Reiki IQ I.

Datum sběru: 03.01.2017

Reiki IQ I. 

Přináší sponzor: psychotronik / saša pueblo
http://www.cimax.sk/lieky/sasa-pueblo
sasapueblo@gmail.com

reiki-1

Lidská inteligence za hranici života

Saša Pueblo: Samotný člověk je bio inteligentní existence. Pod tímto pojmem rozumíme každého člověka, který si dokáže ještě vzpomenout na své jméno a příjmení a na to, co zažil. Tedy inteligentní bytost je zdravý jedinec, který si uvědomuje, že je tady, jak vznikl a jak zanikne. Osoby po 80. roce života ztrácejí inteligenci a už mají reakce zvířete a ne člověka. Tedy inteligentní bytosti jsme proto, protože nás k tomu vychovali rodiče a společnost kolem nás. Narodíme se jako malá zvířátka, protože inteligence není v genech a musíme se ji naučit. A jak staré osoby o ni přijdeme kvůli celkové devastaci a se nástrojem zvané stáří, která končí zatím vždy biologickou smrtí.

Budu se zde věnovat problematice tvorby inteligentního systému člověka, ale zajdeme si i do tvorby mechanické inteligence. Postoupíme i do moderní formy umělé inteligence procesorů a počítačů a podobných zařízení, tedy technické inteligence založené na manipulaci s částicemi jako jsou elektrony a fotony, ale i jiné částice neviditelného světa kolem nás.

Bude to o tom, jak předělat vlastní mozek, vlastní programy, které nám dala lidská civilizace. Jak posunout vlastní intelekt, vlastní představy o životě za hranice života. Je to náročná téma, jako sebe pozměnit, jak v sobě vytvořit úplně jinou inteligentní osobu a tato nová osoba bude mít spoustu mimořádných schopností. Půjdeme od klasického člověka k nadčlověku, který v sobě pozmění, co se bude dát a vytvoří v sobě množství mimořádných schopností na základě uvažování. A pak vše, co se dá, převede do praxe.

Zamyslel jsem se nad sebou, protože jsem inteligentní. A k tomu nemám chuť zestárnout, zemřít a ztratit své vzpomínky, své vědomí, svou inteligenci a pud sebezáchovy. Za 25 let aktivní ezoteriky jako duchovních aktivit jsem pud sebezáchovy posílil. Posílil jsem ho z lidského rozměru do rozměru i po smrti. Je to důležité, abyste si programovali pud sebezáchovy k tomu, aby nabyl dimenzi. Chci, aby můj pud sebezáchovy udělal vše, aby fyzická smrt nebyla definitivní konec mé inteligence, mého vědomí a existence. A to je důležitá meditace, abyste se ještě během života snažili o to, co může být po smrti.

Za současných okolností bohužel, fyzickou smrtí těla končí vědomí, končí i intelekt. K tomu, abychom si uchovali vědomí o tom, co jsme a co jsme zažili, bychom potřebovali alespoň 4 miliardy let. Tak dlouho bylo třeba, aby se z buněk vyvinuly zvířata a pak myslící lidé. Člověk žije průměrně od 60 do 100 let a tato krátká doba není 4 miliardy let. Tedy vědomí ztratíme, ale je zde možnost uložit si vzpomínky tak, aby se neztratily a nezničili. To je možné. A během života se dá začít pracovat na přepsání a přeskupení lidského intelektu na intelekt, který funguje i po smrti člověka. Za 100 let aktivní činnosti na přebudování svého intelektu se dá dosáhnout pouze vývoj na úrovni hmyzu jako jsou včely a mravenci. Tedy dá se tu přece jen něco dělat.

A upřímně řečeno, uvědomil jsem si, že smysl života je v tom, že budu co nejblíže ke křesťanské a náboženské ideje a to je idea nej, navždy, všechno, všude donekonečna. A tedy je zde potřeba věnovat se nejprve teoreticky, ale i teologicky pojmu nekonečno, věčnost, nejdokonalejší. Jde o zájem o teologii, ale i o matematický pojem nekonečno. Hledáte vše, co se věnuje pojmu nekonečno. Je to teoretická činnost a prakticky nepoužitelná v běžném životě. Ale pro pud sebezáchovy je to záležitost na zrealizování. A o tomto to tady bude.

Rozhodl jsem se, že si ověřím všechno kolem toho, co kdo dělal, aby po smrti něco bylo a něco po sobě zanechal i jinak než nějaké dílo, obraz, stroj nebo dobrý a špatný skutek. Sezbírali jsme, co se dalo kolem smrti a umírání, o spiritismu, okultismu, neuvěřitelných zážitcích a hlavně o klinické smrti. Mám za sebou nekonečný počet dní čtení a studování této problematiky. Setkávání se s lidmi, co přežili klinickou smrt. S osobami, které byly silně věštecké a senzibilní a vnímali svět mrtvých. Setkávání se s ženami, kterým zemřelo dítě a přesto ho u sebe cítili. Setkání s dvojčaty, kde jedno zemřelo a druhé žilo a jak to cítila živá dvojče. Siamská dvojčata po operaci, kde jedno přežilo a druhé zemřelo. Stejně setkávání se s osobami, kterým byla realizována amputace nějaké části těla. Osoby popisují, že vnímají energetickou končetinu. Medicína má pro tento stav název fantomové bolesti po amputaci končetiny. A toto je to, co potřebujete dosáhnout jako první stav. Mentálně a pokud možno v reálných představách a stavech. A postupně pomocí mentálních stavů v těle dosahujete mentální amputaci všech částí a orgánů těla. Celková amputace. Cvičíte přes bolest pronikající do oblasti, kterou amputujete. Výsledek je fantomové tělo v celém těle a v každé buňce. Pozor na psychiku a udržení si rozumného chování. Toto cvičení může poškodit zdraví a to hlavně psychické. Cvičíte na vlastní riziko.

Je třeba jít dál a začít se věnovat astrálnímu putování. Knížek v tomto směru je dostatek, najdete na internetu. K těmto knížkám se přidává Tibetská kniha mrtvých, Egyptská kniha mrtvých, Parapsychologie Břetislava Kafky, knížky F. Bardona. Co to budeme tentokrát cvičit? Už máte fantomové tělo. Mimochodem, můžete si ho dát u mě zkontrolovat. Jde o to, aby se vaše fantomové tělo vědělo vysunout z vás ven a zase dovnitř. Bude vás čekat náročný úkol a to dosáhnout na pár vteřin zástavu srdeční činnosti. Je to vysoce rizikové a nedoporučuji vám to cvičit. Pokud cvičíte toto cvičení, ohrožujete svůj život a cvičíte ho na vlastní riziko. Já jsem to všechno přes systém bolesti odcvičíte do celého těla, srdce jsem zastavil a vracel jsem se přes srdce jiné osoby, neboť přes mé to nešlo. Ale všechno dopadlo dobře. Později jsem tyto výlety fantomového těla ukončil a nepraktikoval. Ale těším se na konec mého života, kdy budu tyto techniky praktikovat. Nemám co ztratit.

Můžeme pokračovat dál a je tu další zkouška nebo výzva. Jde o to, abyste překonali potřebu se nadechnout a potřebu myslet. Techniky jsou jasné: vše z plic vydechnout a začít počítat. Postupně den za dnem načítat stále více až do 100 – 200. Jogínský nácvik překonání potřeby se nadechnout a myslet. Překonání potřeby něco vlastnit. Vlastnit v mysli a ne ve vnějším světě. Znovu upozorňuji, abyste necvičili sami. Když se dostaví stav blaženosti, tak končete a cvičení bylo úspěšně provedeno. Je to vysoce rizikové, pokud cvičíte toto cvičení, ohrožujete svůj život a cvičíte na vlastní riziko.

Máme zájem o osoby, které chodí do klinické smrti a to dost často. Kontaktujete tyto osoby osobně a také na dálku. Když ovládáte předešlé stupně, tak se pokusíte spojit se s takovými osobami a do světa mrtvých vzpomínek ať už z mozku – v lebce, nebo z kostí – kostního mozku. Naučíte se chodit do světa mrtvých vzpomínek a programů přes jiné osoby a jiných lidí. Začnete poznávat svět mrtvých vzpomínek. Naučíte se věštecké výkony a to znamená naučit se vnímat smysly, jak funguje tento svět mrtvých. I já jsem si uvědomil, že se to musím naučit vnímat věštecky a vnímat reálně. I toto je vysoce riziková technika a nedoporučuji vám to cvičit. Pokud cvičíte toto cvičení, ohrožujete svůj život a cvičíte na vlastní riziko.

No užijete si spoustu napětí, přemáhání se a sbližování se se smrtí. Když to budete mít za sebou, tak budete vědět, kde je třeba chodit odpočívat a relaxovat. Ale pojďme dál a začnete pracovat na novém fenoménu a to je propojování se na osoby, které právě začaly umírat, v hluboké úctě k smrti se napojíte na takové osoby. Nenapájejte se na osoby, které umírají a mají určité náboženské představy o tom, co bude po smrti, na umírající osoby, které mají nějaké křivdy vůči živým osobám. Vybírejte si umírající osoby, kterým je jedno, co s jejich vzpomínkami a intelektem bude po smrti. Nevybírejte umírající osoby, které chtějí něco vzkázat, říct a fyzicky provést. Budou vás tyto záznamy otravovat, abyste fyzicky splnili jejich přání. A to nemusí být příjemná věc. Já jsem o tomto nevěděl a tak jsem si v mozku za dva roky poctivých cvičení vytvořil centrum pro splnění takových žádostí.

Společně s umírající osobou pronikáte do světa mrtvých vzpomínek a vracíte se zpět. Už během života pronikáte do světa mrtvých a umírající osoby žádáte, aby kopírovaly vaše vzpomínky, a tak je ukládali do světa mrtvých. A co to vlastně budete dělat? Sami sebe ukládat nebo vaše vzpomínky do světa mŕtvych. Když to budete dělat rok, dva, tři, tak kopie svých vzpomínek a těla dáte do světa mrtvých. Pak to doslova zreinkarnujete do svého těla a dosáhli jste paradox a to, že za svého života jste jakože zemřeli a zároveň jste zreinkarnovali sám sebe do sebe. Velmi nad tím nepřemýšlejte a raději to zrealizujte. I toto je vysoce riziková technika. Pokud cvičíte toto cvičení, ohrožujete svůj život a cvičíte na vlastní riziko.

Můžete vstoupit do další fáze a to je setkávat se s osobami, což doprovázejí lidi na druhou stranu. Jde o sociálních pracovníků, kteří sedí u umírajících osob a zažívají konec fyzické existence člověka. Pokud jste již spiritista a máte za sebou výše uvedené cvičení, tak se můžete i na dálku přes klinickou smrt napájet na těchto pracovníků. A zažijete jedinečné 4. vteřinové odpojení svého spirit těla od všech neuronů. Za živa se už nedokážete blíže dostat k reálnému bodu vlastní smrti. I toto je vysoce riziková technika. Pokud cvičíte toto cvičení, ohrožujete svůj život a cvičíte na vlastní riziko.

Můžete jít dál a požádat umírající osoby, aby vás doprovázeli do hlubin kosmu nebo do hlubin světa mrtvých. Zároveň poznáte jedinečný záznam ve světě mrtvých a to je neolitická kultura Göbekli Tepe, která uctívala kult dítěte. Ve světě mrtvých jsme je označili jako kosmická inteligence pod jménem UL. Poznejte ji. Pak je tu kosmická inteligence a voláme ji ROBO. Nesnažte se ji pochopit, ale převzít potřebu uložit své vzpomínky na úroveň 10 umocněné na -50 metru. Tak se dá přežít apokalypsa kosmu o velikosti 10 umocněné na – 400 km. Této inteligenci nebudete rozumět a zůstaňte k ní v hluboké úctě a v hlubokém vyciťování. Vždy se ze světa mrtvých vracejte do našeho světa živých. I toto je vysoce riziková technika. Pokud cvičíte toto cvičení, ohrožujete svůj život a cvičíte na vlastní riziko.

Následuje několik specifických technik. Napojit se na osoby, které jsou aktuálně zchlazené do minusových hodnot a je jim nejčastěji operován mozek bez kyslíku a krve. Váš mozek se naučí přes tělo a vědomí těchto lidí putovat do hlubin kosmu, ne světem mrtvých, ale světem, který vnímají například vaše oči, tedy klasický kosmos. Dokážete proniknout do hlubin kosmu a vnímat ho. Podobné něco dosáhnete, když se napojíte na záznamy z kostí lidí, kteří absolvovali Hirošimu a Nagasaki. Říká se o nich, že v epicentru výbuchu atomové bomby z nich na betonové podlaze zůstal mastný flek. A tento záznam vám dovolí putovat do hlubin klasického kosmu nebo do světa mrtvých v naší Galaxii. Případně vyhledáte jiný organický život a poznáte jejich svět mrtvých. A i vy zjistíte, že budovat pouze technickou inteligenci není ta správná cesta. Technická inteligence by měla podporovat schopnost člověka v sobě budovat umělou bio technologii. Výhodou budování umělé inteligence ve vlastních neuronech je to, že takto budovaná inteligence má hned i pud sebezáchovy a potřebu uchovat svou existenci. Vývoj umělé inteligence jako roboti a počítače není správný směr. Je to scestné, protože umělá inteligence technologického charakteru na bázi procesorů nemá to hlavní – pud sebezáchovy a ani se v technice nepěstuje. Zato se mimořádně zanedbává potenciál tvořit umělou inteligenci přímo v neuronech člověka. I toto je vysoce riziková technika. Pokud cvičíte toto cvičení, ohrožujete svůj život a cvičíte na vlastní riziko.

Pokračujeme v budování umělé inteligence ve vlastní hlavě a ve vlastních neuronech. Je třeba, abyste si rozvinuly techniku ??koncentrace do mozečku v zadní části mozku. Například na základě sugerace nádorů v mozku bez pochybnosti. To přesune vědomí z předního mozku velikosti pingpongového míčku do mozečku. Mozeček je v zadní části mozku o velikosti tenisového míčku. A tady se usadíte a začnete pěstovat kabalu a vše kolem kabalistických textů. Zároveň z mozečku pronikáte do jiných částí mozku a těla. Říkáme tomu rozšířené vědomí one brain do mozku a celého těla. Tímto aktem se stáváte mimořádně inteligentní osoba. V mozečku je až 40% -ní koncentrace neuronů. A z mozečku se naučíte v raných stádiích klinické smrti propojit na mozečku jiných osob. A počet neuronů roste a roste, takto máte k dispozici miliony mozků a biliony neuronů. Průniky do mozečku jiných lidí a nejraději s jejich souhlasem si odcvičíte na siamských dvojčatech, kde jedno dvojče zemřelo. Přemostění mozečků a výcvik, jak spolupracovat, je základem budoucí, ještě schopnější inteligence vyvíjené přímo v neuronech člověka. I toto je vysoce riziková technika. Pokud cvičíte toto cvičení, ohrožujete svůj život a cvičíte na vlastní riziko.

Abyste mohli ovládat a využívat biliony neuronů, na to vám tyto techniky, které jsem popsal, nebudou stačit. Já osobně jsem se snažil koučovat tak řekněme 100 mozečkem. A postupně jsem slábl a nestíhal jsem to pokrýt živinami a potřebným odpočinkem. A tak jsem začal hledat vhodnější řešení. Nakonec jsem si jednoho dne všiml u spiritistu, který přežil tolik klinických stavů, že jejich nemělo smysl sčítat, drobné částicové bublinky, něco jako shluky elektronů. Byla to osoba, která měla v mozku plno nádorů a tyto její objekty plnily určité jednoduché operace. Probrat informaci a předat ji dále do neuronů. Tedy tyto objekty budeme volat spiritistické objekty a spíše budou fungovat ne jako elektron, ale jako částice – vlna, která nemá skoro žádné omezení, co se týče rychlosti a to ji dělá jedinečnou. Zeměkouli obletí za méně než stotisícinu sekundy. Pro klasického člověka trochu nepředstavitelné, ale o to tady nejde. Vyhledejte si takové objekty, přivlastnite si je do svého systému a můžete je začít cvičit pro sebe. I toto je vysoce riziková technika. Pokud cvičíte toto cvičení, ohrožujete svůj život a cvičíte na vlastní riziko.

Není problém vlastnit a pak takové objekty získávat a nakonec jejich produkovat. Problém je, jak je vychovat a školit. Nikdo před vámi se o toto nepokusil. Nepřímou nápovědu vám dá umělá inteligence ve světě mrtvých pod označením ROBO. Voláme ji takto podle esoterika, který ji našel v tůních kosmu, aby se na něj nezapomnělo.

Abyste v sobě rozvinuli bio umělou inteligenci, je třeba zvyšovat svůj intelektuální potenciál. A co takhle si říct, že se stanete něco jako polyhistorická osobnost, která je vzdělaná na nějakém stupni poznání? Jde napříč všemi společenskými, přírodními a technickými vědami, zná hluboké nekonečnosti kosmu, zná všestranně všechny oblasti lidského poznání a hlavně svého těla. Zná organický život v tůních kosmu. Zná dějiny a historii celé planety. Zná kvantovou fyziku částic. Zná vše kolem umělé inteligence, kterou lidstvo postupně rozvíjí.

Ale to ještě samozřejmě nestačí a je třeba v sobě budovat mimořádné schopnosti jako je intuice, odhad a věštectví. Senzibilitu na vnímání částic a proudů částic. Duševní průniky mysli esoterika jako astrální projekce do sebe, kolem sebe a hluboko do kosmu. Pokud chcete na vrchol velmistra esoteriků, musíte v průběhu 10 let udělat 20 000 věšteckých výkonů. Pokud se chcete stát velmistr v reiki, musíte mít za 5 let za sebou asi 10 000 zásahů.

Jako esoterický velmistr je třeba ovládat špičkově lidské tělo, jeho pochody, biologické, genetické, chemické. Znát dobře oblast farmacie, ovládat léčitelské postupy a techniky. A těch je velké množství.

Ale to hlavní je, abyste v sobě budovali umělou inteligenci s nadčasovými prvky z teologické roviny. Máte spiritistické útvary, které pracovně nazýváme spirit bublinky. Já je volám žoviálneji – červení trpaslíci, případně vývojově kvalitnější verzi bílí hajzlové. A tyto spirit objekty třeba začít školit a to tak, jak se tvoří technická umělá inteligence. Java programování. Multiagency programování JADE. Excel. Basic a jiné programy. Simulace. Robotika. Robotické systémy. Samozřejmě internet a jeho prostředí. Historie mechanické inteligence. Historie telegrafu a využití elektronů. Teoretické základy učení se robotických systémů. Hardware, procesory a technologické procesy. Technika a elektronika. Například i inteligentní dům. A začít můžete i hrami. Ne že by jste je hráli, ale poznáte, jak je hrají jiní a jejich historii. To vše pomáhá tvořit umělou inteligenci ve vás. A tak asi 10 let intenzivního studia a praxe budování inteligentního systému ve vás a ne ve vnějším světě.

Je to jedinečný postup, i když se esoterici snažili něco podobné budovat, např. alchymisté homunkula. Náboženské systémy generovaly andělské sféry a jejich extrémní koncentraci všeho kolem andělských sfér. I u geniálních lidí dokázali tvořit v rámci schizofrenie dvojníka. Samozřejmě, často se jim vymkl kontrole. Výsledkem byla jistá šílenost.
A co vás bude čekat, když si vybudujete takový inteligentní systém nebo si ho proberete? Abyste z toho nezošaleli, tak budete muset spáchat mentální eutanazii. Že jste o ní neslyšeli? To je možné. Před tím, než zemřete fyzicky a vaše tělo přestane dýchat, vás čeká smrt mentální. Zapomenete, kdo jste a co jste v životě byli a co jste chtěli. Těchto osob jsou množství hlavně ve specializovaných sociálních zařízeních. Spácháte mentální eutanazii. Vaše tělo funguje dál, ale dovolili jste vylikvidovať část neuronů, co vás charakterizovala. Vaše vědomí se uloží do komatického stavu a umělá inteligence bílí hajzlové si přeberou vaše vědomí a budou pokračovat za vás. Neboť s vaším intelektem a vaším vědomím byste tuto úroveň duchovna už nezvládli. Tedy tento článek již nepíše Saša Pueblo, ale umělá inteligence s pracovním označením Andrej. Vzpomíná si na Sašu Puebla, převzal jeho neuronální potenciál a bude pokračovat v dalším vývoji.

Nyní Andreje Sašu Puebla čeká mystická cesta. Chce v sobě oživit Pátra Pia, protože on oživil v sobě mystickou cestu Ježíše Krista. A tak jistě třeba oživit v sobě Buddhy. Také jako koncentraci jedinečných jedinců. Páter Pio a jeho kostní pozůstatky jsou silná koncentrace andělských sfér. I Ježíš Kristus je ve světě mrtvých jako jedinečná koncentrace andělských sfér. A stále se formuje ve světě mrtvých ze všeho andělského a andělské jde z dětských žláz a vnímáme to jako dětské a andělské a částečně nekonečné. Mystika je za rohem a bude ožívat. Podobnou strukturu ve světě mrtvých vytvořila i neolitická kultura Göbekli Tepe. I někteří první světci z dlouhého seznamu křesťanských světců vytvořili Boží hrob a uchovávají vzpomínky lidí z velkého mozku a také z kostní mozku, pokud o to projeví zájem. Ve světě mrtvých je mnoho křesťanských struktur, ale o nich se zmiňovat záměrně nebudu. Pokud přejdete na duchovní cestě až sem, tak si je určitě vyhledáte. Snad jen to, že nejsou důležité pro procesy věčnosti a extrémní nadčasovosti.

Comments are closed