Reiki exorcist

Datum sběru: 13.05.2015
Strana 1 z přibližně 54 výsledků
.
Reiki exorcist
..
reiki-1
.
.

.

SAŠA PUEBLO PORADENSTVÍ
REKLAMA: Terapeut, bylinkář, léčitel, esoterik, reiki na dálku. Hledáte konkrétní věc? Potřebujete odborně poradit v oblasti reiki exorcismus? Neváhejte, kontaktujte mě. Odpovím každému osobně. Vstupní konzultace je bezplatná. Diagnostika zdraví je bezplatná a kontroluji 80 položek. Odpovím každému:
sasapueblo@meditacia.sk
.
Každou druhou sobotu meditujeme reiki, cvičíme ręki, zasvěcujeme reiki, vše bezplatně a špičková úroveň. Doporučuji připojit sa online na živou relaci GM Sašu Puebla.
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
.
Reiki exorcist  
.
WIKI: Exorcismus je úkon, který má za cíl z lidí, zvířat nebo věcí, označených za posedlé, vyhnat ďábla nebo jiné zlé síly. Tento úkon je i v současnosti součástí obřadů mnoha náboženství
.
Saša Pueblo: Rozvinout a zpracovat možnosti na úrovni psychologie a psychiatrie pro potřeby reiki léčby a zasvěcení. Exorcismus je vlastně něco jako magická psychologie a i psychiatrie. Samozřejmě, její aplikace do reiki léčby a zasvěcení je mimořádně netradiční, ale exorcistický zásahy jsou ještě i dnes praktikovány v různých náboženských systémech. V exorcistickém reiki nepůjde pouze o vyhánění zlých duchů z těla psychicky narušené osoby.
.
Tedy jde tu o schopnost upravit psychiku osoby po klinické smrti. Osoba, která se vrátí z klinické smrti, má svou psychiku a mozek už orientované jinak. Do osoby po klinické smrti se může dostat záznam zemřelé osoby a její uchované vzpomínky. Případně osoba sama přes kostní hmotu a zde fungující bioenergie vytvoří představu osoby, napumpuje tuto představu vlastními energiemi a tyto představy se stanou silně aktivní jako za živa.
.
V některých případech osoba po klinické smrti může vědomě, ale často nevědomě posílat energetické objekty jiné osobě, které mohou fungovat a negativně působit na osobu, které byly poslány. Tyto objekty třeba zlikvidovat. I samotní reiki mistři dokážou posílat silně nabité energetické objekty a tyto třeba také zlikvidovat.
Osoba zažila traumatizující zážitek a exorcista by měl tento zážitek vědět vyhledat a extrémě ho oslabit, aby se jen tak jednoduše neobjevil. Osoba může poslat svou psychiku na mikročásticích a kontaktovat organický život v kosmu a toto přemostění na částicích je třeba zlikvidovat. Ale zlikvidovat i reiki zasvěcení, které si zasvěcená osoba nepřeje.
Reiki exorcista by měl vědět postupně spustit určité chemické látky na podporu stabilních psychických reakcí. Lidský mozek musí produkovat mikrodrogy rovnou v mozku jako svou přirozenou aktivitu. Tato tvorba v mozku dané osoby může být nepřiměřená nebo nějak blokována.
Někdy se pozmění pohybové vzorce dané osoby a její psychika se může toulat přes částice v kosmu nebo i tam, kde zůstávají vzpomínky některých zemřelých osob. Některé osoby mohou do své psychiky a aury přivolávat záznamy zemřelých osob a ty žádají, aby předali odkaz. Případně masivně nabírají záznamy zemřelých embryí a ženských vajíček. A tyto záznamy třeba rozpustit.
.
Ne vždy se dá úplně praktikovat reiki exorcismus. Například dotyčná osoba má v mozku nádory a ty aktivizují určité posmrtné záznamy do těla dané osoby a tyto projevy budou trvat tak dlouho, dokud v hlavě zůstanou určité nádory. Některé zásahy nelze v těle léčené osoby udržet z důvodu totálně změněné chemie. Klasická chemie se zhroutila a už je jen speciální chemie Tumo jako anafylaktický šok, při kterém se zhroutí adrenalin a kortikoidy, to jsou mimořádně stabilizační chemické látky pro stabilní biochemii těla.
Samozřejmě, hlasivky v lidském těle skrývají i možnost vytvořit si v mozku centrum pro trvalé vibrování na blanách hlasivek a tyto podněty poté posílat jako pulsaci do mozku, který bez pulsující energie špatně funguje, osoba nemůže plně využívat hlavně vybírání vzpomínek ze své paměti.
.
.
Reiki Hanuman
.
WIKI: Hanuman ako “Opičí boh” sa objavuje v Rámájane ako pomocník princa Ramu, ktorý je považovaný za vtelenie boha Višnu do ľudskej podoby. Rama, Sita Hanuman sú kľúčovými postavami celého starovekého eposu Ramayana
.
Reiki Hanumanasana
WIKI: Hanumanasana nebo monkey pose je asana. Jméno pochází ze sanskrtského slova Hanuman (božský entit v hinduismu, který se podobá opici) a ásany (držení těla)
.
Poškozené plíce jak pater Pio i jiné orgány
WIKI: Don Gabriele Amorth, známý exorcista ve Vatikánu, rozebíral na jedné konferenci pro křesťany velmi důležitou otázku, zejména v této době, kdy tma a světlo se jasně staví proti sobě. Projednávanou téma exorcismus a jeho rozlišení lze shrnout do tří bodů
.
.
Reiki Tibet Vajročana
.
WIKI: Amitábha je Buddha komplexního lásky. Žije na západě (reprezentován jako meditující Buddha) a pracuje pro osvícení všech bytostí (reprezentován jako požehnání Buddha). Jeho nejdůležitější osvícení technikou je vizualizace okolního světa jako ráj
.
.
Automatická kresba
.
WIKI: Automatická kresba jako prostředek k vyjádření podvědomí, kde se ruka může pohybovat náhodně přes papír, může odhalit něco z psychiky, která by jinak byla potlačována
.
.
Mozkové vlny
.
WIKI: Neuronové kmitání je rytmická nebo opakující se nervová aktivita v centrálním nervovém systému. Nervová tkáň může generovat oscilační aktivitu mnoha způsoby. V jednotlivých neuronů, oscilace se mohou objevit buď jako oscilace v membránového potenciálu nebo jako rytmických vzorů akčních potenciálů, které pak produkují oscilační aktivaci post-synaptických neuronů
.
Mu vlny
WIKI: Mu vlny, také známé jako mí rytmy nebo senzomotorické rytmy, jsou synchronizovány vzory elektrické aktivity zahrnující velký počet neuronů, pravděpodobně pyramidového typu v té části mozku, která kontroluje pohyb dobrovolný. Tyto vzory měřené elektroencefalografie (EEG), magnetoencephalography (MEG), nebo electrocorticography (ECOG), opakující se při frekvenci 5 / 7-05 / 12 (a zejména 9-11) Hz jsou nejvýznamnější, když je tělo fyzicky v klidu
.
Elektroencefalogram
WIKI: Elektroencefalogram (zkráceně EEG) je záznam časové změny elektrického potenciálu způsobeného mozkovou aktivitou. Tento záznam je pořízen elektroencefalografem. EEG je standardní neinvazivní metodou funkčního vyšetření elektrické aktivity centrálního nervového systému. Sumační signály z neuronů jsou snímány elektrodami z povrchu skalpu
.
Alfa vlny
WIKI: Alfa vlny jsou nervové oscilace ve frekvenčním rozsahu 05.07.-05.12. Hz, vyplývající z synchronní a soudržné elektrické aktivity thalamu kardiostimulátoru buněk u lidí. Alfa vlny jsou jeden druh mozkových vln, které se dají zjistit buď elektroencefalografiou (EEG), nebo Magnetoencephalography (MEG), převážně pocházejí z týlního laloku během bdělého odpočinku se zavřenýma očima
.
Beta vlny
WIKI: Beta vlny nebo beta rytmus, je termín používaný k označení frekvenčního rozsahu lidského mozku v aktivitě mezi 12,5 a 30 Hz. Beta vlny jsou rozděleny do tří částí: Low Beta vlny (12,5-16 Hz, Beta 1 síla), Beta vlny (16,5-20 Hz, Beta 2 síla) a High Beta vlny (20,5-28 Hz, beta 3 síla). Beta stavy jsou stavy spojené s normálním bdělý vědomím
.
.
Trans pohyb
.
O čem je trans a jak se praktikuje, druhy tranzu
Trans je změněný stav vědomí, v němž se subjekt z větší části nebo i zcela odpojuje od svého každodenního já, ztrácí povědomí o čase a místě a dokonce i svou vlastní identitu, takže jím může přestoupit úplně jiná identita. Subjekt se v tomto stavu může stát vysoce sugestibilní (snadno ovladatelným) podobně jako v hypnóze
.
Trans
WIKI: Trans označuje jakýkoliv stav vědomí, tranové stavy se mohou objevit nedobrovolně a nečekaně. Termín trans může být spojen s hypnózou, meditací, magií i modlitbou
.
Extáze přes svalový tranz
WIKI: Extáze je označení stavu ve kterém člověk nevnímá své okolí a prožívá pouze psychické blaho, většinou na úkor fyzického. Extatický stav byl od pradávna součástí či vrcholem náboženských rituálů a představ. Dotyčný jedinec překročí své obyčejné myšlení a poddává se výjimečným myšlenkám a zážitkům jako například hluboké citové cítění, intenzivní soustředění na zadaný úkol, neobyčejné fyzické schopnosti a hlavně neobyčejné duševní cítění
.
.
Medium
.
WIKI: Médium je osoba sloužící jako prostředník ke spojení se záhrobím a je možné u nich jasnovidnost vyvolat pomocí bytostí, s nimiž se mohou dostat do kontaktu, ať úmyslně nebo neúmyslně. Pomocí hypnózy, popřípadě jinými metodami
.
.
Seance
.
WIKI: Seance je je spiritistické setkání lidí, kteří se shromáždili, aby mohli komunikovat s duchy prostřednictvím média, které jim předává spiritistické odkazy
.
.
Plochá spirit doska
.
WIKI: Ouija deska – spiritistická tabulka je pokryta písmeny a čísly, jejímž prostřednictvím můžete na seancích komunikovat s duchy – nehmotnými bytostmi, přivolat jejich, i odvolat pryč, ale i komunikovat s vlastním podvědomím
.
.
Léčba vírou
.
WIKI: Léčba vírou je léčení, když věřící tvrdí, že uzdravení lze dosáhnout nadpřirozenými nebo duchovními prostředky. Léčení osoby lze dosáhnout pomocí modlitby nebo rituálů. Víra v boží zásah v nemoci nebo v léčení se vztahuje k náboženské víře. Tvrdí se, že víra může vyléčit slepotu, hluchotu, rakovinu, AIDS, vývojové poruchy, anémii, artritidu, kuří oka, vadnou řeč, roztroušenou sklerózu, kožní vyrážky, celková tělesná ochrnutí a různá zranění
.
.
Písmo svaté
.
WIKI: Bible je soubor knih, které křesťanství a judaismus považuje za posvátné a inspirované Bohem. Bible je označována též jako Písmo svaté, některé církve jej označují také jako Boží slovo. Lze se také setkat s označením Kniha knih. První část Bible tvoří Starý Zákon, který obsahuje soubor 39 posvátných knih (tanach), který křesťané převzali z judaismu. Druhá část Bible má ustálený počet 27 knih a nazývá se Nový Zákon
.
.
Patologie
.
WIKI: Patologie je věda zabývající se studiem a diagnostikou nemocí a poruch živých systémů. Protože v jednotlivých oblastech zájmu nehrozí riziko záměny, používá se pojem patologie v některých oborech i jako synonymum pro specializovanější pole působnosti. Například lékařský obor patologická anatomie se obvykle mezi zdravotníky nazývá patologie
.
.
Mrtvé tkáně
.
WIKI: Nekróza je intravitální (v živém organizmu) smrt buněk a tkání. Jedná se o souhrn změn pozorovatelných histologicky až v určitém časovém odstupu po biologické smrti buňky. Nekróza postihuje skupiny na sebe navzájem naléhajících buněk a vzniká jako následek nevratného poškození buněk
.
.
Kosti
.
WIKI: Kost je tvrdá, mineralizovaná struktura sloužící jako mechanická ochrana vnitřních orgánů a opora těla, tvořící vnitřní konstrukci, na kterou se upínají svaly a šlachy. Souhrn všech kostí v těle se nazývá kostra. Lidská kostra dospělého člověka má cca 206 kostí. Kosti vznikají z vaziva nebo chrupavky
.
.
Okultismus
.
WIKI: Okultismus je soustava nauk a praktik založených na víře v skryté síly působící v přírodě a ve světě vůbec. S touto soustavou souvisí i snahy o ovládnutí skrytých sil ve prospěch člověka. Hlavním zdrojem okultismu byly tzv. tajné nauky a praktiky východních náboženství, avšak okultismus se soustavněji dotvořil v novější dějinné době a rozvinul se přitom do různých směrů, případně sekt
.
Seznam okultistů
WIKI: Toto je seznam významných osobností, současných, historických nebo legendárních, které se spojují s některou činností nebo tradic
.
.
Mysticismus
.
Mystika je souhrnné označení pro rozmanité duchovní zkušenosti bezprostředního a osobního setkání s božským, pro zkušenost hlubokého tajemství, jež se nedá přímo vyjádřit slovy, a pro různé cesty, jak takovou zkušenost získat
.
.
Spiritismus
.
WIKI: Spiritualismus je ve filozofii (metafyzice) jeden ze směrů monismu, podle kterého je prazáklad světa duchovní povahy a duch existuje nezávisle na těle. Termínem spiritualismus se někdy myslí nejdůslednější idealismus
.
.
Teologie
.
WIKI: Pojem teologie pochází ze starověké řecké kultury. Teologie nebo bohosloví je nauka o Bohu. Předmětem teologie je bůh a věda, jejímž předmětem je náboženství, se nazývá religionistika. Výraz teologie byl známý v řecké filozofii od dob Pythagora, tehdy označovali jménem teologové mužů, kteří básnili o bozích
.
.
Medžugorie
.
WIKI: Medzigorie je městečko ležící v Hercegovině, které se do 80.let minulého století živilo převážně pěstováním tabáku, hroznů, ovoce a produkce vína. Dnes je známo zejména jako poutní místo
.
.
Fatima
.
WIKI: Fátima je městečko v Portugalsku. Je to jedno z nejznámějších katolických poutních míst na světě, které přitahuje věřící z celého světa. Stala se známým poutním místem potom, co se tu v roce 1917 třem malým dětem-pastýřům údajně zjevila Panna Maria
.
.
Lurdy
.
WIKI: Lurdy je jihofrancouzské město ležící v podhůří Pyrenejí v departementu Hautes-Pyrénées. V roce 1858 zde došlo k mariánskému zjevení mladé Bernadettě Soubirousové, a brzy poté se Lurdy staly jedním z nejdůležitějších římskokatolických poutních míst světa. Později exhumované a v městečku Nevers vystavené tělo Bernadetty Soubirousové zůstalo dodnes neporušeno
.
.
Psychiatrie
.
WIKI: Psychiatrie je lékařský obor, který léčí nemoci mozku, které se projevují v myšlení, emocích, vnímání a také chování nemocných. Jinak formulováno léčí prokázaná (demence, kupř. Alzheimerova choroba) nebo předpokládaná onemocnění mozku (kupř schizofrenie), jejichž příznaky jsou porušené vztahy člověka k sobě nebo k druhým lidem.
.
.
Klinická smrt
.
WIKI: Klinická smrt je lékařský termín pro ukončení krevního oběhu a dýchání, dvě potřebné kritéria pro udržení života človeka. Na začátku klinické smrti je vědomí ztracené během několika sekund. Měřitelné mozková aktivita se zastaví v rámci 20 – 40 sekund
.
.
Reinkarnace
.
WIKI: Reinkarnace je ve filozofii i náboženství úzce spojena se zákonem karmy, zákonem příčiny a následku, kde pozitivní, či negativní myšlenky a činy v jednom životě přímo ovlivňují podmínky, kvalitativní kontury a část událostí života dalšího. Pozitivní myšlenky a činy pozitivní, negativní myšlenky a činy negativní
.
.
Hypnóza
.
WIKI: Hypnóza je změněný stav vědomí, který je možné terapeuticky využít. Používá se převážně k léčení neuróz, poruch spánku, závislostí a řešení dalších psychosomatických obtíží. Není pravda, že: si člověk z hypnózy nikdy nic nepamatuje, že neslyší hlas hypnotizéra, že je zcela v jeho vlivu a může být donucen k čemukoli
.
.
Sugesce
.
WIKI: Sugesce probíhá jak na verbální úrovni, tak ve formě posunků, gest a všech ostatních dorozumívacích prostředků. Sugesci do jisté míry používáme všichni. Někdo užívá sugesci záměrně, snaží se příjemci vnutit své postoje, názory, apod., většina lidí ji však používá naprosto samozřejmě, aniž si to uvědomuje
.
.
Démonologie
.
WIKI: Démonologie je systematická nauka, která se zabývá démony, jejich vlivem na lidský život a lidské hříchy. Opačná nauka je angelologie. Démonologie je ortodoxní součást theologie. V křesťanství je démonologie postavena na Starém a Novém zákonu jako součást teologického učení. Může na ni být pohlíženo také jako na součást angelologie, kde se hovoří o padlých andělích
.
.
Duševní poruchy
.
Za duševní poruchy se označují jak stavy podmíněné zejména tělesnou (vrozenou) organickou (zpravidla neurologickou, často též genetickou) specifickou výbavou člověka, tak stavy, u nichž se za rozhodující příčinu vzniku pokládá vliv prostředí a životních událostí. Podíl a vztah vrozených dispozic a dalších vlivů u jednotlivých typů poruch jsou předmětem zkoumání a diskusí
.

Comments are closed