicíně a nejlépe ve všech oborech. Reiki léčitel zváží stav léčené osoby a nedopustí, aby ohrozil jeho zdraví. Trvá na klasických medicínských vyšetřeních a klasické lékařské kontrole. Reiki léčitel v závažných stavech raději podpoří svým výkonem klasickou medicínskou léčbu a neohrozí pacienta na zdraví a vždy mu dá na známost rizika a možnosti klasické a alternativní medicíny. Pokud léčba reiki nezabírá po několika pokusech, tak jejich kombinuje s léčbou výživovými doplňky nebo i léky, které se nemocné osobě předepíší po konzultaci s lékařem.
.
Koeficient pro neurony 5,10,15,20
Saša Pueblo: Během dětství se rozvíjí nervová a neuronová soustava a tato již není laděná k dlouhověkosti a je výkonná tak do 50. roku života. Pak jí výkonnost klesá. Ale to není tak důležité jako to, že tyto struktury blokují fungování množství neuronů a nervů v mozku a také v těle. V lepším případě omezují jejich výkonnost. A tak je v rámci působení přes reiki kanál přinutíme, aby s takovými aktivitami přestali a začali podporovat aktivní věk přes 100 let. Léčitel reiki do nich působí pomocí fyzikálních částic jako jsou elektrony a podobně, které v sobě shromažďuje. Zkuste si něco přečíst, jak se laserem působí na změnu atomového uspořádání při výrobě skla, na které pak nesedá prach. Takto velmi zjednodušeně byste si to mohli představit. Lepší představu dosáhnete nastudováním kvantované biologie.
.
Koeficient pupek/pupečník/embryo
Saša Pueblo: V oblasti pupku z vnitřní strany najdeme speciální pozůstatky embryonálních struktur, na které navazuje speciální nervstvo, které zůstalo v dítěti po matce. Po narození se nezničí, ale uloží do latentního stavu. V oblasti pupku najdeme i jiné spící neurony, které souvisejí s obdobím, kdy byl člověk jako trilobit nebo podobný druh. V oblasti pupku je základ prehistorické mřížkované soustavy. Všechny tyto struktury jsou spící, dají se aktivizovat a růst do těla a podpořit zdraví. Může se stát, že některé tyto struktury jsou aktivní a zorientovala na ničení těla. A i do tohoto systému musí reiki léčitel zasáhnout u sebe nebo léčené osoby a zde přítomné buňky, a hlavně ty neuronové, přimět, aby podporovaly dlouhověkost a výkonnost dané osoby.
.
Koeficient tvorby antidepresiv/depresiva
Saša Pueblo: Reiki léčitel aktivně působí na bílou mozkovou hmotu, na tukové buňky a také neurony v tuku a tlačí částicemi neuronové oblasti, aby se aktivizovali směrem k tvorbě látek na přijetí změn – antidepresiv. Čím je člověk starší, tím méně antidepresiv se tvoří. Léčitel věštecky vyhodnocuje své zásahy vedoucí k tomu, aby se tukové buňky pozměnili a začali produkovat chybějící látky pro tělo. Neurony v tuku mají tento potenciál v sobě a je třeba pouze podnět k tomu, aby projevily i tyto aktivity. Z medicínského prostředí je známo, že u žen v přechodu se začne produkovat ženský hormon právě v tukových buňkách. Léčitel si nastuduje, jaké antidepresivní látky se v lidském těle tvoří a pak představu těchto látek tlačí do nemocné osoby.
.
Koeficient pro antistres/kortizol/stres
Saša Pueblo: Reiki léčitel působí na bílou mozkovou hmotu, aby produkovala antistresové látky. Nejdříve si je nastuduje a pak bílou mozkovou hmotu a tuk těla tlačí do těchto aktivit.
.
Koeficient zvíře/pravěk/šaman/božstva/věda
Saša Pueblo: Léčitel reiki v tomto případě působí do neuronových oblastí v mozku, v míše a do břišního mozku. Představuje si vědecký svět a vědecký způsob vnímání a tlačí je do neuronů léčené osoby. Totéž udělá s náboženskými představami, šamanskými rituály, pravěkými kresbami. Takto posiluje neurony nemocné osoby, aby si udržely lidský rozměr svého bytí. Na neurony, které se chtějí chovat jako zvíře, zatlačí a prinucuje je jako cvičitel v cirkuse k poslušnosti.
.
Koeficient kineziologie mikro/makro/trans
Saša Pueblo: Reiki léčitel spojuje reiki kanál s kineziologií a její prací. Tedy vstoupí do paměti léčené osoby a oslabuje vzpomínky na určité druhy mikropohybu, který byl proveden v krizových situacích. Totéž dělá s makropohybem pro životní katastrofy. Jednoduše nutí určité paměťové neurony, aby zapomněli na tyto události a pohyb realizován během těchto krizových událostí.
.
Koeficient dětské žlázy/imunita
Saša Pueblo: Reiki léčitel vyhledá věštecko – intuitivními schopnostmi drobné dětské žlázy po těle léčené osoby. Je jich okolo 20 – 30 a jsou po celém těle. Nejdůležitější jsou při hrudní kosti. Ve starším věku po 40. roce života jsou často zcela zablokovány a třeba někdy až 30 reiki zásahů na dálku, aby se znovu aktivizovali a začali kontrolovat výstavbu a obnovu těla. Je překvapivé, že jejich organismus neodstranil, nejčastěji je pouze uspal a reiki léčitel jejich vzbudí.
.
Koeficient pro aktivizaci embryonálních neuronů
Saša Pueblo: Reiki léčitel vyhledá věštecky přes reiki kanál embryonální neurony po celém těle a znovu jejich bioenergií přinutí, aby se probrali z hybernačného spánku a spustí jejich činnost v organismu. Tedy tyto neurony se nevytvářejí, ale pouze se organismus prinucuje, aby zahájili činnost a pozměnili celou chemii lidského těla k mladší a výkonnějšího chemii. Reiki léčitel bude dělat pouze to, co mají v sobě otevřeno dlouhověké osoby au nich jsou embryonální neurony dobře aktivně i ve vyšším věku.
.
Koeficient náhrad/zakrslých orgánů/čakry
Saša Pueblo: Reiki léčitel se zavzdeláva do evoluční medicíny a pochopí, že lidské tělo obsahuje do 400 oblastí s různými druhy kmenových buněk. Jde o základy prehistorických orgánů. Evoluční medicína hovoří o tom, že každá osoba je chodící muzeum svých orgánů. Tedy například nad očima v kůži jsou zakrslé oční nervy. Buď jsou ve stavu kmenových buněk nebo u někoho mohou být i jako aktivní nervy a mohou být něco jako třetí oko. Uvnitř jater je několik prehistorických jater v podobě kmenových buněk nebo kousků prehistorických jater a reiki léčitel má možnost atakovat tyto struktury, přimět je k růstu a nahradit poškozené játra. Samozřejmě, ne u každého se taková aktivizace musí vždy podařit. Působí zde více fenoménů, ale nechci zacházet příliš do genetiky a chemie. Tedy zase žádné kouzelnictví, ale reálná možnost oživit takového zakrslé struktury v lidském těle.
.
Koeficient tuku/kmenových buněk/dlouhověkosti
Saša Pueblo: Reiki léčitel využije jedinečný fenomén v lidském těle a to je schopnost tukových buněk modifikovat se a v lidském těle vytvářet náhradní zdroje chemických látek. Reiki léčitel přes reiki kanál začíná atakovat fyzikálními částicemi tukové buňky a neurony v jejich blízkosti. Když se to podaří, tukové buňky začnou produkovat chybějící látky do těla. Samozřejmě, že takové zásahy jsou bez záruky a mnohdy se podaří částečně nebo vůbec. Ale reiki léčba tady dokáže značně pomáhat. V některých případech jsou tukové buňky špatně modifikované a produkují látky, které člověka poškozují. I toto dokáže reiki léčitel svými opakovanými zásahy ovlivnit.
.
Koeficient mitochondrie DNK/Fabrika/Elektrárna
Saša Pueblo: Reiki léčitel má možnost působit na orgánky uvnitř buněk a hlavně na mitochondrie. Zde je dobře nejprve vzbudit mitochondrie uvnitř kostní houby a poté i v ostatních buňkách. Případně dostane do těla pacienta nanolátky a pak může léčbou na dálku podpořit oživení těchto spících orgánků. Hybernace hlavně z důvodu stáří a autodeštrukčných aktivit chromozomů – přirozená cesta smrti.
.
Koeficient supra/para/magnet/kovy/atomy
Saša Pueblo: Reiki léčba může vzbudit tvorbu nanolátek v kostních mitochondriích a potom i mitochondrie v buňkách a následně produkovat takzvaný bioparamagnetizmus a biosupravodivost za tělové teploty a působit dovnitř ostatních struktur v buňkách jako jsou bílkoviny, aminokyseliny a prvky. Pohybujeme se ve znalostech kvantované chemie a intuitivního způsobu léčby na dálku pomocí energetického kanálu reiki a intuitivního věštectví, kde a jak působit. Ne všechno se dá vysvětlit racionálním rozumem. Vždy zde budou určitá tajemství.
.
Koeficient noční biochemie/snů/střední mozek
Saša Pueblo: Reiki léčitel pronikne do středního mozku, který je velikosti menšího vajíčka a nacházejí se zde hormonální žlázy epifýza a hypofýza, neurony a snový archiv. Reiki léčitel musí umět proniknout do snového archivu a rozpustit zde ty nejkrásnější a nejblaženejší sny. Čtete dobře. Blažené a krásné sny jsou produkt nemocné a nevhodné chemie a musí pryč. Uvolňují se reiki energií. Zůstávají ty nehezké a nemilé. Takové jsou zkušenosti praktického reiki.
.
Koeficient Vulkan/magma polí/embryo
Saša Pueblo: Vše, co člověk dělá, se zapisuje do magmatických polí Země. Reiki léčitel dokáže věštecky vyhledat záznamy o léčbě, kterou realizuje a přesunout tyto pulzy do člověka, aby ovlivňovaly jeho neuronové buňky. Každé pulsy o léčbě vyhledá v magmatickém jádru Země a přesune do člověka. Toto pak působí na neurony léčené osoby, aby se chovali jako u dlouhověkých lidí. Třeba ovládat šamanské techniky práce s magnetickými silami planety Země.
.
Koeficient melatonin/serotonin/tryptofan/prvky
Saša Pueblo: Reiki léčitel usiluje o to, aby tuk v lidském těle a hormonální žláza epifýza uvnitř mozku začaly produkovat tento hormon pro léčivý spánek. Nedostatek melatoninu a hormonu serotoninu zablokuje dostatečnou regeneraci. Blokuje jejich hlavně přebytek emocí a stresu hlavně ve starším věku po 50. roku života. Aby tělo začalo produkovat další melatonin, tak tisknete tukové buňky a kolem i neurony, aby spustily jeho produkci. Dlouhověké osoby na Kavkaze mají během dne tolik melatoninu jako osoby spící a v noci mají doslova otravu melatoninem. A netřeba se nijak divit, proč tak dlouho žijí.
.
Koeficient filipines mitochondrií/trans/nukleo/nano
Saša Pueblo: Přemostění reiki na originál filipínské reikisti. Vyhledejte takových, kteří mají tuberkulózou znetvořené kosti a mimořádně účinně mohou probudit činnost kostní houby v kostech. Obsahují uspané buňky a v nich mitochondrie schopné produkovat látky na úrovni nano, které proniknou všude a neptají si souhlas povrchu buněk. A to je taková přírodní nanoléčba.
.
Koeficient kouzlo/zázrak uvěřit/extáze
Saša Pueblo: Reiki léčitel se přemostí někde na Filipíny na konkrétní osobu léčitele, co praktikuje i kouzelnictví a prostřednictvím něj vyvolá v neuronech léčené osoby smysl pro zázrak. Je to silná léčivá síla rovnající se použití placeba v medicíně. A to také donucuje neurony změnit své chování ve prospěch zdraví a dlouhověkosti.
.
Koeficient reiki pro životní energii
Saša Pueblo: Reiki léčitel využije své zasvěcení do reiki stupňů nebo pomocí jiných reikistů zasvětí do určitých stupňů léčenou osobu. Tedy léčená osoba může dostávat každý týden znovu a znovu reiki zasvěcení od reikistů po celém světě. Zároveň je to zajímavá léčba a trvalé aktivizování léčené osoby. V jednotlivých zemích je množství reiki mistrů a určitě rádi pomohou. Když je to vhodné, tak léčená osoba je léčena i takovýmto způsobem. Využívá se zde fenomén reiki zasvěcení na dálku bez přítomnosti zasvěcované osoby. Pozor na to, abyste zasvěcením nepřenášely na osobu například náboženské prvky a jiné nežádoucí efekty, jako kolektivní léčení jiných a podobně.
.
Koeficient léčby přemostěním na jinou osobu a místo
Saša Pueblo: Reiki léčitel zná mnoho léčivých míst po celé planetě Zemi, ale i v naší sluneční soustavě nebo v kosmu a je schopen přemostit léčenou osobu na danou oblast a stáhnout nebo vyměnit fyzikální částice a takto podpořit požadované změny v činnosti neuronů, které pak působí na chemii v lidském těle. Samozřejmě, tady jde o reálné propojení na danou oblast a nikoli pouze do představ. A tak reiki léčitel musí ovládat techniku ??znetvořených kostí, tedy umí se napojit psychicky na osobu, která má znetvořené kosti nebo si to umí nasugerovať a tím jeho psychika reálně proniká do kosmu a nejen do fantazií o kosmu.
.
.
Neurony
.
WIKI: Neuron, česky nervová buňka, je základní funkční a histologická jednotka nervové tkáně. Jsou to vysoce specializované buňky, schopné přijmout, vést, zpracovat a odpovědět na speciální signály
.
Saša Pueblo: Budu tu psát, jak praktikovat reiki na sebe a na osoby, které jsou ve vaší přítomnosti nebo jsou stovky a tisíce kilometrů vzdálené. Tyto zkušenosti jsou inspirovány i jinými reiki léčiteli a zasvěcovatelem. Koeficienty při léčbě se určují na základě věšteckého výzkumu dlouhověkých osob. Maximální koeficient při léčbě je 400 jednotek.
.
Saša Pueblo ovládá základní techniku pro uplatnění reiki na dálku a to je odcvičené rané fáze klinické smrti, což je vlastně mírně uvolnění vzpomínek od neuronů. Výcvik je z jógy – vydechnout všechen vzduch z plic a vydržet nedýchat a přitom napočítat na prstech nejprve do 10, na druhý den napočítat do 15 a třetí den zase dál až jste schopen nedýchat a napočítat do 100. Je třeba takto procvičit mozek, abyste se k osobě na dálku dostali jedinečným způsobem. A je to nutné udělat.
.
A pak je to reiki založeno na představě rotujících embryí v mysli reiki léčitele, které pak energeticky nabije, doslova je z energií vytvoří. Nestěhujeme z okolí ledajaké energie a kolem embrya například shromažďujeme energii z telných samic a jejich mláďat a s nimi pak přeléčíme sebe nebo jiné osoby přímo nebo na dálku.
.
Pak je třeba cvičit telekinetické schopnosti směřující k silnému vlivu na neurony ve vlastním mozku, ale také v mozku jiné osoby a to hlavně pomocí meditace na meteority různých druhů. Postupně nutíte neurony, aby v těle léčené osoby podporovaly všechny embryonální buňky, které zůstaly v těle dospělé osoby. A všechno jde v režii osob, které jsou přirozeně dlouhověké. Je to tak jedna osoba ze 100 lidí. Mnohými reiki zásahy tyto neurony násilně přinutíte, aby podpořily co největší zpomalení stárnutí.
.
.
Pupek
.
WIKI: Během zárodečného vývoje skrz oblast pupku procházely důležité pupečníkové cévy, které umožňovaly zásobovat plod kyslíkem, živinami a odstraňovat odpadní látky
.
.
Brzlík
.
WIKI: Brzlík – thymus je jedním z primárních lymfatických orgánů a významným sekundárním lymfatickým orgánem, jako slezina, lymfatické uzliny nebo mukózní lymfatická tkáň, nachází v horním anterioru hrudní dutiny za sternem (hrudní kost)
.
.
Deprese

http://cs.wikipedia.org/wiki/Deprese_%28…
http://en.wikipedia.org/wiki/Depression_…
translate.google
WIKI: Deprese je velmi závažný a život ohrožující stav psychiky projevující se dlouhodobě pokleslými náladami jedince. Dotyčný pociťuje často úzkost a osamocenost, pocity bezcennosti nebo viny, malou sebedůvěru, únavu, zhoršené soustředění a má problémy s pozorností neapple Sage – šalvia), Cannabidiol (cannabinoid v marihuane), Honokiol, Kava alebo kava-kava 

Antidepresíva – Y Fluoxetin, Y Paroxetin, Y Escitalopram, Y Trazodon, Y Monoaminooxidáza, Y Noradrenalin, Y Duprenorfin, Y Venlafaxin, Y Amitriptilin, Y Modafinil, Y Fticyellis, Y Tiramin, Y Bupropion, Y Imipramin, Y Klomipramin, Y Gaba
.
.
Stres
.
WIKI: Stres můžeme definovat jako souhrn fyzických a duševních reakcí na nepřijatelný poměr mezi skutečnými nebo představovanými osobními zkušenostmi a očekáváními. Stres je stav organismu, který je obecnou odezvou na jakoukoliv výrazně působící zátěž – fyzickou nebo psychickou
.
Antistresové látky – Alprazolam, Hydroxyzín, Alprazol, Medazepan, Guajtenezín, Chlór protixén, Oxazepancetirizine, cyclizine, buclizine, meclizine, Dipipanone (Pipadone) – opioidný, Diconal, Norpipanone, Normethadone, Opipramol, Acetylmethadol, Alphacetylmethadol, Dimepheptanol, Levacetylmethadol,  Alphamethadol, Methade, Dextromoramide, Dextropropoxyphene, Isomethadone, Phenadoxone, Ketobemidone, Phenazocine, pentazocine, Piminodine, Propiram, Anileridine, Prodine, Pethidine, Mebicar, Afobazole, Selank, Bromantane, Emoxypine, Validol, racetam, Chlorpheniramine, Diphenhydramine, Adipiplon, Afobazole, Alpidem, Antalarmin, Gabapentin, Imagabalin, Kavain, Kavalactone, Lorazepam, Lorpiprazole,
Přírodní – Garcinia indica (Kokum), Scutellaria lateriflora, Coriandrum sativum (Coriander), Salvia elegans (Pineapple Sage – šalvia), Cannabidiol (cannabinoid v marihuane), Honokiol, Kava alebo kava-kava
.
.
Embryo
.
WIKI: Embryo česky zárodek je jedna z prvních fází ontogenetického (individuálního)vývoje(vývojejedince)mnohobuněčného organismu, v typickém případě živočicha či rostliny
.
Embryo
WIKI: Pravděpodobně nejsložitějším vývojem prochází embrya strunatců, a proto jim je v tomto textu věnována velká pozornost. Jevy jako vznik neurální trubice, chordy a žaberních oblouků na embryu však jsou známy právě u různých druhů obratlovců a nejsou tedy obecně platné
.
Embryo
WIKI: Podobně jako u všech savců, také u člověka dochází k vnitřnímu oplození. Po ejakulaci se spermie dostávají samičím rozmnožovacím traktem až do vejcovodu, kde se setkávají s vajíčkem (případně s několika vajíčky v případě dvojčat). Spermie se naváže na povrch vajíčka (na tzv. zona pellucida) a během tzv. akrozomální reakce se postupně propracovávají k membráně vajíčka a splývají s ní, čímž vlastně dochází k oplození. Z dvou pohlavních buněk, které obsahovaly každá poloviční (haploidní) genetickou informaci, vzniká diploidní zygota
.
Embryo
WIKI: Teorie, že ontogeneze rekapituluje fylogenezi (tak zvaný Haeckelův zákon), to znamená, že vývoj jedince přesně zrcadlí vývoj druhu, je dnes již překonaná. Faktem však stále zůstává, že mezi ontogenezí a fylogenezí existují vzájemné vztahy, které vysvětluje evoluční teorie
.
Embryo
WIKI: Ultrazvuk je jediný způsob, jak zjistit Momo dvojčata před narozením. To může ukázat nedostatek membrány mezi dvojčaty po několik týdnů těhotenství, kdy se membrána viditelný pokud je přítomen
.
.
Zakrnělé orgány
.
WIKI: Rudiment je označení, které je používáno pro vlastnosti nebo zakrnělé orgány obvykle již organismem nepoužívané, které však byly efektivní u nižšího vývojoveho stupně organismů. K rudimentárním lidským orgánům patří např. apendix (červovitý výrůstek slepého střeva), ocasní části páteře, ušní svaly, které umožňovaly pohyb boltcem nebo takzvané zuby moudrosti
.
.
Buňky
.
WIKI: Buňka (lat. cellula) je základní stavební a funkční jednotka těl organizmů, nikoliv však těch nebuněčných, jako jsou viry, viroidy a virusoidy. Jsou obklopené membránou a uvnitř obsahují koncentrovaný vodný roztok různých látek (cytoplazmu). Obvykle obsahují genetický materiál a jsou schopné se dělit
.
.
Kmenové buňky
..
WIKI: Kmenové buňky jsou nediferencované živočišné buňky, které mají schopnost se dělit (proliferovat) a přeměnit se na jiný buněčný typ (diferenciovat). Tato schopnost umožňuje tělu vytvořit nové buňky a opravit tak poškozené části těla, které se skládá např. z buněk, které se neumí dělit
.
.
Tuková tkáň
.
WIKI: Tuková tkáň je tvořena adipocyty, buňkami specializovanými na uchovávání tuku, a slouží jako rezervoár energie v podobě tuku. Rozeznáváme dva typy tukové tkáně – hnědá tuková tkáň a bílá tuková tkáň
.
Tuková buňka
WIKI: Tuková buňka je základní stavební jednotkou tukové tkáně. Ve vazivu se vyskytuje buď jednotlivě nebo v malých skupinách. Má schopnost vytvářet a hromadit tuk a to buď v jedné velké vakuole (univakuolární buňky, tvoří bílý tuk) nebo v podobě množství menších vakuol (multivakuolární buňky, tvoří hnědý tuk)
.
.
Melatonin
.
WIKI: Melatonin je hormon, který je produkován epifýzou (nadvěskem mozkovým, tzn. částí mezimozku). Vzniká zde N-acetylací serotoninu (5-hydroxytryptamin) a následnou O-methylací. Hraje důležité funkce v řízení rytmů den-noc. Hladiny melatoninu jsou silně závislé na střídání světla a tmy. Jeho produkce je největší právě během tmy a maxima dosahuje mezi druhou a čtvrtou hodinou noční
.
.
Kosti
.
WIKI: Kost je tvrdá, mineralizovaná struktura sloužící jako mechanická ochrana vnitřních orgánů a opora těla, tvořící vnitřní konstrukci, na kterou se upínají svaly a šlachy. Souhrn všech kostí v těle se nazývá kostra. Lidská kostra dospělého člověka má cca 206 kostí. Kosti vznikají z vaziva nebo chrupavky
.
Kosti
WIKI: Lidská kostra představuje soubor kostí, chrupavek a vazů, které dohromady vytvářejí pevnou, pasivně pohyblivou oporu těla, na niž se upínají svaly. Kostrou tvořená ochranná pouzdra (lebka, hrudník) zároveň chrání některé klíčové orgány před zraněním. Kostra dospělého člověka se skládá zpravidla z 206 kostí
.
Kosti
WIKI: Osový, axiální skelet je souhrnné označení pro páteř a kostru hrudníku, tzn. hrudní kost a žebra. Často se přidává také lebka, nicméně ta je z hlediska vývojového i funkčního poněkud odlišná
.
Kosti
WIKI: Páteř je součást kostry obratlovců. Páteří probíhá mícha. Je složena z řady obratlů (u člověka je jich 33-34), mezi kterými jsou měkké meziobratlové ploténky. Na páteř je navázána lebka, eventuálně i pánev, hrudní koš nebo končetiny – toto se může u jednotlivých druhů lišit
.
Kosti
WIKI: Hrudní kost je plochá kost, která se vyskytuje jako jedna z částí hrudního koše. Kloubní spojení tvoří s klíční kostí a s žebry (costae). V hrudní kosti probíhá krvetvorba – jedná se o proces množení a tvorby krevních buněk, které se následně dostávají do krve
.
Kosti
WIKI: Tento seznam obsahuje všechny známé kosti lidského těla řazené podle části těla ve které se nachází
.
Kosti
WIKI: Lidská lebka se u dítěte skládá z 22 kostí. Novorozenec má prostor mezi jednotlivými kostmi vyplněn vazivovými blankami (tzv. lupínky, fontanely), ty postupně zarůstají a celá lebka srůstá. Kosti lebky jsou ploché, sestávají se ze dvou tenkých kostí a jedné řídké kosti, která obsahuje kostní dřeň, jejímu uspořádání říkáme diploe
.
Kosti
WIKI: Hrudní koš je uspořádání kostí v hrudníku, je tvořen z páteře, žeber a hrudní kosti a obklopuje srdce a plíce. Typický lidský hrudník se skládá z 24 žeber, hrudní kosti žeberní chrupavky a 12 hrudních obratlů
.
Kosti
WIKI: Pánev je kostnatý útvar, který se skládá ze dvou pánevních kostí a kosti křížové, na kterou navazuje kostrč. Kosti pánevní jsou vepředu navzájem spojené symfýzou a vzadu jsou s kostí křížovou spojené kloubně. Kost pánevní vzniká srůstem tří kostí – kosti kyčelní, sedací a stydké
.
Kosti
WIKI: Dlouhé kostí jsou ty, které jsou delší než je jejich šířka. Jsou jedním z pěti typů kostí: dlouhé, krátké, ploché, nepravidelné a sesamoid. Dlouhé kosti, zejména stehenní a holenní jsou podrobeny největší zatížení během denních aktivit, jsou nezbytné pro kosterní mobilitu. Dlouhé kosti lidské nohy tvoří téměř polovinu výšky dospělé
.
Kosti
WIKI: Stehenní kosti můžou odkazovat na jednu z následujících možností: femur – stehenní kost, čéšky – kolenního kloubu, tibia – větší ze dvou kostí končetin se nacházejí pod čéškou
Lýtková kost – menší ze dvou kostí končetin se nacházejí pod čéškou
.
Kosti
WIKI: Existují dva typy kostní tkáně: kompaktní a houbovité. Kompaktní kost tvoří velmi tvrdé vnější, zatímco houbovitá kost vyplňuje dutý vnitřek. Tkáně jsou biologicky identický, rozdíl je v tom, jak je mikrostruktura uspořádána
.
Kosti
WIKI: Osteoblast je kostní buňka, která se specializuje na syntézu tzv. kostní matrix, což v praxi znamená, že do svého okolí vylučuje kolagen I. typu, který je jednou ze základních složek kostí. Mají zpočátku kulovitý až válcovitý tvar, bazofilní cytoplazmu, velké jádro, výrazný Golgiho komplex a drsné ER a dále tzv. cytoplazmatické výběžky, jimiž se spojují s okolními osteoblasty. Pomocí těchto kontaktů probíhá látková výměna v kosti
.
Kosti
WIKI: Tento seznam obsahuje všechny známé kosti lidského těla řazené podle části těla ve které se nachází
.
Kosti
WIKI: Kostní morfogenní protein je důležitý, protože se má za to, že vytváří architekturu tkání v celém těle. Tak s kostním proteinem a lidskými gliovými buňkami v kombinaci podpořili vědomě hojení nohy, axonální růst a zřejmé zvýšení přežití neuronů v míše
.
 .
Světlo
.
WIKI: Viditelné světlo je elektromagnetické záření o vlnové délce přibližně 390–790 nm. Vlnové délky světla leží mezi vlnovými délkami ultrafialového záření a infračerveného záření. V některých oblastech vědy a techniky může být světlem chápáno i elektromagnetické záření libovolné vlnové délky. Tři základní vlastnosti světla (a elektromagnetického vlnění vůbec) jsou svítivost (amplituda), barva (frekvence) a polarizace (úhel vlnění). Kvůli dualitě částice a vlnění má světlo vlastnosti jak vlnění, tak částice. Studiem světla a jeho interakcemi s hmotou se zabývá optika
.
Světlo – elektromagnetické spektrum
WIKI: Elektromagnetické spektrum (někdy zvané Maxwellova duha) zahrnuje elektromagnetické záření všech možných vlnových délek. Elektromagnetické záření o vlnové délce (ve vakuu) má frekvenci f a jemu připisovaný foton má energii E
.
Světlo – lom vĺn
WIKI: Pokud se vlnění dostane k rozhraní dvou prostředí, ve kterých má vlnění různou fázovou rychlost, může dojít při průchodu vlnění tímto rozhraním ke změně směru šíření vlnění. Tento jev se označuje jako lom vlnění (nebo také refrakce). Lom vlnění je obecná vlastnost vlnění vycházející z Huygensova principu. Matematicky je zákon lomu popsán Snellovým zákonem
.
Světlo – rýchlosť
WIKI: Rychlost světla nebo jiného elektromagnetického záření ve vakuu je definována přesnou hodnotou 299 792 458 metrů za sekundu (1 079 252 848,8 km/h). Podle standardní fyzikální teorie se všechno elektromagnetické záření, včetně viditelného světla, šíří (nebo pohybuje) ve vakuu konstantní rychlostí všeobecně známou jako rychlost světla
.
Světlo – vákum
WIKI: Vakuum znamená prázdný prostor, v němž je tlak plynu podstatně nižší než při normálním atmosférickém tlaku. Různé stupně vakua mají velmi rozmanitá technická využití ve vakuové technice. Teoretická fyzika používá pojem dokonalé vakuum, což je stav systému s nejnižší možnou energií. V ideálním případě označuje vakuum takový fyzikální stav, v němž není přítomná žádná částice, a to jak hmoty (např. elektrony, protony apod.), tak ani záření
.
Světlo
WIKI: Absorpce světla je v širším smyslu pohlcení a zeslabení záření při jeho šíření určitým prostředím vyvolané například rozptylem záření. Pohlcená energie může být opět vyzářena, nebo může být přeměněna na kinetickou energii částic (tepelnou energii) a po zachycení uvolněného elektronu jiným atomem se energie přemění na záření, obyčejně jiné vlnové délky
.
Světlo – žárovka
WIKI: Žárovka je jednoduché zařízení k přeměně elektrické energie na světlo. Funguje na principu zahřívání tenkého, obvykle wolframového vodiče elektrickým proudem, který jím protéká. Při vysoké teplotě vlákno žárovky září především v infračervené oblasti, zčásti i ve viditelném světle
.
Světlo – výbojka
WIKI: Výbojka je obvykle uzavřená trubice, naplněná směsí různých par a plynů, podle typu výbojky. Do této trubice zasahují z vnějšího prostředí dvě nebo více elektrod, které umožňují zavedení elektrického proudu do plynové náplně. Hlavní využití výbojek je přeměna elektrické energie na světlo
.
Světlo – katoda
WIKI: Katodové záření je proud elektronů vycházející z katody katodové trubice. Zkoumání katodového záření a experimenty s katodovou trubicí sehrály významnou úlohu při objevu elektronu a také rentgenového záření, které vzniká při interakci katodového záření s hmotou
.
Světlo – anihilace
WIKI: Anihilace je proces v částicové fyzice, který může nastat, když se setká částice se svou antičásticí. Při procesu anihilace se zachovává hmotnost (celková, nikoli klidová), energie, hybnost, elektrický náboj a další veličiny
.
Světlo – blesky reiki
WIKI: Blesk je silný přírodní elektrostatický výboj produkovaný během bouřky. Bleskový elektrický výboj je provázen emisí světla. Elektřina procházející kanály výboje rychle zahřívá okolní vzduch, který díky expanzi produkuje charakteristický zvuk hromu.
.
Světlo – studená plazma
WIKI: Plazma je ionizovaný plyn složený z iontů, elektronů, který vzniká odtržením elektronů z elektronového obalu atomů plynu, či roztržením molekul (ionizací). Plazma je čtvrté skupenství hmoty. Aby byl ionizovaný plyn považován za plazma, musí vykazovat kolektivní chování a kvazineutralitu. Plazma je nejrozšířenější forma látky, tvoří až 99 % pozorované atomární hmoty vesmíru
.
Světlo – UV záření
WIKI: Ultrafialové (zkratka UV, z anglického ultraviolet) záření je elektromagnetické záření s vlnovou délkou kratší než má viditelné světlo, avšak delší než má rentgenové záření. Pro člověka je neviditelné, existují však živočichové (ptáci, plazi, některý hmyz), kteří jej dokáží vnímat. Jeho přirozeným zdrojem je Slunce
.
Světlo – křemíkový ohřívač
.
Světlo – LED světlo barevné
WIKI: LED – dioda emitující světlo je polovodičová elektronická součástka, jejíž vlastností je schopnost vyzařovat světlo, případně infračervené nebo ultrafialové záření. Tím se liší od standardních diod. Diody LED se používají v mnoha zařízeních pro světelnou signalizaci (kontrolky, displeje) a stále častěji pro osvětlování
.
Světlo – Laser přístroj
WIKI: Laser je optický zdroj elektromagnetického záření tj. světla v širším smyslu. Světlo je z laseru vyzařováno ve formě úzkého svazku; na rozdíl od světla přirozených zdrojů je koherentní a monochromatické, z toho tedy vyplývá že laser je optický zdroj emitující fotony v koherentní paprsek. Princip laseru využívá zákonů kvantové mechaniky a termodynamiky
.
Světlo – Průsvitné minerály
WIKI: Lesk je fyzikální vlastnost, která se řadí do skupiny vektorových. Jedná se o schopnost tělesa odrážet dopadající světlo. Vyjadřujeme pomocí odrazové mohutnosti, či pomocí indexu odrazové mohutnosti, která se udává číselně. Měříme pomocí speciálních přístrojů zvané fotometry, které udávají procentuální číslo mezi dopadajícím světlem a světlem odraženým z nabroušené plochy minerálu
.
Světlo – Fototerapie
WIKI: Fototerapie je vědeckou medicínou uznávaná metoda určená k léčbě depresí a s ní spojených poruch spánku. Léčba probíhá často ambulantně u psychiatra případně psychologa. Stejně tak je možné si lampu zakoupit. Alternativně se podobná metoda používá také k předcházení Jet-lagu (problémy se spánkem způsobené přeletem do vzdáleného časového pásma)
.
.
Supravodivost
.
WIKI: Supravodivost je jev kvantové mechaniky, při němž materiál neklade žádný zaznamenatelný odpor průchodu elektrického proudu, neuvolňuje se žádné ohmické teplo a materiál vypuzuje ze svého objemu magnetické siločáry, čímž odpuzuje vnější magnetická pole a při průchodu proudu sám kolem sebe vytváří velmi silné magnetické pole
.
.
Atom
.
WIKI: Atom je nejmenší částice běžné hmoty, částice, kterou už chemickými prostředky dále nelze dělit (ovšem fyzikálními ano – viz např. jaderná reakce) a která definuje vlastnosti daného chemického prvku. Atom se skládá z atomového jádra obsahujícího protony a neutrony a obalu obsahujícího elektrony
.
.
Nanolátky
.
WIKI: Nanotechnologie je obecné označení (částí) vědních oborů, které se zabývají tvorbou a využíváním technologií v měřítku řádově nanometrů (zpravidla cca 1 – 100 nm). Jedná se rovněž o studium možnosti manipulace se hmotou v atomárním a molekulárním měřítku, přičemž se uplatňují kvantově-mechanické jevy, které se diametrálně vymykají chápání světa viditelného pouhým okem
.
Nanolátky
WIKI: Nanomedicína je medicínský obor zabývající se aplikacemi výsledků nanotechnologií a nanověd obecně v klinické medicíně. Navazuje především na molekulární medicínu, v budoucnosti však může mít velmi široké pole působnosti. Vedle již nyní zkoumaných aplikací spočívajících především ve využití nanostrukturních materiálů, se zkoumají i možnosti využití zejména metod molekulární nanotechnologie
.
.
Koloidní látky
.
WIKI: Koloid je označení pro disperzní soustavu obsahující částice, které svou velikostí spadají do rozmezí 1 nm až 1000 nm (případně 500 nm). Nebo se jedná o látku, která tvoří heterogenní disperzní soustavu obsahující částice o velikosti výše zmíněné
.
.
Iontové látky
.
WIKI: Ionty (v jednotném čísle ion nebo iont) jsou elektricky nabité částice atomární velikosti (atomy, molekuly, někdy také skupiny atomů či molekul). Ionty se označují chemickým označením částice, přičemž vpravo nahoře se uvede velikost elektrického náboje iontu. Proces vzniku iontu se nazývá ionizací
.
.
Chelátové látky
.
WIKI: Chelatace je navázání dvou či vícevazebného ligandu. Termín se nejčastěji používá při vazbě organické sloučeniny na vícevazebný kationt (většinou kov). Příkladem může být železo v hemové skupině hemoglobinu. Chelatace se využívá pro zlepšení vstřebávání minerálů organismem. V takové formě (chelatované, chelátové) je vstřebávání i řádově usnadněno oproti pouhé minerální formě
.
.
Vitamíny
.
WIKI: Vitamín je látka, kterou vyšší organismus ve velmi malých množstvích – ale zároveň nutně – potřebuje na svou existenci, ale nedokáže si ji sám syntetizovat a musí ji tedy získávat v potravě. Spolu s bílkovinami, tuky a sacharidy patří k základním složkám lidské potravy
.
.
Minerální látky
.
WIKI: Minerální látkou se rozumí látka nerostného (neorganického) původu. Může to být minerál:
– prvky nebo chemické sloučeniny přírodního původu, hornina
– směs tvořená minerály případně i dalšími součástmi, minerální voda
– vodný roztok minerálů
Minerální látky (v těchto souvislostech obvykle označované jako minerální soli) jsou důležitou složkou lidské výživy. Minerální látky ve výživě člověka
.
.
Chemické látky
 .
WIKI: Biofyzikální chemie je fyzikální věda, která používá pojmy fyziky a fyzikální chemie pro studium biologických systémů. Nejběžnějším rysem výzkumu v tomto předmětu je získat vysvětlení různých jevů v biologických systémech
.
Elektrochemie
WIKI: Elektrochemie je nauka o vzájemných vztazích energie chemické a elektrické. Nejlépe a nejdéle známe elektrolytický účinek proudu. Elektrochemie se zabývá rovnováhami a ději v soustavách, které obsahují elektricky nabité částice
.
Supramolekulární chemie
WIKI: Supramolekulární chemie je obor chemie, který se zaměřuje na nekovalentní vazebné interakce molekul. Tradiční organická syntéza se zabývá především vytvářením a přerušováním kovalentním vazeb s cílem vytvořit nové molekuly. Naproti tomu, supramolekulární chemie využívá slabší nekovalentní interakce, jako jsou vodíkové vazby, koordinace kovů, hydrofobní síly
.
Kvantová chemie
WIKI: Kvantová chemie je obor teoretické chemie, který využívá kvantovou mechaniku a teorii kvantového pole k řešení chemických problémů. Jednou z nejdůležitějších oblastí kvantové chemie je popis chování elektronů v atomech a molekulách a jejich vliv na reaktivitu. Kvantová chemie leží na rozhraní mezi chemií a fyzikou. Významně přispívá do obou těchto oborů
.
Fotochemie
WIKI: Fotochemie je oblast chemie, která studuje interakce mezi atomy nebo malými molekulami a světlem (nebo elektromagnetickým zářením). Fotochemické reakce jsou aktivovány absorpcí světla, které dodá systému potřebnou aktivační energii. Absorpce fotonu nemusí vést k chemické reakci, ale může způsobit změnu elektronové konfigurace molekuly, čímž umožní průběh reakce (která by za normálních podmínek nemohla proběhnout)
.
.
Aminokyseliny
 .
WIKI: Aminokyselina je v chemii obecně jakákoliv molekula obsahující karboxylovou (-COOH) a aminovou (-NH2) funkční skupinu. V biochemii se většinou tímto termínem rozumějí pouze alfa-aminokyseliny, tj. takové, ve kterých jsou obě skupiny navázány na stejném uhlíkovém atomu
.
.
Nukleidy
.
WIKI: Nukleová kyselina je biochemická makromolekulární látka tvořená polynukleotidovým řetězcem, nalézají se ve všech živých buňkách a virech. Nejběžnějšími nukleovými kyselinami jsou kyselina deoxyribonukleová (DNA) a kyselina ribonukleová (RNA)
.
.
Hormonální látky
.
WIKI: Hormony jsou sloučeniny, které slouží v těle mnohobuněčných organismů jako chemický posel od jedné buňky (nebo skupiny buněk) pro jiné. Hormony jsou produkovány v tělech všech mnohobuněčných včetně rostlin, mohou v nich tak řídit průběh a vzájemnou koordinaci reakcí v organismu. Od enzymů se odlišují také tím, že působí jen na žijící buňky
.
Různé chemické látky

Imunita – Metyprednisolon – bílé krvinky, žírné buňky, interferon

Adrenalin, kortikoidy, histamin, antihistaminiky, heparin.

Trávení – cukry, tuky, bílkoviny, vitamíny, minerály, bio minerály, koloidní látky, ionty, chelátové látky, nano látky, nukleové kyseliny, amimokyseliny, glyceroly a jiné
.
Hormony bolesti – Estriol, Estrol, Enkepthaline – blokovat když bolí
.
Nadledvinky – Adrenalin, Noradrenalin, Stimulující hormon thyroxin, Dopamin, Catecholamine, Kortizol, Aldosteron, Glukokortikoidy, Enkephaline, angiotensin, Thyreoidný hormon vázající globulin
.
Štítná žláza – thyroxin, thyroxin vázající globulin, thyroxin vázající prealbumín, kalcitonin, Thyreoideu stimulující hormon, Trijódtyroxín, Dijodtyrosín, Monojodtyroxín, Tetrajodtyroxín, Thyreoideu stimulující žírné buňky,
.
Příštítná tělíska – Parahormon
.
Hypotalamus – vasopresin, Oxytocin, Dopamin, Terotropín, Growth, gonadotropiny, Korticotropín, Chorionic, gonadotropiny alfa, Prolaktin, Lipotropín
.
Hypofýza – folikostimulační hormon, Růstový somatotropin stimulující hormon, Luteotropný prolaktin stimulující hormon, Adreokortititropný stimulující hormon, thyreotropní stimulující hormon, Hormony uvolňující hormony
.
Epifýza – Vzácné minerály, Tryptofan aminokyselina, Serotonin hormon, Melatonin hormon
.
Pohlavní hormony – Adrogén, Estrogen, Progesterol, Estradiol, Dehydriepiandrosterol, Anabolické steroidy 50 kusů, Testosteron, Dihydrotestosteron,  Andostenedione, methylprednisolon řídí imunitu, Pregnenolon,
.
Ledviny – renin – angiotensin – aldosteron, Kalcition, erytropoetin, Tromboietin – krevní destičky
.
Pankreas – Inzulín, Inzulín závislý na diabetes, Samostatín, Serotonin – krevní destičky, Glukagon – hladina cukru Pankratický polypeptid
.
Játra – Somatomedin – svalový inzulín, Trobopoetin, Hepcín
.
DvanáctníkInkretiny,gastrin,cholecystokinin,Skretín,somatostatin,
ghrelin,Molitin,Neuropeptid Y
.
Buňky – Histamin hormon, Sensitivní lipáza – tukové buňky, Hormony jako náhrady kolem hormonálních žláz, Hormony náhrada v těle, Hormony v tuku
.
Kosti – Osteokalcin
.
.
Enzymy
.
WIKI: Enzym je jednoduchá, či složená bílkovina s katalytickou aktivitou. Enzymy určují povahu i rychlost chemických reakcí a řídí většinu biochemických procesů v těle všech živých organismů včetně člověka. Věda o enzymech se jmenuje enzymologie a rozvíjí se zejména od 19. století, kdy si lidé začali všímat procesů, k nimž dochází např. při trávení potravy. Základní složkou enzymů jsou proteiny
.
.
Mitochondrie
.
WIKI: Mitochondrie je membránově obalená organela, dosahuje obvykle rozměrů v řádu několika mikrometrů a v buňce se jich může vyskytovat několik stovek, ale i sto tisíc. Funkce mitochondrií se dá přirovnat k buněčné elektrárně
.
VIDEA MITOCHONDRIA CELL
.
.
.
Mitochondrie
WIKI: Mitochondriální poruchy mohou být povahy vrozené i získané. Za vrozené se považují onemocnění způsobené mutacemi v genech v jaderné DNA, či v mitochondriální DNA. Mitochondriální DNA mutuje snadněji, získané poruchy mitochondrií mohou být výsledkem infekce, užívání léků či vlivem negativních podmínek prostředí
.
Mitochondrie
WEB: Mitochondriální myopatie jsou skupina neuromuskulárních onemocnění způsobených poškozením energetických struktur mitochondrie, které slouží jako “buňky” elektráren. Nervové buňky v mozku a svalech vyžadují velké množství energie a když jsou poškozeny, dojde k mitochondriální dysfunkci
.
Mitochondrie
WEB: Mitochondriální poruchy energetického metabolismu souvisí s generalizovaným nebo tkáňově specifickým poklesem produkce ATP. Obvykle jsou příznaky velice heterogenní a mohou postihnout kteroukoliv tkáň. Nejčastěji dochází k projevům vycházející s postižení funkce svalů, myokardu a/nebo centrálního nervového systému
.
Mitochondrie
PORTÁL: Mitochondriální onemocnění jsou dědičná metabolická onemocnění způsobená mutací buď v jádře v genech pro mitochondriální enzymy, nebo v mitochondriální DNA, která mají různé klinické projevy
.
Mitochondrie – DNA
WIKI: Mitochondriální DNA je označení pro DNA, která se nachází v mitochondriích a tvoří tak součást mimojaderné genetické informace, je zpravidla kruhová (cirkulární), je odvozena od bakteriální DNA přibližně 2 miliardy let staré alfaproteobakterie, která byla pohlcena v procesu evoluce eukaryotické buňky
.
Mitochondrie – EVA
WIKI: Mitochondriální Eva je označení pro ženu, která je v mateřské linii společným předkem všech dnes žijících lidí. Její mitochondriální DNA se postupným děděním z matky na další potomstvo v průběhu stovek tisíc let rozšířila mezi veškerou současnou lidskou populaci. Je posledním společným předkem všech lidí, jež spojuje mitochondriální DNA
.
Mitochondrie – ovum
WIKI: Vajíčko je samičí pohlavní buňka. Slouží k pohlavnímu rozmnožování organismů a nese genetický materiál matky. Když dojde k oplodnění vzniklá buňka se nazývá zygota. Proto říkáme, že zygota vznikne splynutím vajíčka a spermie
.
.
Magnetické pole
.
WIKI: Magnetické pole je fyzikální pole, jehož zdrojem je pohybující se elektrický náboj (tedy elektrický proud). Magnetické pole lze tedy pozorovat kolem elektrických vodičů, kde je zdrojem volný elektrický proud, ale také kolem tzv. permanentních magnetů, kde jsou zdrojem pole vázané elektrické proudy. Magnetické pole může být také vyvoláno změnami elektrického pole
.
.
Klinická smrt
.
WIKI: Smrt je koncem života, zánikem všech životních funkcí. Klinická smrt – je definována jako zástava životně důležitých funkcí organismu – dýchání a / nebo činnosti srdce, ale v tomto stádiu ještě nedochází k nevratnému poškození mozkové tkáně
.
.
Patogénní prostředí
.
WIKI: Geopatogenní zóna (případně také patogenní zóna, dračí žíla, geoanomální zóna) je termín z oblasti psychotroniky a léčitelství, kterým se označují údajné pásy nebo místa na Zemi se zhoubnými účinky na zdraví. Za geopatogenní, resp. podobně škodlivou zónu jsou také někdy pokládána místa působení zdrojů tzv. elektromagnetického smogu včetně zdrojů statické elektřiny
.

Comments are closed