Reiki hypno

Datum sběru: 12.11.2015
Strana 1 z přibližně 189 výsledků
.
Reiki hypno
..
reiki-4
.
.

.

SAŠA PUEBLO PORADENSTVÍ
REKLAMA: Terapeut, bylinkář, léčitel, esoterik, reiki na dálku. Hledáte konkrétní věc? Potřebujete odborně poradit v oblasti reiki hypno? Neváhejte, kontaktujte mě. Odpovím každému osobně. Vstupní konzultace je bezplatná. Diagnostika zdraví je bezplatná a kontroluji 80 položek. Odpovím každému:
sasapueblo@meditacia.sk
.
Každou druhou sobotu meditujeme reiki, cvičíme ręki, zasvěcujeme reiki, vše bezplatně a špičková úroveň. Doporučuji připojit sa online na živou relaci GM Sašu Puebla.
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
.
Hypnóza
.
https://en.wikipedia.org/wiki/Hypnosis
WIKI: Hypnóza je stav zvýšené pozornosti, který si člověk navozuje buď sám (autohypnóza) nebo ve většině případů jinou osobou. Hypnotické účinky má i hudba. K navození hypnózy se zpravidla používají nepřetržitě opakované tóny, rytmy a sugesce, směrovány k uvolnění a soustředění pozornosti, vnímání, myšlení, emocí a chování.
. 
KOLEKCE 27 VIDEÍ GIBEON METEORITES
KOLEKCE 54 VIDEÍ POHYB METEORIT
https://goo.gl/98RheO
Meteorit video v pohybu, rotující disky v pohybu, kyvadélko v pohybu, derviš tance, reiki znaky s číslem pohybu – jako pohybovat, automatická kresba v pohybu, trans šamanský v pohybu, astrální putování v pohybu, videa o pohybu.
ZVUKOVÁ NAHRÁVKA K VIDEÁM

https://www.youtube.com/watch?v=p-Epd_yU…

Saša Pueblo

Nadále se věnujeme platformě reiki propojené silně na vše, co souvisí s meteority všech druhů a velikostí. K meteoritem si přibíráme všechny druhy radioaktivních látek a začínáme přírodním smolincem, ze kterého byl vyroben radioaktivní uran. Nejde o to, abychom se dostávali do přímého kontaktu s tímto materiálem. Bylo by to i nebezpečné. Reiki budeme posouvat směrem k asteroidům a podobným objektem přímo v kosmu za podmínky, že ovládáte průnik lidské psychiky do reálného kosmu 100 000 kilometrů zemské atmosféry. Jak se to dá dosáhnout? Inspirujte se osobami, kteří jsou znetvoření, celí pokřivení a nejlépe od narození. Psychika těchto jedinců proniká do kosmu zcela přirozeně na základě jejich chorobného stavu a buď jej zkopírujete, nebo přejdete přes tuto osobu rovnou do kosmu a tam se propojíte na asteroidy. Přemostění na pokřivenou osobu se provádí ve stavu kolektivní mysli, která nerozlišuje mezi sebou a postiženou osobou. Třeba si to jednoduše odtrénovat a roky nacvičovat, a tak si v neuronech mozku vytvořit trvalou schopnost pronikat do reálného kosmického prostoru. Výcvik lze dělat i přes kosmonautů, kteří byli déle v kosmu než 3 měsíce. Čím déle tam byl kosmonaut, o to lépe se hodí na výcvik psychického průniku do reálného kosmu. Pozor, abyste při výcviku nepronikaly pouze do svých představ nebo fantazií ve vlastní auře kolem svého těla. Vždy to kontrolujte.

Tedy máme zde reiki a vše kolem meteoritů a jedinců, kteří s meteority pracovali nebo pracují. Máme zde množství předmětů, které se z meteoritů vyrobilo. Pak tu máme objekty velikosti lidské pěsti. Tyto se nacházejí nad hrobnými místy osob, které přicházely do aktivního kontaktu s meteority, nebo je například jedinec, který celý život nic jiného nedělal, jen se dotýkal meteoritů, vědomě nebo nevědomě překopíroval na jinou osobu. Tato osoba ho měla celý život nad hlavou a pak po smrti zůstal nad hrobným místem. Saša Pueblo dokáže takový objekt zkopírovat do své aury i do aury jiné osoby. Postupně v celé historii lidstva hledáme hrobní místa osob, které byly v aktivním kontaktu s meteority. A když najdeme věšteckými technikami takové hrobné místo a zjistíme přítomnost kulovitého objektu, je čas ho zkopírovat do vlastní aury nebo aury jiné osoby. Tedy jako kdyby zde byly dvě možnosti zasvěcení a to od živé osoby, která má svůj reiki objekt nejčastěji ve svých představách nebo tuto představu o reiki a reiki objektu vytlačila a zformovala do aury kolem sebe, případně reiki objekty generuje v těle a to nejčastěji z dětské žlázy u hrudní kosti, nebo po těle a oblíbené místo je i zbytek brzlíku při pupku. Zasvěcovatel reiki nainstaluje na dětské žlázy po těle zasvěcované osoby své objekty a uloží je i do představ dané osoby a pak to u zasvěcené osoby funguje jedna radost. Nevýhoda takového zasvěcení je stálá aktivita těchto reiki objektů a jejich přemostění na zasvěcovanou osobu. Přístup Sašu Puebla je jiný. On sám důsledně ve svých představách a dětských žlázách jakékoliv reiki objekty likviduje, ale na druhé straně si trvale znovu a znovu kopíruje objekty nad hrobnými místy reikistů. Tedy v auře má plno reiki objektů jiných mistrů reiki. Jsou často pasivní a aktivizují se pouze na příkaz samotného Sašu Puebla nebo takto zasvěcené osoby. Tedy je zde možnost různých přístupů a to uvést tyto objekty do aktivního stavu a pak je vypnout. V případě klasického reiki možnost vypínat nemusí fungovat a některých může tento stav dostat do psychických problémů. Někteří dostanou i mistrovské reiki, aby mohli zasvěcovat jiné osoby. A může se stát a znám takové případy, že osoba zasvěcuje každého, co jde kolem a to může být pro možné psychické vysílení dané osoby velmi nebezpečné.

Tedy v tomto hypnotickém reiki jsme se zaměřili na meteority a to v různých formách pohybu: Meteorit jako kyvadélko. Meteorit jak dvě kovové tyčky z meteoritického železa ohnuté do pravého úhlu k použití proutkařa při hledání například vody. Meteorit jako rotující hypnotický disk, který člověka zhypnotizuje. Kousky meteoritů zavěšené na oděvu šamana uvádějícího se do transu monotónním pohybem. Meteorit zavěšený shora ve tvaru pyramidy. Reiki zasvěcenec pohybuje rukama nahoru dolů a do stran kolem meteoritu. Pohybující se meteorit jako přívěsek na krku. Meteoritické železo samurajského meče v plné zbroji. Pohyb jako tavení meteoritu a výroba zbraně nebo ozdobného předmětu. Tedy stále meteorit v určitém pohybu nebo pohyb reikisty kolem meteoritu. Meteorit můžeme například vnímat jako určité mikro radiační vyzařování. Meteorit můžeme vnímat jako přechod klasického elektrického proudu a také tvorba magnetického pole. Meteorit můžeme vnímat jako objekt, který může vydávat určité zvuky a rezonance. Meteorit jako zajímavé propojení lidských neuronů a tvorba jedinečných objektů nad hlavou esoterika.

Tentokrát Saša Pueblo kopíroval něco jiného z hrobu Mikao Usuiho a Chujiro Hayashiho. Saša Pueblo objevil při hrobnom místě ještě další objekt, který má tvar lidského těla. Představte si postavu člověka vyrobenou ze skla nebo průsvitného plastu a uvnitř je kouř např. z kouření cigarety. A nad touto postavou je samozřejmě i reiki objekt a je to zase jako kulovitá nádoba naplněná kouřem. Saša Pueblo začal prověřovat a zkoumat, odkud se tyto mlhové postavy objevily u těchto zakladatelů reiki a ne u ostatních. Bílou mlhavou postavu nenajdeme nad hrobným místem Hawayo Takata. Co takového dělali, že právě Usui a Hayashi ji mají? A proč takové fluidní postavy jsou nad každou obětí v Hirošimě a Nagasaki? A proč jsou i nad hroby obětí Černobylu? Logicky najdete souvislost s touto bílou mlhavou postavou a smolincem, uranem a atomovou bombou. Tedy Usui a Hayashi s největší pravděpodobností došli do kontaktu se smolince a uranem. V době, kdy žili, již byly dělány ve světě pokusy se smolince a uranem. A tak se v reiki otvírá další jedinečná možnost a to zkopírovat si do své aury i tento objekt z hrobného místa Usuiho a Hayashiho.

Známe nebo odhadujeme zcela logicky, jak vznikl kulovitý objekt nad Usuim a Hayashi během života. Ale jak vznikl objekt bílá mlhavého postava, není zcela jasné. Ale kdo zná medicínu dobře ví, že organismus se vůči rozumné dávce radioaktivity brání tím, že radioaktivní prvky stahuje a ukládá v kostech. Jako například uran nebo radioaktivní stroncium a pak z kostí bezpečně vyzařuje do prostředí. A tak Saša Pueblo zkopíruje tento větší objekt ve tvaru lidské postavy a stává se jeho součástí. Tento objekt Saša Pueblo zkopíruje i jiným zasvěcovaným osobám. A tedy máme tu zase objekt velikosti postavy jako chladný a pasivní objekt, který obsahuje veškeré informace o dané osobě, která pracovala s radioaktivním materiálem. Tato kopie umístěna do aury kolem zasvěcované osoby se aktivizuje zájmem o jakýkoliv radioaktivní materiál. Zkopírovaný objekt reiki v podobě bílé koule se aktivizuje přes meteority. Velký objekt reiki velikosti bílé postavy se uvádí do činnosti s radioaktivními prvky, tedy smolincem, uranem nebo jinými radioaktivními látkami vyrobenými i doslova umělým výrobním procesem. Objekt reiki postavy lze posilovat kopiemi jiných takových objektů nad hrobnými místy, kterého ho obsahují. Není zcela zřejmé, co se dá s tímto objektem reiki postava dělat, čemu vlastně bude sloužit a jak se tento objekt využije na léčebné nebo duchovní aktivity. Celkově je zřejmé, že osoba s tímto reiki objektem je kompletně uzavřena ve speciálním aurickém obalu kolem těla. Pod aurou zde rozumíme neustále vytékání bioenergie zevnitř buněk a konkrétně z drobných orgániků označených jako mitochondrie elektrárna.
.
Zpět
.

Pohyb meteoritů
.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pohyb
WIKI: Pohyb je označení, které se používá tehdy, když mění hmotné objekty svou vzájemnou polohu, tvar, velikost, tepelné, elektrické nebo magnetické vlastnosti, skupenství, chemické složení, biologické vlastnosti a pod. Pohyb je základním projevem existence hmoty.
..
.
Hypnóza
.
https://www.cimax.sk/lieky/hypnoza-hypno…
WIKI: Hypnóza vyjadřuje určitý stav lidské mysli. Hypnotizér dokáže určitým způsobem a to nejčastěji svým hlasem uvést určitou osobu do stavu letargie, nečinnosti.
 .
Autohypnóza
.
http://en.wikipedia.org/wiki/Self-hypnos…
WIKI: Nedílnou součástí hypnoterapie je autohypnóza, která je jednou z nevyhnutnutných předpokladů její úspěšnosti. Jednoduché dechové, relaxační a vizualizační techniky výrazně prohlubují účinnost sugescí, které byly během hypnózy vytvořeny v podvědomí.
Médium a hypnotizér
.
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
WIKI: Mediumship je praxe některých lidí známých jako médium, kteří zprostředkují komunikaci mezi duchy mrtvých a živých lidských bytostí.
.
.
Astrální putování
.
Videa – Astrální cestování na esoterika Magnum
WIKI: Astrální projekce nebo astrální cestování je paranormálních interpretace psychologického pocitu existence mimo vlastní tělo. Podle této interpretace astrální tělo opouští fyzické tělo a je schopno přemisťovat se samostatně v nefyzické prostoru, který se nazývá astrální sféra nebo astrál.
Derviš tance
.
https://en.wikipedia.org/wiki/Sufi_whirl…
http://www.national-geographic.cz/clanky…
WIKI: Sufismus je mystický směr islámu, který má své kořeny již v dávném starověku (uvádí se, že vznikl v 7. století v dnešním Jemenu). Účelem tohoto směru je splynutí s Bohem, zda Alláhem pomocí hudby, transu, askeze, poezie nebo meditace. Derviši se pomocí tance a podmanivé hudby mohou dostat až do extáze, přes kterou se spojují s “božskou realitou”, zvanou také baraka.
.
Zpět
Extáze
WIKI: Extáze (z řeckého εκστασις) je označení stavu, ve kterém člověk nevnímá své okolí a přežívá jen psychické blaho, většinou na úkor fyzického. Extatický stav byl od pradávna součástí, zda vrcholem náboženských rituálů a představ.
.
Magický pohyb – šamanský oděv
.
Šaman
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0aman
https://facearcane.apoort.net/category/s…
WIKI: Šaman je označení pro osobu, která v společenstvích funguje jako kněz-léčitel, čaroděj, prorok, expert na tranz. Šaman má údajně schopnost vstupovat do změněných stavů vědomí za pomoci monotónního bubnování, zpívání, tancování nebo pomocí halucinogenních látek.
Šamanismus
WIKI: Šamanismus je souhrn náboženských, magických, mystických a mytologických představ a rituálních praktik, známý u mnoha kultur v různých oblastech světa.
Šamanský oděv
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0aman…
WIKI: Typickým prvkem šamana je jeho rituální oděv a posvátná výbava jako je čepice, plášť, pás a hudební nástroj, nejčastěji buben nebo chrastidlo.
Castaneda
WIKI: Carlos Castaneda byl autor kontroverzních knih, které popisují jeho učňovství u tradičního amerického čaroděje kmene Yaque, jehož nazýval Don Juan Matus. Castanedova tvorba obsahuje mnoho popisů paranormálních a magických zážitků, psychologické techniky, toltécké magické rituály, experimenty s psychotropními rostlinami. Z jeho učení vychází také cvičení tzv. “Magických gest” – tensegrita..
http://www.zioneer.wz.cz/magicke_pohyby/…
WEB: Magické pohyby určené k zaměření energie šlach.
.
Kostrč a pohyb
.
https://en.wikipedia.org/wiki/Coccyx
WIKI: Kostrč je malá kost u člověka vzniklá srůstům posledních obratlů a je pozůstatkem zakrslého ocasu. Kostrč se nachází v oblasti zadní části pánve.
Třetí ruka kreslí znaky
http://reikimanual.com/pdfs/Shamballa-Sy…
PDF: Jako pozůstatek ztraceného ocasu. Pozůstatkem ocasu mentálně v představě točíte a kreslíte reiki znaky a jiné znaky.
.
Reiki znaky pohyb
.
Reiki znaky – obrázky
https://goo.gl/uD0v0C
WIKI: Reiki je léčitelská metoda, za zemi původu reiki uvádí Japonsko a jako zakladatel – objevitel je uváděn Mika Usui. Podle The Skeptic ‘s Dictionary Usui po několika dnech půstu začal halucinovat a během toho mu byl zjeven klíč na léčení.
VIDEÁ REIKI ZNAKY
.
Reiki kobra – pohyb znaků
.
WEB: Intenzita průniku do míchy je zaručena používáním rituálních a obřadních předmětů při meditačních aktivitách. Pomocí reiki objektu kobra budeme usilovat o to, abychom vědomím pronikli 100 000 kilometrů atmosféry a preboxovali svou psychiku do kosmu.
..
Reiki samuraj – pohyb meče
.
https://apoort.net/esoterika/reiki-samur…
WIKI: Samurajové byli středověcí japonští bojovníci, známí především svou oddaností. Samurajové byly vždy cvičení od velmi útlého věku. Už jako desetiletých jejich posílali na místa plná strachu, jako jsou hřbitovy, márnice, husté lesy nebo opuštěné zříceniny budov. Na začátku samurajové bojovali hlavně s lukem. Teprve později se začaly zdokonalovat ve vojenském umění s mečem (Bušidó).
Mikropohyby ve svalech
WEB: Při sugerácii je dobré cítit ve svalech drobný mikropohyby nervových zakončení. To stav transu znásobuje.
.
Automatická kresba
WIKI: Automatická kresba je kresbou, kterou nijak neovlivňujete rozumem vědomými tahy tužkou, ba naopak, pokud kreslíte, jste uvolnění, bez myšlenek.
Trans
https://apoort.net/esoterika/reiki-aura/…
WIKI: Trans je změněný stav vědomí, ve kterém se subjekt z větší části nebo i zcela odpojuje od svého každodenního já, ztrácí povědomí o čase a místě a dokonce i svou vlastní identitu, takže jím může přestoupit úplně jiná identita. Subjekt se v tomto stavu může stát vysoce sugestibilní (snadno ovladatelným) podobně jako v hypnóze.
.
Pohyb ruk
.
Mudra
Mudry – obrázky
https://goo.gl/wk3EqU
WIKI: Mudra je symbolické či rituální gesto používané v buddhismu i hinduismu. Některé mudry jsou předváděny pomocí celého těla, avšak k zobrazení většiny z nich je třeba jen ruka a prsty. Některé se také používají při léčení.
.
Kyvadlo
.
Galerie zasvěcení – zasvěcení kyvadlo 1B
http://www.meditacia.sk/3082-Galeria-zas…
Zvuková prednáška o veštení s kyvadlom – Saša Pueblo
https://www.youtube.com/watch?v=JL4HMOcn…
WIKI: Práce s kyvadlem se odborně nazývá radiestézie. Kyvadlo je nástroj, který vám pomůže v napojení se na vaši intuitivní část osobnosti. Je založeno na podobném principu jako virgule a automatické písmo.
VIDEA KYVADLO NERVSTVO
.
Proutek – proutkařství
.
http://play.tojsiab.com/UGtXZF9MeFZKUE0z
WIKI: Tradičně se používá hůlka ve tvaru vidličky z habru, vrby, či broskve. Proutkař ho drží oběma rukama za rozvětvenou část a kráčí s ním tak dlouho, dokud hůlka nezareaguje na hledaný zdroj. Nemusí to být pouze voda, ale i rudy a ropa. Profesionální proutkaři používají kovové virgule.
VIDEA DOWSING – PENDULUM
.
Prána při klinické smrti
.
WIKI: Prána je sanskrtské slovo a znamená dech, představuje životní energii, kterou potřebuje každý živý organismus, aby byl schopen fungovat na fyzické úrovni. Tyto životní proudy se setkávají v sedmi čakrách, které jsou propojeny soustavou energetických kanálů, tzv. nadi.
Pránájáma
https://en.wikipedia.org/wiki/Pranayama
WIKI: Pránájáma je kontrola činnosti mysli stažením smyslových orgánů dovnitř. To znamená, že mysl se kontroluje bez smyslových orgánů, kdekoliv mysl zabloudí, pokuste se ovládnout ji a vrátit zpět.
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
WIKI: Smrt člověka (informatika) je koncem života, zánikem všech životních funkcí, ukončení komunikace mezi psychikou a organismem. Jsou dvě fáze – klinická smrt, která je definována jako zástava životně důležitých funkcí organismu, nedochází k nevratnému poškození mozkové tkáně. Biologická smrt – konečný, nevratný stav, trvalé a se životem neslučitelné poškození mozkové tkáně.
Prožitek blízké smrti
http://en.wikipedia.org/wiki/Near-death_…
WIKI: Prožitek blízké smrti nemá všeobecně uznávanou definici. Za osoby blízko smrti se dají podkládat osoby, jejichž fyzický stav by skončil smrtí, pokud by se v důsledku různých okolností rychle nezlepšil. Zážitek musí být v době umírání jasný, bez zlomkovitý nebo chaotických vzpomínek.
Klinická smrt
WIKI: Klinická smrt je lékařský termín pro ukončení krevního oběhu a dýchání, dvě potřebné kritéria pro udržení života člověka. Taková situace nastane, když srdce přestane bít v pravidelném rytmu, tento stav se nazývá srdeční zástava.
.
Tibetské objekty z meteoritů
.
Thokcha – z meteoritického železa
Sochy s obsahem meteoritů v Tibetu
Blog o tibetských kultovních objektech z meteoritu
I pravěká kultura – sošky z meteoritického železa
meteoritické mandaly
Tibeťan amulety meteorit
Tibetský oltář
Buddha z meteoritického železa
.
VIDEA METEORITE GIBEON
.
.
.
VIDEA REIKI ZNAKY
.
.
.
VIDEA RADIOACTIVE MINERALS
.
.

Comments are closed