Reiki čakra

Datum sběru: 06.11.2014
Strana 1 z přibližně 181 výsledků
.
Reiki čakra.
 reiki-1.
.

.
SAŠA PUEBLO PORADENSTVÍ
REKLAMA: Terapeut, bylinkář, léčitel, esoterik, reiki na dálku. Hledáte konkrétní věc? Potřebujete odborně poradit v oblasti reiki čakra? Neváhejte, kontaktujte mě. Odpovím každému osobně. Vstupní konzultace je bezplatná. Diagnostika zdraví je bezplatná a kontroluji 80 položek. Odpovím každému:
sasapueblo@meditacia.sk
.
Každou druhou sobotu meditujeme reiki, cvičíme ręki, zasvěcujeme reiki, vše bezplatně a špičková úroveň. Doporučuji připojit sa online na živou relaci GM Sašu Puebla.
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
.
Čakra
.
WIKI: Podle jogínské tradice jsou čakry důležitá místa ovládající tělo i prostor mimo něj. Na těle podle této tradice existuje mnoho čaker různého řádu. Nejdůležitějších je sedm čaker napojených na energetickou dráhu procházející podél páteře
.
SAŠA PUEBLO: Budu se zde věnovat netradičnímu tématu a to čakrám a o čem jsou z logického hlediska a budu to spojovat s evolučním vývojem člověka. Pod čakrami zde rozumíme jedinečné body na lidském těle, konkrétně jsou to body v kůži. Všichni víme, že kůže má asi 6 vrstev a v nich jsou kožní buňky, nervstvo, cévy, žíly, lymfatický systém a také tukové buňky. To je běžně známá věc a každý ji chápe. Horší je začít chápat kůži trochu jinak a pochopit, že kůže může obsahovat zakrnělé orgány. Co jsou to zakrnělé orgány podle medicíny? Medicína se tímto historickým strukturám velmi nevěnuje. Lepší pohled na to má věda, která zkoumá evoluční vývoj člověka. Podle ní má lidské tělo v sobě orientačně asi 200 zakrnělím orgánů, které měli naši předkové a také zvířecí předkové v rámci svého vývoje. Ale dnes tyto orgány v zásadě nepotřebujeme. Tedy tyto zakrnělé orgány tvoří pouze pár buněk a v nich jsou kmenové buňky. Za určitých okolností je možné tyto buněčné struktury aktivizovat. V hlavních čakrových bodech lze aktivizovat zakrněním nervový systém z historické minulosti našich předků a dokonce našich zvířecích předků. Jak potom aktivizovat tyto čakrové body jako například korunní čakru nebo některý ze 14 čakrových bodů? A proč právě tyto body a ne jiné? Tyto body určila jogínská praxe a ne výzkum nebo medicínská logika a budeme to respektovat, neboť tyto hlavní čakry vygenerovala vlastní praxe jogínů a to hlavně z Indie.
Jak se tyto čakrové body probouzejí? No není to žádná Srandička a vyžaduje to léta úsilí. A to v první řadě se naučit koncentraci do kůže, proniknout sem a tomuto průniku psychiky ezoterika třeba roky cvičení. Koncentrace a průnik do kůže není žádná procházka rajskou zahradou. Průnik do kůže znamená celkem nepříjemnou destabilizaci psychiky. A tak intenzivnější proniknutí do nervstva kůže vyžaduje rozsáhlé psychoterapie. Příliš mnoho podnětů z kůže do mozku. A tak, když toto budete praktikovat, pozor na stav psychiky.
Když proniknete psychicky do kůže a v mozku si vytvoříte automat na trvalý průnik do kůže, pak se do míst hlavních čaker třeba mnohonásobně koncentrovat i zatlačením některého prstu na místo výskytu čakry. Je to takto rozumné praktikovat. Ale rozhodující průnik do kůže v daném čakrovém bodě se děje za pomoci záznamu aktuálně zemřelého embrya např. po potratu, které stáhnete do sebe. Abyste věděli převést takovou psycho operaci, musíte mít odcvičené rané stádia klinické smrti a to reálné ve velkém mozku a nikoli pouze v představách. Jsou to náročné techniky a třeba roky na jejich odcvičení, zvykání a ovládání takového druhu technik. Do sebe stažen informační záznam embrya z potratu se doslova natlačí do čakrového bodu a aktivizují se v čakrovém bodě zakrnulé buňky prahistorického nervového systému. Samozřejmě existují i ​​jiné techniky otevírání. Dají se takto otevírat čakry sobě, ale i jiným osobám na dálku.
Otevření všech čaker a v nich prahistorického nervstva vede k otevření specifického prostoru v lidském těle. Tento prostor je důležitý pro zasvěcení dané osoby a vložení speciálních energetických objektů produkovaných v oblasti pupku. Jde o čakru plexus solaris. Jak se zasvěcuje jiná osoba ať už za její fyzické přítomnosti, nebo bez ní na dálku, popíšeme na nižším místě tohoto příspěvku.
.
Čakra
PORTÁL: Správně fungující čakra má být kruhový vír umístěný centricky k povrchu těla. Každá odchylka v tomto umístění je příznakem energetické nerovnováhy, která se může projevit jako nemoc, bolest, nefungující mezilidské vztahy nebo sled negativních událostí v životě člověka
.
.
Rozdělení čaker – Čakra Sahashara – Temenní čakra
.
WIKI: Funkcí sedmé čakry má být příjem energie z kosmu. Je sídlem božské dokonalosti v člověku. Do harmonie se dostane, když jsou v harmonii všechny ostatní čakry
.
SAŠA PUEBLO: Najdete si zde klasický přehled čaker lidského těla. Výše jste si přečetli co je to čakra a jak se otevírá. Zde si můžete nastudovat, kde se na lidském těle dané čakry nacházejí. Tyto čakry nejsou přirozeně otevřené na lidském těle. V zásadě jsou tato místa na povrchu kůže a v jejích vrstvách zavřené a často i zablokované určitým psychickým traumatem. A i zde je třeba věštecky zjistit jaký životní zážitek blokuje otevření čakrového místa. Jde o proces věštecky prošetřit, co všechno negativně působí a blokuje otevření zakrslého nervového systému v kůži, který je pasivní a lidské tělo ho nepotřebuje nyní k standardní činnosti. Ale esoterik chce tato místa otevřít, aktivizovat a vybudovat v nich mimořádné schopnosti. V tomto případě je zájem otevřít čakrové místa a otevřít i paměť spojenou z tímto nervovým systémem.
.
Rozdělení čaker – Čakra Sahashara – Šišinke/Duchovní oko
WIKI: Četné duchovní filozofie obsahují pojem vnitřní třetího oka, která se vztahuje k čakry Ajna a také šišinky a které je přiznána význam v mystické probuzení nebo osvícení, jasnovidce vnímání a vyšších stavů vědomí
WIKI: Parietální oko je součástí epithalamus, který může být rozdělen do dvou hlavních částí; epifýza (šišinka orgán nebo epifýza-li převážně endokrinní) a parietální orgán, často nazýván temenní oko, nebo třetí oko
WIKI: V některých tradicích, jako je hinduismus, třetí oko je řekl, aby byl umístěn kolem středu čela, těsně nad soutokem obočí. V jiných tradicích, stejně jako v Teosofie, to je věřil být spojen s šišinky. Podle této teorie, lidé měli v mnohem dávných dobách skutečné třetí oko v zadní části hlavy s fyzickou a duchovní funkce
.
Rozdělení čaker – Čakra Ajna – Čelní čakra
WIKI: Tato čakra se spojuje s intuicí a duchovními silami jednotlivce. Nedostatečná funkce pak vede k přízemním myšlenkám a k odmítání duchovna a esoterična
.
Rozdělení čaker – Čakra Vishuddha – Krční čakra
WIKI: Čakra Vishuddha je podle hinduistické tradice pátá primární čakra. Má na starosti komunikaci a projevy vůle v životě. Zablokování vede k neschopnosti se vyjádřit – vady řeči i prázdné myšlenky
.
Rozdělení čaker – Čakra Anahata – Srdeční čakra
WIKI: Jedná se o čakru lásky a vztahů. Jde jak o vztahy k sobě, tak k druhým lidem, ale i k celému světu. Její blokace způsobuje neschopnost lásku dávat i přijímat
.
Rozdělení čaker – Čakra Manipura – Solar Plexus čakra
WIKI: Základním principem třetí čakry je utváření bytí. Je centrem, kterým přijímáme sluneční energii a která kromě jiného vyživuje éterické vibrační pole a tím dodává vitalitu také tělu fyzickému. Zablokování vede k pocitům ztráty odvahy, porážky, ztráty svobodné vůle
.
Rozdělení čaker – Čakra Swadhisthana – Sakrální kostrč čakra
WIKI: Má na starosti emoce, mezilidské vztahy, sexuální energii a tvořivé síly. Zablokování v této čakře způsobuje sexuální chladnost a potlačování emocí, ale platí to i opačně, potlačování emocí zablokuje tuto čakru
.
Rozdělení čaker – Čakra Muladhara – Kořenová čakra
WIKI: Čakra Muladhara je spojená se zemí, její energií, je sídlem kundaliní. Je spojena s prožíváním nejzákladnějších potřeb člověka jako je potřeba jíst, pít, být v bezpečí nebo v teple. Zablokovaná první čakra způsobuje, že má člověk málo síly – fyzické, duchovní i duševní
.
.
Šišinka čakra – Sahashara – menší čakra – paralelní oko
.
WIKI: Parietální oko – třetí oko, též parietální či parapineální orgán je světločivný orgán vyrůstající jako váčkovitá vychlípenina z epithalamické části mezimozku některých obratlovců. Vzniká z epifýzy a to buď z její pineální nebo opravdu z parapineální část
.
SAŠA PUEBLO: Tak tady se musíme zastavit a vysvětlit si, o co tady jde a kde všude se nachází tisícplátkový lotos. Když věšteckými technikami prozkoumáte těhotnou ženu, tak zjistíte, že klasické čakrové body se ztratily a místo nich se v každém čakrovém bodě objeví něco jako bod a kolem něj jsou doslova stovky menších energetických kotoučků, například nad korunní čakrou na vrchu hlavy o velikosti mince. A tento tisícplátkový lotos je nad čakrovým bodem asi 5 centimetrů, tedy není přímo v těle, ale v aurickém obalu okolo lidského těla. Aura se zde chápe jako bioenergie lidského těla a magnetismus této planety. Věštecké propojení na těhotnou osobu vykazuje tisícplátkovou čakru nad každým čakrovým bodem. U osob starších lze také tuto čakru, ale pouze jednu vnímat nad korunní čakrou a to znovu v auře. U dětí asi do 10. roku stejně lze vnímat tisícplátkový lotos nad hlavou. Dejte si pozor a nenechte se klamat názvem tisícplátkový lotos. V zásadě nad čakrovým bodem v kůži se nachází energetický objekt plný něčeho jako stovky rotujících zahuštěných energií. Někteří lidé mají tento 1000 plátkový lotos otevřený i v dospělosti. Není možné je vnímat běžnými smysly, ale pouze senzibilové trénovaným mozkem, případně tak poškozeným zrakem a mozkem, kde určitý druh poškození dovoluje vidět takový objekt. Možná se zeptáte, zda si i vy dokážete otevřít takový objekt nebo dokonce takových 12 objektů nad čakrovými místy po těle? Je to možné u každého a v každém věku.
A nač je dobré si otevřít takovýto 1000 plátkový lotos nad každou čakrou? Dobře čtete, dá se otevřít nad každou základní čakrou a to ještě ve třech vrstvách. Tedy nad každým čakrový bodem rotují tři 1000 plátkové lotosy a ne jeden. Ten první v pořadí se otevřel z embryonálních struktur, které ve vašem těle zůstaly po vývoji ve vaší matce. Ten druhý jde z otevřených zakrnutých orgánů ve vašem těle a jsou asi na 200 místech. A ten třetí se tvoří z přemostění všech mitochondrií uvnitř buněk celého těla a zvláště z kostních buněk. Mitochondria je mikro organik v každé buňce a buď vyrábí bioenergii, nebo řídí chemii v buňce, nebo vyrábí nějakou látku.
Na co vám bude dobré otevřít tento třikrát pod sebou uložený 1000 plátkový lotos a pak ještě 13 krát zkopírovaný nad každý základní čakrový bod? Když jste senzibil, tak vnímáte v auře nad čakrovým bodem tři rotující disky, jsou bioenergetické a dají se do nich vkládat představy, myšlenky a různé znaky nebo automatická kresba. Usiluje se o to, aby to trvalo působilo na samotného reikistu, nebo léčenou osobu. Reiki zasväcovateľ nebo léčitel pak působí přes takový 1 000 plátkový objekt na sebe nebo jinou osobu. Případně u dané osoby vytvoří takový objekt ve prospěch léčby. Když reiki léčitel nebo zasvěcovatel objeví nějaký takový objekt u jiných osob, tak ho může zlikvidovat nebo přeprogramovat.
Šišinka čakra – Sahashara – menší čakra – paralelní oko se nachází pod čakrovým bodem na vrchu hlavy. Koncentrací se jde z kůže do nitra lebky a tady kdesi ve středním mozku se nacházejí u epifýzy zakrnělé zbytky něčeho jako oko, které někdy bylo na povrchu hlavy, když jsme miliony let do historické minulosti byly něco jako dnešní hadi nebo něco podobného. Dá se to tady probudit, cvičením oživit a využít jako jedinečný pohled na léčenou nebo zasvěcovanou osobu v přítomnosti reiki zasvěcovatele nebo léčitele. Je to jedinečný zážitek, že po mnohaměsíční meditacích se třetí oko vzbudí a začínáte zevnitř hlavy vnímat svět trochu jinak než běžně přes oči. Nezaměňujte si zakrnělé oční nervy na čele člověka. I to se často jmenuje třetí oko, ale o tom se zde nepíše. Třetí oko skutečně fyzicky existuje ve středu hlavy a lze jej jedinečně aktivovat.
Šišinka čakra – Sahashara – menší čakry se nacházejí kolem hlavního čakrového bodu v kůži na hlavě a je možné je aktivovat i systémem reiki a v nich spustit různé mimořádné schopnosti. Může směřovat k léčbě dané osoby. Zakrnuté orgány v lidském těle je možné aktivovat reiki zasvěcením a mohou se rozvinout a nahradit klasické orgány v lidském těle. Osoba má například místo hormonálních žláz spuštěné historické náhrady nebo hormonální žlázy se změnily na historické žlázy z minulosti a mohou fungovat jako nové hormonální žlázy. Cílem reiki léčby může být i oživení zakrnělých orgánů v lidském těle jako jediná možnost vyléčení.
.
Šišinka čakra – Sahashara – menší čakra – svaly lepky
WIKI: Occipitofrontalis sval (epicranius sval) je sval, který pokrývá části lebky. Skládá se ze dvou částí a břicha: The týlní břicho, v blízkosti týlní kosti a čelní břicho, v blízkosti čelní kosti
.
Šišinka čakra – Sahashara – menší čakra – wormian kosti
WIKI: Mají tendenci se lišit ve velikosti a je k dispozici na každé straně lebky. Obvykle, ne více než několik se nacházejí v jedné osobě, ale více než sto byly nalezeny v lebky Hydrocefalus dospělých
.
Šišinka čakra – Sahashara – menší čakra – tylový kosť
WIKI: Výběžek, stejně jako ostatní lebeční má vnější a vnitřní tabulky, mezi kterými je spongiózní tkáně nebo diplom; kost je zvláště silná v hřebenech, deformace, condyles a přední část bazilární části; v dolní jamkami je tenký, poloprůhledné a nemající diplom
.
Šišinka čakra – Sahashara – tisíc plátková čakra – dětský fenomén
WEBY: Dnešní děti potřebují inteligentní pokyny, které podporuje jejich růst a integraci do těla, mysli a ducha. Vyhledání duchovní modely, které mohou být použity pro děti – modely, které se zabývají jejich vývoj tak, že ctí různé etapy života dítěte může být obtížné
.
Šišinka čakra – Sahashara – tisíc plátková čakra – indigové děti
WIKI: Indigové děti je výraz, jímž hnutí New Age označuje děti, které údajně disponují paranormálními schopnostmi, např. schopností číst myšlenky. Termín „indigové děti“ pochází od Nancy Ann Tappeové, která se považuje za parapsycholožku a médium. Tento koncept vytvořila v sedmdesátých letech minulého století
.
Šišinka čakra – Sahashara – menší čakra – primitivní uzel
WIKI: Ve vývoji kuřat primitivní uzel začíná jako regionální uzel buněk, které se tvoří na blastodisc ihned anterior, kde vnější vrstva buněk začnou migrovat dovnitř – oblast známá jako primitivní pruh, který je zapojen s Kollerem v srpem. Posterior do uzlu je primitivní jámy, kde se buňky epiblastu (horní vrstva zárodečných buněk), nejprve začnou invaginate
.
Šišinka čakra – Sahashara – menší čakra – pseudogén
WIKI: Pseudogen je sekvence DNA, která je podobná genu, ale nedochází k jejímu přepisování v RNA. Pseudogeny vznikají zpravidla určitou mutací a to zejména v oblasti promotoru, regulační sekvence
.
Šišinka čakra – Sahashara – menší čakra – jung DNA
WIKI: Nekódující DNA není přepisována v proteiny, tvoří podstatný díl genomu eukaryot, když nekódující DNA nekóduje proteiny, řadí se do ní i geny pro nekódující RNA, které mají funkci v dekódování genetické informace a řadu regulačních funkcí
.
Šišinka čakra – Epifýza – DMT
WIKI: Užívaní drog mohou nenávratne poškodiť vaše zdraví. Za těchto podmínek, pojmy receptorové selektivity jsou diskutabilní, a zdá se pravděpodobné, že většina z těchto receptorů identifikovaných jako cíle pro DMT (viz výše) se podílejí na tvorbě jeho psychedelické účinky
.
VIDEO ŠIŠINKA ČAKRA
.
.
VIDEO ŠIŠINKA OKO
.
.
1000 CAKRA LOTOS
.
.
.
.
.
Kořenová čakra – Muladhara – menší čakry
.
WIKI: Rudiment je označení, které je používáno pro vlastnosti nebo zakrnělé orgány obvykle již organismem nepoužívané, které však byly efektivní u nižšího vývojoveho stupně organismů. K rudimentárním lidským orgánům patří např. apendix (červovitý výrůstek slepého střeva), ocasní části páteře, ušní svaly, které umožňovaly pohyb boltcem nebo takzvané zuby moudrosti
.
SAŠA PUEBLO: Zase tu máme jednu ze základních čaker a její místo je v oblasti pohlavních orgánů. Přesněji by se měla umístit mezi pohlavní orgány a anální otvor. Znovu je v kůži a reiki systémem je možné na mnoho pokusů tento čakrový bod probudit. Znovu opakovaně píšu, že jde o otevření zakrněné formy nervstva v kůži a ne nervového systému v kůži, který je výsostně lidský. Třeba si na to dávat pozor. Znovu je kolem hlavní čakry na tomto místě množství menších čaker, které je možné reiki aktivizovat za účelem léčby a zdraví. Opačná čakra je na vrchu hlavy. Její reiki otevření je obdobné a používají se podobné techniky, které byly popsány výše.
.
Kořenová čakra – Muladhara – menší čakra – apendix
WIKI: Apendix též červovitý výběžek slepého střeva je rudimentální dlouhý tenký výběžek s volným koncem, obvykle 6–10 cm dlouhý a asi 7 mm široký, který vychází ze slepého střeva. Jeho stěna obsahuje lymfatickou tkáň, která zřejmě slouží jako lokální mízní uzlina. Na rozdíl od tlustého střeva je apendix pokryt souvislou svalovinou
.
Kořenová čakra – Muladhara – menší čakra – tretí trochanteri
WIKI: V lidské anatomii, třetí trochanteru je kostnatá projekce občas přítomna na bederní oblasti u horních okrajů gluteální tuberosity. Pokud je přítomna, je podlouhlá,zaoblená nebo kuželovitý tvar a někdy kontinuálně s hýžďového hřebenem
.
.
Sakrální kostrč čakra – Swadhisthana – menší čakry
.
WIKI: Vyhodnocení Rudiment musí obecně spoléhají na srovnání s homologní funkcí příbuzných druhů. Vznik Rudiment nastane normální evoluční procesy, typicky ztráty funkce je funkce, která je již předmětem pozitivní selekční tlaky, když ztratí svou hodnotu v měnícím se prostředí
.
SAŠA PUEBLO: Je to jedna ze základních čaker a její místo je v oblasti zad a to přímo na kostrči. Protilehlá čakra je uprostřed hlavy, kde končí prodloužená mícha a přechází do mnohočetného rozvětveného nervstva mozku a toulavého nervu jedoucího k srdci, žaludku a k pohlavním orgánům. Znovu je v kůži a reiki systémem je možné na mnoho pokusů tyto čakrové body probudit. Znovu opakuji, že jde o otevření zakrnělé formy nervstva v kůži a ne nervového systému v kůži, který je výsostně lidský. Stejně to platí i o otevírání zakrnělého nervstva ve středě hlavy. Třeba si na to dávat pozor. Znovu je kolem těchto čaker na těchto místech množství menších čaker, které je možné reiki aktivizovat za účelem léčby a zdraví. Reiki otevření je obdobné a používají se podobné techniky, které byly popsány výše.
.
Sakrální kostrč čakra – Swadhisthana – menší čakra – kostrč
WIKI: Kostrč je malá kost u člověka vzniklá srůstem posledních obratlů, která je pozůstatkem zakrnělého ocasu. Vzniká srůstem tří až pěti posledních obratlů a má trojúhelníkovitý tvar
.
Sakrální kostrč čakra – Swadhisthana – menší čakra – Filum terminale
WIKI: Filum terminale je jemné vlákno z vláknité tkáně, asi 20 cm na délku, se přechází směrem dolů z vrcholu kuželem medullaris. Je jednou z modifikací pia mater. To dává podélnou podporu míchy a skládá se ze dvou částí
.
.
Solar Plexus čakra – Manipura – menší čakry
.
WIKI: Vyhodnocení Rudiment musí obecně spoléhají na srovnání s homologní funkcí příbuzných druhů. Vznik Rudiment nastane normální evoluční procesy, typicky ztráty funkce je funkce, která je již předmětem pozitivní selekční tlaky, když ztratí svou hodnotu v měnícím se prostředí
.
SAŠA PUEBLO: Jedna ze základních čaker a její místo je v oblasti pupku. Protilehlá čakra je paradoxně ne na zádech, ale jsou to ústa čakra. A možné k ní přidat i čakru svěrač na konečníku. Znovu jsou v kůži a reiki systémem je možné na mnoho pokusů tyto čakrové body probudit. Znovu opakuji, že jde o otevření zakrnělé formy nervstva v kůži a ne nervového systému v kůži, který je výsostně lidský. Znovu je kolem těchto čaker na těchto místech množství menších čaker, které je možné reiki aktivizovat za účelem léčby a zdraví. Reiki otevření je obdobné a používají se podobné techniky, které byly popsány výše.
.
Solar Plexus čakra – Manipura – menší čakra – Placenta
WIKI: Plod je k placentě připoután pupečníkem, jehož hlavní funkcí je zajistit plodu přívod kyslíku a živin a odvod zplodin jeho metabolismu. Placenta také důležitá jako zdroj hormonů nezbytných pro udržení těhotenství. Důležitý je také význam imunologický, díky placentě totiž imunitní systém matky nepoškodí plod, který by jinak byl jako imunologicky cizí těleso imunitou matky napadán
.
.
Srdeční čakra – Anahata – menší čakry
WIKI: Zbytkové funkce mohou mít různé podoby. Například mohou být vzory chování, anatomických struktur, nebo biochemických procesů. Stejně jako většina ostatních fyzikálních vlastností, ale funkční, zbytkové funkce v daném druhu může postupně objevit, rozvíjet, a přetrvávají, nebo zmizí v různých fázích v rámci životního cyklu organismu a to od raného embryonálního vývoje do pozdní dospělosti
.
SAŠA PUEBLO: Další ze základních čaker a její místo je v oblasti hrudní kosti uprostřed hrudi. Protilehlá čakra se mění na všechny čakry kromě korunní na vrchu hlavy a kromě základní zespodu těla. Znovu jsou v kůži a reiki systémem je možné na mnoho pokusů tyto čakrové body probudit. Tedy je zde přemostění srdeční čakry na vyjmenované čakry a vzájemně je spojit.
.
Sakrální čakra – Anahata – menší čakra – hrudní kost
WIKI: Ve své přirozené poloze, sklon kosti je šikmý shora dolů a dopředu. To je mírně konvexní přední a konkávní za; široká výše, ve tvaru “T”, stává zúžený v místě, kde se připojí k tělu manubrium, po kterém se opět rozšiřující trochu pod středem těla a pak se zužuje k jeho dolní končetiny. Jeho průměrná délka u dospělých je okolo 17 cm a je poněkud delší u mužů než u žen
.
Sakrální čakra – Anahata – menší čakra – záprstné kostičky
WIKI: Směřuje do tuku. V každé lidské ruce osm zápěstních a záprstních kůstek, jsou rozděleny do dvou řad po čtyřech. Ve spodní řadě, na straně poloměru a ulny, leží, z palce směrem k malíčku
.
Sakrální čakra – Anahata – menší čakra – bradavky u muže
WIKI: Ve své nejobecnější formě, bradavka je struktura, ze které proudí tekutina. Konkrétně se jedná o projekce na prsou nebo vemene savce, kterým mateřské mléko dodává do matky mladý. V tomto smyslu, to je často nazýváno dudlík, obzvláště když se odkazuje na non-lidi a lékařský termín používaný se odkazovat na je papila
.
.
Krční čakra – Vishuddha – menší čakry
.
WIKI: Je důležité, aby nedošlo k záměně pojmu Rudiment s tím exaptation. Jak může dojít společně v jednom příkladu, v závislosti na příslušném úhlu pohledu. V exaptation struktura původně použity pro jeden účel je upraven za nový
.
SAŠA PUEBLO: Zase tu máme jednu ze základních čaker a její místo je v oblasti středu krku v kůži. Protilehlé čakry jsou čakry na dlaních a chodidlech. Znovu jsou v kůži a reiki systémem je možné na mnoho pokusů tyto čakrové body probudit. Tedy je zde přemostění krční čakry na vyjmenované čakry a vzájemně je spojit.
.
Krční čakra – Vishuddha – menší čakry – jazykové papily
WIKI: Tyto procesy mají bělavý nádech, vzhledem k tloušťce a hustotě jejich epitelu. Tento epitel prošel zvláštní modifikaci jako buňky se staly kužel podobné a protažené do husté, překrývání, kartáček podobné procesy. Obsahují také řadu elastických vláken, které jim dělají pevnější a pružnější než ostatní typy papil
.
Krční čakra – Vishuddha – menší čakra – zub moudrosti
WIKI: Většina dospělých má čtyři zuby moudrosti (třetí stoličky v každé ze čtyř kvadrantů), ale je možné mít méně nebo více, v takovém případě jsou doplňky nazývají nadpočetné zuby. Zuby moudrosti obvykle vliv na ostatní zuby, jak oni se vyvíjejí, stále ovlivněn nebo “přicházet do stran.” Často jsou extrahovány, když k tomu dojde
.
.
Čelní čakra – Ajna – menší čakra – oko nerv
.
WIKI: Oči ukazují širokou škálu úprav splnit požadavky organismu které je nesou. Oči se liší v jejich zrakové ostrosti je rozsah vlnových délek, které mohou odhalit, jejich citlivost za nízké hladiny osvětlení úrovni, jejich schopnost detekovat pohyb nebo-li objekty, a zda je možné rozlišovat barvy
.
SAŠA PUEBLO: Další ze základních čaker a její místo je v oblasti mezi obočím nad očima. Protilehlá čakra se zde myslí oči, jazyk, uši, nos. Znovu je Ajna čakra v kůži a reiki systémem je možné na mnoho pokusů tuto čakru vzbudit a přemostit na smyslové senzory jako oči, jazyk, uši, nos.
.
Čelní čakra – Ajna – menší čakra – kladivko
WIKI: Jeji aktivita vede k okostnici na kostech. Embryologically je odvozen z prvního hltanu oblouku spolu se zbytkem kostí žvýkání, jako je horní čelisti a dolní čelisti
.
Čelní čakra – Ajna – menší čakra – svaly zevního ucha
WIKI: Na vnitřní svaly vnějšího ucha jsou: Helicis hlavní je úzká vertikální pásová nachází na předním okraji šroubovice. Vzniká pod z spina helicis a je vložena do přední hranicí šroubovice, právě tam, kde je to asi na křivce zpětné. Helicis menší je šikmá fasciculus, zahrnující jednotky CRU helicis. Tragicus je krátká, zploštělá vertikální pásová na boční ploše tragus
.
Čelní čakra – Ajna – menší čakra – mžurka oka
WIKI: Na rozdíl od horních a dolních víček, blána nictitating pohybuje vodorovně přes oční bulvy. Obvykle je průsvitná. V některých potápění zvířat, například bobrů a manatees, se pohybuje přes oka k jeho ochraně, zatímco pod vodou a v těchto druhů je transparentní, v jiných potápění zvířat, včetně lachtani, je aktivován na pozemku, odstranit písek a jiné nečistoty
.
Čelní čakra – Ajna – menší čakra – Plica semilunaris
WIKI: Plica semilunaris je malý záhyb bulbární spojivky na střední koutku do oka. Funguje při pohybu oka, pomáhá udržovat slzný odvodnění pomocí slzného jezírka a umožnit větší rotaci zeměkoule, protože bez plica spojivka by připojit přímo do oční bulvy, omezení pohybu
.
Čelní čakra – Ajna – menší čakra – slepé čřevo jazyk
WIKI: Hřbet jazyka je konvexní a označen střední žlábku, který ji dělí na symetrické poloviny. Tento sulcus končí za asi 2,5 cm od kořene orgánu, v depresi, foramen cecum, ze které mělký žlábek, sulcus terminalis, běží boční a přední na obou stranách na okraj jazyka
.
Čelní čakra – Ajna – menší čakra – Hmatové fouzy
WIKI: Vibrissae obvykle rostou ve skupinách v různých místech na zvíře. Tyto skupiny jsou relativně dobře zachovány přes suchozemských savců a poněkud méně dobře zachovány mezi pozemních a mořských savců. Rozdíly na konkrétní druhy jsou také našel
.
Čelní čakra – Ajna – menší čakra – novoronenecký reflex
WIKI: Babinski značka může znamenat horní motorického neuronu léze tvořící poškození kortikospinálním traktu. Občas, patologický plantární reflex je první a jediný údaj o vážné chorobného procesu a zřetelně abnormální plantární reflexní často vyzve detailní neurologické vyšetření, včetně CT skenování mozku nebo MRI páteře, jakož i lumbální punkce pro studium mozkomíšní mok
.
.
Indigové děti – Sakrální – tisíc plátková čakra
.
WIKI: Ačkoli žádné vědecké studie, aby důvěryhodnost existenci Indigové děti nebo jejich zvláštnosti, jev apeluje na některé rodiče, jejichž děti byly diagnostikovány s poruchami učení a pro rodiče, kteří chtějí věřit, že jejich děti jsou zvláštní. Kritici zobrazit to jako způsob, jak pro rodiče, aby se zabránilo s ohledem na pediatrickou léčbu nebo psychiatrickou diagnózu
.
SAŠA PUEBLO: Mimořádně účinné probouzení 1000 plátkované čaker nebo lotosů z čakrových bodů je možné tím, že se na dálku přes reiki systém přemostíte na živé děti, které mají mimořádné schopnosti už v dětství. Toto reiki přemostění na dálku dovoluje mimořádně aktivní otevření 1000 platových lotosů v aurickém obalu. A tak je to možné vyzkoušet a použít.
.
Indigové děti – Sakrální – tisíc plátková čakra – aspeger syndrom
WIKI: Tři aspekty komunikačních vzorů jsou klinické zájmu: špatné prozódii, tangenciální a nepřímé řeči a výrazným výřečnosti. Ačkoli skloňování a intonace může být méně pevná nebo monotónní než v klasickém autismu, lidé s AS mají často omezený rozsah intonací: řeč může být neobvykle rychlý, trhané nebo nahlas
.
Indigové děti – Sakrální – tisíc plátková čakra – ADHD
WIKI: Vzhledem k tomu učitele a pečovatelů odpovědných za děti jsou často poukazují na symptomy ADHD, zaměstnavateli a dalšími, kteří spolupracují s dospělými, jsou mnohem méně pravděpodobné, že se považují takové chování jako symptom. V části, je to proto, že příznaky se mění s dobou splatnosti dospělé
.
Indigové děti – Sakrální – tisíc plátková čakra
WEB: Jsem přesvědčený, že to není fake a že ten kluk odpovídá naprosto spontánně a vše jde z něho, nic neskrývá a nevymýšlí si. O indigových dětech jsem studoval poměrně dlouhý čas všechno co šlo
.
Indigové děti – Sakrální – tisíc plátková čakra – autista
PORTAL: Je speciální diagnóza osob, které v zásadě nedobrovolně žijí do svého vnitřního světa. Tak se narodili a tak fungují. Málokdy jsou autisté ochotni změnit své postupy. Potřebují trvale opakovat své postupy a neustále se věnovat jedné věci, kterou si vybrali
.
VIDEO INDIGO CHILDREN
.
.
Vestigiality – zbytkové struktury
.
WIKI: Zbytkové funkce mohou mít různé podoby. Například mohou být vzory chování, anatomických struktur, nebo biochemických procesů. Stejně jako většina ostatních fyzikálních vlastností, ale funkční, zbytkové funkce v daném druhu může postupně objevit, rozvíjet a přetrvávají, nebo zmizí v různých fázích v rámci životního cyklu organismu, a to od raného embryonálního vývoje do pozdní dospělosti
.
SAŠA PUEBLO: Průlom do chápání čaker je ukryt ve vědě zvané Evoluce člověka. Bude trvat pár let, než reiki systémem a reiki meditací dokážeme otevřít všech 200 zakrněných orgánů a najdeme pro ně vhodné využití pro zdraví a dlouhověkost.
.
Vestigiality – seznam 86 zakrnělých orgánů
WIKI: Je důležité poznamenat, že stopa je nutně zcela zbytečný orgán. I když jsou definovány jako “zbytečné” v populárních médiích, stopa, jak je definováno v evoluční biologie může ještě mít nějaké využití, ale využití je od zmenšená. Tato definice je v souladu s Wiedersheim, který řekl, že zakrnělé orgány jsou “zcela nebo částečně nefunkční
.
Vestigiality – člověk vestigiality
WIKI: V rámci lidské evoluce, lidský Rudiment zahrnuje tyto znaky (například orgánů nebo chování), vyskytující se u lidí, které ztratily všechny nebo většinu své původní funkce prostřednictvím evoluce . Ačkoli struktury zvané zbytkové se často objevují nefunkční, může zbytkový struktura udržet menší funkce nebo vytvořit drobné nové
.
Vestigiality – nekódující sekvence DNA
WIKI: V oblasti genomiky a příbuzných oborů, nekódující sekvence DNA jsou součástí organismu DNA, které nejsou kódují proteinové sekvence. Některé nekódující DNA je přepisována do funkčních nekódujících RNA molekuly (např transferová RNA , ribozomální RNA , a regulační RNA), zatímco jiné nejsou upraveny nebo vést k RNA transkripty neznámé funkce
.
Vestigiality – altavismus
WIKI: Ve společenských vědách je atavismus kulturní tendence, například, lidé v moderní době návratu ke způsobům myšlení a jednání bývalého času. Slovo atavismus je odvozen z latinského atavus. Atavus je pra-pra-pra-dědeček, nebo obecněji, předek
.
.
Otevírání čaker
.
WEB: Tato čakra meditace používají mudry, které jsou speciální pozice rukou, otevřít čakry. Tyto mudry mají pravomoc poslat více energie na jednotlivé čakry. Pro zvýšení efektu, zvuky zpívali. Tyto zvuky jsou z Sanskrit písmen
.
SAŠA PUEBLO: Popsali jsme jej výše. Netvrdím, že je to jediný způsob otevírání a čištění čaker na lidském těle. Ale otevírání přes přitažen informační záznam umírajícího embrya při potratu je mimořádně razantní prostředek zobuzení čakrového bodu velké nebo malé čakry. Odcvičení raného stadia klinické smrti je nutná záležitost.
.
Otevírání čaker
WEB: Podle hinduistické a /nebo buddhistické víry, čakry jsou obrovské (dosud uzavřených) bazény energie v našem těle, které řídí naše psychologické vlastnosti. Tam se říká, že sedm hlavních čaker ve všech; čtyři v naší horní části těla, kterými se řídí naše mentální vlastnosti a tři v dolní části těla, kterými se řídí naše instinktivní vlastnosti
.
VIDEO HARMONIZACE CAKRA
.
.
.
Evoluční genetika
.
WIKI: Dědičnost a proměnlivost organismů tvoří vlastní téma genetiky. Základní poznatky o dědičnosti se používaly již od prehistorie při postupné domestikaci hospodářských zvířat a šlechtění užitkových rostlin
.
SAŠA PUEBLO: Abychom lépe pochopili základ, co je to čakra, co je to čakrový bod, je třeba si seběhnout do vědy zvané evoluce člověka, která popisuje, že lidské tělo je muzeum asi 200 zakrnělých orgánů, které je možné aktivovat, propojit na lidské orgány a případně tyto zakrnelé orgány využít i pro jiné účely, než původně fungovaly. Hlavně na mimořádné schopnosti.
.
Evoluční genetika – Genom
WIKI: Genom je veškerá genetická informace uložená v DNA (u některých virů v RNA) konkrétního organismu. Zahrnuje všechny geny a nekódující sekvence. Přesněji řečeno, genom organismu je kompletní sekvence DNA (popř. RNA, viz výše) jedné sady chromozómů. Tedy například jedna ze dvou sad, kterou má každý diploidní jedinec v každé somatické buňce
.
Evoluční genetika – gen
WIKI: Jakožto vloha je gen vlastně jednotka informace, dle níž se vytváří podoba organismu – fenotyp. Vyskytuje se v rozdílných typech – alelách, které se navzájem odlišují ve svém vlivu na fenotyp. Jejich vliv však nemusí být absolutní, při realizaci vlohy (konkrétní alely) ve fenotypu je třeba zvážit možné mezialelové interakce a vliv prostředí na fenotyp
.
Evoluční genetika – chromozón
WIKI: Chromozom je specifická barvitelná buněčná struktura eukaryot přítomná v jádře. Skládá se z DNA a histonů. Účelem jeho existence je usnadnit rovnoměrné rozdělení genetické informace do dceřiných buněk. Soubor všech chromozomů v jádře se nazývá karyotyp. Chromozomy jsou pozorovatelné světelným mikroskopem především při buněčném dělení
.
.
VIDEO EVOLUCIONS DNA
.

Comments are closed