Reiki kruh

Datum sběru: 04.05.2016
Strana 1 z asi 132 výsledků
.
Reiki kruh

Přináší sponzor: psychotronik / saša pueblo
http://www.cimax.sk/lieky/sasa-pueblo
sasapueblo@gmail.com
.
reiki-2
.
KOLEKCE 28 VIDEÍ METEORITY+REIKI LÉČBA
https://goo.gl/zO01wx
.
ZVUKOVÁ NAHRÁVKA 
https://www.youtube.com/watch?v=L4y0UXtV…
.
Saša Pueblo: Dole je ukázka léčby na dálku. Léčitel není v přímém kontaktu s osobou, léčená osoba je často i tisíc kilometrů vzdálená od samotného léčitele. Podrobnější popis jsme zde nedělali, musíte si poslechnout zvukový záznam, kde Saša Pueblo podrobně popisuje, jak se léčí na dálku systémem REIKI a systémem SRT. Saša Pueblo objasňuje, co znamenají jednotlivé koeficienty a jak vznikají, jak se vyvíjejí a k čemu slouží. Léčba na dálku je podrobně sledována a každý zásah je vyhodnocován.
.
1. Dlouhověkost terapie
Koeficient DG/dlouhověkost/5/10/15/20/neuronů: 400 jednotek – max
Koeficient D/dlouhověkost/orgány/léčba:+340 jednotek – více o 30
Koeficient.D/dlouhověké/tuk./buňky/neurony:+120 jedn – více o 30
.
Zdroje na internetu:
Dlouhověkost
Dlouhověkost znamená dožití se vyššího, především biologického, věku.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dlouhov%C4…
https://en.wikipedia.org/wiki/Longevity
Slovo dlouhověkost na webu Sašu Puebla
https://www.google.sk/#q=dlhovekost+site…
Dlouhověkost na Farmě zdraví Sašu Puebla
https://www.cimax.sk/blogy/article97-Dlh…
Reiki a dlouhověkost na web stránce Sašu Puebla
https://www.cimax.sk/blogy/article171-Re…
Dlouhověkost na esoterika Magnum
https://apoort.net/esoterika/nahradni-zd…
Reiki a dlouhověkost na esoterika Magnum
https://apoort.net/esoterika/reiki-a-90-…
Dlouhověkost na online Sašu Puebla
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
.
2. Silva psyche terapie
Koeficient SG/aktivity/embryon/neuronů: 400 jednotek – max
Koeficient SG/mozek/šedá/bílá/neurony/kvanta: 400 jednotek – max
Koeficient SG/silva/one/brain/tech./Přiroz./Aura: 400 jednotek – max
Koeficient SG/síly/psychiky/lidské/zvíře: 400 jednotek – max
Koeficient SG/paměť/léčba/zdraví/blok: 400 jednotek – max
Koeficient SG/antidepresiva/antidepresiva: 400 jednotek – max
Koeficient SG/antistres/kortizol/stres: 400 jednotek – max
Koeficient SG/smysly/koncentrace/mozek: 400 jednotek – max
Koeficient S/oscilátor/ozvěna/buňky: +150 jednotek – více 30
.
Zdroje na internetu:
Jose Silva
https://en.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_…
http://www.jose-silva.net/
Silvova škola na web stránce Sašu Puebla
https://www.meditacia.sk/2065-Silva/
Silvova metoda na web stránce Cimax
https://www.cimax.sk/lieky/silvova-metod…
Silvova metoda na online Sašu Puebla
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
Silvova metoda na Facearcane
https://facearcane.apoort.net/?s=silvova…
Mozek na online Sašu Puebla
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
One brain na web stránce Cimax
https://www.cimax.sk/lieky/kineziologia
One brain na Facearcane
https://facearcane.apoort.net/?s=one+bra…
Psychowalkman
https://www.cimax.sk/lieky/relaxacia-rel…
.
3. G Astrál terapie
Koeficient GG/Astrál/ektoplazma/konzerva: 400 jednotek – max
Koeficient GG/Astrál/ektoplazma/kosti: 400 jednotek – max
Koeficient GG/Astrál/ektoplazma/orgánů: 400 jednotek – max
Koeficient G/Astrál/ektoplazma/buňky: +150 jednotek – více o 20
Koeficient G/Astrál/ektoplazma/organika: +170 jednotek – více o 20
Koeficient G/astrál/ektop./glass/harmony: 80 jednotek – více o 20
Koeficient.G/meteor./koz./tokam/záření:mín-2700 jed.-zlepšení o 300
.
Zdroje na internetu:
Lidské kosti
Kost je tvrdá, mineralizovaná struktura sloužící na ochranu vnitřních orgánů a oporu těla. Souhrn všech kostí v těle se nazývá kostra. Lidská kostra dospělého člověka má cca 206 kostí.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kos%C5%A5
http://en.wikipedia.org/wiki/Bone
Kosti na online Sašu Puebla
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
Kosti na esoterika Magnum
https://apoort.net/esoterika/reiki-kosti…
Astrál
Astrální cestování je odložení fyzického obalu spirituálnejšou částí těla, vznesení se do jiných dimenzí.
https://en.wikipedia.org/wiki/Astral_pro…
Astrál na web stránce online Sašu Puebla
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
Astrál na esoterika Magnum
https://apoort.net/esoterika/reiki-astra…
.
4. Nezařazené linie terapie
Koeficient XG/prána/podbřišek/had/síla: 400 jednotek – max
Koeficient XG/prána/speciál/látka/spirit/síla: 400 jednotek – max
Koeficient XG/bagr/bio/atom/bio/částice: 400 jednotek – max
Koeficient XG/kouzlo/zázrak/extáze/pozitivita: 400 jednotek – max
Koeficient XG/různé/náhrady/tělo: 400 jednotek – max
.
Zdroje na internetu:
Antibiotika
Antibiotika jsou léky ničící nebo zpomalující růst mikroorganismů. Díky svému antimikrobiálnímu účinku jsou používány k léčbě infekčních nemocí – nejčastěji bakteriálních. Většinou patří do skupiny nízkomolekulárních biogenních látek.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Antibiotik…
https://en.wikipedia.org/wiki/Antibiotic…
Kóma
Kóma – hluboký spánek je pojem z oboru lékařství a znamená těžký stav bezvědomí. Postižený v kómatu nereaguje na oslovení, ani na bolestivé podněty. Příčinou kómatu mohou být úrazy hlavy, krvácení do mozku, otok mozku, těžké nervové infekce, diabetes, hyperglykémie, hypoglykémie, hyperosmolarita, těžké poškození jater atd.
https://en.wikipedia.org/wiki/Coma
Kóma na web stránce Sašu Puebla
https://www.google.sk/#q=koma+site:www.m…
.
5. Bio magnet terapie
Koeficient MG/vulkán/magnety/polí/embryo: 400 jednotek – max
Koeficient MG/pára/supra/magnet/kosti/atom: 400 jednotek – max
Koeficient MG/mikro/magnety/kyvadlo: 400 jednotek – max
Koeficient MG/meteorit/magnet/síly: 400 jednotek – max
Koeficient MG/pyramidy/mozeček/dračí/žíly: 400 jednotek – max
Koeficient.M/mikro/magnet/kombin:+2900.jednot.-více.o.300.SILNÉ
Koeficient M/mikro/magnet/dutinka:+1200 jednot- více o 400 SILNÉ
.
Zdroje na internetu:
Biomagnet
Biomagnetismus (živočišný magnetismus, animální magnetismus, kosmický magnetismus) je nepotvrzený jev, který měl být využíván při léčení. Takový způsob léčby se nazývá mesmerismus. Na živočišný magnetismus – “biomagnetismus” se odvolávají mnozí léčitelé, kteří se snaží léčit i podobnými metodami jako používal Mesmer. Biomagnetismus někdy nazývají i “kosmický magnetismus”
http://cs.wikipedia.org/wiki/Biomagnetis…
http://en.wikipedia.org/wiki/Animal_magn…
Kirlianova fotografie
Dr. Konstantin Korotkov je mezinárodně uznávaný profesor v oboru informačních technologií na univerzitě v Petrohradě. Je vynálezce systému GDV Digitální fotoaparát pro počítačové zpracování Kirlian efektu.
https://en.wikipedia.org/wiki/Kirlian_ph…
Biomagnet na webu Sašu Puebla
https://www.meditacia.sk/2028-Reiki-biom…
.
6. Jantár reiki terapie
Koeficient JG/polimedel/200/chemie: 400 jednotek – max
Koeficient JG/pryskyřice/200/chemie: 400 jednotek – max
Koeficient.JG/prahistorické/pryskyřice/300/chemie:.400.jednotek.-.max
Koeficient JG/jantar/300/chemie: 400 jednotek – max
Koeficient JG/záporný/elektron: 400 jednotek – max
Koeficient.J/meteor/kosmos/tokam/záření:mín-3000.jed-zlepš.o.300
.
Zdroje na internetu:
Jantar
Jantar je mineralizovaný zbytek třetihorní pryskyřice jehličnatých stromů, tvořící amorfní minerální masu. Název jantar pochází z perštiny. Staří Řekové jantar označovali elektron, protože při tření o kůži vyvíjí statickou elektřinu.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jantar
https://en.wikipedia.org/wiki/Amber
Jantar na web stránce online Sašu Puebla
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
Jantar na web stránce esoterika Magnum
https://apoort.net/esoterika/reiki-janta…
.
7. Nové nezařazené linie
Koeficient CG/čakry/pupek/ruce/padání: 400 jednotek – max
Koeficient KG/způsob/léčby/kyvadlo/objekt: 400 jednotek – max
Koeficient LC/kinezio/mikro/makro/pohyb: 10 jed. – více o 20 ZMĚNA
.
Zdroje na internetu:
Pupek
Pupek – odborně jizva pupeční, během zárodečného vývoje přes oblast pupku procházeli důležité pupečníkové cévy, které umožňovaly zásobovat plod kyslíkem, živinami, odstraňovat odpadní látky.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pupek#Lids…
Kyvadlo
Slovo kyvadlo na web stránce Sašu Puebla
https://www.google.sk/#q=kyvadlo+site:ww…
Zvuková přednáška o věštění s kyvadlem – Saša Pueblo
https://www.youtube.com/watch?v=JL4HMOcn…
Galerie zasvěcení – zasvěcení kyvadlo 1B
http://www.meditacia.sk/3082-Galeria-zas…
Kyvadlo na esoterika Magnum
https://apoort.net/esoterika/reiki-znaky…
Kyvadlo na web stránce Cimax
https://www.cimax.sk/lieky/vestectvo#kyv…
Kyvadlo na Facearcane
Zde si najdete videa o kyvadle a jak se s ním pracuje, používáme ho jako věšteckou pomůcku, snadněji se jím pracuje s naší intuicí.
http://facearcane.apoort.net/?s=kyvadlo
.
8. Sen noc hypnóza terapie
Koeficient NG/melatonin/serotonin/tryptof./prvky: 400 jednotek – max
Koeficient NG/snové/živly/noční/stav/spánku: 400 jednotek – max
Koeficient NG/hypnóza/sugerácia/zdraví/úspěch: 400 jednotek – max
Koeficient NG/hypnóza/sugerácia/reiki/objekt: 400 jednotek – max
Koeficient NG/léčba/autohypnóza/léčba: 400 jednotek – max
Koeficient N/lapače/snů/pírka: +290 jednotek – více o 100 SILNÉ
Koeficient N/sny/pavučina/jeskyně/pírka: 90 jednotek – více o 10
.
Zdroje na internetu:
Hypnóza
Hypnóza je metoda umělého navození hypnotického spánku, projevuje se poslušností k příkazům hypnotizéra, někdy se používá k léčebným účelům. Hypnózu si člověk navozuje buď sám (autohypnóza) nebo ve většině případů ji navozuje jiná osoba.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hypn%C3%B3z…
http://en.wikipedia.org/wiki/Hypnosis
Hypnóza, sny na web stránce online Sašu Puebla
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
Slovo hypnóza na web stránce Sašu Puebla
https://www.google.sk/search?q=hypn%C3%B…
Hypnóza na web stránce Cimax
https://www.cimax.sk/lieky/hypnoza-hypno…
.
9. Filipines terapie
Koeficient FG/Filipinu/energie: 400 jednotek – max
Koeficient FG/Filipinu/plazma / bílá: 400 jednotek – max
Koeficient FG/Filipinu/plazma/červená: 400 jednotek – max
Koeficient FG/Filipinu/plazma/rituál: 400 jednotek – max
Koeficient FG/Filipinu/plazma/operace: 400 jednotek – max
Koeficient.F/Filipinu/plazma/-elektrón:+380 jednot-více o 60 SILNÉ
.
Zdroje na internetu:
Reiki Filipines
Reiki Filipines Tuberkulóza Kejkle Reiki ruka Iluzionista Mitochondrie Svatozář
https://apoort.net/esoterika/reiki-filip…
Reiki Filipines – videa
https://apoort.net/esoterika/filipinsky-…
Filipínští léčitelé
Filipínské léčitelství se dědí z generace na generaci od nepaměti. Zde je seznam filipínských léčitelů. Adresy a kontaktní informace se často mění. Viz odkazy, kde získáte více informací o léčitelích a jejich postupech.
http://www.aenet.org/philip/healers.htm
Filipínští léčitelé na webu Sašu Puebla
https://www.google.sk/search?q=Filip%C3%…
Filipínští léčitelé na esoterika Magnum
https://apoort.net/esoterika/reiki-filip…
Foton
Foton je ve fyzice elementární částice, kvantum elektromagnetického pole a základní “jednotka” světla a všech ostatních forem elektromagnetického záření.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Foton
https://en.wikipedia.org/wiki/Photon
Fotonová terapie
Fotonová terapie – terapie světlem je neinvazivní terapie, založená na schopnosti světla pronikat do různé hloubky kůže v závislosti na vlnové délce – barvy světla.
http://www.dixo.sk/najlepsia-zehlicka-na…
http://compex.zdravie-sk.eu/fotonova-ter…
Fotonová výroba
Kvantový světelný čip, který lze přeprogramovat. Jedním z nadějných budoucích řešení je využití fotonů na výrobu takzvaných světelných čipů (lze použít i označení optických, fotonových a podobně).
http://vtm.e15.cz/kvantovy-svetelny-cip-…
http://uef.saske.sk/public/media/3741/01…
.
10. Chromozomy geny terapie
Koeficient CHG/nukleotidy/nano/chromozomy: 400 jednotek – max
Koeficient.CHG/zvíře/pravěké/šaman./božstva/věda:.400.jednot.-max
Koeficient CH/chromozomy/osoby/hodně: +180 jednotek – více o 40
Koeficient CH/RNK/DNK/GENY/nuklidů:mín-2400 jed.-zlepšení o 300
.
Zdroje na internetu:
Ženšen
Ženšen pravý je léčivá droga, patří k nejznámějším exotickým léčivým bylinám. Využívá se na posílení imunitního systému, potlačení nádorového bujení, stimulačně působí na centrální nervový systém, zlepšení pozornosti, léčbu ženské i mužské neplodnosti a podporu výkonnosti.
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDen%C…
Chromozom
Chromozom je útvar v buněčném jádře a je nositelem genetické informace zakódované do molekuly DNA.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chromozom
https://en.wikipedia.org/wiki/Chromosome
.
11. Léčba terapie zdraví
Koeficient LG/hormon/žlázy/20tisíc/enzymy: 400 jednotek – max
Koeficient LG/dětské/žlázy/imunita/alergie: 400 jednotek – max
Koeficient LG/hlídací/buňky/imunita: 400 jednotek – max
Koeficient LG/imunita/mikro/jedy/třeba: 400 jednotek – max
Koeficient LG/volný/způsob/léčby/vše: 400 jednotek – max
Koeficient LG/blána/organika/biel./aminokyseliny: 400 jednotek – max
Koeficient LG/pro/játra/chemii/žlučník: 400 jednotek – max
Koeficient LG/serrapeptáza/enzym: 400 jednotek – max
Koeficient LG/zdravé/dva/cholesteroly: 400 jednotek – max
Koeficient L/klouby/plotýnky/tělo:mín-240 jednotek-zlepšení o 30
Koeficient L/nejhorší/fyzické/mozek: +150 jednotek – více o 20
Koeficient L/nejhorší/psyché/játra: 90 jednotek – více o 20
.
Zdroje na internetu:
Alternativní medicína
Alternativní medicína, také alternativní a komplementární medicína je široký pojem zahrnující všechny metody neklasických medicíny
https://en.wikipedia.org/wiki/Alternativ…
Léčitelství
Seznam stránek o léčitelství a léčitelích
https://www.cimax.sk/lieky/liecitelstvo
Zdraví na web stránce Cimax
https://www.cimax.sk/lieky/alternativna-…
Zdraví na stránce Farma zdraví Sašu Puebla
https://cimax.sk/blogy/
.
12. Pupečník terapie
Koeficient PG/pupek/pupečník/nervstvo: 400 jednotek – max
Koeficient PG/pupek/placenta/jiná/matka: 400 jednotek – max
Koeficient PG/pupek/náhradní/mitochondrie/eva: 400 jednotek – max
Koeficient.PG/blok/stárnutí/tlumení/mitochn./Eva:.400 jednot – max
Koeficient PG/pupečník/tuk/kůže/svaly: 400 jednotek – max
Koeficient PG/pupečník/reiki/Hawayo/Takata: 400 jednotek – max
Koeficient PG/pupečník/reiki/léčba/jiný: 400 jednotek – max
Koeficient PG/aktivity/tuku/kmenové/buňky: 400 jednotek – max
Koeficient PG/mitocho./DNK/fabrika/elektro: 400 jednotek – max
Koeficient PG/trávení/buňky/výživa/v/tuku: 400 jednotek – max
Koeficient.P/mitochondrie/všechny: minus-10 jednotek – zlepšení o 90
Koeficient P/pupek/fantom/šňůry/placenta: +150 jednotek – více o 30
.
Zdroje na internetu:
Pupečník
Pupečník – pupeční šňůra je důležitá anatomická struktura, která umožňuje transport krve z placenty k plodu a zpět. Obsahuje pupečníkové tepny a pupečníkové žíly, které spolu s placentou obstarávají výměnu dýchacích plynů, zásobování živinami a odstraňování odpadních látek.
https://en.wikipedia.org/wiki/Umbilical_…
Pupečník na esoterika Magnum
https://apoort.net/esoterika/reiki-zasve…
Embryonální disk
U lidí to je vývojový stupeň, který se vyskytuje po implantaci, např. je ho vidět mezi asi 14. – 21.dňom po oplodnění. To je odvozeno z epiblastu vrstvy.
https://en.wikipedia.org/wiki/Embryonic_…
Pupečník na esoterika Magnum
https://www.cimax.sk/blogy/article175-Pr…
.
13. Reiki léčba
Koeficient RG/bio/energie/elekt/foton/baterky: 400 jednotek – max
Koeficient RG/reiki/energie/reikistka: 400 jednotek – max
Koeficient RG/reiki/energie/embryo: 400 jednotek – max
Koeficient RG/reiki/energie/ruce: 400 jednotek – max
Koeficient RG/reiki/informace/embryo: 400 jednotek – max
Koeficient RG/reiki/energie/reikisti1: 400 jednotek – max
Koeficient RG/reiki/energie/reikisti2: 400 jednotek – max
Koeficient RG/reiki/energie/reiki3: 400 jednotek – max
Koeficient RG/reiki/energie/blesk: +210 jednotek – více o 30
.
Zdroje na internetu:
Reiki
Reiki je léčitelská metoda, za zemi původu Reiki se uvádí Japonsko a jako zakladatel je uváděn dr. Mika Usui. Reiki předpokládá existenci vitální energie Reiki v těle zejména člověka.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Reiki
https://en.wikipedia.org/wiki/Reiki
Reiki na esoterika Magnum
https://apoort.net/esoterika/category/re…
Reiki na web stránce online Sašu Puebla
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
Reiki na web stránce Cimax
https://www.cimax.sk/lieky/reiki
Reiki na Facearcane
http://facearcane.apoort.net/?s=reiki
.
14. Anděl reiki terapie
Koeficient RG/dětské/žlázy/reiki/objekt: 400 jednotek – max
Koeficient RG/dětské/žlázy/imunita: 400 jednotek – max
Koeficient R/dětské/žlázy/timokrescín: +310 jednotek – více o 50
Koeficient R//dětské/žlázy/anděl: +300 jednotek – více o 100 SILNÉ
Koeficient R//dětské/žlázy Inuit: 80 jednotek – více o 20
.
Zdroje na internetu:
Anděl
Anděl je mýtická nadpřirozená duchovní bytost, která by měla být podřízena Bohu, zda bohům a sloužit jako posel mezi lidmi a bohy.
https://cs.wikipedia.org/wiki/And%C4%9Bl
https://en.wikipedia.org/wiki/Angel
Andělské sféry Sašu Puebla
V Andělské škole si najdete včlenění andělských sfér do všech oblastí esoteriky.
http://www.meditacia.sk/4458-Anjelska-sk…
Najdete si zde množství obrázků ze zasvěceni do andělských sfér
http://www.meditacia.sk/3082-Galeria-zas…
Andělé na youtube Sašu Puebla
https://www.youtube.com/playlist?list=PL…
Andělské sféry na web stránce online Sašu Puebla
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
Andělé na esoterika Magnum
https://apoort.net/esoterika/reiki-andel/
https://apoort.net/esoterika/andel-art/
https://apoort.net/esoterika/reiki-angel…
Andělské sféry na Facearcane
http://facearcane.apoort.net/category/an…
Andělé na youtube Dariny Šimkové
https://goo.gl/cDDSfK
.
15. G Astral srt terapie I. a II.
Koeficient SRTG/aktivity/zakrslé/náhrady/čakry: 400 jednotek – max
Koeficient.SRTG/SRZ/ruš/spr/eft/LSVJ/s.r.t/sap/:1000.jednotek – max
Koeficient SRTG/duch./KRAB/kyvadlo/hepy: 1000 jednotek – max
Koeficient SRTG/mozeček/pyramidy: 1000 jednotek – max
Koeficient SRTG/frekvence/KRABŮ: 1000 jednotek – max
Koeficient SRTG/černošské/božské/obrazy: 1000 jednotek – max
Koeficient SRTG/mantras/božský zpěv: 1000 jednotek – max
Koeficient SRTG/netopýr/delfín/kosatka/vorvaň: 1000 jednotek – max
Koeficient SRTG/orgánové/holeni/velryba: 1000 jednotek – max
Koeficient SRTG/kosmos/zvuky/vibrace: 1000 jednotek – max
Koeficient SRTG/KRAB/duchovní/srdce/otevření: 1000 jednotek – max
Koeficient SRTG/200/duchovních/centrier: 1000 jednotek – max
Koeficient SRTG/hlasivky/duchovní/zvuky: 1000 jednotek – max
Koeficient SRTG/božské/alveolky/oslovení: 1000 jednotek – max
Koeficient SRTG/božské/alveolky/oslovení: 1000 jednotek – max
Koeficient.SRTG/membrány/těla/mozek/podbřišek:.1000.jednot.-.max
Koeficient SRTG/dráhy/nervstva/chemie: 1000 jednotek – max
Koeficient SRTG/zasvěcení/duch/Tibetu/mniši: 1000 jednotek – max
Koeficient.SRTG/Američan/hud.nástroj/meteorit:.1000.jednot. – max
Koeficient.SRTG/Detzler/duchovní/linie/do/představ:.1000.jednot.-.max
Koeficient SRTG/Sai/Baba/mnoho/mantras/man: 1000 jednotek – max
Koeficient.SRT/integr/duch/božské:.+800.jednot.-více.o.700.SILNÉ
NOVÉ:.Koefic.SRT/kyvadlo/otázky-odpov/krab:.+600.jednot.-začínáme
.
Zdroje na internetu:
SRT – Metoda
Spiritual Response Therapy zkratka SRT je spirituální terapie, jejímž autorem je Robert E. Detzler (4.7.1926 – 2.4.2013). Metoda využívá komunikaci s duchovními bytostmi, cílem je ve spolupráci s nimi prozkoumat a odstranit různé psychické zranění a podvědomé bloky.

Robert E. Detzler USA – SRT
http://www.celeborn.cz/SRT
http://klaramencl.cz/robert-e-detzler/
https://www.spiritualresponse.com/about/…
Videa Robert Detzler – oficiální zakladatel
https://www.youtube.com/watch?v=Sw6VkK8O…
https://www.youtube.com/watch?v=QKIlZGwW…
https://www.youtube.com/watch?v=54hwQjJl…
Youtube kanál SRT
https://www.youtube.com/user/ToddAtwoodC…
SRT na web stránce online Sašu Puebla
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
SRT na web stránce online Sašu Puebla
https://apoort.net/esoterika/reiki-krab/
.
16. Celkový komentář k léčbě reiki a SRT:
Přeléčit jsem vás do REIKI LÉČBY na dálku.
A tak jistě do systému SRT TERAPIE na dálku.
Dosáhli jste 1 zelené MAXIMUM po 400 jednotek.
Dosáhli jste 0 fialových MAXIM po 1000 jednotek.
Dosáhli jste 1 ZMĚNU ze záporných na kladná čísla.
Pokročily jsme dobře a všude jsme navyšovaly.
Prošel jsem všechny zelené a fialové maxima a posiloval jsem je.
Přidal jsem 1 NOVÝ koeficient.
Velké PÍSM G znamená, že léčba se spojila s kostním mozkem a bude mít ve vás trvalejší charakter. Prošel jsem všechny zelené a fialové maxima a posiloval jsem na úroveň G.
A tak zase o 7 dnů.
Jiné:
.
VIDEA CHONDRITE METEORITE
https://www.youtube.com/watch?v=MnQJ52AZ…
https://www.youtube.com/watch?v=47Dlyw7f…
https://www.youtube.com/watch?v=4YjL1C3n…
https://www.youtube.com/watch?v=6bjeUP5w…
https://www.youtube.com/watch?v=D6C3wMlM…
https://www.youtube.com/watch?v=dOAF2fcK…
https://www.youtube.com/watch?v=h2yGTVHB…
.
https://www.youtube.com/watch?v=JMpRvys_…
https://www.youtube.com/watch?v=qqN83xmc…
https://www.youtube.com/watch?v=X38JaSbI…
https://www.youtube.com/watch?v=xMcVDr4L…
.
VIDEA ENERGETICKÉ OBRAZY
https://www.youtube.com/watch?v=Nl33woBX…
https://www.youtube.com/watch?v=VFf5WYjV…
https://www.youtube.com/watch?v=lWmE7Nzu…
https://www.youtube.com/watch?v=YiuJ6T8K…
https://www.youtube.com/watch?v=aM71HA0_…
https://www.youtube.com/watch?v=nNdCbV-Q…
https://www.youtube.com/watch?v=PHsz9SPh…
.
https://www.youtube.com/watch?v=2–EeOZ…
https://www.youtube.com/watch?v=mwxa5cZh…
https://www.youtube.com/watch?v=Beb2UPgP…
https://www.youtube.com/watch?v=rS3p3NpQ…
https://www.youtube.com/watch?v=8rNJ-hU4…
.
VIDEA SRT ART
https://www.youtube.com/watch?v=Mt6TMFvX…
https://www.youtube.com/watch?v=8rNJ-hU4…
https://www.youtube.com/watch?v=Zf4U93Uj…
https://www.youtube.com/watch?v=xH9r3qRU…
https://www.youtube.com/watch?v=R5EItFoJ…
https://www.youtube.com/watch?v=sfC3EswD…

Comments are closed