Reiki infinity

Datum sběru: 25.11.2017
Strana 1 z přibližně 106 výsledků
.
Reiki infinity
.

.

.

SAŠA PUEBLO PORADENSTVÍ
REKLAMA: Terapeut, bylinkář, léčitel, esoterik, reiki na dálku. Hledáte konkrétní věc? Potřebujete odborně poradit v oblasti reiki infinity? Neváhejte, kontaktujte mě. Odpovím každému osobně. Vstupní konzultace je bezplatná. Diagnostika zdraví je bezplatná a kontroluji 80 položek. Odpovím každému:
sasapueblo@meditacia.sk
.
Každou druhou sobotu meditujeme reiki, cvičíme ręki, zasvěcujeme reiki, vše bezplatně a špičková úroveň. Doporučuji připojit sa online na živou relaci GM Sašu Puebla.
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
.
KOLEKCE 64 VIDEÍ REIKI INFINITY

https://goo.gl/yrGKsj

ZVUKOVÁ NAHRÁVKA K VIDEÍM
https://www.youtube.com/watch?v=P59Kmhko…

REIKI NEKONEČNO

Lidská bioenergie se v člověku tvoří v každé buňce, kde jsou takzvané mitochondrie, které produkují za pomoci železných prvků aktivitu na tvorbu bioenergie. Například jaterní buňky mají až 1000 mitochondrií, které fungují jako malé elektrárny a dávají buňkám bioenergii. Bioenergie se z každé buňky vzájemně propojuje, vytváří celkový energetický potenciál těla a ztrácí se kolem těla v auře. Malé elektrárny v buňkách ji stále musí doplňovat. Pokud je orgán nemocný, tak produkuje buď hodně bioenergie, nebo málo. Senzibil to může pociťovat kolem těla diagnostikované osoby. Vlastně je tu problém a ten je v tom, že někteří reikisti produkují mimořádně mnoho bioenergie a potom rádi léčí, protože jsou příliš nadupaný těmito energiemi. Ale když začnou léčit velké množství lidí, tak si mohou malé elektrárny poničit, tedy mohou buňky propálit nebo upálit. A tak reikista, který neustále léčí vlastními energiemi, riskuje poškození svého těla. Saša Pueblo dává do tříhodinové léčby pouze málo vlastní energie a spíše hledá energie u jiných organických objektů a hlavně u zvířat.

Tedy je zde možnost léčit vlastními energiemi – reikista dává pouze své a žádné jiné, případně si reikisti vytvoří společné sítě reiki a propojení na sebe nejčastěji pomocí znaků reiki. Vytvoří reiki kruh a společně dávají nemocné a zasvěcované osobě energii. Bohužel, známe i reikisty, kteří ani netuší, že je někdo namontoval do sítě a že dávají někde své energie. Často se obrátí na antireikistu a tento jim tento systém zruší. A pak je tu skutečně málo reikistů, kteří nedávají své energie, ale nabírají jejich hlavně ze zvířat a stromů a zároveň vytvářejí dočasné reiki energetické kotoučky nad tělem v auře. Sami si budují v kůži, tuku a svalech odpor vůči auře plné rotující energie. Takto se reiki léčitel nepoškozuje neadekvátním navyšováním bioenergie v sobě. Na to si musí dávat pozor každý rozumně jednající reikista uznávající zásadu, že reiki mu nesmí škodit ani jiné léčené osobě.

Nedoporučuji, aby reikista dával vlastní energie z buněk, ani aby byl dlouhodobě trvale propojen v nějaké reiki síti, i když tato praxe běží v reiki kruzích naplno. Doporučuji naučit se sbírat energie hlavně ze zvířat a stromů a vybudovat si dočasné reiki sítě na dané objekty v přírodě. Pokud léčíte, tak máte tyto sítě aktivní a když přestanete léčit, tak síť se deaktivizuje a ukončuje na určitý čas svou aktivitu. Pro každého léčeného nebo zasvěcování reikistu je to účinnější a bezpečnější forma léčby.

Samozřejmě, přes reikistu a kolem něj protékají i jiné energie, například fotony ze slunce, fotony z křemíkových zářičů v ohřívači, fotony ze zářivek. Stejně jdou do reikistu i drobné blesky z plazmatické lampy, pokud ji má u sebe. Pak je zde například elektroléčba a ta prochází tělem. Některé osoby mohou do těla dostávat elektrony a jiné částice i z elektrické zástrčky. Samozřejmě, to se musí reikista naučit jak meditovat na elektrickou zástrčku, jak dostat do ní svou bioenergii, jak poslat a zabalit bioenergii pro léčbu dané osoby a poslat ji elektrickou sítí. A třeba dávat pozor, abyste nepustili ze zástrčky do těla mnoho elektronů, pouze tolik, aby to přálo zdraví. A hlavně takovou technickou energii držíte v auře a ne v těle. Naučíte se to na dálku od osob, které nemají potní žlázy a elektrický proud z reálného zdroje jde po povrchu kůže. Je vhodné roky trénovat akupunkturní body a meridiánové dráhy. Dobrý izolant je také tuk a tukové buňky reikistu. Elektrony do zástrčky a potom do svalů – to není dobrá věc a riskujete chaotické pulzy srdce až odpadnutí a selhání srdce. A proto vás varuji a nedoporučuji dělat tyto techniky. Sami si zodpovídáte za škody takového druhu reiki na sobě. Reikista může získávat jedinečné částice jako radon z lokalit, kde se přirozeně vyskytuje a člověku se dostává do kostí. Pak je zde možnost nabírat částice z magnetického jádra Země jako magnetické a magmatické záření. Pak je zde možnost se napojit na aktuálné blesky v bouřkové zóně. Mimořádně rizikové je přes elektrickou síť pracovat ve velkém elektrickém trafáku s rotující energií a ještě více v turbíně a podobných zařízeních na výrobu energie. Nedoporučuji napájet se na kosmické energie, pouze magnetické síly Měsíce jsou zajímavé. V této oblasti cvičíte na vlastní riziko a byli jste varováni nedělat takové druhy reiki bez mnohaleté přípravy.

Reiki pokročilo dále k mimořádně nebezpečné technice a to je reiki infinity nebo reiki donekonečna, případně reiki rotující do nekonečného kruhu. Taková technika se podobá donekonečna kreslenému znaku reiki nebo kyvadlem v ruce neustále kreslíte obrázky a nabalují na ně různé energie. Tedy je to něco jako rotující čakra a nejlépe nad povrchem těla, která nabírá do sebe energii a další bioenergii z těla. Ale kotouček může do sebe nabírat energii z elektrické sítě a to je už cosi pořádně silné a dynamické. Pak je možné takový kotouček poslat i na dálku léčené osobě. Takové druhy reiki jsou již mimořádně dynamické a je s tím spojené i riziko. Nemusíte ustát takové nabírání energie do nekonečně rotujícího energetického objektu. Třeba ho udržet nad povrchem těla, a tedy v auře kolem těla. Měli byste ho umět vytvořit, energii rotovat a potom to zastavit, deaktivizovať a znovu vytvořit, když začnete léčby a zasvěcení. Není vhodné takové objekty mít u sebe trvale. Kdo se vydá až sem, tak to dělá na vlastní zodpovědnost.

Zpět

PŘEDCHOZÍ POJEDNÁNÍ O BIOENERGII
(Zpracované Sašou Pueblem na platformě reiki)
SHAMBALLA I.
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
https://apoort.net/meditation/reiki-sham…
BLESK A ELEKTRICKÝ VÝBOJ
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
SHAMBALLA II.
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
MAGNET
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
https://apoort.net/meditation/reiki-magn…

NEKONEČNO
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nekonečno
WIKI: Důležitým krokem k takovému pojetí nekonečna bylo uskutečnění myšlenkového přechodu od potenciálního k aktuálnímu nekonečnu. Potenciálně nekonečná množina je v představách chápána jako konečná s možností podle potřeby přibírat další prvky. Aktuálně nekonečná množina ja pak taková, která je brána jako (nekonečný) celek.

FRAKTÁLY
https://en.wikipedia.org/wiki/Fractal
WIKI: Fraktál je geometrický objekt vybudován pomocí rekurze. Jde o nepravidelný, fragmentovaný geometrický tvar, který může být rozdělen na části, z nichž je každá alespoň přibližně podobná, zmenšená kopie celého geometrického tvaru.

Zpět

ČLÁNKY ELECTRIC MAN
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalos…
https://www.spirit.cz/index.php/absurdit…
http://www.pluska.sk/brejk/video/elektri…
http://www.batterymanmovie.com/
WEBY: “Elektrický muži”, kteří si tělem prohánějí 240 voltů. Umí být izolantem, vodičem, baterií i generátorem, elektřina jim nijak neubližuje.
VIDEA ELECTRIC MAN
https://www.youtube.com/watch?v=GbVpyUic…
https://www.youtube.com/watch?v=s-zJfWL5…

ELEKTRICKÝ MUŽ – SUCHÁ POKOŽKA
Pocení je nepříjemné. Pot zapáchá a mokré fleky na oblečení jsou neestetické. Nic z toho není problém pro Srba jménem Biba Sturja, který se narodil bez potních žláz. Kromě toho má zvláštní schopnost, je dokonale imunní vůči úrazu elektrickým proudem. Jelikož jeho kůže není vlhká, elektřina nemůže vstoupit do jeho těla a jednoduše ním po celém povrchu pouze protéká. Věnuje se elektroterapii a léčí lidi s bolestí svalů pomocí elektrických šoků holýma rukama. Sice mu to způsobilo zuhelnatění nehtů i ztrátu vlasů, ale neutrpěl žádné vážné zranění.
VIDEA BIBA STRUJA
https://www.youtube.com/watch?v=DfkRaANo…
https://www.youtube.com/watch?v=hMzbwc-I…

REIKI INFINITY WEB
http://www.reikiinfinitehealer.com/
https://meanings.crystalsandjewelry.com/…
WEBY: Reiki Infinity – symbol nekonečna, subjekt studován filozofy, matematiky, fyziky i kosmologie.

Zpět

TRANSPORT ENERGIE PŘES ELEKTRICKOU ZÁSTRČKU
https://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrick%…
https://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrick%…
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99eno…
https://en.wikipedia.org/wiki/Electric_p…
WIKI: Elektrický proud je uspořádán pohyb nosičů elektrického náboje. Stejnojmenná fyzikální veličina obvykle označována I a její jednotka je ampér (A) vyjadřuje množství elektrického náboje prošlého za jednotku času daným průřezem.

FARADAYOVA KLEC
https://cs.wikipedia.org/wiki/Faradayova…
https://en.wikipedia.org/wiki/Faraday_ca…
WIKI: Faradayova klec je celouzatvorená klec vytvořena z elektricky vodivého materiálu. Vnitřní prostor klece je chráněn vůči účinkům vnějších elektrických, elektrostatických a elektromagnetických polí a vln.

DOČASNĚ ROTUJÍCÍ KOTOUČKY V AURE – ČAKRY
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cakra
https://en.wikipedia.org/wiki/Chakra
WIKI: Z osoby, co do nich udeřil blesk a přežili, osoby, což dostali zásah elektrickým proudem, osoby co pracují na vysokém napětí, osoby s extrémně suchou kůží, osoby odolné vůči elektrickému proudu, osoby držící na svém holém těle kovové předměty, osoby schopné levitovat malé předměty, osoby pracující v silném magnetickém poli, speciální prostředí budov na odmagnetizování železa, osoby v takových provozech.

KIRLIAN FOTO
https://en.wikipedia.org/wiki/Kirlian_ph…
WIKI: Kirlianova fotografie je sbírka fotografických technik používaných k zachycení fenoménu elektrických koronárních výbojů. Je pojmenována po Semyone Kirlianovi, byla předmětem hlavního výzkumu, parapsychologické výzkumu a umění. Do značné míry se používá ve výzkumu alternativní medicíny.

Zpět

QIGONG A AURA
https://en.wikipedia.org/wiki/Qigong
WIKI: Qigong je všeobecně vnímán jako tradiční čínské cvičení, které pěstují qi (qi) nebo “vitální energii”. Obecný název označuje praxe, která se zabývá kultivací (zušlechťováním) lidského těla.

AURA
https://en.wikipedia.org/wiki/Aura_(para…
WIKI: Aura je podle parapsychologie, alternativní medicíny a okultních věd energetické pole kolem živých organismů. Tedy nejen lidí, ale i zvířat a rostlin. Lidé zabývající se aurou popisují barvy, tvary a defekty aury. Auru se podle nich může naučit vidět poctivým trénováním téměř každý jedinec.

ELEKTRICKÉ TRANSFORMÁTORY
https://cs.wikipedia.org/wiki/Transform%…
https://en.wikipedia.org/wiki/Transforme…
WIKI: Transformátor je elektrický neotáčivou stroj, který umožňuje přenášet elektrickou energii z jednoho obvodu do jiného pomocí vzájemné elektromagnetické indukce. Používá se většinou pro přeměnu střídavého napětí (např. Z nízkého napětí na vysoké) nebo pro galvanické oddělení obvodů.

ZOO ELEKTRICKÉ
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rejnoci
https://en.wikipedia.org/wiki/Batoidea
WIKI: Raja elektrická, Úhoř elektrický, Sumec elektrický, ryba Briocholenek a jiné ryby v Brazílii. Rejnoci.

PŘEDHISTORICKÁ STRUKTURA -VESTIGIALITY
https://en.wikipedia.org/wiki/Vestigiali…
(Něco jako člověk v podobě rejnoka v historickém vývoji)
WIKI: Rudiment je zakrslá struktura, která kdysi u předků plnila nějakou funkci, ale v současnosti žádnou funkci neplní. Rudimenty jsou například: pánve pytonů, nefunkční nohy některých plazů, zbytky očí jeskynních ryb, slepé střevo, zub moudrosti a kostrč u člověka, bradavky samců savců.

Zpět

MAGMATICKÉ JÁDRO ZEMĚ
https://en.wikipedia.org/wiki/Inner_core
WIKI: Zemské vnitřní jádro je nejvnitřnější část Země a podle seizmologických studií je to především pevná koule o poloměru asi 1220 kilometrů, skládá se ze železa – niklové slitiny a některé lehké prvky. Teplota na rozhraní vnitřního jádra je přibližně 5400 °C.
Magmatické jádro na web stránce esoterika Magnum
https://apoort.net/esoterika/reiki-mesme…

JADERNÉ REAKTORY
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jadern%C3%…
https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_re…
WIKI: Jaderný reaktor je zařízení, které umožňuje řízené uvolnění jaderné energie, která je následně využívána pro výrobu elektrické energie, výzkum, vzdělávání atd. V principu lze jadernou energii uvolnit 2 rozdílnými způsoby a podle nich lze reaktory rozdělit na: jaderný reaktor, štěpný a fúzní a radioizotopový termoelektrický generátor.

REIKI INFINITY – SYMBOL NEKONEČNA
Reiki Infinity – symbol nekonečna, nekonečno jako záhada intelektuálního světa.
https://www.google.sk/search?q=reiki+inf…

Zpět

VIDEA PLASMA BALL
https://www.youtube.com/watch?v=xZB6z3jO…
https://www.youtube.com/watch?v=2gttW4F8…
https://www.youtube.com/watch?v=pMqcA0Nz…
https://www.youtube.com/watch?v=XEl5woSQ…
https://www.youtube.com/watch?v=XFCCAm41…
https://www.youtube.com/watch?v=2CSEwf_z…
https://www.youtube.com/watch?v=fKtQOqw0…

https://www.youtube.com/watch?v=M3BodTC4…
https://www.youtube.com/watch?v=wzpE7RgY…
https://www.youtube.com/watch?v=aAi7Ju43…

VIDEA POWER LINE MAST
https://www.youtube.com/watch?v=_0foMGCj…
https://www.youtube.com/watch?v=yXi7o1TG…
https://www.youtube.com/watch?v=l53NrBvl…
https://www.youtube.com/watch?v=VrY_k_pd…
https://www.youtube.com/watch?v=RY6X2-bQ…
https://www.youtube.com/watch?v=B3zltVGa…
https://www.youtube.com/watch?v=4vMF3yhh…

https://www.youtube.com/watch?v=CB5UXvMT…
https://www.youtube.com/watch?v=DPNK7bc2…
https://www.youtube.com/watch?v=X-1rW5bG…
https://www.youtube.com/watch?v=lxZMU1W2…
https://www.youtube.com/watch?v=sZFT6_BU…
https://www.youtube.com/watch?v=unhFgM0o…
https://www.youtube.com/watch?v=xAWdI8P6…

https://www.youtube.com/watch?v=LGRQMaVE…
https://www.youtube.com/watch?v=9-B3D3nv…

VIDEA TURBÍNY
https://www.youtube.com/watch?v=gy-9Nwne…
https://www.youtube.com/watch?v=i4n1pKQZ…
https://www.youtube.com/watch?v=NNAs_MLv…
https://www.youtube.com/watch?v=79G_-0ZB…
https://www.youtube.com/watch?v=U7zIVqsQ…
https://www.youtube.com/watch?v=7KmI2eSh…

VIDEA FARADAY CAGE
https://www.youtube.com/watch?v=Zi4kXgDB…
https://www.youtube.com/watch?v=pjw5gbkR…
https://www.youtube.com/watch?v=pwjbs9XT…
https://www.youtube.com/watch?v=nlzqCrfX…
https://www.youtube.com/watch?v=MblZEmKA…
https://www.youtube.com/watch?v=93OhpY65…
https://www.youtube.com/watch?v=vd-wa_wm…

VIDEA TRANSFORMER ELECTRIC
https://www.youtube.com/watch?v=Nc8Rwj3e…
https://www.youtube.com/watch?v=1-dm3MEv…
https://www.youtube.com/watch?v=VKLsWW4g…
https://www.youtube.com/watch?v=q5KQAdGD…

VIDEA NUCLEAR REACTOR
https://www.youtube.com/watch?v=gCNBJALm…
https://www.youtube.com/watch?v=mqQpg-Fz…
https://www.youtube.com/watch?v=Qm36IjYw…

VIDEA LÁVA
https://www.youtube.com/watch?v=-6G-nHlP…
https://www.youtube.com/watch?v=qA8D8e34…
https://www.youtube.com/watch?v=DF_J3vCc…
https://www.youtube.com/watch?v=VYiVPxMe…
https://www.youtube.com/watch?v=sQCv7m-T…
https://www.youtube.com/watch?v=4W5QNL-b…
https://www.youtube.com/watch?v=I2_EteXm…
https://www.youtube.com/watch?v=zFIWWM0I…

VIDEA VULKÁN
https://www.youtube.com/watch?v=BAdFvTo9…
https://www.youtube.com/watch?v=ZVBEFHwz…
https://www.youtube.com/watch?v=K_9HEe-b…
https://www.youtube.com/watch?v=qAFRPRiX…
https://www.youtube.com/watch?v=jhp2ysYS…
https://www.youtube.com/watch?v=RQXqdbOz…
https://www.youtube.com/watch?v=Vwa_iCqD…

https://www.youtube.com/watch?v=DceHEBGV…
https://www.youtube.com/watch?v=w-zFVW-w…
https://www.youtube.com/watch?v=QuRRxuWx…
https://www.youtube.com/watch?v=fmCJSS2Y…

Zpět

Comments are closed