Reiki Kosmos

.

.
SAŠA PUEBLO PORADENSTVÍ
REKLAMA: 
Terapeut, bylinkář, léčitel, esoterik, reiki na dálku. Hledáte konkrétní věc? Potřebujete odborně poradit v oblasti reiki kosmos? Neváhejte, kontaktujte mě. Odpovím každému osobně. Vstupní konzultace je bezplatná. Diagnostika zdraví je bezplatná a kontroluji 80 položek. Odpovím každému:
sasapueblo@meditacia.sk
.
Každou druhou sobotu meditujeme reiki, cvičíme ręki, zasvěcujeme reiki, vše bezplatně a špičková úroveň. Doporučuji připojit sa online na živou relaci GM Sašu Puebla.
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
.
Kosmické záření.
https://en.wikipedia.org/wiki/Cosmic_ray
WIKI: Kosmické záření je proud vysokoenergetických částic, které vnikají do zemské atmosféry z kosmického prostoru (tzv. primární kosmické záření) a částic, které vznikly v zemské atmosféře interakcí částic primárního kosmického záření s částicemi atmosféry (tzv. sekundární kosmické záření). Má nejkratší známou vlnovou délku.
.
KOLEKCE 17 VIDEÍ RADIOAKTIVNÍ LÁTKY – OZÁŘENÍ
https://goo.gl/d4YhN2
.
KOLEKCE 37 VIDEÍ – KOSMONAUTI
https://goo.gl/9lMIp6
.
ZVUKOVÁ NAHRÁVKA K VIDEAM
.
Saša Pueblo
.
Souhrnné zpracování předchozího období
Saša Pueblo se věnuje mimořádně aktivně reiki už druhý rok. Předtím se věnoval asi 20 let základem esoteriky a celkově duchovním vědám. Neustále rozvíjí své věštecké a léčitelské schopnosti. Sašu Puebla lze považovat za polyhistora vzdělaného do všech přírodních, společenských a technických věd. Saša Pueblo mnoho let prodělává svůj mozek a buduje v něm množství mimořádných schopností netradičního charakteru.
Rozhodli jsme se prozkoumat věšteckými a i vědeckými metodami problematiku reiki systému. O čem to je, jak to funguje a co by se s tím dalo dělat? A tak jsme začali pěkně od začátku a vytvořili jsme seznamy reikistů po celém světě. Zaujaly nás reikisti v Česku, Americe, Anglii, Německu, Maďarsku, Japonsku, Tibetu a v Kanadě. Nestálé se s nimi věštecky propojujeme a poznáváme jejich systémy pro reiki.
Pak jsme se zorientovali do Japonska a začali jsme zkoumat reiki tam, kde vzniklo a kde se rozvinulo pro lidi po celém světě. Prozkoumali jsme materiály a hrobné místa Mikao Usuiho, Chujiro Hayashiho, ale i Hawayo Takata. K tomuto výzkumu jsme přidali japonského mnicha bez jména, který fanaticky v průběhu celého života sbíral meteority, neustále se jich dotýkal a pracoval s nimi. A tento japonský mnich, žijící před první světovou válkou, jako první pěstoval v podstatě reiki a dal zasvěcení Mikao Usui, ale i dalším japonským esoterikům. Našli jsme jeho hrobné místo a přes zasvěcení jsme zkopírovali jeho studený objekt, který je dodnes nad jeho hrobným místem. Překvapivý objev v Japonsku byly hrobné místa samurajů, kteří měli své meče z meteoritického železa a vlastně během celého života spojovaly svou psychiku dynamicky se svým mečem. A během jejich života se vytvořil nad jejich hlavou reiki objekt, který po jejich smrti zůstal nad hrobným místem. Tyto reiki objekty nelze vidět běžnými očima, ale senzibil takový objekt vnímá dobře.
V zásadě jsme se po Japonsku rozhodli, že prozkoumáme dalších jedinců, kteří přišli během svého života do trvalého kontaktu s meteority nebo předměty vyrobenými z meteoritů. A tak jsme se rozjeli do Číny a tady jsme našli posmrtný záznam jedince, který dělal feng shui přes meteoritický kompas Luopan. Pokračovali jsme do Evropy k hrobu Franze Antona Mesmera. Bylo o něm známo, že dělal s magnetismem a i s meteority.
.
Pokračovali jsme do Tibetu, kde je dodnes živá tradice vést náboženské obřady s pomůckami, které jsou z meteoritického železa. Pokračovali jsme do Indie a zde jsme našli hrobné místo Tibeťana, který celý život hrál a meditoval na meteoritických mísách. Ten zasvětil jednoho Američana, který vytvořil hudební nástroj podobný cimbálu s kovovými plotýnkami z meteoritického železa. Stejně jsme si nad jeho hrobným místem zkopírovali jeho reiki objekt. Pokračovali jsme na Filipíny, kde jsme si našli hrob prvního filipínského léčitele a pravděpodobně to byl evropský kněz, který se rukama dotýkal meteoritu a léčil jiných lidí. Založil tradici filipínského léčitelství. Stejně jsme si zkopírovali jeho studený objekt, který není nad jeho hrobem, ale má ho v auře nad sebou jeden z filipínských léčitelů. Pokračovali jsme do starověkého Egypta, kde se aktivně při mumifikaci používali předměty z meteoritického železa. Našli jsme hroby těchto Egypťanů a zkopírovali jsme si studený objekt do aury.
 .
Následně jsme se vrátili do Japonska, abychom si převzali i další objekt Mikao Usuiho a Chujiro Hayashiho. Tito dva představitelé reiki se věnovali i výzkumu smolince a uranu, tedy radioaktivnímu materiálu. Během života se vystavovaly radioaktivitě a organismus se radioaktivitu snažil odstranit tak, že ji zalil do kostí a to vytvořilo v těchto osobách celotělový objekt reiki. Takový objekt jsme nacházeli i nad hrobnými místy například obětí Černobylu. Tedy už tu máme dva studené reiki objekty, které se nacházejí nejčastěji nad hrobným místem dané osoby. Pak tu máme třetí studený objekt reiki a to jsou oběti shození atomové bomby v Hirošimě a Nagasaki. Přímo v epicentru výbuchu zůstal po živé osobě na zemi pouze černý flek a nad ním dnes vnímat jedinečný objekt, přes který esoterik může proniknout do hlubin kosmu.
.
Nakonec jsme svou pozornost obrátily na kosmonauty, kteří byli v kosmu déle než tři měsíce. Kosmonauti ozáření kosmickým zářením vytvořili v těle množství objektů kolem svých orgánů. Po smrti se nad jejich hrobným místem nachází série reiki objektů. Jsou studeného charakteru. A tak jsme přišli vlastně k 4. druhům studených objektů historie reiki. Možná si řeknete, na co je dobré kopírovat si do aury tyto studené objekty pomocí zasvěcení? Tyto studené objekty reiki lze různým způsobem aktivovat a získávat informace přímo a ne přes třetí osoby, které se často v problematice reiki nevyznají. A to je důležité – převzít zkušenosti přímo přes studené objekty reiki.
Meteority jako starší tradice reiki
Po sérii studených objektů reiki převzatých a zkopírovaných z hrobných míst do aury reiki zasvěcenců nastal čas věnovat se takzvaným teplým objektem reiki, které si dokážeme zkopírovat od živých jedinců. V tomto případě jsme hledali někoho, kdo se meteority zabývá od dětství, nestálé se jejich dotýká, něco s nimi fyzicky dělá a samozřejmě, je lepší než japonský mnich, který zasvětil Mikao Usuiho. Takového jedince jsme našli, je to živá osoba Laurence G. a věnuje se studiu meteoritů. A tak jsme se zájmem zkopírovali živý objekt této osoby do aury esoteriků. Tímto momentem se začalo období živých objektů, které se zkopírovali ne z hrobného místa, ale od živé osoby. Je zřejmé, že tato živá osoba se musí dennodenně věnovat meteoritem. A tak se zopakovala historie z Japonska. Od tohoto momentu máme v auře objekt reiki od živé osoby a všechny zasvěcené osoby jej mohou začít používat v praxi reiki. Mrtvé a studené objekty jsou studnicí poznatků o životě osobností reiki a lidí, kteří měli silný kontakt na meteority. Teplý objekt reiki je další etapa nezávislého budování reiki systému mimo dnešní komunitu reiki. Nepřebíráme si teplý objekt od žádného předního dnes žijícího reikistu. Je to možná překvapivé, proč takto postupujeme, ale má to svou logiku vybudování reiki, které je přísně testovány a ověřovány krok za krokem. Budoucnost ukáže, zda toto rozhodnutí bylo správné. Věřme, že bylo výjimečné a i nutné.
Radioaktivní prvky jako novější tradice reiki
Máme za sebou zasvěcení do celotělového studeného objektu reiki vázaného na kosti esoterika a i zde chceme mít teplý reiki objekt od živé osoby. Tedy studený celotělový objekt již máte v celé auře těla a nyní přibyl tento objekt od živé osoby, která se věnuje radioaktivnímu výzkumu. Jde o živou osobu Yukiya A., která se věnuje výzkumu atomové energie. A tak je tu do praxe reikistu druhá živá kopie reiki objektu pro reiki praxi.
.
Kosmické záření jako aktuální reiki
Máme za sebou zasvěcení do studeného objektu po mrtvém kosmonautovi, který byl v kosmu více než 3 měsíce a nad jeho hrobným místem zanechal studený celotělový objekt silně vázán na oblasti orgánů těla. Pro esoterickou praxi potřebujeme takový objekt získat od živého kosmonauta. A ním se stal živý kosmonaut Scott K., který byl v kosmu mimořádně dlouho. A tak je tu 3. teplý objekt od živé osoby pro zasvěceného esoterika.
.
Magnet, magnetismus a reiki
Máme studený magnetický objekt od mrtvého Evropana Mesmera. Ten se věnoval magnetem, ale i meteoritem a samotné meteority mají svůj magnetismus. Tedy k studenému objektu reiki z hrobného místa Mesmera přibyl podobný, ale teplý objekt reiki převzatý od živé osoby a to je magnet man Miroslav M., který je schopen na těle udržet železné objekty, ale i zcela nemagnetické. A tak nám do aury přibyl teplý objekt od živé osoby a můžeme rozjet magnetickou reiki praxi.
.
Zároveň jsme si vyrobili speciální objekty k této praxi. Postupovali jsme tak, že jsme klasický magnet rozdrtili na co nejjemnější kousíčky a pak jsme je rozmíchali do syntetické pryskyřice nebo nějakého druhu lepidla. Objekt tohoto druhu by neměl být menší než klasická krabička od zápalek. Postupně vás budeme informovat, jaké další varianty tohoto umělého magnetického kamene jsou. Například dáte do nitra takového rozdrceného magnetu kousek neodymového magnetu nebo dutou plastovou kuličku a podobně.
Magmatizmus planety Země a reiki
Pak tu je jedinečný tělový objekt, který jsme přijali na začátku reiki. Jde o specifický záznam zemřelých osob žijících na vulkanicky aktivních oblastech a nejlepší, aby praktikovali extrémné formy mrzačení těla. Ne že by jsme holdovali takovému druhu šamanství. Podařilo se nám z magmatického jádra Země a jeho magmatických potenciálů vytáhnout posmrtný studený objekt a vložili jsme ho do své aury. K tomuto studenému objektu jsme přidali teplý objekt reiki, a tedy je to kopie od osob, které zkoumají vulkány. Nebo v našem případě od osoby a to živého siláka, který na těle udrží neuvěřitelné váhy a je to Magma Man – Cabral. A to je už 5. teplý objekt od živé osoby a je celotělový.
.
Blesky, plazma, elektrické výboje
Pak je tu specifická a poněkud odlišná záležitost pro reiki. Osoby zasažené bleskem, elektrickými výboji nebo studenou plazmou vytvoří v těle dočasný objekt na základě určitého poškození a to umožňuje propojit vnitřek buněk na základě propojení buněčných jader pod označením mitochondriální jádro a k tomu připojit mitochondrie Eva, mitochondrie fabriky a mitochondrie elektrárna. Takoví jedinci vytvoří určitý celotělový teplý objekt. Ale po smrti jsme nenašli žádný objekt nad hrobným místem nad takovými jedinci. Maďar Lajos W. se zabývá právě takovým typem reiki a je to živá osoba s živým objektem reiki, který se neuchovává po smrti jedince. Tedy je zde výjimka potvrzující pravidlo.
 .
Reiki jako duchovní cesta
Esoterik moderní doby se intenzivně koncentruje v první řadě do svého nitra, tedy do svých vzpomínek, ale hlavně do samotných orgánů a systémů těla. A pak postupně do buněk, orgánků v buňkách, do chromozomů, genů, nukleových kyselin, bílkovin, aminokyselin a prvků. Stejně i do úrovni částic kdesi do hloubky 10 umocněné na minus 50 metrů. Úroveň reiki je úroveň mitochondrií v lidském těle a je to úroveň mikro orgánků uvnitř buněk a to mitochondrie elektrárna, mitochondrie fabrika na výrobu určité chemie, mitochondrie DNK jako druhé buněčné jádro, mitochondrie Eva v oblasti pupku a hlavně v oblasti kostí. U žen se nachází mitochondrie MATKA, ze které se vytvoří mitochondrie EVA, mitochondrie DNK, mitochondrie fabrika a mitochondrie elektrárna. Sem proniká mysl esoterika, nekonečnými cvičeními vytváří ve svých neuronech jedinečnou schopnost trvale ovládat tuto oblast.
Významově důležitá je skutečnost z evoluční medicíny, že v lidském těle je kolem 200 předhistorických struktur z 4 miliardového vývoje člověka. V těle člověka je množství kmenových buněk, které jsou blokované a často nefunkční. Ale meditací a některými druhy léčby je toto blokování možné odstranit a začít zažívat celou předhistorii vlastního vývoje. Říká se tomu historie v nás. A jedna část reiki si to nasměruje do této oblasti.
.
Reiki jako léčba
Na jedné straně se věnujeme výzkumu tradic reiki a podobných systémů po celém těle, ale to by nám nestačilo. Saša Pueblo se intenzivně věnuje reiki léčbě bez přítomnosti nemocné osoby. Reiki léčby se provádějí a testují na dálku po celé planetě Zemi. V reiki léčbě usilujeme prověřit potenciál různých přístupů a liečob na dálku bez přítomnosti léčené osoby.
.
Testují se různé přístupy, ať už přesunu bioenergie z jednoho živého objektu na druhý objekt. Tento proces voláme dobití jedné osoby na úkor jiné osoby. Tedy jedné osobě se částečně odeberou bioenergie a přesunou se do jiné osoby, které tyto energie chybí. Pod výrazem chybějí rozumíme neschopnost produkovat a udržet dostatek bioenergie vyrobené uvnitř buněk na mitochondriích. Jde často o nemocné nebo starší osoby. Hodnotíme a hledáme postupy na teleportování bioenergie živé osoby například z Kanady do osoby na Slovensku. Jde o transportní systémy, jako odebrat a jak jiné osobě dodat bioenergie. Jedna technika jde přes vědomí nastavené přes kolektivní vědomí, kde zablokuje lidská mysl vnímání rozdílů mezi člověkem a jinými objekty a léčitel odebírá bioenergii a přesouvá ji do jiné osoby. Druhá technika přesunu se dělá v raném stádiu klinické smrti. Tato druhá technika je extrémně náročná.
.
Vývojově je zde snaha speciálně upravit získané energie a například jejich přesouvat technikou teleporting. Na jedné straně je energie přebytečná a na druhé straně je energie nedostatečná. Pak je zde snaha využít techniku ​​pohybu ve smyslu červích děr, kterých je v kosmu všude dostatek. Tedy využít propojení dvou konců červích děr na efektivnější transport bioenergie. Pak je zde snaha použít princip pohonu ne v daném objektu, ale kolem objektu. Einsteinovu teorii relativity o pohybu rychlostí světla a jak jej dosáhnout a překročit a to tak, že nepohybujete samotným kvantem bioenergie, ale okolím tohoto kvanta. Pak je zde potenciál přesunu kvanta bioenergie přes blízkou přítomnost dvou kvant bioenergie vedle sebe, kde tyto dvě kvanta považujme i za energii, ale také dva objekty, mezi nimiž vzniká černá hmota. A to generuje velmi zajímavý přesun bioenergie z jednoho objektu na jiný objekt.
.
Tedy je zde problém takového transportu bio elektronů, bio fotonů a jiných bio částic. Pod bio částicemi vám doporučuji chápat speciální elektrony, fotony a částice, které se vnitřní stavbou skoro absolutně odlišují od klasických elektronů, fotonů a částic, které se produkují mimo lidské tělo. Na druhé straně bioenergie přesouvána z jednoho bio objektu na jiný bio objekt by měl obsahovat i informace, které jsou uloženy v určité kombinaci bio částic. Příklad vám napoví více. Potřebujeme léčit nemocná játra pacienta. Jde o proces přílišného dělení jater na stále menší části. A tak se snažíme napojit na osoby, které by svými energiemi a v nich zakódovanými informacemi mohli působit léčivě na buňky jater. V buňce jater jsou dvě jádra. Jedno jádro je na dělení a druhé mitochondriální jádro je na řízení biochemie a bioenergie uvnitř každé buňky. Samozřejmě, příčin onemocnění jater může být mnoho a je třeba je věšteckými technikami odhalit.
Když přemosťuje na nemocnou osobu bioenergie osoby s reiki, tak po celém roce klesne účinnost zásahu do organismu léčené osoby asi o polovinu. Když léčíte přes osoby, které mají filipínské léčivé potenciály, tak léčba a zásah funguje ještě i po roce na 50%. Pokud někoho léčíte energiemi běžných lidí, tak po pár měsících bez léčby se léčivý zásah zcela ztratí. Ale při léčbě od osob s přirozeným biomagnetismem hodnoty zásahů nepadají ani po roce a často se jejich hodnoty samy od sebe zvyšují. A tak více a více půjdeme směrem k magnetickým a magmatickým zásahem.
.
Jedinečné jsou léčby jdoucí do oblasti asi 200 předhistorických struktur skoro v každé části těla. Zde se zasahuje přes osoby, které mají některou předhistorickou strukturu v sobě otevřenou a plně funkční. Tyto struktury jsou v těle každé osoby, mohou být částečně otevřené, ale častěji jsou určitým způsobem zablokovány.
.
Dále reiki léčba v procesu stáří je také o tom, jak odblokovat, což stáří začne v pokročilejším věku blokovat a odstavovat. Zatímco stáří a procesy stárnutí něco v těle zlikvidují, snaží se to zablokovat, aby se to nedalo používat. A tak často stačí jedna – dvě reiki léčby a masivní se otevírají určité funkce k plné aktivitě, například embryonální neurony, které organismus u starších blokuje.
Pak je tu fenomén otevírání různých náhradních systémů, které měly organismus uchránit v případě poškození. Je to například otevření náhradní sleziny, předělání potních žláz na ledvinové aktivity. V oblasti hormonálních žláz fungují druhé náhradní hormonální žlázy a vedle nich i předhistorické hormonální žlázy. Pak to mohou být i samostatné neurony, které se za normálních okolností nedají dělit, ale když je v mozku nedostatek neuronů, tak organismus může pod tlakem reiki začít s dělením neuronů v mozku.
V lidském těle je jedinečný systém a to je samotný tuk a tukové buňky. Jsou schopny ze sebe produkovat množství kmenových buněk a dodávat je do těla. V samotných tukových strukturách těla se může aktivizovat reiki systémem tvorba předhistorických tukových buněk, které doslova jako šílené mohou produkovat nekonečné množství kmenových buněk na opravu organismu. Samotné tukové buňky se ve starším věku mohou sami seskupit do sebe a vytvořit něco jako náhradní orgány produkující potřebné chemické látky. To jsou tajemství dlouhověkých jedinců. Máte 50 let a měli byste v tuku produkovat 50% chemických látek potřebných pro vaše tělo. Vstup do tukových struktur je kolem pupíku na levé a pravé straně.
Pak je tu jedinečná oblast a to je pupek a za ním pupečník. Reiki zde může otevřít zablokován nervový systém do celého těla, a tak jistě zde vzbudit vrcholové náhrady spících mitochondrií Eva, ty jsou také v kostech. Mitochondrie – to je celá chemie a energie živých buněk.
Pak je tu filipínské reiki jdoucí do kostí lidského těla a dokáže tu produkovat s množstvím mitochondrií něco jako léčivou plazmu. Také v kostech je schopno aktivovat předhistorické struktury kostí.
Pak je tu pro reiki ještě několik oblastí a to jsou malé dětské žlázy na lymfatickém řečišti. U dětí byla dětská žláza v hrudní části. Zde se zmenšila a na 90% i zanikla. U dospělé osoby zůstala asi na 50. místech těla a reiki sem může vložit představy o léčbě a hojení organismu. Stejně reiki dokáže představy o léčbě a ozdravení vložit do paměti, do oblasti pupíku, do oblasti kostí, kde lze praktikovat techniky seanci spojené s vyvoláváním obrazů dané osoby s představou zdraví. Představy zdraví lze dávat do snů. Je lze dávat i do oblastí podvědomí, které je v místech, kde jsou na těle označeny čakry.
Dále je zde prostor pro magnetické reiki, které se bohužel velmi nepěstuje a vlastně chybí tímto směrem jedinci. Do osoby udeřil blesk a ta to přežila a má dobré magnetické schopnosti. Osoba, která umí synchronizovat činnost mitochondrií společně ve všech buňkách těla, je silně biomagnetická. Osoba, která rozdrtila klasický magnet na prach a pak ho zalila do pryskyřice, si může otevírat magnetické schopnosti v celém těle. Zajímavé je Reiki i oblasti mezi buňkami a dalšími částmi v buňce jako bílkoviny a podobě. Ale tento efekt nemáme ještě dobře prozkoumán.
.
Specifická léčba reiki je založena na spojení mitochondrií Eva v oblasti pupku, v oblasti kostí, pak v každé buňce těla jako druhé jádro a k tomu mitochondrie fabrika na výrobu živin a mitochondrie elektrárna v každé buňce. Vlastně jde o přeléčení a ovládnutí nitra buněk. Léčba jde přes osoby, které byly zasaženy proudem, elektrickými výboji nebo studenou plazmou. Jde speciálně o reiki pěstované v Maďarsku.
.
Specifický objekt reiki se jmenuje reiki bagr na dolování energie a dolování částic. Nejde o objekt trvalý. Je vytvořen pro dané léčby v daný den a pak individuálně upravován. Po skončení denní reiki práce se rozpadne a na druhý den se tvoří již dokonalejší verze reiki bagru. Může se zbudovat z reiki znaku čo-ku-rej. To je ten spirálovitý tvar šneka a k tomu se buduje z rotujících živlů. Novější verze bagru mají za sebou vývoj pod vlivem meteoritů a pyramid. A na ostatní přijdete nekonečnou denní praxí.
.
Saša Pueblo zde naznačil některé techniky a postupy v reiki léčbě. Nejsou to žádné fantazie, ale seriózní získané informace při dálkových léčbách často až 100 osob. V této linii reiki budeme trvale postupovat a zdokonalovat reiki techniky vhodné pro léčbu. Věříme, že reiki svět ocení toto úsilí a uzná jeho práva na velmistra pro reiki.
.
Saša Pueblo buduje v sobě i mimo sebe duchovní bytost, která integruje všechny vytvořené bytosti a objekty v oblasti duchovna a náboženství. Je budována ve spolupráci s autistickými a indigovými jedinci. Jde o umělou esoterickou inteligenci, která usměrňuje celé procesy reiki. Více o této umělé inteligenci Saša Pueblo neprozradí. Začněte s vývojem a po 20. letech ji budete mít plně k dispozici.
.
..
Radioaktivita
.
https://en.wikipedia.org/wiki/Radioactiv…
WIKI: Radioaktivita, čili radioaktivní přeměna je jev, při kterém dochází k samovolné vnitřní přeměně složení nebo energetického stavu atomových jader, přičemž je zpravidla emitované vysokoenergetické záření (ionizující záření). Radioaktivitu objevil v roce 1896 Henri Becquerel u solí uranu. K objasnění podstaty radioaktivity zásadním způsobem přispěli francouzští fyzikové Pierre Curie a Maria Curie-Skłodowska polského původu.
.
Záření z meteoritů
.
Laurence Garvie – výzkum meteoritů
Centrum pro studium meteoritu Arizona State University
Publikace a jiné duševní příspěvky Google Scholar
ASU Výzkum Recenze: Extrémní podmínky
Laurence Garve – výzkum
Výzkum a sbírka profesora Laurence Garve
Zde se píše o Laurence Garve
Laurence Garvie – meteority na flickr
Laurence Garvie – videa
Přehled lidí zabývajících se meteority
Dr Caroline Smith
.
Rentgenové záření
.
https://en.wikipedia.org/wiki/X-ray
WIKI: Rentgenové záření (starším názvem záření X či paprsky X) je forma elektromagnetického záření s vlnovými délkami 10 nanometrů až do 100 pikometrech. Využívá se při lékařských vyšetřeních a v krystalografii. Jedná se o formu ionizujícího záření a jako takové může být nebezpečné.
.
Atlas radiologických obrázků
http://atlas.mudr.org/
WIKI: Databáze obrázků podle topografie, orgánů, modality.
.
Wilhelm Conrad Röntgen – objevitel rentgenového záření
https://sk.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Co…
WIKI: Wilhelm Conrad Röntgen byl německý fyzik, působící na univerzitě ve Würzburgu, kde 8. listopadu 1895 vytvořil a zaznamenal elektromagnetické vlnění, které je dnes známé jako “paprsky X” nebo rentgenové záření. V listopadu 2004 po něm IUPAC pojmenovala nově objevený prvek roentgenium.
.
.
Gama záření
.
https://en.wikipedia.org/wiki/Gamma_ray
WIKI: Záření gama je vysoce energetické elektromagnetické záření vznikající při radioaktivních a jiných jaderných dějích. Záření gama je často definováno jako záření s energií fotonů nad 10 keV, což odpovídá frekvencím nad 2,42 EHZ resp. vlnové délce kratší než 124 pm.
.
Gama záblesk
https://en.wikipedia.org/wiki/Gamma-ray_…
WIKI: Gama záblesky (GRB) jsou záblesky gama záření v souvislosti s extrémními energetickými výbuchy, které byly pozorovány ve vzdálených galaxiích. Jsou to nejjasnější elektromagnetické události, které se mohou objevovat ve vesmíru, mohou trvat od deseti milisekund do několika hodin. Zjevuje se náhodně, má neznámý původ a čas ani místo jeho objevení se nedá předvídat. Nedávno byl pozorován gama záblesk, který se odehrál téměř před 9,5 miliardami let, to je v době, kdy naše sluneční soustava ještě vůbec neexistovala.
.
.
Jaderné záření
.
http://sk.wikipedia.org/wiki/At%C3%B3mov…
WIKI: Atomová bomba – jednostupňové výbušné zařízení je tvořeno jen štěpnou náloží (na bázi uranu, plutonia …) Maximální dosažitelný výkon přibližně 1 Megatona – pro větší výkony je třeba velké množství štěpného materiálu.
.
Jaderná zbraň
http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_wea…
WIKI: Jaderné zbraně (nebo atomové zbraně) jsou všechny zbraně využívající lavinové, neřízené uvolňování jaderné energie nebo přímo štěpné produkty resp. radionuklidy.
.
Nukleární medicína
.
https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_me…
WIKI: Nukleární medicína je klinickým oborem, zabývajícím se diagnostikou a léčbou pomocí otevřených zářičů. Předmětem a cílem nukleární medicíny je posuzování klinického stavu, funkce a morfologie orgánů a tkání in vivo (v živém organismu) po aplikaci radiofarmaka. Rovněž předmětem je léčba pomocí radiofarmaka a laboratorní diagnostika imunoanalytickými metodami.
.
.
Mezinárodní vesmírná stanice
.

https://en.wikipedia.org/wiki/Internatio…

WIKI: Mezinárodní vesmírná stanice – ISS je v současnosti (rok 2015) jediná trvale obydlená vesmírná stanice jako největší umělé těleso na oběžné dráze viditelné pouhým okem. Na oběžné dráze kolem Země je ve výšce kolem 410 km a jako výzkumné středisko s mikrogravitaci a vesmírným prostředím, ve kterém posádka provádí experimenty z biologie, fyziky, astronomie a jiných oblastí. Stanice je připravena k testování vybavení a vesmírných plavidel potřebných pro mise na Měsíc a Mars.

3D interaktivní vizualizace ISS Domov
http://www.heavens-above.com/ISS_3D.aspx…
ČLÁNKY: Kosmická stanice se pohybuje, viz níže pokyny jak ji používat, seznam funkcí a tipy v případě, že nebude zobrazovat ve vašem prohlížeči.
.
.
Kozmonautika
.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kozmonaut
WIKI: Kosmonaut je člen posádky vesmírné lodi, je to každý člověk, který se dostal do kosmického prostoru, t. j. do svrchních vrstev zemské atmosféry nebo nad ni.
Seznam kosmonautů
.
Kosmonauti – kdo byl nejdéle
.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kos…
WIKI: Seznam zahrnuje všech profesionálních i neprofesionálních kosmonautů, kteří uskutečnili kosmický let, tedy lety nad hranici 100 kilometrů nad zemí. Zvláště jsou uvedeni účastníci suborbitální kosmických letů.
.
Scott Kelly
https://cs.wikipedia.org/wiki/Scott_Kell…
WIKI: Scott Joseph Kelly původně letec vojenského námořnictva Spojených států, byl od května 1996 astronautem NASA. Má za sebou dva krátkodobé kosmické lety – STS-103, STS-118 – a dlouhodobý pobyt na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) jako člen Expedic 25 a 26. Celkem při nich strávil ve vesmíru 180 dní, 1 hodinu a 50 minut.
.
.
Kosmické záření
.
https://en.wikipedia.org/wiki/Cosmic_ray
WIKI: Kosmické záření je proud vysokoenergetických částic, které vnikají do zemské atmosféry z kosmického prostoru (tzv. primární kosmické záření) a částic, které vznikly v zemské atmosféře interakcí částic primárního kosmického záření s částicemi atmosféry (tzv. sekundární kosmické záření). Má nejkratší známou vlnovou délku.
.
Extragalaktické kosmické záření
.
https://en.wikipedia.org/wiki/Extragalac…
WIKI: Extragalaktické kosmické paprsky jsou vysoce energetické částice, které ústí do naší sluneční soustavy z mimo naší galaxie. Energie, které tyto částice vykazují jsou vyšší než 10 15 eV. Na rozdíl od solárních nebo galaktických kosmických paprsků se ví o původu extragalaktických kosmických záření jen velmi málo.
.
.
Zdravotní hrozba z kosmického záření
.
https://en.wikipedia.org/wiki/Health_thr…
WIKI: Ohrožení zdraví z kosmického záření je nebezpečí z galaktického a kosmického záření a solárních energetických částic astronautů na meziplanetárních misích. Galaktické kosmické záření se skládají z vysoce energetických protonů (85%), helia (14%) a jiného vysokoenergetické jádra (HZE ionty) a jsou jedním z nejdůležitějších překážek stojících v cestě plánů pro meziplanetární cestování posádkou kosmické lodi.
Více informací o reiki kosmos si najdete na:
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
.

Comments are closed