Reiki kosti I.

Datum: 10.09.2014
Strana 1 z přibližně 258 výsledků
.
Reiki kosti I..
.reiki-3
.
.

.
SAŠA PUEBLO PORADENSTVÍ
REKLAMA: Terapeut, bylinkář, léčitel, esoterik, reiki na dálku. Hledáte konkrétní věc? Potřebujete odborně poradit v oblasti reiki kosti? Neváhejte, kontaktujte mě. Odpovím každému osobně. Vstupní konzultace je bezplatná. Diagnostika zdraví je bezplatná a kontroluji 80 položek. Odpovím každému:
sasapueblo@meditacia.sk
.
Každou druhou sobotu meditujeme reiki, cvičíme ręki, zasvěcujeme reiki, vše bezplatně a špičková úroveň. Doporučuji připojit sa online na živou relaci GM Sašu Puebla.
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
.
Kost mandala
.
WIKI: Kost je tvrdá, mineralizovaná struktura sloužící jako mechanická ochrana vnitřních orgánů a opora těla, tvořící vnitřní konstrukci, na kterou se upínají svaly a šlachy. Souhrn všech kostí v těle se nazývá kostra. Lidská kostra dospělého člověka má cca 206 kostí. Kosti vznikají z vaziva nebo chrupavky
.
Saša Pueblo: Jdeme se věnovat tajemství kostí a co v sobě živé lidské kosti skrývají. A když chcete ovládnout tento druh reiki, tak je třeba se něco o kostech naučit a to na úrovni odborných znalostí. Nejde jen o to, abyste věděli, jaké kosti máte v těle a jak se jmenují, ale co obsahují a to rovnou na úrovni buněk. A musíte jít na úroveň vnitra kostních buněk a to do organika – mitochondrií, které v kostních buňkách fungují jako malé elektrárny a některé jako mikro fabriky na výrobu biologického železa a dalších biologických kovových prvků, ale hlavně různých druhů biologického železa. Samozřejmě toto nestačí k praktikování reiki do kostí. Třeba v mozku vytvořit schopnost a vlastnost trvale se koncentrovat do kostí a ne jen občas. A tak jsou tu koncentrační techniky do mozku a odtud postupně do každé kosti. To je takový dobrý základ pro budoucí praktikování reiki kostí.
.
OBRÁZEK
.
VIDEO KOST ART
.
Kost mandala
WIKI: Lidská kostra představuje soubor kostí, chrupavek a vazů, které dohromady vytvářejí pevnou, pasivně pohyblivou oporu těla, na niž se upínají svaly. Kostrou tvořená ochranná pouzdra (lebka, hrudník) zároveň chrání některé klíčové orgány před zraněním. Kostra dospělého člověka se skládá zpravidla z 206 kostí
.
Kost mandala
WIKI: Kost je tvrdá, mineralizovaná struktura, vzniká z vaziva (intramembranózně) nebo chrupavky (enchondrálně) procesem zvaným kostnatění čili osifikace. Růst do šířky se uskutečňuje díky okostici, růst do délky je možný do určitého stadia vývoje jedince díky růstové ploténce
.
Kost mandala
WIKI: Osový, axiální skelet je souhrnné označení pro páteř a kostru hrudníku, tzn. hrudní kost a žebra. Často se přidává také lebka, nicméně ta je z hlediska vývojového i funkčního poněkud odlišná
.
Kost mandala
WIKI: Páteř je součást kostry obratlovců. Páteří probíhá mícha. Je složena z řady obratlů (u člověka je jich 33-34), mezi kterými jsou měkké meziobratlové ploténky. Na páteř je navázána lebka, eventuálně i pánev, hrudní koš nebo končetiny – toto se může u jednotlivých druhů lišit
.
Kost mandala
WIKI: Hrudní kost je plochá kost, která se vyskytuje jako jedna z částí hrudního koše. Kloubní spojení tvoří s klíční kostí a s žebry (costae). V hrudní kosti probíhá krvetvorba – jedná se o proces množení a tvorby krevních buněk, které se následně dostávají do krve
.
Kost mandala
WIKI: Tento seznam obsahuje všechny známé kosti lidského těla řazené podle části těla ve které se nachází
.
Kost mandala
WIKI: Kostra dospělého člověka se skládá zpravidla z 206 kostí, dá se rozdělit na lidskú osovú kostru, páteř, kostru hrudníku, kostru hlavy, lidskú kostru končetin, kostru horní končetiny, kostru dolní končetiny
.
Kost mandala
WIKI: Lidská lebka se u dítěte skládá z 22 kostí. Novorozenec má prostor mezi jednotlivými kostmi vyplněn vazivovými blankami (tzv. lupínky, fontanely), ty postupně zarůstají a celá lebka srůstá. Kosti lebky jsou ploché, sestávají se ze dvou tenkých kostí a jedné řídké kosti, která obsahuje kostní dřeň, jejímu uspořádání říkáme diploe
.
Kost mandala
WIKI: Hrudní koš je uspořádání kostí v hrudníku, je tvořen z páteře, žeber a hrudní kosti a obklopuje srdce a plíce. Typický lidský hrudník se skládá z 24 žeber, hrudní kosti žeberní chrupavky a 12 hrudních obratlů
.
Kost mandala
WIKI: Pánev je kostnatý útvar, který se skládá ze dvou pánevních kostí a kosti křížové, na kterou navazuje kostrč. Kosti pánevní jsou vepředu navzájem spojené symfýzou a vzadu jsou s kostí křížovou spojené kloubně. Kost pánevní vzniká srůstem tří kostí – kosti kyčelní, sedací a stydké
.
Kost mandala
WIKI: Dlouhé kostí jsou ty, které jsou delší než je jejich šířka. Jsou jedním z pěti typů kostí: dlouhé, krátké, ploché, nepravidelné a sesamoid. Dlouhé kosti, zejména stehenní a holenní jsou podrobeny největší zatížení během denních aktivit, jsou nezbytné pro kosterní mobilitu. Dlouhé kosti lidské nohy tvoří téměř polovinu výšky dospělé
.
Kost mandala
WIKI: Stehenní kosti můžou odkazovat na jednu z následujících možností: femur – stehenní kost, čéšky – kolenního kloubu, tibia – větší ze dvou kostí končetin se nacházejí pod čéškou
Lýtková kost – menší ze dvou kostí končetin se nacházejí pod čéškou
.
Kost mandala
WIKI: Existují dva typy kostní tkáně: kompaktní a houbovité. Kompaktní kost tvoří velmi tvrdé vnější, zatímco houbovitá kost vyplňuje dutý vnitřek. Tkáně jsou biologicky identický, rozdíl je v tom, jak je mikrostruktura uspořádána
.
Kost mandala
WIKI: Osteoblast je kostní buňka, která se specializuje na syntézu tzv. kostní matrix, což v praxi znamená, že do svého okolí vylučuje kolagen I. typu, který je jednou ze základních složek kostí. Mají zpočátku kulovitý až válcovitý tvar, bazofilní cytoplazmu, velké jádro, výrazný Golgiho komplex a drsné ER a dále tzv. cytoplazmatické výběžky, jimiž se spojují s okolními osteoblasty. Pomocí těchto kontaktů probíhá látková výměna v kosti
.
Kost mandala
WIKI: Tento seznam obsahuje všechny známé kosti lidského těla řazené podle části těla ve které se nachází
.
VIDEO KOSTI HUMAN
.
.
.
.
Kostní proteín
.
WIKI: Kostní morfogenní protein je důležitý, protože se má za to, že vytváří architekturu tkání v celém těle. Tak s kostním proteinem a lidskými gliovými buňkami v kombinaci podpořili vědomě hojení nohy, axonální růst a zřejmé zvýšení přežití neuronů v míše
.
Saša Pueblo: Pokračujeme v poznávání kostí, co všechno obsahují a na jaké úrovni. Poznej co nejvíce vlastních kostí svého těla. Nauč se koncentrovat přímo na kost a ne na představu kosti. Ulož si do paměti své představy o koncentraci do kosti. Vybuduj si v mozku nekonečným opakováním koncentrace automatické centrum pro trvalou koncentraci do svých kostí. Trvá to mnoho let každodenních cvičení. Natahaj si do mozku představy živlů a rovnou v hlavě vytvářej představy kostí a tiskni to do vnitřku kostí. Pojď dál a začni se zajímat o vnitřek kostí a přímo kostní buňky. Zase koncentrace na úroveň kostních buněk, v nich organika, bílkovin, aminokyselin a prvků. Zase koncentrační cvičení a zase automat v mozku na průnik do kostních buněk. A pak ostatními úrovněmi v kostech až na úroveň prvků. Pokud se chceš koncentrovat na hlubší úrovně než je úroveň toho, co je uvnitř prvků, tak tam už potřebuješ mít odcvičené rané stádia klinické smrti a teoreticky kvantovánou fyziku částic. Koncentračními cvičeními získáte kontrolu nad touto oblastí a přinutíte ji k určitým možným aktivitám. Můžete se dát zasvětit od reiki mistra a ten na vás přenese schopnost koncentrovat se do kostí a také vám jejich aktivizuje.
.
VIDEO ASTROCITE KOST
.
.
Kmenové buňky
.
WIKI: Kmenové buňky jsou nediferencované živočišné buňky, které mají schopnost se dělit (proliferovat) a přeměnit se na jiný buněčný typ (diferenciovat). Tato schopnost umožňuje tělu vytvořit nové buňky a opravit tak poškozené části těla, které se skládá např. z buněk, které se neumí dělit
.
Saša Pueblo: Celkově dnešní používání reiki je příliš módní záležitost, která neprošla důsledným zkoumáním a bádání a to bychom chtěli změnit a důsledně skenovat efektivnost a léčivé účinky reiki. Pokud se reiki ve staré Číně, v Japonsku a podobně praktikovalo hlavně pro císařské rodiny a část vyvolených, tak to nebylo pro rozvoj reiki to nejlepší. Teprve japonský reikista Mikao Usui udělal této tradici konec a zasvětil asi 12 japonských vojenských lékařů, kteří pomáhali v 1. světové válce. A tito lékařsky vzdělaní jedinci začali reiki praktikovat masově a mimořádně intenzivní. To bylo poprvé, co se historie mění a reiki se stává věc pro veřejnost. Dodnes se lze dostat k hrobům japonských reiki lékařů a vnímat a probrat jejich zkušenosti. V první řadě byli vzdělaní v oblasti medicíny a dostali reiki, které i praktikovali. Tedy mohli bychom hovořit o alternativní medicíně. Vypracovali mimořádně účinný systém k urychlení léčení vojáků, aby se mohli co nejrychleji dostat znovu do boje. Méně se věnovali rozvoji reiki směrem k dlouhověkosti a neustálé vitalitě. Je to logické. A asi nezanechali nějaké studie, jak praktikovali reiki a jaké měli výsledky. Zprávy máme pouze o jednom z těchto lékařů, který opustil Japonsko, rozšířil reiki do světa a hlavně do Ameriky a odtud do Evropy a asi přes Maďarsko na Slovensko.
.
Seriózní výzkum reiki a jeho účinnosti a léčivosti se dodnes nikde nedělal a asi nebyla vytvořena žádná diagnostika na hodnocení zásahů reiki a léčivých účinků. Saša Pueblo se problematice reiki věnuje již kolem 15 let a s reiki, jak se praktikuje dnes ve světě, se neztotožňuje a ani nebyl nikým zasvěcovaný. Jednoduše si do této oblasti meditoval a postupně cvičil reiki v rámci jeho zkoumání. Události se dramaticky změnily na začátku roku 2014. Padlo rozhodnutí vypracovat věštecký systém zkoumání reiki a to přímo na léčených osobách. Saša Pueblo zahájil léčbu asi do 60 lidí s různými druhy onemocnění. Nemocné osoby mohou o léčbě vědět, nemusí vědět, časem se dozvědí, že běží. Všechny léčby se dělají na dálku a bez fyzické přítomnosti dané osoby. O zásahu se vedou záznamy a vyhodnocuje se účinnost a efektivnost léčby reiki.
V první řadě se léčba reiki zaměřila na něco jiného než dosud. Jde v prvé řadě o to, aby se dělaly v těle nemocné osoby zásahy na podporu dlouhověkosti a výkonnosti. A v reiki výzkumu se setkal jiný výzkum, který realizuje Saša Pueblo a to je hledání všeho, co může prospět dlouhověkosti a výkonnosti. Jde o projekt alternativní gerontologie a to je stáří a stárnutí. V rámci tohoto projektu jsme objevili, že v lidském těle nezanikají z embryonálního období neurony a nervstvo, ale je po 20. roce života stále více a více blokovány. Ale ne u každé osoby se toto děje. A tak energie reiki měla změnit směr a jít pomáhat probudit vše, co zbylo z embryonálního vývoje a to je období 9 měsíců od oplodnění vajíčka až po moment porodu.
.
V rámci výzkumu a možnosti zajištění dodávek tvorby kmenových buněk se reiki energie začala uplatňovat i do této oblasti. A i zde máme určité zkušenosti a zajímavé výsledky. Reiki energie může dopomoci k tomu, aby aktivita tvorby kmenových buněk v lidském těle byla probuzená a silná.
Také sledujeme, co se děje v medicínském výzkumu embryonálních kmenových buněk a dospělých kmenových buněk, které z těch prvních vznikají. Například si prostudujte následující informace:
.
Možná tvorba kmenových buněk v těle z kostní dřeně.
.
Zajímavá je extra kostní dřeň z pánevní kosti.
.
Z hladkých svalů v lidském těle tvorba specifických kmenových buněk.
.
Tvorba kmenových buněk a přímo z nitra kostí.
.
Dospělé kmenové buňky z tukových buněk v lidském těle, ale i laboratorní z tuku.
.
Z kterékoliv běžné dospělé buňky pod stresem může vzniknout kmenová buňka.
.
V lidském těle může slezina měnit klasické buňky na kmenové.
.
V lidském mozku jsou trvalé kmenové buňky a tvoří se z nich mladé buňky neuronové.
.
U dospělé osoby se tvoří nové neuronové buňky, ale málokterá přežije.
.
Dorůstání lidského prstu po použití buněk prasete z pankreatu: Dobře otestovány.
.
Slezina posílá aminokyseliny na opravu buněk svalů po mikronatŕhaní svalů při cvičeních a fyzické námaze.
.
Popíjení vlastního moči a obnova ledvin i jiných orgánů do pěti let.
.
Zajímavý je i proces ve starším těle a změna dělících buněk na vytrvalé buňky.
.
Určité neuronové buňky z embryonálního období se dají i ve starším věku aktivizovat.
.
Vzbudit náhradní tkáně při orgánech jako náhradní slezina než kolem hormonálních žláz.
.
Ze žluté kostní dřeně se dá dostat červená kostní dřeň.
.
Na tlustém střevě mohou narůst další slepá střeva a podpořit imunitu.
.
Poškození klasických buněk viry, retroviry a nové dospělé kmenové buňky s rizikem onkologických změn v laboratorních podmínkách.
.
Buňky tuku se modifikují a změní se na producenty některých chybějících látek v lidském těle.
.
Kmenové buňky z plodové vody.
.
Kmenové buňky a látky z moči a vytvoření skoro něčeho jako zub v laboratorních podmínkách.
.
Kmenové dospělácké buňky z pupečníkové krve.
.
Kmenové buňky z embryí.
.
Umělé oplodnění.
.
Transplantace orgánů a kostní dřeně.
.
OBRÁZEK
.
VIDEO STEM CELLS
.
Kmenové buňky – embryonální
WIKI: Hematopoetická kmenová buňka (HSC, hemocytoblast) je kmenová buňka, která dává vzniknout v procesu krvetvorby různým (zejména krevním) buňkám. Z této kmenové buňky vznikají červené krvinky, krevní destičky i různé bílé krvinky. Tyto kmenové buňky sídlí v kostní dřeni a neustále se dělí, aby doplňovaly zásobu krevních elementů v krvi
.
Kmenové buňky – embryonální
WIKI: Myocyt – svalová buňka je buňka, která tvoří základní tkáň svalů. Svalové buňky se liší svou strukturou a funkcí, podle toho, zda tvoří kosterní, srdeční či hladkou svalovinu. V cytoplazmě myocytů se nachází mimo běžné organely především aktino-myosinový komplex, který umožňuje kontrakci buňky. Pod mikroskopem se tato struktura jeví jako vlákna, tzv. myofibrily. Ještě větším zvětšením bylo zjištěno, že se myofibrily skládají z myofilament
.
Kmenové buňky – embryonální
WIKI: Pupečníková krev zajišťuje výměnu potravy a kyslíku mezi matkou a plodem. Chrání také plod před potenciálně škodlivými látkami, obsahuje různé typy kmenových buněk, největší význam v současnosti zřejmě mají tzv. hematopoetické kmenové buňky a progenitory krvinek. Pupečníková krev je bohatá i na mezenchymální kmenové buňky a další somatické kmenové buňky, lze ji zamrazit a uchovávat v tekutém dusíku po řadu let
.
Kmenové buňky – embryonální
WIKI: Embryonální kmenová buňka se nachází ve vnitřní buněčné mase raného embrya ve stadiu tzv. blastocysty, může se vyvinout v jakýkoliv buněčný typ přítomný v dospělém těle. Proces který probíhá během zárodečného vývoje se označuje jako buněčná diferenciace a u člověka je zodpovědný za více než 200 různých typů buněk, které společně vytváří dospělé tělo
.
Kmenové buňky – indukované
WIKI: Indukovaná pluripotentní kmenová buňka je uměle připravená kmenová buňka, vytvořená z původně zcela obyčejné buňky získané typicky z těla dospělce. Zatímco původní buňka byla diferencovaná (měla určen svůj buněčný osud), indukovaná pluripotentní buňka je pluripotentní, což znamená, že z ní může vzniknout jakákoliv buňka v těle dospělce
.
Kmenové buňky – adulní
WIKI: Mezenchymální kmenová buňka je multipotentní buňka schopná obnovovat poškozené mezenchymální a krvetvorné tkáně. Je schopná se měnit na široké spektrum buněčných typů, jako je chondrocyt, osteocyt, osteoblast, myocyt, kardiomyocyt, neuron či inzulin produkující buňka. Tento typ kmenových buněk se dá získávat z kostní dřeně
.
Kmenové buňky – lešení PLGA
ČLÁNEK: Evan Snyder z Burnham Institute v kalifornské La Jolla vytvořil speciální „lešení z PLGA“, které drží nervové kmenové buňky tak, aby se nerozutekly dříve, než stačí vytvořit funkční propojení se svými sousedkami. Velikost takového lešení se pohybuje v rozměrech milimetrů, používá se například k výrobě chirurgických vláken, která není třeba z ran odstraňovat, protože se v těle časem sama rozpustí
.
Kmenové buňky – trasplantace
ČLÁNEK: V odborném časopisu specializovaném na kmenové buňky američtí výzkumníci právě nyní publikovali článek z něhož vyplývá, že primitivní a nevyvinuté buňky, které se mohou transformovat do celé řady typů dospělých tělních buněk, se nachází nejen v embryu, ale i v placentě
.
Kmenové buňky – trasplantace
WEB: Úspěšné transplantace kmenových buněk u člověka umožnily až četné zásadní objevy v oblasti lidského imunitního systému, které se datují od konce 50.let. Tehdy vědci poprvé objevili a popsali lidské histokompatibilní znaky. Jsou to bílkoviny, vyskytující se na povrchu většiny tělesných buněk
.
Kmenové buňky
WEB: Kmenové buňky představují jedinečnou populaci buněk, jejímž úkolem je vytvoření základů jednotlivých tkání a orgánů, udržení jejich funkce v mnohobuněčném organismu. Vědci dlouho předpokládali, že osud „dospělých” kmenových buněk je omezen jen na diferenciaci (rozlišení) na omezený počet definovaných buněčných typů
.
Kmenové buňky
WEB: V současné době využívá medicína krvetvorné kmenové buňky k léčbě hematologických a hematoonkologických onemocnění. Dále jsou též používány při léčbě závažných a život ohrožujících onemocnění jako je například aplastická anémie
.
Kmenové buňky – jedineční
WEB: Kmenové buňky jsou v těle přírodní nádrž – doplňování zásob specializovaných buněk, které byly použity nahoru nebo poškozené. Mohou nepřetržitě produkovat kopie sebe sama, jakož i další více specializované buněčné typy. Tím kmenové buňky jedinečný, fascinující vědců a perspektivní v medicíně
.
Kmenové buňky – trasplantace
ČLÁNEK: Unikátní léčba dětské mozkové obrny kmenovými buňkami z vlastní pupečníkové krve. Kmenové buňky z vlastní pupečníkové krve byly Nelly podané nitrožilně, podobně jako transfúze. Buňky by si měly poškozená místo v mozku najít a zregenerovat poškozené tkáně. Samotná léčba na Duke University Hospital trvala čtyři dni
.
Kmenové bunky – indukované
WIKI: Pluripotentní kmenové buňky jsou velkým příslibem v oblasti regenerativní medicíny. Vzhledem k tomu, že může šířit do nekonečna, stejně jako vyvolat každý jiný typ buňky v těle (jako jsou neurony, srdce, slinivky, a jaterních buněk), které představují jediný zdroj buněk, které by mohly být použity jako náhrada pro ty, ztratil se poškození nebo nemoci
.
Kmenové bunky – adulní
BLOG: Nacházejí se v každém organismu, byly identifikovány v různých orgánech a tkáních. Jejich úkolem je opravovat poškozené části orgánů, obnovovat staré nebo poškozené buňky
.
Kmenové bunky – totipotentní
WEB: Vědci tímto způsobem podařilo získat i totipotentní kmenové buňky, které jsou stále ve fázi vývoje, pluripotentních kmenových buněk
.
.
Reflexní zóny
.
WIKI: Reflexologie, nebo též zónová terapie se soustřeďuje na masáže nebo stlačování specifických bodů, obvykle na chodidlech či na rukách. Používá mapy obsahující reflexní zóny odpovídající jednotlivým částem těla a orgánům
.
Saša Pueblo: Reiki ruce – to je kapitola sama o sobě a je významově důležitá. Speciální meditace na vlastní ruce a ruce léčitele nebo embrya. Vytváření z představ živlů a snů v hlavě představy rukou a hlavně těch embryonálních je důležité. Tisíce vyrobených rukou se spojí do rotujícího disku, přesunou se do oblasti pupku a zde se nacházejí jedinečné embryonální struktury, které v plodu řídili trávení. U některých dospělých osob zůstávají otevřené a nejčastěji je najdete mezi maratonce. Například během běhu jim odbourávají některé látky jako kyselinu mléčnou a osoba může běhat mnohem více než ostatní. Nás spíše zajímají rotující ruce, tisíc ručiček vyrobených z představ živlů a to rovnou v hlavě. Máte silné energie reiki na léčbu sebe nebo jiné osoby, které podobné stavy vyvoláte. A je to jedna z úrovní reiki. A tyto kotoučky se dají použít i na mistrovské reiki, tedy zasvěcovat jiných, ale o tom na jiném místě.
.
Reflexní zóny
ČLÁNEK: Mapa reflexních zón všech orgánů na chodidlech
.
Reflexní zóny
WEB: Ing.Július Pataky a Beáta Patakyová jsou reflexní terapeuté a věnují se reflexní terapii, reflexní diagnostice, poradenství v oblasti životosprávy, měkké reponaci krční páteře, organizaci a vedení kurzů RT, školy RT a instruktážních kurzy RT
.
Reflexní zóny
ČLÁNEK: Reflexní terapie je technika, při níž se jemným tlakem masírují reflexní plošky na chodidlech nebo na rukou, čímž dojde k hlubokému uvolnění a povzbuzuje se samoléčicí schopnost těla
.
Reflexní zóny
ČLÁNEK: Chodidla zrcadlí určitou část těla, reflexologové léčí nemoci určitých částí těla masážemi reflexních oblastí na chodidlech, tvrdí, že jednotlivé oblasti mají k částem těla určitý vztah
.
Reflexní zóny
ČLÁNEK: Podle čínské medicíny platí, že spodní části chodidel nohou jsou spojeny s našimi vnitřními orgány, reflexní masáží chodidel a stimulací jednotlivých bodů na chodidle předáváme signál příslušnému orgánu v těle a tím
.
Reflexní zóny
WEB: Reflexní terapie je jedna z nejúčinnějších metod alternativní medicíny, která využívá skutečnosti, že všechny orgány nebo části těla mají svoje reflexní místo (reflexní plošku) na chodidle. Existují ještě jiné reflexní displeje kromě chodidel, například ruce, uši, předloktí, oči
.
Reflexní zóny
ČLÁNEK: Sedm otázek k reflexní terapii – je možné takto léčit alergie, uvolnit zablokovanou páteř pouhou masáží chodidla, dají se odstranit psychické potíže, používá se reflexní terapie u dětí a další
.
Reflexní zóny
ČLÁNEK: Reflexní body na rukou a chodidlech jsou spojeny s určitými částmi těla a tím, že reflexologie tyto body stimuluje, se po těle šíří vlny uvolnění
.
Reflexní zóny
WEB: Reflexní terapie je jedna z nejúčinnějších metod alternativní medicíny, umožňuje diagnostiku a nalezení nejslabšího místa organismu a efektivní započetí procesu jeho harmonizace. Reflexní terapie výrazně pomáhá u chronicky nemocných, lidem, u kterých nezabírá chemická léčba
.
Reflexní zóny
ČLÁNEK: Metoda reflexní terapie je známa už několik tisíc let. Tato metoda pracuje s ploškou nohy. Je známo, že na chodidle existují doby, které jsou propojeny s jednotlivými orgány a částmi těla. Toto propojení pracuje na bázi nervové
.
Reflexní zóny
ČLÁNEK: Základy reflexní terapie vycházejí ze známého poznatku, že na všech zakončeních lidského těla existují reflexní plošky, odpovídající příslušným orgánům nebo oblastem těla. Dalo by se tedy říci, že chodidlo vlastně představuje celé lidské tělo
.
Reflexní zóny
WEB: Reflexní terapie pohybového systému účinná při svalových disbalancích, funkčních poruchách páteře a kloubů. Součásti terapie jsou měkké reponace krční páteře.Pomáhá při bolestech zad, hlavy, migrény
.
VIDEO REFLEXNÍ TERAPIE
.
.
.
Železo v kostech
.
WIKI: Železo je nejrozšířenější přechodný kovový prvek a druhý nejrozšířenější kov na Zemi, je také hojně zastoupen i ve vesmíru, vyskytuje se také na Měsíci, lidstvu je znám již od pravěku. V přírodě se minerály železa vyskytují velmi hojně a železo se z nich (ve formě slitiny s uhlíkem) získává redukcí ve vysoké peci
.
Saša Pueblo: V kostech jsou kostní buňky, v nich kostní mitochondrie jako elektrárny a zároveň výroba bio železa. Zásoby bio železa. Mitochondrie v kostech jako zdroj bioenergie je základem biomagnetická reiki a zmagnetizování všeho bio železa v lidském těle. Nejde o to, abyste dokázali jako Mesmer zmagnetizovat i kus kovu a udělat z toho magnet, nebo jako na těle udržet kovové předměty. Jde o to, aby biomagnetické železo a to hlavně v červených krvinkách navzájem spolupracovalo a byla lepší viskozita krve a její průtoky v malých cívkách a žilkách. Podobný efekt se dá dosáhnout i v magnetickém tunelu, jak se to praktikuje u starších lidí. Kosti a v nich embryonální neurony, mitochondrie, zásoby bio železa a jeho tvorba hrají důležitou roli a reiki bioenergetická léčba zde může mít své opodstatnění a dobré výsledky.
.
Železo v kostech
WIKI: Lidská kostra představuje soubor kostí, chrupavek a vazů, které dohromady vytvářejí pevnou, pasivně pohyblivou oporu těla, na niž se upínají svaly. Lidská kostra má šest hlavních funkcí; podpora, pohyb, ochrana, výroba krvinek, skladování iontů a endokrinní regulace
.
Železo v kostech
WIKI: Ferritin je globulární vnitrobuněčný protein, který slouží jako hlavní zásobní forma železa, jelikož železo je pro buňky samo o sobě toxické. Navíc ferritin zřejmě usnadňuje i transport železa na místo potřeby. Nachází se totiž i v krevní plazmě a dále je uložen v játrech, slezině či kostní dřeni
.
Železo v kostech
WIKI: Kategorie: Iron
.
VIDEO FERRITIN SKELETON
.
.
Chiropraxe
.
WIKI: Chiropraxe je forma alternativní medicíny, která klade důraz na diagnózu, léčbu a prevenci mechanických poruch pohybového aparátu, zejména páteře, v přesvědčení, že tyto poruchy ovlivňují celkový zdravotní stav pomocí nervového systému
.
Saša Pueblo: Chiropaxe někteří dobře znají, když vyskočí plotýnka, nebo když se vykloubí ruka nebo noha. Chiropraktici jsou i lékaři, ale spíše bych se ubíral k chiropraktikovi se soukromou praxí, který napravuje v domácím prostředí bolavé páteře a kloubové oblasti, případně nastavuje kosti vůči chrupavkám. Chiropraxe patří do světa kostí a jejich pohybu, věnujte se jí, zkuste navštívit těchto odborníků a možná na vás přenesou něco jako zasvěcení a průnik vaší psychiky ke zdroji reiki energie. Bioenergie se produkuje v mitochondriích a kostní mitochondrie uvnitř buněk jako mikro organika produkují biologické železo pro celé tělo. A je jasné, že kde je bioenergetika a zásoby bio železa, tam je možnost magnetických bioenergií reiki. Dělejte vše, co dokážete, abyste si tento druh magnetických energií v sobě otevřely a uměli je otevřít i jiným lidem. Mnoho lidí ve starším věku ztratí schopnost v kostech produkovat zmagnetizované bio železo a reiki sem dokáže účinně zasáhnout a pomáhat.
.
Chiropraxe
ČLÁNEK: Chiropraxe je takzvaná manipulační léčba, během níž chiropraktici vyšetřují a léčí zejména svýma rukama. Do rukou chiropraktika se nechávají svěřit především osoby s bolestmi zad. Přitom právě bolesti zad patří vůbec k těm nejčastějším
.
Chiropraxe
ČLÁNEK: Chiropraxe je obor medicíny, který se specializuje na diagnostiku a léčení mechanických postižení kloubů, páteře a jejich účinku na nervový systém. Jde o tzv. manipulační léčbu, kdy chiropraktici vyšetřují i léčí především svýma rukama
.
Chiropraxe
WEB: Chiropraxe je manuální, přírodní léčebná disciplína snažící se napravovat v první řadě mechanické poškození pohybového ústrojí, především kloubů a páteře, a následků, které byly tímto poškozením vyvolány
.
Chiropraxe
ČLÁNEK: Chiropraktici nabízejí pomoc při bolestech svalů a páteře, kloubů, svalových disbalancích, zlepšení stavu pacienta po úrazu či operaci, při bolestech
.
Chiropraxe
WEB: Chiropraktik Vinci László nabízí čínské tlakové masáže, je to jednoduchá metoda, která uvolňuje bolesti a napětí z hloubky svalů, kloubů a obratlů, bolesti krční páteře – tlakem na určité body při současném pomalém otáčení hlavou, kdy spolupracuje pacient, Dornovu metodu, reflexní terapii
.
VIDEO CHIROPRACTIC SPINE AND JOINTS
.
.
Ortopedie
.
WIKI: Ortopedie je základní chirurgický lékařský obor. Zabývá se především prevencí, léčbou a rehabilitací poruch a onemocnění podpůrného a pohybového aparátu. Ortopedie se zabývá i léčbou zranění pohybového aparátu
.
Saša Pueblo: A jsme při nemocech a destrukci kostí a kostního aparátu. Je třeba se věnovat všem druhům chorobných stavů kostí a také nemoci zvané stáří. Odvápnění kostí, stav přílišného množství mikrootrhliniek. Nemoc sklovitosti kostí a jedinečná nemoc pro průnik do kostí je tuberkulózní postižena kostní soustava. Reiki esoterik medituje a na dálku se propojuje na osoby, které mají mimořádně zdecimové nebo nějakou nemocí poškozené kosti a kostní tkáň. Pomocí takových meditací si aktivně otevírá cestu do svých kostí a také kostí léčené osoby. Pokud máte rané stádia klinické smrti pořádně odcvičené, tak se při reikovaní kostí jiné osoby propojujete přes tuberkulózní kosti nemocných osob a dokážete reiki energiemi pronikat do kostí jiné osoby, trvale je otevřít a využít zde léčivé síly. Těmito silami se budeme zabývat v jiném, tedy v dalším reiki. Dokonce se stalo, že po návštěvě některého lékaře osteopata dostanete trvalé zasvěcení reiki do kostí. Musí to být pořádný podivín osteopat a často jsou z důvodu podivínství zastrčený v malých městečkách nebo realizují soukromou praxi.
.
Ortopedie
WIKI: Plochá noha (latinsky pes planovalgus) je deformita nohy v růstovém věku, kdy dochází vlivem laxicity vazů k oploštění mediální části podélné klenby nohy a ke zvýšené valgozitě (vbočenost) patní kosti. Jde o nejčastější ortopedickou diagnózu
.
Ortopedie
WIKI: Brachymetatarsia nebo hypoplazie nártu je stav, ve kterém je jeden nebo více abnormálně krátké nadprstí pánevní končetiny. Tento stav může být v důsledku vrozené vady, nebo to může být získaný stav
.
Ortopedie
WIKI: Dysplazie kyčelního kloubu, vývojová dysplazie kyčelního kloubu (DDH), nebo vrozená dysplazie kyčelního kloubu (CDH) je vrozená nebo vývojové deformace nebo vychýlení z kyčelního kloubu
.
Ortopedie
WIKI: Larsen syndrom je vrozená porucha – vrozená přední dislokace kolen, dislokace boků a kolen, plochý vzhled obličeje, výrazné čelo, ortopedické abnormality. Tato vzácná porucha je způsobena genetickým defektem v genu pro filamin B, cytoplazmatický protein, který je důležitý při regulaci strukturu a aktivitu cytoskeletu
.
Ortopedie
WIKI: Ortopedická chirurgie je obor chirurgie, která se zabývá poruchami pohybového aparátu, jejich svalů, kostí nebo kloubů strany a jejich akutní, chronické, poúrazové a opakující se zranění
.
Ortopedie
WIKI: Osteochondróza je ortopedické onemocnění kloubu, vyskytující se u dětí a dospívajících a rychle rostoucích zvířat, zejména prasat, koní a psů. Je charakterizováno přerušením krevního zásobení kosti, zejména k epifýzy a následně lokalizované kostnatou nekrózou a později opětovným růstem kosti
.
Ortopedie
WIKI: Osteomyelitida (osteomyelitis), česky zánět kostní dřeně, je infekční hnisavé onemocnění kostí a kostní dřeně vyvolané bakteriemi či mykobakteriemi. Při tomto onemocnění dochází k ucpávání cév v kosti krevními sraženinami a následnému odumírání kostní tkáně. Může docházet k obrůstání postižených částí okosticí
.
Ortopedie
WEB: Konzultace a léčba ortopedických onemocnění a onemocnění pohybové soustavy u dětí a dospělých s problémy – deformity páteře, koňská noha, vrozené vykloubení kyčelního kloubu
.
.
Siatsu
.
WIKI: Šiacu – Shiatsu znamená v překladu tlak prsty – je to japonská masážní technika, založená na východní léčební tradici a západní fyziologii a psychologii. Šiacu pracuje s akupunkturními dráhami a body za účelem obnovit přirozený tok vitální energie a tak nastolit energetickou rovnováhu v těle
.
Saša Pueblo: Jedna z technik, která pomáhá člověku lépe ovládat svůj pohyb a tedy i pohyb kosti. Dává člověka do pořádku a učí ho poznat a pak udržovat své kosti v daném pohybu, učí ho, jak se pohybovat. Pohybové vzorce a také používání kostí se věkem mění a je třeba pohybové vzorce často upravovat i do hluboké stáří.
.
Siatsu
WEB: Siatsu je japonská masážní metoda, která kombinujé mnoho technik – tlak, třesení, otáčení, poplácávání, škubání, zvedání, zaštipování, hnětení, válení a hlazení
.
Siatsu
WEB: Shiatsu je japonská masážní technika, kterou se obnovuje energetická rovnováha těla. Masáž shiatsu pomáhá při různych psychosomatických potížích. Shiatsu pracuje na celých drahách pomocí strečinku, tlaku nebo doteku, čímž uvádí tok ki do pohybu. Ki se může dostat do postižené oblasti a obnovit její správnou funkci
.
Siatsu
WEB: Shiatsu je japonská masážní technika, pracuje na celých drahách pomocí strečinku, tlaku nebo doteku, čímž uvádí tok Ki do pohybu. Ki se může dostat do postižené oblasti a obnovit její správnou funkci
.
Siatsu
WEB: Shiatsu je prastará japonská masážní technika, v překladu znamená tlak prsty. Ve východní léčebné tradici tvoří tělo, mysl a duch jeden celek. Při shiatsu terapeut pomáhá masírovanému spojit se se sebou samým a vrátit se do vlastní rovnováhy
.
Siatsu
WEB: Shiatsu je manuální práce s tělem, při níž se vyrovnává hladina v meridiánech-energetických drahách a tím se umožňuje tělu čerpat z vlastních léčivých zdrojů
.
Siatsu
WEB: Japonská masáž shiatsu ulevuje zejména při chronických potížích (např. bolestech zad, nespavosti, stresu a trávicích a jiných obtížích, které dokážou snížit kvalitu života), posiluje zdraví a je výborná pro prevenci i rehabilitaci
.
Siatsu
WEB: Shiatsu – japonská terapie zahrnuje masážní hmaty, měkké techniky, akupresuru, reflexní terapii, protahovací a uvolňovací techniky a znalosti čínské tradiční medicíny, přičemž není používán pouze tlak a práce prsty, ale také celými dlaněmi, předloktím, lokty, chodidly nebo koleny
.
Siatsu
Shiatsu se řadí mezi masážní techniky, její původ sahá až 5 000 let zpátky do staré Číny. Tato japonská masáž v sobě skrývá i prvky přikládání dlaní, pracuje se systémem akupunkturních drah známých z čínské medicíny a teoretickou základnu shiatsu poskytuje právě tradiční čínská medicína
.
VIDEO SHIATSU SESSION
.
.
Osteopatie
.
WIKI: Osteopatie je druh doplňkové a alternativní medicíny, která se skládá především z pohybu, protahování a masíruje svaly a klouby člověka. Její odborníci tvrdí, že zdraví a blaho jednotlivce závisí na jejich kostí, svalů, šlach a pojivových tkání funguje hladce dohromady
.
Saša Pueblo: Osteopatie se zabývá lidským tělem a hlavně správným způsobem pohybu. Člověk má určité správné a nesprávné pohyby a z nich pohybové vzorce. Toto téma jsme sem dali z důvodu úzkého vztahu s kostmi. Stejně se medituje na pohybové vzorce při pohybu člověka. Pozice kostí a chrupavek a šlach. Spíše zde je možnost se koncentrovat na všechny kosti společně a v jednom celku. Každá kost a její pozice ovlivňuje jinou kost. Vědomě vnímat kosti a jejich pozice a změna pozice a společná aktivita. Vědomě se pohybovat a předělávat pohybové vzorce. Ale nejčastěji se nechává pohyb na vnitřní mechanismy a ty nemusí být v pořádku, nebo se mohou věkem kazit a stávat rizikové. Zase se praktikují všechny druhy meditačních a zasvěcovacích technik s cílem proniknout do nervstva a neuronů kostí a dostat je pod vědomou kontrolu na základě zásady poznat a proniknout do všeho, co máme v těle.
.
Osteopatie
WEB: Nejznámější manuální terapie – Cranium-lebka, sacrum-kost krížová, osteopatie-choroby pocházející z kostí je jemná, nebolestivá manuální terapie bez manipulací, založená na naslouchání našim tkáním, uvolňuje životní sílu, oživuje její tok a rytmicitu a tím nastartovává samoléčení organismu jako celku (v rovině fyzické-strukturální, emoční i mentální-duchovní)
.
Osteopatie
ČLÁNEK: Osteopatie výrazně pomáhá při bolestech v dolní části zad. A podle jejích zastánců zabírá i na řadu dalších neduhů
.
Osteopatie
WEB: Kraniosakrální osteopatie je velmi jemná, neinvazivní, manipulační technika. Principem této metody je vyšetření mobility nebo-li pohyblivosti kraniosakrálního systému, do kterého zahrnujeme lebku, intrakraniální a spinální membránový systém, mozkomíšní tekutinu, celý páteřní kanál, včetně kosti křížové (sakrum)
.
Osteopatie
WEB: Osteopatie je léčebná technika pracující s blánami zvanými povázky (FASCIE), což jsou propojovací nebo naopak ohraničující struktury uvnitř těla. Mimoto osteopat manuálně registruje velmi diskrétní rytmický pohyb, který zahrnuje prakticky celé tělo včetně vnitřních orgánů
.
Osteopatie
WEB: Kraniosacrální terapie – název terapie je odvozen z latinských slov “cranium” (lebka) a “os sacrum” (kost křížová). Každému člověku funguje v těle kraniosacrální rytmus, který je charakterizován na pohmat velmi jemnými rytmickými pohyby, je nezávislý na našem vědomí a jeho rychlost je 6-12 cyklů za minutu
.
Osteopatie
BLOG: Kraniosakrální osteopatie je velmi jemná technika. Používá se k nacházení a řešení problémů jak těla, tak i duše. Pomáhá neinvazním způsobem obnovit přirozený mechanismus člověka, energii, která pulsuje v mozkomíšním moku (liquor cerebrospinalis). Tato energie putuje mezi lebkou (cranium) a kostí křížovou (os sacrum)
.
Osteopatie
OBRÁZKY
.
.
Aminokyseliny
.
WIKI: Aminokyselina je v chemii obecně jakákoliv molekula obsahující karboxylovou a aminovou funkční skupinu. V biochemii se většinou tímto termínem rozumějí pouze alfa-aminokyseliny, tj. takové, ve kterých jsou obě skupiny navázány na stejném uhlíkovém atomu. V molekulární biologii se tímto pojmem většinou rozumí proteinogenní alfa-L-aminokyseliny
.
Saša Pueblo: Aminokyseliny jsou potřebné pro budování organismu, musí je vytvořit trávení a takových 25 je základních. Tvoří se i specializované pro výživu svalů. Aminokyseliny jsou i uvnitř buněk a to hlavně bílkovin a ty jsou zase základem buněčné blány a různých druhů orgánů uvnitř buňky, jsou i uvnitř chromozomů a genů. Jsou prostě všude a ve všem, co máme v lidském těle. Dokonce aminokyseliny produkuje i slezina a to tehdy, když se v rámci mikropohybu poškodí svaly a slezina jejich vypuštěnými aminokyselinami jde pozošívať. To se dá výborně využít ve starším věku na specifickou obnovu svalů přes tento mechanismus. Aminokyseliny se skládají z vrchní, střední a spodní části. Střed se nikdy nemění, ale horní část se mění a zde se odehrají změny ke všemu, ať už k stárnutí nebo k nějaké nové secvičené vlastnosti v neuronech těla a hlavy. Meditační techniky jsou podobné, jako je psané výše.
.
Aminokyseliny – v kosmu
WEB: Příznivci druhé hypotézy nyní získali silný argument. Vesmírné sondě Národního úřadu USA pro letectví a vesmír (NASA) nazvané Stardust se totiž podařilo na jedné z komet Sluneční soustavy objevit aminokyselinu glycin.
.
Aminokyseliny
WIKI: Glycin je aminokyselina, která je velmi evolučně stabilní na důležitých místech některých proteinů. Většina proteinů obsahuje relativně malé množství glycinu. Důležitou výjimkou je kolagen, který se skládá z glycinu z jedné třetiny
.
Aminokyseliny
WIKI: Arginin je biogenní aminokyselina obsahující bazickou guanidinovou skupinu. Patří mezi tzv. semiesenciální aminokyseliny, je esenciální jen v době růstu, je součástí bílkovin, je výchozím metabolitem syntézy oxidu dusnatého, což je kromě jiného tkáňový hormon způsobující vazodilataci
.
Aminokyseliny
WIKI: Kyselina asparagová je biogenní aminokyselina. Obsahuje karboxylovou skupinu, je tudíž kyselá, polární a hydrofilní. V organismu se vyskytuje ve formě své konjugované zásady, která se nazývá aspartát
.
Aminokyseliny
WIKI: Glutamin je neesenciální biogenní aminokyselina, jedna z 23 aminokyselin, které se při translaci zabudovávají do nově vzniklých bílkovin. Kromě své úlohy jako součást proteinů má důležitou úlohu také při detoxikaci amoniaku a udržování dusíkové rovnováhy v organismu
.
Aminokyseliny
WIKI: Tryptofan je jednou z 23 proteinogenních aminokyselin. Řadí se k nepolárním, aromatickým aminokyselinám patří mezi esenciální aminokyseliny, lidské tělo ho neumí syntetizovat
.
Aminokyseliny
WIKI: Tyrosin je jednou ze základních 23 proteinogenních aminokyselin. Řadí se k polárním aminokyselinám. Také patří do skupiny aminokyselin s aromatickým postranním řetězcem (spolu s fenylalaninem, tryptofanem a histidinem)
.
Aminokyseliny
WIKI: Threonin (zkratka Thr nebo T) je esenciální glukoplastická aminokyselina, její L-forma je aminokyselina biogenní, jedna ze základních stavebních složek proteinů. Threonin je polární aminokyselina se dvěma chirálními uhlíky
.
VIDEO KALEIDOSKOP AMINO
.
.
.
.
VIDEO AMINOKYSELINA PRVKY
Asparagín – aminokyselina
.
Video aminokyseliny
.
Video bílkoviny
.

Comments are closed