Reiki aura

Datum sběru: 27.05.2015
Strana 1 z přibližně 32 výsledků
.
Reiki aura.
.
reiki-4
 .
.
.
SAŠA PUEBLO PORADENSTVÍ
REKLAMA: Terapeut, bylinkář, léčitel, esoterik, reiki na dálku. Hledáte konkrétní věc? Potřebujete odborně poradit v oblasti reiki aura? Neváhejte, kontaktujte mě. Odpovím každému osobně. Vstupní konzultace je bezplatná. Diagnostika zdraví je bezplatná a kontroluji 80 položek. Odpovím každému:
sasapueblo@meditacia.sk
.
Každou druhou sobotu meditujeme reiki, cvičíme ręki, zasvěcujeme reiki, vše bezplatně a špičková úroveň. Doporučuji připojit sa online na živou relaci GM Sašu Puebla.
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
.
Aura
.
WIKI: Aura je podle parapsychologie, alternativní medicíny, teologie a okultních věd energetické pole okolo živých organismů. Tedy nejenom lidí, ale i zvířat a rostlin. Lidé zabývající se aurou popisují barvy, tvary a defekty aury. Auru se podle nich může naučit vidět poctivým trénováním téměř každý jedinec
.
Saša Pueblo: Bioenergie se podle medicínských zdrojů produkuje v každé buňce. Buňka kromě jiných mikroorgániků obsahuje i mitochondrie. Mitochondrie v buňkách dostávají specifické látky o velikosti menší než 0, 00001, a tedy jde o nanolátky. Tvoří se v kostní hmotě, která je součástí kostí. V kostech se nachází kostní hmota a v ní kostní mitochondrie – “chemické fabriky”. Hned vedle nich se nacházejí kostní mitochondrie – “laserové elektrárny”. Společnou aktivitou vyrobí nanolátky a z nich se vytvářejí jedinečné látky, které nejsou popsány v periodické tabulce prvků a ani klasická chemie tyto látky dobře nezná. Těmito látkami se zabývá kvantovaná biologie. Můžete si je představit jako paramagnetické a supravodivé látky fungující za teploty těla. Zkuste si zvyknout, že lidské tělo bude tvořit podivné fyzikální a fyzikálně-chemické látky, o kterých nemá dnešní vědecká komunita ani to nejmenší zdání. A když uslyší, že šedá kůra mozková produkuje částice 10 umocněné na minus 20 metru, tak to už budu zařazen do scifi a fantastiky nejhrubšího zrna. Čas ukáže, jak vlastně funguje celá oblast kvantované biologie a také tvorba bioenergie lidského těla.
Je zde skutečnost, že lidské tělo a vlastně vyšší organismy tvoří bioenergii a jsou tedy pod určitým elektrickým napětím celého těla. Mitochondrie jako malé elektrárny fungují v každé buňce a po společném sčítání, tvoří nějaký ten bioenergetický potenciál, který ve většině případů skončí na povrchu těla, odkud se postupně vytratí.
Samozřejmě, někteří jedinci mají auru a tedy bioenergii kolem kůže výraznější a to tehdy, když nemají úplně v pořádku mozek a mají neustále non epileptický záchvat, který se nezvyšuje, ale setrvává ve stabilním výkonu. Tehdy je v auře kolem těla bioenergie více než obvykle. I v případě ženské migrény během klimakteria, které doprovází nevyvážená hormonální činnost, je aura dané osoby silnější než je běžně.
.
.
Pásmo asteroidů
.
WIKI: Hlavní pás je oblast ve sluneční soustavě, která se nachází přibližně mezi oběžnými drahami planet Mars a Jupiter. Nachází se zde množství nepravidelných těles zvaných asteroidy nebo planetky. Tento region je často označován také jako Hlavní pásmo a Pásmo asteroidů pro rozlišení od jiných oblastí s vyšší koncentrací planetek uvnitř sluneční soustavy, jako jsou Kuiperův pás a rozptýlený disk
.
Saša Pueblo: Auru kolem těla má každá osoba. Samozřejmě, pokud má někdo závažné psychické problémy, které řeší psychiatr, je aura zhroucená dovnitř těla a není kolem celého povrchu těla dané osoby. Případně při přežití klinické smrti nebo ve starším věku může mít aura tvar stříbrných vláken a může být vzdálena od povrchu těla dané osoby. Pokud je osoba zdravá a psychické projevy jsou standardní, tak i aurický obal je souměrně kolem těla člověka. Pokud je některý orgán v těle nemocný, tak v dané oblasti těla je aurický obal vypouklý ven nebo dovnitř.
Nám jde o to, abychom reiki systémem posílili auru a aurický obal. V první řadě je zde možnost probudit k životu zakrněté orgány těla, které se nacházejí v kůži a svalstvu. U některých lidí jsou tyto prehistorické orgány aktivní v drobných shlucích buněk, u jiných jsou v podobě latentních buněk a jsou minimálně aktivní. A tyto prehistorické struktury reiki léčitel může vzbudit k aktivnější činnosti. Často tyto struktury volají i lotosy nebo čakry a jejich probuzením se poměry v auře kolem těla mimořádně silně změní. Aura se stává dynamičtější a možná s ní pracovat k vyšší dynamice.
.
.
Meteorit
.
WIKI: Meteorit je menší kosmické těleso, které díky příznivým podmínkám dopadlo na povrch Země (popřípadě jiné planety). Pokud středně velký nebo větší meteoroid vletí do zemské atmosféry, vidíme světelný jev, který nazýváme meteor, v případě větší jasnosti bolid. Pro malá tělesa se používá označení mikrometeorit. Většina meteoritů se při průletu zemskou atmosférou roztaví a vypaří
.
Saša Pueblo: Proč vlastně třeba reiki systémem dynamičtější auru? Jednak proto, aby z těla léčené osoby neunikaly tak silně vlastní bioenergie. Na druhé straně je možné do silné aury přisouvat různé bioenergie z jiných zdrojů. Pod bioenergií zde z hlediska kvantované fyziky chápeme bioenergii jako tok částic menších než elektrony. Hovoříme zde o mikročásticích, které dnešní věda nezkoumá. Ale například lidské tělo je vytváří na základě bio supravodivých látek. Není důležité tomu rozumět, ale praktikovat v rámci reiki. Aura se ošetří například přemostěním na ženy reikistky, indigové děti, zvířecí telné samice. Takové ošetření vede k dynamizaci aury kolem lidského těla. Samozřejmě, za podmínky aktivizace zakrslých prehistorických struktur. Bez jejich buzení je dynamizace aury problémová.
.
.
Indiáni
.
WIKI: Indiánské kmeny obývaly před příchodem evropských kolonizátorů území celé Ameriky. Nejčastěji se jednotlivé indiánské kmeny zařazují do tzv. kulturních oblastí, kde žila etnika, která většinou hovořila nepříbuznými jazyky, ale sdílela podobnou kulturu. Kromě toho se indiánské kmeny klasifikují podle příslušnosti k jazykovým rodinám, jichž existuje na americkém kontinentu velké množství
.
Saša Pueblo: Auru kolem těla si budují i samotní reikisti a hlavně reiki mistr, který je schopen produkovat ve své auře i energetické objekty. A těmito energetickými objekty pak léčí osoby i na dálku nebo za jejich fyzické přítomnosti. Samozřejmě, může se stát, že zasvěcené osoby tyto energetické objekty použijí i pro jiné účely než léčení. Případně se jim vymknou kontrole a dělají jiným reiki mistrem nepříjemnosti. A tak i samotný reiki mistr by si měl vybudovat mimořádně stabilní a nepřekonatelnou auru vůči energetickým zásahem jiných reiki mistrů nebo i osob, které přežily klinickou smrt. Reiki mistr má možnost přemosťovat svou auru do kosmického prostoru a zde kontaktovat například asteroidy. Aura ošetřená energií asteroidů je mimořádně špatně průchozí pro klasické reiki energie, neboť reiki energie klasických reiki mistrů jsou z organických zdrojů a nejsou schopny jako shluk částic projít přes auru ošetřenou přes asteroidy. I zde je třeba do tohoto systému osobu zasvětit a přemostit její neurony přes svalové systémy skutečně na pásma asteroidů v kosmu. Hovoříme o kosmickém vědomí.
Samozřejmě, že je zde množství jiných možností, jak posilovat stav energetizace aury. Například přemosťovat auru na fyzické diamanty. Stejně vyvolat v případě průniku energetických objektů do aurického pole reiki mistra silnou reakci jako u proutkařů, kteří mají doslova abnormální harmonizovanou pravou a levou stranu těla a praktikují umění hledání vody a nerostů pomocí hůlky. V tomto případě se aura roztočí do silných rotujících rychlosti a fungují zde silné energie. Upozorňuji každého, aby si nezahrával s dynamizací reiki energií proutkařskými stavy. Můžete si ublížit a poškodit psychiku. Pokud to cvičíte, je to na vaše riziko.
 .
.
Tibet
.
WIKI: Tibet je historické území ve střední Asii. Z velké části se rozkládá na Tibetské náhorní plošině a jeho průměrná výška dosahuje přibližně 4 900 m n. m., pročež se Tibetu někdy říká „střecha světa“. V Tibetu má náboženství a duchovno tradičně velmi významné postavení a prostupuje napříč celou tibetskou kulturou
.
Tibet reiki
WIKI: Reiki je léčitelská metoda vycházející z východních filozofií. ZazemipůvoduReikiseuvádíJaponskoajakozakladateljeuváděnMikaoUsui.PodleTheSkeptic’sDictionary Usui po několika dnech půstu začal halucinovat a během toho mu byl zjeven “klíč k léčení”
.
.
Art meteorit
.
VIDEÁ METEORIT JEWEL
.
.
Zodiak světlo
.
WIKI: Zodiakální světlo nebo zvířetníkové světlo vzniká odrazem slunečních paprsků od jemných prachových zrnek meziplanetární hmoty rozptýlených ve vnitřních oblastech sluneční soustavy a silně koncentrovaných k rovině ekliptiky. Částice meziplanetární hmoty se přitom pohybují po individuálních drahách kolem Slunce se sklony většinou menšími než 20 °
.
.
Trans
.
WIKI: Trans je změněný stav vědomí, v kterém se subjekt z větší části, nebo i úplně odpojuje od svého každodenního já, ztrácí povědomí o čase a místě a dokonce i svoji vlastní identitu, takže jím může prostoupit úplně jiná identita. Subjekt se v tomto stavu může stát vysoce sugestibilním (lehko ovladatelným) podobně jako v hypnóze
.
.
Meziplanetární hmota
.
WIKI: Meziplanetární hmota je materiál, který vyplňuje sluneční soustavu a přes který se pohybují planety, planetky a komety. Je složena z prachu, kosmického záření a horké plazmy ze slunečního větru. Teplota v meziplanetárním prostředí se mění. U prachových částicích v pase asteroidů se teploty se pohybují od 200 K (-73 ° C) při 2,2 AU až do 165 K (-108 ° C) při 3,2 AU. Hustota meziplanetárním prostředí je velmi nízká, asi 5 částic na krychlový centimetr v blízkosti Země a klesá se zvětšující se vzdáleností od Slunce
.
.
Diamanty
.
WIKI: Diamant je nejtvrdší známý přírodní minerál a jedna z nejtvrdších látek vůbec. Pro použití ve šperku je nejoblíbenější výbrus nazývaný briliant. Vzniká v horním zemském plášti za vysokých teplot a tlaků v ultrabazických vyvřelinách – kimberlitech, lamproitech a komatiitech. Ve vesmíru vznikají diamanty ve vychladlých hvězdách, zatím největší takový byl objeven v bílém trpaslíku v systému PSR J2222-0137
.
.
Indigové děti
.
WIKI: Indigové děti jsou podle pseudovědecké konceptu New Age hnutí děti, které mají speciální, neobvyklé a někdy nadpřirozené rysy nebo schopnosti. Sice neexistují žádné vědecké výzkumy, které by potvrzovaly jejich existenci, nebo jim připisovány rysy, fenomén indigových dětí se zamlouvá rodičům, jejichž děti byly diagnostikovány s poruchami učení a rodičům, kteří chtějí věřit, že jejich děti jsou jedinečné
.
.
Těhotné ženy
.
WIKI: Těhotenství je proces, kterým žena vynosí živé potomky od početí (koncepce) do doby, kdy je potomstvo schopno života mimo dělohu. Začíná početím, což je proces oplodnění a formování zygoty (oplozená vaječná buňka po splynutí samčí a samičí gamety), a končí porodem, císařským řezem, potratem nebo interrupcí. Těhotenství trvá asi 40 týdnů od prvního dne posledního menstruačního cyklu do porodu (38 týdnů od oplodnění)
.
Saša Pueblo: Pokud chce léčitel reiki tvořit kolem sebe auru a mít tuto auru jako ochrannou bariéru vůči průniku bioenergie jiných reiki léčitelů a zasvěcovatelů, tak je dobře procvičit si hustotu aury i například ženy, které dostaly zasvěcení reiki. Mluvíme o reikistkách ženách, které dobře působí u každého na zahuštění aurického obalu kolem těla reikistu nebo léčené osoby. Reikista by měl usilovat vytvářet kolem sebe nepřekonatelnou auru pro objekty fyzikálního původu jiných jedinců. Hodně reiki senzibilů nebo osob, které přežily klinickou smrt, jsou schopny zkoncentrovat v sobě částicové objekty, nabíjet jejich myšlenkami a posílat vůči jiným osobám. A hlavně reiki mistrně zasvěceni jedinci takové objekty posílají jedna radost. A není příjemné takové objekty zachytávat. A tak reiki velmistr si sám vybuduje mimořádně silný ochranný energetický obal kolem sebe a v něm vytvoří množství obranných objektů útočících na objekty, které se objevují v jeho auře.
.
.
Kirlianove fotografie
.
WIKI: Kirlianove fotografie byly předmětem vědeckého výzkumu, parapsychologie výzkum a umění. Každá živá bytost – člověk, zvířata nebo rostliny – má svou vlastní auru
.
Saša Pueblo: Jde o metodu využití slabého stejnosměrného proudu, který se dopraví do těla živé osoby a neviditelná bioenergie se najednou stává viditelná pro fotografický přístroj. To je jako s neslyšitelnými frekvencemi Marsu a ten se pak dá do slyšitelné úrovně pro lidské ucho. I představami Kirlianova obrázků aury kolem těla je možné navyšovat hromaděné bioenergie kolem kůže člověka. To už jsme se přiblížili k technikám práce s bioenergií v auře člověka. Jak dostat bioenergie z nitra člověka na povrch těla a jak je tam co nejdéle udržet.
.

Comments are closed