Reiki kyvadlo

Datum sběru: 21.08.2016
Strana 1 z asi 136 výsledků
.
Reiki kyvadlo.

reiki-2

.

.
SAŠA PUEBLO PORADENSTVÍ
REKLAMA: Terapeut, bylinkář, léčitel, esoterik, reiki na dálku. Hledáte konkrétní věc? Potřebujete odborně poradit v oblasti reiki kyvadlo? Neváhejte, kontaktujte mě. Odpovím každému osobně. Vstupní konzultace je bezplatná. Diagnostika zdraví je bezplatná a kontroluji 80 položek. Odpovím každému:
sasapueblo@meditacia.sk
.
Každou druhou sobotu meditujeme reiki, cvičíme ręki, zasvěcujeme reiki, vše bezplatně a špičková úroveň. Doporučuji připojit sa online na živou relaci GM Sašu Puebla.
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
.
KOLEKCE 51 VIDEÍ REIKI KYVADLO

https://goo.gl/qOImdw

ZVUKOVÁ NAHRÁVKA K VIDEAM
https://www.youtube.com/watch?v=vIogIcVe…

Kyvadlo

Kyvadlo na webstránke Sašu Puebla
https://www.google.sk/#q=kyvadlo+site:ww…

Saša Pueblo

Pod kyvadlem zde budeme rozumět menší závaží zavěšené na provázku, nejčastěji to je dole zašpičatělý kus kovu nebo krystalu. Vzácně může být i kousek meteoritu. Provázek držíme mezi ukazováčkem a palcem.

Často si esoterici myslí, že kyvadlo funguje samo a odehraje se nějaký zázrak. Ale to tak není. Mladá a zdravá osoba natáhne před sebe ruku a ruka je klidná a nehybná. To vidí oči. Pokud byste se na ruku podívali speciální kamerou, tak byste zjistili, že ruka neustále kmitá, ale lidské oko to nedokáže zachytit. A tak kyvadélko v ruce je pouze jednoduché zařízení, které vám ukazuje to, že svaly ruce kmitají více nebo méně.

Základem práce s kyvadlem je, abyste si před sebe dali misku s pitnou vodou a dali nad misku kyvadélko a donutili ho, aby se mírně začalo točit a pohybovat. Pak si před sebe dáte v malé lahvičce například nějakou chemikálii. Dáte nad chemikálii kyvadélko a to se nesmí rozhoupat. Jednoduše přinutíte svaly ruky ztuhnout a nehýbat se. Zde je vlastně ukázka, jak přes kyvadlo vycvičit své svaly. A takto vždy naladíte své svaly na věštecký výkon.

Výcvik běží dál a před sebe si dáte fotografii jasného zločince a kyvadlo se nad fotkou nesmí pohnout. Ale nad fotografií veřejně známé dobré osoby jako matka Tereza se kyvadélko ve vašich prstech musí roztočit.

Dáte si před sebe obrázek nemocného srdce a kyvadlo se nad ním nesmí pohnout. Nad obrázkem zdravého srdce se pohybuje celé kyvadlo.

Dáte si před sebe foto osoby, o níž lékaři konstatovali, že má vážné nemocné srdce a kyvadlo se nesmí pohnout. Navozujete si pocity kanibala, jakože chcete srdce sníst a zda je to vhodné nebo nevhodné. Stařecké a nemocné srdce může obsahovat nebezpečné mikroorganismy, a tedy kyvadlo se ani nepohne. Naopak při foto osoby se zdravým srdcem po lékařské kontrole se kyvadlo pohybuje velmi vesele. Srdce můžete jako kanibal v představách sníst.

Takto jednoduše můžete v sobě rozvinout věštecké schopnosti přes jemnou motoriku svalů lidského těla.

Proutkařství jako dvě kyvadla
Umění proutkařství je vlastně založeno na použití dvou trubiček, které sevřete v pěsti a do každé trubičky dáte kus drátu ohnutý do tvaru písmene L. A pak se snažíte pomocí rovnováhy udržet ohnuté dráty do tvaru L – stejně daleko od sebe. Tedy jde o použití rovnovážných tělísek a svalů uvnitř jednoho i druhého ucha. Dáte si pod sebe zlatý předmět a ohnuté dráty do pravého úhlu se navzájem překříží. Ale když na dané místo dáte prázdnou nádobu, dráty v trubkách se nesmí zkřížit.

Na Divokém západě trénovali proutkaři hledání ropy tak, že do země zakopali sud se surovou naftou – proutkař věděl, kde je, ale musel dosáhnout zkřížení drátků nad sudem nafty. Až později trénoval tak, že nevěděl, kde je sud zakopán. Případně trénoval při neúspěšném vrtu, kde se nafta nenašla. Nebo při úspěšném vrtu a trénoval i odhad hloubky, kde se nafta nacházela.

Známe i proutkaře, kteří používají kus čerstvé větvi ve tvaru písmene V. Nad místem nálezu se jim ruce dostávají do stavu křeči a ruce se v zápěstích vytáčejí, když je v podzemí něco zajímavého.

Jiný výcvik je takový, že si do rukou dáte kus ohnutého drátu do tvaru ležatého písmene V a toto ležaté písmeno držíte mezi palcem a ukazováčkem. Takový věštecký předmět použijete na měření bioenergie u člověka, tedy kolik bioenergie vytéká z určitého orgánu. Ruka s ležatým písmenem V se k osobě přibližuje a v jednom momentě se ležaté písmeno mezi ukazováčkem a palcem stočí dozadu nebo prudce vpřed. S rukou musíte jít dopředu nebo couvat do polohy, kdy je hůlka v souběžnosti s prsty. A takto jste změřili tok energie například při játrech.

Kineziologie
Tato terapie má blízko k problematice kyvadla. Dobrý kineziolog, osteopat, chiropraktik by měl mít podle věšteckého zkoumání jedinečné svaly. Jde o předhistorické svaly, které mají často tvar a strukturu zkroucených malých šneček. Tedy nejsou to klasické svaly. Samozřejmě, takových jedinců je poskrovnu. K zahození nejsou jedinci, kteří mají poškozený mozek a to závažně a chybějící aktivitu poškozeného mozku nahrazuje celá mícha v páteři. Hlavně chiropraktik, který napravuje obratle páteře a kloubové oblasti, by měl mít aktivně otevřenou míchu.

Kineziologie a ostatní zde jmenované obory se točí kolem mikroskopických pohybů těla, a tedy jde zde o pohyb obličeje a hlavně rukou. Psaní je mikroskopický pohyb. Chození je makropohyb. Informace o všech druzích pohybu se ukládají do kostního mozku. Osoba zažila stresovou situaci a je dobře ji uvolnit i na úrovni mikroskopických pohybů a makropohybu. Zažili jste stresovou situaci a v ní se konal určitý pohyb. A terapie je v tom, abyste si na pohyb vzpomněli a přežili ho znovu a tak odbouraly stres.

Celkově sem může zapadat všechno, co se věnuje mikro a makropohybu lidského těla. Jde o pohybové mikrovzorce a makrovzorce pohybu lidského těla. A pohybové vzorce se učíme zafixovat do mozkové paměti a zde má svůj prostor kineziologie a další podobné oblasti.

Kyvadlo jako hypnóza
Kyvadélko má i další použití a to je oblast hypnózy. Kyvadélko se dá mezi prsty a dá se před obličej osoby, která bude hypnotizována. Upozorňuji, že ne každá osoba se dá zhypnotizovat. Tedy jde o uvedení do umělého spánku – prudkého navýšení melatoninu a dalších látek. Takto zhypnotizovaná osoba může promluvit své zážitky a udělat, co je třeba pro její ozdravení.

Kyvadlo jako trans
Osoba si sedne před vás a vy před jejími otevřenýma očima kývate kyvadlem z jedné strany na druhou. Osoba pozoruje kyvadlo a rychle se jí oči uvádějí do spánkového stavu, právě pohybem z jedné strany na druhou. Osoba vlastně odstavila oči, odpojila je dočasně od mozku a vyvolala jedinečný stav, aby se dostala přímo do paměti v předním mozku a dobře si vzpomínala na minulé události.

Kyvadlo jako léčba
Kyvadlo zde použijeme jako pomůcku na podporu uzdravení nemocné oblasti lidského těla. Nakreslete si na papír před sebou postavičku nemocné osoby a nakreslíte si i její orgány v těle. Vemete si kyvadlo do ruky a zjistíte, který orgán je nemocný. Když je nemocný, kyvadlo a k němu cvičený sval se nepohne. No abyste mohli léčit kyvadlem, tak nad orgánem začnete kyvadlem organizovat bioenergii z vašeho těla nebo těla jiné osoby a pořádáte ji do určitého léčivého obrazce, který dané osobě pošlete na dálku. Nakreslený obrázek dorazí do nemocného orgánu. Léčitel s kyvadlem každý den kreslí energetické obrazce a posílá je do nemocného orgánu a bude tak činit i celý měsíc a více. Kdo cvičí a praktikuje takový druh léčby, zlepšuje se spoustou převedených zásahů.

Kyvadlo jako automatická kresba
Je to něco jako věštecký výkon o osudu člověka nebo jeho orgánu. Kyvadlo se vyměnilo za tužku a kreslí se na papír volnou kresbou současný stav nemocného orgánu. A následně se kreslí jeho úspěšná budoucnost, uzdravení a dobré fungování. Je to obraz, který by organismus měl dosáhnout.

Kyvadlo a technika seanci
Speciální technika, kde osoba používá kyvadélko v podmínkách spiritistické seanci. Říkáme tomu komunikace s mrtvou osobou, která zanechala ve svých kostech informace o sobě. Hovoříme o kostním mozku, který se i po smrti osoby uchová v její kostech. Záznam v kostech mrtvé osoby se oživí a přes kyvadélko a stoleček s písmeny komunikuje s mrtvým záznamem vybrané osoby.

Kyvadlo jako šamanská komunikace a také šamanská léčba
V tomto případě se věštec nebo léčitel uvede do šamanského stavu a pokusí se s nemocným orgánem člověka popovídat jako naivní osoba, která uvěřila, že nemocný orgán dané osoby je živá osoba a je možné se zeptat, co by měl léčitel udělat a nakreslit, aby se daný orgán uzdravil. A tak vezme kyvadlo, dá se do šamanské mysli a nevidí rozdíl mezi sebou jako živou osobou a živým orgánem. Upustil od logiky věci a přijal fantazii, že není rozdílu mezi ním a orgánem a tento stav trvale drží bez pochybností. Tomuto stavu říkáme sugeratívne uvěření v něco, co není reálné, ale dovoluje podivné komunikaci s nemocným orgánem. A nemocný orgán k vám jako v pohádce promluví, co byste měli dělat a co kreslit, abyste ho vyléčili nebo alespoň podpořily léčebné procesy.

Kyvadlo v láhvi jako kinetické schopnosti
Osoba si dá kyvadlo dovnitř láhve a doslova ho tam zavěsí na provázku a láhev uzavře. Cvičí celá léta a zlepšuje schopnost vyvolat v sobě určité vlny ultrazvuku a až mimořádně vysoké hodnoty, které se již volají odborně hyperzvuky. Neustálým cvičením dokáže osoba rozkmitat kyvadlo i v láhvi. Samozřejmě, takové výkony jsou jedinečné.

Kyvadlo a reiki znaky
Speciální technika, kde si vezmete reiki znak a neustále ho kyvadlem kreslíte a pak posíláte silně zenergetizované. Je zapotřebí zkušenost reiki, školení reiki a zasvěcení reiki.

Mentálně kyvadlo v hlavě
Na tuto úroveň se dopracujete po 10 leté aktivní denno-denní zkušenosti s kyvadlem. Vytvoříte si ve své hlavě kyvadlo ne pouze jako představu, ale jako zhuštěnou bioenergii. A lety hustota kyvadla roste a i jeho výkonnost. Je dobré kyvadlo vyrobit na úrovni raného stadia klinické smrti a ne v běžné dimenzi světa kolem nás.

Duševní kyvadlo nahradí bublinky
K této technice se propracujete po 20. letech práce jednak s fyzickým kyvadlem, ale i bioenergetickým kyvadlem v mozku. A jde o to, že se po mnoha letech cvičení trvalo zkoncentrujete do mozečku. Absolvujete židovskou esoteriku a duchovnost. Zajistíte si z mozku osoby poškozené neustálými výlety do raného stadia klinické smrti. Mozek a mozeček je tak poškozen, že vytváří něco jako inteligentní bublinky, které časem dokáže ovládat a používat jako umělou inteligenci. Použijete a odcvičíte tehdy, když chcete extrémně léčivé a věštecké techniky a lidský mozek už nemůže. Samozřejmě, že budete silně zdatný i rozumově v oblasti budování umělé inteligence. Není to žádné sci-fi, ale už reálně fungující umělá duchovní inteligence.
.
Zpět
.
Věštění s kyvadlem
.
Zvuková přednáška o věštění s kyvadlem – Saša Pueblo
https://www.youtube.com/watch?v=JL4HMOcn…
Galerie zasvěcení – zasvěcení kyvadlo 1B
http://www.meditacia.sk/3082-Galeria-zas…
Kyvadlo na esoterika Magnum
https://apoort.net/esoterika/reiki-znaky…
Kyvadlo na web stránce Cimax
https://www.cimax.sk/lieky/vestectvo#kyv…
Kyvadlo na Facearcane
http://facearcane.apoort.net/?s=kyvadlo
http://facearcane.apoort.net/kurzy-kyvad…
WEB: Kyvadlo, jak se s ním pracuje, používáme ho jako věšteckou pomůcku, snadněji se jím pracuje s naší intuicí.

Proutkařství
.
https://en.wikipedia.org/wiki/Dowsing
Proutkařství na web stránce Sašu Puebla
https://www.google.sk/#q=prutkarstvo+sit…
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
Proutkařství na Facearcane
http://facearcane.apoort.net/?s=Pr%C3%BA…
WIKI: Proutkařství je druh věštění hledání podzemních vod, kovů, rudy, drahých kamenů. Používá se větvička tvaru Y nebo tvaru L nebo tyč tzv. virgule.
Rezonanční obvody
http://multimediaelektroniker.blogspot.s…
Videa proutkařství
https://www.youtube.com/results?q=Dowsin…
https://www.youtube.com/results?search_q…
https://www.youtube.com/results?search_q…
.
Zpět
.
Kineziologie
.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kineziolog…
https://en.wikipedia.org/wiki/Kinesiolog…
Slovo kineziologie na web stránce Sašu Puebla
https://www.google.sk/#q=kineziologia+si…
Kineziologie na web stránce Cimax
https://www.cimax.sk/lieky/kineziologia
Kineziologie na Facearcane
https://facearcane.apoort.net/?s=ONE+BRA…
WIKI: Kineziologie se zabývá fyziologickými, mechanickými a psychologickými mechanismy. Studium lidského a zvířecího pohybu se provádí pomocí systému sledování pohybu, elektrofyziologie svalové a mozkové aktivity, různých metod sledování fyziologických funkcí a jiných behaviorálních a kognitivních výzkumných technik.
Videa kineziologie
https://www.youtube.com/results?search_q…

Svaly a jejich trénování k věštectví
.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sval
WIKI: Sval je zřetelně ohraničen útvar svalové tkáně. Jeho nejpodstatnější složkou jsou svalové buňky, které mají schopnost stahu – kontrakce a uvolnění – relaxace. Poznáváme 3 druhy svalů – příčné pruhovaný (kosterní) sval, hladký sval a srdeční sval.
.
Zpět
.
Věštectví
.
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
WEB: Jak prohlubovat intuici. Jak pracovat s tarotovými kartami. Praktické zkušenosti. Kyvadlo a svaly. Automatická kresba. Reiki věštecké techniky. Jak se zdokonalovat. Kontrola věšteckého naladění. Zasvěcení. Zlepšování věšteckých technik. Vytvoření automatů na věštecké techniky. Hypnóza a věštecké techniky.

Věštectví na web stránce Cimax
https://www.cimax.sk/lieky/vestectvo
https://www.cimax.sk/lieky/liecitelia-ve…
WEB: Seznam stránek o věštectví a věštění. Věštkyně, kartářky, jasnovidky, weby o věštectví, astrologie, metody věštění, eshopy s pomůckami na věštění a esoteriku.
.
Zpět
.
Hypnóza
.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hypn%C3%B3z…
http://en.wikipedia.org/wiki/Hypnosis
Hypnóza, sny na web stránce online Sašu Puebla
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
https://www.google.sk/search?q=hypn%C3%B…
Hypnóza na web stránce Cimax
https://www.cimax.sk/lieky/hypnoza-hypno…
WIKI: Hypnóza je metoda umělého navození hypnotického spánku, projevuje se poslušností k příkazům hypnotizéra, někdy se používá k léčebným účelům. Hypnózu si člověk navozuje buď sám (autohypnóza) nebo ve většině případů ji navozuje jiná osoba.
.
Zpět
.
Růženec
.
https://en.wikipedia.org/wiki/Prayer_bea…
WIKI: Růženec je předmět, který je určen k tomu, aby věřící nemusel soustředit svou pozornost na počítání a mohl se plně věnovat modlitbě. Obvykle je to řetízek, který se skládá z 5 skupin po 10 korálech oddělených většími korálky nebo mezerami. V jednom místě je místo velké korálky odbočka s 3 menšími a 2 většími korálky, na konci s křížkem. Existuje i provedení ve formě prstenů nebo náramku.
.
Zpět
.
Ivan Gellner.
Metody léčby na dálku přes piktogramy Františka Bardona

http://www.lecitel-ivan.cz/krokzakrokem….
Ivan Gellner a jeho metody budování sebe jako terapeuta
http://www.lecitel-ivan.cz/
http://www.cesky-magazin.cz/zdravi-a-kra…
https://www.kosmas.cz/autor/3571/ivan-ge…
http://www.healer-cz.com/en/
WEB: Ivan Gellner je český profesionální léčitel s dlouholetou praxí. Jeho specializací je léčení na dálku bez spolupráce nemocného (případně i bez jeho souhlasu – především u závislosti na alkoholu, drogách nebo automatech).
.
Zpět.

Léčby a terapie a Newtonova alchymie
.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newt…
WIKI: Sir Isaac Newton byl anglický fyzik, matematik, astronom, alchymista a teolog a byl považován za jednu z nejvlivnějších osob v dějinách lidstva. Ve své knize Philosophiae Naturalis Principia Mathematica popisuje zákon všeobecné gravitace a tři zákony pohybu, propojil Keplerovy zákony pohybu planet s vlastní teorií gravitace a dokázal, že pohyb předmětů na Zemi se řídí stejnými pravidly jako pohyb vesmírných těles.
.
Chemické vzorce a jejich kreslení
.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chemick%C3…
https://en.wikipedia.org/wiki/Chemical_f…
WIKI: Chemický vzorec je grafické zobrazení složení, struktury a prostorového uspořádání molekul chemických sloučenin za použití značek jednotlivých prvků a dalších znaků (závorek, čísel), případně čar a křivek.
.
Astrologie
.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Astrologie
WIKI: Astrologie je velmi starý obor – pavěda, který hledá vztahy a souvislosti mezi postavením nebeských těles a aktuálními, minulými, zda budoucími ději na určitém místě povrchu Země. Nejčastěji se zabývá určováním budoucnosti a osudu jednotlivců, skupin lidí nebo celých národů.
Astrologie na Facearcane
http://facearcane.apoort.net/muzeum-astr…
.
Zpět
.
Náboženská léčivá kresba do prehistorických struktur
.
http://facearcane.apoort.net/category/my…
WEB: Náboženské obrazy a sochy si můžeme v představách vhodně upravit, jemně je opatříme na bílo zlaté a stříbřité a tehdy na nás působí léčivě, otevírají nám léčivé paleontologické struktury, které máme v těle 200 kusů, zabývá se tím evoluční medicína.
.
Léčivé obrazy do mozku – ART terapie
.
https://en.wikipedia.org/wiki/Art_therap…
WIKI: Arteterapie je léčba uměním. Je to speciální druh psychoterapie, která se zaměřuje na rozvoj tvůrčích schopností, citového vývoje a mezilidských vztahů duševně, tělesně nebo sociální narušených jedinců.
Videa arteterapie
https://www.youtube.com/results?search_q…
.
Léčivé reiki obrazy a jejich koncentrace
.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Reiki
WIKI: Reiki je léčitelská metoda, za zemi původu reiki se uvádí Japonsko a jako zakladatel – objevitel je uváděn Mikao Usui. Podle The Skeptic ‘s Dictionary Usui po několika dnech půstu začal halucinovat a během toho mu byl zjeven klíč na léčení.
Reiki znaky na Facearcane
https://apoort.net/esoterika/reiki-znaky…
Reiki znaky – obrázky
https://goo.gl/IebzQ6
https://goo.gl/uD0v0C
.
Hlubinná regresní terapie snové obrazy – Snáře
.
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Interpr…
WIKI: Snář je kniha výkladu snů. V snáři jsou popsány jednotlivé výjevy a co znamenají. Nejstarší snář je čtyřdílný snář Artemidóra z Efezu, který se stal základem mnoha pozdějších prací pro vykládání snů.
Věštecký výklad snů na web stránce Cimax
https://www.cimax.sk/lieky/vestectvo#sna…
Snář – výklad snů
Výklady nejčastějších snů, význam symbolů ve snech.
http://www.zverokruh.sk/snar/
.
Zpět
.
Automatická andělská kresba
.
Brzlík
http://cs.wikipedia.org/wiki/Brzl%C3%ADk
http://en.wikipedia.org/wiki/Thymus
WIKI: Brzlík je žláza s vnitřní sekrecí. Je tvořena dvěma laloky a uložena v hrudníku před průdušnicí, až k srdci. V době pohlavního dospívání je nahrazena tukovou tkání.
Brzlík na esoterika Magnum
https://apoort.net/esoterika/reiki-andel…
Brzlík na web stránce Sašu Puebla
https://www.google.sk/#q=detska+zlaza+si…
.
Dr. Jana Brzobohatá automatická kresba
http://www.energytalisman.eu/cz/automati…
WEB: Prostřednictvím automatické kresby je možné získávat cenné informace o systému a koloběhu energií mezi člověkem, přírodou a vesmírem.

Automatická kresba
.
http://en.wikipedia.org/wiki/Surrealist_…
WIKI: Automatická kresba je kresbou, kterou nijak neovlivňujete rozumem vědomímy tahy tužkou, ba naopak, pokud kreslíte, jste uvolněný, bez myšlenek.
Slovo automatická kresba na webu Sašu Puebla
https://www.google.sk/#q=automaticka+kre…
Automatická kresba na esoterika Magnum
https://apoort.net/esoterika/reiki-znaky…
Automatická kresba na webu Cimax
https://www.cimax.sk/lieky/vestectvo#aut…
Automatická kresba na Facearcane
http://facearcane.apoort.net/?s=automati…

Automatické písmo
https://en.wikipedia.org/wiki/Automatic_…
WIKI: Jde o zápis nejrůznějších informací, které lze získat v hlubších hladinách vědomí.

Asemické psaní
https://en.wikipedia.org/wiki/Asemic_wri…
WIKI: Asemické psaní je bez slov otevřená sémantická forma psaní, nemá žádný konkrétní sémantický obsah.

Egyptské piktogramy blokují nemocnosti, ale neléčí
.
https://en.wikipedia.org/wiki/Egyptian_h…
WIKI: Egyptské hieroglyfické písmo – egyptské hieroglyfy bylo hieroglyfické písmo starověkého Egypta. Hieroglyfický systém písma je velmi komplikovaný, používá více než 700 různých znaků. Hieroglyfy se psali zleva doprava, zprava doleva (orientace textu se pak určovala orientací znaků) nebo shora dolů. U takového textu pak sloupce znaků bývají od sebe odděleny svislými čarami.
Egyptské piktogramy – obrázky
https://goo.gl/FdObbw
.
Zpět
.
VIDEA AUTOMATICKÁ KRESBA
https://www.youtube.com/watch?v=W9ktipoS…
https://www.youtube.com/watch?v=Oht8wEYc…
https://www.youtube.com/watch?v=DqJQCyX5…
https://www.youtube.com/watch?v=_J6-4roo…
https://www.youtube.com/watch?v=c9e_bGh9…
https://www.youtube.com/watch?v=Nl33woBX…

VIDEA REIKI SYMBOLS
https://www.youtube.com/watch?v=43abYGgb…
https://www.youtube.com/watch?v=F6-Os0Bv…
https://www.youtube.com/watch?v=6WWntEAY…
https://www.youtube.com/watch?v=-v7YiS0Z…
https://www.youtube.com/watch?v=ih4YssYK…
https://www.youtube.com/watch?v=O1jbIfIH…
https://www.youtube.com/watch?v=sdM8LY3E…
.
https://www.youtube.com/watch?v=XFYgdd8b…
https://www.youtube.com/watch?v=VIPk8Wwv…
https://www.youtube.com/watch?v=gM_DLHPl…
https://www.youtube.com/watch?v=xjsNFGL9…
https://www.youtube.com/watch?v=6B8htCVF…
https://www.youtube.com/watch?v=Wo-TGb_3…
https://www.youtube.com/watch?v=QkX0xJXK…
.
https://www.youtube.com/watch?v=TWUaN1CE…
https://www.youtube.com/watch?v=MK8DHU-h…
https://www.youtube.com/watch?v=c_3h3fHr…
https://www.youtube.com/watch?v=3q1mXdUy…
https://www.youtube.com/watch?v=8Cwz30cX…
https://www.youtube.com/watch?v=uZlzC6uG…
.
VIDEA PRÁCE S KYVADLEM
https://www.youtube.com/watch?v=9yxaO-kY…
https://www.youtube.com/watch?v=S_spvokt…
https://www.youtube.com/watch?v=56EbTN2R…
https://www.youtube.com/watch?v=6KZwVrYL…
https://www.youtube.com/watch?v=iGrzvByJ…
https://www.youtube.com/watch?v=uPCtoP0u…
https://www.youtube.com/watch?v=uhLyfiO7…
.
https://www.youtube.com/watch?v=-SS0C3lj…
https://www.youtube.com/watch?v=_IEv6Xsw…
https://www.youtube.com/watch?v=jLCN12xW…
https://www.youtube.com/watch?v=PkWd_LxV…
https://www.youtube.com/watch?v=s_bqYVY6…
https://www.youtube.com/watch?v=iuWF8o6Y…
https://www.youtube.com/watch?v=5hxrZE72…
.
https://www.youtube.com/watch?v=J6lwjlM0…
https://www.youtube.com/watch?v=3-T_0y_-…
.
VIDEA ASTROLOGY CONSTELLATION
https://www.youtube.com/watch?v=AohT22lT…
https://www.youtube.com/watch?v=VTYBXfuY…
http://www.youtube.com/watch?v=wHvijUnSB…
http://www.youtube.com/watch?v=sCnVUo4cD…
https://www.youtube.com/watch?v=RBD8EPqY…
https://www.youtube.com/watch?v=sD9f0XU_…
https://www.youtube.com/watch?v=Ge7I_dHL…
.
https://www.youtube.com/watch?v=te1kNgem…
https://www.youtube.com/watch?v=yf3Pf7Em…
https://goo.gl/oejMI2
.
VIDEA PROUTKAŘ SENZIBIL
https://www.youtube.com/watch?v=pNO3cP19…
https://www.youtube.com/watch?v=h_zsLyBr…
https://www.youtube.com/watch?v=c2Q8exH2…
https://www.youtube.com/watch?v=o64bS-NZ…
https://www.youtube.com/watch?v=MDSQE6sS…
https://www.youtube.com/watch?v=zfvrcXbp…
https://www.youtube.com/watch?v=FaAIzPTd…
.
https://www.youtube.com/watch?v=IMxnPnVZ…
https://www.youtube.com/watch?v=QOP2e0l1…
https://www.youtube.com/watch?v=bOyvA1bO…
https://www.youtube.com/watch?v=6m-q-sRS…
http://www.youtube.com/watch?v=MZLoy6YQ4…
http://www.youtube.com/watch?v=W95J85E7D…
http://www.youtube.com/watch?v=nLWfJsbz_…
.
http://www.youtube.com/watch?v=0R6moIY3p…
http://www.youtube.com/watch?v=6EAtuDyUw…
http://www.youtube.com/watch?v=K5wMrzQTJ…
.
Zpět

Comments are closed