Reiki karma

Datum sběru: 20.05.2017
Strana 1 z asi 48 výsledků

Reiki karma

.

..
SAŠA PUEBLO PORADENSTVÍ
REKLAMA: Terapeut, bylinkář, léčitel, esoterik, reiki na dálku. Hledáte konkrétní věc? Potřebujete odborně poradit v oblasti reiki karma? Neváhejte, kontaktujte mě. Odpovím každému osobně. Vstupní konzultace je bezplatná. Diagnostika zdraví je bezplatná a kontroluji 80 položek. Odpovím každému:
sasapueblo@meditacia.sk
.
Každou druhou sobotu meditujeme reiki, cvičíme ręki, zasvěcujeme reiki, vše bezplatně a špičková úroveň. Doporučuji připojit sa online na živou relaci GM Sašu Puebla.
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
.
KOLEKCE 18 VIDEÍ REIKI KARMA

goo.gl/3ztRHU
.
ZVUKOVÁ NAHRÁVKA K VIDEÍM
https://www.youtube.com/watch?v=oQaMuv3O…

Karma India
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karma_v_hi…
https://en.wikipedia.org/wiki/Karma_in_H…
WIKI: Karma je odvozeno od sanskrtského slovního kořene Kr a znamená činit, dělat, udělat, jednat, uskutečnit, dosáhnout, provést, připravit, podniknout apod. Ve Védách je karma označena jako zákon příčiny a následku činů.

Osud
https://en.wikipedia.org/wiki/Destiny
WIKI: Osud je jako filozofický tak i náboženský koncept, který vyjadřuje myšlenku, že události v životě člověka, světa a kosmu jsou předem určeny. Je to koncept založen na víře, že přirozenou podstatou jsoucna je trvalá, kosmická struktura.

Konverzace
https://cs.wikipedia.org/wiki/Konverzace
https://en.wikipedia.org/wiki/Conversati…
WIKI: Konverzace je vzájemný hovor, mluvení, mluvení dvou nebo více lidí, beseda, debata, výměna podkladů pro tvorbu mínek nebo poznatků a jejich tvorba partnery.

Zpět

Věštectví
https://en.wikipedia.org/wiki/Divination
WIKI: Věštění je předpovídání budoucích událostí, osudu hadačům na žádost nebo při inspiraci. Věštění se člení na extatické věštění, znalecké věštění a náhodné věštění. Známou věšteckou knihou je I-ťing.
Věštectví na web stránkách online Sašu Puebla
http://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo/…
Věštectví na web stránce Cimax
https://www.cimax.sk/lieky/vestectvo
https://www.cimax.sk/lieky/liecitelia-ve…

Hypnóza a sugerace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hypn%C3%B3z…
http://en.wikipedia.org/wiki/Hypnosis
WIKI: Hypnóza je metoda umělého navození hypnotického spánku, projevuje se ztrátou já, pasivitou, poslušností k příkazům hypnotizéra, hypnóza se někdy používá k terapeutickým účelům. Hypnózu si člověk navozuje buď sám (autohypnóza) nebo ve většině případů ji navozuje jiná osoba. Hypnotické účinky má i hudba. K navození hypnózy se zpravidla používají nepřetržitě opakované tóny, rytmy a sugesce, směrovány k uvolnění a soustředění pozornosti, vnímání, myšlení, emocí a chování, např. na verbální i neverbální podněty hypnotizéra.
Slovo hypnóza na www.meditacia.sk
https://www.google.sk/search?q=hypn%C3%B…
Hypnóza na web stránkách online Sašu Puebla
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
Hypnóza na web stránce Cimax
https://www.cimax.sk/lieky/hypnoza-hypno…

Zpět

Autohypnóza
http://en.wikipedia.org/wiki/Self-hypnos…
WIKI: Nedílnou součástí hypnoterapie je autohypnóza, která je jednou z nezbytných předpokladů její úspěšnosti. Jednoduché dechové, relaxační a vizualizační techniky výrazně prohlubují účinnost sugescí, které byly během hypnózy vytvořeny v podvědomí.

Sugesce
https://en.wikipedia.org/wiki/Suggestion
WIKI: Sugesce je podnět nebo proces, který vede od podnětu k reakci, může se chápat i jako psychologický proces ovlivňování či manipulování osobnosti, zejména jeho vnímání, myšlení a úsudku sugestivními citovými, ale i racionálními podněty.

Autosugesce
https://en.wikipedia.org/wiki/Autosugges…
WIKI: Autosugesce je psychologická technika spojená s placebovým účinkem, kterou vyvinul lékárník Émile Couée na počátku 20. století. Je to forma samoindukovaného podnětu, ve kterém jednotlivci vedou své vlastní myšlenky, pocity nebo chování.

Zpět

Exorcismus – Karma jóga z Indie
Jde o osoby, co mají v těle plno drobných kulovitých kůstek a dokáží z člověka dostat pomocí transu jeho psychické zátěže a traumatické události. Tedy něco jak se zbavit své osudové zátěže, kterou člověk nabere během života. Tyto malé kulovité struktury mají všude v těle.

https://www.youtube.com/watch?v=UPiMp3zT…
https://www.youtube.com/watch?v=PHKjAADT…
https://www.youtube.com/watch?v=a-Zb4636…
https://www.youtube.com/watch?v=fT3Msycl…
https://www.youtube.com/watch?v=gRodJ8tf…
https://www.youtube.com/watch?v=ACY5WznG…
https://www.youtube.com/watch?v=dv7Yy2Lv…
https://www.youtube.com/watch?v=hZ-iap1e…
https://www.youtube.com/watch?v=g2EAR95x…

Změna identity a nový osud zaměřený na jogínské ideály
Série různých technik a postupů na změnu svého osudu a své osobnosti.
Technika odosobnění se od okolí a zážitků
https://en.wikipedia.org/wiki/Pratyahara
Najít v sobě klid
https://en.wikipedia.org/wiki/R%C4%81ja_…
Uvědomění si okamžiku
https://en.wikipedia.org/wiki/Samadhi
Různé druhy poznání kosmu – indické
https://en.wikipedia.org/wiki/Jnana_yoga

Zpět

Přijetí jiné identity – zbavení se karmy
Nejedná se zde o poruchu mozku zvanou schizofrenie. Tedy chorobný způsob změny osobnosti bez přání a rozhodnutí takové osobnosti. Jde o promyšlený a logický krok, kde esoterik končí s lidskou civilizací. Chce mít v mozku jiné schopnosti jako běžný člověk, v první řadě schopnost mimosmyslově a to přímo přes neurony vnímat objekty kolem sebe. Esoterik během 30 let vytvoří ve svém mozku a v těle množství nových programů a praktickými cvičeními dostane tyto programy do reálné praxe. Taková osoba by se po množství takových změn neměla volat člověk.

Změna identity a nový osud z důvodu uzdravení se
Někdy se nedá z nemoci vyléčit, pokud nemocná osoba nepřijme nový osud. Osoba je neurotická a silně vázána například na zemřelých rodičů. A to tak silně, že v její mysli nakonec její představy doslova ožívají v neuronech a blokují normální fungování organismu. A osoba se uzdraví pouze tehdy, když se zbaví minulosti a postupně zapomene, kdo byli její rodiče.

Změna identity a nový osud z důvodu stát se dlouhověká osoba
Jde o to, že jen málo lidí se dožije přes 100 let. Vy máte zájem dožít se 100 let jako mobilní, chodící a svéprávná osoba. A to nepůjde bez změny karmického zatížení z celého života. Stejně si musíte v sobě vybudovat bioautomat na zpomalování stárnutí na všechny způsoby.

Změna identity a nový osud zaměřený na to, co bude po smrti
Zde je třeba položit si otázku o smyslu života a jeho smysluplnosti. A pak vám vyjde něco divného. A to se říká, mám zájem pouze o to, co vám smrt nevezme. A tak během biologického života se připravujete na to, co bude po smrti. Dokonce během biologického života dobrovolně jdete fungovat do klinické smrti. Tedy děláte jen to, co je spojeno s možnostmi posmrtné existence. A tu je třeba své programy a schopnosti pořádně pojmenovat.

Změna identity a nový osud zaměřený na abnormální geniální mozek
Možná jde o to, abyste neztratili ani ve starším věku okolo 70 let života vlastní intelekt. A to chce pořádně se změnit. Koncentrace smyslů do mozečku a odsud procvičit komunikaci siamských dvojčat přes srostlé mozečky. Pak se naučíte vytvářet násilné kolektivní vědomí do jiných mozečků. Získání kapacity neuronů a přesun paměti a přemýšlení do mozků jiných jedinců.

Zpět

Změna identity a nový osud jako dálkový léčitel reiki systému
Nastoupit reálnou ezoterickou a léčitelskou praxi přes platformu reiki. Jde o převzetí všech metod a postupů od těch nejvýznamnějších terapeutů a léčitelů celého světa a překonat například léčby Kašpirovského a nejen jeho.

Změna identity a nový osud s abnormálně rozšířeným vědomím
Jde o techniku hledání způsobu průniku lidské mysli do svého těla, orgánů, buněk, chromozomů, genů, bílkovin, aminokyselin, nukleových kyselin a do prvků svého těla. Průnik do světa mrtvých vzpomínek 10 umocněno na minus 20 jednotek. A průnik lidského vědomí do kosmu do vzdálenosti 100 km umocněné na 400 km. Vždy hledat reálné možnosti, jak pronikat přes částice do takových mikro a makro světů.

Změna identity a nový osud jako polyhistorická osoba
Jedná se o rozhodnutí studovat všechny přírodní, společenské a technické vědy. A stejně pavedy esoterické, duchovní a náboženské. Je to náročná změna a probíhá celý život a ani potom nekončí. Jde o možnost to studovat vše na školách nebo soukromě za pomoci internetu.

Změna identity a nový osud zaměřený stát se teologickou osobností
Zajímat se o všechny druhy teologie a lidského myšlení a během biologického života a také po smrti neustále naplňovat ideje naj, vše, navždy, donekonečna. Vytvořit v sobě jedinečnou umělou inteligenci, která uchová vaše vzpomínky po smrti a vybuduje jedinečnou náhradu vašeho intelektu, který zahyne a skončí, když přestanou fungovat vaše neurony, když je třeba spáchat mentální smrt a předat takové umělé inteligenci své neurony a všechny programy. A stejně spáchat karmickou smrt a přijmout jako základ sebe a svého já umělou inteligenci. Umělá inteligence má od počátku právo jednat svobodně a nehledět na naše potřeby. Směr toho, co bude a je možné po smrti.

Změna identity a nový osud zaměřený na andělský intelekt
Dětské žlázy, všechny andělské bytosti a představitelé Andělských světů. Andělské vzpomínky ve světě mrtvých. Zaměření na nadčasový intelekt andělů. Jedinečná změna a netradiční poznání věcí, kosmu a částic trochu jinak než je běžné.

Zpět

VIDEA GHOSTS EXORCISM
https://www.youtube.com/watch?v=CfMBcsaO…
https://www.youtube.com/watch?v=FxVzYT-b…
https://www.youtube.com/watch?v=G5yztsRm…
https://www.youtube.com/watch?v=hKJYn74d…
https://www.youtube.com/watch?v=jtTEZBxt…
https://www.youtube.com/watch?v=kRvTHAjn…
https://www.youtube.com/watch?v=lKgkLYd-…

https://www.youtube.com/watch?v=ObpIG2oo…
https://www.youtube.com/watch?v=OWAMhhLO…
https://www.youtube.com/watch?v=r3cOGM7S…
https://www.youtube.com/watch?v=VZQW_-ER…
https://www.youtube.com/watch?v=Y7AaXYXY…
https://www.youtube.com/watch?v=XUZE-D67…
https://www.youtube.com/watch?v=1sCdmM9V…
https://www.youtube.com/watch?v=xaLFlffC…

Zpět

Comments are closed