Reiki Kobra

Datum sběru: 10.10.2015
Strana 1 z přibližně 185 výsledků
.
Reiki Kobra
.
reiki-4
.
.

.
SAŠA PUEBLO PORADENSTVÍ
REKLAMA: Terapeut, bylinkář, léčitel, esoterik, reiki na dálku. Hledáte konkrétní věc? Potřebujete odborně poradit v oblasti reiki kobra? Neváhejte, kontaktujte mě. Odpovím každému osobně. Vstupní konzultace je bezplatná. Diagnostika zdraví je bezplatná a kontroluji 80 položek. Odpovím každému:
sasapueblo@meditacia.sk
.
Každou druhou sobotu meditujeme reiki, cvičíme ręki, zasvěcujeme reiki, vše bezplatně a špičková úroveň. Doporučuji připojit sa online na živou relaci GM Sašu Puebla.
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
.
Shamballa základy
WEB: Budu se zde věnovat problematice průniku reiki do míchy v páteři. Mícha jde od středu mozku do krku a odtud jde v jednotlivých obratlích až dolů po kostrč.
KOLEKCE 19 VIDEÍ METEORITE PALLASITE
.
KOLEKCE 66 VIDEÍ SHAMBALLA
1.ZVUKOVÁ NAHRÁVKA K VIDEÍM
2.ZVUKOVÁ NAHRÁVKA K VIDEÍM

https://www.youtube.com/watch?v=x4YwkpEj…

Saša Pueblo
Pokračujeme v sérii zasvěcení reiki a hledání jedinečných objektů po zesnulých duchovních osobách. Hledáme hlavně jedinců, kteří své duchovní, ale i léčitelské aktivity spojovali s meteority. Tedy našli jsme japonského autisty, který se výhradně věnoval meteoritem a ničemu jinému. Celé dny se jich dotýkal, meditoval a myslel na meteority. A pak takový jedinec v Japonsku zasvěcoval duchovní osoby jako je například Mikao Usui a určitě i jiných Japonců. Saša Pueblo je věštec a senzibil, který dokáže vyhledat hrobové místa takto zasvěcených jedinců a zkopírovat si tento znak do svého systému. A stejně dokáže zkopírovat tento znak i pro jinou osobu. V tomto případě mluvíme o reiki zasvěcení, kde daná zasvěcovaná osoba dostává v podstatě objekt, který nemá dostatečnou aktivitu. Při klasickém reiki zasvěcení překopíruje svůj reiki objekt zasvěcovatel na jinou osobu i s aktuální dynamikou.
Tedy kopie objektu Mikao Usuiho nad jeho hrobovým místem nemá aktuální dynamiku, ale může ji dodatečně získat tím, že samotná zasvěcená osoba bude aktivně se znakem pracovat. Tedy dotýkání se meteoritů, věštění, léčení a budování mimořádných schopností. Samozřejmě, že zasvěcená osoba by musela pracovat za pomoci meteoritů nekonečné množství hodin. Bylo by to možné, ale je to náročné a málokdo to dokáže zvládnout. A tak bude asi rozumnější, že když zasvěcená osoba dostane od Sašu Puebla kopii objektu reiki od Mikao Usuiho, pak dodatečně dostane k tomuto objektu i aktivní složku.
Jak se to provede? Osoba, která dostala objekt Mikao Usuiho, se na dálku napojí na aktivního reikistu, který je například připraven dávat zasvěcení zcela bezplatně a nezištně, a tudíž je zde možnost zkopírovat k sobě reiki objekt aktivně činného reikistu. A v tomto okamžiku reiki znak Mikao Usuiho zkopírovaný z hrobového místa nabude aktivní složku, která doslova oživí kopii objektu Mikao Usuiho. Je vhodnější dát na začátek zasvěcování osobě kopii objektu Mikao Usuiho, který vykazuje malou aktivitu a nemůže poškozovat zasvěcenou osobu. Často se stane, že osobě, které zkopíroval svůj reiki objekt aktivní zasväcovateľ, objekt “nesedl” a nedělal v psychice zasvěcené osoby dobré aktivity. A tak jsem byl mnohokrát požádán, abych zlikvidoval reiki zasvěcení.
Prozkoumali jsme možnosti reiki spojené s meteority v Japonsku a dostali jsme se k objektům, které vytvořil Mikao Usui, Chujiro Hayashi a Hawayo Takata. Znovu jsme objevili objekty samurajů a také objekt toho, co byl na začátku a to byl pravděpodobně autistický mnich. Stejně je tady těch asi 10 – 12 objektů reiki u vojenských lékařů. A pak množství objektů, které vynikly při léčbě vojáků japonského námořnictva během první světové války. A stejně tak je zde asi 20 objektů zasvěcených prvních jedinců samotnou Hawayo Takata.
Objekt Mikao Usui proniká do všech předhistorických struktur v lidském mozku a snaží se je aktivizovat. Objekt Hayashi proniká do všech orgánů a částí těla. Objekt Hawayo Takata proniká do oblasti pupíku a pupečníku a odtud do všech struktur mitochondrií v buňkách.
Zavítali jsme i do Číny a zde našli hrobové místo věštce feng shui, který používal specifický kompas luopan. Tento byl vyroben s přidáním meteoritického železa, případně se do středu luopanu přidával ne kompas, ale meteorit. Saša Pueblo si zkopíroval objekt tohoto jedince a zkopíroval ho i dalším osobám, které se věnují esoterice. Tento objekt se stane základem uplatnění věšteckých technik v reiki systému. A k tomu se bude otevírat předhistorická struktura asi uprostřed mozku, která je spíše známá jako třetí oko.
Pak jsme směřovali na Filipíny. Asi tušíte, že zájem padl na filipínských léčitelů. Saša Pueblo vyhledal hrobové místo prvního filipínského léčitele. Bohužel, nenašel nad hrobem této osoby její objekt. V tomto případě ho někdo psychiky odebral a vložil si ho do svého systému. Ale nebyl problém vystopovat, který živý Filipínec momentálně dělá s tímto objektem. První Filipínec meditoval a léčil pomocí velkého kovového meteoritu. Dnešní Filipínští léčitelé tak už asi nedělají. Ale to není podstatné. Saša Pueblo zkopíroval objekt reiki filipines ze živé osoby pro sebe i pro jiné zasvěcována osoby. V tomto případě je tento objekt mimořádně aktivní i proto, že má svého živého zástupce. Objekt se u zasvěcované osoby aktivizuje častěji. Proniká do kostí a snaží se aktivizovat předhistorické kosti, které jsou často aktivní pouze v podobě předhistorických kmenových buněk v kostních výrůstků po samotných kostech. V kostech silně aktivizuje mitochondrie DNK a mitochondrie fabrika na výrobu látek a také mitochondrie elektrárna. Pod mitochondrií zde rozumíme mikroorgánky v každé buňce. Ale v kostní houbě jsou výjimečné mitochondrie s výjimečnou produkcí látek, které často ani medicína nemá prozkoumány.
Tentokrát Saša Pueblo zaměřil svou pozornost na tibetských lámů, kteří používají při svých obřadech pomůcky, které jsou často slitinou obsahující meteoritické železo. Ne všichni lámové – duchovní mají obřadní předměty z meteoritického železa. Pouze upozorňuji na tuto skutečnost. V Tibetu jsou dokonce i tibetské mísy ze slitiny obsahující meteoritické železo, ale pouze vzácně a jedinečně. Jedinečné a nepřístupné jsou sochy Buddhů ze slitiny meteoritického železa. Budeme se tomu věnovat speciálně. Nad hrobovými místy lámů nenajdete reiki objekty z používání předmětů z meteoritického železa. Nacházejí se nad hlavami lámů a ne nad hrobovým místem. Typická praxe pro Tibet a duchovní obřady po smrti některého lámu. Láma Tulku má v sobě vzpomínky předchozích lámů a i jejich znaky nad hlavou. Ale není žádný problém si tyto objekty zkopírovat. A je možné laskavě o jejich kopírování požádat. Je samozřejmě vhodné se seriózně věnovat Tibetské knize mrtvých a je vhodné znát i historii Tibetu, jeho přírodu a hlavně kláštery. Pak s kopírováním objektů od lámů není žádný problém.
Objekt nad hlavou některého lámou, který k tomu dal souhlas, se zkopíruje na jedince, který bude zasvěcovaný prostřednictvím Sašu Puebla. Kopii tohoto objektu budeme volat reiki kobra nebo reiki Shamballa. Objekt je aktivní nabitý činností lámu, a tedy má silné působení a svůj vliv uplatní rovnou do prodloužené míchy v hlavě a odtud do míchy a páteře. Pak zde nastupuje určitá organizovaná praxi.
.
Jeden přístup usiluje o blokaci činnosti páteře jako po zranění nebo částečném nebo úplném ochrnutí. Sugerativní blokování činnosti páteře vede k jedinečnému stavu vysoké racionality vnímání kosmických objektů a jejich popis pomocí matematických veličin. Něco podobného, ​​jako má v mozku vědec Hawking.
Další přístup usiluje o koncentraci do vlastních svalů a vytvoření sugerace, že máte všechny svaly těla znetvořené, zdeformované, případně některé svaly chybí. V tomto případě se lidské vědomí pomocí reiki objektu kobra bude usilovat o to, abyste vědomím pronikli 100 000 kilometrů atmosféry a preboxovali svou psychiku do kosmu. Pozor, ne do představ o kosmu. A můžete začít putovat do reálného vesmíru. Využijte techniku ​​psychicky se propojit na dálku na osobu, která má skutečné poškození svalů a znetvoření těla.
Kolem celé míchy a páteře se nacházejí předhistorické kmenové struktury, které jsou buď aktivní jako buňky, nebo čekají na svoji aktivitu. Hovoříme zde o zakrněných orgánech z doby, kdy člověk na začátku období dinosaurů byl v podobě hada s nohama. A tyto struktury lze aktivovat a praktikovat reiki kobra jedinečným způsobem. Jak? Uvidíte, když si budete tyto struktury postupně otevírat.
Pak je zde možnost nasugerovať nebo na dálku se napojit na osobu, které amputovali končetiny nebo třeba ochrnuly ruce i nohy. A osoba, která má reiki kobra objekt nad hlavou, začne cítit kolem míchy v páteři něco jako rotující energetické objekty. Volají jejich čakra a často obsahují množství reiki znaků. A teď dobrý pozor. Postupujeme ke kostrči a na konci kostrče bylo někdy něco jako ocas, ale už odumřel. Ale neurony schopné mírně hýbat zbytkem ocasu v kostrči zůstaly. A tak se dají použít na kreslení znaků reiki nebo kreslení automatické kresby. Představíte si reiki objekt kobra a představy o tomto objektu proměníte na adekvátní znak – piktogram. Piktogram není písmo, ale něco jako obrázek, který se pořádně zjednodušil. A tady se neustále tvoří znaky reiki. Velmi zajímavá esoterická skutečnost a pořádně hluboko utajovaná. Mluvíme o něčem jako třetí lidská ruka.
.
Pak je zde možnost v míše cvičit tance dervišů a energii z míchy roztočit v těle nebo kolem těla. Ale to už chce trvalou praxi nácviku tance dervišů. Vhodné použít k léčbě nebo v bojových uměních.
.
Je tu ještě jedna možnost a to propojení sexuálních center po povrchu mozku, kde se nacházejí sklony k různým sexuálním aktivitám a pak se sexuální fantazie jako praktická činnost spouští do míchy a sbíhá do oblasti pohlavních orgánů. Osoba se vzdá ejakulace a orgasmu. Existuje ženský, ale i mužský orgasmus. A namísto sexuálního vyvrcholení je zde léčba nebo dokonce duchovní činnost.
To by byly asi ty nejdůležitější potenciály této oblasti.
.
Páteř
WIKI: Páteř člověka je tvořena z 33 až 34 obratlů, meziobratlových plotének a vazů. Obratle jsou krátké kosti, z nichž každý má v sobě otvor. Otvory v jednotlivých obratlích vytvářejí spolu páteřní kanál, ve kterém je uložena mícha, z ní vystupují pomezi obratle míchal nervy
.
Mícha
WIKI: Mícha je nervová trubice uvnitř páteře, která navazuje na prodlouženou míchu v mozku a končí pod prvním bederním obratlem, kde se definitivně rozpadá na jednotlivé míšní nervy. Její délka je 40 – 45 cm. Z míchy vycházejí nervy a jejím prostřednictvím získává mozek informace a reaguje na změny vnějšího prostředí
Ochrnutí a Hawking
WIKI: Stephen William Hawking je jeden z předních světových teoretických fyziků, navzdory amyotrofické laterální skleróze významně přispěl zejména k různým oborům kosmologie a kvantové gravitace av letech 1979 až 2009 zastával post lukasiánského profesora matematiky na Univerzitě v Cambridgi
 .
Zmrzačení a vědomí do kosmu
WIKI: Vesmír zda kosmos je souhrnné označení veškeré hmoty, energie a časoprostoru, zahrnuje hvězdy, planety, galaxie, mezigalaktický prostor a další. V užším smyslu se vesmír také někdy používá jako označení pro kosmický prostor, tedy část vesmíru mimo Zemi
.
Svaly
WIKI: Svaly často také svalovina jsou tvořeny především svalovou tkání, mají schopnost přeměnit chemickou energii živin v kinetickou energii a teplo. Všechny svaly tvoří svalovou soustavu
Kineziologie nerství
WIKI: Kineziologie je jemná a účinná metoda, která řeší fyziologické, mechanické a psychologické mechanismy. Kineziolog testuje svalové napětí. Buněčná paměť dává možnost zjistit věk příčiny, protože organismus si pamatuje všechno, co se v jeho životě událo
.
Prehistorické svaly a mícha
WIKI: Vestigiality nebo zbytkové struktury – průlom do chápání čaker je ukryt ve vědě zvané Evoluce člověka. Bude trvat pár let, než reiki systémem a reiki meditací dokážeme otevřít všech 200 zakrněním orgánů a najdeme pro ně vhodné využití pro zdraví a dlouhověkost
.
Prehistorický had s nohama a čakra – Kundaliní
WIKI: Vadžrajána také tantrajána, mantrajána je jednou ze tří hlavních silnic buddhismu. Jejím cílem je dosažení původního, neduálneho stavu mysli, kdy se plně rozplyne jakýkoli rozdíl mezi subjektem a objektem (tzv. Rigpä neboli stav osvícení). Kundalini tzv.hadia síla je kosmická a současně lidská energie známá v hinduismu, tantrismu a v józe. Je uložena nad první čakrou (Muladhara) a vyskytuje se zde v latentním stavu. Prostřednictvím soustav tělesných i duševních cvičení se adepti usilují o jejím probuzení s cílem dosáhnout stavu probuzení (mókša = seberealizace = sebepoznání)
.
Amputace končetin
WIKI: Amputace je odstranění periferní části těla od celku buď úrazem nebo chirurgicky z důvodu zmírnění či odstranění bolesti nebo za účelem zamezení šíření infekce (gangréna), či metastáz
Svaly pánevního dna
WIKI: Pánevní dno tvoří a ohraničuje dolní okraj břišní dutiny člověka. Protože se zde v těsné blízkosti setkávají několik složité orgánové systémy (konec trávicí trubice, dolní část uropoetického systému, pohlavní orgány), má složitou a komplexní anatomii. Detailní poznání anatomie pánevního dna je nezbytné pro diagnostiku i chirurgickou léčbu vrozených a získaných onemocnění v této oblasti
Videa na cviky pánevního dna
.
Kostrč jako pozůstatek ocasu
WIKI: Kostrč je vytvořena ze tří, čtyř nebo pěti rudimentární obratlů. V každém z prvních tří segmentů lze vysledovat elementární tělo a kloubové a příčné výběžky. Jako pozůstatek ztraceného ocasu
Třetí ruka kreslí znaky
WIKI: Jako pozůstatek ztraceného ocasu. Pozůstatkem ocasu mentálně v představě točíte a kreslíte reiki znaky a jiné znaky
.
Dýchání do svalů
WIKI: Pránájáma je jogínské cvičení, jejímž účelem je ovládnutí životní energie – prány. Většina technik se zaměřuje na prodloužení jedné, dvou nebo všech tří součástí dechu. U některých technikách trvá výdech dvakrát tak dlouho jako vdech a zadržení dechu trvá někdy až čtyřikrát déle. Jedním z nejdůležitějších principů pránájáma je dýchání nosem. V nose se dech čistí, otepluje a zvlhčuje a jsou vnímány vůně
 .
Pozice jógy do míchy
WIKI: Kundalini jóga je podle Yogi Bhajan jogínská tradice kombinující meditaci, mantru, fyzické cvičení a dýchací techniky. Je to Raja jóga, která shrnuje osm stupňů jógy do praktikování jediné formy jógy a vede k výjimečnosti ak extázi
.
Shambhala do míchy
WIKI: Shambhala je mysteriózní zem spojena s tantrickými meditačním božstvem Kálačakrou. O shambhale se říká, že se nachází na severu světa, zda vesmírem a toto místo se často ztotožňuje se střední Asií
.
Sexuální tantra a mícha
WIKI: Tantrismus, respektive tantra je název stylu meditace a rituálů, které vznikly v Indii již před pátým stoletím našeho letopočtu. Tantra ovlivnila mimo jiné hinduismus, sikhismus, bön, buddhismus a jainismus a společně s buddhismem se postupně rozšířila do východní a jihovýchodní Asie
.
Dervišské tance a mícha
WIKI: Sufi víření – dervišským tance je fyzicky aktivní meditace, je to obvyklý tanec dervišů, kteří mají za cíl dosáhnout zdroj vší dokonalosti
.
Mani kámen Tibet
WIKI: Mani kameny jsou kamenné desky, skály nebo oblázky se šesti mantrami (Om mani padme brumu, odtud název “mani kámen”). Mani kameny a mani kamenné valy jsou téměř všude v klášterech, vedle vesnice, podél silnic a na horách
OBRÁZKY
.
Sky železo – meteorit předmět
WIKI: Thokcha “sky-železo”, jsou tektitů a meteority, často s vysokým obsahem železa. Historicky byly thokchas drženy v úctě na posvátnou hutnickou výrobu zbraní, hudebních nástrojů a posvátných nástrojů, např phurba
Vajra – meteorit předmět
WIKI: Vadžra je slovo původem ze sanskrtu a bývá často překládáno jako “diamant”. V buddhismu se slovo vadžra také používá pro označení rituálního předmětu, který je často používán v tantrických rituálech
.
Kila – meteorit předmět
WIKI: Kila (Sanskrit Devanagari nebo Phury ba) je trojboký peg, nůž, nebo hřebík – rituální předmět tradičně spojován s indo-tibetským buddhismem
.
Shambhala man – Chögyam Trungpa
WIKI: Chögyam Trungpa byl buddhistický meditační mistr a držitel obou Kagjü a Ňingma linií, jedenáctý Trungpa Tulku, nejvyšší opat z klášterů Surmang, vědec, učitel, básník, výtvarník
 
Shambhala man – Khenpa Gangshar
WIKI: Khenpa Gangshar Wangpo byl vysoce respektovaný lama ve východním Tibetu a jedním z hlavních učitelů Chögyam Trungpa Rinpoche
 
Shambhala man – Sakyong Mipham
WIKI: Sakyong Džamgön Mipham Rinpočhe, Džampäl Thinlä Drada je vedoucí Shambhala buddhistické linie a Shambhala International, celosvětové sítě městských buddhistických meditačních center
 
Shambhala man – Thrangu Rinpočhe
WIKI: Thrangu Rinpočhe se narodil v roce 1933 v Kham v Tibetu, je prominentní Tulku ve Kagyu škole tibetského buddhismu, má devátou reinkarnaci
.
Shambahala man – Rangjung Rigpä Dorji
WIKI: Rangdžung Rigpä Dordže byl 16. karmapa, duchovní vůdce školy Karma Kagjü, jedné z nejznámějších škol tibetského buddhismu. Jako první z Karmapa navštívil také mimo asijské země Evropu a Ameriku
Tulku
WIKI: Tulku je původem tibetské slovo, které označuje lámou nebo jinou významnou osobnost tibetského buddhismu, která je pokládána za převtělenců svého předchůdce. Asi nejznámější příklad je linie dalajlámů
.
Seznam Tibetan buddhist from Tibet 
.
.
VIDEA METEORITE PALLASITE
.
VIDEA SANGAY NYMPA RINPOCE
VIDEA KALACHAKRA THANGKA
.
VIDEA SAKYONG MIPHAM RINPOCHE
VIDEA VAJRA AND DORJE
.
VIDEA HOME IN SHAMBALLA
.
VIDEA STEPHEN HAWKING
VIDEA DERVISH DANCE
Seznam videí dervišské tance
VIDEA CVIKY NA PÁNEVNÍ DNO
.
VIDEA HUMAN MUSCLE
VIDEA KINESIOLOGY ONE BRAIN

Comments are closed