Reiki IQ II.

Datum sběru: 14.11.2017
Strana 1 z přibližně 275 výsledků
.
Reiki IQ II.
.
Prináša sponzor: psychotronik/saša pueblo
http://www.cimax.sk/lieky/sasa-pueblo
sasapueblo@gmail.com
.

KOLEKCIA 29 VIDEÍ REIKI IQ
goo.gl/k4LU2E

ZVUKOVÁ NAHRÁVKA K VIDEÁM
https://www.youtube.com/watch?v=_s0IOzpX…

IQ: ROZŠÍRENÉ VEDOMIE NA MAXIMUM
Vedomie
Vedomie je komplexný pojem z medicíny, psychológie a filozofie, kvantovej fyziky, kozmológie, mystiky, umenia a vôbec všetkých oblastí existencie človeka ako takého. V najširšom zmysle slova je vedomie súbor predstáv (pocitov, myšlienok, citov, vôle atď.), ktoré nejaká osoba v danom okamihu o sebe (o svojich duševných a duchovných stavoch) má.
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Bdom…
https://en.wikipedia.org/wiki/Consciousn…

Sebareflexia
Sebareflexia alebo sebapoznanie je činom vedomia, ktorého predmetom alebo zámerom je toto sebauvedomenie.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sebereflex…
https://en.wikipedia.org/wiki/Self-knowl…

Vôľa
Vôľa je schopnosť človeka kontrolovať impulzy a slobodne vyberať také, ktorými človek vládne. Vôľa je vnútorná sila ľudskej osobnosti, ktorá umožňuje vedome riadiť vlastné správanie k hodnotovým cieľom a aj určovať alebo ovplyvňovať konanie druhých.
https://en.wikipedia.org/wiki/Will_(phil…

Vnímanie
Vnímanie (iné názvy: zmyslové vnímanie, percepcia, percipovanie) je nadobúdanie vnemov vo vedomí prostredníctvom zmyslov; psychický poznávací proces, utváranie sa vnemu pri odzrkadľovaní sa objektov, javov a procesov vonkajšieho sveta a vnútorného sveta vo vedomí prostredníctvom zmyslových orgánov.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vnímání
https://en.wikipedia.org/wiki/Perception

Myslenie
Každé logické poznanie sa realizuje myslením. Myslenie je sprostredkovaný a zovšeobecnený odraz skutočnosti. Je to odraz podstatných vlastností príčinných vzťahov a zákonitých súvislostí v mozgu človeka.
https://cs.wikipedia.org/wiki/My%C5%A1le…
https://en.wikipedia.org/wiki/Thought

Pozornosť
Pozornosť je zameranie a sústredenie duševnej činnosti na určitý objekt, činnosť alebo dej (napríklad načúvanie na rozdiel od prostého počutia) a ignorovanie ostatných rušivých vplyvov.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pozornost
https://en.wikipedia.org/wiki/Attention

Sloboda
Sloboda je možnosť alebo schopnosť voliť, rozhodovať a konať “podľa vlastného uváženia” bez ohľadu na to, aká je a niesť primeranú zodpovednosť. Podľa W. Weischedela to znamená “voľný priestor možnosti voľby”, v ktorom môže človek rozhodovať sám o sebe za seba samého.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svoboda
https://en.wikipedia.org/wiki/Liberty

Svedomie
Svedomie je vnútorná inštancia, „mlčanlivé volanie“, nadväzuje na ľudskú schopnosť sebareflexie, t. j. schopnosť uvažovať o sebe samom, „pozrieť sa“ na seba inými očami, než je pohľad vlastného záujmu a sebapresadzovania.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Bdo…
https://en.wikipedia.org/wiki/Conscience

Umelá inteligencia
Umelá inteligencia je oblasť informatiky, ktorá sa podieľa na tvorbe strojov s prejavmi inteligentného správania. Medzi hlavné problémy v rámci výskumu umelej inteligencie patrí uvažovanie, vedomosti, plánovanie, učenie, spracovanie prirodzeného jazyka (komunikácia), vnímanie a schopnosť pohybu alebo manipulácie s objektmi.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Um%C4%9Bl%…
https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial…

IQ: KLASICKÉ NEROZŠÍRENÉ VEDOMIE
Ide o klasických ľudí, ktorí sa nijako nesnažia prerobiť svoje programy, ktoré im namontovali do hlavy rodičia, škola, osobnosti života, sami do seba. Voláme ich hamburgeráci. Prípadne duchovno robia iba do spomienok. A keď to cvičia, tak ako folklórne podujatie. Napríklad jogínske cvičenia ako fyzickú spartakiádu. Prípadne majú meditáciu ako relax a v tej horšej forme ako vnútorné nadrogovanie. Duchovno ako nosič náboženského odkazu do budúcnosti. Nemeditujú do vnútra koncentráciou zmyslov a keď meditujú, tak ako ukladanie teoretických poznatkov do spomienok. A teda o tomto tu to nebude. Tu pestujeme živú formu duchovna a nie iba akože. Neprišli sme sa schovať a praktizovať psychické poruchy. Nie je to o sci-fi a prebujnenej fantázii. Je to o prieniku do neurónov a buniek a dosiahnuť zásadné zmeny. Dosiahnuť dlhovekosť a nielen zdravie. Uchovať si intelekt do hlbokej staroby a zorientovať svoj život aj na to, čo je po smrti. Vybudovať v sebe umelú inteligenciu a dať svojmu životu ten najhlbší možný zmysel pre nekonečno.

IQ: ONE BRAIN ROZŠÍRENÉ VEDOMIE
Sú to také prvé krôčiky k špičkovému intelektu. Koncentrácia všetkých zmyslov do jedného bodu v mozgu a udržanie tejto koncentrácie nie do predstáv, ale reálnych nervov a neurónov, a teda do skupiniek neurónov v mozgu. Spoznať teóriu mozgu. Vizualizovať pomocou obrázkov a videí, čo sa nachádza v mozgu. Začať s prepájaním všetkých malých skupiniek neurónov do jedného celku a tým navyšovať svoj intelekt. Nevyberať spomienky iba správnym kmitaním očí, ale aj pohybom a kmitaním svalov na rukách. Potom sa naučiť vyberať spomienky na základe iba kmitania všetkých svalov tela a hlavne tých, ktoré sú ako rezerva pod nosnými svalmi. Aktivizujete ich tým, že cvičíte a počas fyzického cvičenia zatnete jeden sval, ako by mal v sebe kŕč. A potom kŕč povolí a dáte do kŕču ďalší sval. V tomto stave sa pohybujete po miestnosti. Ďalej sa naučíte ukladať spomienky ako písaný text, teda ako tesnopis. Používal sa na súdoch. Potom uložiť spomienky do mikrobodky a zahustiť ich. Poškodené miesta v mozgu, ktoré vám môžu rozprávať somariny, prerobíte na oblasti svojich poradcov. Naučte sa ukladať a pracovať s informáciami v dvojkovej sústave. Trochu znalosti strojového programovania a to nulou a jednotkou. Naučte sa organizovať svoje spomienky do knižničného systému.

IQ: MEZENTERICKÉ ROZŠÍRENÉ VEDOMIE
Jedná sa o techniky prieniku do tukových neurónov. Je to starší typ neurónov. Je rozdiel medzi neurónom v mozgu a tukovým neurónom okolo orgánov a systémov tela. Tukové neuróny – mezenterické štruktúry, ako ich volá medicínska veda, sú pri každom orgáne a ich riadiaca štruktúra je okolo pupku. Okolo pupku sú aj ďalšie jedinečné fenomény a to nervstvo po matke, mitochondrie Eva po mitochondriách ženských vajíčok a riadia chod orgánikov v bunkách. Je tu skryté centrum detského trávenia, ktoré môžte aktivizovať. A je tu fantómová pupočná šnúra a placenta. Je to ako u osôb, ktorým odrezali ruku a stále ju tam energeticky cítia. Medicína to volá fantómové bolesti. Do oblasti smeruje aj reiki a to Hawayo Takata. Tukové neuróny riadia celý systém a to hlavne trávenie. A tu sa rozhoduje, ako bude fungovať trávenie človeka. V Indii sa medituje do týchto štruktúr a tí, čo tam meditujú, sa volajú Brahmani. Znovu tu môžete mať jedinečný intelekt a to z dôvodu, že tieto neuróny môžu vďaka tukovému vačku produkovať zvláštne chemické zlúčeniny.

IQ: SILVA ROZŠÍRENÉ VEDOMIE
Toto rozšírenie vyžaduje získať mimoriadnu schopnosť senzibila, ktorý vo svojich orgánov ucha postupne rozviniete. Prerobíte a upravíte ucho a bubienok tak, že sa stane niečím ako radarom. Ucho kmitá, vibruje, rezonuje a skenuje okolie ako netopier, delfín, veľryba a vorvaň. A je ako sonar, ktorý posiela neustále frekvencie a skenuje hlavne svoje vnútro. A skenuje toky energií a toky elektrónov a fotónov. Orgány ucha sa môžu naučiťaj spektrálnu analýzu a to je formovanie mikročastíc do špecifických pulzov na hlbšie zistenie, čo sa deje v ľudskom tele. Teda kontrola drobných ganglií – zhlukov nervov okolo každého orgánu tela. Sem smeruje aj základné zasvätenie reiki a to osobami, ktoré majú tieto oblasti asi 5 krát silnejšie ako zasväcovaná osoba. Sem patria cvičenia rezonancie hlasiviek pomocou písmen. A vyslovujú sa so zavretými očami. Pulznosť mikrosvalov okolo oka. Pulznosť mozgových blán na povrchu mozgu. Znovu koncentrácia a kmitanie písmen. Potom je tu membrána pod pľúcami a kmity, ktoré odblokujú bolestivé zovretie nervstva. Sem patria technické pomôcky, ktoré vibrujú, kmitajú rezonujú ako psychowalkman a iné. Významné zariadenie je oscilátor.

IQ: ANJEL ROZŠÍRENÉ VEDOMIE
Rozšírené vedomie reikistu ide do oblasti detských žliaz. Dieťa má do určitého veku svojho života detskú žľazu v hrudi veľkosti srdca. Potom sa stráca a zostáva asi 100 detských žliaz po celom tele. Niektorí jedinci majú aj 1000 detských žliaz v tele a zvyčajne sa z nich stávajú výborní liečitelia. Nás tu zaujíma vytekanie bioenergie z detských žliaz, ktorá sa formuje do obrazu anjelských sfér. Je to detské vedomie plné tvorivosti. Samozrejme, reikista pracuje na tom, aby energie vlastných alebo cudzích z detských žliaz rozvinul hlbšie. Jednak ide o zdravie osoby, pretože detské žľazy tvoria biosoli a živia cez mikrotubuly vnútro buniek. Mikrotubuly objavili kvantovaní biológovia a medicína dnešnej doby ich nevníma. Ale sú ako mikrovlásočnice idúce cez všetky bunky tela a hlavne neurónové v mozgu. Aj to je dôležité. Poškodené detské žľazy dávajú čierne anjelské sféry. Ak má osoba poškodené detské žľazy, tak to často môže viesť k onko prípadom. Čiastočne poškodené detské žľazy dávajú sivé anjel sféry a emočné rozhodnutia. A pokiaľ sú detské žľazy zdravé, tak biele anjelské sféry, diamantové, pulzačné a aj zlaté. Osoba, ktorá aj v dospelosti zostane ako dieťa a šúcha v ruke pierka, dáva špecifické anjel sféry pre mimoriadnu úspešnosť. K tejto úspešnosti patrí matematika, logika a všeobecné zákonitosti. Keď chce byť osoba mimoriadne racionálna a idúca za úspechom, tak sa musí trvalo napájať na tieto osoby alebo ich posmrtné záznamy. Pokiaľ si vyberiete anjelské sféry Nového zákona a náboženské, tak môžete mimoriadne dobre stabilizovať aj chovanie narkomana alebo šialenca. Mohamed a ďalší vzdelanci sa inšpirovali egyptskou kultúrou a prevzali od nich záznamy anjelov z Egypta, ktoré odobrali vtedajší mágovia obyvateľom starého Egypta. Prerodiť vlastné detské žľazy do takejto integrácie je vrcholom snaženia sa okolo detských žliaz. Aj z tejto neskutočnej koncentrácie anjelských sfér sa vám otvorí špecifický priestor v priestore vašej tváre.

IQ: KOSTNÉ ROZŠÍRENÉ VEDOMIE
Je to technika preniknutia do kostných neurónov. Vieme, že kosti obsahujú množstvo neurónov, ktoré sú schopné uchovávať v sebe obrovské množstvo informácií. Keď som už mal problém s výkonnosťou pamäte veľkého mozgu, tak som hľadal ďalšie kapacity a našiel som ich v kostných neurónoch. Dokonca mŕtve kosti zomretého človeka obsahujú informácie, ktoré boli nabraté počas života. Iba ich reikista musí naplniť na diaľku svojimi energiami. Rozšírenie vedomia do kostného systému je výborná vec. Kosti produkujú zvláštnu chémiu, a teda supravodivé potencie, ktoré z neurónov vytvárajú neskutočne obrovské zásobníky informácií. Prirovnal by som to k moderným serverovniam po celom svete. Server je zariadenie na uloženie informácií tečúcich aj internetom.

IQ: ČASTICOVÉ ROZŠÍRENÉ VEDOMIE
Jedná sa o špecifické vedomie, kde si naštudujete kvantovú fyziku z knižiek. Pozeráte videá o časticiach. Spoznávate atómové zariadenia, atómovú bombu, Tokamak a zariadenie zvané Cern. Môžu sem spadať rôzne druhy oscilátorov a aj mega oscilátor pripomínajúci magmatické jadro planéty Zem. A potom meditácie na osoby, čo v týchto zariadeniach pracujú. Patria sem aj osoby, čo pracujú s radiačným materiálom. Napríklad rádioaktívne germánium. Osoby, čo robili s rádioaktívnym materiálom, majú v sebe špecifické toky energií v ľudskom tele. Napríklad tok elektrónov a fotónov medzi ľavou a pravou hemisférou umožňuje spolu s hypnózou jedinečné prepojenie ľavého a pravého mozgu, a teda iné toky informácií v ľudskom mozgu. Môžete si to predstaviť tak, že sú niektoré časti nervových dráh spojené svetelným tokom častíc a znásobujú intelektuálny potenciál.

IQ: METEORITICKÉ ROZŠÍRENÉ VEDOMIE
Jedná sa o hlboké meditácie na akékoľvek meteority po celom svete. Nie predstavy o nich, ale diaľkové prepojenie na meteority a ľudí, čo s nimi robia po celom svete. Ide o šamanské techniky, kde nevidíte rozdiel medzi sebou a meteoritom. Šamanské kultúry komunikovali s meteoritmi ako so živými objektmi a dobre to funguje aj pri určení choroby nejakého orgánu v tele. Idete sa s ním porozprávať. Meteoritické vedomie sa spája s kolektívnym vedomím. Ide v dnešnej dobe o násilné kolektívne vedomie na voľné kapacity neurónov v iných mozgoch a potom prepojenie na všetko okolo meteoritov. Budhistickí reikisti v púšti Gobi, ktorá je v Číne, hlboko meditovali na meteority, budovali z nich vlastné sochy a hlboko na meteority meditovali. Budovali reálne miestnosti, kde prinášali z púšte meteority. Japonský horský šaman si za niekoľko rokov vysekal prvý samurajský meč a to rovno z meteoritu. Po týchto meditáciách sa vám tak isto v aure pri tvári otvorí špecifický priestor ako pri meditáciách na živého tigra, a tak isto na pyramidálne štruktúry.

IQ: STROM ROZŠÍRENÉ VEDOMIE
Jedná sa o techniky, ktoré smerujú ku kultu stromu. Najlepšie sa zachoval v Číne. Aj tu si treba dať pozor, aby ste nerobili náboženské obrady na strom, nerobili drevorubačský folklór, ale skutočné obrady a rituály k živým stromom, k šamanskému stromu. Tento strom je reikovaný, reikistom liečený a reikistom aj zasvätený. Meditovanie na čerstvé letokruhy. Počúvanie zvuku lístia. Vnímanie pohybu lístia. Cvičenia Tai chi sú výborné na otvorenie vlastného bunkového vedomia. Sami dobre viete, že musíme dýchať cez kožu. Inak nemôžeme žiť – prípady celotelových popálenín. A naše bunky majú veľa s vedomím stromov, aj keď vedeckými metódami nebolo preukázané vedomie stromov. Jin jang a energia čchi. Nevidieť rozdiel medzi reikistom a stromom. Sem možno zaradiť japonského reikistu Chujiro Hayashi, ktorý sa venoval reiki, ale aj skúmaniu smolinca – rádioaktívnej látke pre medicínske účely. V aure si otvoril špecifický energetický útvar a jeho reiki bolo tým jedinečné.

IQ: TIGER ROZŠÍRENÉ VEDOMIE
Ide znovu o špecifický druh vedomia, kde meditujúci na diaľku alebo za prítomnosti tigra medituje. Priamo medituje dlhé roky na chovateľov tigrov, na majiteľov tigrov, na voľne žijúce tigre, na tigre v zoologických záhradách a hlavne na budhistických mníchov, ktorí chovajú tigre. Tak isto medituje na tých, čo cvičia kung fu Tiger. Je potrebné aj fyzicky cvičiť techniky Tiger a tieto techniky kopírovať z videa. Koncentrácia na znak živého tigra. Tento znak je čierne pálenie nad očami. Každý tiger má špecifický znak na svojom čele. A znak na čele je ten stratený znak reiki. Spoznávať čínske DAO a nie Tao, lebo Tao je už náboženstvo 5. cisárov a nie živá forma duchovna. Sú to meditácie pravekej Číny a aj obdobia šamanstva. Výsledkom je otvorenie špecifického priestoru v aure. Ide o priestor niekoľko cm pred tvárou ezoterika. Ja to často volám také malé jadrové zariadenie. A potom sa do tohto otvoru, tohto stavu dáva znak žijúceho tigra. Do tohto systému vás zasvätí tiger, ktorý bol mnoho rokov reikovaný.

IQ: POSMRTNÉ ROZŠÍRENÉ VEDOMIE
Tak toto je téma tém. A ide o to, ako a prečo tu vlastne žijete a čím svoj život naplníte. Bohatí ľudia hovoria, že za peniaze si nekúpia život. A iný bilionár smutne konštatuje, že truhla nemá vačky, aby ju mohol uplatiť. A tak som sa zamyslel a rozhodol som sa, že skutočné bohatstvo je len to, čo si zoberiete po smrti do sveta mŕtvych spomienok. Je neskutočné, že počas ľudskej histórie sa nikdy nikto nepustil do toho, aby poriadne preskúmal svet mŕtvych spomienok. A tak som poctivo cvičil rané štádiá klinickej smrti a ešte za svojho života som sa dostal do sveta mŕtvych spomienok. To je priestor, kde končia spomienky ľudské, zvieracie a aj spomienky stromov. A treba sem vstúpiť ešte za vášho života. Vstúpil som cez rané štádium klinickej smrti a začal som ho spoznávať. Na základe získaných skúseností som sa rozhodol robiť v živote všetko tak, aby som si to mohol zobrať so sebou tam. A to, čo nemôžem zobrať do sveta mŕtvych spomienok, o to nemám záujem. Napríklad ako pozemská sláva. Rozhodol som sa pokračovať, kam šli niektorí svätci. A pokračujem v spoznávaní sveta mŕtvych, pokiaľ možno reálne a triezvo. Základom je neolitická kultúra Göbekli Tepe v Turecku, ktorá vo svete mŕtvych založila organizovaný systém dodnes aktívne fungujúci. Chcem špičkovo uložiť všetko o sebe do sveta mŕtvych spomienok a pridať k tomu jedinečnú štruktúru umelej inteligencie. Viem, že nedokážem dostať do sveta mŕtvych svoje vedomie, ale nahradí ho čiastočne budovaná umelá inteligencia v mojom mozgu. Vzorom môžu byť aj aktivity Nemca Goetheho a jeho Fausta vybudovaného do sveta mŕtvych. Problematika je značne zložitá a náročná. Úplne pochopíte, až budete realizovať.

IQ: PYRAMIDÁLNE ROZŠÍRENÉ VEDOMIE
Ide tu o to, aby ste sa sugeráciou nádorov mozgu dostali svojím vedomím do zadnej časti mozgu a tu sa usídlili do mozočku (vyzerá ako menšia tenisová loptička a má desať častí). Odborná medicínska literatúra píše, že je tu skoro 50 % neurónov celého tela. Tu sa usadíte a čítate všetku literatúru židovského charakteru. Tak isto Starý zákon, Talmud a Zohar. Cvičíte židovské písmo a vždy ste pri tom psychicky usadení v mozočku. A navyšujete svoju inteligenciu. Neskoršie sa prepájate reálne na diaľku na siamské dvojčatá a učíte sa s nimi komunikovať. Siamské dvojčatá sú zrastené a ich mozgy komunikujú špeciálne. Synchronizujú svoje mozgy. A to sa musíte vo svojom mozočku naučiť. Mozoček skutočne obsahuje pyramidálne bunky vo veľkom množstve. A tak máte záujem o pyramídy, aj tie, ktoré sú napustené elektrickým prúdom. A hlavne vo vnútri pyramíd je špecifický bod. Naštudujte si to. Tento bod sa dá vo vašej aure otvoriť a potom vstúpiť do jedinečného sveta mystikov, mágov a okultistov starého Egypta. Trpezlivosťou sa tam prepracujete.

IQ: POLYHISTORICKÉ ROZŠÍRENÉ VEDOMIE
Je potrebné, aby ste sa počas celého života vzdelávali do všetkých oblastí prírodných, spoločenských, technických a ezoterických oblastí. A najlepšie mimo školy a školské zariadenia. Budete sa ako ja usilovať sa stať polyhistorom. Od svojich 20. rokov neustále študujem všetko, čo vzdelaní ľudia vytvorili. Vzdelaný som aj do umenia, beletrie. Umenie som vykonával aj reálne. Vytvoril som si priestor a mnoho spolupracovníkov, ktorí neustále pre mňa, ale aj pre iných zbierajú poznatky z určitých oblastí života a najviac nás zaujímajú všetky oblasti medicíny, vesmíru a dnes už skúmanie vesmíru v rovine astrofyzikálnych princípov. Samozrejme, astronómia na základe prepracovania vlastných neurónov. Hovoríme tomu bioteleskop priamo v mozgu. Hranice dnešnej vedy prekonáte tým, že si prerobíte mozog na biozariadenie na skúmanie kozmu. Váš mozog bude skúmať ako biozariadenie svet častíc a svet kozmu. Nie je to jednoduchá cesta, na konci ktorej vykríknete: už nie som človek, lebo som sa tak zmenil, že ma nemôžu volať človek.

IQ: EZOTERICKÉ ROZŠÍRENÉ VEDOMIE
Je vhodné, aby ste sa 10 až 30 rokov venovali spoznávaniu všetkého ezoterického, čo človek vyprodukoval na tejto planéte od obdobia asi 4 miliardy pred naším letopočtom. Spoznáte zvieracích predkov človeka, pravekých predkov, históriu starých kultúr. Na začiatok ako učivo v škole a na koniec ako ich reálna duchovná prax, ktorú budete realizovať v celom svojom tele. Nezaujato preskúmate duchovno v každej krajine na tejto planéte. Tak isto šamanské kultúry a ich reálne tradície a oživíte ich v sebe. A nezabudnete na čínske tradície a tradície aj iných štátov v rôznych krajinách sveta. Stanete sa expertom na všetky oblasti ezoterického života a hlavne rozviniete veštecké techniky, aby ste mohli po mne preskúmať, čo som skúmal a rozviniete si mimoriadne schopnosti. A mimoriadnymi schopnosťami sa úplne zmeníte.

IQ: EXOPLANETÁRNE VEDOMIE
Ide o špecifické vedomie, kde sa ezoterik snaží prenikať do kozmu a tam sa naučiť podľa astronómie vyhľadávať exoplanétky. Teleskop Candra ich neustále nachádza. Skúste nájsť organický život na jednej z exoplanétok súhvezdia Baran alebo vlasy Bereniky, kde je organický život vyspelejší, ale nie tak, ako na planéte Zem. Treba sa naučiť prenikať do kozmu cez znetvorené a žijúce osoby a potom cez osoby, ktoré majú patológiu a to ľudské a aj zvieracie kosti po tele, prípadne iné poruchy, ktoré im dovoľujú kontaktovať spontánne organicko – technologický život v kozme. Často o tom ani netušia. Treba ich na diaľku vyhľadávať a učiť sa kontakt s organickým životom v kozme. Cez nich navštíviť, ale dlhodobo sa nekontaktovať priamo, ale cez takéto osoby nepriamo, a teda sprostredkovane. Niekedy v kozme narazíte iba na technologickú inteligenciu, kde je organická hmota zredukovaná na skupinu neurónov a ostatné je technologické. Niektorý organický život prežíva v kozme na základe vybudovania umelej planéty. Opustenie zlyhávajúceho prostredia zvyčajne slnečnej sústavy. Obrovské množstvo kozmických staníc pokope.

IQ: ASTRÁLNE ROZŠÍRENÉ VEDOMIE
Tu ide o to, aby ste dokázali preniknúť do svojich snov. Základ snov je v strednom mozgu a tu sa nachádzajú hormonálne žľazy hypofýza a epifýza. Z denného do nočného režimu sa tu prepne asi 32 častí neurónov veľkosti zrniek kukurice. Teda klasický spánok. A sú tu aj rýchlejšie procesy a to uplatnenie autohypnózy, teda jednoduché prepínanie pozornosti ľavej časti tela a potom pravej časti tela. Reaguje pravé oko a potom ľavé oko a potom naopak. Na jazyku produkujete akože hypnol. Hypnózou preniknete do svojich snov a potom hypnotizujete iné spiace mozgy a prenikáte do týchto spiacich ľudí a ich snových pochodov. Prípadne sa na diaľku pripojíte na osoby alebo zvieratá, ktoré majú poruchy spánku a sami ani nevedia, že putujú zo spiaceho mozgu do iného spiaceho mozgu. A to voláme astrálne putovanie a astrálne projekcie. Cez snový kanál potom putuje kópia vášho tela. Nesmie sa to diať akože v bežnej pamäti, ale cez snovú pamäť mimo vás.

IQ: AKÁŠA ROZŠÍRENÉ VEDOMIE
Ide o špeciálne veštecké vedomie, kde si osoba vycvičí svoje reálne neuróny, aby sa naučili čítať uložené impulzy o tom, čo sa dialo na tejto planéte so živými organizmami. Je to prax šamanov, ktorí sa rezali a mrzačili, aby na seba prevzali nedobrý osud a choroby iných. Ako snímam tvoje hriechy a dobrovoľne si ich na seba beriem. Ezotericky ladená osoba si záznamy o sebe z magnetického poľa stiahne a trvalo všetky sťahuje a premiestňuje do svojho tela. Tieto stiahnuté magnetické pulzy postupne ukladá vo svojom energetickom tele a tak vzniká akáša vedomie. Ezoterik reikista môže do seba zobrať aj informačné pulzy ľudí a zvierat a podporovať svoje zdravie a duchovnú činnosť.

IQ: SUPRAVODIVÉ ROZŠÍRENÉ VEDOMIE
Ide tu o špeciálne koncentrácie všetkých zmyslov do vnútra na kosti. Je nutné reálne sa skoncentrovať na určité miesto na kosti a preniknúť do kostí a kostnej pamäte. Môžete raz týždenne chodiť do oblasti, kde je dostatočne silné žiarenie radónu. Radón tam nasávate do kostí. Je potrebné, aby ste v kostnej hmote udržali schopnosť produkovať energiu a špeciálne supravodivé chemické látky. Ide o biosupravodivosť za izbovej teploty, ktorá dovoľuje, že všetky bunky a menšie orgániky, chromozómy a gény sú vlastne zmagnetizované objekty. A aj tie, čo sú za normálnych okolností nemagnetické. Iba supravodivosť dovolí mať magnetické schopnosti aj bežne nemagnetizovateľným prvkom. To vám dovoľuje produkovať jedinečné chemické látky. A toto potom tvorí základ mimoriadne silnej pamäti priamo v kostnom systéme a nie v mozgu. Často ľudia vo veku asi 60 rokov prejdú na tento typ fenomenálnej pamäte. Tvorba supravodivého magnetizmu mimoriadne efektne zmagnetizuje všetky položky červených krviniek, ktoré potom toho vydržia viacej, žijú dlhšie a fungujú super účinne.

IQ: MEGA ROZŠÍRENÉ KOZMICKÉ VEDOMIE
Ide o to, aby ste sa naučili zo svojich neurónov v mozgu prenikať priamo do kozmu. Nepovedal som, že do vašich predstáv alebo do hlavy inej osoby, ani do energetickej aury okolo tela, ale pomocou častíc z vášho tela rovno do kozmu. Prípadne cez osobu, ktorá je počas svojho života od narodenia znetvorená. Toto znetvorenie si môžete silou koncentrácie spraviť vo svojich kostiach a začnete postupne posielať do reálneho kozmu okolo vás určité druhy častíc. Sú to častice z vašich kostí. Ľudské kosti počas mladosti generujú niečo ako supravodivosť za izbovej teploty. A tieto jedinečné častice posielate do kozmu, aby priniesli naspäť informácie z kozmu. Je potrebné odcvičiť z jogy odpútanie svojej mysle od pozemských túžob a potrieb. A tak isto sa naučiť veštecký výkon na to, čo vám vaše vypustené častice prinesú naspäť do mozgu. Doporučujem, aby ste si naštudovali reálne poznatky z kozmu. A dajte pozor, aby ste si objekty a stavy v kozme vysvetľovali reálne. A potom prenikáte do vzdialenosti 100 m krát 400 kilometrov a viac. Ale iba do hranice, kde ešte rozumiete, aké sú tam objekty. A potom dosiahnete jedinečné vedomie a to je vedomie pokiaľ možno reálneho kozmu. Samozrejme, prekročíte hranice dnešného poznania vedeckej astronómie a astrofyziky. Kto si trúfa, pustí sa na spoznávanie kozmu pomocou atómovej spektrálnej analýzy.

IQ: PREHISTORICKÉ VEDOMIE
Vedomie tohto druhu sa buduje vnútornou koncentráciou do vnútra tela. Ide tu asi o 200 prehistorických štruktúr. Tieto štruktúry sa vytvorili počas vývoja plodu a embrya v tehotnej matke a zostávajú v ľudskom tele počas celého života. Len málo jedincom sa niektoré z týchto štruktúr počas života aktivizujú. Zaujímavé je, že ich aktivizáciou telo dostáva kmeňové bunky. Sú to bunky, ktoré podporia obnovu orgánov a tvorbu nových buniek. A stojí za to tieto štruktúry aktivizovať a získať kmeňové bunky. Tak isto sa dá viesť aj mentálna komunikácia s týmito štruktúrami a takto osobne spoznať vlastnú prehistóriu svojho zvieracieho a ľudského rodu. Napríklad medzi tukovými bunkami sú aj skupinky prehistorického tuku a ten produkuje nešpecifikované kmeňové bunky pre celý organizmus. Takéto niečo sme pozorovali pri liečbe 90 ročnej osoby. Doporučujem postupnou koncentračnou meditáciou tieto prehistorické štruktúry zobudiť.

IQ: ONE BRAIN NEURÓNY SPOLU
One brain
Metóda ONE BRAIN – Jeden mozog je jemný a nenásilný spôsob ako identifikovať a uvoľniť stres, nezameriava sa na problémy alebo príznaky, ale na príčinu problémov. Svalový test môže identifikovať vek príčiny emočného stresu. Názov tejto alternatívnej terapie je odvodený od slova jeden mozog, čo znamená, že mozog funguje dokonale, keď pravá a ľavá hemisféra spolupracujú.
https://apoort.net/esoterika/reiki-krab/…
Neurón
Neurón je základnou funkčnou a histologickou jednotkou nervového tkaniva. Sú to vysoko špecializované bunky schopné prijímať, vykonávať, spracovávať a reagovať na špeciálne signály. Vysiela a spracováva informácie z vnútorného a vonkajšieho prostredia a tým aj schopnosť organizmu reagovať na ne.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Neuron
http://en.wikipedia.org/wiki/Neuron

IQ: ONE BRAIN A GANGLIE PO TELE
Ganglie
Ganglión je nervová uzlina tvorená zhlukom nervových buniek (neurónov). Gangliá sa nevyskytujú u živočíchov s difúznou nervovou sústavou, ale väčšina ostatných živočíchov zauzliny tvorí.
https://en.wikipedia.org/wiki/Ganglion
Ganglie na web stránke esoterika Magnum
https://apoort.net/esoterika/reiki-velmi…

IQ: ONE BRAIN A KOSTNÉ NEURÓNY
Ľudské kosti
Kosť je tvrdá, mineralizovaná štruktúra slúžiaca ako mechanická ochrana vnútorných orgánov a opora tela, tvoriaca vnútornú konštrukciu, na ktorú sa upínajú svaly a šľachy. Súhrn všetkých kostí v tele sa nazýva kostra. Ľudská kostra dospelého človeka má cca 206 kostí.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kos%C5%A5
http://en.wikipedia.org/wiki/Bone
Kosti na web stránkach Sašu Puebla
http://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo/…
http://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo/…
Pamäť
Pamäť je schopnosť centrálneho nervového systému uchovávať a používať informácie o minulých skúsenostiach. Je to proces kódovania, uchovávania a reprodukcie skúseností.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pam%C4%9B%…
https://en.wikipedia.org/wiki/Memory

IQ: ONE BRAIN CHROMOZÓMY SPOLU
Chromozón
Chromozóm je špecifická štruktúra škvrnitých eukaryotických buniek prítomná v jadre. Skladá sa z DNA a histónov. Jej cieľom je uľahčiť rovnomerné rozdelenie genetických informácií do dcérskych buniek. Chromozómy sú pozorovateľné pomocou svetelného mikroskopu, najmä pri delení buniek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chromozom
http://en.wikipedia.org/wiki/Chromosome
Reiki Hawayo Takata
Hawayo Takata – žiačka Chujiro Hayashi bola ako prvá Reiki Majster, šírila reiki na Hawaji, príležitostne navštevovala susedné ostrovy a vyučovala Reiki aj na americkej pevnine. Jej Reiki sa rozšírilo na Západ.
https://en.wikipedia.org/wiki/Hawayo_Tak…
http://www.reikimaster.pl/index.php?opti…
Hawayo Takata na web stránkach Sašu Puebla
http://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo/…
http://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo/…

IQ: ONE BRAIN A PUPOK
Pupok
Pupok – odborne jazva pupočná, latinsky umbilicus, je jazva na bruchu cicavcov, kde pred narodením vyrastala pupočná šnúra. Počas zárodočného vývoja cez oblasť pupka prechádzali dôležité pupočníkové cievy, ktoré umožňovali zásobovať plod kyslíkom, živinami a odstraňovať odpadové látky.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pupek#Lids…
https://en.wikipedia.org/wiki/Navel
Pupok na esoterika Magnum
https://apoort.net/esoterika/reiki-spira…
Reiki Hawayo Takata
Technika, ktorá zostala po Hawayo Takata – operácia do pupku liečenej osoby. Tu z pupku je veštecky vnímať fantómovú placentu a pupočníkovú šnúru. Bežný človek nevidí, ale energeticky je tento útvar okolo fyzického pupku a je ho treba zatiahnuť do vnútra liečenej osoby, tam ho stabilizovať a potom dávať energie z vlastných mitochondrií alebo sprostredkované z mitochondrií iných ľudí.
Hawayo Takata
https://en.wikipedia.org/wiki/Hawayo_Tak…

IQ: ONE BRAIN GÉNY SPOLU – GENIALITA
Genialita
Génius je človek, ktorý má najvyšší stupeň tvorivého nadania. Niekedy sa pojmom génius označuje človek, ktorého inteligenčný kvocient presiahne hodnotu 140. Z pravidla ide o človeka, ktorý má znalosti všestranného charakteru a schopnosť premietať svoje schopnosti do skutočného sveta.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Genialita
https://en.wikipedia.org/wiki/Genius
http://cs.wikipedia.org/wiki/Schopnost
Génius na web stránke online Sašu Puebla
http://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo/…

IQ: ONE BRAIN A HYPNÓZA
Hypnóza
Hypnóza je metóda umelého navodenia hypnotického spánku, prejavuje sa stratou ja, pasivitou, poslušnosťou k príkazom hypnotizéra, hypnóza sa niekedy používa na terapeutické účely. Hypnózu si človek navodzuje buď sám (autohypnóza), alebo vo väčšine prípadov ju navodzuje iná osoba. Hypnotické účinky má i hudba. K navodeniu hypnózy sa spravidla používajú nepretržite opakované tóny, rytmy a sugescie, smerované k uvoľneniu a sústredeniu pozornosti, vnímania, myslenia, emócií a správania, napr. na verbálne i neverbálne podnety hypnotizéra.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hypn%C3%B3z…
http://en.wikipedia.org/wiki/Hypnosis
Slovo hypnóza na www.meditacia.sk
https://www.google.sk/search?q=hypn%C3%B…
Hypnóza na web stránke online Sašu Puebla
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
Hypnóza na web stránke Cimax
https://www.cimax.sk/lieky/hypnoza-hypno…
Reiki Chujiro Hayashi
Chujiro Hayashi (vyslovuje sa: čujiro hajaši) bol námorný lekár a liečil svojich pacientov Reiki. Začal študovať s Usui v roku 1925, robil jeho vetvu Hayashi Reiki Kenkyu-Kai v Tokiu, Shinano-machi, zatiaľ čo jeho pán Usui bol stále nažive, a udržuje stále spôsob učenia Usui.
https://en.wikipedia.org/wiki/Chujiro_Ha…
Chujiro Hayashi na web stránkach online Sašu Puebla
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…

IQ: ONE BRAIN A MOZOČEK
Mozoček
Cerebellum (malý mozog, mozoček) je súčasťou mozgu, poskytuje koordináciu pohybov (jemné, presné, rýchle) a rovnováhu. Hemisféry mozočku kontrolujú rovnoľahlé časti tela (ľavá ľavú a pravá pravú). Okrem toho modulujúca aktivita ovplyvňuje aj kognitívne funkcie (napr. Spracovanie vizuálnych) informácií a myslenia) a reč.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Moze%C4%8D…
https://en.wikipedia.org/wiki/Cerebellum
Reiki pyramída – Gendai reiki
Gendai Reiki Ho je jednou z najzaujímavejších metód reiki v Japonsku a je to najrýchlejšie rastúci systém reiki.
http://www.threshold.ca/reiki/Gendai.htm…
http://www.ihreiki.com/blog/article/how_…
http://www.gendaireiki.or.jp/?lang=en
https://metaphysicalsciences2012.wordpre…

IQ: ONE BRAIN A MIECHA
Miecha
Miecha je nervová trubica vnútri chrbtice, ktorá nadväzuje na predĺženú miechu v mozgu a končí pod prvým bedrovým stavcom, kde sa definitívne rozpadá na jednotlivé miechové nervy. Jej dĺžka je 40 – 45 cm.
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADcha
http://en.wikipedia.org/wiki/Spinal_cord
Miecha na web stránke Cimax
https://www.cimax.sk/lieky/anatomia-miec…
Shamballa reiki
Shamballa je mysteriózna zem spojená s tantrickým meditačným božstvom Kálačakrou. O Shamballe sa hovorí, že sa nachádza na severe sveta, či vesmíre a toto miesto sa často stotožňuje so strednou Áziou.
https://en.wikipedia.org/wiki/Shambhala
Shamballa na web stránke online Sašu Puebla
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…

IQ: SVETELNÉ A ČASTICOVÉ PREPOJENIA
Svetlo
Svetlo je viditeľnou súčasťou elektromagnetického žiarenia. Jeho frekvencia je zhruba od 3,9 × 1014 Hz (hertz) do 7,9 × 1014 Hz, čo vo vákuu zodpovedá vlnovej dĺžke od intervalu 390-760 nm. Vlnové dĺžky viditeľného svetla ležia medzi vlnovými dĺžkami ultrafialového žiarenia a infračerveného žiarenia.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btl…
https://en.wikipedia.org/wiki/Light
Svetlo na web stránke online Sašu Puebla
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
http://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo/…
Mozgové hemisféry
Mozog je tvorený dvomi mozgovými hemisférami, ktoré sú oddelené drážkou, pozdĺžnou trhlinou. Mozog môže byť takto rozdelený do ľavej a pravej cerebrálnej hemisféry.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mozkov%C3%…
https://en.wikipedia.org/wiki/Cerebral_h…
Mozgové hemisféry na web stránke Sašu Puebla
https://www.google.sk/search?q=prava+a+l…
Nervstvo
Nervová sústava slúži na zachytenie a spracovanie podnetov pôsobiacich na organizmus a zabezpečenie primeranej reakcie na ne. Zaisťuje nervové riadenie, ktoré je rýchlejšie ako hormonálne a tak je vhodnejšie na prenos informácií, ktoré vyžadujú rýchlu koordinovanú reakciu.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nervov%C3%…
https://en.wikipedia.org/wiki/Nervous_sy…
Centrálna nervová sústava
Centrálna nervová sústava – CNS je hlavné nervové riadiace centrum. Skladá sa z mozgu a miechy. K CNS sa priraďujú niektoré zmyslové orgány – zrak, sluch, čuch a centrum rovnováhy. CNS riadi motorické reakcie, koordinuje pohyb a rovnováhu, nesie centrá životne dôležitých funkcií – dýchanie, krvný obeh, hlad, smäd
https://cs.wikipedia.org/wiki/Centr%C3%A…
http://en.wikipedia.org/wiki/Central_ner…
Nervstvo na web stránke esoterika Magnum
https://apoort.net/esoterika/reiki-oscil…
Slovo nervstvo na webe Sašu Puebla
https://www.google.sk/search?q=Nervstvo+…
Laser
Laser je zdroj monochromatického koherentného svetla, ktorý vznikne umiestnením zosilňovača svetla do optického rezonátora naladeného na príslušnú vlnovú dĺžku. Princíp lasera využíva zákony kvantovej mechaniky a termodynamiky.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Laser
https://en.wikipedia.org/wiki/Laser

IQ: OPERÁCIA MOZGU HLBOKO CHLADENÉHO
Operácia
Operácia – chirurgický zákrok znamená v medicínskej terminológii taký zákrok, v ktorom sa používajú chirurgické techniky, najmä manuálne prístrojové.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Operace_(m…
Mozog
Mozog je orgán, ktorý slúži ako centrum nervového systému, nachádza sa v hlave, zvyčajne blízko primárnych zmyslových orgánov. U priemerného človeka sa mozgová kôra (najväčšia časť) skladá z 15 – 33 miliárd neurónov, pričom každý z nich komunikuje pomocou synapsií s ďalšími niekoľkými tisícmi neurónov. Hmotnosť mozgu dospelého človeka je približne 1 400 g.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mozek
https://en.wikipedia.org/wiki/Brain
Slovo mozog na web stránke Sašu Puebla
https://www.google.sk/search?q=mozog&#03…
Mozog na web stránke CIMAX
https://www.cimax.sk/lieky/anatomia-mozo…

IQ: SCI-FI MYSLENIE FANTÁZIA
Fantázia
Fantázia je schopnosť, proces alebo produkt tvorby širokej palety významových útvarov, napr. obrazu prostriedkov a konečného výsledku predmetnej činnosti, programu správania sa v neurčitej problémovej situácii, obrazov, ktoré nahrádzajú činnosť, obrazov, ktoré sú alebo nie sú…
https://en.wikipedia.org/wiki/Fantasy_(p…
Fantázia na esoterike Magnum
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
Sci-fi
Vedecká fantastika alebo science fiction alebo sci-fi je žáner prozaických alebo audiovizuálnych diel, v ktorých sa obraz sveta, spravidla premietnutý do budúcnosti, opiera o znalosti súčasnej vedy a techniky a o predpoklady jej vývoja.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Vedeck%C3%A…
http://en.wikipedia.org/wiki/Science_fic…
Sci-fi na web stránke online Sašu Puebla
http://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo/…
Sci-fi na Facearcane
http://facearcane.apoort.net/?s=scifi

IQ: ANJELSKÉ SFÉRY – DETSKÉ ŽĽAZY
Anjel
Anjel je mýtická nadprirodzená duchovná bytosť, ktorá by mala byť podriadená Bohu či bohom a slúžiť ako posol medzi ľuďmi a bohmi. V pôvodnom hebrejskom význame bol anjel jednoducho „posol“.
https://en.wikipedia.org/wiki/Angel
Anjeli na web stránkach Sašu Puebla
http://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo/…
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
Reiki Anjel
Anjel ako vyslanec prináša niečo a nejako je pripravený pomôcť, vizuálny symbol anjela, ktorý je prezentovaný ako ľudská postava s krídlami alebo éterický vytvorený z hmly a má biele krídla vtákov.
https://apoort.net/meditation/reiki-ange…
Detská žľaza
Detská žľaza alebo týmus je žľaza s vnútorným vylučovaním. Je tvorená dvoma lalokmi a uložená v hrudníku pred priedušnicou, zasahujúc až k srdcu. V dobe pohlavného dospievania je nahradená tukovým tkanivom.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Brzl%C3%ADk
http://en.wikipedia.org/wiki/Thymus
Detská žľaza (týmus, brzlík)
Podľa veľkosti týmusu sa v dieťati formujú neuróny a spôsob myslenia.
Anjel + Fraktál + Teológia
Fraktál je geometrický objekt vybudovaný pomocou rekurzie. Ide o nepravidelný, fragmentovaný geometrický tvar, ktorý môže byť rozdelený na časti, z ktorých je každá aspoň približne podobná, zmenšená kópia celého geometrického tvaru.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Frakt%C3%A1…
http://en.wikipedia.org/wiki/Fractal
Videá fraktál na esoterika Magnum
https://apoort.net/esoterika/fractal-i/
https://apoort.net/esoterika/fractal-ii/
Teológia
Teológia alebo bohoslovie je náuka o Bohu. Predmetom teológie je boh a veda, ktorej predmetom je náboženstvo. Výraz teológia bol známy v gréckej filozofii od čias Pytagora, vtedy označovali menom teológovia mužov, ktorí básnili o bohoch.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teologie
Teológia na webe Sašu Puebla
https://www.meditacia.sk/1751-Teologia/

IQ: INTELIGENCIA TIANTAI NA METEORITOCH
Meteorit
Meteorit je teleso, ktoré vznikne po dopade meteoroidu na Zem alebo na iné kozmické teleso s pevným povrchom. Aby meteorit dopadol na zem, musí byť priemer meteoroidu minimálne jeden meter a jeho hmotnosť minimálne jedna tona. Musí sa okrem toho pohybovať malou rýchlosťou, t. j. 10 až 20 km/s.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Meteorit
http://en.wikipedia.org/wiki/Meteorite
Meteority na web stránke Sašu Puebla
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
https://apoort.net/esoterika/reiki-meteo…
Meteority na web stránke esoterika Magnum
https://apoort.net/esoterika/reiki-meteo…

IQ: TIGER REIKI IQ
Reiki tiger Dao
Výskum reiki na základe testovania a overovania, spoznávanie rôznych reiki systémov. Tentokrát sa budeme venovať DAO TIGER REIKI. Ide o najstarší typ reiki v Číne.
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…

IQ: FANTOMOVÉ BOLESTI – CELÉ TELO
Ľudské telo
Ľudské telo je jednotný súbor orgánov a orgánových sústav tvoriacich ľudský organizmus. Je zložené z mnohých rôznych druhov buniek, ktoré spolu vytvárajú tkanivá a následne orgány. Tieto spoločne zabezpečujú vnútorné prostredie a ľudskú životaschopnosť
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lidsk%C3%A…
https://en.wikipedia.org/wiki/Human_body

IQ: FANTÓMOVÉ BOLESTI – ĽUDIA
Ľudia
Fantómová končatina je pocit, že amputovaná alebo chýbajúca končatina (alebo dokonca orgán ako príloha) je stále pripojená k telu. Fantómové pocity majú po amputácii približne 60-80% jedincov. Je to väčšinou bolestivé. Bolesť niekedy zhoršuje stres, úzkosť a zmeny počasia.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fantomov%C…
https://en.wikipedia.org/wiki/Phantom_li…
Človek
Človek je hominidný druh, k nemu patrí jediný súčasne žijúci človek – človek múdry. Samec sa nazýva muž, samica žena, mláďa človeka dieťa. Odhaduje sa, že rod je starý asi 2,8 milióna rokov.
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Clov%…
https://en.wikipedia.org/wiki/Homo

IQ: FANTÓMOVÉ BOLESTI – ZVIERATÁ
Zvieratá
Živočíchy hovorovo zvieratá sú mnohobunkové eukaryotické organizmy živiace sa prevažne heterotrofne a spravidla schopné aktívneho pohybu aspoň v niektorej fáze svojho života (hoci niektoré druhy zostávajú na jednom mieste po celý život – sú prisadnuté).
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivo%…
https://en.wikipedia.org/wiki/Animal

IQ: FANTÓMOVÁ PUPOČNÁ ŠNÚRA
Pupok
Pupok – odborne jazva pupočná, latinsky umbilicus, je jazva na bruchu cicavcov, kde pred narodením vyrastala pupočná šnúra. Počas zárodočného vývoja cez oblasť pupka prechádzali dôležité pupočníkové cievy, ktoré umožňovali zásobovať plod kyslíkom, živinami a odstraňovať odpadové látky.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pupek#Lids…
https://en.wikipedia.org/wiki/Navel
Pupok na online Sašu Puebla
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
Pupok na esoterika Magnum
https://apoort.net/esoterika/reiki-spira…

IQ: FANTÓMOVÁ PLACENTA
Placenta
Placenta je orgán, ktorý spája vyvíjajúci sa plod so stenou maternice, aby umožnil príjem živín, zabezpečil termoreguláciu plodu, elimináciu odpadu a výmenu plynu prostredníctvom krvného zásobovania matky.
https://en.wikipedia.org/wiki/Placenta

IQ: FANTÓMOVÉ BOLESTI – MEDITUJÚCI
Fantómová bolesť
Fantómová bolesť je súhrn pocitov od mierneho brnenia, či mimovoľných pohybov amputovanej končatiny až po kruté, pálivé, bodavé alebo vystreľujúce bolesti nielen v odstránenej časti tela, ale aj na vzdialených miestach ako je chrbát alebo hlava.
https://en.wikipedia.org/wiki/Phantom_li…
Články – fantómové bolesti
http://www.solen.sk/pdf/d0bfc8b621edba72…
http://primar.sme.sk/c/4117199/fantomove…
Amputácia
Amputácia je odstránenie periférnej časti tela od celku buď úrazom alebo chirurgicky. V chirurgii sa amputácia vykonáva z dôvodu zmiernenia či odstránenia bolesti alebo za účelom zamedzenia šírenia infekcie (gangréna) či metastáz
https://en.wikipedia.org/wiki/Amputation
Chirurgia – operácie
Chirurgia je základný medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá diagnostikou a liečbou ochorení a úrazov, ktoré sú liečiteľné chirurgickými metódami.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chirurgie
https://en.wikipedia.org/wiki/Surgery

IQ: OSOBA PO KLINICKEJ SMRTI
Človek
Človek je hominidný druh, k nemu patrí jediná súčasne žijúca ľudská bytosť (Homo sapiens sapiens) a jeho blízki zaniknutí príbuzní. Samec sa nazýva muž, samica žena, mláďa človeka dieťa. Odhaduje sa, že rod je starý asi 2,8 milióna rokov. Pôvod rodiny Homo sa datuje do tej doby, kedy sa objavili prvé kamenné nástroje a teda v čase, keď začal najstarší paleolit.
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Clov%…
https://en.wikipedia.org/wiki/Homo
Klinická smrť
Za klinickú smrť považujú lekári stav, kedy sa pomocou elektroencefalografu (skrátene EEG – prístroj, ktorý zaznamenáva mozgovú aktivitu) zistí, že ľudský mozog neprejavuje žiadnu činnosť, navyše nepracuje obehový a dýchací systém v tele.
https://en.wikipedia.org/wiki/Clinical_d…

IQ: OSOBA PO MNOHÝCH KLINICKÝCH STAVOCH
Fantómová končatina
Fantómová končatina je pocit, že amputovaná alebo chýbajúca končatina (alebo dokonca orgán) je stále pripojená k telu. Fantómové pocity má po amputácii približne 60-80% jedincov. Je to väčšinou bolestivé. Bolesť niekedy zhoršuje stres, úzkosť a zmeny počasia.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fantomov%C…
https://en.wikipedia.org/wiki/Phantom_li…

IQ: OSOBY PRI KREMÁCII
Kremácia
Pohreb je ceremoniál poslednej rozlúčky so zosnulým človekom, najčastejšie pochovávaním do zeme alebo spálením (kremácia), ľudské pozostatky sú zvyčajne usadené v urnách, niekedy rozptýlené na lúkach. Pohrebné obrady patria k najstarším známkam ľudskej kultúry a takmer vždy vyjadrovali nejakú formu predstavy o posmrtnom živote.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kremace
https://en.wikipedia.org/wiki/Cremation
Krematórium
Krematórium je budova určená na kremáciu, pohreb žiarom, spopolnenie zosnulých. Spaľovanie mŕtvych bolo od dávnej minulosti u mnohých národov rozšíreným spôsobom pohrebu. Novšie sa znovu začalo používať od roku 1878 (v Nemecku) a od tých čias sa v svetovom meradle najmä vo veľkých mestách postupne nahrádza pochovávanie mŕtvych na cintorínoch spopolňovaním.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Krematorium
http://en.wikipedia.org/wiki/Crematory

IQ: ČERSTVO ZOMRETÁ OSOBA
Klinická smrť
Za klinickú smrť považujú lekári stav, kedy sa pomocou elektroencefalografu (skrátene EEG – prístroj, ktorý zaznamenáva mozgovú aktivitu) zistí, že ľudský mozog neprejavuje žiadnu činnosť, navyše nepracuje obehový a dýchací systém v tele.
https://en.wikipedia.org/wiki/Clinical_d…
Pitevňa
Miestnosť, v ktorej sa pitvá sa všeobecne nazýva pitevňa, v prípade patologicko-anatomických, lekárskych a súdnych pitiev sa niekedy používa termín “pitevná miestnosť”. Podľa druhy pitvy môže pitvu vykonanávať lekár-patológ, súdny lekár anatóm, veterinárny lekár, zoológ a podobne.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pitva
https://en.wikipedia.org/wiki/Autopsy

IQ: TELO V HROBE
Hrob
Hrob je vykopaná jama na pochovanie mŕtvoly – nakopená hlina nad pochovanou mŕtvolou. Nachádza sa zvyčajne na cintorínoch.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hrob
https://en.wikipedia.org/wiki/Grave

IQ: ZÁZNAM ZOMRETEJ OSOBY PO SMRTI
Smrť
Smrť, úmrtie, skon, je (z biologického a medicínskeho hľadiska) ukončenie životných funkcií v tele spolu s nezvratnými zmenami, ktoré znemožňujú obnovenie životných funkcií. Smrť je teda stav organizmu po ukončení života, úplná a trvalá strata vedomia.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Smrt
https://en.wikipedia.org/wiki/Death
Posmrtný život
Posmrtný život (označovaný aj ako život po smrti alebo neskôr) je presvedčenie, že podstatná časť identity alebo vedomia jednotlivca pretrváva po smrti tela. Viera v posmrtný život, ktorý môže byť naturalistický alebo nadprirodzený, je v rozpore s vierou v zabudnutie po smrti.
https://en.wikipedia.org/wiki/Afterlife

IQ: KOSTI PO SMRTI OSOBY
Ľudská kostra
Ľudská kostra predstavuje súbor kostí, ktoré dohromady vytvárajú pevnú, pasívne pohyblivú oporu tela, na ktorú sa upínajú svaly. Kostrou tvorené ochranné púzdra (lebka, hrudník) zároveň chránia niektoré kľúčové orgány pred zranením. Ľudská kostra tvorí cca 14% telesnej hmotnosti.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lidsk%C3%A…
https://en.wikipedia.org/wiki/Human_skel…

Ľudské kosti
Kosť je tvrdá, mineralizovaná štruktúra slúžiaca ako mechanická ochrana vnútorných orgánov a opora tela, tvoriaca vnútornú konštrukciu, na ktorú sa upínajú svaly a šľachy. Súhrn všetkých kostí v tele sa nazýva kostra. Ľudská kostra dospelého človeka má cca 206 kostí.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kos%C5%A5
http://en.wikipedia.org/wiki/Bone
Kosti na web stránke online Sašu Puebla
http://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo/…

Antrolológia
Antropológia je veda o človeku, biologická antropológia študuje ľudské telo, od anatómie sa líši hlavne záujmom o vznik a vývoj človeka. Kultúrna antropológia sa zaoberá človekom ako spoločenskou a kultúrnou bytosťou. Patrí medzi vedy holistickej – snaží sa vytvoriť celkový obraz človeka, zaoberá sa všetkými ľuďmi vo všetkých dobách a zároveň tiež všetkými rozmermi človečenstva.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Antropologi…
http://en.wikipedia.org/wiki/Anthropolog…

IQ: MATKA A JEJ ZOMRETÉ DIEŤA
Matka
Matkou dieťaťa je žena, ktorá dieťa porodila. Matkou dieťať sa môže stať žena aj ináč ako biologicky a to na základe práva, vzniká tak rodičovstvo právnou cestou. Tato cesta je označovaná ako osvojenie.[7
https://cs.wikipedia.org/wiki/Matka
https://en.wikipedia.org/wiki/Mother
Dieťa
Dieťa je nedospelý človek vo veku do 15 alebo do 18 rokov, v širšom zmysle akýkoľvek priamy potomok nejakého rodiča.
https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADt%C…
https://en.wikipedia.org/wiki/Child

IQ: STAV MOZGU PO KLINICKEJ SMRTI
Klinická smrť
Za klinickú smrť považujú lekári stav, kedy sa pomocou elektroencefalografu (skrátene EEG – prístroj, ktorý zaznamenáva mozgovú aktivitu) zistí, že ľudský mozog neprejavuje žiadnu činnosť, navyše nepracuje obehový a dýchací systém v tele.
https://en.wikipedia.org/wiki/Clinical_d…

IQ: DÝCHACIE NÁVYKY
Pľúca
Pľúca sú orgán patriaci do dýchacej sústavy. Slúžia na výmenu kyslíka zo vzduchu a oxidu uhličitého z krvi počas dýchania. Ľudské pľúca sú rozdelené na ľavú a pravú časť. Ľavá časť sa skladá z dvoch a pravá z troch pľúcnych lalokov. Pľúca dospelého človeka sa skladajú z približne 300 miliónov alveol, ktoré spolu zaberajú plochu okolo 140 m2.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%ADce
https://en.wikipedia.org/wiki/Lung

IQ: KLAMANIE NEURÓNOV, ŽE STE MŔTVY
Smrť
Smrť, úmrtie, skon, je (z biologického a medicínskeho hľadiska) ukončenie životných funkcií v tele spolu s nezvratnými zmenami, ktoré znemožňujú obnovenie životných funkcií. Smrť je teda stav organizmu po ukončení života, úplná a trvalá strata vedomia.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Smrt
https://en.wikipedia.org/wiki/Death

Neurón
Neurón alebo nervová bunka je bunka, ktorá je najvýznamnejším stavebným a funkčným prvkom nervového tkaniva. Skladá sa z tela bunky (nervovej bunky v užšom zmysle) – neurocytu alebo perykaryónu, ktoré má prevažne význam centra látkovej premeny, a z vodivých výbežkov.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Neuron
https://en.wikipedia.org/wiki/Neuron

Mozog
Mozog je orgán, ktorý slúži ako centrum nervového systému, nachádza sa v hlave, zvyčajne blízko primárnych zmyslových orgánov. U priemerného človeka sa mozgová kôra (najväčšia časť) skladá z 15 – 33 miliárd neurónov, pričom každý z nich komunikuje pomocou synapsií s ďalšími niekoľkými tisícmi neurónov. Hmotnosť mozgu dospelého človeka je približne 1 400 g.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mozek
https://en.wikipedia.org/wiki/Brain

IQ: SIAMSKÉ DVOJČATÁ
Pyramídy
Pyramída je ihlanovitá stavba. Základom pyramíd býva spravidla štvoruholník alebo trojuholník, to znamená, že pyramída má zvyčajne tri alebo štyri strany, ktoré musia byť trojuholníkové. Konštrukčne najjednoduchšie je urobiť pyramídu na štvorcovú.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pyramida
https://en.wikipedia.org/wiki/Pyramid
Pyramídy na web stránke online Sašu Puebla
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…

Pyramidálne neuróny
Mozoček a extrapyramidálne bunky
Globus pallidus je štruktúra v mozgu – časť bazálnych ganglií, ktoré sa podieľajú okrem mnohých iných vecí na regulácii pohybov, ktoré sa vyskytujú na podvedomej úrovni. Ak je globus pallidus poškodený, môže to spôsobiť poruchy hybnosti ako je to vidieť u niektorých ľudí s progresívnymi neurologickými poruchami. Globus pallidus je zapojený do neustálej jemnej regulácie pohybu, ktorá umožňuje ľuďom chodiť, hovoriť a zapojiť sa do celého radu ďalších aktivít s minimálnou úrovňou prerušenia.
https://en.wikipedia.org/wiki/Globus_pal…
Extrapyramídový systém
V anatómii je extrapyramídový systém neurónová sieť, ktorá je súčasťou motorického systému a spôsobuje mimovoľné pohyby. Extrapyramídové plochy sú predovšetkým nájdené na retikulárnej formácii pons a medulla a cieľových neurónov v mieche.
https://en.wikipedia.org/wiki/Extrapyram…

Dvojčatá
Dvojčatá sú dvaja jedinci, ktorí sa rozvíjajú v rámci jedného tehotenstva matky. Počet pôrodov dvojčiat narástol za posledné roky v dôsledku rozvoja metód asistovanej reprodukcie. V Európe pripadá 9–16 pôrodov dvojčiat na 1000 pôrodov.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dvoj%C4%8D…
https://en.wikipedia.org/wiki/Twin
Reiki jednovaječné dvojčatá
Monoamniotické dvojčatá sú identické dvojčatá, ktoré zdieľajú rovnaký plodový vak v maternici, ale majú dve oddelené pupočné šnúry.Ide o špecifický stav psychiky dvoj jedincov, ktorí sa podobajú jeden na druhého a často je jeden dominantný jedinec a druhý sa podriaďuje.
https://en.wikipedia.org/wiki/Monoamniot…
Slovo jednovaječné dvojčatá na webe Sašu Puebla
https://www.google.sk/search?q=jednovaje…

Siamské dvojčatá
Siamské dvojčatá sú dvojčatá rovnakého pohlavia, ktoré sú zrastené v rovnakých častiach tela.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Siamsk%C3%…
https://en.wikipedia.org/wiki/Conjoined_…

Reiki pyramída – Gendai reiki
Gendai Reiki Ho je jednou z najzaujímavejších metód reiki v Japonsku a je to najrýchlejšie rastúci systém reiki.
http://www.threshold.ca/reiki/Gendai.htm…
http://www.ihreiki.com/blog/article/how_…
http://www.gendaireiki.or.jp/english/
Gendai reiki na web stránke esoterika Magnum
https://apoort.net/esoterika/reiki-skoly…

IQ: POLYHISTORICKÁ OSOBNOSŤ EZOTERIKA
Polyhistorická osobnosť
Polyhistor je klasické označenie pre človeka so širokým množstvom poznatkov alebo zručností vo viacerých odboroch ľudskej činnosti. Ide spravidla o mnohostranného učenca, charakteristického všestrannosťou svojich záujmov a nezriedka tiež jedinečnú genialitou
http://cs.wikipedia.org/wiki/Polyhistor
http://en.wikipedia.org/wiki/Polymath

IQ: VŠESTRANNÁ OSOBNOSŤ
Osobnosť
Osobnosť je súbor vlastností, ktoré charakterizujú individualitu jednotlivca konkrétnej osoby, zameranú na realizáciu životných cieľov a rozvoj ich možností v spoločnosti. Skladá sa z individuálnej kombinácie biologických, psychologických a sociálnych aspektov každého jednotlivca.

IQ: VZDELANOSŤ DO UMELEJ INTELIGENCIE
Škola
Škola je vo všeobecnosti akékoľvek výchovno-vzdelávacie zariadenie, organizácia alebo inštitúcia. Niekedy sa týmto pojmom myslí budova alebo sídlo danej inštitúcie.
https://en.wikipedia.org/wiki/School

IQ: VZDELANOSŤ DO TECHNIKY
Technika
Technika sa dnes chápe ako súbor historicky sa vyvíjajúcich ľudských činností a pracovných metód založených na aplikácii prírodných vied, kde ľudia používajú nástroje (alebo výrobné prostriedky), energiu a svoje vlastné (duševné a fyzické) sily na prispôsobenie svojho prostredia a prekonanie ťažkostí v prírode.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Technika

Stroj
Stroj je všeobecné označenie pre mechanické alebo elektromechanické transformačné a energeticky využiteľné zariadenia, ktorými človek rozširuje svoje možnosti a možnosti.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Stroj
https://en.wikipedia.org/wiki/Machine

Zariadenie – mechanizmus
Mechanizmus je sústava telies, ktoré sa môžu vzájomne pohybovať a ktorým väzby ponechajú jeden alebo dva stupne voľnosti.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Mechanizmu…
https://en.wikipedia.org/wiki/Mechanism_…

Roboty
Robot je automatické zariadenie schopné reagovať na podnety okolia a na toto okolie spätne pôsobiť. Robot je schopný vnímať okolie pomocou senzorov, reagovať na ne, zasahovať do nich alebo vytvárať vlastný nápad, model.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Robot
https://en.wikipedia.org/wiki/Robot

Družica
Umelá družica alebo umelý satelit je umelé kozmické teleso, ktoré sa pohybuje v prvom priblížení po uzavretej krivke (obežnej dráhe, približne po elipse) okolo prirodzeného kozmického telesa, napr. planéty alebo jej mesiaca, na rozdiel od kozmických sond, pohybujúcich sa na začiatku ich letu v gravitačnom poli Zeme po otvorených krivkách, po (parabole alebo hyperbole).
https://cs.wikipedia.org/wiki/Um%C4%9Bl%…
https://en.wikipedia.org/wiki/Satellite

IQ: VZDELANOSŤ DO KOZMU
Astronómia
Astronómia je veda, ktorá sa zaoberá fenoménami za hranicami zemskej atmosféry. Najmä výskumom kozmických telies, ich systémov, rôznych dejov vo vesmíre a vesmírom ako celku.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Astronomie
https://en.wikipedia.org/wiki/Astronomy
Astronómia na web stránke Psychonautika
http://wp.apoort.net/

Astrofyzika
Astrofyzika je časťou astronómie, ktorá sa zaoberá fyzikou vo vesmíre, pokrýva fyzikálne vlastnosti nebeských objektov a aj ich správanie a vzájomné pôsobenie. Medzi objekty skúmané astrofyzikou patria galaxie, hviezdy, planéty, exoplanéty, medzihviezdne médium a kozmické mikrovlnné pozadie.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Astrofyzik…
https://sk.wikipedia.org/wiki/Astrofyzik…
Astrofyzika na web stránke Psychonautika
http://wp.apoort.net/astrofyzika-obsah/

Kvantovaná fyzika
Kvantová fyzika je časť fyziky využívajúca aparát kvantovej teórie. Kvantová teória je ucelená sústava teoretických disciplín opisujúcich vlastnosti a správanie mikročastíc a fyzikálnych polí a ich vzájomnú interakciu.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kvantov%C3…
Kvantovaná fyzika na web stránke Psychonautika
http://wp.apoort.net/kvantova-fyzika/

IQ: AUTISTICKÉ OSOBNOSTI
Autista
Autizmus je pervazívna vývojová porucha, ktorú charakterizujú deficity v oblasti komunikácie, sociálnej interakcie a predstavivosti. Postihnutie v oblasti komunikácie zahŕňa problémy porozumieť reči druhých a udržiavať zmysluplnú konverzáciu. Deficit v komunikácii je hlboko spojený s problémami pri vytváraní vzťahov.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Autismus
http://en.wikipedia.org/wiki/Autism

IQ: INDIGOVÉ DETI
Indigové dieťa
Indigové deti sú čitateľné už od prvých dní po narodení. V podstate nemajú potrebu spať a často bdejú a pozorujú svoje okolie.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Indigov%C3…
https://en.wikipedia.org/wiki/Indigo_chi…
Indigové deti na esoterika Magnum
https://apoort.net/esoterika/male-cakry/…

IQ: VŠESTRANNÉ POZNATKY Z DUCHOVNA
Poznanie
Poznanie je nadobudnutie poznatkov; vzťah medzi poznávaným a poznávajúcim. Procesuálnou stránkou poznania je poznávanie. Výsledkom, produktom poznávania je poznatok. Poznanie je predmetom skúmania v rámci teórie poznania, psychológie, intelektiky, biológie, informatiky, kybernetiky a iných disciplín.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pozn%C3%A1…
https://en.wikipedia.org/wiki/Cognition

Veda
Veda ako celok je systematický spôsob racionálneho poznávania skutočnosti, zameraný na spoľahlivosť výsledkov a často aj na možnosti aplikácie a predikcie (aplikovanej vedy). Predmetom vedeckého poznania môžu byť abstraktné štruktúry a vzťahy, objekty a procesy neživej aj živej prírody alebo ľudskej spoločnosti, kultúry a myslenia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Veda
http://en.wikipedia.org/wiki/Science

IQ: TEOLOGICKY VZDELANÁ OSOBA
Teológia
Teológia alebo bohoslovie je náuka o Bohu. Predmetom teológie je boh a veda, ktorej predmetom je náboženstvo. Výraz teológia bol známy v gréckej filozofii od čias Pytagora, vtedy označovali menom teológovia mužov, ktorí básnili o bohoch.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teologie
Teológia na webe Sašu Puebla
https://www.meditacia.sk/1751-Teologia/

IQ: NÁBOŽENSKY VZDELANÁ OSOBA
Nekonečno a večnosť
Nekonečno je abstraktný pojem, ktorý označuje kvantitu (množstvo) niečoho, čo je tak veľké, že nemá koniec, typicky sa nedá spočítať, zmerať a ak áno, tak je väčšia ako každé konečné číslo. Nekonečno nemá hranice, ale nie je to isté, čo neohraničenosť.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nekone%C4%8…
https://en.wikipedia.org/wiki/Infinity
Nekonečno
Nekonečno ako výraz toho, čo jest, ale jeho obmedzenie si nemožno myslieť. Má sa tým na mysli nekonečný čas, priestor, svet, mnohosť bytia, pôsobenia. Slovným spojením nekonečnosť Boha sa mieni neobmedzená plnosť Božieho bytia, teda nekonečno vôbec, t.j. Najvyšší, do žiadnej konečnej kategórie nepatria dokonalosť boží.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nekone%C4%8…
Slovo nekonečno na webe Sašu Puebla
https://www.google.sk/#q=nekonecno+site:…
Nekonečno na esoterike Magnum
https://apoort.net/esoterika/nekonecno/

IQ: INTELIGENCIA V KOZME
Život v kozme
Mimozemský život je pojem pre podmnožinu živých organizmov, ktoré vznikli a existujú mimo planéty Zem (tieto organizmy sa nazývajú aj mimozemské biologické jednotky). V súčasnosti je to hypotetický termín, pretože život nie je vo vesmíre známy nikde inde ako na Zemi.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mimozemsk%…
https://en.wikipedia.org/wiki/Extraterre…

Kozmos
Vesmír či kozmos je súhrnné označenie všetkej hmoty, energie a časopriestoru, ktorý obsahuje. Zahŕňa hviezdy, planéty, galaxie, medzigalaktický priestor a ďalšie.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vesm%C3%AD…
Kozmos na web stránke Sašu Puebla
Venujeme sa tu celkovo astronómii a to je veda o skúmaní kozmu, výcviku prieniku ezoterikovej mysle do kozmu, tréning tejto schopnosti, poznatky a skúsenosti o kozme a vesmíre.
https://meditacia.sk/1294-Kozmos/
https://meditacia.sk/2024-Reiki-klasicke…
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…

IQ: ASTRÁLNA INTELIGENCIA DO SNOV
Sen
Sen je zážitok obrazových, zvukových a iných zmyslových vnemov vytváraných mozgom počas spánku. Udalosti v snoch bývajú často neuskutočniteľné alebo málo pravdepodobné a snívajúci nad nimi obvykle nemá kontrolu.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Sen
http://en.wikipedia.org/wiki/Dream
Sny na web stránkach Sašu Puebla
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
https://apoort.net/esoterika/reiki-pirka…

IQ: INTELIGENCIA ÁKÁŠA – MAGMATICKÉ POLE ZEME
Magnetické pole Zeme
Magnetické pole Zeme alebo geomagnetizmus alebo zemská magnetosféra je priestor okolo Zeme, v ktorom pôsobí magnetická sila. Siaha do vzdialenosti mnoho tisíc až stotisíc kilometrov. Je dôležitým ochranným faktorom pre biosféru. Magnetické pole Zeme má dipólový charakter, to znamená, že rozloženie jeho siločiar je podobné siločiaram v okolí tyčového magnetu.
https://en.wikipedia.org/wiki/Earth%27s_…
Magnetické pole Zeme na web stránke esoterika Magnum
https://apoort.net/esoterika/reiki-mega-…

Sopka
Sopka alebo vulkán je geomorfologický útvar vytvorený magmou vystupujúcou na zemský povrch (kde sa nazýva láva), prípadne pod vodou alebo ľadom.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sopka
https://en.wikipedia.org/wiki/Volcano

Magma
Magma je roztavená (s teplotou 600- 1200 °C) najčastejšie kremičitá hornina s obsahom rozpustených fluidných zložiek, ktoré sa tvoria v plášti Zeme (prípadne iných planét).
https://cs.wikipedia.org/wiki/Magma
https://en.wikipedia.org/wiki/Magma

Ákáša
Ákáša je slovo v sanskrite s významom éter (ako základný stavebný prvok hmoty v starovekej vede). Ákáša je pralátka, hmotný prazáklad vesmíru, stavebná látka stvorenia, ktorá súvisí s priestorom, pole, na ktoré sa premieta akákoľvek existencia, nekonečne riedky pra-element.
https://en.wikipedia.org/wiki/Akasha

IQ: SUPRAVODIVÉ KOSTI
Kosti
Kosť je tvrdá, mineralizovaná štruktúra slúžiaca ako mechanická ochrana vnútorných orgánov a opora tela, tvoriaca vnútornú konštrukciu, na ktorú sa upínajú svaly a šľachy. Súhrn všetkých kostí v tele sa nazýva kostra. Ľudská kostra dospelého človeka má cca 206 kostí.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kos%C5%A5
http://en.wikipedia.org/wiki/Bone

Supravodivosť
Supravodivosť je makroskopický kvantový jav, pri ktorom materiál kladie nemerateľne malý elektrický odpor pri prechode elektrického prúdu, neuvoľňuje sa žiadne joulové teplo a materiál sa stáva ideálnym diamagnetikom, čím kompenzuje vonkajšie magnetické pole.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Supravodiv…
https://en.wikipedia.org/wiki/Supercondu…
Jáchymovské kúpele
Kúpele Jáchymov sú prvé radónové kúpele na svete, majú výnimočné postavenie v liečbe chorôb pohybového aparátu vďaka svojmu unikátnemu základnému liečebnému prostriedku – radónovým minerálnym vodám.
http://kupele.jachymov.net/

Pamäť
Pamäť je psychický proces a/alebo rozumová schopnosť a/alebo výsledok uchovávania a opätovného vybavovania informácií. Prídavné meno k slovu pamäť znie pamäťový alebo mnemonický.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pam%C4%9B%…
https://en.wikipedia.org/wiki/Memory

IQ: KOZMICKÉ VEDOMIE
Vesmír
Vesmír alebo kozmos je súhrnné označenie všetkej hmoty, energie a časového priestoru, ktorý ich obsahuje. Zahŕňa hviezdy, planéty, galaxie, medzigalaktický priestor a ďalšie. V užšom zmysle sa vesmír tiež niekedy používa ako označenie priestoru, teda časť vesmíru mimo Zeme.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vesm%C3%AD…
https://en.wikipedia.org/wiki/Universe

Kozmos
Vesmír či kozmos je súhrnné označenie všetkej hmoty, energie a časopriestoru, ktorý obsahuje. Zahŕňa hviezdy, planéty, galaxie, medzigalaktický priestor a ďalšie.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vesm%C3%AD…

Astronómia
Astronómia je veda, ktorá sa zaoberá fenoménami za hranicami zemskej atmosféry. Najmä výskumom kozmických telies, ich systémov, rôznych dejov vo vesmíre a vesmírom ako celku.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Astronomie
https://en.wikipedia.org/wiki/Astronomy

Astrofyzika
Astrofyzika je časťou astronómie, ktorá sa zaoberá fyzikou vo vesmíre, pokrýva fyzikálne vlastnosti nebeských objektov a aj ich správanie a vzájomné pôsobenie. Medzi objekty skúmané astrofyzikou patria galaxie, hviezdy, planéty, exoplanéty, medzihviezdne médium a kozmické mikrovlnné pozadie.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Astrofyzik…
https://sk.wikipedia.org/wiki/Astrofyzik…

VIDEÁ REIKI HEALING
https://www.youtube.com/watch?v=l8W2TBfM…
https://www.youtube.com/watch?v=bd6Qbf-N…
https://www.youtube.com/watch?v=yW-Kp_3m…
https://www.youtube.com/watch?v=4kHVyRGR…
https://www.youtube.com/watch?v=mPNb3nvG…
https://www.youtube.com/watch?v=82sg6GQG…
https://www.youtube.com/watch?v=RiVM7ysx…

https://www.youtube.com/watch?v=XYP31DgO…
https://www.youtube.com/watch?v=IGJ8MiQl…
https://www.youtube.com/watch?v=KRY4P7WY…
https://www.youtube.com/watch?v=CGT2ZwHV…
https://www.youtube.com/watch?v=akXKvBe8…
https://www.youtube.com/watch?v=dA5ezgpf…
https://www.youtube.com/watch?v=SKTsUycp…
https://www.youtube.com/watch?v=seHB18DI…

VIDEÁ GOLDEN TEMPLES
https://www.youtube.com/watch?v=ZqjEs_yM…
https://www.youtube.com/watch?v=SJwO7V_Y…
https://www.youtube.com/watch?v=MqF7ysFn…
https://www.youtube.com/watch?v=ZFcVND3d…
https://www.youtube.com/watch?v=gMwCnbwc…
https://www.youtube.com/watch?v=vngxTpj_…
https://www.youtube.com/watch?v=BzDInR_0…

https://www.youtube.com/watch?v=H-KjX5Bt…
https://www.youtube.com/watch?v=UaEl7YPP…
https://www.youtube.com/watch?v=rNSiLuXI…

Comments are closed