Reiki crystal

Datum sběru: 23.11.2017
Strana 1 z asi 132 výsledků

Reiki crystal

.

.
SAŠA PUEBLO PORADENSTVÍ
REKLAMA: Terapeut, bylinkář, léčitel, esoterik, reiki na dálku. Hledáte konkrétní věc? Potřebujete odborně poradit v oblasti reiki crystal? Neváhejte, kontaktujte mě. Odpovím každému osobně. Vstupní konzultace je bezplatná. Diagnostika zdraví je bezplatná a kontroluji 80 položek. Odpovím každému:
sasapueblo@meditacia.sk
.
Každou druhou sobotu meditujeme reiki, cvičíme ręki, zasvěcujeme reiki, vše bezplatně a špičková úroveň. Doporučuji připojit sa online na živou relaci GM Sašu Puebla.
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
.
KOLEKCE 90 VIDEÍ REIKI CRYSTAL

goo.gl/HrH8Ak

ZVUKOVÁ NAHRÁVKA K VIDEÍM
https://www.youtube.com/watch?v=uQTVQXUz…

KŘEMÍK A TAJEMSTVÍ REIKI

Máme tu specifické reiki, které se bude spojovat s křemíkem a s biokřemíkem v lidském těle. Kosti člověka jsou schopny za určitých okolností produkovat mimořádně vzácné látky. Abych tu nebyl příliš odborný, budeme hovořit o schopnostech kostí produkovat supravodivé látky a supravodivé bioenergie při klasické teplotě lidského těla. Chemické aktivity v kostech vedou k tomu, že prvky jako křemík, germanium a podobně, (v našem případě se budeme zajímat o supravodivě upravený křemík nano extrémně čistý) se v neuronech stávají něčím podobným jako procesor v počítači při jeho řízení.

Aby se supravodivý křemík stal součástí reiki a hlavně dálkového reiki je třeba, aby živá osoba měla v sobě 5 až 20 krát více křemíku. Jednak supravodivého křemíku a i běžného křemíku z periodické tabulky prvků. A tady už platí pravidlo čísla 5. Kdo má v těle něčeho 5 krát více než je běžné, je v zásadě zasvěcovatel do reiki systémů. V tomto případě to bude osoba, která může mít například v těle 20 krát více různých druhů křemíku.

Už známe případy živých lidí, co mají 5 až 20 krát více bioželeza a jsou přirozeně reiki zasvěcovatelé. Známe i živých jedinců, kteří mají v sobě více biozlata, supravodivého zlata. Celkově mají v sobě zlata více než 5 krát a více. Při setkání s jinou osobou v jedné místnosti přijde k zaktivizování i menších dávek různých druhů zlata a osoba je potom zasvěcena. Takto nelze zasvětit osobu na dálku. Na zasvěcení osoby na dálku musí dát do jednoho kontaktu více osob s vyšším obsahem zlata. I osoba, která má v buňkách 5 krát více chromozomů, může přeléčit a zasvětit jinou osobu.

Pro naše potřeby se budeme zabývat osobami, které mají v sobě více křemíku než běžné osoby, tedy alespoň 5 krát více. Taková osoba rozkmitá biokremík vlastní bioenergií, kterou vyrobí uvnitř buněk. I první historické rádia obsahovaly krystal křemíku. Reikista, který má mnoho křemíku, ho dokáže bioenergií i rozkmitat. Tento kmit je léčivý a reikista tohoto druhu ho dokáže přenést na jinou osobu. Kmity z křemíku se pak šíří přes křemíkové struktury v jeho okolí a také přes křemíkové formy v zemské kůře. Rozkmitáním křemíku reikista dostává energii přímo z krystalické mřížky na atomové úrovni. V zásadě reikista, který má více křemíku v lidském těle, je reiki zasvěcovatel. Přenáší speciálně supravodivě upravené energie a v nich rozkmitává i informační obsah. Reikista tohoto druhu je něco jako první typy rádií s krystalickým křemíkem.

Reikista, který má velké množství křemíku a k tomu velké množství zlata, může posílat mimořádně léčivé drobné paprsky podobné laserovým paprskům. Takové pár centimetrové blesky buňky absorbují a přeléčí se. Podobné léčivé látky produkují v sobě Filipínští léčitelé a také v léčené osobě. Je dobré, pokud má tento typ reikistu rád i krystaly křemíku v podobě tvrdého kamene. Tehdy jsou léčivé síly pro buňky ještě kvalitnější. Ale můžeme mít i reikistu, který má kostní buňky 5 krát a vícekrát hustší jako běžný člověk. Tento reikista produkuje bílé léčivé spirály, které buňky i na dálku dobře absorbují. Tento druh reikistu může pěstovat dervišské tance v rámci zoorastrizmu. A také produkuje látky podobné z keře ephedra.

Zpět

CRYSTAL REIKISTI
http://cherylpastor.com/reiki/
BLOG: Chronické nemoci? Osobní traumata? Závislost? Otázky práce? Vztahové problémy? Každý den budu posílat vzdálenou léčivou energii Reiki tobě nebo vašim blízkým. Vyplňte níže uvedený formulář s vaší žádostí.
http://reikiottawa.com/
WEB: Kathy Glover Scott. Jsem tak nadšená, že tu sdílím tyto nové informace a frekvenci
http://reikiplayground.com/crystals-and-…
WEB: Použil jsem krystalové body na kreslení symbolů před čakrami. Použil jsem je i na kreslení symbolů nad místy, které potřebovaly podporu. Před pár týdny jsem použil křišťál Lemurské křemene, abych kreslil symbol napájení na pravém boku, abych se soustředil na Reiki a jiné léčebné energie.

ALLAN VLADIMIROVIČ ČUMAK
https://en.wikipedia.org/wiki/Allan_Chum…
WIKI: Allan Vladimirovič Čumak – žurnalista pracoval v televizi jako první sportovní komentátor. Také působil jako redaktor v hlavní redakci teleinformací APN. Později se stal jedním z nejznámějších léčitelů v Rusku, autor několika výzkumů paranormálních jevů.

KŘEMÍK
https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99em%…
https://en.wikipedia.org/wiki/Silicon
WIKI: Křemík (lat. Silicium) je polokovový prvek, hojně se vyskytující v zemské kůře. Slouží jako základní materiál pro výrobu polovodičových součástek, ale také jako základní surovina pro výrobu skla a významná součást keramických a stavebních materiálů. Značka křemíku je Si.

Zpět

MONOKRYSTAL KŘEMENE
https://cs.wikipedia.org/wiki/Czochralsk…
WIKI: Výsledným produktem je monokrystal o přesně definované krystalografické orientaci s velmi pravidelnou krystalickou mřížkou. Nejčastěji se jedná o monokrystaly křemíku, germania nebo arsenidu gallitého. Czochralského metoda stojí téměř na počátku výroby polovodičových integrovaných obvodů, se kterými se lze setkat v oblastech výpočetní techniky, mobilních telefonů a u mnoha dalších elektronických zařízení.

RÁDIOVÝ VYSÍLAČ KŘEMÍK
https://en.wikipedia.org/wiki/Radio_tran…
WIKI: Rádiový vysílač je elektronické zařízení, když je připojen k anténě, vytváří elektromagnetický signál jako je například v rozhlasové a televizní vysílání, dvousměrná komunikace nebo radar.

DRUHY KŘEMENE
https://en.wikipedia.org/wiki/Quartz
WIKI: Herkimer diamond skalní křišťál, ametyst, ametrín, rose křemen, chalcedon, carnelian, avanturín, achát, onyx, jaspis, mléčný křemen, záhněda, tygří oko, citrín, prasiolite, rutil, Dumortierit.

VIBRAČNÍ KŘEMEN
https://en.wikipedia.org/wiki/Crystal_os…
WIKI: Krystalový oscilátor je elektronický obvod oscilátoru, který využívá mechanickou rezonanci vibračního krystalu piezoelektrického materiálu k vytvoření elektrického signálu s přesnou frekvencí.

Zpět

ŠOKOVANÝ KŘEMEN
https://en.wikipedia.org/wiki/Shocked_qu…
WIKI: Šokován křemen je forma křemene, která má mikroskopickou strukturu odlišnou od normálního křemene. Při intenzivním tlaku (ale s omezenou teplotou) se krystalická struktura křemene deformuje podél roviny uvnitř krystalu. Tyto roviny, které se zobrazují jako čáry pod mikroskopem se nazývají rovinné deformační prvky nebo šokové lamely.

QUARTZOLITE KŘEMÍK
https://en.wikipedia.org/wiki/Quartzolit…
WIKI: Quartzolite nebo Silex je vyvřelina, ve které je minerální křemen více než 90%, s obsahem živce až do 10%. Typický křemen tvoří více než 60% horniny, zbytek je většinou živec, ačkoliv mohou být přítomny i malá množství slídy nebo amfiboly.

BIOGENNÍ KRYSTAL KŘEMÍKU
https://en.wikipedia.org/wiki/Biogenic_s…
WIKI: Biogenní oxid křemičitý označovaný také jako opál, biogenní opál nebo amorfní opál oxid křemičitý, tvoří jeden z nejrozšířenějších biogenních minerálů. Například mikroskopické částice oxidu křemičitého zvané fytoly se nacházejí v travách a jiných rostlinách. Oxid křemičitý je amorfní oxid kovu vytvořen komplexními procesy anorganické polymerace.
.
MONOKRYSTALICKÝ KŘEMÍK
https://en.wikipedia.org/wiki/Monocrysta…
WIKI: Monokrystalický křemík je základním materiálem pro silikonové čipy používané dnes prakticky ve všech elektronických zařízeních. Mono-Si slouží i jako fotovoltaický materiál absorbující světlo při výrobě solárních článků. Skládá se z křemíku, ve kterém krystalická mřížka celé pevné látky je spojitá, nepřerušená na okrajích a bez jakýchkoliv hranic zrn.

Zpět

SUPRAVODIVOST
https://cs.wikipedia.org/wiki/Supravodiv…
https://en.wikipedia.org/wiki/Supercondu…
WIKI: Supravodivost je makroskopický kvantový jev, při kterém materiál klade neměřitelně malý elektrický odpor při průchodu elektrického proudu, neuvolňuje žádné jouleovo teplo a materiál se stává ideálním diamagnetikom, čímž kompenzuje vnější magnetické pole.

SUPRAVODIČ
https://cs.wikipedia.org/wiki/Supravodi%…
WIKI: Supravodič je kovový drát, slitina kovu nebo sloučenina, která vede elektrický proud bez odporu pokud jeho teplota klesne pod kritickou teplotu (TC). Odpor je nežádoucí, protože způsobuje ztrátu energie proudící v materiálu.

SUPRATEKUTÁ LÁTKA
https://cs.wikipedia.org/wiki/Supratekut…
WIKI: Supratekutá látka nebo také supratekutina je kapalina s nulovou viskozitou. Tato vlastnost se nazývá supratekutá látka. Donedávna byla pozorována pouze u hélia při teplotách blízkých absolutní nule.

Zpět

VIDEA SILICON PRODUCTION
https://www.youtube.com/watch?v=THLFpTr_…
https://www.youtube.com/watch?v=LQVWzOif…
https://www.youtube.com/watch?v=AMgQ1-Hd…
https://www.youtube.com/watch?v=8T5xWQ0n…
https://www.youtube.com/watch?v=eypAfmrR…
https://www.youtube.com/watch?v=Q5paWn7b…
https://www.youtube.com/watch?v=jh2z-g7G…

VIDEA HERKIMER DIAMOND
https://www.youtube.com/watch?v=1grpAlmt…
https://www.youtube.com/watch?v=k1eEgC7V…
https://www.youtube.com/watch?v=qy2ALnE7…
https://www.youtube.com/watch?v=0ZUK9fyr…
https://www.youtube.com/watch?v=Hu1OTdA1…
https://www.youtube.com/watch?v=aHrYpmmS…
https://www.youtube.com/watch?v=ibIhn55k…

https://www.youtube.com/watch?v=nW4tZ9Jp…
https://www.youtube.com/watch?v=-bjRh-uV…

VIDEA AMETYST CRYSTAL
https://www.youtube.com/watch?v=xFZCmlkh…
https://www.youtube.com/watch?v=jkAg-qT8…
https://www.youtube.com/watch?v=xV4J9zc5…
https://www.youtube.com/watch?v=7Nr6VI-c…
https://www.youtube.com/watch?v=4HG_8vQM…
https://www.youtube.com/watch?v=hJ58RFjJ…
https://www.youtube.com/watch?v=OhgX8_0U…

https://www.youtube.com/watch?v=OccDTbha…
https://www.youtube.com/watch?v=_IvmQWth…
https://www.youtube.com/watch?v=TUW1r9zJ…
https://www.youtube.com/watch?v=lZCpGLXt…
https://www.youtube.com/watch?v=or4vMoCN…
https://www.youtube.com/watch?v=mFIBhZ79…
https://www.youtube.com/watch?v=UEk70im6…

https://www.youtube.com/watch?v=evhdpLxi…
https://www.youtube.com/watch?v=X4l5IZCu…
https://www.youtube.com/watch?v=Gx6hWkoc…
https://www.youtube.com/watch?v=dh2oXNH_…
https://www.youtube.com/watch?v=EboHYb8U…
https://www.youtube.com/watch?v=obC9H-L1…
https://www.youtube.com/watch?v=twOklsTf…

VIDEA QUARTZ CRYSTAL
https://www.youtube.com/watch?v=fSfnn2sP…
https://www.youtube.com/watch?v=6w6N1I6R…
https://www.youtube.com/watch?v=Z_68dJjh…
https://www.youtube.com/watch?v=DctX0vUB…
https://www.youtube.com/watch?v=pA2IrQnI…

VIDEA AMETRÍN
https://www.youtube.com/watch?v=Jmw0Zc-s…
https://www.youtube.com/watch?v=gxipiy9G…
https://www.youtube.com/watch?v=ws6aIgO7…
https://www.youtube.com/watch?v=w92RD1LV…
https://www.youtube.com/watch?v=vEA4ytlo…
https://www.youtube.com/watch?v=2sY7uxGL…
https://www.youtube.com/watch?v=x0Qs6o0Q…

VIDEA CRYSTALS CITRINE
https://www.youtube.com/watch?v=HWIQd0wR…
https://www.youtube.com/watch?v=cLbkiDyf…
https://www.youtube.com/watch?v=nA2Q_I3I…
https://www.youtube.com/watch?v=wbvnLj-A…
https://www.youtube.com/watch?v=Ndv52GHn…
https://www.youtube.com/watch?v=2xx9NgkP…
https://www.youtube.com/watch?v=Z9_bMFUJ…

https://www.youtube.com/watch?v=2YDYJjal…
https://www.youtube.com/watch?v=bqKQvspS…
https://www.youtube.com/watch?v=1Gxib5Vf…
https://www.youtube.com/watch?v=2xx9NgkP…

VIDEA BLUE CHALCEDON
https://www.youtube.com/watch?v=GGioRXMv…
https://www.youtube.com/watch?v=McgVT2DX…
https://www.youtube.com/watch?v=o3n0zKOq…
https://www.youtube.com/watch?v=twl6V5kf…
https://www.youtube.com/watch?v=fbO7uJMG…
https://www.youtube.com/watch?v=wu85EyZv…

VIDEA ROSE QUARTZ
https://www.youtube.com/watch?v=xBoyVZ6w…
https://www.youtube.com/watch?v=N-5WRhe3…
https://www.youtube.com/watch?v=Ha6S5O5P…

VIDEA CARNELIAN
https://www.youtube.com/watch?v=zpk5z8U8…
https://www.youtube.com/watch?v=vuajGWyv…
https://www.youtube.com/watch?v=6uQixx5U…
https://www.youtube.com/watch?v=4teIqjzT…

VIDEA ÓNYX
https://www.youtube.com/watch?v=rNyxyWue…
https://www.youtube.com/watch?v=Q2PcpjNv…

VIDEA JASPIS
https://www.youtube.com/watch?v=37QJ_JVj…
https://www.youtube.com/watch?v=EfNHbhX7…
https://www.youtube.com/watch?v=rxc7Bwpz…
https://www.youtube.com/watch?v=6SXl4N6A…
https://www.youtube.com/watch?v=pOy1cKTo…
https://www.youtube.com/watch?v=j4MWw75K…
https://www.youtube.com/watch?v=D4llqywn…

VIDEA MLIEČNY KREMEŇ
https://www.youtube.com/watch?v=YmFWWVqN…
https://www.youtube.com/watch?v=7ArQseJT…
https://www.youtube.com/watch?v=0kIV4L-M…
https://www.youtube.com/watch?v=ZGMUtGr5…

VIDEA SMOKY QUARTZ
https://www.youtube.com/watch?v=ZSM9yll5…
https://www.youtube.com/watch?v=o3hMrhss…
https://www.youtube.com/watch?v=v_ljDSSu…
https://www.youtube.com/watch?v=xoVg-zfh…
https://www.youtube.com/watch?v=Fb27zau2…
https://www.youtube.com/watch?v=2vbFSU-y…

VIDEA TIGER’S EYE
https://www.youtube.com/watch?v=mmUmu_3X…
https://www.youtube.com/watch?v=0UWl7D6Y…
https://www.youtube.com/watch?v=9CogV0dS…
https://www.youtube.com/watch?v=XkdV1–…
https://www.youtube.com/watch?v=70RDGYQU…
https://www.youtube.com/watch?v=sNZz6Bon…
https://www.youtube.com/watch?v=-SwH20ly…

VIDEA PRASIOLIT
https://www.youtube.com/watch?v=uUhr4hvy…
https://www.youtube.com/watch?v=Yl7UgHVN…
https://www.youtube.com/watch?v=uRS2JAYW…
https://www.youtube.com/watch?v=-JUE4aWa…
https://www.youtube.com/watch?v=YNITXcXu…

VIDEA RUTILATED QUARTZ
https://www.youtube.com/watch?v=s-LlUzyw…
https://www.youtube.com/watch?v=vLvlemtE…
https://www.youtube.com/watch?v=5LOKdAWo…
https://www.youtube.com/watch?v=f5D6fRTC…
https://www.youtube.com/watch?v=vyp9NQre…

VIDEA DUMORTIERITE
https://www.youtube.com/watch?v=xiskp2Dm…
https://www.youtube.com/watch?v=V_nnrcmB…

Zpět

Comments are closed